NIENDE FORELÆSNING


Qigong og idræt

På et almindeligt niveau tager folk gerne Qigong for at have en direkte sammenhæng med idræt. Selvfølgelig er Qigong og idræt på et lavt niveau det samme, hvad det at opnå en sund krop angår. Men de specifikke træningsmetoder og teknikker adskiller sig meget fra idræt. For at holde sig i form med idræt, må træningen og intensiteten øges. Udøvelse af Qigong er imidlertid det stik modsatte, eftersom det ikke kræves at man skal bevæge sig og hvis der er bevægelser er de jævne, langsomme og afrundede i formen, til og med ubevægelige og stille. De adskiller sig klart fra idrætsudøvelse. Set fra et højere niveau er Qigong ikke blot begrænset til at fjerne sygdomme og styrke helbredet, men omfatter noget fra høje niveauer med et dybere indhold. Qigong er ikke bare denne lille del på almindelige menneskers niveau. Det er noget supernormalt og har forskellige manifestationer på forskellige niveauer. Det er noget langt, langt hinsides almindelige mennesker.

Hvad træningens karakter angår, er de også vidt forskellige. For at tilpasse kroppen til det moderne konkurrenceniveau og for at møde dagens krav - for at møde dette kriterium, kræves der af dagens idrætsudøvere at de øger træningen. De må hele tiden holde kroppen i bedst mulig form. For at opnå dette mål må de øge træningsmængden, sådan at de får tilstrækkelig blodcirkulation i kroppen. Dette øger stofskiftet og holder kroppen i stadig bedre form. Hvorfor skal stofskiftet øges? Det er fordi en idrætsudøvers krop altid skal holdes i den bedst mulige tilstand for at kunne konkurrere. Den menneskelige krop består af utallige celler. Disse har alle følgende forløb: Den nylig delte celle er meget aktiv og det viser sig ved at den vokser og udvikles. Når den er vokset til sin yderste grænse kan den ikke vokse mere og kan kun forfalde til sit laveste niveau. En ny celle vil så erstatte den. Lad os for eksempel anvende dagens tolv timer til at beskrive dette. En celle deles klokken seks om morgenen og vokser og vokser; klokken bliver otte og den bliver ni og når klokken er blevet ti er den inde i en usædvanlig god periode. Når klokken bliver 12 kan den ikke længere udvikle sig og kan kun gå tilbage. På dette tidspunkt har cellen stadig halvdelen af sit liv tilbage, men denne resterende halvdel passer ikke til en idrætsudøvers konkurrenceforhold.

Hvad kan man da gøre? Man må intensivere træningen og øge blodcirkulationen og da vil de nylig delte celler kunne erstatte de gamle. Sådan foregår det. Det vil sige at før en celles forløb er ovre; når kun dens halve liv er ovre, vil den blive elimineret. Derfor forbliver kroppen stærk og fortsætter med at gøre fremskridt. Menneskets celler kan imidlertid ikke dele sig på denne måde i det uendelige, da antallet af gange en celle kan dele sig er begrænset. Lad os antage at cellerne kun kan deles hundrede gange i ens levetid. I virkeligheden kan de dele sig mere end en million gange. Antag at et almindeligt menneske har hundrede celledelinger og at han kan leve til han bliver hundrede år. Men nu lever hans celler kun den halve tid og da kan han kun leve i halvtreds år. Dog har vi ikke set nogen større problemer ske for dagens eliteidrætsudøvere, fordi de trækker sig tilbage før de bliver tredive år. Dagens konkurrenceniveau er meget højt og antallet af eliteidrætsudøvere der skiftes ud er også stort. Således vender eliteidrætsudøverne tilbage til deres almindelige liv og ser ikke ud til at være blevet særlig meget påvirket. Teoretisk set er det i bund og grund sådan. Idræt gør det muligt at beholde en sund krop, men det forkorter ens liv. Af udseende ser en eliteidrætsudøver i teenageårene ud til at være i tyverne, mens en i tyverne ser ud til at være i trediverne. Eliteidrætsudøvere giver ofte indtryk af at modnes og ældes tidligt. Hvis der er en fordel, vil der - dialektisk set - være en ulempe. Faktisk er det på denne måde.

Qigong-kultiveringsudøvelse er faktisk det modsatte af idrætsudøvelse og kræver ingen voldsomme bevægelser. Hvis der er bevægelser er de jævne, langsomme og afrundede. De er så forsigtige at de til og med kan blive ubevægelige og stille. I kender til at der kræves en tilstand af stilhed i den type kultiveringsmetode hvor man sidder i dyb meditation. Hjerterytmen og blodcirkulation - alt vil være langsommere. I Indien findes der mange yoga-mestre, der kan sidde i vand eller være begravet i jorden i mange dage. De kan gøre sig fuldstændig stille og til og med beherske deres hjerteslag. Antag at en celle deler sig én gang om dagen. En kultiveringsudøver kan få cellerne i kroppen til at dele sig hver anden dag, en gang om ugen, en gang hver fjortene dag eller til og med en gang over en længere tidsperiode. Da har han allerede forlænget sit liv. Og dette er stadig bare den type kultiveringsmetoder, hvor man kun kultiverer Natur uden at kultivere Liv - de kan også opnå dette og forlænge livet. Nogle tænker: “Er ens liv og levetid ikke forudbestemt? Hvordan kan man leve længere uden at kultivere Liv?” Det stemmer. Hvis en kultiveringsudøvers niveau bryder ud af den Trefoldige Verden kan livet blive forlænget, men han vil se meget gammel ud.

En sand kultiveringsmetode der kultiverer Liv, akkumulerer kontinuerligt den indsamlede højenergi-materie i kroppens celler. Dens tæthed øges konstant, for gradvist at undertrykke og langsomt men sikkert erstatte det almindelige menneskes celler. På dette tidspunkt vil der ske en kvalitativ forandring og denne person vil forblive ung i al fremtid. Selvfølgelig er kultiveringsprocessen meget langsom og gradvis og man må ofre en hel del. Det er ikke nemt for en at hærde sig psykisk som fysisk. Kan man forholde sig uberørt i Xinxing-konflikter mellem mennesker? Vil man være uberørt, når personlige interesser står på spil? Det er meget vanskeligt og derfor er det ikke sådan at du kan nå dette mål, blot fordi du ønsker det. Først når din Xinxing og din dyd er opgraderet kan du nå dette mål.

Mange mennesker har taget Qigong for at være en almindelig sportsudøvelse, men faktisk er forskellen enorm og de er ikke det samme overhovedet. Kun når man øver Qi på det laveste niveau, der er for at helbrede sygdomme, holde sig sund og sikre sig en rask krop, er formålet på dette laveste niveau af samme karakter som i idræt. Men på et højt niveau er de fundamentalt forskellige. Rensning af kroppen i Qigong har også sin hensigt og den stiller krav til udøverne at de skal overholde supernormale principper i stedet for almindelige menneskers principper. Idrætsudøvelse er kun noget for almindelige mennesker.

Tanke

Når vi taler om tanke, sigter vi til vores tankeaktivitet. Hvordan ser man i kultiveringskredse på de menneskelige tanker, der kommer med aktivitet i hjernen? Hvordan ser man på forskellige former for tankeaktivitet? Og hvordan manifesteres den? I dens studier af den menneskelige hjerne, er der stadig mange spørgsmål den moderne medicin har meget svært ved at give svar på, da dette ikke er lige så let som at studere noget på kroppens overflade. På et dybere niveau har forskellige dimensioner forskellige former. Men det er ikke sådan som nogle Qigong-mestre siger. Der er nogle Qigongmestre der ikke engang selv ved hvad der sker og heller ikke kan forklare det tydeligt. De tror at så snart de bruger hjernen og skaber en tanke, vil de være i stand til at gøre ting. De siger at disse ting bliver gjort af deres tankegang eller tanker. Faktum er at disse ting overhovedet ikke bliver gjort af ens tanker.

Først af alt, lad os tale om hvor den menneskelige tanke kommer fra. I det gamle Kina fandtes et udtryk at “hjertet tænker.” Hvorfor talte man om at hjertet tænker? Videnskaben i det gamle Kina var yderst avanceret, idet dets undersøgelser fokuserede direkte på sådan noget som menneskelegemet, liv og universet. Nogle føler virkelig at det er deres hjerte der tænker, mens andre føler at det er hjernen der tænker. Hvordan opstår denne situation? Det at hjertet tænker, som nogle taler om, er der noget sandt i. Det er fordi vi har fundet at almindelige menneskers Urånd er meget lille og de virkelige budskaber der sendes ud fra den menneskelige hjerne, ikke er en funktion af hjernen selv, de er ikke genereret af hjernen, men kommer fra ens Urånd. Ens Urånd opholder sig ikke kun i Niwan-paladset. Niwan-paladset i Dao-læren er koglekirtlen som den moderne medicin efterhånden har erkendt. Hvis Urånden er i Niwan-paladset, føler vi virkelig at det er hjernen der tænker eller udsender budskaber. Hvis den placerer sig i hjertet, føler man virkelig at det er hjertet der tænker på noget.

Menneskelegemet er et lille univers. De mange, mange levende væsner i udøverens krop er alle i stand til at skifte opholdssted. Hvis Urånden skifter position og går til maven, vil man føle at det er maven der tænker. Hvis Urånden går til læggen eller hælen, vil man føle at det er læggen eller hælen der tænker. Det er med garanti således, selvom det lyder utroligt. Når dit kultiveringsniveau ikke er så højt, kan du opleve et sådant fænomen. Hvis menneskekroppen ikke havde sin Urånd, temperament, personlighed og karakter, ville man ikke være andet end et stykke kød og man kunne ikke være et fuldstændigt menneske med særegenhed. Hvilken funktion har den menneskelige hjerne så? Som jeg ser det, er menneskehjernen i denne form af vor materielle dimension bare en forædlingsfabrik. Det virkelige budskab sendes ud af Urånden. Det der bliver sendt er imidlertid ikke i sprog, men et slags kosmisk budskab der repræsenterer en vis betydning. Når hjernen tager imod en sådan ordre, omdanner hjernen det til vort sprog eller til andre udtryksformer. Vi udtrykker det med håndbevægelser, øjenkontakt og kropsbevægelser og hjernen har denne funktion. Den virkelige ordre og tænkning kommer fra ens Urånd. Mennesker tror sædvanligvis at det alene er hjernen der direkte gør dette, men faktisk er Urånden af og til i hjertet, så nogen kan virkelig føle at det er hjertet der tænker.

Nu for tiden tror de der studerer menneskelegemet at det hjernen sender ud er noget der ligner elektriske bølger. Vi vil i øjeblikket ikke tage op hvad der som udgangspunkt sendes ud, men de har erkendt at det er af en slags materiel eksistens og derfor er dette ikke overtro. Hvilken rolle spiller det der udsendes? Nogle Qigong-mestre hævder: “Jeg kan bruge min tanke til at udføre teleportation, åbne dit Himmelske Øje, helbrede dine sygdomme etc.” Faktisk er der nogle Qigong-mestre der ikke ved hvilke slags supernormale evner de har og de er heller ikke klar over det. De ved bare at de kan gøre hvad de vil, ved bare at tænke på det. Faktum er at det er deres tanke der er i funktion. Supernormale evner bliver styret af tankens intention og udfører specifikke opgaver på befaling af tanken. Tanken kan alligevel ikke selv gøre noget. Når en udøver gør noget specielt, er det hans supernormale evner der gør det.

