LEZING DRIE

Ik Beschouw Alle Beoefenaars Als Mijn Discipels

Weet je welk soort dingen ik heb gedaan? Ik beschouw alle beoefenaars, inclusief diegenen die er toe in staat zijn oprecht cultivatie te beoefenen via zelfstudie, als mijn discipels. Jullie de beoefening op hoger niveau onderwijzen zal niet lukken indien ik jullie niet als zodanig behandel. Het zou anders neerkomen op onverantwoord zijn en een puinhoop veroorzaken. We hebben jullie zovele dingen gegeven en jullie zovele principes geleerd die gewone mensen niet zouden mogen weten. Ik heb jullie deze Dafa geleerd en jullie ook voorzien van zovele andere dingen. Jullie lichamen werden gezuiverd, en sommige aanverwante zaken zullen er ook bij betrokken worden. Zodoende zal het helemaal niet toegestaan zijn indien ik jullie niet als discipels behandel. Het is niet toegestaan zomaar zovele hemelse geheimen te ontluiken voor gewone mensen. Toch moet er een punt aangehaald worden. Nu zijn de tijden veranderd. We gebruiken niet langer het ritueel van de kowtow . Dat soort formaliteiten is van weinig nut en komt religieus over. We gebruiken ze niet. Van welk nut is je kowtow en je aanbidden van de meester als je je nog steeds zoals gewoonlijk gedraagt wanneer je eenmaal deze deur uitstapt en doet wat je ook maar wil, strevend en vechtend voor je roem en belangen onder de gewone mensen? Jullie zouden ook de reputatie van Falun Dafa kunnen beschadigen onder mijn naam!

Echte cultivatie hangt geheel af van jullie hart. Zolang jullie cultivatie kunnen beoefenen en uiteindelijk stevig gegrond worden in cultivatiebeoefening tot het eind, zullen we jullie als discipels behandelen. Het zal niet lukken als ik jullie niet zo behandel. Alhoewel, er zijn enkelingen die zichzelf misschien niet echt als cultivatiebeoefenaars beschouwen wanneer ze cultivatie beoefenen. Het is voor sommige mensen onmogelijk het te halen. Anderzijds zijn er vele mensen die in hun cultivatie zullen volharden. Zolang jullie volharden, zullen we jullie als discipels behandelen.

Kan men je als een Falun Dafa discipel beschouwen als je gewoon dagelijks een paar sets van de oefening uitvoert? Dat is niet noodzakelijk het geval. Dit is vanwege het feit dat echte cultivatiebeoefening de vereisten van de Xinxing-standaard zou moeten volgen die we hebben gevestigd, en je moet daadwerkelijk je Xinxing verhogen. Dat is de echte cultivatiebeoefening. Als jullie alleen de oefening uitvoeren zonder Xinxing te verbeteren en zonder de krachtige energie om alles te ondersteunen, kan het geen cultivatiebeoefening genoemd worden. Dan kunnen we jullie ook niet als Falun Dafa discipels behandelen. Als je zo verder gaat zonder de vereisten van onze Falun Dafa te volgen en jezelf zoals gewoonlijk onder gewone mensen gedraagt zonder je Xinxing te verhogen, kan je nog steeds in andere moeilijkheden terechtkomen ook al doe je de oefeningen. Je zou zelfs kunnen beweren dat het de beoefening van Falun Dafa is, die je op het slechte pad heeft gebracht. Dit is allemaal mogelijk. Daarom moet je oprecht onze Xinxing-vereisten volgen. Slechts dan kan je een echte cultivatiebeoefenaar zijn. Ik heb het voor iedereen duidelijk gemaakt. Kom daarom niet naar mij toe voor een dergelijke formaliteit als het aanbidden van de meester. Zolang je werkelijk cultivatie beoefent, zal ik je zo behandelen. Er zijn zo veel van mijn Fashen, dat ze ontelbaar zijn. Deze beoefenaars buiten beschouwing gelaten, ben ik in staat voor veel meer beoefenaars te zorgen.

