LEZING ZES

Cultivatiewaanzin

In de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars, is er een begrip genaamd cultivatiewaanzin. Deze zienswijze heeft aanzienlijke invloed op het publiek. In het bijzonder, hebben sommige mensen het zodanig bekend gemaakt dat een aantal mensen bang worden om Qigong te beoefenen. Wanneer mensen verteld wordt dat het beoefenen van Qigong tot cultivatiewaanzin kan leiden, zullen ze te bang worden om het te proberen. In feite, vertel ik jullie dat cultivatiewaanzin helemaal niet bestaat.

Een vrij groot aantal mensen hebben Futi gekregen (bezetenheid door een dier of een geest) omdat hun geest niet juist is. Hun Zhu Yishi (hoofdbewustzijn) kan henzelf niet controleren en beschouwt het als cultivatie-energie. Hun lichamen worden gecontroleerd door Futi wat hen mentaal gedesoriënteerd maakt, en ze zullen roep- en schreeuwgedrag vertonen. Wanneer mensen zo’n vorm van Qigong zien, worden ze te bang om het te beoefenen. Velen van ons denken dat dit Qigong is. Hoe kan het de Qigong-beoefening zijn? Dit is slechts de laagste vorm van het helen van ziektes en fit blijven, maar het is vrij gevaarlijk. Als je aan deze wijze gewend raakt, zal je Zhu Yishi niet altijd jezelf onder controle hebben. Dan, zal je lichaam waarschijnlijk gedomineerd worden door Fu Yishi (nevenbewustzijn), boodschappen van buitenaf, of Futi, enz. Je kan enkele gevaarlijke gedragingen vertonen en de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars ernstig schaden. Dit wordt veroorzaakt door een immorele geest en de pronkmentaliteit, en het is geen cultivatiewaanzin. Niemand weet hoe sommige mensen zogenaamde Qigong-meesters zijn geworden aangezien ze ook spreken over cultivatiewaanzin. In feite, leidt het beoefenen van Qigong niet tot cultivatiewaanzin. De meeste mensen leren over zulke begrippen uit de literatuur en Kungfu romans, enz. Als je het niet gelooft, kan je het nakijken in oude boeken of werken over cultivatie dat er niet zoiets bestaan heeft. Hoe kan er cultivatiewaanzin zijn? Het is helemaal onmogelijk dat er zoiets zou zijn.

In het algemeen wordt geloofd dat cultivatiewaanzin verscheidene vormen heeft. Wat ik net vermeld heb is ook één van haar vormen. Vanwege hun immorele geesten, hebben sommige mensen Futi gekregen of hebben allerlei mentaliteiten zoals het zoeken naar enkele Qigong-verschijnselen evenals opscheppen. Sommige mensen zoeken rechtstreeks naar supernormale vermogens, of beoefenen onechte Qigong. Om het even wanneer ze Qigong beoefenen, ze zullen gewend raken aan het achterlaten van hun Zhu Yishi. Ze zullen bewusteloos worden en hun lichaam weg geven aan anderen. Ze zullen hun bewustzijn verliezen en hun lichamen laten controleren door hun nevenbewustzijn of boodschappen van buitenaf. Ze zullen enkele vreemde gedragingen vertonen. Zo’n persoon zal uit een gebouw springen of in het water duiken als hem gezegd wordt dat te doen. Hij zal zelfs niet zelf willen leven en zal zijn lichaam weggeven aan anderen. Dit is geen cultivatiewaanzin. Het wordt echter veroorzaakt door een onjuiste Qigong-praktijk te volgen en door zo’n opzettelijke daad in het begin. Veel mensen denken dat het onbewust rondzwieren van hun lichamen Qigong-beoefening is. In feite, zal zo’n staat tot serieuze gevolgen leiden als men werkelijk Qigong beoefent op die manier. Het is geen beoefening van Qigong, maar het resultaat van de gehechtheden van gewone mensen en van wat gewone mensen nastreven.

Een ander geval is dat een beoefenaar angstig zal worden wanneer Qi ergens in het lichaam geblokkeerd is of wanneer Qi niet naar beneden kan komen vanuit de top van het hoofd. Een menselijk lichaam is een klein universum. Het zal in het bijzonder zulke problemen oplopen wanneer Qi door de doorgangen gaat in de Taoïstische cultivatiewijze. Als Qi niet door de doorgangen gaat, zal het daar blijven. Het kan niet alleen in het hoofd gebeuren, maar ook in andere delen van het lichaam. De meest gevoelige plaats, echter, is het hoofd. Qi zal zich verplaatsen naar de top van het hoofd en dan naar beneden komen. Als Qi niet door de doorgang komt, dan zal men het verschijnsel ervaren dat het hoofd zwaar en gezwollen voelt alsof men een dikke hoed van Qi draagt, enz. Toch, kan Qi niets bepalen. Het kan helemaal geen problemen of ziektes teweegbrengen. Sommige mensen begrijpen helemaal niet waar Qigong werkelijk over gaat en hebben enkele mysterieuze verklaringen gemaakt die tot verwarring geleid hebben. Mensen zullen dan denken dat cultivatiewaanzin of iets verkeerds zal gebeuren als Qi niet naar beneden kan komen van de top van het hoofd. Met als resultaat dat veel mensen zelf bang zijn geworden.

Het is slechts een tijdelijke toestand als Qi niet naar beneden komt van de top van het hoofd. Dit verschijnsel kan een lange tijd duren of een half jaar voor sommige mensen. Een ware Qigong-meester kan Qi naar beneden leiden door de doorgangen als dit het geval is. Degenen van ons van wie de Qi niet door de doorgangen kan gaan of naar beneden komt tijdens de beoefening zouden hun Xinxing moeten onderzoeken en uitzoeken of ze te lang in die fase gebleven zijn, of dat ze hun Xinxing moeten verhogen! Wanneer je eenmaal werkelijk je Xinxing verhoogt, zal je merken dat Qi naar beneden komt. Je kan niet gewoon de verbetering van cultivatie-energie in het fysieke lichaam nastreven zonder Xinxing te verbeteren. Het wacht op verhoging van je Xinxing, slechts dan zal je een algehele verbetering maken. Men zal geen enkel probleem oplopen als Qi inderdaad geblokkeerd is. Men wordt vaak bang door zijn eigen psychologische factoren of door het begrip van de valse Qigong-meester dat wanneer Qi zich naar de top van het hoofd beweegt, het tot iets verkeerds zal leiden. Zo’n angst kan hem inderdaad enkele problemen brengen. Omdat, wanneer je eenmaal bevreesd bent, het angst is. Zal dat geen gehechtheid zijn? Moet je gehechtheid niet verwijderd worden wanneer ze naar boven komt? Hoe meer je het vreest, hoe zieker je er uit zal zien. Deze gehechtheid van jou moet opgegeven worden. Je moet uit deze les leren zodat je angst verwijderd zal worden en je kan stijgen.

Beoefenaars zullen zich fysiek niet behaaglijk voelen in hun toekomstige cultivatie aangezien hun lichamen vele soorten cultivatie-energie zullen ontwikkelen, die allemaal zeer sterke dingen zijn die rondbewegen in jullie lichamen. Je zal je hier en daar ongemakkelijk voelen. De reden daarvoor is voornamelijk dat je altijd bang bent om ziektes op te lopen. In feite, hebben jullie lichamen zulke krachtige dingen ontwikkeld, en wat ontwikkeld werd is allemaal cultivatie-energie, supernormale vermogens, en vele levende wezens. Als ze rond bewegen, zul je je jeukerig, pijnlijk, en onbehaaglijk, enz. voelen. De uiteinden van het zenuwstelsel zijn bijzonder gevoelig. Er zullen allerlei soorten symptomen zijn. Zolang je lichaam niet volledig getransformeerd is door de hoge energie materie, zal je je zo voelen. Het zou een goede zaak moeten zijn. Als een beoefenaar, hoe kan je cultivatie beoefenen als je jezelf altijd beschouwt als een gewoon persoon en denkt dat je ziektes hebt? Ik zou zeggen dat je Xinxing gedaald is tot het niveau van een gewoon persoon als je jezelf als een gewoon persoon behandelt wanneer er beproevingen komen tijdens de cultivatiebeoefening. Tenminste, wat dat onderwerp betreft, ben je gedaald tot het niveau van een gewoon persoon.

Als oprechte beoefenaars, zouden we naar de dingen moeten kijken vanuit een zeer hoog niveau in plaats van het perspectief van gewone mensen. Als je zou geloven dat je een ziekte hebt, dan zul je waarschijnlijk echt ziek worden. Omdat wanneer je eenmaal aanneemt dat je een ziekte hebt, je Xinxing op hetzelfde niveau zal zijn als dat van een gewoon persoon. Qigong-beoefening en oprechte cultivatiebeoefening zullen niet tot ziektes leiden, in het bijzonder onder zulke omstandigheden. Het is bekend dat patiënten feitelijk voor dertig procent fysiek ziek zijn en zeventig procent psychologisch ziek. Men heeft gewoonlijk eerst een mentale inzinking bij een zware last, die snel de ziektetoestand zal verergeren. Het is gewoonlijk zo. Bijvoorbeeld, er was eens een persoon die op een bed gebonden was. Nadat één van zijn armen opgeheven was, werd hem verteld dat er in gesneden zou worden om hem te laten bloeden. Vervolgens, werden zijn ogen bedekt, en zijn pols werd één keer gekrast (zijn pols werd helemaal niet gesneden). Een kraan werd aangezet zodat hij het gedruppel van water kon horen. Toen, dacht hij dat het zijn bloed was dat aan het druppelen was. De man stierf korte tijd later. In feite, was hij niet aan het bloeden. Wat er druppelde was water. Hij stierf vanwege zijn psychologische factor. Als je altijd gelooft dat je ziek bent, dan zal je jezelf waarschijnlijk ziek maken als resultaat. Omdat je Xinxing gedaald is tot het niveau van een gewoon persoon, zal een gewone persoon, uiteraard, ziektes hebben.

Als je als een beoefenaar gelooft dat je een ziekte hebt, ben je er in feite om aan het vragen. Als je er om vraagt, zal de ziekte je lichaam binnendringen. De Xinxing van een beoefenaar zou op een hoger niveau moeten zijn. Je zou niet steeds bang moeten zijn om ziektes op te lopen aangezien zo’n angst eveneens een gehechtheid is, die even goed moeilijkheden met zich mee kan brengen. Tijdens de cultivatiebeoefening, moet men karma elimineren, wat een pijnlijk proces is. Hoe kan het mogelijk zijn om je cultivatie-energie te verhogen in groot comfort?! Hoe kan men anders zijn gehechtheden kwijt raken? Laat me je een verhaal vertellen uit het Boeddhisme. Er was ooit een persoon die grote inspanningen leverde om een Arhat te worden. Hoe kon hij niet blij zijn aangezien hij juist op het punt stond om de cultivatie Juiste Vrucht te bereiken en een Arhat te worden? Hij zou de Drie Rijken gaan overstijgen! Maar, zo’n opwinding is een gehechtheid, een gehechtheid van zelfvoldoening. Een Arhat zou vrij moeten zijn van gehechtheden, en zijn geest zou onberoerd moeten zijn! Maar hij faalde, en zijn cultivatie was tevergeefs. Hij moest helemaal opnieuw beginnen vanaf het begin, en hij begon zijn cultivatie opnieuw. Na veel moeizame inspanningen, haalde hij zijn cultivatie opnieuw. Deze keer werd hij bang en herinnerde zichzelf er aan, “Ik moet niet opgewonden raken deze keer. Anders, zal ik opnieuw falen”. Aangezien hij zich steeds meer zorgen begon te maken, faalde hij opnieuw. Angst is ook een gehechtheid.

Er is een ander geval waarbij een persoon bestempeld kan worden als iemand die cultivatiewaanzin heeft, nadat hij mentaal gestoord is geworden. Sommige mensen wachten zelfs op mij om hun mentale ziektes te genezen! Ik hou er aan vast dat een mentale stoornis geen ziekte is, en ik heb eveneens geen tijd om het te behandelen. Waarom? Omdat een mentaal gestoorde patiënt geen enkel virus heeft en zijn lichaam evenmin ziektesymptomen of infecties heeft, is het naar mijn mening geen ziekte. Een mentale stoornis komt voor wanneer de Zhu Yishi (hoofdbewustzijn) van een persoon te zwak wordt. Hoe zwak kan het zijn? Het is zoals iemand die niet altijd zijn eigen baas kan zijn. De Zhu Yuanshen (hoofdbewustzijn) van de patiënt is in zo’n staat dat het niet de leiding over zijn lichaam wil hebben. Hij blijft altijd in trance en kan zijn geest niet verheffen. Tegen die tijd, zullen het nevenbewustzijn en vreemde boodschappen tussenbeide komen om zich met hem te bemoeien. Er zijn zovele niveaus in elke dimensie. Allerlei soorten boodschappen zullen komen om hem te storen. Bovendien heeft iemands Zhu Yuanshen waarschijnlijk enkele slechte dingen gedaan in vorige levens, en zullen de schuldeisers hem willen schaden. Allerlei soorten situaties kunnen plaatsvinden. Dat is hoe we de mentale stoornis beschrijven. Hoe kan ik jullie behandelen? Ik zeg dat dit is hoe de mentale stoornis werkelijk verkregen wordt. Wat zou eraan gedaan moeten worden? Onderwijs hem en help hem zijn geest te verheffen, wat echter vrij moeilijk is. Je ziet dat wanneer een dokter in een psychiatrisch ziekenhuis gewoonweg met een elektrische stok zwaait, een patiënt te bang zal zijn om ook maar een enkel absurd woord te zeggen. Waarom? Het is omdat zijn Zhu Yuanshen dan alert wordt en hij is bang om elektrische schokken te krijgen.

Mensen zullen gewoonlijk genieten van het beoefenen van cultivatie wanneer ze er mee beginnen. Iedereen heeft de Boeddha natuur evenals het hart voor cultivatie. Daarom zullen veel beoefenaars cultivatie beoefenen voor de rest van hun leven wanneer ze het geleerd hebben. Ongeacht of hij zijn cultivatie kan voltooien of Fa bereiken, heeft hij toch het hart voor cultivatie en zal altijd wensen te oefenen. Zijn cultivatiebeoefening zal bekend zijn bij de mensen op zijn werkplek en in de buurt, evenals bij de buren. Denk er echter eens over na. Wie beoefende oprecht cultivatie enkele jaren geleden? Niemand deed het. Zijn levensloop kan slechts herschikt worden als hij werkelijk cultivatie beoefent. Maar als een gewoon persoon, zal hij slechts Qigong beoefenen om fit te blijven en ziektes te helen. Wie zal het pad van zijn leven veranderen? Voor een gewoon persoon is het natuurlijk om op een dag een ziekte op te lopen of een probleem tegen te komen op een andere dag, of een mentale stoornis te krijgen, of te overlijden. Het hele leven van een gewone persoon zal zo zijn. Alhoewel je een persoon Qigong ziet beoefenen in een park, is hij in feite niet echt cultivatie aan het beoefenen. Alhoewel hij naar een hoger niveau wenst te oefenen, kan hij er niet in slagen omdat hij de orthodoxe Fa niet verkregen heeft. Alles wat hij heeft is alleen maar de wens om naar een hoger niveau toe te oefenen. Hij blijft toch een beoefenaar die fit blijft en ziektes heelt op een laag niveau. Niemand zal het pad van zijn leven wijzigen. Dus, zal hij ziektes hebben. Als men geen aandacht schenkt aan deugden, zullen zijn ziektes zelfs niet genezen worden. Het beoefenen van Qigong betekent niet dat men helemaal niet ziek zal worden.

