ZHUAN FALUN

(DANSK UDGAVE)

LI HONGZHI

 

INDHOLD

OM DAFA

FØRSTE FORELÆSNING

ANDENFORELÆSNING

TREDJEFORELÆSNING

FJERDE FORELÆSNING

FEMTE FORELÆSNING

SJETTE FORELÆSNING

SYVENDE FORELÆSNING

OTTENDE FORELÆSNING

NIENDE FORELÆSNING