Supernormale evner er det menneskelige legemes latente evner. Med udviklingen af vort menneskelige samfund, er hjernens tankeaktivitet blevet mere og mere kompliceret, mere og mere fokuseret på “virkeligheden” og stadig mere afhængig af såkaldt moderne hjælpemidler og derfor er de medfødte menneskelige evner blevet mere og mere degenererede. Dao-læren taler om at vende tilbage til ophavet og genforenes med sandheden. Under kultiveringsprocessen må du søge sandheden og til slut vende tilbage til ophavet og genforenes med sandheden, vende tilbage til din oprindelige natur. Kun på den måde kan du få dine oprindelige medfødte evner. For tiden kalder vi dem supernormale evner, men de er faktisk medfødte evner hos mennesket. Det ser ud til at samfundet går fremad, men faktum er at det går baglæns og bevæger sig længere bort fra universets egenart. Forleden dag nævnte jeg at Zhang Guolao red baglæns på et æsel, men måske har nogle ikke forstået hvorfor. Han opdagede at det at gå fremad, er at bevæge sig baglæns og at menneskeheden har bevæget sig længere og længere bort fra universets egenart. I løbet af universets udviklingsproces, særligt når vi nu er gået ind i den store markedsøkonomi, er mange menneskers moralske standard blevet meget dårlig og de bevæger sig længere og længere bort fra universets egenart Zhen-Shan-Ren. De der flyder nedad med strømmen af almindelige mennesker, kan ikke sanse omfanget af menneskets moralske forfald og nogle tror derfor fortsat at alt er godt. Kun de der har opgraderet deres Xinxing gennem kultiveringsudøvelse, indser ved at se tilbage at de menneskelige moralværdier er blevet degenereret til dette forfærdelige niveau.

Nogle Qigong-mestre påstår: “Jeg kan udvikle dine supernormale evner.” Hvilke supernormale evner kan de udvikle? Uden energi vil ens supernormale evner ikke virke. Hvordan kan de udvikles uden energi? Når ens supernormale evner ikke er formet og ikke bliver vedligeholdt af ens egen energi, hvordan kan de udvikles? Det er absolut umuligt. Det de siger om at udvikle supernormale evner, er intet andet end at koble dine allerede udviklede, supernormale evner sammen med hjernen, sådan at de fungerer og styres af din hjernes tanker. Det er hvad de mener med at udvikle supernormale evner. Faktisk har de ikke udviklet nogen af dine supernormale evner, de har bare gjort denne lille smule.

For en udøver dirigerer tankerne de supernormale evner til at gøre noget. For et almindeligt menneske dikterer tankerne arme, ben og sanseorganer til at arbejde, helt på samme måde som driftskontoret i en fabrik, hvor fabrikschefens kontor udsender instruktioner til alle afdelinger som så udfører deres opgaver. Det er akkurat som en militær kommandocentral, hvor hovedkvarteret giver ordre og dikterer hele armeen til at udføre en opgave. Da jeg var udenbys for at holde forelæsninger, diskuterede jeg ofte spørgsmålet med administratorerne i de lokale Qigong-organisationer. De blev alle meget forbavsede: “Vi har hele tiden studeret hvor meget potentiel energi og bevidsthed menneskets tankeaktiviteter har.” I realiteten er det ikke således. De var på vildspor lige fra begyndelsen. Jeg har sagt at for at studere det menneskelige legeme videnskabeligt, må man revolutionere sin tænkning. For at forstå noget supernormalt kan man ikke bruge almindelige menneskers deduktive metoder og måder at forstå ting på.

Når vi taler om tanker findes der flere former. For eksempel taler nogle om latent bevidsthed, underbevidsthed, inspiration, drømme etc. Når man taler om drømme er ingen Qigong-mester villig til at forklare dem. Da du blev født, fødtes du også samtidigt ind i mange af universets dimensioner og disse andre jeg’er udgør sammen med dig et komplet legeme. I hænger alle indbyrdes sammen og I er alle mentalt forbundet med hinanden. Desuden har du også selv en Hovedurånd, Assistenturånder og alle andre forskellige væsner med deres former, der eksisterer i din krop. Enhver celle, dine fem hule og seks faste indre organer, har alle eksistensformer i dit billede og i henhold til dine budskaber i andre dimensioner, så det er usædvanlig kompliceret. I en drøm kan noget være på en måde det ene øjeblik og på en anden måde det næste øjeblik. Hvor kommer det egentlig fra? Det siges i medicinsk videnskab at dette har sin årsag i forandringer i vores hjernebark. Det er den reaktion der manifesterer sig i denne materielle form, men i virkeligheden er det resultatet af budskaber, som vi modtager fra andre dimensioner. Derfor føler du dig forvirret når du drømmer. Dette har ikke noget med dig at gøre og du behøver ikke at bekymre dig om det. Der findes en anden slags drøm der direkte angår dig, men vi skal ikke sige at en sådan drøm er en drøm. Din Hovedbevidsthed eller din Hovedurånd kan have set dine nære slægtninge komme til dig i drømme eller du kan føle at du virkelig har oplevet noget eller har set eller gjort noget. I disse tilfælde er det virkelig din Hovedurånd, der har set eller gjort noget i en anden dimension, da din bevidsthed er klar og reel. Dette eksisterer virkelig, men det sker i en anden fysisk dimension og bliver udført i en anden tid og rum. Kan du kalde det en drøm? Nej. Din materielle krop på denne side sover virkelig, så du kan bare kalde det en drøm, men kun denne slags drømme har direkte noget med dig at gøre.

Når vi taler om inspiration, underbevidstheden, latent bevidsthed etc. vil jeg sige at disse udtryk ikke er skabt af videnskabsmænd, de er opfundet af litterære mennesker og er baseret på tilstande, som almindelige mennesker er vant til - de er ikke videnskabelige. Hvad menes med den latente bevidsthed folk refererer til? Det er vanskelig at forklare tydeligt og er meget uklart. Eftersom menneskets forskellige typer budskaber er alt for indviklede, virker dette som dele af en type vage minder. Underbevidstheden som folk refererer til kan vi let forklare. Ifølge definitionen af det underbevidste, refereres der sædvanligvis til at en person gør noget i en fraværende tilstand og uden at være klar over det. Andre vil sædvanligvis sige at denne person gjorde det ubevidst og ikke forsætligt. Underbevidstheden er akkurat som Parallelbevidstheden eller Assistenturånden vi taler om. Når Hovedbevidstheden slapper af og ikke kontrollerer hjernen, når man er fraværende og det virker som om man sover eller når man drømmer i søvne - i ubevidste tilstande kan man let blive domineret af Assistentbevidstheden, det vil sige at Assistenturånden dominerer. Da er Assistentbevidstheden i stand til at gøre visse ting. Det vil sige at det gøres af dig i en fraværende tilstand. Det viser sig at sådanne ting sjældent gøres forkert, fordi Assistentbevidstheden kan se sagernes sande natur i andre dimensioner og ikke bliver vildledt af det almindelige menneskelige samfund. Så når personen opdager hvad han har gjort vil han fundere: “Hvorfor gjorde jeg dette så dårligt? Havde jeg været klar i hovedet, ville jeg ikke have gjort det på denne måde.” Du siger at det ikke er godt nu, men når du ti dage eller fjorten dage senere ser tilbage, vil du sige: “Åh, hvor godt denne sag blev løst! Hvordan klarede jeg det?” Sådan noget sker ofte. Årsagen er at Assistentbevidstheden ikke bekymrer sig om resultatet i øjeblikket, men i fremtiden vil det have en god effekt. Der er også ting der ikke får konsekvenser for fremtiden, men bare har en effekt i øjeblikket. Assistentbevidstheden kan også gøre et meget godt arbejde netop da.

Der findes en anden form. De af jer der har et meget godt medfødt grundlag kan let gøre noget under kontrol af højere væsner. Selvfølgelig er dette noget andet og det diskuterer vi ikke her. Her taler vi hovedsagelig om bevidsthed der kommer fra vort eget jeg.

Hvad inspiration angår, er også dette udtryk opfundet af litterære mennesker. Det antages generelt at inspiration er at den samlede kundskab der er akkumuleret gennem ens liv lyser op som en gnist på et øjeblik. I henhold til et materialistisk ideologisk perspektiv vil jeg sige at jo mere kundskab man akkumulerer i sit liv og jo mere man bruger hjernen, desto skarpere bliver den. Når man bruger den burde det komme ud sammenhængende og der skulle ikke være noget spørgsmål om inspiration. Al den såkaldte inspiration er ikke i en sådan tilstand når den kommer. Sædvanligvis er det når en person bruger hjernen og han bruger den indtil han til slut føler at kundskaberne er fuldstændig udtømt og der ikke kommer noget ud; han er ude af stand til at fortsætte med at skrive, uden ideer når han komponerer et musikstykke eller ude af stand til at færdiggøre et videnskabeligt forskningsprojekt. På dette tidspunkt er han som regel udmattet og cigaretskodder ligger spredt overalt på gulvet. Han går i stå, har hovedpine og kan fortsat ikke få nogen ideer frem. Under hvilke omstændigheder kommer inspirationen til sidst? Hvis han bliver træt tænker han: “Glem det. Jeg tager en pause.” Jo mere Hovedbevidstheden kontrollerer hans hjerne, desto vanskeligere er det for andre levende væsner at komme til. Når han så tager en pause, hans tanker slapper af og han ikke længere tænker på det - da kan han pludselig ubevidst komme på noget og det sendes ud fra hjernen. Inspiration kommer for det meste på denne måde.

Hvorfor kommer inspirationen i dette øjeblik? Jo mere man bruger hjernen når hjernen kontrolleres af Hovedbevidstheden, desto mere kontrol har Hovedbevidstheden og desto mindre kan Assistentbevidstheden komme til. Når han tænker, har hovedpine og lider, fordi der ikke kommer noget ud, vil Assistentbevidstheden, der er en del af hans krop, født af den samme mor, på samme tid og som kontrollerer en del af kroppen, også lide og have hovedpine - den vil have det meget smertefuldt. Men når Hovedbevidstheden er afslappet vil Assistentbevidstheden reflektere hvad den ved til hjernen. Fordi den kan se en sags sande natur i andre dimensioner, kan arbejdet derfor blive udført, afhandlingen skrevet eller musikken komponeret.

Nogen vil sige: “Så bør vi benytte os af Assistent-bevidstheden.” Dette er netop hvad nogle spurgte om på deres seddel: “Hvordan kontakter vi Assistentbevidstheden?” Du kan ikke komme i kontakt med den, fordi du lige er begyndt at øve og ikke har nogle evner. Det er bedst at du ikke tager kontakt, for din intention skyldes helt sikkert en binding. Nogle tænker måske: “Kan vi ikke bruge Assistentbevidstheden til at skabe mere velstand og fremskynde udviklingen af det menneskelige samfund?” Det går ikke! Hvorfor ikke? Det er fordi dét din Assistentbevidsthed ved fortsat er meget begrænset. Dimensionerne er så komplekse, der er så mange niveauer og universets struktur er temmelig kompleks. Den kan kun kende til det, der eksisterer i den dimension hvor den selv findes og vil ikke kende til noget hinsides denne dimension. Desuden findes der mange forskellige vertikale niveauer med forskellige dimensioner. Menneskehedens udvikling kan kun kontrolleres af højere væsner på de meget høje niveauer og følge deres love for udvikling.