Men moet oprecht cultivatie beoefenen en aandacht schenken aan zijn Xinxing. Alleen echte cultivatiebeoefening kan ziektes genezen. Er moet een hoger principe en standaard zijn voor beoefenaars omdat Qigong-beoefening geen fysieke oefening is, maar iets voorbij gewone mensen. Men moet zich houden aan hogere principes en standaarden om het doel te bereiken. Veel mensen doen dit echter niet en blijven zoals gewone mensen. Daarom zullen ze nog steeds ziek zijn als de tijd komt. Op een dag kan hij plotseling een hersenbloeding hebben, of ineens deze ziekte of die ziekte oplopen, of een mentale stoornis krijgen op een andere dag. Iedereen weet dat hij Qigong beoefent. Wanneer deze persoon eenmaal mentaal gestoord wordt, dan wordt van hem gezegd dat hij cultivatiewaanzin heeft en wordt hij zo bestempeld. Denk er alsjeblieft over na. Is het redelijk om zo te zijn? De leken kennen de waarheid niet. Zelfs de professionelen, met inbegrip van vele beoefenaars, kennen nauwelijks de waarheid van de zaak. Als de persoon thuis mentaal ziek wordt, kan het relatief minder vervelend zijn alhoewel anderen nog steeds zullen zeggen dat hij het krijgt van het beoefenen van Qigong. Als hij mentaal verward wordt op een plaats waar de oefeningen gedaan worden, zal het een ramp zijn. De beschuldigingen zullen op Qigong gelegd worden. Het zal onmogelijk zijn om zulke beschuldigingen te weerleggen. Kranten zullen bekendmaken dat Qigong-beoefening tot cultivatiewaanzin geleid heeft. Sommige mensen die blindelings tegen Qigong gekant zijn zullen zeggen, “Je zag er een tijdje terug tijdens de Qigong-oefening in orde uit, en nu ben je zo veranderd naar deze toestand”. Als een gewoon persoon, zal hij om het even wat ontmoeten waartoe hij voorbestemd is om tegen te komen! Hij zal waarschijnlijk ook andere ziektes krijgen of andere problemen ontmoeten. Hoe kan het redelijk zijn om Qigong de schuld voor dat alles te geven? Het is als een arts in een ziekenhuis. Omdat hij een dokter is, zou hij nooit ziek moeten worden tijdens zijn leven. Hoe kan het op zo’n manier begrepen worden?

Daarom, kan het gezegd worden dat veel mensen irrationele uitspraken doen zonder de waarheid van Qigong en zijn principes te begrijpen. Wanneer er eenmaal een probleem is, zullen alle soorten beschuldigingen op Qigong gelegd worden. Omdat Qigong sinds een korte periode populair is, houden veel mensen vast aan het koppige begrip en zullen het steeds niet erkennen. Ze zullen het belasteren en afwijzen. Het is niet bekend welke soort mentaliteit deze mensen hebben, en ze zijn Qigong zo beu alsof het iets met hen te doen heeft. Ze zullen het idealistisch noemen zodra het woord Qigong vermeld wordt. Qigong is een wetenschap en een hogere wetenschap. Dat wordt alleen veroorzaakt omdat die mensen te bevooroordeeld zijn en hun kennis te beperkt is.

Er is een andere situatie die Qigong-status genoemd wordt in de gemeenschap van de cultivatiebeoefenaars. Zulk een persoon heeft mentale illusies, maar geen cultivatiewaanzin. Hij is zeer rationeel. Laat me eerst uitleggen wat Qigong-status is. Het is bekend dat Qigong-beoefening gerelateerd is aan de kwestie van iemands aangeboren kwaliteit. Er zijn mensen van alle landen ter wereld, die in religies geloven. Gedurende verscheidene duizenden jaren zijn er mensen geweest in China die in Boeddhisme of Taoïsme geloven, en ze geloven dat goed met goed beloond zal worden, en kwaad met kwaad. Maar sommige mensen geloven dat niet. Religies werden bestempeld als bijgeloof en werden in het bijzonder bekritiseerd tijdens de periode van de “Grote Culturele Revolutie”. Sommige mensen beschouwen wat ze niet kunnen begrijpen, of wat niet uit boeken geleerd is, of wat de moderne wetenschap nog niet ontwikkeld heeft, of wat nog niet ontdekt is, allemaal als bijgeloof. Er waren veel zulke mensen enkele jaren geleden. Nu, zijn er relatief minder van hen. Hoewel je bepaalde verschijnselen niet erkent, worden ze inderdaad in onze dimensie weerspiegeld. Misschien durf je ze niet te erkennen, maar sommige mensen hebben tegenwoordig de moed om er over te spreken. Ze hebben ook enkele verklaringen voor de situatie in Qigong-beoefening geleerd door er over te horen of er getuige van te zijn.

Sommige mensen zijn zo koppig dat ze om je zullen lachen vanuit de grond van hun hart wanneer je eenmaal het woord Qigong vermeldt. Zij zullen denken dat je bijgelovig bent en te belachelijk. Zodra je de verschijnselen in Qigong-beoefening bespreekt, beschouwen ze je als te onwetend. Alhoewel zo’n persoon bevooroordeeld is, is zijn aangeboren kwaliteit misschien niet slecht. Als zijn aangeboren kwaliteit goed is en hij wil Qigong beoefenen, kan zijn Tianmu op een zeer hoog niveau geopend worden, en zal hij ook enkele supernormale vermogens ontwikkelen. Hij gelooft niet in Qigong, en toch, kan hij niet garanderen dat hij geen ziekte zal krijgen. Wanneer hij ziek wordt, zal hij naar een ziekenhuis gaan. Wanneer de dokter in westerse geneeskunde hem niet kan helpen, zal hij een dokter in Chinese geneeskunde bezoeken. Wanneer de dokter in de Chinese geneeskunde zijn ziekte niet kan genezen of wanneer geen enkel speciaal recept helpt, zal hij op dat moment aan Qigong denken en overdenken, “Ik zal mijn geluk beproeven om te zien of Qigong inderdaad mijn ziekte kan genezen”. Hij zal met veel aarzeling komen. Vanwege zijn goede aangeboren kwaliteit, zal hij zodra hij Qigong beoefent, er goed in zijn. Misschien, zal een meester in hem geïnteresseerd raken, en dat hogere leven in een andere dimensie zal hem helpen. In dit geval, zal zijn Tianmu in één keer geopend worden, of hij zal in een staat van semi-verlichting zijn. Met zijn Tianmu geopend op een zeer hoog niveau, kan hij wat van de waarheid van het universum zien. Bovendien zal hij enkele supernormale vermogens hebben. Hoe denk je dat zijn geest het kan verdragen? Welke soort mentaliteit denk je dat hij zal hebben? Wat eens beschouwd werd als bijgelovig of absoluut onmogelijk en belachelijk wanneer anderen er over spreken, ligt nu levendig voor zijn ogen en hij is er werkelijk mee in contact. Dan zal zijn geest niet in staat zijn het te verdragen. Zijn mentale druk zal te enorm zijn. Wat hij zegt zal niet door anderen geaccepteerd worden hoewel het nog altijd logisch is. Hij kan gewoonweg de relatie tussen de twee zijden niet in evenwicht brengen. Hij ontdekt dat wat de mens gedaan heeft verkeerd is, terwijl wat aan de andere kant gedaan wordt gewoonlijk juist is. Als hij dingen doet volgens de wijze waarop het daar gedaan zou moeten worden, zullen mensen zeggen dat hij verkeerd is. Ze kunnen hem niet begrijpen en zullen dus zeggen dat deze persoon cultivatiewaanzin heeft.

In feite, heeft hij geen cultivatiewaanzin. De meerderheid van ons die Qigong beoefenen zullen helemaal niet zo worden. Alleen de zeer bevooroordeelde mensen zullen de Qigong-status vertonen. Er zijn veel mensen hier met Tianmu geopend, vrij veel van hen. Ze hebben inderdaad objecten gezien in andere dimensies. Ze voelen zich niet verrast en voelen zich vrij goed zonder enige mentale schok of deze Qigong-status. Terwijl men in de Qigong-status is, is men zeer rationeel en zal men zeer redelijk spreken evenals logisch. Het is alleen maar dat gewone mensen niet zullen geloven wat hij zegt. Zo’n persoon kan je af en toe vertellen dat hij iemand zag die gestorven is en dat die persoon hem vertelde iets te doen. Hoe kunnen gewone mensen dat geloven? Later zal hij begrijpen dat hij wat hij weet voor zichzelf moet houden en er niet over moet praten. Nadat hij juist kan omgaan met de relatie tussen beide zijden, zal het in orde zijn. Vaak hebben zulke mensen ook enkele supernormale vermogens. Dit is eveneens geen cultivatiewaanzin.

Er is een ander verschijnsel, de “ware waanzin” genaamd, wat zelden gezien wordt. De “ware waanzin” waar we naar verwezen betreft niet iemand die werkelijk waanzinnig is. In plaats van die betekenis te hebben, verwijst het naar de cultivatie van waarheid. Wat is de ware waanzin? Ik zou zeggen dat zulk een persoon zelden gezien wordt, misschien één op honderdduizend beoefenaars. Met als resultaat, dat het niet alledaags is en dat het ook geen impact op de maatschappij heeft.

Er is normaal een eerste vereiste voor de “ware waanzin”, die is dat deze persoon uitmuntende aangeboren kwaliteit moet bezitten en vrij oud moet zijn. Vanwege de oude leeftijd, zal het voor hem te laat zijn om cultivatie te beoefenen. Degenen met uitmuntende aangeboren kwaliteit zijn hier normaal op missies en komen van hogere niveaus. Om het even wie deze menselijke samenleving bezoekt zal bang zijn, aangezien hij niet in staat zal zijn iemand te herkennen nadat hij gehersenspoeld is. Nadat hij naar dit sociaal milieu van gewone mensen gekomen is, zal de menselijke inmenging hem naar roem en fortuin doen streven en uiteindelijk tot het niveau van gewone mensen laten vallen. Er zal nooit een dag voor hem zijn om hier uit te geraken. Daarom is iedereen bevreesd om hier te komen en iedereen zal bang zijn. Er zijn zulke mensen die gekomen zijn voor een bezoek. Bij hun aankomst kunnen ze zich inderdaad niet goed handhaven onder gewone mensen. Ze zullen inderdaad naar het lagere niveau tuimelen en een hele hoop slechte dingen gedaan hebben in hun levens. Wanneer men strijdt voor zijn eigen belang, zal men vele slechte daden verrichten en anderen een hele hoop verschuldigd zijn. Wanneer zijn meester beseft dat deze persoon op het punt staat een val te maken hoewel hij iemand met Vrucht Status is, zal de meester hem niet simpelweg naar beneden laten vallen! Wat zou er aan gedaan moeten worden? De meester zal ongerust worden en zal geen enkele manier hebben om hem cultivatie te doen beoefenen. Waar kan hij op dat ogenblik een meester vinden? Hij moet naar zijn oorspronkelijke ware zelf terug keren vanaf niets en cultivatie beoefenen van achter naar voren. Hoe kan dat gemakkelijk gedaan worden? Hij is oud en te laat om cultivatie te beoefenen. Waar kan hij een cultivatiewijze van lichaam en geest vinden?

Alleen als deze persoon uitmuntende aangeboren kwaliteit heeft, onder zo’n zeer bijzondere omstandigheid, kan de methode van de echte waanzin aangewend worden. Namelijk, wanneer deze persoon absoluut hopeloos is geworden en niet op zichzelf naar zijn oorspronkelijke ware zelf kan terug keren, kan hij door middel van deze methode waanzinnig gemaakt worden. Een bepaald gedeelte van zijn hersenen zal uitgeschakeld worden. Bijvoorbeeld, als menselijke wezens, zijn we bang van kou en vuiligheid. Het gedeelte van zijn hersenen dat kou en vuiligheid vreest zal uitgeschakeld worden. Nadat enkele hersenfuncties uitgeschakeld zijn, zal deze persoon mentaal gestoord worden en gek of waanzinnig lijken. Toch, doet zulk een persoon normaal niets verkeerds en zal eveneens niet op andere mensen schelden of slaan. Vaak, zal hij goede daden verrichten. Hij is echter zeer wreed voor zichzelf. Omdat hij zich niet bewust is van kou, zal hij met blote voeten in de sneeuw rondlopen en dunne kleren dragen in de winter. Zijn voeten kunnen tot bloedens toe bevroren worden. Omdat hij zich niet bewust is van vuil, durft hij uitwerpselen te eten en urine te drinken. Ik heb eens zulk een persoon gekend die paarde-uitwerpselen met smaak at alhoewel het zeer hard bevroren was. Hij kon de ontberingen lijden die een gewoon persoon niet zou kunnen lijden met een bewuste geest. Stel je eens voor hoeveel zijn waanzin hem deed lijden. Natuurlijk, heeft zo’n persoon vaak supernormale vermogens met zich. De meeste van hen zijn oudere vrouwen. Van een oudere vrouw in het verleden werden de voeten ingebonden om ze kleiner te maken, maar toch kon ze over een muur van twee meter of hoger springen zonder enige moeite. Toen haar familie merkte dat ze waanzinnig was en altijd uit het huis liep, sloten ze haar op in het huis. Ze deed het slot open door er met haar vingers naar te wijzen zodra haar familieleden het huis verlaten hadden en ze rende naar buiten. Dan werd ze vastgebonden met ijzeren kettingen. Wanneer iedereen het huis verliet, schudde ze de kettingen gemakkelijk af. Het was onmogelijk om haar in bedwang te houden. Op deze manier, leed ze vrij veel ontberingen. Omdat ze veel en vrij hard leed, zou ze snel de schulden van haar slechte daden terug betalen. Het zou ten hoogste drie jaar nemen, normaal slechts één of twee jaar. De ellende die ze leed was enorm. Daarna, zou ze onmiddellijk begrijpen wat er gebeurd was omdat ze haar cultivatie voltooid had. Met als resultaat, dat ze in één keer Kai Gong werd, en een variëteit aan supernormale vermogens naar buiten kwamen. Zulke gevallen zijn uitzonderlijk zeldzaam, maar ze hebben historisch bestaan. Mensen met een gewone aangeboren kwaliteit zullen niet toegestaan worden dit mee te maken. Het is bekend dat er historisch gedocumenteerde monniken of Taoïsten waren met de ware waanzin, zoals het verhaal van een zogenaamde waanzinnige monnik die Qin Hui met een bezem uit een tempel verdreef evenals andere verhalen van de waanzinnige Taoïsten. Er zijn veel zulke verhalen.