De Qigong Van De Boeddha School En Boeddhisme

De Qigong van de Boeddha School is geen Boeddhisme. Ik moet dit punt voor iedereen duidelijk maken. In feite is de Qigong van de Taoïstische School evenmin de Taoïstische religie. Sommige van onze beoefenaars zijn steeds verward door zulke dingen. Sommige mensen zijn monniken afkomstig van tempels, en sommigen zijn leken-Boeddhisten. Zij menen een beetje meer over Boeddhisme te weten en zullen enthousiast Boeddhisme onder onze beoefenaars promoten. Laat mij jullie zeggen dat jullie zoiets niet zouden moeten doen, want ze zijn niet van dezelfde cultivatieschool. Religie heeft religieuze vormen. Hier onderwijzen we een deel van onze cultivatieschool. Behalve de professionele Falun Dafa beoefenaars zou niemand de formaliteit van religie moeten volgen. Daarom is onze school geen Boeddhisme in de Periode van het Einde van de Dharma.

De Dharma in Boeddhisme is slechts een klein deel van de Fa van Boeddha. Er zijn nog vele grote Dafa op hogere niveaus. Verschillende niveaus hebben ook verschillende Fa. Sakyamuni zei dat er 84.000 cultivatiewijzen waren. Boeddhisme bevat slechts enkele cultivatiewijzen. Het bevat slechts Tian-tai Cultivatiewijze, Hua-yan Cultivatiewijze, Zen Boeddhisme, School van het Zuivere Land, Tantrisme, enz. Zij staan niet eens voor een nietig klein deel ervan! Het kan daarom niet de gehele Fa van Boeddha voorstellen, en het is slechts een klein deel van de Fa van Boeddha. Onze Falun Dafa is ook een van de 84.000 cultivatiewijzen in de Boeddha School, en het is niet aan het primitief Boeddhisme of aan het Boeddhisme in de Periode van het Einde van de Dharma verwant, noch heeft het iets te maken met moderne religies.

Boeddhisme werd 2500 jaar geleden door Sakyamuni in het oude India opgericht. Toen Sakyamuni Kai Gong werd (het uiteindelijke vrijkomen van cultivatie-energie, volledige verlichting), herinnerde hij zich wat hij voordien had gecultiveerd en maakte het openbaar om mensen te redden. Hoeveel duizenden volumes geschriften er in die school ook zijn geproduceerd, het was feitelijk uit drie woorden samengesteld. De karakteristieken van zijn school zijn “Voorschrift (moraliteit, onthouding), Samadhi (meditatie in trance; concentratie), Wijsheid”. Voorschrift is het opgeven van alle gewone menselijke verlangens, het zichzelf dwingen alle streven naar voordeel op te geven en al het wereldlijke van je af te zetten, enz. Zodoende zal de geest leeg zijn zonder aan iets te denken, en zal het in staat zijn zich te concentreren. Ze vullen elkaar aan. Wanneer iemand zich kan concentreren, kan hij in meditatie zitten om echt te cultiveren, en hij is afhankelijk van zijn vaardigheid tot concentratie om vordering te maken in cultivatie, wat het echte deel van cultivatiebeoefening in die school is. Hij heeft geen oefening, noch verandert hij zijn Benti (iemands fysieke lichaam alsook zijn lichamen in andere dimensies). Hij zal enkel de Gong cultiveren die zijn niveau bepaalt. Hij cultiveert daarom alleen zijn Xinxing. Hij cultiveert zijn lichaam niet, noch spreekt hij over de transformatie van Gong. Tegelijkertijd zal hij via meditatie zijn vaardigheid tot concentratie versterken, en zal hij in pijn zitten om zijn karma te elimineren. Wijsheid slaat op het feit dat iemand verlicht wordt en grote wijsheid en intellect verkrijgt, en dat hij de waarheid van het universum zowel als de werkelijkheid van de verschillende dimensies in het universum kan zien. Zulk een persoon kan zijn bovennatuurlijke goddelijke krachten aanwenden. Het ontwaken van wijsheid en verlichting wordt ook Kai Gong genoemd.

Toen Sakyamuni zijn cultivatiewijze oprichtte, bestonden er gelijktijdig acht religies in India. Er was een diepgewortelde religie, Brahmanisme genoemd. Gedurende zijn hele leven heeft Sakyamuni een ideologische strijd geleverd met andere religies. Omdat wat Sakyamuni onderwees een orthodoxe Fa was, werd de Boeddhistische Dharma die hij onderwees steeds populairder in de loop van zijn onderricht terwijl andere religies in toenemende mate verzwakten. Zelfs het diepgewortelde Brahmanisme stond op het punt volledig te verdwijnen. Hoe dan ook, na Sakyamuni’s nirvana (dood) herwonnen andere religies, vooral Brahmanisme, hun populariteit. Wat was echter de situatie in het Boeddhisme? Sommige monniken werden Kai Gong en verlicht op verschillende niveaus, en hun niveau van verlichting was behoorlijk laag. Sakyamuni bereikte het niveau van Tathagata, maar vele monniken bereikten dit niveau niet.