Vort almindelige menneskelige samfund udvikles ifølge loven for historiens udvikling. Du kan ønske at det skal udvikle sig på en bestemt måde og opnå et bestemt mål, men de højere væsner vurderer det ikke på denne måde. Tænkte mennesker i gamle dage ikke på vor tids flyvemaskiner, tog og cykler? Jeg vil sige at det er usandsynligt at de ikke tænkte på det. Fordi historien ikke var udviklet til den del af forløbet, kunne det ikke opfindes. Overfladisk set og ud fra almindelige menneskers konventionelle teorier og nuværende forståelse, kunne de ikke opfinde det, eftersom videnskaben på den tid ikke havde nået det niveau. Faktum er at den måde videnskaben skal udvikles på også følger historiens arrangement. Hvis du vil opnå et mål forsætligt, kan det ikke opnås. Selvfølgelig er der mennesker, hvis Assistentbevidsthed let kan spille en rolle. Det var en forfatter der påstod: “Jeg kan skrive mere end ti tusinde ord per dag på en bog uden overhovedet at blive træt. Hvis jeg vil skrive kan jeg gøre det meget hurtigt og andre synes det er velskrevet, når de læser det.” Hvorfor er det således? Dette er resultatet af Hovedbevidstheden og Assistentbevidsthedens forenede anstrengelser, da hans Assistentbevidsthed også kan påtage sig det halve arbejde. Men det er ikke altid tilfældet. De fleste Assistentbevidstheder involverer sig slet ikke. Det er ikke godt, hvis du vil at den skal gøre noget, for du vil få det modsatte resultat.

Et klart og rent sind

Mange klarer ikke at komme ind i stilhed når de øver og de går overalt for at spørge Qigong-mestre: “Lærer, hvordan kan det være at jeg ikke kan gå ind i stilhed, uanset hvordan jeg øver. Når jeg sætter mig ned tænker jeg på alt muligt, på alle slags mærkelige tanker og ideer.” Det er virkelig som at vende op og ned på floder og hav, alt kommer til overfladen og du kan absolut ikke opnå stilhed. Hvorfor er du ikke i stand til at være i stilhed? Mange forstår det ikke og tror at der findes nogle hemmelige tricks. De leder efter en kendt mester: “Vær venlig at lære mig nogle avancerede tricks, så at jeg kan opnå stilhed.” Ud fra mit synspunkt er det at søge udenfor. Hvis du vil højne dig må du søge indad og arbejde hårdt med at kultivere dit sind. Kun da kan du virkelig højne dig og gå ind i stilhed, når du sidder i meditation. At kunne gå ind i stilhed er en evne og dybden af ens Ding-styrke er en manifestation af ens niveau.

Kan en almindelig person gå ind i stilhed, blot fordi han ønsker det? Det kan han overhovedet ikke, med mindre han har et meget godt medfødt grundlag. Med andre ord er den fundamentale årsag til at man ikke kan gå ind i stilhed ikke et spørgsmål om teknik eller kneb, men at din tænkning og dit sind ikke er rent. I almindelige menneskers samfund og i konflikter med andre konkurrerer og slås du for personlig vinding, for dine syv følelser og seks drifter, for alle mulige bindinger til begær - hvis du ikke kan give slip på dette, ikke klarer at tage let på det, hvordan kan du så komme ind i stilhed? Det er lettere sagt en gjort. Mens de øver Qigong siger nogle: “Jeg tror ikke på det, jeg skal dysse mig ned og få styr på tankerne.” Så snart de har sagt dette vil alle tanker dukke op igen, da det er dit sind der ikke er rent. Derfor er du ude af stand til at opnå stilhed.

Nogle er måske uenige med mit synspunkt: “Lærer Qigong-mestre ikke folk at bruge visse teknikker? Man kan koncentrere sig, visualisere, fokusere på Dantian, se indad på Dantian, messe Buddha’s navn etc.” Det er teknikker, men ikke bare teknikker, det er også en manifestation af ens evne. Følgelig er evnen direkte relateret til vor kultivering af Xinxing og til at vort niveau er blevet højere. Man kan ikke opnå stilhed, ved bare at bruge sådanne teknikker. Hvis du ikke tror det kan du prøve. Med alle forskellige begær og stærke bindinger; uden at have givet slip på noget, kan du prøve at se om du kan opnå stilhed. Nogen siger at det er effektivt at messe en Buddha’s navn. Kan du opnå at gå ind i stilhed ved at messe en Buddha’s navn? Nogle påstår: “Det er enkelt at øve Buddha Amitabha’s kultiveringsskole, det vil virke ved bare at messe Buddha’s navn.” Har du prøvet? Jeg siger at det er evne. Du siger at det er enkelt, men jeg siger at det ikke er enkelt. Ingen kultiveringsskole er enkel.

Alle ved at Sakyamuni underviste “Meditation.” Hvad underviste han før “Meditation”? Han underviste “Forskrifter” - at afholde sig fra alt begær og alle afhængigheder, indtil der ikke er noget tilbage og på den måde at komme ind i stilhed. Er det ikke dette princip? Men “Meditation” er også en evne. Du kan ikke opnå fuldstændig afholdelse fra alt på én gang, men når du gradvist giver slip på alle dårlige ting vil din Ding-styrke gå fra det grunde til det dybe. Når man messer en Buddha’s navn må man gøre det med et samlet sind og fokuserede tanker, uden noget andet i sindet, indtil andre dele af hjernen bliver som lammet, man bliver ubevidst om alt andet - én tanke erstatter ti tusinde andre og hvert ord af “Buddha Amitabha” åbenbares for ens øjne. Er dette ikke en evne? Kan man gøre dette helt fra begyndelsen? Det kan man ikke og hvis man ikke kan gøre det, vil man bestemt være ude af stand til at gå ind i stilhed. Hvis du ikke tror det kan du prøve. Mens man messer Buddha’ens navn gang på gang med munden, tænker man på alt muligt: “Hvorfor er chefen på arbejdspladsen så misfornøjet med mig? Bonussen denne måned var så lille.” Jo mere man tænker på det, desto mere vred bliver man, men munden fortsætter at messe Buddha’ens navn. Kan man øve på denne måde? Er dette ikke et spørgsmål om evne? Handler det ikke om at dit sind ikke er rent? Nogle menneskers Himmelske Øje er åbent og de kan se indad på Dantian. Dan akkumuleres i den nedre del af maven og jo renere denne energi er, desto mere lysende er den. Jo mindre ren den er, desto mere ugennemskinnelig og sort er den. Kan du opnå stilhed ved bare at se på Dan i Dantian? Det kan du ikke, men det beror ikke på selve teknikken - nøglen er at ens tankegang og tanker ikke er klare og rene. Når du ser på Dantian, ser Dan lys og klar ud. Pludselig forandres Dan og bliver til en bolig: “Dette værelse skal være til min søn, når han gifter sig. Dette værelse skal være til min datter. Min kone og jeg skal bo her i dette værelse og værelset i midten skal være dagligstue - fantastisk! Vil jeg blive tildelt denne bolig? Jeg må finde en måde at få den på. Hvad skal jeg gøre?” Folk er bundet til disse ting - tror du at du kan opnå stilhed? Det siges: “Når jeg kommer til dette almindelige menneskelige samfund, er det akkurat som at checke ind på hotel for nogle dage og så rejser jeg hastigt herfra.” Nogle bærer længsel til dette sted og har glemt deres egne hjem.

I ægte kultiveringsudøvelse må man kultivere sit sind, man må søge indad og ikke søge udenfor. Nogle kultiveringsskoler siger at Buddha er i ens hjerte og det er der også noget sandt i. Nogen har misforstået denne udtalelse og siger at der er Buddha’er i deres hjerte, som om de selv er Buddha’er eller som om der findes en Buddha i deres hjerte. De har forstået det på denne måde. Er det ikke forkert? Det kan ikke forstås således. Det betyder at du må kultivere dit hjerte, hvis du skal lykkes med kultiveringen. Det fortæller dette princip. Hvordan kan der findes en Buddha i din krop? Du må kultivere for at lykkes.

Årsagen til at du ikke kan opnå stilhed er at din tænkning ikke er tom og at du ikke har nået et så højt niveau. Det går fra det grunde til det dybe og det går hånd i hånd med højnelsen af dit niveau. Når du opgiver bindinger opgraderes dit niveau og din Dingstyrke bliver stærkere og også dybere. Hvis du søger stilhed ved at bruge teknikker eller metoder, vil jeg sige at det er at søge udenfor. Når der i udøvelse derimod siges at man er kommet på vildspor og er gået ind på en ond vej, sigtes der til at søge udenfor. Særskilt i buddhismen siges det at du har taget en dæmonisk vej, hvis du søger udenfor. I ægte kultiveringsudøvelse må man kultivere sindet. Så længe du højner din Xinxing kan dit sind blive klart, rent og uden intention; så længe du højner din Xinxing kan du assimilere dig til universets egenart og blive af med alle forskellige menneskelige begær, bindinger og dårlige ting - kun således kan du give slip på det dårlige i dig selv og højne dig. Du vil ikke være begrænset af universets egenart og din materie dyd kan blive omdannet til Gong. Går det ikke hånd i hånd? Det er sådan et princip!

Dette er hovedårsagen til at man ikke kan nå op til en udøvers standard og opnå stilhed. Nu for tiden er der eksterne faktorer der alvorlig forstyrrer din kultiveringsudøvelse mod høje niveauer og alvorligt påvirker udøvere. Alle ved at økonomien er blevet fleksibel og politikken mindre restriktiv med reformerne og åbenheden. Ny teknologi er introduceret og folks levestandard er forbedret. Alle almindelige mennesker synes at dette er noget godt. Men det bør betragtes fra begge sider, man må se det dialektisk på det. Med reformerne og åbenheden er også meget dårligt af forskellig slags blevet importeret, ting af alle slag. Hvis et litterært værk er skrevet uden noget seksuelt indhold, synes bogen vanskelig at sælge - det er et spørgsmål om salgsvolumen. Hvis film og Tv-programmer ikke viser soveværelsescener, virker det som om ingen har lyst at se dem og her er der et spørgsmål om seertal. Når det gælder kunstværker kan ingen sige hvorvidt det er ægte kunst eller hvad det er for noget. Det fandtes ikke noget sådant i vores gamle traditionelle kinesiske kunst. Vort kinesiske folks traditioner blev ikke opfundet eller skabt af én bestemt person. I min lektion om forhistorisk kultur nævnte jeg at alt har sin oprindelse. Menneskehedens moralske standard er blevet forvrænget og forandret, kriteriet for at bedømme godt og ondt er ændret - dette er almindelige menneskers anliggende. Dette universets egenart Zhen-Shan-Ren er det eneste kriterium for at bedømme om mennesker er gode eller dårlige og det ændres ikke. Hvis du som udøver vil gå hinsides må du bruge dette kriterium for at vurdere ting, du kan ikke dømme efter almindelige menneskers standard - på denne måde eksisterer der derfor også eksterne forstyrrelser. Der findes mere end dette, sådan som homoseksualitet, seksuel frigørelse og stofmisbrug - der findes alle mulige kaotiske ting.

Når det menneskelige samfund har udviklet sig til dagens stadium, tænk jer om alle sammen, hvad der vil ske hvis det fortsætter på denne måde? Kan det tillades at eksistere således i al fremtid? Hvis ikke menneskeheden gør noget ved det, vil himlen gøre det. Når menneskeheden oplever katastrofer er det altid under sådanne tilstande. Gennem alle disse forelæsninger har jeg ikke taget emnet om menneskehedens store katastrofer op. Dette hede emne er blevet diskuteret i religioner og af mange mennesker. Jeg rejser dette spørgsmål for alle, så tænk bare, den moralske standard har gennemgået en sådan stor forandring i almindelige menneskers samfund! Spændinger mennesker imellem har nået et voldsomt omfang! Synes I ikke at det er kommet til en ekstremt farlig situation? Disse nuværende, objektivt eksisterende omgivelser er til alvorlig forstyrrelse for vore udøveres kultiveringsudøvelse mod høje niveauer. Nøgenbilleder vises overalt, de hænger lige derhenne, midt på gaden. Du ser dem bare du løfter blikket.