We kunnen met zekerheid zeggen dat cultivatiewaanzin niet bestaat. Veronderstel dat men inderdaad vuur kan maken , ik zou zeggen dat deze persoon vrij opmerkelijk is als dit waar is. Ik zou het een supernormaal vermogen noemen als men vuur kan maken door zijn mond te openen of door zijn hand uit te steken, of als men een sigaret kan aansteken met een vinger!

Demonische Verstoring In Cultivatie

Wat is demonische verstoring in cultivatie? Het verwijst naar verstoring die we vaak ontmoeten wanneer we Qigong beoefenen. Hoe lokt Qigong-beoefening demonische verstoring uit? Het is inderdaad zeer moeilijk voor een persoon om cultivatie te volgen. Men zal helemaal niet kunnen slagen in het beoefenen van echte cultivatie zonder de bescherming van mijn Fashen. Zodra je de deur uitgaat, zal je leven in gevaar zijn. Iemands Yuanshen raakt niet uitgestorven. Dus, in de sociale activiteiten van je vorige levens kan je iets verschuldigd zijn aan anderen, of anderen benadelen, of andere slechte dingen doen. De schuldeisers zullen je komen opzoeken. Het wordt in het Boeddhisme gezegd dat men leeft vanwege karmische vergelding. Als je hem iets verschuldigd bent, zal hij naar jou komen voor de betaling. Als hij te veel betaald krijgt, zal hij het extra aan je terug geven in het volgende leven. Als een zoon zijn ouders niet respecteert, zullen ze van plaats verwisselen in het volgende leven. Het zal zulke cycli doorlopen. Toch, hebben we inderdaad demonische verstoring waargenomen die je belet om cultivatie te beoefenen. Al deze komen voort uit karmische relaties en zijn niet zonder goede redenen. De verstoring zonder goede redenen zal ook niet toegestaan worden.

De meest voorkomende vorm van demonische interferentie is dat je omgeving vrij rustig is wanneer je geen Qigong aan het beoefenen bent. Omdat je een praktijk geleerd hebt, vind je het aangenaam het te beoefenen. Echter, zodra je de zittende meditatie doet, zal het plotseling lawaaierig rond je worden. Er zijn geluiden van het claxonneren van wagens, of voetstappen in de gang, of praten, of het slaan van een deur, of een radio van buitenaf. Het zal plotseling niet meer stil zijn. De omgeving zal vrij rustig zijn als je geen Qigong beoefent. Zodra je Qigong begint te beoefenen, zal het lawaaierig worden. Velen van ons hebben nooit verder gedacht over waarom dit zo is, met uitzondering van het feit dat ze het vreemd vinden en betreuren dat we geen Qigong kunnen beoefenen. Zo’n “abnormaliteit” zal je beoefening stoppen. Dit is demonische verstoring die mensen manipuleert om je te storen. Dit is de eenvoudigste vorm van interferentie die tracht je cultivatie te stoppen. Als je Qigong beoefent en de Tao bereikt, wat zal er dan gebeuren met die onbetaalde schulden die je anderen verschuldigd bent? Ze zullen het niet toelaten of je geen Qigong laten beoefenen. Het is echter ook een verschijnsel op een bepaald niveau, dat niet meer toegelaten zal worden te bestaan na een bepaalde periode. Namelijk, nadat de schulden uitgesleten zijn, zal het niet langer toegestaan worden dat het je komt hinderen. Omdat onze cultivatiebeoefening vrij snelle vooruitgang maakt, is het ook vrij snel om doorbraken in iemands niveau te maken.

Er is een andere vorm van demonische verstoring. Het is bekend dat we onze Tianmu geopend kunnen hebben door Qigong-beoefening. Met hun Tianmu geopend, kunnen sommige mensen enkele angstaanjagende scènes of angstaanjagende gezichten zien tijdens de beoefening thuis. Sommige van hen hebben verward lang haar, en sommigen willen met je vechten of maken zelfs verschillende bewegingen, die vrij beangstigend zijn. Soms, ziet men ze allemaal buiten tegen het raam hangen en ze zien er zeer angstaanjagend uit. Waarom kan zo’n situatie plaatsvinden? Deze zijn een vorm van demonische interferentie. Zo’n geval is echter zeer zeldzaam in onze Falun Dafa. Misschien dat één op honderd beoefenaars het zal tegen komen. De meeste mensen zullen zo’n situatie niet tegen komen. Omdat zo’n verstoring onze cultivatie niet ten goede komt, is het dus niet toegestaan om je op deze manier te hinderen. Deze soort verstoring is het meest voorkomende verschijnsel in andere conventionele cultivatiewijzen, en het kan een vrij lange periode blijven duren. Sommige mensen kunnen geen Qigong beoefenen en worden bang simpelweg vanwege deze reden. Men kiest normaal om Qigong te beoefenen in een rustige omgeving tijdens de nacht. Hij kan te bang zijn om de beoefening voort te zetten als hij een persoon voor hem ziet staan, die er half demon half menselijk uitziet. In het algemeen, is er geen dergelijk voorval in onze Falun Dafa. Maar er zijn zeer zeldzame uitzonderingen. Sommige mensen hun geval is buitengewoon speciaal.

Er is een andere cultivatiewijze die zowel innerlijke als uiterlijke cultivatie is. Het vereist de beoefening van zowel de gevechtskunsten als de innerlijke cultivatie van de geest. Deze soort cultivatiebeoefening komt veelvuldig voor in de Taoïstische School. Wanneer een persoon deze cultivatiewijze eenmaal studeert, zal hij vaak dergelijke demonische interferentie tegen komen die gewone cultivatiewijzen niet ontmoeten, met uitzondering van de innerlijke en uiterlijke cultivatiewijzen evenals de gevechtskunsten. Namelijk, men zal uitgedaagd worden tot een gevecht. Aangezien er vele Taoïstische beoefenaars in de wereld zijn, zijn velen van hen studenten in de gevechtskunsten evenals van de innerlijke en uiterlijke cultivatiewijzen. Een student van de gevechtskunsten kan ook zijn cultivatie-energie ontwikkelen. Waarom? Als hij de verlangens voor roem en zelfbelang tesamen met andere gehechtheden losgelaten heeft, zal hij zijn cultivatie-energie ook opbouwen. Zijn gehechtheid aan competitiviteit zal echter tijd vergen om opgegeven te worden en zal een tijd later ter zijde gelegd worden. Daarom, zal hij gemakkelijk zoiets doen, en het kan zelfs op bepaalde niveaus gebeuren. Terwijl hij in trance zit zal hij weten wie gevechtskunsten aan het beoefenen is. Zijn Yuanshen zal zijn lichaam verlaten om die persoon tot een gevecht uit te dagen en te bepalen wiens Kungfu beter is, en dan zal er een gevecht uitbreken. Zo’n situatie kan ook voorkomen in een andere dimensie waar iemand anders naar hem kan komen voor een gevecht. Als hij weigert, dan zal die persoon hem inderdaad doden. Daarom, zal er een gevecht plaatsvinden tussen de twee. Zodra deze beoefenaar in slaap valt, zal er iemand komen om hem uit te dagen voor een gevecht, wat zijn nacht rusteloos maakt. In feite, is dit de tijd om zijn gehechtheid aan competitie te verwijderen. Als deze competitiementaliteit niet opgegeven wordt, zal hij altijd zo zijn. Terwijl de tijd voorbijgaat zal hij na verscheidene jaren nog steeds op hetzelfde niveau blijven. Deze persoon zal het onmogelijk gemaakt worden zijn cultivatie voort te zetten. Zijn fysieke lichaam zal ook niet in staat zijn om het te verdragen en kan uitgeschakeld worden doordat te veel energie geconsumeerd is. Dus wordt een dergelijke situatie regelmatig waargenomen in cultivatiewijzen die zowel de interne als de externe lichamen cultiveren, en het is vrij algemeen. Binnen onze interne cultivatiewijze gebeurt zoiets niet, en het is niet toegestaan dat dit plaats vindt. Ik heb net verscheidene vormen van demonische interferentie vermeld, die gewoonlijk bestaan.

Er is nog een andere vorm van demonische interferentie die elke beoefenaar, met inbegrip van iedereen in onze cultivatiewijze, zal ontmoeten. Het is de demon van lust. Het is iets zeer serieus. Vanwege het huwelijksleven in de gewone menselijke samenleving, kan de mensheid zich generatie na generatie reproduceren. Het menselijk ras ontwikkelt zich gewoon op deze manier. Er is de gehechtheid van sentimentaliteit in de menselijke samenleving. Dus wordt zoiets door de gewone mensen als vanzelfsprekend beschouwd. Aangezien menselijke wezens sentimentaliteit hebben, is boosheid sentimentaliteit, net zoals blijheid, liefde, haat, graag het ene ding doen, er tegen op zien een ander ding te doen, de voorkeur geven aan een bepaald persoon boven een andere, hobbies, evenals afkeer. Al deze behoren tot sentimentaliteit, en mensen leven er gewoonweg voor. Men zou dan als een beoefenaar en supernormaal persoon, een dergelijk principe niet moeten volgen en men zou sentimentaliteit moeten overwinnen. Daarom, komen vele gehechtheden van de menselijke sentimentaliteit, en we zouden het licht op moeten vatten en het uiteindelijk opgeven. Verlangens en lust zijn zulke dingen die tot de menselijke gehechtheden behoren, en deze dingen zouden allemaal achtergelaten moeten worden.

Voor beoefenaars die onder gewone mensen leven, vereist onze cultivatiewijze niet dat jullie monniken of nonnen worden. Jonge beoefenaars zouden nog steeds families moeten stichten. Hoe moet dit onderwerp dan benaderd worden? Ik heb gezegd dat onze cultivatiewijze zich rechtstreeks op de menselijke geest richt, en het doet je niet werkelijk enig materieel belang verliezen. Integendeel, het cultiveert je Xinxing tegenover materieel belang onder gewone mensen, en wat werkelijk verhoogd zal worden is je Xinxing. Als je de gehechtheid kan opgeven, zal je in staat zijn alles achter te laten. Wanneer je gevraagd wordt materieel belang op te geven, dan zal je zeker in staat zijn het te doen. Als je de gehechtheid niet kan opgeven, zal je niet in staat zijn om iets los te laten. Daarom is het werkelijke doel van cultivatie je geest te cultiveren. De cultivatiebeoefening in tempels dwingt je om deze dingen te verliezen met de bedoeling deze gehechtheid van jou kwijt te raken. Ze dwingen je om de gehechtheid volledig af te wijzen door je er niet over te laten denken. Zij hebben zo’n methode aangenomen. Maar wij vereisen niet dat je het zo doet. Wij vragen je om minder belang te hechten aan de materiële belangen die zich voor je bevinden. Daarom is onze cultivatie de meest stevige. Wij willen niet dat jullie allemaal monniken of nonnen worden. Met onze cultivatiewijze die steeds bredere en bredere bekendheid gegeven wordt in de toekomst, moeten die beoefenaars van ons die onder gewone mensen beoefenen niet één voor één in monniken veranderd worden. Het is niet toegestaan dat elke Falun Dafa beoefenaar zo zal worden. Tijdens de cultivatiebeoefening vereisen we van elke beoefenaar dat hoewel je cultivatie beoefent, je echtgeno(o)t(e) het misschien niet beoefent, en het voor jou niet in orde is te scheiden vanwege cultivatiebeoefening. Met andere woorden, moeten we er minder om geven en je moet er niet zoveel belang aan hechten als gewone mensen doen. Met de zogenaamde seksuele vrijheid in het bijzonder in de maatschappij vandaag, verstoort zulk pornografisch materiaal mensen. Sommige mensen zijn er erg in geïnteresseerd. Als beoefenaars zouden we het zeer licht moeten nemen.

Vanuit het perspectief van hogere niveaus, wordt gezegd dat gewone mensen in de samenleving met modder in de vuiligheid aan het spelen zijn zonder te beseffen dat het vuil is. We hebben gezegd dat je de familie niet inharmonieus moet maken vanwege dit onderwerp. Daarom moet je er op dit niveau minder om geven, en het zal in orde zijn om gewoon een normaal en harmonieus huwelijksleven te houden. In de toekomst wanneer je een bepaald niveau bereikt, zal er een andere situatie zijn op dat niveau. Op dit moment, zou het op deze manier moeten zijn, en het zal in orde zijn dat we van je vereisen zo te zijn. Natuurlijk, moet je niet volgen wat er in de maatschappij gebeurt. Hoe kan dat toegestaan worden!

Er is een ander punt in deze aangelegenheid. Het is bekend dat onze beoefenaars energie dragen in zichzelf. Nu zullen tachtig tot negentig procent van de beoefenaars uit deze klas niet alleen vrij van ziektes worden, maar ze zullen ook cultivatie-energie ontwikkeld hebben. Dus, jullie lichamen zullen zeer krachtige energie dragen. Je cultivatie-energie en je huidige Xinxing-niveau zijn niet in verhouding. Je cultivatie-energie is tijdelijk groter en is in één keer opgebouwd. Op het moment wordt je Xinxing verhoogd. Geleidelijk zal je Xinxing gegarandeerd weer op de hoogte komen van je cultivatie-energie binnen deze tijdsperiode. Dientengevolge hebben we het op voorhand gedaan. Je hebt namelijk een hoeveelheid energie. Omdat de energie die van een orthodoxe Fa gecultiveerd is, van zuivere rechtvaardigheid en weldadigheid is, voelt iedereen die hier zit een atmosfeer van sereniteit en mededogen. Ik heb mezelf op deze manier gecultiveerd en draag zoiets bij me. Iedereen die hier zit is in harmonie zonder kwade gedachten in zijn geest en zal zelfs vergeten een sigaret te roken. In de toekomst, zou je ook de vereisten van onze Dafa moeten volgen, en de cultivatie-energie die je ontwikkelt tijdens de cultivatiebeoefening zal ook zo zijn. Met je steeds toenemende energiepotentie, zal de energie die je lichaam willekeurig uitstraalt ook vrij krachtig zijn. Zelfs als het niet zo krachtig is, zal een gewone persoon binnen je veld of bij je thuis waarschijnlijk door jou in toom gehouden worden. De familieleden thuis kunnen allemaal door jou gematigd worden. Waarom is dat zo? Je hoeft er niet over na te denken. Dit veld is er een van zuivere sereniteit, mededogen en juist geloof. Daarom zullen mensen niet gemakkelijk aan slechte dingen denken, noch zullen ze gemakkelijk een ongepaste daad verrichten. Het kan zo’n rol spelen.

