5. Lekcija

Slika faluna

Simbol našeg Falun Dafa je falun. Oni koji imaju natprirodne sposobnosti, mogu vidjeti da se ovaj falun okreće. Kod našeg malog falun simbola je isto tako, okreće se. Mi se kultiviramo vođeni kosmičkim osobinama Zhen, Shan, Ren. Mi prakticiramo prema principima transformacije kosmosa, zato mi kod ovog puta kultivacije stvarno prakticiramo nešto jako veliko. U izvjesnom smislu je ova falun-slika kosmos u minijaturi. U Buda školi se Svijet-deset-smjerova posmatra kao pojam kosmosa, sa četiri strane i osam nebeskih smjerova. Možda neki mogu vidjeti da se ispod i iznad faluna nalazi energetski stup; znači, ako se uračuna gore i dole, to je jedan svijet sa tačno deset nebeskih smjerova od kojih je sastavljen ovaj kosmos i to u Buda školi predstavlja sažetak kosmosa.

Naravno, u ovom kosmosu postoje nebrojene galaksije, uključujući i naš sistem Mliječnog puta. Čitav kosmos se kreće, isto tako se kreću i sve galaksije u cjelokupnom kosmosu, tako se unutar simbola također okreću mali taiji i mali svastika znakovi; čitav falun se okreće i veliki svastika-znak u sredini se također okreće. U izvjesnom smislu to simbolizira naš sistem Mliječnog puta. Istovremeno, jer mi pripadamo Buda školi, u sredini se nalazi znak Buda škole; tako je gledano sa površine. Sve različite supstance imaju svoje oblike postojanja u drugim dimenzijama, u drugim dimenzijama imaju krajnje bogate i krajnje komplikovane procese transformacije i oblike postojanja. Ova slika faluna je kosmos u minijaturi. On i u drugim dimenzijama ima svoje oblike postojanja i procese transformacije. Zbog toga kažem da je on jedan svijet.

Kada se falun okreće u smjeru kazaljke na satu, on može sam od sebe primati energiju iz kosmosa. Kada se okreće suprotno od smjera kazaljke na satu, on može davati energiju. Pri okretanju prema unutra (u smjeru kazaljke na satu), on služi samospasenju, pri okretanju prema vani (suprotno od smjera kazaljke na satu), on služi spasenju drugih, to je osobitost našeg puta kultivacije. Neki kažu: "Mi pripadamo Buda školi, ali zašto su tu onda i taiji? Zar taiji ne pripada Tao školi?" Zato što se kod našeg puta kultivacije prakticira nešto jako veliko, to je kao da se prakticira čitav kosmos. Dakle razmislite, u ovom kosmosu postoje dvije velike škole, Buda škola i Tao škola, bez jedne od njih ne može se izgraditi potpun kosmos, ne može se nazvati cjelokupnim kosmosom, zbog toga mi tu imamo stvari Tao škole. Neki kažu: "Ne postoji samo Tao škola, nego također i hrišćanstvo, konfucijanizam i druge religije." Ja vam kažem: kada se kod konfucijanizma kultivira do krajnje visokih nivoa, biće uvršten u Tao školu. I kad se kod mnogih religija na zapadu kultivira do visokih nivoa, one su uvrštene u Buda školu, one pripadaju istom sistemu Buda škole. Postoje samo ove dvije velike škole.

Zašto onda imamo dva taiji znaka, koji su gore crveni, a dole plavi i još dva druga koji su gore crveni, a dole crni? Prema našem opštem znanju, vjerujemo da se taiji sastoji iz crne i bijele supstance, naime iz dva qi, yin i yang. To je spoznaja na jednom jako niskom nivou, u različitim dimenzijama postoje različite pojave. Na najvišem nivou pokazuju se upravo ove boje. Tao, na koji mi obično mislimo, sastoji se upravo iz ove dvije boje, gore crveno i dole crno. Spomenimo jedan primjer: Kod nekih od nas je nebesko oko otvoreno, oni su primjetili da je nešto viđeno očima crveno; ali je u jednoj drugoj dimenziji, koja je udaljena samo jedan nivo, ipak zeleno. Zlatno je u drugoj dimenziji ljubičasto, postoji ovaj kontrast, znači u različitim dimenzijama se također mijenjaju i boje. Taiji sa gore crvenim i dole plavim pripada prapočetnom velikom Tao, uključujući i neobične puteve kultivacije. Mali svastikaznakovi na četiri strane su iz Buda škole, kao i onaj u sredini, svi oni pripadaju Buda školi.

Ovaj falun je relativno jarkih boja, mi ga uzimamo kao simbol za Falun Dafa. Falun koji vidimo s nebeskim okom nema nužno ove boje; boja pozadine se može promijeniti, ali se uzorak ne mijenja. Kada se falun, koji sam usadio u tvoj donji trbuh, okreće, on je viđen tvojim nebeskim okom možda crven, možda ljubičast, možda zelen, a može biti i bezbojan. Crvena, narandžasta, žuta, zelena, indigo-plava, plava i ljubičasta, njegova boja pozadine se stalno mijenja, tako ti možda vidiš druge boje, ali se boja, kao ni uzorak svastika-znaka i taiji znaka neće mijenjati. Za nas je boja pozadine ovog uzorka lijepa i zato smo je zadržali. Oni koji imaju natprirodne sposobnosti, iza ove dimenzije mogu vidjeti jako puno stvari.

Neki kažu: "Ovaj svastika-znak izgleda kao onaj Hitlerov". Ja vam kažem, ovaj znak sam po sebi nema klasno značenje. Neki kažu da, ako je ugao okrenut na ovu stranu, onda je to Hitlerov znak. Ne zavisi od toga, on se okreće na obje strane. U našem ljudskom društvu je ovaj znak bio opšte poznat prije 2.500 godina, postao je poznat za vrijeme Shakyamunija. Od vremena Hitlera, od drugog svjetskog rata do danas, prošlo je tek nekoliko desetaka godina, on je ovaj znak ukrao i zloupotrijebio. Ipak, njegova boja je drugačija nego kod nas, on je crn, osim toga njegov vrh pokazuje prema gore, on je uspravljen, koristi se uspravljen. Toliko o ovom falunu, mi smo samo objasnili njegov površinski oblik.

Za šta se ovaj svastika-znak smatra u našoj Buda školi? Neki kažu da on znači sreću i ispunjenje želja. To je samo objašnjenje među svakodnevnim ljudima. Ja vam kažem, svastika-znak je simbol za nivo Bude, imaju ga samo oni koji dostignu nivo Bude. Bodisatve i Arhati ga nemaju, ali velike Bodisatve, četiri velike Bodisatve ga imaju. Mi smo vidjeli da su ove velike Bodisatve već daleko nadmašile nivoe običnih Buda, one su čak više od Tathagate. Postoji nebrojeno Buda koji se nalaze na nivoima višim od nivoa Tathagate. Tathagata ima samo jedan svastika-znak, iznad nivoa Tathagate onda ima više svastika-znakova. Kada je nivo dvostruko viši od nivoa Tathagate, on ima dva svastika-znaka, još viši, onda imaju tri, četiri, pet; toliko, da je cijelo tijelo time pokriveno. Oni se mogu pojaviti na glavi, na ramenima i na koljenima, a kada više nema mjesta za njih, mogu se također pojaviti u sredini dlanova, na prstima, u sredini tabana, na nožnim prstima i tako dalje. Stalnim povisivanjem nivoa pojavljuje se sve više svastika-znakova, znači svastika-znak predstavlja nivo Bude. Što je viši nivo jednog Bude, to više svastika-znakova on ima.