Lao Zi sagde en gang: “Når den af høj byrd hører Dao, vil han øve flittigt. Når den af høj byrd hører Dao, tænker han at det ikke er så let at få den retskafne Fa. Hvis han ikke kultiverer i dag, hvornår skulle han?” Jeg anser i stedet det komplekse miljø for godt. Jo mere kompliceret det er, desto mere fremragende mennesker kan fremkomme. Hvis man kan højne sig over og hinsides disse omgivelser, da har man kultiveret det mest solide.

Jeg vil sige at dette er godt for en kultiveringsudøver der virkelig er beslutsom. Uden konflikter der opstår og muligheder for at højne din Xinxing kan du ikke gøre fremskridt. Hvis alle er venlige mod hinanden, hvordan kan du øve kultivering? For en almindelig kultiveringsudøver der tilhører “den af almindelig byrd, der hører Dao,” er det fint om han øver eller ej og han vil sikkert mislykkes i kultiveringen. En del af de som er her synes at det Læreren siger er fornuftigt, men når de kommer tilbage til almindelige menneskers samfund, synes de at de umiddelbare fordele er mere håndgribelige og reelle. De er reelle. Ikke bare du, men mange vestlige millionærer og velstående mennesker har opdaget at der ikke er noget tilbage efter døden. Materiel velstand følger ikke med ved fødslen og følger heller ikke med ved døden - det er meget tomt. Men hvorfor er Gong så værdifuld? Det er fordi den bæres direkte på din Urånds krop. Den følger med ved fødslen og følger med ved døden. Vi siger at Urånden ikke udslettes og dette er ikke overtro. Efter at cellerne i den fysiske krop er lagt af, er de partikler der er mindre end celler i andre fysiske dimensioner, ikke blevet udslettet. De har bare lagt deres skal.

Alt det jeg netop har sagt hører til spørgsmålet om ens Xinxing. Sakyamuni talte om dette, og det gjorde Boddhidharma også: “Dette orientalske land Kina er et sted, hvor mennesker med stor dyd kommer frem.” Gennem historien i Kina har mange munke og mange kinesere været meget stolte over dette. De tolker det som at de kan kultivere høj Gong og mange er stolte og selvglade: “Vi kinesere er så gode, her i Kina fremkommer personer med stort anlæg og personer med stor dyd.” Faktisk er der mange der ikke har forstået meningen bag dette. Hvorfor producerer Kina mennesker med stor dyd og høj gong? Mange kender ikke den virkelige mening med det som de på høje niveauer siger og de forstår heller ikke den verden eller den tanketilstand hos dem på høje niveauer og i højere verdener. Vi kommer selvfølgelig ikke til at tale om hvad det betyder, men tænk jer om alle sammen, det er kun blandt de mest komplicerede mennesker og i de mest komplekse omgivelser at man kan kultivere høj Gong frem. Dette er hvad der menes.

Medfødt Grundlag

Medfødt grundlag bestemmes af mængden af materien dyd i kroppen i en anden dimension. Med mindre dyd og mere sort materie er ens karmiske felt stort og man vil have dårligt medfødt grundlag. Med megen dyd, meget af den hvide materie, er ens karmiske felt lille og man vil have godt medfødt grundlag. Ens hvide materie og sorte materie kan blive omdannet til hinanden. Hvordan kan de blive omdannet? At gøre gode gerninger skaber den hvide materie. Den hvide materie erhverves ved at udstå vanskeligheder, udholde lidelse og gøre gode gerninger. Den sorte materie skabes ved at gøre onde gerninger og dårlige handlinger og den er karma. De har en sådan omdannelsesproces. Samtidig er det også således at dette overføres videre. Da de direkte følger Urånden er det ikke noget fra kun én levetid, men er opsamlet fra en fjern fortid. Derfor taler mennesker om at samle karma og samle dyd. Desuden kan dette også nedarves fra forfædrene. Jeg husker af og til på hvad kinesere i gamle dage sagde eller ældre mennesker siger: “Ens forfædre har samlet dyd, samle dyd eller miste dyd.” Det er så korrekt sagt, det er virkelig helt rigtigt.

Ens gode eller dårlige medfødte grundlag kan bestemme, hvorvidt ens oplysningsevne er god eller dårlig. Et menneskes dårlige medfødte grundlag kan også gøre hans oplysningsevne meget dårlig. Hvorfor er det sådan? Det er fordi én med godt medfødt grundlag har meget af den hvide materie og denne hvide materie er i harmoni med vort univers og med egenarten Zhen-Shan-Ren uden nogen hindring. Universets egenart kan manifesteres direkte i din krop og være i direkte kontakt med din krop. Men den sorte materie er akkurat modsat. Eftersom man får den ved at gøre noget dårligt, er den helt modsat af universets egenart og derfor bliver der en kløft mellem denne sorte materie og universets egenart. Hvis der bliver meget af denne sorte materie, dannes et felt omkring ens krop og dette bliver man omsluttet af. Jo større feltet er, desto større tæthed har det og desto tykkere er det - og jo dårligere bliver ens oplysningsevne. Man kan ikke tage imod universets egenart Zhen-Shan-Ren, da man har fået den sorte materie ved at gøre dårlige gerninger. Sædvanligvis er det vanskeligere for sådan en person at tro på kultiveringsudøvelse. Jo dårligere hans oplysningsevne er, desto mere bliver han hindret af sin karma. Jo mere lidelse han gennemgår, desto mindre vil han tro på det og desto vanskeligere bliver det for ham at øve kultivering.

Det er lettere for én, der har meget af den hvide materie at øve kultivering, eftersom dyd direkte omdannes til Gong så længe han i løbet af kultiveringen assimilerer sig til universets egenart og højner sin Xinxing. De med meget af den sorte materie behøver en ekstra proces. Det er som med et produkt der fremstilles i en fabrik. Nogle kommer med klargjort materiale, mens denne person kommer med råmateriale, der først skal forarbejdes. Det må gennemgå en sådan proces. Derfor må han først lide vanskeligheder, for at eliminere karma og omdanne det til den hvide materie. Kun når karmaen er blevet til dyd, kan han udvikle Gong mod høje niveauer. Men en sådan person har oftest ikke god oplysningsevne og hvis du beder ham lide mere, vil han tro mindre på det og det vil blive vanskeligere for ham at holde det ud. Derfor er det vanskeligt for en med meget af den sort materie at øve kultivering. Før i tiden krævede Dao-læren eller kultiveringsskoler der kun underviste én enkelt discipel at mesteren søgte disciplen i stedet for at disciplen søgte mesteren. De blev bestemt ud fra hvor meget af disse sager disciplens krop bar med sig.

Det medfødte grundlag bestemmer ens oplysningsevne, men dette er ikke absolut. Nogle har dårligt medfødt grundlag, men deres hjemmemiljø er meget godt og der er mange i familien der øver. Nogle af dem er også religiøst troende med en stærk tro på kultiveringsudøvelse. I dette miljø kan man blive overbevist om og tro på det og oplysningsevnen bliver bedre. Så det er ikke absolut. Nogle har meget godt medfødt grundlag, men de er blevet meget snæversynede på grund af den mangelfulde kundskab de har fået gennem uddannelse i vort praktiske samfund og særligt på grund af de absolutte ideologiske metoder for uddannelse, der blev brugt for nogle år siden. De er blevet usædvanligt snæversynede og de vil ikke tro på noget udover deres kundskab. Dette kan alvorlig forstyrre deres oplysningsevne.

For eksempel forelæste jeg på et kursus den anden dag om åbning af det Himmelske Øje. En person med godt medfødt grundlag fik straks åbnet sit Himmelske Øje på et meget højt niveau. Han så mange scener andre ikke kunne se. Han fortalte andre: “Åh, jeg så Falun falde som snefnug over alle i hele auditoriet. Jeg så hvordan Lærer Li’s sande krop ser ud, Lærer Li’s glorie, hvordan Falun ser ud og hvor mange Fashen der findes. Jeg så at Lærer Li gav forelæsninger på forskellige niveauer og hvordan Falun justerede de studerendes kroppe. Jeg så også at Lærer Li’s Gongshen gav lektioner på hver af de forskellige niveauer under forelæsningen.” Desuden så han de himmelske skønheder der strøede blomster omkring sig etc. Han så alle disse smukke ting, noget der indikerede, at hans medfødte grundlag var temmelig godt. Han talte og talte, men til slut sagde han: “Jeg tror ikke på sådan noget.” Noget af dette er allerede blevet verificeret af videnskaben og meget kan også forklares af moderne videnskab. Vi har også diskuteret nogle af dem. Det der forstås i Qigong, går faktisk langt ud over forståelsen i moderne videnskab. Det er sikkert. Af dette kan vi se at ens medfødte grundlag ikke fuldstændig afgør ens oplysningsevne.

Oplysning

Hvad er “oplysning”? Oplysning er et begreb fra religionerne. I buddhismen refererer det til en kultiveringsudøvers forståelse af Buddha Fa, oplysning gennem forståelse og den endelige oplysning. Det betyder oplysningen til visdom. Men ordet bliver brugt af almindelige mennesker nu for tiden og tolkes som at denne person er meget intelligent. Han ved hvad chefen tænker på, kan hurtigt læse hans tanker og ved hvordan han skal behage sin chef. Folk kalder dette god oplysningsevne og det forstås sædvanligvis på den måde. Men når du hæver dig en smule over almindelige menneskers niveau, opdager du fra et lidt højere niveau at principperne som de bliver forstået af almindelige mennesker, for det meste er forkerte. Det er absolut ikke denne oplysning vi sigter til. En smart persons oplysningsevne er tværtimod ikke god, fordi en person der er alt for smart gør overfladisk arbejde bare for at få anerkendelse fra sin chef eller arbejdsleder. Må det virkelige arbejde da ikke gøres af andre? Derfor vil denne person stå i gæld til andre. Fordi han er smart og ved hvordan han skal behage andre, vil han opnå flere fordele, mens andre vil tabe mere. Fordi han er smart vil han ikke lide noget tab og det er heller ikke let for ham at tabe noget. Konsekvensen er at andre må lide tab. Jo mere han er optaget af øjeblikkets praktiske fordele, desto mere snævert bliver hans sind, og desto mere føler han, at det er vanskeligt at give slip på almindelige menneskers materielle fordele. Han anser sig selv som yderst praktisk og realistisk og han lider ikke tab.

Nogen beundrer til og med et sådant menneske! Jeg siger dig at du ikke skal beundre ham. Du ved ikke hvilket trættende liv han lever: Han hverken spiser eller sover godt og i drømme er han bange for at miste sine fordele. Han kryber ind i tyrens horn efter personlig vinding. Synes du ikke at han lever et trættende liv, da han lever hele sit liv kun for dette? Vi siger at når du tager et skridt tilbage i en konflikt, vil du finde et vidt hav og en klar himmel og det er garanteret at ting vil se anderledes ud. Men en sådan person vil ikke tage skridtet tilbage og han lever det mest trættende liv. Du skulle ikke lære af ham. Det siges i kultiveringskredse: En sådan person er i dyb vildfarelse. Han er totalt fortabt blandt almindelige mennesker på grund af materiel vinding. Vil du at han skal vogte sin dyd - det er lettere sagt end gjort! Hvis du beder ham om at øve kultivering, vil han ikke tro dig: “Kultivering? I udøvere slår ikke igen på slag og svarer ikke igen på hån. Når andre giver jer modgang, må I til og med takke dem i jeres hjerte i stedet for at behandle dem på samme måde. I er alle som Ah Q! Hver eneste en af jer er sindssyge!” Det er umuligt for en sådan person at forstå kultiveringsudøvelse. Han vil sige at det er dig, der er vanskelig at forstå og at det er dig der er dum. Vil du ikke sige at det er svært at frelse ham?