De andere dag vermeldde ik dat het licht van Boeddha overal verlicht en alle abnormaliteiten recht zet. De willekeurig uitgestraalde energie van onze lichamen kan namelijk alle abnormaliteiten recht zetten. Daarom, onder de invloed van dit energieveld, als je niet aan zulke dingen denkt, zal je je echtgeno(o)t(e) matigen zonder het te beseffen. Als je er niet aan denkt, en je deze gedachten ook niet kan hebben, zal je echtgeno(o)t(e) eveneens niet in staat zijn er aan te denken. Maar het is niet absoluut. Met de huidige omgeving, zijn er allerlei soorten dingen op de televisie als hij aangezet wordt, die gemakkelijk iemands verlangens kunnen stimuleren. Je kan echter een dergelijke matigende rol spelen onder normale omstandigheden. Wanneer je een hoger niveau van cultivatie bereikt in de toekomst, zul je weten wat te doen, en je zal me niet nodig hebben om je te vertellen wat te doen. Er zal een andere staat zijn om een harmonieus leven te verzekeren. Daarom, hoef je er niet te veel aandacht aan te schenken, en overbezorgd zijn is ook een gehechtheid. Er is geen sprake van lust tussen een echtpaar, maar er is het verlangen. Het is in orde als je er in slaagt er weinig om te geven en je psychologisch evenwichtig voelt.

Welke soort demon van lust zal men dan ontmoeten? Als je niet in staat bent om Ding (een staat van lege maar bewuste geest; concentratie) te bereiken tijdens de zittende meditatie, zal het in een droom verschijnen tijdens je slaap. Terwijl je slaapt of de zittende meditatie doet, kan het volgende plots gebeuren. Als je een man bent, zal er een schoonheid verschijnen; of als je een vrouw bent, zal er een man van je dromen opdagen. Ze zullen echter naakt zijn. Als het idee in je geest flitst, zal het een feit zijn dat je misschien geëjaculeerd hebt. Denk er alsjeblieft over na. In onze cultivatie, wordt de essentie van het lichaam gebruikt om iemands leven te cultiveren, en je zou niet altijd moeten ejaculeren. Ondertussen, heb je het obstakel van het seksuele verlangen niet overwonnen. Hoe kan dat toegestaan worden? Daarom, zeg ik iedereen over dit punt dat iedereen gegarandeerd zo’n ervaring zal tegen komen. Wanneer ik deze Fa uiteenzet, is het met zeer sterke energie dat ik het in jullie geesten heb aangebracht. Je herinnert je misschien niet precies wat ik gezegd heb vlak nadat je naar buiten gegaan bent, maar je zal je herinneren wat ik gezegd heb wanneer je inderdaad met dit punt in aanraking komt. Zolang je jezelf als een beoefenaar beschouwt, zal je je ogenblikkelijk herinneren wat ik gezegd heb en kan je jezelf in bedwang houden. Dan, zal je in staat zijn deze test te slagen. Als je de eerste keer faalt, zal het moeilijk zijn om het de tweede keer te halen. Er is echter ook zo’n geval dat een persoon die de eerste test faalt, er grote spijt van heeft wanneer hij wakker wordt. Een dergelijke mentaliteit en geestestoestand zal waarschijnlijk je indruk erover versterken. Wanneer je het punt opnieuw ontmoet, zal je in staat zijn jezelf te controleren en het te overwinnen. Als een persoon die de test niet slaagde er niet om geeft, zal het moeilijker zijn voor hem om later de test te slagen. Het zal gegarandeerd op deze wijze zijn.

Een dergelijke vorm van verstoring kan ofwel van demonen komen of van de meester die het ene voorwerp in het andere transformeert om je te testen. Beide vormen bestaan omdat iedereen deze test moet slagen. We beginnen cultivatie als gewone mensen, en de eerste stap voor iedere beoefenaar zal deze test zijn. Laat me je een voorbeeld geven. Het is over een beoefenaar van mijn klas in Wuhan, die ongeveer dertig jaar oud was. Direct na het bijwonen van mijn lezing, ging hij naar huis en bereikte snel Ding in de zittende meditatie. Terwijl hij in Ding was, zag hij plotseling Boeddha Amitabha aan de ene kant en Lao Zi aan de andere kant. Dit is wat de beoefenaar zei in zijn vorderingsrapport. Toen ze verschenen, keken ze allebei naar hem en zeiden geen woord. Daarna verdwenen ze. Later, verscheen Bodhisattva Avalokitesvara met een vaas in haar hand waaruit witte rook kwam. De beoefenaar zat daar en zag alles zeer levendig. Hij werd erg blij. Plotseling werden enkele schoonheden getransformeerd. De schoonheden waren vliegende hemelse meisjes die er zeer mooi uit zagen. Ze dansten voor hem met gracieuze bewegingen. Hij dacht bij zichzelf, “Omdat ik hier zit te oefenen, beloont Bodhisattva Avalokitesvara me door enkele schoonheden voor me te transformeren om naar ze te kijken en door ze voor mij te laten dansen”. Aangezien hij verheugd was bij dit idee, deden deze schoonheden hun kleren plotseling uit en kwamen hem omhelzen en strelen. De Xinxing van deze beoefenaar is snel verbeterd, en hij werd direct alert. De eerste gedachte die in zijn hoofd kwam was, “Ik ben geen gewoon persoon, en ik ben een beoefenaar. Jullie zouden me niet zo moeten behandelen. Ik ben een beoefenaar van Falun Dafa”. Zodra deze gedachte opkwam, verdwenen ze allemaal plotseling omdat ze toch allemaal getransformeerd waren. Toen, verschenen Boeddha Amitabha en Lao Zi weer. Lao Zi wees naar deze beoefenaar en zei tegen Boeddha Amitabha met een glimlach, “Deze jongen is onderwijsbaar”. Het betekent dat deze kerel goed is en onderwezen kan worden.

Historisch of vanuit het perspectief van hogere dimensies, is het onderwerp van lust en verlangen bepalend of een persoon cultivatie kan beoefenen. Daarom, moeten we inderdaad weinig geven om zulke dingen. We beoefenen echter cultivatie onder gewone mensen en vereisen niet dat je het volledig opgeeft. Tenminste, in het huidige stadium, wordt er van je vereist om er minder belang aan te hechten, en je zou het niet moeten behandelen zoals je in het verleden deed. Als een beoefenaar, zou het zo moeten zijn. Om het even wanneer er een verstoring is van de ene of de andere soort, moet je in jezelf naar de oorzaak zoeken en bepalen wat je nog steeds niet opgegeven hebt.

Demonische Verstoring Vanuit De Eigen Geest

Wat is demonische verstoring vanuit de eigen geest? Een menselijk lichaam heeft een fysiek veld in de dimensie van elk niveau. Binnen een speciaal veld, kan alles in het universum als schaduwen weerspiegeld worden in je dimensieveld. Alhoewel ze schaduwen zijn, behoren ze tot het materieel bestaan. Alles binnen het veld van je dimensie wordt gedicteerd door de intentie van je hersenen. Wat je waarneemt zal namelijk waar zijn als je kijkt met Tianmu zonder enige doelgerichte geestesactiviteit. Als je gewoon een klein beetje begint te denken, zal wat je ziet niet echt zijn. Dit wordt demonische verstoring vanuit je eigen geest genoemd of transformatie door de geest. Dit is omdat sommige beoefenaars zich niet als beoefenaars kunnen gedragen en niet in staat zijn om zichzelf in de hand te houden. Ze streven naar supernormale vermogens en raken gehecht aan het verwerven van kleinere vaardigheden of zelfs aan het horen van iets uit andere dimensies. Ze zijn op zulke dingen uit. Dergelijke mensen zullen de gemakkelijkste zijn om demonische interferentie vanuit hun eigen geest te ontwikkelen en naar het lage niveau te vallen. Ongeacht hoe hoog iemands cultivatieniveau is, hij zal helemaal naar beneden vallen wanneer dit probleem zich eenmaal voor doet, en op het einde zal hij ten gronde gericht zijn. Dit is een bijzonder ernstig punt. Het is niet zoals met andere aspecten, dat als men deze keer een Xinxing-test faalt, hij de val te boven kan komen en verder kan gaan met cultivatie te beoefenen. Maar het is niet toegestaan als demonische verstoring vanuit de eigen geest plaatsvindt en dit leven van hem zal geruïneerd zijn. In het bijzonder kan bij die mensen met Tianmu geopend op bepaalde niveaus, gemakkelijk dit probleem ontstaan. Bovendien worden sommige mensen altijd verstoord in hun bewustzijn door boodschappen van buitenaf en ze zullen in alles geloven wat hen verteld wordt door boodschappen van buitenaf. Zo’n probleem kan zich ook voordoen. Daarom zullen sommige van onze beoefenaars met geopende Tianmu een verscheidenheid aan verstoring door boodschappen ontmoeten.

Laat me je een voorbeeld geven. Het is zeer moeilijk voor iemand om zijn geest onverstoord te houden op een laag niveau van cultivatie. Je ziet misschien niet duidelijk hoe je meester er uit ziet. Op een dag zie je misschien plotseling een grote en verheven onsterfelijke. Hij zal je enkele complimenten geven en je dan iets leren. Als je het aanvaardt, zal je cultivatie-energie verknoeid zijn. Wanneer je eenmaal verheugd raakt en hem als je meester aanvaardt, zal je hem volgen. Maar hij heeft evenmin de cultivatie Juiste Vrucht bereikt. Zijn lichaam kan zich transformeren om groot of klein te zijn in een andere dimensie. Met dit voor je ogen, zal je werkelijk opgewonden raken door zo’n gigantische onsterfelijke te zien. Zal je hem niet volgen wanneer je gehechtheid aan opwinding eenmaal gevormd is? Het zal zeer moeilijk zijn voor een beoefenaar om gered te worden als hij zich niet goed kan gedragen, en hij kan gemakkelijk zijn cultivatie ten gronde richten. De hemelse lieden zijn allemaal godheden, maar ze hebben evenmin de cultivatie Juiste Vrucht bereikt en moeten eveneens door Samsara (de zes wegen van reïncarnatie) gaan. Waar zal hij je naar toe leiden als je terloops een meester aanneemt en hem volgt? Hij kan de Juiste Vrucht zelfs niet bereiken. Zal je cultivatie niet tevergeefs zijn? Je eigen cultivatie-energie zal uiteindelijk verknoeid worden. Het is zeer moeilijk voor iemands geest om onverstoord te blijven. Ik vertel iedereen dat dit een zeer ernstig punt is. Velen van ons zullen zo’n probleem tegen komen in de toekomst. Ik heb je de Fa onderwezen en het zal van jou afhangen of je jezelf goed kan gedragen. Waar ik over gesproken heb is een van de situaties. Laat je geest niet verstoord raken wanneer je een groot verlicht persoon ziet van een andere cultivatieschool en blijf bij slechts één cultivatiewijze. Om het even welke Boeddha’s, of Taoïsten, of onsterfelijken, of demonen zouden niet in staat mogen zijn om je hart te bewegen. Door op deze manier te zijn zal de kans op succes hoopvol zijn.

De demonische verstoring vanuit de eigen geest heeft ook andere situaties. Er is verstoring vanwege een aanverwant die gestorven is en die zal huilen en je smeken om dit of dat te doen. Allerlei soorten dingen kunnen gebeuren. Zal je geest onberoerd blijven? Je bent erg dol op dit kind van jou of houdt van je ouders. Je ouders zijn gestorven en hebben je gezegd iets te doen… wat allemaal dingen zijn die je niet zou moeten doen. Als je ze doet, zal het slecht zijn. Het is gewoon zo hard een beoefenaar te zijn. Er wordt gezegd dat het Boeddhisme in een staat van chaos is. Het heeft dingen overgenomen van het Confucianisme, zoals respect voor ouders en liefde voor kinderen, enz., die niet van Boeddhistische inhoud zijn. Wat betekent het? Omdat iemands werkelijke leven Yuanshen is, is de werkelijke moeder degene die geboorte geeft aan je Yuanshen. In de loop van Samsara, heb je moeders gehad die menselijk en niet-menselijk waren en ze waren talrijk. Het is ook ontelbaar hoeveel zonen en dochters je hebt gehad tijdens je verschillende levens. Welke is je moeder? Welke is je zoon of dochter? Niemand weet het nadat men sterft, en je moet toch nog het karma terug betalen dat je verschuldigd bent. Menselijke wezens leven in de doolhof en kunnen zulke dingen gewoon niet opgeven. Sommige mensen kunnen hun zonen en dochters niet uit hun geest zetten en beweren hoe goed ze waren, en ze stierven. Ze beweren hoe goed hun moeders waren en ze stierven ook. Ze zijn zo verdrietig, dat ze de doden wensen te volgen voor de rest van hun leven. Waarom denk je niet, dat ze gekomen zijn om je te storen? Ze gebruiken een dergelijke vorm van verstoring om het je onmogelijk te maken een goed leven te leiden.

Gewone mensen begrijpen het misschien niet. Als je gehecht bent aan dergelijke dingen, kan je helemaal geen cultivatie beoefenen. Daarom omvat het Boeddhisme geen dergelijk idee. Als je cultivatie wil beoefenen, moet de menselijke sentimentaliteit terzijde gelegd worden. Natuurlijk, moeten we tijdens de cultivatiebeoefening in de gewone menselijke samenleving onze ouders respecteren, onze kinderen begeleiden en vriendelijk zijn en rekening houden met anderen met inbegrip van je aanverwanten onder alle omstandigheden. Men moet iedereen hetzelfde behandelen en aardig zijn tegen zowel ouders als kinderen, evenals rekening houden met anderen in elk aspect. Zulk een geest is onbaatzuchtig, vriendelijk en edelmoedig. Sentimentaliteit is iets van de gewone mensen en gewone mensen leven er gewoonweg voor.

Veel mensen kunnen zichzelf niet goed in de hand houden, wat moeilijkheden veroorzaakt in cultivatiebeoefening. Iemand kan beweren dat een Boeddha hem iets verteld heeft. Tenzij je verteld werd hoe het te ontwijken wanneer er een levensbedreigende situatie is, zijn alle anderen demonische verstoring, zoals wanneer je geadviseerd wordt om een voordeel te verkrijgen, of als je verteld wordt hoe een beproeving te ontlopen die vandaag zal plaatsvinden, of als je het winnende loterijnummer wordt verteld. Als je altijd voordeel haalt onder gewone mensen en zo’n test niet kan slagen, zal je geen verbetering maken. Hoe kan je cultivatie beoefenen als je comfortabel leeft tussen gewone mensen? Hoe kan je karma getransformeerd worden? Hoe zal er een omgeving zijn om je Xinxing te verhogen en je karma te transformeren? Denk er alsjeblieft aan om dit punt te herinneren. Een demon kan je ook loven en je vertellen hoe geweldig je bent, wat een grootse Boeddha of een grootse Taoïst je bent, evenals je als uitmuntend beschouwen, wat allemaal vals is. Als een oprechte beoefenaar die naar hogere niveaus cultiveert, moet je verscheidene gehechtheden opgeven, en iedereen moet waakzaam zijn wanneer hij deze situaties tegen het lijf loopt!