Neobični putevi kultivacije

Pored puteva kultivacije Buda škole i Tao škole postoje i neobični putevi kultivacije, oni se nazivaju kultivacija neobičnih škola. Obično o putevima kultivacije svakodnevni ljudi imaju sljedeće saznanje: Od drevnih vremena Kine do danas, ljudi su smatrali puteve kultivacije Buda škole i Tao škole ortodoksnim putevima kultivacije, pa su ih također nazivali kultivacijom ortodoksnih škola. Neobični putevi kultivacije nisu nikad postali poznati u javnosti, samo veoma mali broj ljudi zna da oni postoje, oni se mogu naći samo u umjetničkim djelima.

Da li postoje neobični putevi kultivacije? Da. U mojoj kultivaciji, pogotovo u kasnijim godinama, sreo sam tri visoko kultivirana čovjeka iz neobičnih puteva kultivacije, oni su mi predali ono esencijalno njihovih škola kultivacije, nešto veoma posebno, veoma dobro. Upravo zato što su njihove stvari veoma svojstvene, to što se iskultivira je jako neobično i svakodnevni ljudi to ne mogu shvatiti. Osim toga, oni imaju jednu izreku: Ni Buda škola, ni Tao škola, ne kultivirati ni Budu, ni Tao. Kad neki čuju da oni ne kultiviraju ni Tao, ni Budu, onda ih nazivaju "sporedne škole i lijevi putevi"; oni sami sebe nazivaju "neobični putevi kultivacije". Naziv "sporedne škole i lijevi putevi" ima omalovažavajuće, ali ne i negativno značenje, time se ne misli da oni spadaju u heretični Fa, to je sigurno. Ni bukvalno značenje ne podrazumijeva da se radi o heretičnom Fa. Od davnina se putevi kultivacije Buda škole i Tao škole nazivaju kultivacijom ortodoksne škole. Dok ljudi još nisu imali spoznaje o neobičnim putevima kultivacije, bili su nazivani "sporedne škole", znači škole koje su po strani i nisu ortodoksne škole. Šta onda znači "lijevi putevi"? "Lijevi" znači nespretno, dakle nespretni putevi. "Lijevi" kao staro-kineski izraz često znači nespretan; "sporedne škole i lijevi putevi" imaju ovo značenje.

Zašto one ne spadaju u heretični Fa? Jer također postavljaju stroge zahtjeve na svoj xinxing i također se kultiviraju prema kosmičkim principima. One također ne djeluju u suprotnosti sa kosmičkim osobinama i zakonitostima i ne čine ništa loše, zbog toga ne mogu biti označene heretičnim. Buda škola i Tao škola kultivacije pripadaju ortodoksnom Fa, ne zato što su osobine ovog našeg kosmosa u skladu s njima, nego zato što su one u skladu s kosmičkim osobinama. Kad je kultivacija neobičnih puteva kultivacije u skladu sa kosmičkim osobinama, onda oni ne pripadaju heretičnom Fa, nego također ortodoksnom, jer su osobine kosmosa kriterij za presuđivanje dobrog i lošeg, dobrodušnosti i zla. Oni se kultiviraju prema kosmičkim osobinama, zato su također ortodoksni putevi; samo su njihovi zahtjevi i osobitosti drugačiji nego kod Buda škole i Tao škole. Oni ne podučavaju učenike masovno, predanje se vrši samo u malom krugu. Kod predanja puta kultivacije Tao škole podučava se grupa učenika, ali samo jedan od njih dobija istinsko predanje. U Buda školi se govori o sveukupnom spasenju svih bića, ko se može kultivirati, kultivira se.

Kod predavanja neobičnih puteva kultivacije ne smiju se izabrati čak ni dva učenika, nego će samo jedan biti izabran u prilično dugom istorijskom periodu i on dobija predanje, zbog toga svakodnevni ljudi od davnina ne mogu vidjeti njihove stvari. Naravno, za vrijeme qigong vala, primjetio sam da su neki ljudi ovih škola kultivacije također nastupili i počeli širiti svoje puteve kultivacije. Kod širenja su ipak primjetili da ne ide, jer im njihovi učitelji uopšte nisu dozvolili da šire određene stvari. Ako želiš širiti put kultivacije, ne možeš više birati učenike. Xinxing ljudi koji su došli nalazi se na različitim nivoima. Oni sa različitim shvatanjima dolaze učiti, ima svakakvih različitih ljudi, zato kod širenja ne možeš birati učenike. Zato se neobični putevi kultivacije ne mogu naširoko podučavati, mogu se lako pojaviti opasnosti, jer su njihove stvari veoma neobične.

Neki misle: "U Buda školi se kultivira Buda, u Tao školi se kultivira istinski čovjek, šta će onda postati onaj ko se uspješno kultivirao u neobičnim putevima kultivacije?" On će postati lutajuće božanstvo koje nema određeno područje u kosmosu. Znate da Tathagata-Buda Shakyamuni ima Saha svijet; Amitabha ima Sukhavati svijet, Bhaisajyaguru ima Majolika svijet; sve Tathagate i veliki Bude imaju sopstvene svjetove. Svaki veliki prosvijetljeni ima nebesko carstvo, koje je sam kreirao i u kojem žive mnogi od njegovih učenika. Ali neobični putevi kultivacije nemaju određeni kosmički prostor. Oni su kao lutajuća božanstva.

Vježbanje heretičnog Fa

Šta je vježbanje heretičnog Fa? Postoje sljedeće forme: Ima ljudi koji specijalno vježbaju heretični Fa, jer od davnina ima ljudi koji predaju ove stvari. Zašto oni predaju ove stvari? Zato što teže slavi, ličnom dobitku i bogatstvu svakodnevnih ljudi, njima je to bitno. Naravno, njihov xinxing nije visok i oni ne mogu dobiti gong. Šta će onda dobiti? Karmu. Kad je karma jednog čovjeka velika, s tim se također pojavljuje vrsta energije. Ali on nema nivo, on se ne može porediti s praktikantima, ali ipak, u poređenju sa svakodnevnim ljudima, on može uticati na obične ljude. Jer ova stvar je također oblik energije. Kad je njena gustoća jako velika, to također može pojačati natprirodne sposobnosti ljudskog tijela, to može imati i takvo dejstvo, zato od davnina ima nekih koji predaju ove stvari. On kaže: "Ja činim loše, psujem druge, tada moj gong već može rasti." Kod njega ne raste gong, već je on pojačao gustoću ove crne materije, jer on kroz svoja loša djela može dobiti crnu materiju - karmu. Zato to nekoliko malih sposobnosti koje njegovo tijelo ima na sebi mogu biti pojačane ovom karmom i kod njega se također može pojaviti nekoliko malih sposobnosti, ali on s tim ne može napraviti ništa veliko. Ovi ljudi misle da gong također može rasti tako što čine loše, tako oni kažu.