Det er ikke denne oplysning vi refererer til. Det er netop denne dumhed, når det gælder egen vinding denne person taler om, der er den oplysning vi taler om. Selvsagt betyder dette ikke at vi virkelig er dumme, vi tager bare let på personlig vinding, mens vi i andre henseender er yderst kloge og intelligente. Når det gælder videnskabelige forskningsprojekter, opgaver fra chefen eller andre arbejdsopgaver, er vi meget klartænkende og udfører dem særdeles godt. Derimod tager vi let på og bekymrer os mindre om personlig vinding og konflikter med andre. Hvem vil sige at du er dum? Ingen vil kalde dig dum, det er sikkert.

Lad os tale om en der virkelig er dum og dette princip er totalt omvendt på høje niveauer. Det er umuligt for en tåbe at gøre store fejltrin blandt almindelige mennesker og det er heller ikke sandsynligt at han vil konkurrere og slås for sine egne interesser. Han søger ikke anseelse og taber ikke dyd. Men andre vil give ham dyd ved at slå ham eller bande ad ham. Dette giver ham dyd og denne materie er ekstremt værdifuld. I vort univers er der et princip: Den der intet taber, vinder intet, for at vinde, må man tabe. Når andre ser denne tåbelige person, vil de alle fornærme ham: “Sikken en tåbe du er.” Med denne verbale overfusning følger en stump dyd med, der kastes over på ham. Ved at drage fordel af ham er du på vindersiden og da må du tabe noget. Hvis du sparker ham: “Du er en idiot.” Ja, så vil en stor stump dyd igen kastes på ham. Når nogen ydmyger ham eller sparker ham, vil han le smilende: “Kom igen. I alle tilfælde giver du mig dyd og jeg vil ikke afvise det, selv ikke den mindste smule!” Hvis dette princip ses fra høje niveauer, tænk på det, hvem er smart? Er denne person ikke smart? Han er den smarteste. Han mister ikke dyd - hvis du kaster dyd på ham, afviser han det slet ikke. Han tager imod det alt sammen og accepterer det med et smil. Han er måske tåbelig i dette liv, men ikke i det næste og hans Urånd er ikke tåbelig. Det siges i religionerne at en person med meget dyd, vil blive en fremtrædende embedsmand eller skabe sig en stor formue i næste liv og dette er alt i bytte for dyd.

Vi har sagt at dyd direkte kan udvikles til Gong. Udvikles højden af dit kultiveringsniveau ikke fra denne dyd? Den kan udvikles direkte til Gong. Bliver den Gong, der afgør ens niveau og Gong-styrken ikke udviklet fra denne materie? Vil du ikke sige at den er værdifuld? Den følger med ved fødslen og følger med ved døden. Det siges i buddhismen at dit kultiveringsniveau er din Frugt Status. Så meget som du forsager, så meget vil du vinde, der er et sådant princip. Det siges i religionerne at med dyd kan man blive en højtstående embedsmand eller skabe en stor formue i næste liv. Med kun lidt dyd vil det blive vanskeligt selv at tigge om mad, fordi der ikke er nogen dyd at bytte med. Intet tab, ingen vinding! Uden nogen dyd overhovedet vil ens krop og sjæl blive fuldstændig udslettet og man vil virkelig dø.

En gang var der en Qigong-mester, der var på et meget højt niveau da han først kom ud i samfundet, men senere blev Qigong-mesteren fortabt i anseelse og vinding. Hans mester tog hans Assistenturånd bort, fordi han tilhørte de mennesker der kultiverede Assistenturånden. Så længe hans Assistenturånd fortsat var hos ham, var han behersket af sin Assistenturånd. For eksempel blev der en dag fordelt boliger på hans arbejdsplads og chefen sagde: “Alle der behøver en bolig kan komme her og redegøre for sin situation og forklare hvorfor I behøver en bolig.” Alle gav deres grunde, mens denne person ikke sagde et ord. Til slut fandt chefen at denne person havde større behov end andre og at boligen skulle gives til ham. De andre sagde: “Nej, boligen burde ikke gives til ham, den burde gives til mig, fordi jeg virkelig behøver denne bolig.” Han sagde: “Da kan du tage den.” Fra almindelige menneskers synspunkt er denne person dum. Nogle kendte til at han var udøver og spurgte: “I udøvere vil ikke have noget. Hvad vil du have?” Han svarede: “Det andre ikke vil have, det vil jeg have.” Faktisk var han slet ikke dum, men egentlig meget opvakt. Kun når det gjaldt egen vinding handlede han på denne måde; han talte om at følge naturens gang. Andre spurgte ham igen: “Hvad er det folk ikke vil have nu for tiden?” Han svarede: “Ingen vil have stenene på jorden, der sparkes hid og did, så jeg samler dem op.” Almindelige folk synes dette er ufatteligt og kan ikke forstå udøvere. De kan ikke forstå det, fordi deres tankeverdener er langt fra hinanden og afstanden i niveau er alt for stor. Selvfølgelig går denne person ikke hen og samler disse sten op. Han fortalte et princip som et almindeligt menneske ikke kan oplyses til: “Jeg søger ikke noget blandt almindelige mennesker.” Lad os tale om stenene. Du ved at der er skrevet i buddhistiske skrifter: “Træerne i den Yderste Lyksaligheds Verden består af guld, jorden er også af guld, fuglene, blomsterne og husene er af guld. Til og med Buddha-kroppen er gylden og lysende.” Man kan ikke finde en eneste sten der, pengene man bruger der siges at være sten. Han ville ikke bære en sten med sig derhen, men han fortalte dette princip, som almindelige mennesker ikke forstår. Udøvere siger i virkeligheden: “Almindelige folk har deres almindelige menneskelige stræben og vi stræber ikke efter det; vi er ikke interesseret i det som almindelige mennesker har; men det vi har er noget almindelige mennesker ikke kan få, selvom de gerne ville.”

Faktisk er den oplysning vi akkurat talt om, en type oplysning i løbet af kultiveringsprocessen og dette er helt modsat af den blandt almindelige mennesker. Den oplysning vi virkelig refererer til, er et spørgsmål om hvorvidt man i løbet af kultiveringsprocessen kan oplyses til og acceptere den Fa, som mesteren underviser eller den Dao som Dao-mesteren underviser, hvorvidt man når man møder vanskeligheder kan betragte sig selv som en kultiveringsudøver og hvorvidt man kan handle ifølge Fa i kultiveringen. Uanset hvordan du forklarer det, er der alligevel nogle mennesker der ikke tror på det og i stedet tænker på almindelige menneskers praktiske fordele. De klamrer sig til deres fastlåste opfattelser og giver ikke slip på dem, hvilket gør dem ude af stand til at tro på dette. Nogle vil bare have deres sygdomme helbredt. Når jeg nævner at Qigong absolut ikke er til for at helbrede sygdomme, reagerer deres tænkning negativt og derfor tror de ikke på det, der forelæses senere.

Nogle personer kan simpelthen ikke forbedre deres oplysningsevne og nogle laver tilfældige understregninger i min bog. De af vore udøvere der har det Himmelske Øje åbent, kan se at denne bog er meget farverig, gylden og skinnende og at hvert ord bærer min Fashen’s billede. Hvis hvad jeg siger ikke er sandt, vil det være det samme som at jeg narre jer - sådanne anmærkninger ser meget mørke ud. Hvordan kan du skødesløst lave mærker i den? Hvad gør vi her? Vejleder vi jer ikke i kultivering mod høje niveauer? Der er visse ting du burde tænke på. Denne bog kan vejlede dig i din kultiveringsudøvelse, synes du ikke at den er værdifuld? Kan du øve virkelig kultivering ved at tilbede Buddha? Du er meget ærbødig og tør ikke engang berøre Buddha-statuen og du brænder røgelse for den hver dag, men du vover at skænde den Dafa der virkelig kan vejlede dig i kultiveringsudøvelse.

Når vi taler om oplysningsevnen, refererer dette til dybden af din forståelse i løbet af kultiveringen af det der viser sig på forskellige niveauer eller af en bestemt ting eller Fa som mesteren har undervist. Men dette er fortsat ikke den fundamentale oplysning vi taler om. Den fundamentale oplysning vi taler om, er at man i løbet af sin levetid, fra man begynder at øve kultivering, uafbrudt højner sit niveau og opgiver menneskelige binder og alle forskellige begær og at ens Gong også kontinuerlig vokser, til man helt har kultiveret til det endelige skridt. Når denne materie dyd er blevet fuldstændig omdannet til Gong og kultiveringsvejen som mesteren har arrangeret kommer til sin afslutning, “bang!” - i dette øjeblik sprænges alle spærringer op på en gang. Hans Himmelske Øje vil nå det højeste punkt inden for sit niveau og han kan se alle forskellige dimensioners sande tilstande på sit niveau, eksistensformerne for alle forskellige væsner og all materie i alle forskellige tid og rum og universets sande principper. Hans guddommelige kræfter åbenbarer sig og han vil være i stand til at kontakte alle forskellige slags levende væsner. Når man er kommet til dette stadium, er man da ikke en Stor Oplyst? Er man ikke en person der er blevet oplyst gennem kultiveringsudøvelse? Oversat til det gamle indiske sprog er man en Buddha.

Den oplysning vi har talt om, denne type fundamentale oplysning, tilhører en form for pludselig oplysning. Pludselig oplysning betyder at en person er låst i løbet af sin livslange kultivering. Han ved ikke hvor høj hans Gong er og han kender ikke formen på den Gong han har kultiveret frem. Han føler slet ikke noget og til og med er alle cellerne i kroppen låst. Den Gong han har forædlet frem er låst indtil det endelige skridt og kun da kan den blive frigjort. Kun en person med stort anlæg kan klare dette, da denne kultivering er temmelig lidelsesfuld. Man må begynde med at være et godt menneske, man må hele tiden højne sin Xinxing, hele tiden lide, kontinuerligt kultivere opad og hele tiden kræve af sig selv at Xinxing højnes, selvom man ikke kan se sin egen Gong. Kultiveringen er meget vanskelig for en sådan person, han må være en person med stort anlæg. En sådan person vil kultivere i mange år, selvom han ingenting ved.

Det findes en anden form for oplysning, der kaldes gradvis oplysning. Mange mennesker føler at Falun roterer helt fra begyndelsen. Samtidig har jeg også åbnet alles Himmelske Øje. Af flere årsager kan nogle ikke se noget nu, men de vil gå fra ikke at kunne se til i fremtiden at kunne se, de vil gå fra at se vagt og uklart til at se klart og fra ikke at kunne anvende det til at vide hvordan det kan bruges - de vil ustandseligt højne deres niveau. Efterhånden som din Xinxing højnes og du giver slip på alle forskellige bindinger, kommer alle slags supernormale evner frem. Hele udviklingen under kultiveringsprocessen og kroppens omdannelsesproces, alle disse forandringer sker under forhold, hvor du selv kan se dem eller føle dem. På denne måde kan du kultivere helt til det endelige stadium, hvor du fuldstændigt vil forstå universets sande principper og hvor du har nået det højeste stade, som du skal nå i kultiveringsudøvelsen. Når forandringen af Benti og forstærkningen af de supernormale evner begge har nået et vist niveau, vil du gradvist opnå dette mål. Dette hører til gradvis oplysning. Kultiveringsmetoden med gradvis oplysning er heller ikke let. Med supernormale evner er der enkelte, der ikke kan give slip på deres bindinger og det er let for dem at vise sig eller gøre dårlige gerninger. Hvis du gør dette, vil din Gong falde, din kultivering vil være forgæves og til slut vil du blive ødelagt. Nogle kan med deres Himmelske Øje se forskellige væsner åbenbare sig på forskellige niveauer. De trækker dig måske med for at gøre sådan eller således, beder dig måske om at kultivere deres ting og vil tage dig som deres discipel, men de kan ikke hjælpe dig til at opnå Retskaffen Frugt, eftersom de heller ikke har opnået Retskaffen Frugt.