Je Tianmu zal geopend worden tijdens cultivatiebeoefening. Met Tianmu geopend heeft men zijn moeilijkheden in cultivatie. Met Tianmu niet geopend, heeft men ook zijn moeilijkheden in cultivatie. Het is in geen van beide gevallen gemakkelijk cultivatie te beoefenen. Met je Tianmu geopend, zal je inderdaad veel moeite hebben om jezelf in de hand te houden wanneer een verscheidenheid aan boodschappen je verstoort. Alles in andere dimensies is imponerend voor de ogen, buitengewoon mooi en goed, wat allemaal je geest kan verlokken. Wanneer je geest er eenmaal door beroerd wordt, zal je waarschijnlijk verstoord worden, en je cultivatie-energie zal verknoeid worden. Het is gewoonlijk zo. Dus, een persoon met demonische verstoring vanuit zijn eigen geest kan ook in zo’n situatie belanden wanneer hij niet in staat is zichzelf goed in de hand te houden. Bijvoorbeeld, het is zeer gevaarlijk wanneer een persoon een onjuiste gedachte ontwikkelt. Op een dag is zijn Tianmu geopend en kan hij dingen vrij duidelijk zien. Hij zal denken, “Mijn Tianmu is het beste geopend op deze oefenplaats. Ben ik misschien een buitengewoon persoon? Ik kan de Dafa van meester Li leren en heb het zo goed gestudeerd, beter dan alle anderen. Waarschijnlijk ben ik ook geen doorsnee persoon”. Zo’n gedachte is reeds verkeerd. Hij zal zich afvragen, “Misschien ben ik eveneens een Boeddha. Ah, laat ik eens naar mezelf kijken”. Wanneer hij zichzelf bekijkt, zal hij inderdaad zichzelf als een Boeddha zien. Waarom? Dit is omdat alle materie binnen zijn dimensieveld rond zijn lichaam zal transformeren in overeenstemming met zijn gedachten, wat ook transformatie door de geest genoemd wordt.

Alles wat van het universum gereflecteerd wordt zal transformeren met zijn gedachten omdat alles binnen zijn dimensieveld onder zijn bevel staat, met inbegrip van schaduwen die ook materie zijn en die ook hetzelfde zullen zijn. Hij zal denken, “Ik ben waarschijnlijk een Boeddha. Wat ik draag zijn waarschijnlijk ook de kleren van een Boeddha”. Dan zal hij merken dat wat hij draagt inderdaad de kleren van een Boeddha zijn. “Wow, ik ben inderdaad een Boeddha”. Hij zal zeer opgewonden worden. “Ik ben waarschijnlijk geen kleine Boeddha”. Met één blik zal hij merken dat hij ook een grote Boeddha is. “Misschien ben ik zelfs groter dan Li Hongzhi!” Hij zal opnieuw kijken. “Wow, ik ben inderdaad groter dan Li Hongzhi”. Er zijn ook enkele mensen die dat met hun oren horen. De demon zal hem verstoren en zeggen, “Je bent groter dan Li Hongzhi, en je bent zoveel en zoveel groter dan Li Hongzhi”. Hij zal dat ook geloven. Heb je er over gedacht hoe je in staat zal zijn om cultivatie te beoefenen in de toekomst? Heb je ooit cultivatie beoefend? Wie heeft je cultivatie geleerd? Een echte Boeddha zal ook cultivatie moeten beoefenen vanaf het begin, wanneer hij hier met een missie komt. Zijn oorspronkelijke cultivatie-energie zal hem niet gegeven worden, en het is slechts nu dat hij zijn cultivatie kan versnellen. Wanneer dit probleem voorkomt bij de persoon, zal het daarom moeilijk zijn om zichzelf er uit te helpen, en hij zal ogenblikkelijk zo’n gehechtheid ontwikkelen. Nadat deze gehechtheid gecreëerd is, zal hij om het even wat durven zeggen, “Ik ben een Boeddha, en je hoeft niet van anderen te leren. Ik ben de Boeddha. Ik zal je zeggen wat te doen”. Hij zal het op deze manier doen.

Hebben we niet zo’n persoon in Changchun? Hij was vrij goed in het begin en begon later zulke dingen te doen. Hij dacht dat hij een Boeddha was en uiteindelijk dat hij groter was dan alle anderen. Dat werd veroorzaakt toen hij zichzelf niet goed in de hand kon houden en hij een gehechtheid had ontwikkeld. Waarom is er zo’n verschijnsel? In het Boeddhisme wordt gezegd dat je alles wat je ziet moet negeren aangezien het allemaal demonische illusies zullen zijn, en dat je slechts moet stijgen in cultivatie door de staat van trance te bereiken. Waarom wordt het je niet toegestaan om ze te zien en er gehecht aan te raken? Het Boeddhisme waarschuwt tegen het voorkomen van zulke problemen. In de Boeddhistische beoefening is er geen enkele versterkte cultivatiemethode, noch is er enige begeleiding in hun geschriften om zulke dingen te vermijden. Sakyamuni vermeldde dergelijke Dharma in die tijd niet. Om gevallen van demonische verstoring vanuit de eigen geest te vermijden en transformaties door de geest, noemde hij elke zichtbare scène in cultivatiebeoefening een demonische illusie. Daarom zal het, wanneer er eenmaal een gehechtheid is, tot een dergelijke demonische illusie leiden, waarvan het zeer moeilijk is voor iemand om van weg te blijven. Als het niet op de juiste wijze aangepakt wordt, zal de cultivatie van een beoefenaar verknoeid zijn en een demonisch spoor volgen. Hij zal gedemoniseerd worden omdat hij zichzelf een Boeddha heeft genoemd. Uiteindelijk zal hij waarschijnlijk Futi krijgen of andere dingen en totaal ten gronde gericht worden. Zijn geest zal ook immoreel worden en hij zal volledig naar beneden vallen. Er zijn veel zulke mensen. In deze klas zijn er mensen die een vrij hoge dunk van zichzelf hebben op dit moment en met een verschillende houding praten. Zelfs in het Boeddhisme wordt vermeden dat een persoon ontdekt wat hij precies is. Wat ik net gezegd heb is een andere vorm van demonische verstoring die demonische verstoring vanuit de eigen geest of transformatie door de geest genoemd wordt. Er zijn zulke beoefenaars in Beijing evenals in andere regio’s, die ernstige verstoring hebben veroorzaakt voor beoefenaars.

Ik werd door iemand gevraagd, “Meester, hoe komt het dat u dit probleem niet verwijdert?” Denk er alsjeblieft over na. Hoe kan je cultivatie beoefenen als wij alle hindernissen in jouw pad van cultivatiebeoefening opruimen? Het is onder de omstandigheid van demonische verstoring dat je getest kan worden of je kan doorgaan met je cultivatie, werkelijk verlicht kan worden tot de Tao, en onverstoord kan blijven door verstoringen, en stevig gegrondvest kan zijn in deze cultivatiewijze. Cultivatiebeoefening is zoiets als het hoge tij dat het zand zift. Wat er op het einde over blijft zal het ware goud zijn. Zonder een dergelijke vorm van verstoring, zou ik zeggen dat het te gemakkelijk is voor iemand om cultivatie na te streven. Volgens mij is je cultivatie reeds te gemakkelijk. De grote verlichte wezens in hogere dimensies zullen het waarschijnlijk oneerlijk vinden, “Wat ben je aan het doen? Is dit wat redding van de mensheid genoemd wordt? Is dit cultivatie als er geen enkel obstakel in het pad van cultivatie is en men zijn cultivatie helemaal tot op het einde kan volbrengen? Hoe kan het toegestaan worden dat men cultivatie kan beoefenen zonder enige hindering en meer en meer comfortabel wordt in zijn cultivatie?” Het is zo’n onderwerp, en ik heb er ook over nagedacht. In het begin elimineerde ik veel zulke demonen. Ik heb ook gevoeld dat het niet juist is, om het de hele tijd op deze manier te doen. Er werd me gezegd, “Je hebt hun cultivatie reeds te gemakkelijk gemaakt. Mensen hebben slechts dat kleine beetje ontbering voor zichzelf evenals dat kleine beetje moeilijkheden onderling. Ze hebben nog steeds een heleboel gehechtheden die ze niet kunnen opgeven! Het blijft nog een vraag of ze Dafa zelf kunnen begrijpen terwijl ze in verwarring en beproevingen zijn”. Het heeft betrekking op zo’n punt. Daarom zullen er verstoring en testen zijn. Wat net vermeld werd is een vorm van demonische verstoring. Het is zeer moeilijk om een persoon werkelijk te redden. Het is daarentegen buitengewoon gemakkelijk om een persoon ten gronde te richten. Wanneer je geest eenmaal niet juist is, zal je onmiddellijk geruïneerd zijn.

Je Hoofdbewustzijn Moet Domineren

Omdat men in de loop van zijn vorige levens een hele hoop verkeerde dingen gedaan heeft die rampen brachten aan anderen en obstakels van karma voor de beoefenaar creëerden, zal er geboorte, ouderdom, ziekte en dood in een leven zijn. Deze zijn het gewone karma. Er is nog een ander krachtig karma, het karma van de gedachten genaamd, wat een grote invloed heeft op beoefenaars. Mensen moeten denken terwijl ze leven. Vanwege het feit dat men verloren is tussen gewone mensen, zal men vaak gedachten aan roem, belang, lust en woede, enz. ontwikkelen. Deze gedachten zullen geleidelijk het krachtige karma van gedachten worden. Daar alles in andere dimensies een leven heeft, is karma ook hetzelfde. Wanneer men een orthodoxe Fa begint te volgen, moet hij zijn karma elimineren. Het elimineren van karma betekent het uitwissen en transformeren van karma. Natuurlijk zal het karma zich verzetten. Dus zal men beproevingen en tegenstand ontmoeten. Het karma van de gedachten echter, kan de geest rechtstreeks verstoren. Daarom zijn er in de geest gedachten die de meester en Dafa afkeuren, of men kan enkele kwade gedachten hebben, evenals schuttingtaal. Op deze manier zullen sommige beoefenaars niet weten waar het allemaal om gaat en denken dat deze gedachten van henzelf komen. Sommige mensen geloven ook dat ze van Futi zijn. Maar ze zijn niet van Futi. In plaats daarvan komt het voort uit de reflectie van karma van gedachten in de menselijke geest. Sommige mensen hebben geen erg dominant hoofdbewustzijn en zullen het karma van gedachten volgen om kwade dingen te doen. Zulke mensen zullen ten gronde gericht worden en naar beneden vallen. De meerderheid van de beoefenaars echter kan het karma van gedachten elimineren en weerstaan met zeer dominante subjectieve gedachten (dominant hoofdbewustzijn). Op deze wijze geeft het aan dat deze persoon gered kan worden en in staat is om het goede van het slechte te onderscheiden. Hij heeft namelijk goede verlichtingskwaliteit. Mijn Fashen zal helpen het meeste van zulk karma van gedachten te elimineren. Zo’n situatie wordt vaak gezien. Wanneer het eenmaal plaatsvindt, zal men getest worden om te zien of men zulke slechte gedachten kan overwinnen op zichzelf. Een vastberaden beoefenaar zal in staat zijn om zulk karma te elimineren.

Je Geest Moet Juist Zijn

Wat is geen juiste geest? Het verwijst naar het feit dat men zichzelf niet altijd als een beoefenaar kan beschouwen. Een beoefenaar zal beproevingen tegen het lijf lopen tijdens cultivatiebeoefening. Wanneer zich een probleem voordoet, kan het zichzelf manifesteren in een conflict tussen de ene en de andere persoon. Er zullen spanningen en machtspelletjes, enz., bij betrokken zijn die nauw verwant zijn met je Xinxing. Er zullen zich veel situaties voordoen in dit verband. Wat zal je nog ontmoeten? Onze lichamen kunnen plotseling oncomfortabel voelen. Omdat men het karma moet terug betalen, zal het in verscheidene aspecten ontplooid worden. Op een gegeven ogenblik zal er voor gezorgd worden dat je voelt dat het moeilijk te zeggen is of het juist of fout is, of dat je cultivatie-energie bestaat, of dat je cultivatie kan beoefenen en kan slagen, of dat er Boeddha's zijn, en of ze echt zijn of niet. Zulke situaties zullen zich opnieuw voordoen in de toekomst om je een valse indruk te geven en om je het gevoel te geven alsof ze niet bestaan en allemaal fout zijn, en je zal getest worden om te zien of je vastberaden bent. Je zegt dat je vastberaden moet zijn. Met zo’n geest zal je, als je op dat ogenblik werkelijk vastberaden bent, het natuurlijkerwijze goed doen omdat je Xinxing al verhoogd is. Je bent echter nog niet zo standvastig op het ogenblik. Als je dadelijk zo’n beproeving krijgt zal je helemaal niet in staat zijn om het te begrijpen, noch in staat zijn om cultivatie te beoefenen. Beproevingen zullen waarschijnlijk in verscheidene aspecten plaatsvinden.

Mensen moeten op deze manier cultivatie naar hogere niveaus beoefenen in de loop van de cultivatiebeoefening. Bijgevolg denken sommige van onze beoefenaars dat ze ziek zijn wanneer ze zich fysiek niet zo goed voelen. Ze kunnen zichzelf niet altijd als beoefenaars beschouwen en zullen denken dat ze ziek zijn als er iets met hen gebeurt. Waarom zijn er zoveel moeilijkheden? Laat me je vertellen dat een heleboel van je moeilijkheden al verwijderd zijn, en je moeilijkheden zijn al zeer onbeduidend gemaakt. Als ze niet voor je verwijderd worden, kan je misschien al dood zijn als je zulke moeilijkheden ontmoet, of je zou nooit in staat zijn om uit je bed te komen. Wanneer je een beetje moeilijkheid tegenkomt, zal je je dus oncomfortabel voelen. Hoe kan het zo comfortabel zijn? Bijvoorbeeld, toen ik een klas onderwees in Changchun, was er een persoon met zeer goede aangeboren kwaliteit, die inderdaad een goed vooruitzicht was. Ik was ook in hem geïnteresseerd en vermeerderde zijn beproevingen zodat hij het terugbetalen van karma kon versnellen en verlicht worden. Dit was wat ik bedoelde te doen. Op een dag echter scheen hij plotseling een hersenbloeding te hebben en viel op de grond. Hij voelde dat hij niet kon bewegen, aangezien zijn vier ledematen niet in orde waren. Hij werd naar een ziekenhuis gestuurd voor spoedopname. Toen kon hij weer lopen. Denk er over na. Hoe zou men zo snel kunnen rondwandelen en zijn armen en benen weer bewegen met een hersenbloeding? In plaats daarvan gaf hij Falun Dafa de schuld dat het met hem verkeerd was gegaan. Hij heeft het niet overdacht. Hoe kon hij zo snel herstellen van een hersenbloeding? Als hij vandaag geen Falun Dafa had beoefend, zou hij echt gestorven zijn toen hij daar viel. Misschien zou hij voor de rest van zijn leven verlamd worden en inderdaad een hersenbloeding krijgen.