Neki kažu nešto kao: "Dok se Tao penje jednu stopu, demon se penje deset stopa." To je heretična izreka među svakodnevnim ljudima. Demoni nikad ne mogu biti viši od Tao-a. Činjenica je da je kosmos, kojeg čovječanstvo poznaje, samo jedan mali kosmos među bezbrojnim kosmosima, mi ga skraćeno nazivamo kosmos. Svaki put nakon što je ovaj naš kosmos prošao kroz jako dug period, došlo je do velike kosmičke katastrofe. Ova katastrofa je mogla uništiti sve u kosmosu, uključujući i zvijezde, sva živa bića u kosmosu su mogla biti uništena. Kretanja kosmosa su također zakonita, u našem današnjem kosmosu čovječanstvo nije jedino koje je postalo loše, mnoga bića su već vidjela određenu situaciju, u ovo vrijeme je već odavno nastupila velika eksplozija u ovoj kosmičkoj dimenziji. Sada astronomi to ne mogu vidjeti, jer ono što danas posmatramo s najvećim teleskopom, samo su događaji od prije 150.000 svjetlosnih godina. Ako želimo vidjeti sadašnje promjene nebeskih tijela, one se mogu vidjeti tek nakon 150.000 svjetlosnih godina, to je jako dug vremenski period.

Trenutno je cjelokupni kosmos doživio jako veliku promjenu; svaki put kada se desila ova promjena, sva živa bića u cjelokupnom kosmosu su bila uništena; ona su bila potpuno u stanju uništenja. Svaki put kada je nastupila ova situacija, osobine koje su prije postojale u kosmosu i materija u njemu bile su potpuno razorene, obično su svi umrli prilikom eksplozije, ali svaki put nije sve bez ostatka bilo razoreno. Kada je novi kosmos bio iznova izgrađen od strane izuzetno visokih prosvijetljenih, ipak je u njemu bilo nekih koji nisu bili ubijeni eksplozijom. Ali veliki prosvijetljeni su izgradili kosmos prema svojim sopstvenim osobinama i svojim sopstvenim mjerilima, zbog toga su se osobine razlikovale od osobina kosmosa proteklog perioda.

Oni koji nisu bili ubijeni eksplozijom onda u ovom kosmosu djeluju prema prethodnim osobinama i pricipima. Novoizgrađeni kosmos se ravna prema novim kosmičkim osobinama i principima. Zbog toga će oni, koji nisu ubijeni eksplozijom, postati demoni koji ometaju kosmičke principe. Ipak, oni i nisu tako loši, oni jednostavno djeluju prema osobinama kosmosa prethodnog ciklusa, to su takozvani nebeski demoni. Ali oni ne predstavljaju prijetnju svakodnevnim ljudima i uopšte ne škode ljudima, oni samo djeluju prema svojim principima. Prije svakodnevni ljudi ovo nisu smjeli znati. Kažem da postoje jednostavno brojni Bude, čiji su nivoi puno viši od nivoa Tathagate, šta su onda ti demoni? Oni su u poređenju s njima jako mali. Starenje, bolest i smrt su isto vrsta demona, ali su oni također nastali da bi održavali osobine kosmosa.

U budizmu se govori o šestostrukom putu reinkarnacije, tu se spominje pitanje puta asure, zapravo su to živa bića iz različitih dimenzija, ali ona ne posjeduju ljudsku prirodu. Sa stanovišta velikih prosvijetljenih, ona su veoma niska i izuzetno nesposobna, ali u očima svakodnevnih ljudi su ipak jako strašna, ona posjeduju izvjesnu energiju, ona smatraju obične ljude životinjama, zbog toga rado žderu ljude. Ovih godina i ona izlaze vani da bi širila svoj put. Kakve su to kreature? Mogu li izgledati kao ljudi? Veoma strašno. Ako je neko naučio njihove stvari, mora otići k njima i postati jedan od njih. Neki kod vježbanja qigonga nemaju ispravne misli i kada tvoje misli odgovaraju njihovim mislima, onda oni dolaze i podučavaju te. Ali jedno ispravno pobjeđuje sto zala. Ako ne težiš tome, niko se ne usuđuje dotaći te. Ako imaš heretične misli i težiš lošim stvarima, onda oni dolaze da ti pomognu, onda pri kultivaciji dospijevaš na demonski put, ovaj problem se može pojaviti.

Postoji još jedan slučaj koji se naziva "nesvjesno vježbati heretični Fa". Šta znači "nesvjesno vježbati heretični Fa"? To znači da čovjek vježba heretični Fa, a da to ni ne zna. Ovo je česta pojava, jednostavno previše česta. Kao što sam ovih dana već rekao, mnogi prilikom vježbanja nemaju ispravne misli, ti vidiš da on vježba stojeći stav i da njegove ruke i noge drhte od umora. Ali njegova glava ne ostaje nezaposlena, on misli: "Cijene će porasti, moram ići u kupovinu, odmah nakon vježbi idem u kupovinu, poslije toga će sve poskupiti." Neki misle: "Na mom radnom mjestu se upravo dijele stanovi, da li ja mogu dobiti stan? Odgovorni za to mi nije baš naklonjen." Što više on misli na to, sve se više ljuti: "On mi sigurno neće dodijeliti stan, moram se boriti s njim, tako i onda ovako". On ima svakakvih misli. Kao što sam rekao, on brblja o svemu, od stvari u njegovoj kući, pa sve do velikih državnih problema i kod stvari koje ga ljute, biće sve ljući, što više govori o tome.

Kod prakticiranja se mora cijeniti de. Kod našeg prakticiranja, čak i kad ne misliš na dobro, ne trebaš misliti ni na loše, najbolje je ne misliti ni na šta. Jer, kod prakticiranja na niskim nivoima moraju biti postavljene neke osnove i ove osnove ipak igraju veoma odlučujuću ulogu, jer čovjekove misaone aktivnosti imaju izvjesno dejstvo. Razmisli o tome, ako nešto umiješaš u svoj gong, da li to što si dobio kroz vježbanje može biti dobro? Nije li to nešto crno? Koliko ima ljudi koji ne vježbaju qigong sa takvim mislima? Zašto tvoje bolesti ne mogu biti odstranjene uprkos tvom dugom vježbanju. Na mjestu za vježbanje neki doduše ne misle na te loše stvari, ali oni kod vježbanja uvijek imaju namjeru da teže natprirodnim sposobnostima, da teže ovome i onome, oni imaju sva moguća shvatanja i različite jake žudnje. Zapravo već nesvjesno vježbaju heretični Fa. Ako mu kažeš da vježba heretični Fa, odmah će se razljutiti: "Mene je to naučio taj veliki qigong majstor." Ali taj veliki qigong majstor je od tebe zahtijevao da cijeniš de, jesi li ga cijenio? Kod vježbanja si uvijek ubacivao loše misli; šta misliš, možeš li onda vježbanjem dobiti nešto dobro? To je naime taj problem. To spada u nesvjesno vježbanje heretičnog Fa i veoma je česta pojava.