De Fa van Boeddha heeft verschillende manifestaties op verschillende niveaus. Echter, hoe hoger het niveau is, hoe dichter het de waarheid nadert. Hoe lager het niveau is, hoe verder het verwijderd is van de waarheid. Daarom werden deze monniken Kai Gong en verlicht op lagere niveaus, en gebruikten ze de manifestatie van het universum die zij zagen op hun niveaus alsook de situaties en principes die zij begrepen, om te interpreteren wat Sakyamuni zei. Namelijk, sommige monniken interpreteerden Sakyamuni’s Dharma op die of die manier. Sommige monniken preekten wat zij verstonden onder de woorden van Sakyamuni, in plaats van de oorspronkelijke woorden van Sakyamuni te gebruiken, hetgeen de Boeddhistische Dharma dan ook onherkenbaar heeft vertekend, en het was geenszins de Dharma onderwezen door Sakyamuni. Tenslotte was de Boeddhistische Dharma verdwenen in India. Dit was een ernstige les in de geschiedenis. Het resultaat was dat er later in India geen Boeddhisme meer was. Voor het verdween, onderging het Boeddhisme verscheidene hervormingen. Het werd uiteindelijk vermengd met iets van Brahmanisme en werd de hedendaagse religie die in India Hindoeïsme wordt genoemd. Het vereert niet langer een Boeddha; het vereert iets anders. Ook gelooft het niet in Sakyamuni. Het is zo een situatie.

Tijdens haar ontwikkeling onderging het Boeddhisme verscheidene relatief grote hervormingen. Eén ervan vond plaats kort nadat Sakyamuni heenging. Sommige mensen stichtten Mahayana (het Groot Vehikel Boeddhisme) gebaseerd op de principes op hoog niveau onderwezen door Sakyamuni. Men geloofde dat de Dharma die Sakyamuni in het openbaar onderwees bedoeld was om gewone mensen van de mogelijkheid te voorzien zichzelf te redden en het Arhatschap te bereiken. Het bood geen redding aan alle wezens en werd daarom Hinayana genoemd (het Kleine Vehikel Boeddhisme). De monniken in het zuidoosten van Azië volgen nog steeds de primitieve cultivatiewijze beoefend in het Sakyamuni tijdperk. In de Han streek (China) noemen wij dit het “Kleine Vehikel” Boeddhisme. Vanzelfsprekend denken zij er zelf niet zo over. Ze geloven dat zij Sakyamuni’s oorspronkelijke traditie hebben geërfd. Zo is het inderdaad. Ze hebben in hoofdzaak de cultivatiewijze uit het Sakyamuni tijdperk geërfd.

Nadat dit gereformeerde Mahayana geïntroduceerd was in China, wortelde het zich in ons land en het werd het hedendaagse Boeddhisme in ons China. Het heeft in feite een volledig ander voorkomen gekregen dan het Boeddhisme in het Sakyamuni tijdperk. Alles is gewijzigd, van de klederdracht tot de hele staat van verlichting en de hele cultivatiepraktijk. In het primitieve Boeddhisme werd alleen Sakyamuni aanbeden als de stichter. Maar nu zijn er vele Boeddha’s en grote Bodhisattva’s in het Boeddhisme, en vele Boeddha’s worden aanbeden. Boeddhisme is een multi-Boeddha religie geworden, en het geloof wordt opgedragen aan vele Tathagata Boeddha’s, zoals Boeddha Amitabha, Bhaishajaguru, de Grote Zon Tathagata enz. Er zijn ook vele grote Bodhisattva’s. Op deze manier is het hele Boeddhisme volledig verschillend geworden van wat Sakyamuni in zijn tijd stichtte.