Desuden er alle personer i højere dimensioner guder. De kan blive meget store og åbenbare deres guddommelige kræfter. Hvis dit sind ikke er retskaffent, vil du da ikke følge dem? Hvis du følger dem vil din kultivering være forgæves. Selvom dette væsen er en ægte Buddha eller en ægte Dao, må du alligevel øve kultivering helt fra begyndelsen igen. Er de ikke stadig Udødelige, uanset hvilket himmelsk niveau de kommer fra? Kun når du har kultiveret til et meget højt niveau og nået målet, kan de helt tage springet hinsides. I et almindelig menneskes øjne fremstår en sådan Udødelig utvivlsomt som høj, gigantisk og med meget store evner, men han har alligevel ikke nødvendigvis opnået Retskaffen Frugt. Kan du holde dit sind urørligt når du bliver forstyrret af alle mulige forskellige budskaber og lokket af alle mulige forskellige scener? Derfor er det også vanskeligt at kultivere med det Himmelske Øje åbent og endnu vanskeligere at beherske Xinxing. Men heldigvis vil vi for mange af vore udøvere låse op for deres supernormale evner halvvejs gennem kultiveringsprocessen og de vil træde ind i tilstanden af gradvis oplysning. Alles Himmelske Øje vil blive åbnet, men manges supernormale evner tillades ikke at komme frem. Når din Xinxing gradvist har nået et vist niveau, dit sind er stabilt og du kan beherske dig, da vil alt blive sprængt op på en gang. På et vist niveau får du lov at komme ind i tilstanden gradvis oplysning og da er det lettere for dig at beherske dig og alle forskellige supernormale evner kommer frem. Du fortsætter med at kultivere opad på egen hånd, indtil alle dine evner helt til slut åbnes. Du tillades at have dem halvvejs gennem din kultiveringsproces. Mange af vore udøvere tilhører denne gruppe, så du bør ikke være ivrig efter at se.

I har måske hørt at Zen-buddhismen også taler om forskellene mellem pludselig oplysning og gradvis oplysning. Huineng, den sjette patriark i Zen-buddhismen, underviste pludselig oplysning, mens Shenxiu fra den nordlige skole talte om gradvis oplysning. Uenigheden mellem dem om den buddhistiske lære har varet lang tid i historien. Jeg kalder det meningsløst. Hvorfor? Fordi det de refererede til bare var forståelsen af et princip i kultiveringsprocessen. Med hensyn til dette princip vil nogle forstå alt på en gang, mens andre oplyses og forstår gradvist. Spiller det nogen rolle hvordan man oplyses? Det er bedre, hvis man kan forstå alt på en gang, men det er også godt hvis man kan oplyses gradvist. Er begge tilfælde ikke oplysning? Begge er oplysning, så ingen af dem er forkerte.

En person med Stort Anlæg

Hvad er en person med “stort anlæg”? Der er forskel på én med stort anlæg og én med godt eller dårligt medfødt grundlag. Det er ekstremt vanskeligt at finde nogen med stort anlæg og det vil tage en meget lang historisk periode for en sådan person at blive født. Selvfølgelig må et menneske med stort anlæg først have meget stor dyd og et meget stort felt af denne hvide materie, det er sikkert. Desuden må han kunne tåle lidelsen af alle lidelser. Han må også have et hjerte af stor Ren og være i stand til at ofre. Desuden må han kunne bevare sin dyd, have god oplysningsevne etc.

Hvad betyder lidelsen af alle lidelser? I buddhismen tror man at det at være menneske, er at lide. Så længe du er menneske må du lide. De tror at levende væsner i alle andre dimensioner ikke har vore almindelige menneskelige kroppe. De bliver derfor ikke syge og de har heller ikke problemer som fødsel, alderdom, sygdom og død - den slags lidelser eksisterer ikke for dem. Mennesker i andre dimensioner kan svæve, eftersom de er vægtløse - det er vidunderligt. På grund af at mennesker har denne krop, bliver der problemer: De klarer ikke kulde, ikke varme, ikke at være tørstige, sultne eller trætte og der er fortsat fødsel, alderdom, sygdom og død. Uanset hvad, er det ikke behageligt.

Jeg læste i en avis at under jordskælvet i Tangshan, var der mange mennesker der døde, mens nogle blev reddet. En speciel undersøgelse blev foretaget i forhold til denne gruppe. De blev spurgt: “Hvordan følte du dig i tilstanden som død?” Forbavsende nok talt alle om den samme specielle situation, nemlig at de i dødsøjeblikket ikke følte sig bange. Tværtimod følte de en pludselig befrielse med en slags underliggende begejstring. Nogle følte sig fri fra kroppens fangenskab og kunne svæve frit i luften og det føltes vidunderligt - de kunne endvidere se deres egne kroppe. Nogle kunne se levende væsner i andre dimensioner og andre havde været et andet sted. De nævnte alle at de i det øjeblik havde en følelse af befrielse og af en slags underliggende begejstring, uden nogen følelse af at lide. Dette tyder på at det at have denne menneskelige fysiske krop medfører lidelse, men eftersom vi alle kommer fra vor moders skød, ved vi ikke at det er lidelse.

Jeg nævnte at man må tåle lidelsen af alle lidelser. Forleden dag sagde jeg at menneskehedens begreb om tid og rum er forskellig fra de i andre og større tid og rums dimensioner. Her er en Shichen to timer, hvilket er et år i en anden dimension. En person der øver i sådanne vanskelige omgivelser anses som virkelig bemærkelsesværdig. Om denne person har et hjerte for at søge Dao og ønsker at øve kultivering, er han simpelthen bemærkelsesværdig. Under sådanne vanskelige forhold har han fortsat ikke tabt sin oprindelige natur og ønsker at vende tilbage gennem kultiveringsudøvelse. Hvorfor kan kultiveringsudøvere hjælpes uden betingelser? Det er netop på grund af dette. Når folk ser en person der sidder en hel nat i meditation i denne almindelige menneskers dimension, anser de denne person for virkelig bemærkelsesværdig, fordi han allerede har siddet der i seks år. Dette er fordi en Shichen hos os er lig et år der borte. Vor menneskelige dimension er en meget speciel dimension.

Hvordan udholder man lidelsen af alle lidelser? For eksempel går denne person en dag på arbejde, men bedriften går ikke godt og situationen kan ikke fortsætte således, fordi folk ikke længere gør deres arbejde. Arbejdspladsen må omstruktureres og benytte arbejdere på kontrakt. Overskydende arbejdskraft må opsiges og denne person er en af dem, der pludselig står uden indtægt. Hvordan føler han sig? Der er ikke noget andet sted han kan tjene penge. Hvordan skal han skaffe sig et levebrød? Han har ikke andre kvalifikationer, så han går nedtrykt hjem. Da han kommer hjem får han at vide at en af forældrene er blevet alvorlig syg. Han bliver ængstelig og de tager hurtigt på sygehuset. Det er vanskeligt for ham at låne penge til hospitalsopholdet. Han tager så hjem igen for at hente nogle ting til den gamle, men da han er kommet hjem banker læreren på døren: “Dit barn har skadet nogen i et slagsmål, du må skynde dig og se på det.” Han tager sig straks af dette og tager så hjem igen, men før han får sat sig ned ringer telefonen. Der er der nogen der fortæller ham: “Din kone har en affære med en anden mand.” I vil selvsagt ikke opleve noget sådant. En gængs person kan ikke udholde sådan lidelse og tænker: “Hvad lever jeg for? Hvorfor tager jeg ikke et reb og hænger mig og gør slut på alt?” Jeg siger at man må udholde lidelsen af alle lidelser, men de behøver selvsagt ikke at antage en sådan form. Alligevel er mellemmenneskelige konflikter, hærdelse af Xinxing og situationer i kamp for personlig vinding, ikke lettere end dette. Der er så mange der kun lever for deres egen anseelse og de vil hænge sig, når de ikke orker mere. Så vi må øve kultivering i disse komplicerede omgivelser, kunne udholde lidelsen af alle lidelser og samtidig må vi også have et hjerte af stor Ren.

Hvad er et hjerte af stor Ren? Som udøver må du først klare ikke at slå igen på slag og ikke svare igen på hån - du må udvise Ren. Hvis ikke, hvad slags udøver er du? Nogle siger: “Det er virkelig hårdt at være Ren - jeg har et hidsigt temperament.” Hvis dit temperament ikke er godt må du ændre det, for en udøver skal være Ren. Nogle mister tålmodigheden når de opdrager børn, råber ad dem og laver en scene. Du skal ikke opføre dig således når du opdrager børn og du skal heller ikke blive virkelig ophidset. Du må undervise dine børn med fornuft, sådan at de virkelig bliver opdraget vel. Hvis du ikke en gang kan komme over en lille bagatel og let bliver vred, hvordan kan du da få din Gong til at vokse? Nogen siger: “Hvis nogen sparker til mig på gaden og ingen i nærheden kender mig kan jeg tolerere det.” Jeg siger at dette ikke er godt nok. I fremtiden giver nogen dig måske en ørefigen, netop foran dem som du mindst ønsker at miste ansigt overfor. Det er for at se hvordan du håndterer dette og om du kan holde det ud. Hvis du kan tolerere det, men ikke slipper det i hjertet er det fortsat ikke godt nok. Som I ved, når man har nået Arhat’s niveau, vil man ikke lade sit sind bekymre når man støder på noget. Man bekymrer sig slet ikke om almindelige menneskelige ting og man er altid smilende og i godt humør. Uanset hvor meget man taber eller lider, vil man alligevel smile og være fri for bekymringer. Hvis du virkelig kan gøre dette, har du allerede nået det første niveau af Arhat Frugt Status.

Nogen siger: “Hvis vi må være tolerante i et sådan omfang, vil almindelige mennesker sige at vi er feje og lette at udnytte.” Jeg siger at dette ikke er fejhed. Tænk jer alle sammen, selv de ældre og dem med høj uddannelse blandt almindelige mennesker fremhæver selvbeherskelse og afstår fra at kævles med andre. Og hvad med vore udøvere? Hvordan kan dette blive set på som fejt? Jeg siger at dette er manifestationen af et hjerte af stor Ren og manifestationen af en stærk vilje. Kun en udøver kan have et sådant hjerte af stor Ren. Der er et ordsprog: “Når den ordinære person møder hån vil han trække sit sværd til kamp.” For et almindeligt menneske er det helt naturligt - hvis du bander ad mig, vil jeg bande igen; hvis du slår mig, vil jeg slå igen. Dette er et almindelig menneske - kan han kaldes en udøver? Som kultiveringsudøver kan du ikke klare dette, hvis du ikke har en stærk vilje og ikke kan beherske dig.