Het is om duidelijk te maken hoe moeilijk het is een persoon te redden. Er werd zoveel voor hem gedaan, en hij wou het nog altijd niet begrijpen en zegt in plaats daarvan zoiets. Enkele ervaren beoefenaars zeiden, “Meester, waarom voel ik me oncomfortabel in mijn hele lichaam? Ik ga altijd naar het ziekenhuis, en het hielp niet om injecties te krijgen of medicijnen te nemen.” Ze zeiden dat zelfs zonder schaamte tegen mij! Natuurlijk hielpen ze niet. Hoe konden ze helpen aangezien het geen ziekte was? Je mag het proberen en een lichamelijk onderzoek ondergaan. Er is geen enkel probleem en je voelt je slechts oncomfortabel. We hebben een beoefenaar gehad die enkele naalden gebroken heeft in een ziekenhuis. Op het einde was al het vloeibare medicijn er uitgespoten, en de naald kon nog steeds niet injecteren. Hij begreep, “Oh, ik ben een beoefenaar en ik zal geen injectie nemen.” Hij realiseerde zich toen pas dat hij geen injectie zou moeten nemen. Let er daarom op, om het even wanneer je in beproevingen terecht komt, aandacht te besteden aan dit punt. Sommige mensen denken dat ik ze gewoon niet toe sta naar het ziekenhuis te gaan en ze denken, “Ik zal een Qigong-meester raadplegen als je me niet naar het ziekenhuis laat gaan.” Ze zullen het nog steeds als een ziekte beschouwen en willen een Qigong-meester zien. Waar zullen ze een ware Qigong-meester vinden? Als je een valse vindt, zul je onmiddellijk ten gronde gericht zijn.

We hebben gezegd, “Hoe kan je een onderscheid maken tussen valse Qigong-meesters en ware Qigong-meesters?” Vele Qigong-meesters zijn zelfuitgeroepen. Ik ben onderzocht en heb de documentatie van experimenten in handen van de betreffende wetenschappelijke organisaties. Vele Qigong-meesters zijn onecht evenals zelfuitgeroepen, en er zijn velen van hen die rond gaan om mensen te bedriegen. Zo’n valse Qigong-meester kan ook ziektes genezen. Hoe kan hij dat doen? Hij heeft Futi (bezetenheid door een geest of een dier) zonder welke hij niet in staat zal zijn om mensen te bedriegen! Die Futi kan ook energie afgeven en ziektes genezen. Het bestaat ook als een vorm van energie en kan gewone mensen vrij gemakkelijk beheersen. Maar ik heb gezegd, “Wat zal Futi je geven wanneer het je ziektes heelt?” In de extreem microscopische toestand zal het allemaal de beeltenis van die Futi dragen. Wat zal je doen als het aan jou gegeven wordt? Het is gemakkelijker een bovennatuurlijk wezen uit te nodigen dan het weg te sturen . We hoeven niet over gewone mensen te spreken aangezien ze slechts als gewone mensen willen leven en de tijdelijke opluchting vinden. Jij bent echter een beoefenaar. Wil je niet voortdurend je lichaam zuiveren? Wanneer zal je in staat zijn om het kwijt te raken als het aan je lichaam gehecht is? Bovendien, heeft het ook een bepaalde hoeveelheid energie. Sommige mensen zullen zich afvragen waarom Falun toelaat dat het komt. Hebben we de Fashen van de leraar niet om ons te beschermen? Er is een principe in ons universum dat niemand tussenbeide zal komen als je zelf iets nastreeft. Zolang het is wat je wil, zal niemand tussenbeide komen. Mijn Fashen zal je stoppen en je enkele hints geven. Als hij merkt dat je de hele tijd zo bent, zal hij niet langer voor je zorgen. Hoe kan men gedwongen worden om cultivatie te beoefenen? Je kan niet gedwongen worden om cultivatie te beoefenen. Het is aan jou om werkelijk vooruitgang te boeken. Niemand kan er iets aan doen als je jezelf niet wenst te verhogen. De principes evenals de Fa werden je onderwezen. Wie kan je de schuld geven als je zelf nog steeds geen vooruitgang wenst te maken? Het is zeker dat Falun en mijn Fashen niet zullen tussenkomen in om het even wat je wil nastreven. Sommige mensen zullen zich thuis heel oncomfortabel voelen na de lezingen van andere Qigong-meesters bijgewoond te hebben. Dat is zeker. Waarom beschermde mijn Fashen je niet? Waarom ging je er naartoe? Heb je niet om iets gevraagd als je er naar toe ging? Als je niet met je oren luisterde, hoe kon het dan in je lichaam komen? Sommige mensen hebben de Falun vervormd. Laat me je vertellen dat deze Falun meer waard is dan je leven. Het is een hoger leven dat niet terloops geruïneerd zou moeten worden. Er zijn veel valse Qigong-meesters tegenwoordig, en sommigen van hen zijn vrij bekend. Tijdens mijn ontmoeting met de bestuurders van de Qigong Wetenschapsvereniging van China vermeldde ik dat in de oude tijd het koninklijk hof ooit geplaagd werd door Da Ji. Die vos was vrij verdorven, maar niet zo slecht als de valse Qigong-meesters van tegenwoordig, die eenvoudigweg onheil over het hele land gebracht hebben en zoveel mensen hebben laten lijden! Je ziet dat ze er vrij aardig uit zien. Hoeveel mensen dragen dergelijke dingen op hun lichaam? Ze zijn zo talrijk en onstuimig dat als ze het aan jou geven, je het zal hebben. Daarom is het moeilijk voor een gewoon persoon om het aan het uiterlijk te beoordelen.

Sommige mensen zullen waarschijnlijk denken, “Na het bijwonen van deze Qigong-lezing en het luisteren naar wat Li Hongzhi vandaag heeft gezegd, heb ik beseft hoe schitterend en diepzinnig Qigong is! Wanneer er andere Qigong-cursussen zijn de volgende keer, moet ik ze toch nog bijwonen.” Ik zou zeggen dat je er zeker niet naar toe moet gaan, omdat als je er naar luistert, er slechte dingen je oren binnen zullen gaan. Het is zeer moeilijk om een persoon te redden en zijn gedachten te veranderen. Het zuiveren van iemands lichaam is ook zeer moeilijk. Er zijn gewoonweg te veel valse Qigong-meesters. Hoe kan zelfs een oprechte orthodoxe Qigong-meester garanderen dat hij zuiver is? Sommige dieren zijn vrij venijnig. Alhoewel ze zich niet aan zijn lichaam kunnen vasthechten, kunnen ze niet verdreven worden. Hij, en zijn studenten in het bijzonder, hebben niet het vermogen om zulke dingen te weerstaan op grote schaal. Terwijl de Qigong-meester cultivatie-energie afgeeft, zijn er een heleboel zaken in vermengd. Alhoewel de Qigong-meester zelf vrij degelijk is, zijn zijn studenten dat niet en hebben verscheidene soorten Futi. Ze hebben van alles.

Als je oprecht cultivatie wil beoefenen in Falun Dafa, moet je daar niet naar toe gaan of er naar luisteren. Natuurlijk, als je geen cultivatie wil beoefenen in Falun Dafa en gewoon alles wil beoefenen, kan je dat doen. Ik zal je niet stoppen, en je zal ook geen leerling van Falun Dafa zijn. Als er iets mis gaat, moet je ook niet beweren dat het door het beoefenen van Falun Dafa komt. Slechts als je de Xinxing-standaard volgt en cultivatie beoefent volgens Falun Dafa, kan je een ware beoefenaar van Falun Dafa worden. Sommige mensen hebben gevraagd, “Kunnen we andere Qigong-beoefenaars ontmoeten?” Laat me je vertellen dat zij slechts Qigong beoefenen terwijl jij cultivatie van Dafa beoefent. Nadat je deze lezing bijgewoond hebt, zal er een groot verschil zijn tussen jouw niveau en dat van hen. Deze Falun werd gevormd gedurende de cultivatie van vele generaties en heeft machtige krachten. Natuurlijk, als je contact met hen hebt, en je slaagt er in niets te ontvangen of om niets te vragen en gewoon een normale vriend te zijn, dan zal het niet veel uitmaken. Als de persoon echter inderdaad iets met zich meedraagt, zal het zeer slecht zijn. Het is beter om geen contact te hebben. Bij een koppel denk ik dat het ook niet veel zal uitmaken als er één een andere Qigong beoefent. Maar aangezien jij de orthodoxe Fa beoefent, zal de beoefening van een persoon anderen ten voordeel strekken. Als hij een demonische praktijk beoefent, kan hij slechte dingen op zijn lichaam dragen. Om je veiligheid te verzekeren, zal hij ook gezuiverd moeten worden. Alles zal voor je opgeruimd worden in andere dimensies. De omgeving in je huis zal ook gereinigd worden. Hoe kan je cultivatie beoefenen als je omgeving niet gereinigd is, met allerlei soorten dingen die je verstoren?

Er is echter een situatie waarin mijn Fashen niet kan opruimen. Op een dag was een beoefenaar opgewonden toen hij mijn Fashen zag die hem kwam bezoeken, “De Fashen van de leraar is hier. Leraar, kom alstublieft binnen.” Mijn Fashen zei, “Deze kamer is te rommelig en er zijn te veel dingen.” Toen ging mijn Fashen weg. In het algemeen gesproken zijn er te veel slechte wezens in andere dimensies en mijn Fashen zullen ze verwijderen. Deze kamer echter, was vol met allerlei slechte Qigong-boeken. Deze beoefenaar begreep het en ruimde op door de boeken te verbranden of te verkopen. Toen keerde mijn Fashen terug. Dit is wat de beoefenaar mij verteld heeft.

Er zijn ook mensen die een waarzegger bezoeken. Ik werd door iemand gevraagd, “Leraar, ik beoefen nu Falun Dafa. Ik ben ook geïnteresseerd in Zhouyi (een oud Chinees cultivatieboek en voorspellingsboek) of dingen zoals waarzeggerij. Kan ik ze nog steeds gebruiken?” Laat me het zo stellen. Als je een aanzienlijke hoeveelheid energie met je meedraagt, zal om het even wat je zegt een invloed hebben. Als iets niet zo is en jij hebt iemand gezegd dat het zo is, dan heb je een slechte daad begaan. Een gewoon persoon is zeer zwak. De boodschap die hij heeft is zeer zwak en kan waarschijnlijk veranderen. Als je je mond opent en iets tegen hem zegt, zal die beproeving waarschijnlijk bestaan. Als hij veel karma heeft dat hij moet terug betalen, en je blijft hem voorspellen dat hij geluk heeft, zal het dan toegestaan worden dat hij niet in staat is om zijn karma terug te betalen? Ben je deze persoon niet aan het schaden? Sommige personen kunnen het gewoon niet opgeven en zijn aan zulke dingen gehecht alsof ze enkele talenten hebben. Is dat geen gehechtheid? Zelfs als je echt de waarheid kent, moet je als beoefenaar je Xinxing behouden en niet terloops een hemels geheim bekendmaken aan een gewoon persoon. Het is zo’n principe. Ongeacht hoe men Zhouyi gebruikt om te voorspellen, een deel ervan is al niet meer waar. Het is gebruikt om heen en weer te voorspellen met zowel waarheid als bedrog. Voor de gewone menselijke samenleving is het toegestaan om dergelijke toekomstvoorspelling te beoefenen. Aangezien je iemand bent met echte cultivatie-energie, zou ik zeggen dat een oprechte beoefenaar een hogere standaard zou moeten volgen. Sommige beoefenaars zullen echter andere mensen opzoeken om de toekomst te voorspellen en zullen vragen, “Wil je de toekomst voorspellen voor mij en kijken hoe het met me gaat? Hoe is het met mijn cultivatiebeoefening? Of, heb ik een beproeving?” Zo’n persoon zal anderen opzoeken om deze dingen te voorspellen. Hoe kan je vooruitgang maken als die moeilijkheid van jou voorspeld is? Het hele leven van een beoefenaar werd herschikt. Zijn handlijnen, gezichtslijnen, geboortegegevens, evenals al de boodschappen in zijn lichaam zijn reeds verschillend en zijn veranderd. Als je naar een waarzegger gaat, zal je hem geloven. Waarom zal je het anders doen? Wat hij kan vertellen zijn wat oppervlakkige dingen uit je verleden. De inhoud ervan is toch al gewijzigd. Denk er dan alsjeblieft over na. Ben je niet naar hem aan het luisteren en hem aan het geloven als je naar een waarzegger gaat? Zal je dan geen psychologische last ontwikkelen? Is het geen gehechtheid als je er over denkt met deze last in je geest? Hoe kan zo’n gehechtheid dan verwijderd worden? Heb je dan niet op een menselijke manier een moeilijkheid voor jezelf toegevoegd? Moet je dan niet meer lijden om deze gehechtheid te overwinnen? Iedere ontbering of elke beproeving houdt verband met de kwestie van vooruitgang of achteruitgang in cultivatie. Het is reeds moeilijk, en jij voegt er nog zo’n zelfgemaakte beproeving aan toe. Hoe kan je het overwinnen? Je zal waarschijnlijk tengevolge hiervan moeilijkheden ontmoeten. Het is niet toegestaan dat je gewijzigde levenspad gezien wordt door anderen. Hoe kan je cultivatie beoefenen als het door anderen gezien wordt en je verteld wordt wanneer je een beproeving zal hebben? Daarom is het helemaal niet toegestaan om het te zien. Ook niemand van andere cultivatiewijzen mag het zien, en zelfs de medebeoefenaars van dezelfde cultivatiewijze mogen het niet zien. Niemand zal in staat zijn om het juist te vertellen omdat dat leven gewijzigd is en er een is voor cultivatiebeoefening.