Tijdens deze tijdspanne vond een andere hervorming plaats. Bodhisattva Nagarjuna openbaarde een geheime cultivatiewijze. Het kwam van India en werd in de Han streek geïntroduceerd via Afghanistan en Xinjiang. Het vond plaats in de tijd van de Tang Dynastie en werd daarom Tang Tantrisme genoemd. Omdat China in hoge mate door het Confucianisme werd beïnvloed, waren haar morele waarden verschillend van die van andere gewone nationaliteiten. Deze geheime praktijk bevatte de dubbele cultivatie van man en vrouw, wat in die tijd niet door de maatschappij geaccepteerd kon worden. Daarom werd het tijdens het Huichang tijdperk van de Tang Dynastie uitgeroeid toen het Boeddhisme onderdrukt werd, en Tang Tantrisme verdween uit onze Han streek. Heden ten dage is er het Oostelijke Tantrisme in Japan, wat in die tijd uit China kwam. Maar het is niet door Guanding (energie vullen via de kruin van het hoofd) gegaan. Indien iemand Tantrisme studeert zonder Guanding, zal hij volgens het Tantrisme beschouwd worden als iemand die de Fa steelt en zal hij niet erkend worden als iemand die de leer persoonlijk heeft ontvangen. Een andere cultivatiewijze in Tibet geïntroduceerd uit India via Nepal werd het Tibetaans Tantrisme genoemd. Het is tot op de dag van vandaag overgeleverd. Dit is in hoofdzaak de situatie in het Boeddhisme. Ik heb slechts kort de loop van haar ontwikkeling en evolutie samengevat. Gedurende de hele ontwikkeling van het Boeddhisme zijn er enkele cultivatiewijzen verschenen zoals Zen Boeddhisme gesticht door Boddhidarma, de School van het Zuivere Land, Hua-yan Cultivatiewijze enz., die allen gesticht waren gebaseerd op enkele inzichten over wat Sakyamuni in die tijd zei. Ze behoorden ook allen tot het hervormde Boeddhisme. Er waren meer dan tien van zulke cultivatiewijzen in het Boeddhisme, en ze hebben allen de vorm van religie aangenomen. Zodoende behoren ze allen tot het Boeddhisme.

Wat de religies betreft die deze eeuw werden gesticht, of niet alleen deze eeuw, maar ook vele nieuwe religies die verscheidene eeuwen geleden zijn gesticht, het merendeel onder hen is vals. De grote verlichten hebben allen hun eigen paradijzen om mensen te redden. Deze Tathagata Boeddha’s zoals Sakyamuni, Boeddha Amitabha, de Grote Zon Tathagata enz. hebben allen hun eigen paradijzen om mensen te redden. In ons Melkwegstelsel zijn er meer dan honderd zulke paradijzen. Onze Falun Dafa heeft ook een Falun Paradijs.

Waar kunnen deze valse praktijken hun volgelingen naartoe brengen om ze te redden? Ze kunnen geen mensen redden. Wat ze preken is geen Fa. Natuurlijk lag het niet in de bedoeling van sommigen om demonen te worden en de orthodoxe religies te ondermijnen toen zij aanvankelijk religies stichtten. Ze werden Kai Gong en verlicht op verschillende niveaus. Ze zagen enkele principes, en toch waren ze ver verwijderd van de verlichten die mensen kunnen redden. Ze bevonden zich op zeer lage niveaus, en ze ontdekten enkele principes. Ze beseften dat sommige dingen onder de gewone mensen verkeerd waren, en ook vertelden ze de mensen hoe ze goede daden konden verrichten. Ze waren aanvankelijk niet tegen religies gekant. Uiteindelijk aanbaden mensen hen en beschouwden ze wat ze zeiden als redelijk. Daarop geloofden de mensen hen steeds meer. Het resultaat was dat de mensen hen aanbaden in plaats van religies. Wanneer hun gehechtheid aan bekendheid en voordeel zich eenmaal had gevormd, zouden ze het publiek vragen hen te eren met een paar titels. Van toen af aan zouden ze nieuwe religies opstarten. Ik zeg jullie dat dit allemaal kwaadaardige religies zijn. Zelfs als ze de mensen geen kwaad berokkenen zijn ze nog steeds kwaadaardige praktijken, omdat ze het geloof van de mensen in orthodoxe religies verstoren. Orthodoxe religies kunnen mensen redden terwijl zij dit niet kunnen. Na verloop van tijd sluipen er slechte daden in. Er zijn recentelijk veel van zulke dingen in China geïntroduceerd. De zogenaamde Guanyin School is er één van. Wees daarom op je hoede. Er wordt gezegd dat er meer dan tweeduizend praktijken in een zuidoost Aziatisch land zijn. Er zijn allerlei soorten geloof in landen van Zuidoost Azië en andere westerse landen. Er is een land dat openlijk de duivelaanbidding beoefent. Zulke dingen zijn allemaal demonen die naar buiten zijn gekomen in de Periode van het Einde van de Dharma. De Periode van het Einde van de Dharma verwijst niet alleen naar die in het Boeddhisme, maar ook naar de corruptie van vele dimensies onder een erg hoog dimensie niveau. De Periode van het Einde van de Dharma slaat niet alleen op die in het Boeddhisme, het betekent ook dat er geen Fa aanwezig is in de geesten van de mensen om moraliteit in de menselijke samenleving te behouden.