I ved at der i gamle dage var en mand der hed Han Xin. Der blev sagt om ham at han havde evner. Han var general for Liu Bang og var nationens rygrad. Hvorfor kunne han gøre så store ting? Det siges at Han Xin allerede som ung var en speciel person. Der er en historie om ham at han udstod fornedrelsen af at måtte kravle mellem benene på en anden person. Han Xin øvede kampkunst i sin ungdom og én der gjorde det gik sædvanligvis med sværd. En dag da han gik hen ad gaden blokerede en lokal bølle vejen for ham med hænderne på hofterne: “Hvad bærer du det sværd for? Tør du dræbe nogen? Hvis du tør, så hug hovedet af mig.” Han stak hovedet frem mens han talte. Han Xin tænkte: “Hvorfor skulle jeg hugge hovedet af dig?” Også på den tid blev mord anmeldt til myndighederne og man måtte tilbagebetale det liv, der var taget med sit eget. Hvordan kunne man skødesløst dræbe? Da bøllen så at Han Xin ikke vovede at dræbe ham, sagde han: “Hvis du ikke vover at dræbe mig, må du kravle mellem mine ben.” Han Xin kravlede virkelig mellem hans ben og dette viste at Han Xin havde et usædvanlig hjerte af stor Ren. Han kunne gøre noget så stort, fordi han var anderledes end almindelige folk. Man må kæmpe for sin ære - det er almindelige menneskers ordsprog. Tænk på det, bare at leve for æren, er det ikke trættende? Er det ikke smertefuldt? Er det det værd? Han Xin var trods alt et almindeligt menneske, mens vi er kultiveringsudøvere, vi må derfor være meget bedre end ham. Vort mål er at nå hinsides almindelige menneskers niveau og stræbe mod endda højere niveauer. Vi kommer ikke i en sådan situation, men når en kultiveringsudøver udholder skam og fornedrelse blandt almindelige mennesker, er det ikke nødvendigvis lettere end dette. Jeg vil sige at Xinxing-friktioner mellem mennesker ikke er lettere end dette. De er til og med værre, de er også meget hårde.

Samtidig må en kultiveringsudøver også kunne ofre og opgive alle almindelige menneskers bindinger og begær. Det er umulig at gøre alt dette på en gang, så vi kan tage det gradvist. Hvis du kunne klare alt på en gang i dag, ville du blive en Buddha i dag. Kultiveringsudøvelse tager tid, men du kan ikke slappe af. Du siger: “Læreren har sagt at kultiveringsudøvelse tager tid, så lad det tage sin tid.” Det holder ikke! Du må stille strenge krav til dig selv. I Buddha Fa kultiveringsudøvelse må du gøre fremskridt beslutsomt og ihærdigt.

Du må også kunne vogte dyd, vogte din Xinxing og ikke handle overilet. Du kan ikke skødesløst gøre det, du måtte have lyst til - du må kunne vogte din Xinxing. Blandt almindelige mennesker hører I ofte dette ordsprog: “Man samler dyd ved at gøre gode gerninger.” En udøver taler ikke om at samle dyd - vi vogter dyd. Hvorfor taler vi om at vogte dyd? Det er fordi vi har set en sådan situation: at samle dyd er noget almindelige mennesker tror på og hvis de har samlet dyd og gjort gode gerninger, kan de leve godt i deres næste liv. Men dette spørgsmål er ikke relevant for os. Hvis du lykkes med kultiveringen, vil du opnå Dao og der bliver ikke noget spørgsmål om dit næste liv. Når vi her taler om at vogte dyd, har det også en anden mening, nemlig at disse to materier som vi bærer på i vores krop, ikke opsamles over én levetid, men er nedarvet fra en fjern fortid. Selvom du cykler gennem hele byen, er det ikke sikkert at du finder nogen gode gerninger at udføre. Selvom du går omkring på denne måde hver dag, er det ikke sikkert at du vil møde sådanne muligheder.

Der findes endnu en mening: Når du prøver at samle dyd, kan du tro at noget er en god gerning, men hvis du udfører den kan det vise sig at det er en dårlig gerning. Måske ser du noget som du vurderer til at være en dårlig ting og så blander du dig i det, men så viser det sig at det alligevel var en god ting. Hvorfor? Det er fordi du ikke kan se dets årsagssammenhænge. Love regulerer almindelige folks affærer og det er ikke noget problem. At være en udøver er supernormalt og som en supernormal person må du bruge supernormale principper for at stille krav til dig selv og ikke måle dig med almindelige folks målestok. Hvis du ikke kender årsagssammenhængene i en sag kan du let behandle den ukorrekt. Derfor underviser vi Uden Intention - du kan ikke gøre noget bare fordi du ønsker at gøre det. Nogle siger: “Jeg ønsker at disciplinere dårlige mennesker.” Jeg vil sige at da er det bedre hvis du bliver politimand. Men vi beder dig ikke om at stå og se på, hvis du er vidne til et mord eller en ildspåsættelse. Jeg forklarer jer alle at når der opstår en konflikt mellem mennesker eller når nogle sparker eller slår andre, er det sandsynligt at disse skylder hinanden noget fra fortiden og at de gør gælden op. Hvis du blander dig for at stoppe dette, får de ikke gjort gælden op og må vente med at gøre det op til næste gang. Dette betyder, at dersom du ikke kan se årsagssammenhængene kan du let begå dårlige gerninger og miste dyd som en konsekvens.

Det betyder ingenting hvis et almindeligt menneske involverer sig i almindelige folks affærer, da han vurderer det efter almindelige menneskers principper. Du må lave dine vurderinger efter supernormale principper. Du har et problem med din Xinxing, hvis du ikke prøver at standse et mord eller en ildspåsættelse, når du ser det. Hvordan vil du ellers vise at du er et godt menneske? Hvad skulle du gribe ind overfor, hvis du ikke prøvede at stoppe mord eller ildspåsættelse? Det må understreges at disse sager egentlig ikke har noget med vore kultiveringsudøvere at gøre. De er ikke nødvendigvis arrangeret for dig og det er ikke sikkert at du møder dem. Når vi taler om at vogte dyd, er det for at hindre dig i at gøre dårlige gerninger. Måske hvis du gør noget, bare en lille smule, kan det være en dårlig gerning og du vil miste dyd. Hvordan kan du højne dit niveau, når du mister dyd? Hvordan kan du opnå dit endelige mål? Sådanne spørgsmål indgår. Desuden må man have god oplysningsevne. Godt medfødt grundlag kan gøre at man får god oplysningsevne. Miljøet kan også have indflydelse.

Vi har også sagt, at hvis hver og en af os kultiverer indover, undersøger sin Xinxing, for at finde årsagerne til at man gør noget galt for at gøre bedre næste gang og altid tænker på andre før man handler, ville samfundet blive bedre og den moralske standard igen stige. Den åndelige verden ville også blive bedre og det samme med den almene sikkerhed. Måske ville vi ikke behøve politi. Ingen behøvede at blive disciplineret, da alle ville disciplinere sig selv og søge i sit indre. Ville det ikke være fint? Alle ved at lovene bliver stadig mere omfattende og fuldstændige. Hvorfor er der fortsat folk, der gør dårlige gerninger? Hvorfor overholder de ikke lovene? Det er fordi du ikke kan kontrollere deres hjerte. Når du ikke kan se dem, vil de fortsætte med at gøre dårlige gerninger. Hvis alle kultiverede indover ville alt være helt anderledes. Der ville ikke være noget behov for at stå frem for andre, der bliver udsat for uretfærdighed.

Denne Fa kan kun undervises til dette niveau. Det er op til dig gennem kultivering at opnå det, der er højere. Spørgsmålene som nogle har taget op, er blevet mere og mere specifikke. Men hvis du beder mig forklare alle spørgsmål i dit liv, hvad er der da tilbage for dig at kultivere? Du må selv kultivere og selv blive oplyst. Hvis jeg fortæller dig alt, vil der ikke være noget tilbage for dig at kultivere. Heldigvis er Dafa allerede gjort kendt og du kan følge Dafa i det du gør.

* * *

Jeg tror at tiden for at undervise Fa er ved at nærme sig afslutningen. Derfor vil jeg efterlade de ægte sager til alle, sådan at I har Fa til at vejlede jer i fremtidig kultivering. Gennem hele forløbet af undervisningen af Fa, har jeg været ansvarlig overfor jer alle og samtidig ansvarlig overfor samfundet og vi har fulgt op på dette princip. Resultatet kommenterer jeg ikke, det er op til offentligheden at vurdere. Min intention er at gøre Dafa kendt, således at flere mennesker kan nyde godt af den og gøre dem der virkelig ønsker at øve kultivering i stand til at komme videre i deres kultiveringsudøvelse ved at følge Fa. Samtidig med at jeg har undervist Fa, har jeg også forklaret principperne for det at være menneske og håber at selvom du efter denne undervisning ikke kan følge kultivering i henhold til Dafa, vil du i det mindste være et godt menneske. Det vil tjene samfundet. Faktisk ved du allerede hvordan du skal være et godt menneske og efter kurset kan du blive et godt menneske.

I løbet af den tid jeg har undervist Fa, har der også været noget der ikke er gået let og der har også været store forstyrrelser fra forskellig side. Takket være god støtte fra organisatorer, administratorer og ledere fra forskellige professioner, såvel som indsatsen fra personalet, har vore kurser været meget vellykkede.

Alt hvad jeg har undervist i forelæsningerne er for at vejlede alle i at øve kultivering mod høje niveauer. Der har ikke tidligere været nogen der har forklaret disse ting, når de underviste Fa. Det vi har undervist er meget klart, eftersom vi har inkorporeret moderne videnskab og samtidig videnskab om den menneskelige krop. Desuden er det vi har undervist på et meget højt niveau. Det er primært tiltænkt for at gøre alle i stand til virkelig at opnå Fa i fremtiden og stige op ved kultivering. Dette er min hensigt. Gennem forelæsningerne om Fa og undervisningen af metoden, har mange forstået at Fa virkelig er meget god, men også yderst vanskelig at følge. Jeg tror at det afhænger af den enkelte, om det er vanskeligt eller ej. Et almindeligt menneske der ikke ønsker at øve kultivering, finder det simpelthen for vanskeligt og uforståeligt og vil mislykkes i kultiveringen. Han er et almindeligt menneske, han ønsker ikke at kultivere og anser det for alt for vanskeligt. Lao Zi sagde: “Når den af høj byrd hører Dao vil han øve flittigt; når den af middel byrd hører Dao bliver noget bevaret og noget tabt; når den af lav byrd hører Dao griner han højt; griner han ikke er det ikke Dao.” Til en ægte udøver vil jeg sige at dette er let og absolut ikke for højt at nå. Faktisk har mange erfarne studerende, både de der sidder her og de der ikke er til stede, allerede nået yderst høje niveauer i deres kultivering. Jeg har ikke fortalt om dette i tilfælde af at det skulle forårsage bindinger, føre til selvtilfredshed etc. som ville kunne hindre dig i at højne din Gong-styrke. En der virkelig er fast besluttet på at kultivere, er villig til at udholde alt og kan slippe bindinger i forhold til egen vinding og klarer at bekymre sig meget lidt om det - så længe man kan gøre dette, er det ikke vanskeligt. De der siger det er, gør det fordi de ikke klarer at give slip på sådanne ting. Kultiveringsmetoder er i sig selv ikke vanskelige, det er heller ikke vanskeligt i sig selv at højne sit niveau, men fordi han ikke kan give slip på sine bindinger, siger han det er vanskeligt. Det er meget vanskeligt at slippe når man står midt i de materielle goder - fordelene er lige foran dig, så hvordan kan du give slip på disse bindinger? Det han betragter som vanskeligt ligger faktisk heri. Hvis du ikke kan beherske dig i mellemmenneskelige konflikter og hvis du da ikke kan se på dig selv som en udøver, vil jeg sige at det er uacceptabelt. Da jeg selv øvede kultivering tidligere, gav mange store mestre mig sådanne ord, de sagde: “Vanskeligt at udholde - udholdes kan, vanskeligt at gøre - gøres kan.” Faktisk er det således og I kan gerne prøve, når I kommer hjem. Når du møder virkelig hård modgang eller prøvelser, kan du prøve dette. Når det er vanskeligt at holde det ud, kan du alligevel prøve at holde det ud. Når det ser umuligt ud, og det siges at det er umuligt, så se om det er muligt. Hvis du virkelig kan klare det, opdager du faktisk at: “Efter at have passeret piletræets skygge, vil der være lyse blomster og en ny landsby forude!”