Dvostruka kultivacija muškarca i žene

U kultivacijskim krugovima postoji metoda kultivacije koja se zove "dvostruka kultivacija muškarca i žene". Možda ste kod metoda kultivacije tibetanskog tantrizma vidjeli izrezbarene Buda statue ili slike kod kojih muškarac za vrijeme kultivacije drži ženu u naručju. Muškarac se nekad prikazuje kao Buda koji u naručju drži savim golu ženu. On može imati i transformisan izgled Bude, Vajra figuru sa glavom bika i licem konja, koji također u naručju drži ženu koja je sasvim gola. Zašto je to tako? Prvo ćemo vam objasniti jedno pitanje. Na našoj Zemlji nije samo Kina pod uticajem konfucijanizma, već su u cjelokupnom čovječanstvu, u starim vremenima prije nekoliko vijekova, moralni pogledi čovječanstva bili jako slični. Zbog toga ova kultivacijska metoda u stvari ne vodi porijeklo sa ove Zemlje, ona je došla sa drugih planeta, ali se s ovom metodom stvarno može kultivirati. Kad je ova kultivacijska metoda u to vrijeme bila uvezena u Kinu, nije mogla biti prihvaćena od strane Kineza, upravo zato što je sadržavala dvostruku kultivaciju muškarca i žene i neke stvari tajne kultivacije. Zbog toga je pod vladavinom Huichanga u Tang dinastiji bila ukinuta od cara Han oblasti. Nije bilo dozvoljeno širiti je u Han oblasti, tada se zvala Tang tantrizam. Ali proširila se u Tibetu, u tamošnjem posebnom okruženju, u toj posebnoj oblasti. Zašto se kultivira na ovaj način? Svrha dvostruke kultivacije muškarca i žene je sakupljati yin da bi se nadopunio yang, ili sakupljati yang da bi se nadopunio yin, oni se međusobno nadopunjavaju i kultiviraju da bi se yin i yang uravnotežili.

Kao što znate, i u Buda školi, kao i u Tao školi, a prije svega kod taoističkog učenja yinyanga, govori se o tome da ljudsko tijelo samo po sebi posjeduje yin i yang. Zato što ljudsko tijelo posjeduje yin i yang, u njemu mogu biti iskultivirane različite natprirodne sposobnosti, besmrtno dijete, kultivirano djetešce, fašen i druga živa bića. Zbog postojanja yina i yanga, jako puno živih bića može biti iskultivirano. To važi kako za muško, tako i za žensko tijelo. Ove stvari sve mogu nastati na polju eliksira, ova izjava ima puno smisla. U Tao školi se obično gornji dio tijela smatra yangom, a donji dio tijela yinom; neki smatraju leđa yangom, a prednju stranu tijela yinom; drugi opet smatraju lijevu stranu ljudskog tijela yangom, a desnu stranu yinom. Kod nas u Kini postoji jedna izreka: Lijevo muško, desno žensko. Ona isto tako potiče odatle i ima puno smisla. Jer ljudsko tijelo samo po sebi ima yin i yang, tijelo pod uzajamnim dejstvom yina i yanga već samo može postići izjednačavanje između yina i yanga i time može biti proizvedeno jako puno živih bića.

Time je objašnjeno jedno: Mi se i bez primjene metode dvostruke kultivacije muškarca i žene možemo kultivirati na veoma visoke nivoe. Kad neko primjenjuje metodu dvostruke kultivacije muškarca i žene i ne može dobro vladati sobom, dospjeće na demonski put, onda to postaje heretično. Kad neko u tantrizmu na veoma visokim nivoima želi primijeniti dvostruku kultivaciju muškarca i žene, ovaj monah, ovaj lama se već mora nalaziti na veoma visokim nivoima kultivacije. Tek onda će ga njegov učitelj uputiti da se kultivira na ovaj način. Jer je njegov xinxing veoma visok, on se može dobro kontrolisati i neće dospjeti u heretičnost. Ali neko sa veoma niskim xinxingom apsolutno ne smije primijeniti ovu metodu.

Kada je primjeni, dospjeće u heretičnost i to sa sigurnošću. Zato što je njegov xinxing ograničen, njegove žudnje i njegove erotske strasti na nivou svakodnevnih ljudi nisu odstranjene i mjerilo njegovog xinxinga je samo toliko visoko, on će garantovano dospjeti u heretičnost čim primjeni ovu metodu. Zato kažemo, ako neko to proizvoljno širi na niskim nivoima, to predstavlja širenje heretičnog Fa.

Ovih godina postoji ne mali broj qigong učitelja koji šire dvostruku kultivaciju muškarca i žene. Ali nešto je pritom čudno: I u praksama Tao škole se pojavila dvostruka kultivacija muškarca i žene. Osim toga, ona se nije pojavila sad, nego još u vrijeme Tang dinastije. Kako se dvostruka kultivacija muškarca i žene mogla pojaviti u Tao školi? Prema Taiji teoriji Tao škole, ljudsko tijelo je mali kosmos koji i sam ima yin i yang. Istinski ortodoksni veliki Fa su se svi prenosili jako dugo vremena, po volji ih mijenjati ili po volji nešto umiješati, poremetiće stvari te škole kultivacije, tako da cilj kultivacije - doći do Ispunjenja - ne može biti postignut. Ako taj put kultivacije ne sadrži ništa od dvostruke kultivacije muškarca i žene, ni u kom slučaju se ne treba primjenjivati, u suprotnom će čovjek dospjeti na pogrešan put i imaće probleme. Prije svega u ovoj našoj Falun Dafa školi kultivacije ne postoji dvostruka kultivacija muškarca i žene i mi ne govorimo o tome. To je naše mišljenje o ovom pitanju.

Dvostruka kultivacija tijela i duha

Pitanje dvostruke kultivacije tijela i duha sam vam već iscrpno objasnio. Dvostruka kultivacija tijela i duha znači da se pored kultivacije xinxinga, istovremeno kultivira i tijelo, to znači promijeniti benti. Kada se čovjekove ćelije u procesu promjene postepeno zamjenjuju visokoenergetskom supstancom, starenje će se usporiti. Tijelo izgleda kao da je opet mlado, ono se postepeno podmlađuje i transformiše. Kad je tijelo ovog čovjeka na kraju potpuno zamijenjeno visokoenergetskim supstancama, onda je ono već u cjelosti transformisano u jedno drugo materijalno tijelo. Kao što sam već objasnio, to tijelo je već izašlo iz pet elemenata, ono se više ne nalazi u pet elemenata i na taj način je njegovo tijelo postalo tijelo koje nikad ne stari.

U hramovima se kultivira samo xinxing i zbog toga se ne govori o ručnim tehnikama i kultivaciji tijela, oni govore o nirvani. Kod metoda koje je predavao Shakyamuni upravo se govori o nirvani; zapravo je i sam Shakyamuni imao visoki i dubokoumni veliki Fa, s kojim je svoj benti mogao potpuno transformisati u visokoenergetske supstance i ponijeti ga sa sobom. Da bi ostavio ovaj put kultivacije, on je i sam otišao u nirvanu. Zašto je on podučavao na ovaj način? On je upravo želio da se ljudi što je moguće više odreknu vezanosti, svega, i na kraju čak i tijela, da nema više nikakvih vezanosti. Da bi ljudi to mogli postići što je moguće više, on je otišao putem nirvane, zbog toga su monasi svih vremena također išli putem nirvane. Nirvana znači: monah umire, odbacuje svoje tijelo od krvi i mesa i njegova duša se sa gongom izdiže naviše.