Sommige mensen hebben me gevraagd of ze andere religieuze boeken evenals andere Qigong-boeken konden lezen. We hebben gezegd dat religieuze boeken, de Boeddhistische in het bijzonder, allemaal gericht zijn op het leren aan mensen hoe hun Xinxing te cultiveren. Wij zijn ook van de Boeddha School, en er zou geen probleem moeten zijn. Er is echter een punt dat duidelijk gemaakt moet worden. Vele zaken in de geschriften zijn verkeerd vertaald in het vertalingsproces. Bovendien werden er ook vele interpretaties van de geschriften gemaakt op verschillende niveaus en de definities werden nonchalant gemaakt. Dit heeft de Dharma geplunderd. Die mensen die de geschriften losjes interpreteerden waren te ver weg van het rijk van de Boeddha en begrepen de ware betekenis van de geschriften niet. Daarom hadden ze ook een verschillend begrip van de onderwerpen. Het zal niet erg gemakkelijk voor je zijn om ze grondig te begrijpen en je zal niet in staat zijn om het op jezelf te begrijpen. Maar als je zegt, “Ik ben slechts geïnteresseerd in het bestuderen van de geschriften” en je bestudeert altijd de geschriften, zul je in die cultivatiewijze aan het beoefenen zijn aangezien de geschriften ook de cultivatie-energie en Fa van die cultivatiewijze samen geïntegreerd hebben. Wanneer je het eenmaal bestudeert, zal je die cultivatiewijze beoefenen. Er is zo’n kwestie. Als je het grondig bestudeert en die cultivatiewijze volgt, dan zal je waarschijnlijk in die cultivatiewijze aan het beoefenen zijn in plaats van in de onze. Historisch gezien vereist cultivatie dat men zich niet bezighoudt met twee cultivatiewijzen. Als je werkelijk deze cultivatiewijze wil beoefenen, dan moet je slechts de geschriften in deze cultivatiewijze lezen.

Wat Qigong-boeken betreft, die moet je niet lezen als je cultivatie wil beoefenen. In het bijzonder de Qigong-boeken die tegenwoordig gepubliceerd worden, lees die niet. Wat boeken betreft zoals, “Huangdi Neijing”, “Xingming Guizhi”, of “Tao Tsang”, zij bevatten misschien geen slechte boodschappen; maar ze bevatten boodschappen van verschillende niveaus. Ze zijn zelf ook cultivatiewijzen. Wanneer je ze eenmaal leest, zullen ze iets toevoegen en je verstoren. Als je vindt dat één zin juist is, wel, dan zal er iets uitgenodigd worden en toegevoegd worden aan je cultivatie-energie. Hoewel het niet noodzakelijk iets slechts hoeft te zijn, hoe zal je cultivatie kunnen beoefenen wanneer er plotseling iets anders aan je gegeven wordt? Zal het ook geen problemen veroorzaken? Als je een ander onderdeel toevoegt aan het elektronische deel in een TV-toestel, wat zal er dan gebeuren met het TV-toestel? Het zal onmiddellijk stuk zijn. Het is zo’n principe. Bovendien zijn veel Qigong-boeken tegenwoordig vals en bevatten tal van boodschappen. Toen een van onze beoefenaars de bladzijden van een Qigong-boek aan het omslaan was, sprong er een grote slang uit. Natuurlijk ben ik niet bereid om het in details te vermelden. Wat ik net gezegd heb is dat vanwege het feit dat men niet in staat is om zichzelf behoorlijk te gedragen, onze beoefenaars zichzelf problemen kunnen brengen. De problemen worden namelijk veroorzaakt door incorrecte Xinxing. Het is goed dat we dit verduidelijken en elke beoefenaar laten weten hoe er mee om te gaan evenals hoe ze te onderkennen, zodat zich geen problemen zullen voordoen in de toekomst. Hoewel ik niet te veel de nadruk legde op wat ik net gezegd heb, moet iedereen zeker zijn er aandacht aan te schenken omdat problemen vaak plaatsvinden op dit vlak en ze normaal hier naar boven komen. Cultivatiebeoefening is bijzonder moeilijk en buitengewoon ernstig. Als je een beetje onzorgvuldig wordt, zal je waarschijnlijk naar de bodem struikelen en onmiddellijk geruïneerd worden. Daarom, moet je geest juist zijn.

Wushu Qigong (Qigong van de gevechtskunsten)

Naast de innerlijke cultivatiewijzen, is er Wushu Qigong. Terwijl ik over Wushu Qigong spreek, moet ik benadrukken dat er tegenwoordig beweringen zijn over vele Qigong-vormen in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars.

Er is de zogenaamde Qigong van de fijne kunsten, muziek Qigong, kalligrafie Qigong, dans Qigong. Ze zijn er in alle soorten. Zijn ze allemaal Qigong? Ik heb het zeer vreemd gevonden. Ik zou zeggen dat dit het plunderen van Qigong is. Het ruïneert niet alleen Qigong, maar maakt ook gewoonweg misbruik van Qigong. Wat is de theoretische basis? Zal het Qigong zijn om in de staat van trance te zijn of in de zogenaamde Qigong-status terwijl men aan het schilderen, of zingen, of dansen, of schrijven is? Het moet niet op deze manier begrepen worden. Is dat niet het misbruiken van Qigong? Qigong is een ruime en diepgaande studie van de cultivatie van het menselijk lichaam. Oh, hoe kan de staat van trance Qigong genoemd worden? Hoe zal het dan genoemd worden als we naar het toilet gaan in een staat van trance? Zou dat geen misbruik van Qigong zijn? Ik zou zeggen dat het misbruik van Qigong is. Op de Oosterse Gezondheidsbeurs twee jaar geleden, was er de zogenaamde kalligrafie Qigong. Wat was kalligrafie Qigong? Ik ging er naar toe om een kijkje te nemen en trof er een persoon aan die aan het schrijven was. Terwijl hij schreef, gaf hij zijn Qi af aan elk woord met zijn handen, en de Qi was helemaal zwart. Zijn geest was helemaal gevuld met geld en roem. Hoe kon hij Gong hebben? Zijn Qi kon al evenmin goed zijn. Zijn opschriften werden opgehangen en verkocht tegen hoge prijzen. Maar ze werden allemaal verkocht aan buitenlanders. Ik zou zeggen, dat om het even wie ze kocht, ellendig zou zijn. Hoe kon de zwarte Qi goed zijn? Het gezicht van die persoon zag er helemaal donker uit. Hij was bezeten van geld en dacht alleen aan geld. Hoe kon hij enige Gong krijgen? Toch bevatte het visitekaartje van die persoon een stapel titels, zoals de zogenaamde internationale kalligrafie Qigong, enz. Ik zou zeggen, “Hoe zou zoiets Qigong genoemd kunnen worden?”

Denk er over na. Tachtig tot negentig procent van de mensen van deze klas zullen niet alleen vrij van elke ziekte zijn, maar ook cultivatie-energie ontwikkelen, de werkelijke cultivatie-energie. Wat je lichaam bevat is reeds behoorlijk supernormaal. Als je cultivatie op jezelf beoefent, zal je niet in staat zijn het via cultivatie te verwerven, zelfs niet gedurende een leven. Als jonge mensen hun cultivatiebeoefening nu beginnen, zullen ze in hun leven niet kunnen cultiveren wat ik gegeven heb, en ze zullen toch nog de leiding van een echte meester nodig hebben. Het heeft ons vele generaties gekost om deze Falun te vormen en deze mechanismes die we in één keer in je lichaam geïnstalleerd hebben. Daarom zeg ik je dat je het niet gemakkelijk moet verliezen, omdat je het gemakkelijk gekregen hebt. Ze zijn extreem waardevol en kunnen niet in geld gewaardeerd worden. Na deze klas is wat je met je meedraagt de echte cultivatie-energie en de hoge energie materie. Wanneer je naar huis gaat en enkele woorden schrijft, ongeacht of het handschrift goed is of niet, zal het ook cultivatie-energie bevatten! Zou iedereen van deze klas daarom recht moeten hebben op de titel “meester” en allemaal kalligrafie Qigong-meesters worden? Ik zeg dat het niet op deze manier begrepen moet worden. Omdat je als een persoon met echte Gong en energie, het niet opzettelijk hoeft af te geven. Je zal energie achterlaten op om het even wat je aanraakt, en het zal allemaal helder schitteren.

Ik heb een stuk nieuws gevonden in een magazine, dat zegt dat een kalligrafie Qigong-klas gehouden zal worden. Ik las het vluchtig om te zien hoe het onderwezen zou worden. Er werd geschreven dat men eerst zijn ademhaling moet reguleren evenals de inademing en de uitademing. Dan zou hij 15 tot 30 minuten moeten zitten terwijl hij aan de Qi in Dantian denkt, en zich voorstelt dat hij de Dantian Qi omhoogtilt naar zijn voorarm, en dan raapt hij zijn penseel op en doopt het in zwarte inkt. Daarna verplaatst hij de Qi naar de punt van het penseel. Wanneer zijn geest dat bereikt, kan hij beginnen te schrijven. Is dit niet het misleiden van mensen? Oh, zal dat Qigong genoemd worden als men zijn Qi ergens naartoe kan verplaatsen? In dat geval doen we als we eten, een tijdje de zittende meditatie en nemen de eetstokjes en verplaatsen dan de Qi naar de puntjes van de eetstokjes om de maaltijd te nuttigen. Het zal de maaltijd Qigong genoemd worden, nietwaar? Wat we eten zal eveneens allemaal energie zijn. We spreken slechts over zo’n zaak. Ik noem het besmeuren van Qigong aangezien de persoon Qigong voor zoiets oppervlakkigs neemt. Dus, Qigong moet niet op een dergelijke manier begrepen worden.

Wushu Qigong echter kan al beschouwd worden als een onafhankelijke Qigong-beoefening. Waarom? Omdat het een erfgoed heeft van verscheidene duizenden jaren met een compleet systeem van cultivatietheorieën en een compleet systeem van cultivatiemethodes, kan het als een volledig systeem beschouwd worden. Ondanks dat, blijft Wushu Qigong iets op het laagste niveau van de innerlijke cultivatiewijzen. De harde Qigong is een vorm van energiemassa materie die uitsluitend op het slaan gericht is. Laat me je een voorbeeld geven. Een beoefenaar in Beijing kon nergens met zijn handen op drukken na het bijwonen van onze Falun Dafa klas. Toen hij aan het winkelen was voor een wieg, was hij verbaasd dat de wieg met het geluid “Pa” in elkaar stortte, toen hij haar stevigheid testte met zijn handen. Toen hij naar huis ging en in een stoel zat, kon hij er niet met zijn handen op drukken. Als hij dat deed, brak de stoel in stukken. Hij vroeg me wat er aan de hand was. Ik vertelde hem de oorzaak niet, omdat ik niet wilde dat hij een gehechtheid zou ontwikkelen. Ik zei slechts dat het een natuurlijk verschijnsel was, laat het gewoon zijn, en negeer het gezien het allemaal goede dingen zouden zijn. Als dat supernormale vermogen goed gebruikt wordt, kan een stuk rots met de vingers verpulverd worden tot poeder. Is dit niet de Harde Qigong? Hij heeft echter nooit de Harde Qigong beoefend. Gewoonlijk kunnen zulke supernormale vermogens allemaal ontwikkeld worden in de innerlijke cultivatiewijzen. Omdat het echter moeilijk is om je Xinxing goed te handhaven, zal het normaal niet toegestaan worden dat hij de supernormale vermogens gebruikt wanneer ze ontwikkeld zijn. In het bijzonder tijdens een lagere fase van cultivatiebeoefening, wanneer je Xinxing nog niet verhoogd is, zullen deze supernormale vermogens van laag niveau helemaal niet getoond worden. Na verloop van tijd en wanneer je niveau verhoogd is, zullen zulke dingen geen enkel nut meer hebben en hoeven ook niet meer getoond te worden.

Hoe wordt Wushu Qigong specifiek beoefend? Tijdens het beoefenen van Wushu Qigong is men vereist zijn Qi te verplaatsen. Het is echter ook niet gemakkelijk om Qi te verplaatsen in het begin. Hoewel iemand Qi wil verplaatsen, is hij misschien niet in staat om het te doen. Wat moet hij dan doen? Hij zal zijn handen moeten oefenen, beide zijden van zijn lichaam, voeten, benen, armen, en hoofd. Hoe zal hij ze oefenen? Sommige mensen zullen tegen een boom slaan met handen of handpalmen. Sommige mensen zullen met hun handen zo op een rots slaan. Hoe pijnlijk is het niet voor de beenderen aangezien het bij slechts een geringe inspanning zal bloeden. Toch kan de Qi nog niet verplaatst worden. Wat moet er dan gedaan worden? Hij zal zijn armen beginnen te slingeren en zijn handen en armen doen zwellen door er het bloed naar toe te laten vloeien. In feite zijn ze gezwollen. Daarna zullen zijn beenderen een stootkussen hebben wanneer hij een rots raakt. Aangezien zijn beenderen geen rechtstreeks contact maken met de rots, zullen ze de pijn niet zoveel voelen. Als hij doorgaat met oefenen, zal zijn meester hem onderwijzen. Na verloop van tijd zal hij leren om Qi te verplaatsen. Het vermogen om Qi te verplaatsen alleen, zal echter niet goed genoeg zijn aangezien de tegenstander niet op je zal wachten in een echt gevecht. Natuurlijk, wanneer men in staat is om Qi te verplaatsen, zal hij in staat zijn om slagen te weerstaan en zal hij zich waarschijnlijk niet pijnlijk voelen als hij geraakt wordt met een dikke stok. Nadat hij Qi naar zijn armen verplaatst, zullen zijn armen opgezwollen worden. Vooralsnog is Qi de primitiefste zaak in het begin en kan getransformeerd worden in de hoge energie materie als hij doorgaat met zijn beoefening. Wanneer het in de hoge energie materie getransformeerd wordt, zal het geleidelijk een energiemassa vormen met grote dichtheid, en deze energiemassa heeft intelligentie. Daarom, is het ook een massa van supernormaal vermogen, namelijk, een supernormaal vermogen. Niettemin is zo’n supernormaal vermogen gespecialiseerd voor slaan en bescherming tegen slagen, wat niet zal werken als het gebruikt wordt om ziektes te helen. Omdat deze hoge energie materie in een andere dimensie bestaat en zich niet in onze dimensie voortbeweegt, verplaatst het zich sneller in een andere dimensie dan in de onze. Wanneer je een andere persoon een stoot geeft, hoef je geen Qi te verplaatsen of er aan te denken omdat de energie die plaats al bereikt zal hebben. Wanneer je iemands slag tracht af te weren, zal de energie die plaats ook al bereikt hebben. Ongeacht hoe snel je een slag geeft, de energie zal zich sneller verplaatsen dan jij, aangezien de tijdsbegrippen verschillend zijn aan beide kanten. Door het beoefenen van Wushu Qigong, kan men de zogenaamde IJzeren Zand Palm, de Cinnaber Palm, het Vajra Been, en de Arhat Voet ontwikkelen, wat de vermogens van gewone mensen zijn. Een gewoon persoon zal dit niveau kunnen bereiken door middel van oefening.

Het grote verschil tussen Wushu Qigong en de innerlijke cultivatiewijzen is dat Wushu Qigong-beoefening door beweging vereist. Daarom beweegt Qi zich voort onder de huid. Omdat het beoefening door beweging vereist, kan men de staat van rust niet bereiken en kan zijn Qi niet Dantian binnen gaan. Zijn Qi zal zich onder de huid verplaatsen en door de spieren. Daarom kan hij zijn leven niet cultiveren, noch kan hij de Kungfu van hoog niveau cultiveren. Onze innerlijke cultivatiewijze vereist het oefenen in een staat van rust. Conventionele cultivatiewijzen vereisen dat Qi Dantian en de omgeving van de onderbuik binnen gaat. Zij vereisen de beoefening in een staat van rust evenals de transformatie van Benti. Zij kunnen leven cultiveren en cultivatie beoefenen op hogere niveaus.