Eftersom jeg har talt meget og taget mange emner op, er det vanskeligt for jer at huske alt. Jeg vil hovedsagelig fremsætte nogle få krav: Jeg håber at alle vil betragte sig selv som udøvere i sin fremtidige kultiveringsudøvelse og oprigtigt øve kultivering. Jeg håber at alle, begyndere såvel som erfarne, kan kultivere i Dafa og lykkes med fuldendelse! Jeg håber at I alle, efter at være kommet hjem, vil bruge tiden bedst muligt til virkelig at kultivere.

 


 

ORDLISTE

Ah Q    En tåbelig person i en kinesisk roman

Arhat    Oplyst væsen med Frugtstatus i Buddha-læren, og som er hinsides den Trefoldige Verden

Assistenturånd  Assistentbevidsthed

Asura    Onde ånder (fra Sanskrit)

Bagua    Otte Trigrammer. Fra I-Ching, et forhistorisk diagram man mente kunne afsløre naturens ændringer

Baihui    Akupunkturpunkt på issen

Benti    Ens fysiske krop og kroppene i andre dimensioner

Bian Que   En kendt historisk læge inden for kinesisk medicin

Bigu    “At undgå korn”; et gammelt udtryk for at afstå fra mad og vand Bodhisattva Oplyst væsen med Frugtstatus i Buddha-læren, og en der er højere end en Arhat, men lavere end en Tathagata

Bodhisattva Avalokitesvara Barmhjertighedens Bodhisattva

Caocao    Kejser af et af de tre riger (220-265 e.kr.)

Changchun   Hovedstaden i Jilin-provinsen

Chongqing   Storby i det sydvestlige Kina

Dafa    “Den Store Lov” 248

Da Ji    En ond konkubine hos den sidste kejser i Shang-dynastiet (1765- 1122 f.kr.) Det blev sagt at hun var besat af en rævs ånd og at hun forårsagede Shang-dynastiets fald

Dan     Energi-ansamling i den kultiverendes krop samlet fra andre dimensioner Dan Jing En klassisk kinesisk tekst for kultivering

Dantian    “Dan-feltet”; det nedre maveregion

Dao     1. “Vejen”, et daoistisk udtryk for “Naturens måde i universet”;   2. Oplyst væsen som har opnået Dao

Dao Zang   En klassisk kinesisk tekst, der omhandler kultiveringsudøvelse Diamant-sutraet Et gammelt skrift i buddhismen

Ding     Et tomt, men alligevel bevidst sind

Ding-styrke   Ens evne til at træde ind i Ding

Dyd     En hvid substans, der samles ved at tåle lidelse og modgang, og gøre gode gerninger.

Energikanaler  I kinesisk medicin angivet at være kanaler, der danner et indviklet netværk og omfatter cirkulation af Qi

Fa     Lov-principper i Buddha-læren Fa’s Afslutningsperiode Ifølge Buddha Sakyamunis begyndte

Fa’s Afslutingsperiode 500 år efter at han døde. Efter den tid kunne ikke læren frelse mennesker

Fashen    “Lov-krop”; en krop skabt af gong og Fa 249

Fengshui   “Vind og Vand”, Kinesisk metode til at læse mønstre i naturen som sand, sten etc.

Fem Elementer, De Metal, træ, vand, ild, jord

Fo Tuo    Klassisk kinesisk udtryk for Buddha

Frugtstatus   Opnået niveau i Buddha Skole, som Arhat, Bodhisattva, Tathagata, etc.

Fu Tu    Klassisk kinesisk udtryk for Buddha

Gong    1. Kultiveringsenergi 2. En metode som forædler sådan energi Gongshen En krop skabt af Gong

Gong-styrke  Energipotentialet af ens Gong

Grave ind i en tyrens horn Et kinesisk udtryk for at stå fast, uden udviklingsmulighed

Guanding   At hælde energi ind i toppen af hovedet, indvielsesritual

Guangdong   En provins i det sydlige Kina

Guangxi    En provins i det sydlige Kina

Guanyin-sekt  En kult opkaldt efter Bodhisattva Avalokitesvara, barmhjertighedens Bodhisattva

Gudernes Udnævnelse Et klassisk værker i kinesisk fiktion

Guiyang    Hovedstaden i Guizhou-provinsen

Guizhou    En provins i det sydvestlige Kina

Han     Majoriteten af etniske kinesere 250

Han Xin    En ledende general for Liu Bang i Han-dynastiet (206-23 e.kr) Hegu Et akupunkturpunkt på håndryggen, mellem tommel og pegefinger

Hetu     Forhistorisk diagram som afslører forandringerne i naturens gang

Himmelske Øje, det Også kendt som det 3. øje

Hovedurånd   Hovedbevidstheden

Huatuo    En kendt læge i kinesisk medicin fra tidligere tider

Huiyin    Akupunkturpunkt i centrum af mellemkødet, perineum (området mellem anus og kønsdelene)

I Ching    Forvandlingernes Bog. En gammel kinesisk spådomsbog fra Zhou-dynastiet (1100-221 f.kr.)

Jadekejser, Den Store I kinesisk mytologi, guddom der styrer de tre riger

Jern-sand-hånd,
Zinnober-hånd,
Diamant-ben og
Arhatfod    Typer af kinesiske kampsportsteknikker

Jiang Ziya    En person indsat af guderne

Jieyin     Hånd-mudra for meditation

Jigong     En kendt buddhistmunk i det sydlige Song-dynasti (1127-      1279 e.kr)

Jinan     Hovedstaden i Shandong-provinsen

Karma     En sort substans som er et resultat af tidligere fejlgerninger       251

Kulturrevolution, Den
Store     En kommunistisk politisk bevægelse der fordømte de traditionelle værdier og traditionel kultur (1966-1976)

Dronningemoder  I kinesisk mytologi - den højeste Gudinde inden for den Trefoldige Verden

Lao Zi     Oplyst Dao og forfatter af bogen Dao De Jing (Tao Te Ching), man tror at han har levet og lært i Kina omkring det 5. eller det 4. århundrede f.kr.

Laogong Et    akupunkturpunkt midt i håndfladen

Lei Feng     Rollemodel i Kina fra 1960’erne

Li      Et kinesisk måleenhed (=0.5 km). I kinesisk, “108 tusinde Li” er et almindelig udtryk for at beskrive en svært stor afstand

Li Shizhen    Kendt læge i kinesisk medicinsk historie

Lianhuase    En af Buddha Sakyamunis ti vigtigste kvindelige disciple

Liu Bang    Kejser og grundlægger af Han-dynastiet (206-23 f.kr.)

Lu Dongbin    En af de Otte Udødelige i Dao-læren

Luoshu     Et forhistorisk diagram, der afslører naturens ændringer

Mah Jong    Traditionelt kinesisk spil, der spilles af fire deltagere

Maoyou    Grænsen mellem Yin og Yang-siderne af kroppen Mælkehvide Krop  En renset krop uden Qi

Ming-dynastiet   Periode i kinesisk historie mellem 1368-1644 e.Kr. Mingmen “Livets port”; et akupunkturpunkt lokaliseret midt på den nederste del af ryggen 252

Mujianlian    En af de ti hoveddisciple af Buddha Sakyamuni

Nanjing     Hovedstaden i Jiangsu-provinsen

Nirvana     (Fra Sanskrit): At forlade den menneskelige verden uden den fysiske krop, metode til at fuldføre kultivering i Buddha Sakyamunis skole

Niwan-paladset   Daoist udtryk for koglekirtlen

Opsætte en kropslig
smeltedigel og
smelteovn for at skabe
Dan ved at bruge
samlede medicinske
urter      En Daoist metafor for Indre Alkymi

Otte Udødelige   Kendte udødelige i kinesisk historie som har opnået Dao

Ren      Tolerance, udholdenhed, overbærenhed

Rene Hvide Krop  En gennemskinnelig krop på det højeste niveau i Trefodlige Verdens Fa kultivering

Qi       Sammenlignet med Gong, er det en lavere form for energi

Qianmen     En af de vigtigste handelspladser i Peking

Qigong      En form for traditionel kinesisk øvelse som forædler

Qi        eller “vital energi”

Qiji      “Energimekanismer”

Qimen Skole    “Den ukonventionelle skole”

Qin Hui     Ond embedsmand i det kongelige hof i det sydlige Song-dynasti (1127-1279 e.kr.)

Qingdao     Havneby i Shandong Provinsen 253

Qiqihar      By i det nordøstlige Kina

Retskaffen Frugt   Frugtstatus i Buddha-læren

Sakyamuni    Den historiske Buddha, Gautama Siddhartha

Samsara     De seks veje for reinkarnation i buddhismen. (Man kan blive menneske, dyr, en plante eller andre former for materie gennem reinkarnation)

Shan      Godhed, barmhjertighed, velvilje, medfølelse

Shangen     Et akupunkturpunkt lokaliseret mellem øjenbrynene

Shen Gongbao   Jaloux person i værket “Gudernes Udnævnelse”

Shenxiu    Grundlægger af den nordlige Zen-buddhisme under Tangdynastiet

Shichen     En kinesisk tidsangivelse for to timer

Shishen    Et daoistisk udtryk for Hovedurånden

Store
Lotus-håndstilling  En håndstilling for indvielse

Sun Simiao   En kendt læge i kinesisk lægehistorie

Sun Wukong  Også kendt som “Abekongen”, en karakter i en klassisk kinesisk roman, “Rejsen mod Vest.”

Taiji     Symbolet for Dao-læren, i Vesten populært kaldet “Yin-Yang symbol”

Taiyuan    Hovedstaden i Shanxi-provinsen

Tang-dynasti   En af de mest fremgangsrige perioder i kinesisk historie (618- 907 e.kr.)

Tangshan    En by i Hebei-provinsen

Tantrisme    En esoterisk kultiveringsskole i buddhismen

Tanzhong    Et akupunkturpunkt omtrent midt på brystet

Tathagata    Et oplyst væsen med Frugtstatus i Buddha-læren, som er over Bodhisattva og Arhat-niveau, og herre over sin egen Verden

Ti Retningers Verden En af Buddha-lærens sammenfatninger af universet

Tian     “Felt”

Tiananmen    Den Himmelske Freds Plads foran den Forbudte By i Peking

Tianzi Zhuang   Form for stående Qigong-øvelse i Dao Skole

Tiden for Fa’s Ende Samfundet af kultiveringsudøvere mener at universet har tre evolutionsfaser(Begyndelses-ødelæggelsen, Midt-ødelæggelsen, Slut-ødelæggelsen), og at vi nu er inde i Slut-ødelæggelsens sidste periode

Trefoldige Verden, den Buddhismen fastholder at man må gå gennem samsara (reinkarnationscyklussen), hvis man ikke er nået ud over den Trefoldige Verden

Urånd     Denne er delt ind i Hovedurånden, og den Assistenturånden traditionel kinesisk tankegang bliver det antaget at der eksisterer mange ånder i kroppen som styrer visse funktioner og processer (for eksempel troede mange at en ånd residerede i leveren og styrede dens funktioner)

Wuhan     Hovedstaden i Hubei-provinsen

Xinjiang     En provins i nordvestlige Kina

Xingming Guizhi  En klassisk kinesisk tekst for kultiveringsudøvelse

Xinxing     Sindets eller hjertets natur 255

Yin og Yang   Dao-læren mener at alt består af de modsatte kræfter Yin og Yang, der gensidigt udelukker hinanden, men alligevel er gensidigt afhængige, feminin (Yin) versus maskulin (Yang)

Yuan     Kinesisk møntenhed (cirka 0,75 DKK)

Yuzhen     Et akupunkturpunkt lokaliseret nederst på baghovedet

Zhang Guolao   En af de Otte Udødelige i Dao Skole

Zhen     Sandhed, sandfærdighed, ærlighed

Zhen-Shan-Ren  Sandhed, Godhed, Tolerance

Zhuyou Ke    At praktisere ydmyg anmodning