Tao škola naglašava kultivaciju tijela, jer ona bira učenike i ne govori o sveukupnom spasenju svih bića, pred njom stoje jako dobri ljudi. Zbog toga ona podučava tehnike i objašnjava kako se treba kultivirati tijelo. Ali kod ovih specijalnih metoda kultivacije Buda škole, pogotovo kod metoda kultivacije u budizmu, ne može se govoriti o tako nečemu. Ali to ipak ne važi za sve, kod mnogih visokih i dubokoumnih praksi Buda škole također se govori o tome, kod ove naše škole kultivacije isto govorimo o tome. Kod našeg Falun Dafa su potrebni kako benti, tako i besmrtno dijete, ali su ipak oba različita. Besmrtno dijete je isto vrsta tijela koje se sastoji od visokoenergetskih supstanci, ali se ono ne može tek tako pojaviti u ovoj našoj dimenziji. Ako se oblik običnog čovjeka želi dugo vremena zadržati u ovoj dimenziji, mora se imati benti. Nakon što je ovaj benti transformisan, redosljed poretka njegovih molekula ostaje nepromijenjen, iako su njegove ćelije već zamijenjene visokoenergetskim supstancama, zbog toga on izgleda skoro kao tijelo običnog čovjeka. Ali ipak postoje razlike, naime ovo tijelo može stupiti u druge dimenzije.

Kod dvostruke kultivacije tijela i duha, čovjek izgleda jako mlad, on izgleda puno mlađi nego što je stvarno. Ovih dana me neko pitao: "Učitelju, možeš li pogoditi koliko mi je godina?" Zapravo je ona imala skoro 70, ali je izgledala samo kao da joj je nešto više od 40. Bez bora, lice je bilo glatko, bijelo i roza-crveno, ko može vjerovati da joj je skoro 70. Kod naših Falun Dafa praktikanata može se pojaviti tako nešto. Recimo u šali: Djevojke rado koriste šminku i žele da im koža bude svjetlija i ljepša. Ja kažem, prakticiraj istinski put dvostruke kultivacije tijela i duha i to će već biti postignuto na prirodan način, garantovano ne trebaš ići kod kozmetičara. Za ovo nećemo davati daljnje primjere. Prije je u svim strukama bilo relativno mnogo starijih ljudi i tako su me drugi smatrali mladićem. Sada je postalo nešto bolje, u svim strukama sada ima relativno mnogo mladih ljudi. U stvari ni ja više nisam mlad, približavam se 50-toj, sad već imam 43 godine.

Fašen

Zašto na statuama Bude postoji polje? Mnogi to ne mogu objasniti, neki kažu: "Na statuama Bude postoji polje, jer su monasi recitirali sutre ispred statua Bude i tako je ono nastalo." To znači da je polje nastalo kultivacijom monaha pred njima. Sasvim svejedno da li se jedan monah ili bilo ko drugi kultivira, ova vrsta energije je međutim raspršiva i nema određenog pravca, onda bi također trebalo postojati podjednako polje na podu, na tavanu i na zidovima u cijeloj prostoriji. Zašto je polje upravo na statui Bude tako jako? Pogotovo na statuama Bude koje su isklesane u dalekim brdima, u nekoj pećini, ili u stijeni obično postoji takvo polje. Zašto nastaje takvo polje? Bilo je ovakvih i onakvih objašnjenja koja međutim nikad nisu bila sasvim ubjedljiva. Zapravo, na statuama Bude postoji to polje, jer se na statuama Bude nalazi fašen jednog prosvijetljenog. Fašen tog prosvijetljenog je tu, zbog toga statue Bude imaju energiju.

Sasvim svejedno da li se radi o Shakyamuniju ili Bodisatvi Avalokitesvari, ako su oni stvarno postojali u istoriji, razmisli da li su i oni bili praktikanti kada su se kultivirali? Nakon što se čovjek kultivirao do jednog prilično visokog nivoa iznad Fa-unutar-trostrukog-svijeta, nastaće fašeni. Fašeni nastaju iz čovjekovog polja eliksira i sastoje se iz Fa i gonga, njihova tijela se pokazuju u drugim dimenzijama. Fašeni posjeduju ogromne snage te osobe, ali su svijest i misli fašena pod kontrolom glavnog tijela. Ipak, sam fašen je potpuno, nezavisno, stvarno i individualno biće, zbog toga on može sve sam obaviti. Ono što fašen radi je isto to što glavna svijest čovjeka želi uraditi; to je jedno te isto. Čovjek sam radi jednu stvar ovako; kada je fašen radi, on će je isto tako uraditi, to je fašen o kojem mi govorimo. Kad ja želim nešto uraditi, na primjer dovesti u red tijela učenika koji se stvarno kultiviraju, to će sve obaviti moj fašen. Jer fašen nema tijelo običnog čovjeka i njegovo utjelovljenje je u drugim dimenzijama. Također, to živo biće ne ostaje nepromijenjeno, on se može povećati i smanjiti. Nekad postaje jako velik, tako da se čitava glava fašena ne može vidjeti; nekad postaje tako malen, čak manji od jedne ćelije.

Otvaranje svjetla

Statua Bude koja je proizvedena u fabrici predstavlja samo jedno umjetničko djelo. Otvaranje svjetla znači da se fašen jednog Bude zamoli da dođe na statuu Bude, onda će se statui Bude, kao opipljivom tijelu među svakodnevnim ljudima, prinositi pokloni i njoj će se moliti. Kada praktikant ima takvo srce strahopoštovanja, fašen na statui Bude će mu služiti kao stražar pri njegovoj kultivaciji, paziće na njega i štitiće ga, to je istinski cilj otvaranja svjetla. To može biti ostvareno samo ako su kod zvanične ceremonije otvaranja svjetla emitovane ispravne misli, ili to može biti urađeno od velikih prosvijetljenih na veoma visokim nivoima ili od čovjeka koji se kultivira na veoma visokim nivoima i koji posjeduje tu snagu.

U hramu se kaže da se za statue Bude mora izvesti otvaranje svjetla i ako kod statue Bude nije urađeno otvaranje svjetla, kaže se da ona nema dejstva. O današnjim monasima u hramovima: Istinski veliki učitelji svi već nisu više na svijetu. Nakon kulturne revolucije su neki mali monasi, koji nisu dobili pravo predanje, postali starješine hrama i mnoge stvari su se izgubile kod prenošenja. Kad ga neko upita šta je cilj otvaranja svjetla, on kaže: "Nakon otvaranja svjetla statue Bude imaju dejstvo." Kako to tačno djeluje, on to ipak ne može objasniti. Zbog toga on zapravo samo obavlja ceremoniju, pri čemu ubacuje malu sutru u statuu Bude i lijepi je papirom, onda recitira sutre pred njom, zatim kaže da je to već bilo otvaranje svjetla. Ali da li svjetlo može stvarno biti otvoreno? To zavisi od toga kako on recitira sutre. Shakyamuni je govorio o ispravnim mislima, čovjek mora s apsolutno nepodijeljenom pažnjom recitirati sutre, da bi se svijet škole kultivacije koju on kultivira stvarno potresao, tek onda se može prizvati jedan prosvijetljeni. Jedan fašen ovog prosvijetljenog dolazi na statuu, tek onda može biti ostvaren cilj otvaranja svjetla.

Neki monasi recitiraju sutre, ali pri tom misle u srcu: "Koliko novca mogu dobiti nakon otvaranja svjetla?" Ili on misli za vrijeme recitiranja: "Taj čovjek je tako loš prema meni." I kod njega ima intriga i borbi. Sada je Vrijeme kraja Fa i ne može se ne priznati tako nešto. Mi ovdje ne želimo kritizirati budizam, u Vremenu kraja Fa u nekim hramovima stvarno nije čisto. Ako on misli na takve stvari i šalje tako lošu misao, zar bi onda taj prosvijetljeni mogao doći? Cilj otvaranja svjetla tako uopšte ne može biti ispunjen. Ali to nije apsolutno tako, postoje i pojedini dobri budistički hramovi i taoistički manastiri.

