номын хүрдний эргэлт

转 法 轮

(монгол орчуулга)

Ли Хонжи

Эх бичгийн орчуулгын хэвлэл (Наймдугаар сар, 2007)

Гарчиг

Буддын ном

Нэгдүгээр лекц

Хоёрдугаар лекц

Гуравдугаар лекц

Дөрөвдүгээр лекц

Тавдугаар лекц

Зуравдугаар лекц

Долоодохь лекц

Наймдугаар лекц

Есдүгээр лекц