Je hebt waarschijnlijk van zulke Kungfu gehoord in romans die het zogenaamde Gouden Klok Schild, IJzeren Stof Hemd, en door een populier slaan van op honderd passen afstand beschrijven. Met Licht Kungfu kan men zich heen en weer verplaatsen in hoge gebouwen. Sommigen kunnen zelfs een andere dimensie binnen treden. Is er zulke Kungfu? Ja, dat is zeker. Het bestaat echter niet onder gewone mensen. Degenen die werkelijk zulke hoge Kungfu gecultiveerd hebben zullen niet in staat zijn om het in het openbaar te vertonen. Omdat zo’n persoon niet alleen de gevechtskunsten beoefent, is hij volledig voorbij het niveau van de gewone mensen geraakt, en moet hij cultivatie beoefenen volgens de innerlijke cultivatiewijze. Hij zal zijn Xinxing in stand moeten houden en verbeteren. Hij moet weinig belang hechten aan zulke dingen als materieel belang. Hoewel hij zulke Kungfu kan cultiveren, zal hij het niet meer terloops kunnen gebruiken tussen gewone mensen vanaf nu. Het zal hem toegestaan zijn het te gebruiken als niemand in de buurt is om het te zien. Wanneer je deze romans leest, zal je merken dat een personage zal vechten en doden voor een zwaardkunstenhandboek, of een schat, of vrouwen, en iedereen heeft grote vermogens, en beweegt zich heen en weer als goden. Denk er alsjeblieft over na. Cultiveren deze mensen met een dergelijke echte Kungfu het niet via de innerlijke cultivatiewijze? Ze hebben het alleen maar gecultiveerd door hun Xinxing te verbeteren, en ze zijn reeds ongeïnteresseerd geworden in roem, winst, evenals verschillende verlangens. Hoe kunnen ze anderen gaan doden? Hoe kunnen ze zoveel belang hechten aan geld en weelde? Het is absoluut onmogelijk. Het zijn slechts artistieke overdrijvingen. Mensen zoeken gewoonweg naar psychologische prikkeling en zullen alles doen om die dorst te lessen. De auteurs hebben ook een dergelijke tendens ontdekt en zullen om het even wat schrijven waar je tevreden mee bent of naar zoekt. Hoe onwaarschijnlijker de boeken worden, hoe liever je ze leest. Het zijn slechts artistieke overdrijvingen. Die mensen die werkelijk zulke Kungfu hebben zullen het niet op deze manier doen. In het bijzonder, zullen ze er niet mee pronken in het openbaar.

Pronkmentaliteit

Vanwege het beoefenen van cultivatie onder gewone mensen, kunnen een heleboel van onze beoefenaars veel van hun gehechtheden niet opgeven. Veel gehechtheden zijn reeds natuurlijk geworden, en ze kunnen ze zelf niet bemerken. Een dergelijke mentaliteit om te pronken kan zich in elke situatie manifesteren, en het kan ook naar boven komen in het doen van een goede daad. Om roem, winst, en een beetje voordeel te verkrijgen adverteren sommige mensen zichzelf en pronken door te zeggen, “Ik ben een getalenteerd en een bekwaam persoon.” Wij hebben ook zulke gevallen. Sommige beoefenaars die een beetje beter dan anderen beoefenen, of beter Tianmu zicht hebben, of wiens oefeningsbewegingen er beter uit zien, scheppen daar ook graag over op.

Iemand zegt, “Ik heb iets gehoord van meester Li.” Mensen zullen hem omringen om te luisteren naar wat hij zegt. Hij zal er iets aan toevoegen met zijn begrip om het gerucht door te geven. Wat is de bedoeling? Het is om op te scheppen over zichzelf. Toch vertellen de mensen het gerucht door van de ene naar de andere met een grote belangstelling alsof ze goed geïnformeerd zijn of zoveel van onze beoefenaars het niet begrijpen of niet zoveel weten als zij doen. Het is natuurlijk geworden voor hen, of misschien zijn ze zich er niet van bewust. Ze hebben gewoonweg onbewust een dergelijke mentaliteit om te pronken. Wat zou anders de bedoeling zijn van het verspreiden van het gerucht? Sommige mensen roddelen over wanneer de meester terug naar de bergen zal gaan. Ik kom niet van de bergen. Waarom zou ik teruggaan naar de bergen? Anderen roddelen dat ik iemand ooit iets verteld heb en hem bijzonder behandel. Wat voor goed doet het om zulke dingen door te zeggen? Het doet geen enkel goed. We hebben echter gezien dat dit zijn gehechtheid is, wat de pronkmentaliteit is.

Sommige mensen kwamen ook naar mij voor mijn handtekening. Wat is het doel? Het is de gewoonte van de gewone mensen om iemands handtekening te hebben als een souvenir. Als je geen cultivatie beoefent, zal mijn handtekening geen enkel nut hebben voor jou. Ieder woord in mijn boeken draagt mijn beeld en Falun, en elke zin werd door mij gezegd. Waarvoor heb je de handtekening nodig? Sommige mensen veronderstellen, “Met de handtekening, zal de boodschap van de meester in staat zijn me te beschermen.” Ze geloven nog steeds in zulke dingen als boodschappen. Wij spreken ook niet over boodschappen. Dit boek is reeds van onschatbare waarde. Wat anders ben je nog naar op zoek? Dit wordt allemaal veroorzaakt door die gehechtheden. Na de houding en het gedrag gezien te hebben van de discipelen die met me meereizen, zijn er nog steeds mensen die het zullen imiteren zonder te weten of ze goed of slecht zijn. In feite doet het er niet toe wie de persoon is, er is slechts één Fa. Je zou deze Dafa moeten volgen wanneer je iets doet, dat is de echte standaard. De mensen die aan mijn zijde werken hebben geen enkele speciale behandeling gekregen, en ze zijn hetzelfde als alle anderen. Ze zijn gewoon stafleden van de Onderzoeksvereniging. Ontwikkel zulke gehechtheden niet. Vaak kan je, wanneer je zulk een gehechtheid hebt, een rol spelen van het onbewust ondermijnen van Dafa. Het gerucht dat je uitgevonden hebt zal zelfs tot conflicten leiden en de gehechtheid van beoefenaars opwekken om ook dichter bij de meester te geraken om meer dingen te horen, enz. Behoren zij niet allemaal tot zo’n probleem?

Tot wat anders kan zo’n pronkmentaliteit leiden? Ik ben de beoefening sinds twee jaar aan het onderwijzen. Van de ervaren beoefenaars van onze Falun Dafa, kunnen er sommigen binnenkort Kai Gong worden (de uiteindelijke bevrijding van cultivatie-energie). Sommigen van hen zullen plotseling de fase van geleidelijke verlichting binnentreden. Waarom hadden ze geen supernormale vermogens op dat moment? Het is omdat ik jullie in één keer tot zulk een hoog niveau geduwd heb en het niet toegestaan was, omdat je je gehechtheden van gewone mensen nog niet opgegeven hebt. Je Xinxing is zeker al aanzienlijk verbeterd. Vele gehechtheden zijn echter nog niet opgegeven. Daarom was het niet toegestaan dat die supernormale vermogens naar buiten kwamen. Nadat je voorbij deze fase bent en standvastig geworden bent, zul je meteen in een staat van geleidelijke verlichting gebracht worden. Tijdens de staat van geleidelijke verlichting zal je Tianmu geopend worden op een zeer hoog niveau en zal je veel supernormale vermogens hebben. Laat me je vertellen dat zodra je echt begon met cultivatiebeoefening, je in feite al een groot gedeelte aan supernormale vermogens ontwikkeld hebt. Je hebt al zo’n hoog niveau bereikt en dus heb je een behoorlijk aantal supernormale vermogens. De laatste tijd zullen veel van onze beoefenaars zich in zulk een staat bevinden. Toch kunnen sommige mensen geen hoger niveau van cultivatie bereiken. Wat deze persoon fysiek heeft tezamen met zijn doorzettingsvermogen, is voorbestemd. Bijgevolg zullen sommige mensen Kai Gong en verlicht worden, volledig verlicht, op een zeer laag niveau. Er zullen zulke mensen zijn.

Ik wijs op dit onderwerp om je te laten weten dat wanneer er zo’n persoon is, je er zeker van moet zijn om hem niet als een opmerkelijk verlicht persoon te beschouwen. Dit is een zeer ernstige kwestie in cultivatiebeoefening. Alleen door deze Dafa te volgen, kan het de juiste manier zijn. Volg hem niet en luister niet naar hem omdat hij supernormale vermogens heeft, of bovennatuurlijke krachten, of omdat hij iets gezien heeft. Je zal hem schaden aangezien hij de gehechtheid van zelfvoldaanheid zal ontwikkelen en eindigen met alles te verliezen en alles afgesloten zal worden. Op het einde zal hij tot op de bodem vallen. Iemand die Kai Gong is geworden kan ook naar beneden vallen. Als hij zich niet naar behoren kan gedragen, kan een verlicht persoon ook naar beneden vallen. Zelfs een Boeddha kan naar beneden vallen als hij zich niet naar behoren kan gedragen, om maar niet te spreken over een beoefenaar zoals jij tussen de gewone mensen! Daarom, moet je jezelf goed beheersen ongeacht hoeveel of hoe krachtig je supernormale vermogens of bovennatuurlijke krachten ontwikkeld zijn. De laatste tijd zijn er een aantal mensen die hier zitten, die het ene moment kunnen verdwijnen en het volgende weer verschijnen. Het is gewoon zo. Er zullen grotere bovennatuurlijke krachten ontwikkeld worden. Hoe zal je jezelf gedragen in de toekomst? Als onze leerling en beoefenaar, moet je hem niet aanbidden of naar zulke dingen zoeken ongeacht of deze dingen met jou of met anderen gebeuren in de toekomst. Wanneer je geest eenmaal verkeerd is, zal het ineens voorbij zijn en je zal naar de bodem vallen. Het is mogelijk dat je op een nog hoger niveau bent dan hij, met uitzondering dat jouw supernormale vermogens nog niet naar buiten gekomen zijn. Ten minste wat dit specifieke punt betreft, ben je naar een lager niveau gestruikeld. Bijgevolg moet iedereen er op letten bijzondere aandacht te schenken aan deze zaak. We hebben het op een zeer belangrijke plaats gezet omdat zulke dingen binnenkort naar boven zullen komen. Wanneer het naar buiten komt, zal het niet toegestaan zijn als je jezelf niet naar behoren kunt gedragen.

Een beoefenaar die supernormale vermogens ontwikkeld heeft en Kai Gong of werkelijk verlicht geworden is, moet zichzelf ook niet als een bijzonder iemand beschouwen. Wat hij gezien heeft is beperkt tot zijn eigen niveau. Zijn cultivatiebeoefening kan dit niveau bereiken omdat zijn verlichtingscapaciteit, zijn Xinxing-standaard, en zijn wijsheid slechts deze trap kunnen bereiken. Daarom zal hij waarschijnlijk niet geloven wat er op hogere niveaus is. Het is gewoon omdat hij het niet kan geloven dat hij zal denken dat wat hij gezien heeft absoluut is en dat het alles zal zijn. Het heeft nog een lange weg af te leggen omdat zijn niveau gewoon hier blijft.

Sommige mensen zullen Kai Gong worden op dit niveau omdat ze niet verder kunnen gaan in cultivatiebeoefening. Bijgevolg kunnen ze slechts op dit niveau verlicht worden. Van degenen die hun cultivatie zullen voltooien in de toekomst, zullen sommigen verlicht worden op de kleine wereldse paden, sommigen zullen verlicht worden op verschillende niveaus, en sommigen zullen verlicht worden met de Juiste Vrucht. Alleen de verlichten met de Juiste Vrucht zijn op het hoogste niveau, en zij kunnen dingen zien en verschijnen op verschillende niveaus. Zelfs degenen die verlicht worden op de laagste wereldse paden kunnen enkele dimensies en de verlichten zien, en ze kunnen met hen communiceren. Tegen die tijd moet je niet zelfvoldaan worden, omdat de verlichting op de kleine wereldse paden op de lagere niveaus de Juiste Vrucht niet kan bereiken. Dit is zeker. Wat kan er dan aan gedaan worden? Men kan slechts op dit niveau blijven. Het zal een kwestie van enige tijd later zijn als hij zijn cultivatie voort wenst te zetten naar hogere niveaus. Waarom zou hij niet Kai Gong mogen worden als zijn cultivatie slechts zover kan reiken? Hoewel je jezelf zo blijft cultiveren, zal je cultivatie geen verdere vooruitgang maken. Daarom zul je Kai Gong worden aangezien het einde bereikt is. Er zullen veel zulke mensen zijn. Ongeacht wat er gebeurt, men moet een goede Xinxing behouden. Alleen door het volgen van Dafa, kan het de juiste manier zijn. Het is door het beoefenen van de cultivatie van Dafa dat je supernormale vermogens verworven hebt of Kai Gong geworden bent. Als je Dafa op de tweede plaats zet en je bovennatuurlijke krachten op de eerste plaats, of als je als een verlicht persoon gelooft dat wat je begrijpt correct is op de ene of de andere manier, of zelfs jezelf als bijzonder beschouwt en boven Dafa, zou ik zeggen dat je al begonnen bent te vallen. Je zal in gevaar zijn en steeds slechter worden. Tegen die tijd zal je echt in moeilijkheden belanden, en je cultivatie zal uiteindelijk geruïneerd zijn. Je kan gemakkelijk naar het lagere niveau vallen als je de zaken niet goed kan doen, en je cultivatie zal tevergeefs zijn.

Laat me je toch nog vertellen dat de inhoud van dit boek van de Fa komt van mijn verscheidene lezingen die gecombineerd zijn. Het werd allemaal door mij uitgesproken, en elke zin werd door mij uitgesproken. Elk woord werd uit de audiocassettes genomen en werd woord voor woord opgeschreven. Mijn leerlingen en beoefenaars hielpen me het op te schrijven van de audiocassettes en dan maakte ik van tijd tot tijd correcties. Het is allemaal mijn Fa. Wat ik onderwezen heb is slechts deze Fa.


Kungfu is in het algemeen bekend als een opsomming van traditionele Chinese gevechtskunsten. In de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars heeft het ook de betekenis van de staat die men bereikt heeft in de cultivatiepraktijk.

“Vuur maken” is een Chinese term die ook de betekenis Cultivatiewaanzin heeft.

Een Chinese uitdrukking die algemeen gebruikt wordt om een situatie te beschrijven waarin men gemakkelijk terecht kan komen, maar moeilijk uit kan raken.