U jednom gradu sam vidio jednog monaha čije su ruke bile crne kao katran. On je ubacio sutru u statuu Bude i sasvim grubo je zalijepio, onda je nešto promrmljao i to je već trebalo važiti za otvaranje svjetla. Zatim je uzeo drugu statuu Bude i opet nešto promrmljao. Za otvaranje svjetla je naplaćivao po 40 yuana. Sada to monasi posmatraju kao robu i obogaćuju se otvaranjem svjetla za statue Bude. Ja sam vidio da svjetlo uopšte nije bilo otvoreno, svjetlo uopšte nije moglo biti otvoreno. Sada monasi sebi dozvoljavaju čak i tako nešto. Šta sam još vidio? U jednom hramu je bio čovjek, koji je po svemu sudeći bio budist laik; on je rekao da će otvoriti svjetlo za statuu Bude. Držao je ogledalo prema suncu i zaslijepio statuu Bude sunčevim svjetlom, onda je rekao da je svjetlo otvoreno. Do tako smiješnog stanja je već došlo! Danas se budizam razvio do ovog stepena, to je čak jako česta pojava.

U Nanjingu je proizvedena velika bronzana statua Bude, koja je bila postavljena na ostrvu Lantau u Hong Kongu, jako velika statua Bude. Puno monaha je došlo iz čitavog svijeta da bi otvorili svjetlo za ovu statuu Bude. Jedan od njih je držao ogledalo nasuprot suncu i zaslijepio je lice Budine statue sunčevim svjetlom, onda je rekao da je svjetlo otvoreno. Na tako uzvišenoj svečanosti i u tako ozbiljnoj situaciji je tako nešto urađeno, ja to smatram stvarno jako tužnim! Nije ni čudo da je Shakyamuni rekao: "U Vremenu kraja Fa je monasima jako teško spasiti same sebe, a da ne govorimo o spašavanju drugih." Osim toga, mnogi monasi su interpretirali sutre sa sopstvenog gledišta, tako nešto kao što su taoistički sveti spisi Božica Kraljica Majka već su našli svoj put do hramova. Stvari koje ne pripadaju budističkim klasičnim djelima također nalaze put do hramova, čime se svuda izaziva haos, sada je sve sasvim zbrkano. Naravno, još ima monaha koji se istinski kultiviraju i oni su jako dobri. U stvari, otvaranje svjetla znači da je fašen jednog prosvijetljenog pozvan na statuu Bude i tamo ostaje, onda je svjetlo otvoreno.

Kada svjetlo za statuu Bude nije otvoreno, njoj se nikako ne smije moliti, inače će biti jako ozbiljnih posljedica. Kakvih ozbiljnih posljedica? Danas su ljudi, koji se bave naukom ljudskog tijela, otkrili da misli čovjeka, razmišljanje čovjekovog mozga, mogu proizvesti vrstu supstance. Na jako visokim nivoima vidimo da je to stvarno vrsta supstance, ali ova supstanca se ne pokazuje u obliku električnih moždanih valova, kao što smo sada otkrili prilikom istraživanja, nego u obliku jednog cjelokupnog mozga. Supstanca u obliku mozga, koju običan čovjek u svakodnevnom životu kod razmišljanja emituje, rastvara se kratko nakon emitovanja jer nema energiju, ali će se energija praktikanta održati puno duže. Nije tako da statua Bude već ima misli nakon što je proizvedena u fabrici. Ne, ona ih nema. Za neke od njih nije izvedeno otvaranje svjetla, a ni u hramu nije postignut cilj otvaranja svjetla. Kada lažni qigong učitelj ili neko iz heretičnih škola obavlja otvaranje svjetla za nju, onda je to još opasnije, onda će se lisice ili žute lasice prikačiti na nju.

Jako je opasno moliti se statui Bude za koju svjetlo nije otvoreno. Koliko je to opasno? Ja sam rekao da se čovječanstvo razvilo do današnjeg stanja u kojem sve propada, čitavo društvo i sve u cjelokupnom kosmosu propada, jedno za drugim. Sve među svakodnevnim ljudima je čovjek sam prouzrokovao. Čak je jako teško naći ispravan Fa i ići ispravnim putem, čak i ako čovjek to želi, sa svih strana ima smetnji. Čovjek se želi moliti Budi za pomoć, ali ko je Buda? Čak je teško kada se čovjek želi moliti. Ako ne vjerujete u to reći ću vam ovu činjenicu: čim se neko kao prvi moli statui Bude za koju svjetlo nije otvoreno, to će biti jako loše. Koliko ljudi ima u današnje vrijeme, koji se mole Budi i u srcu misle na to da dobiju istinsko dostignuće? Ima premalo takvih ljudi. Šta je cilj većine onih koji se mole Budi? Odstraniti nevolju, riješiti teškoće i obogatiti se, oni teže tako nečem. Ima li takvih stvari u klasičnim djelima budizma? Tamo definitivno nema takvih stvari.

Kada neko prilikom molitve priželjkuje novac i moli se statui Bodisatve Avalokitesvare ili statui Tathagata-Bude i kaže: "Molim te, pomozi mi da se obogatim." Onda dobro, time je nastala jedna potpuna misao. On ju je poslao prema statui Bude, zato misao odmah ide ka statui Bude. U drugim dimenzijama, objekt se može uvećati i smanjiti; kada misao stigne do ovog objekta, ova statua Bude dobija mozak i misli, ali ona nema tijelo. I drugi joj se mole, s vremenom joj se sve više daje izvjesna energija. Pogotovo kada joj se praktikanti mole, biće još opasnije, oni joj pri molitvi postepeno daju energiju, onda kod statue nastaje tijelo s oblikom, ipak ovo tijelo s oblikom nastaje u drugim dimenzijama. Nakon nastajanja se ono nalazi u drugim dimenzijama i može saznati neke principe u kosmosu, zato može uraditi nešto za ljude, tako da i ono također može razviti malo gonga, ali ono pomaže ljudima pod uslovima i u zamjenu za novčanu nadoknadu. U drugim dimenzijama se ono može sasvim slobodno kretati i lako upravljati svakodnevnim ljudima. Ovo tijelo s oblikom izgleda isto kao i statua Bude, tako je molitvom nastala lažna Bodisatva Avalokitesvara ili lažni Tathagata- Buda, oni izgledaju isto kao i statue Bude i imaju oblik Bude. Misli lažnih Buda i lažnih Bodisatvi su ipak krajnje loše, oni teže za novcem. Oni su nastali u drugim dimenzijama i dobili su misli. Zato što poznaju malo istine, ne usuđuju se raditi velike loše stvari, ali se usuđuju raditi male loše stvari. Oni ponekad i pomažu ljudima. Ako ne pomažu ljudima, onda su u potpunosti heretični i biće ubijeni. Kako pomažu? Neki čovjek kaže: "Molim te, molim te, Buda, pomozi mi, taj i taj u mojoj kući je bolestan." Pa dobro, tebi će biti pomognuto. Oni će te navesti na to da ubaciš novac u kutiju za priloge, oni priželjkuju novac. Ako ubaciš puno novca u kutiju za priloge, onda će oni učiniti da bolesti budu brzo izliječene. Jer oni imaju izvjesnu energiju i mogu u drugim dimenzijama upravljati običnim čovjekom. Pogotovo kada im se moli čovjek sa gongom, biće još opasnije. Šta želi jedan praktikant? Novac. Razmisli, zašto jedan praktikant želi novac? I molba za odstranjivanje nesreće i za liječenje bolesti članova familije je također vezanost za osjećaje prema članovima familije. Ti želiš uticati na sudbinu drugih, ali svako ima svoju sopstvenu sudbinu! Ako im se moliš i mrmljaš: "Molim te, pomozi mi da se obogatim." Pa dobro, oni će ti pomoći, njima je još puno draže kada želiš više novca i imaš više želja, da bi mogli uzeti više od tebe, to je jednako vrijedna razmjena.

Oni imaju dovoljno novca u kutiji za priloge koji su drugi ubacili, omogućiće ti da ga dobiješ. Kako ga dobijaš? Kad izađeš vani, naći ćeš novčanik ili ćeš na svom radnom mjestu dobiti malu premiju, u svakom slučaju izmišljaju sve moguće metode da bi ti dobio novac. Ali kako je moguće da ti bezuslovno pomažu? Bez gubitka nema dobitka. Moraćeš dati nešto svog gonga, njima fali gong, ili ti oduzimaju eliksir ili druge stvari koje si isprakticirao. Oni žele imati takve stvari.

Ovakvi lažni Bude su ponekad veoma opasni. Mnogi od nas, čije je nebesko oko otvoreno, vjeruju da su vidjeli Bude. Neko kaže da je grupa Buda danas došla u hram i da se Buda zove tako i tako i da je doveo grupu Buda u hram. On također kaže kako je izgledala grupa koja je došla juče i kako je izgledala grupa koja je došla danas. Oni su nakon kratkog vremena otišli, a zatim je pristigla još jedna grupa. Šta su oni u stvari? Oni spadaju upravo u tu vrstu. Oni nisu istinski Bude, nego lažni. Njih ima prilično puno.

Kada se tako nešto pojavi u hramu, onda je to još opasnije. Ako im se monasi mole, onda oni vode brigu o monasima: "Zar se ne moliš meni? Ti se sasvim jasno moliš meni! Pa dobro, zar se ne želiš kultivirati? Ja ću se pobrinuti za tebe, ja ću ti reći kako se trebaš kultivirati." Oni će to aranžirati za tebe. Kuda želiš ići kad završiš s kultivacijom? Zato što su oni aranžirali tvoju kultivaciju, gore te neće primiti nijedna škola. Oni su to aranžirali, zato ćeš u budućnosti biti njima podređen. Zar se onda nisi uzaludno kultivirao? Ja kažem, sada je čovječanstvu jako teško kada čovjek kroz kultivaciju želi dobiti istinsko dostignuće. Takve pojave su jako česte. Svjetlo Bude, koje su mnogi od nas vidjeli u čuvenim brdima ili na velikim rijekama, najčešće pripada ovoj vrsti. Oni imaju energiju i mogu se učiniti vidljivim. Istinski veliki prosvijetljeni ne pokazuju se tek tako.

Prije su oni bili nazivani zemaljske Bude ili zemaljski Tao i bilo ih je relativno malo, ali danas ih ima jako puno. Kada oni rade nešto loše, oni sa viših dimenzija ih žele ubiti, ali onda oni bježe ka statui Bude. Veliki prosvijetljeni obično ne remete principe svakodnevnih ljudi. Što je viši nivo jednog prosvijetljenog, to manje on narušava principe svakodnevnih ljudi, on ih neće ni malo dotaknuti. On ipak ne može iznenada udarcem groma razbiti statuu Bude, on to neće uraditi, zato se prosvijetljeni više ne brine za to kada oni pobjegnu ka statui Bude. Oni znaju kada im je život u opasnosti i onda bježe. Da li je onda Bodisatva Avalokitesvara koju si vidio stvarno Bodisatva Avalokitesvara? Da li je Buda kojeg si vidio stvarno Buda? Jako je teško reći.

Kod mnogih od nas će se sada pojaviti pitanje: "Šta da radimo sa statuom Bude kod kuće?" Možda su mnogi mislili na mene. Da bi pomogao učenicima pri kultivaciji, kažem ti da možeš uraditi sljedeće: Uzmi moju knjigu (jer su u knjigama moje fotografije) ili moju fotografiju, drži statuu Bude u ruci i napravi ručnu gestu velikog lotosa. Onda zamoli Učitelja, kao da se obraćaš meni lično za pomoć, da otvori svjetlo za statuu. Za pola minute će problem biti riješen. Ipak, kažem vam, to je ograničeno samo na naše kultivatore. Neće djelovati ako obavljate otvaranje svjetla za rođake ili prijatelje, jer mi se brinemo samo o kultivatorima. Neko kaže da ostavlja sliku Učitelja kod rođaka ili prijatelja da bi otjerao zle duhove. Ja nisam zbog toga ovdje da bi štitio obične ljude od zlih duhova. To je najveće nepoštovanje prema Učitelju.

Ovdje se govori o zemaljskim Budama i zemaljskim Tao. Postoji još jedan slučaj: U starim vremenima Kine bilo je mnogo ljudi koji su se kultivirali duboko u brdima i prašumama. Zašto ih danas više nema? Zapravo ih još ima, samo ne dopuštaju svakodnevnim ljudima da saznaju za njih, uopšte im se nije smanjio broj, svi ovi ljudi imaju natprirodne sposobnosti. Nije tačno da su ovi ljudi nestali ovih godina, nego su svi oni još tu. Trenutno ih u svijetu ima još nekoliko hiljada i u poređenju ih u našoj zemlji ima još više. Pogotovo ih ima u svim čuvenim planinama i na velikim rijekama, a također i u nekim visokim brdima. Oni su svoju pećinu zatvorili svojim natprirodnim sposobnostima, zbog toga ne možeš vidjeti da postoje. Oni se kultiviraju prilično sporo i njihove metode su prilično nespretne, oni ne mogu shvatiti suštinu kultivacije. S druge strane, mi smo direktno usmjereni na ljudsko srce i kultiviramo se prema najvišim kosmičkim osobinama, prema formi kosmosa, naravno da gong tada raste veoma brzo. Jer, škole kultivacije su u obliku piramide i samo put u sredini je veliki put. Pri kultivaciji na straničnim putevima, xinxing nije nužno visok. Možda je gong takvog čovjeka već otvoren, iako se nije visoko kultivirao. Ali on je još jako daleko od velikog puta istinske kultivacije.

I oni predaju svoj put i vode učenike, kod njihove škole se samo toliko visoko može kultivirati i njihov xinxing je također samo toliko visok, zbog toga se i njegovi učenici također kultiviraju samo toliko visoko. Što se više mali svjetski putevi nalaze po strani, to je više pravila i to su komplikovanije metode kultivacije. Oni kod kultivacije ne mogu razumjeti suštinu. Kod kultivacije se uglavnom kultivira xinxing, ali oni to još ne shvataju, oni vjeruju da se mogu kultivirati kroz podnošenje patnji. Zbog toga su nakon jako dugo vremena, nakon što su se kultivirali stotine godina, preko hiljadu godina, razvili samo malo gonga. U stvari ga nisu razvili kroz patnju, čime su ga onda razvili? Kao kod čovjeka koji u mladosti ima puno vezanosti, kada ostari, sa prolaskom vremena njegova budućnost postaje beznadežna, onda te vezanosti bivaju same od sebe postepeno ostavljene ili istrošene. Tako ovi mali putevi kultivacije također primjenjuju ovu metodu. Kada se kroz lotosov sjedeći položaj, sposobnost meditacije i podnošenje patnje kultiviraju prema gore, primjećuju da njihov gong također može rasti. Oni ipak ne znaju da su njihove vezanosti običnog čovjeka u dugom i teškom vremenu polako istrošene i da se gong razvio polaganim odstranjivanjem tih vezanosti.

Mi imamo cilj, mi stvarno ciljamo na srce i odstranjujemo te vezanosti i tako se jako brzo kultiviramo. Ja sam bio u nekim mjestima i često sam sretao takve ljude, oni su se kultivirali mnogo godina. Oni također kažu: "Niko ne može saznati da smo ovdje i nećemo se miješati u tvoju stvar i nećemo ti smetati." Oni spadaju u relativno dobre.

Ima također i loših, s njima se također trebamo pozabaviti. Ispričaću vam jedan primjer. Kada sam prvi put širio put kultivacije u Guizhou i držao predavanje, neko je došao k meni i rekao da me njegov veliki učitelj želi vidjeti. Njegov veliki učitelj je gospodin taj i taj i kultivirao se jako puno godina. Vidio sam da je negativna energija, koju je ovaj čovjek nosio na sebi, bila jako loša i on je imao lice žuto kao vosak. Rekao sam da se neću sresti s njim i da nemam vremena. Tako sam to odbio. To je razljutilo njegovog velikog učitelja i počeo me je ometati i to svaki dan. Ja se ne želim boriti s drugima, nije vrijedno truda boriti se s njim. Kada je donosio nešto loše, počistio bi to i nakon toga sam dalje širio svoj Fa.

Prije, u Ming-dinastiji, bio je jedan Tao kultivator koji je već za vrijeme kultivacije imao posjedujućeg duha na sebi, jednu zmiju. Poslije se ovaj čovjek nije uspio kultivirati do kraja, umro je i zmija je zaposjela njegovo tijelo i tako iskultivirala ljudski oblik. Veliki učitelj tog čovjeka je bio upravo ovaj ljudski oblik, kojeg je ta zmija iskultivirala. Zato što nije promijenio svoju prvobitnu prirodu, opet se pretvorio u veliku zmiju i ometao me. Vidio sam da je otišao predaleko i onda sam ga uhvatio rukom i s jednom vrstom veoma jake natprirodne sposobnosti, koja se naziva "sposobnost topljenja", istopio sam njegov donji dio tijela u vodu, a njegov gornji dio tijela je pobjegao.

Jednog dana je jedan njegov učenik posjetio voditeljicu našeg asistentskog centra u Guizhou i rekao da se njegov veliki učitelj želi sresti s njom. Voditeljica je krenula s njim, u pećini je bilo jako mračno i ništa se nije vidjelo, ona je vidjela samo sjenu kako tamo sjedi, čije su oči isijavale zeleno svjetlo. Kada bi on otvorio svoje oči, u pećini je bilo svijetlo, a kada bi zatvorio svoje oči, bilo je sasvim mračno. Rekao je u lokalnom dijalektu: "Li Hongzhi će ponovo doći, ovaj put niko od nas više neće raditi te stvari. Nisam bio u pravu, Li Hongzhi je došao spasiti ljude." Učenik ga je upitao: "Veliki učitelju, ustani, šta je s tvojim nogama?" On je rekao: "Ne mogu više ustati, moje noge su povrijeđene." Kada je bio upitan kako je došlo do povrede, počeo je govoriti o svom ometanju. Međutim, na Orijentalnom sajmu zdravlja 1993. u Pekingu me opet ometao. Zato što je uvijek činio loše i sabotirao moje širenje Dafa, potpuno sam ga uništio. Nakon toga su svi njegovi stariji i mlađi učenici i učenice htjeli nešto preduzeti. Tu sam ja rekao par riječi i oni su bili šokirani i prepali su se, od samog straha se više niko nije usudio nešto uraditi i također im je postalo jasno o čemu se u stvari radilo. Neki od njih su još bili sasvim svakodnevni ljudi, a dugo su se kultivirali. To je bilo nekoliko primjera koje sam ispričao o pitanju otvaranja svjetla.

Zhuyouke

Šta je zhuyouke? U kultivacijskim krugovima, mnogi ljudi to kod širenja puteva kultivacije također smatraju nečim što spada u kategoriju kultivacije i to predaju. U stvari, to ne spada u kategoriju kultivacije. To je kao vrsta tajnih savjeta, magičnih formula i tehnika koje se predaju. Forme koje se pri tome koriste su nešto kao slikanje magičnih znakova, paljenje obrednih svijeća, paljenje papira, ili recitiranje magičnih formula, itd. To može liječiti i metode liječenja su veoma specifične. Na primjer, kada neko ima čir na licu, on uzima kist, umače ga u cinober i crta na podu krug sa krstom u sredini, onda kaže ovom čovjeku da stane u sredinu kruga i počinje recitirati magične formule. Onda uzima kist, umače ga u cinober i crta krugove na licu ovog čovjeka. Dok crta, recituje magične formule. On crta i crta i na kraju jednom punktira čir, pri čemu su magične formule također izrecitovane do kraja, onda kaže da je već gotovo. Ako dodirneš čir, osjećaš da se stvarno smanjio i da više ne boli, djelovalo je. Može liječiti takve male bolesti, ali velike bolesti više ne može. Šta on radi kada nekog na primjer boli ruka? On počinje recitovati magične formule, kaže ti da ispružiš ruku, uduvava vazduh u hegu tačku ove ruke i pušta ga da izađe iz hegu tačke druge ruke, ti stvarno osjećaš dašak vjetra i kad opet dotakneš ruku, više ne boli toliko. Osim toga, postoje još i druge metode, kao što su paljenje papira, slikanje magičnih krugova, ljepljenje magičnih znakova i tako dalje. Oni rade takve stvari.

Kod malih svjetskih puteva Tao škole, ne govori se o kultivaciji tijela, tu se radi o gledanju u budućnost, bavljenju fengshuijem, istjerivanju zla i liječenju bolesti. Kod ovih malih svjetskih puteva se tako nešto često koristi. To može liječiti, ali metode koje oni primjenjuju nisu dobre. Mi ovdje više nećemo objašnjavati čime on liječi, ali mi Dafa kultivatori ne trebamo to koristiti, jer to na sebi ima vrlo niske i loše informacije. U starim vremenima Kine, metode liječenja su bile podijeljene na predmete, kao što su, na primjer, podešavanje prelomljenih kostiju, akupunktura, masaža, kiropraktika, akupresura, qigong terapija, terapija travama i tako dalje, bili su podijeljeni na mnogo kategorija. Svaka metoda liječenja je bila jedan predmet, ovaj zhuyouke je bio klasicifiran kao 13. predmet, zato je njegovo potpuno ime bilo: "zhouyou - trinaesti predmet". Zhuyouke ne spada u kategoriju naše kultivacije, to nije gong koji se dobija kultivacijom, već je jedna vrsta tehnike.