Slechts Eén Cultivatiewijze Beoefenen

We vereisen dat men slechts één cultivatiewijze beoefent. Hoe je ook cultivatie beoefent, je zou je cultivatie niet moeten verknoeien door er andere dingen aan toe te voegen. Sommige leken-Boeddhisten beoefenen Boeddhisme tegelijk met het beoefenen van onze Falun Dafa. Ik zeg jullie dat jullie uiteindelijk niets zullen bereiken aangezien niemand jullie iets zal geven. Omdat we allemaal van de School van Boeddha zijn, is er een Xinxing-kwestie alsook een kwestie van specialiseren in slechts één cultivatiewijze. Je hebt slechts één lichaam. Van welke school zal je lichaam de cultivatie-energie ontwikkelen? Hoe kan het getransformeerd worden? Waar wil je naar toe? Je zal gaan waar je cultivatieschool je naartoe leidt. Indien je de cultivatie van de School van het Zuivere Land volgt, zal je naar Boeddha Amitabha’s Paradijs van Ultieme Gelukzaligheid gaan. Indien je de cultivatie van Bhaishajaguru volgt, zal je naar het Glanzend Paradijs gaan. Zo wordt het gezegd in religies, en het wordt “geen tweede cultivatie” genoemd.

Het doen van de oefening waar we hier naar verwijzen is inderdaad het volledige proces van energietransformatie; het volgt iemands eigen cultivatiewijze. Waar zou je naartoe willen gaan? Als je op twee boten tegelijk stapt, zal je niets bereiken. Niet alleen kan een Qigong-praktijk niet met Boeddhisme in tempels vermengd worden, dit zou ook niet mogen plaatsvinden tussen verschillende cultivatiepraktijken, of tussen Qigong-praktijken, noch tussen religies. Zelfs binnen dezelfde religie zouden de verscheidene cultivatiewijzen niet vermengd moeten worden, en men moet slechts één enkele cultivatiewijze kiezen. Indien je de School van het Zuivere Land cultiveert zul je enkel de School van het Zuivere Land cultiveren. Indien je Tantrisme cultiveert zul je enkel Tantrisme cultiveren. Indien je Zen Boeddhisme cultiveert zul je enkel Zen Boeddhisme cultiveren. Als je op twee boten tegelijk stapt, zowel dit als dat cultiveert, zul je niets bereiken. Het is immers zelfs binnen het Boeddhisme vereist één enkele cultivatiewijze te volgen en het is niet toegestaan cultivatiepraktijken met elkaar te vermengen. Ook een Boeddhist beoefent zowel energie als cultivatie. Het transformatieproces van zijn Gong volgt het proces van cultivatiebeoefening en transformatie in die cultivatiewijze. Er vindt ook een transformatieproces van Gong in andere dimensies plaats, dat ook een zeer ingewikkeld en mysterieus proces is dat niet zomaar aan andere dingen toegevoegd kan worden om te cultiveren.

Toen sommige leken-Boeddhisten hoorden dat we Qigong van de Boeddha School beoefenen, namen ze onze beoefenaars mee naar tempels om ze tot het Boeddhisme te bekeren. Laat mij allen hier aanwezig zeggen dat niemand zoiets zou moeten doen. Anders zullen jullie onze Dafa en de regels in het Boeddhisme ruïneren. Tegelijkertijd zullen jullie de beoefenaars verstoren en maken dat ze niets bereiken. Dit is niet toegestaan. Cultivatiebeoefening is een ernstige zaak. Men moet zich beperken tot het beoefenen van één enkele cultivatiewijze. Hoewel het deel dat wij onder de gewone mensen verspreiden geen religie is, heeft het hetzelfde doel in cultivatiebeoefening, namelijk het bereiken van Kai Gong en verlichting, zowel als de succesvolle voltooiing van hun cultivatie.

Sakyamuni zei dat tijdens de Periode van het Einde van de Dharma monniken het moeilijk zouden hebben om zichzelf te redden, om maar niet te spreken van de leken-Boeddhisten die van niemand bescherming genieten. Ook al heb je een meester, deze zogenaamde meester is ook een beoefenaar. Zijn cultivatie zal tevergeefs zijn als hij niet daadwerkelijk cultivatie beoefent. Zonder zijn geest te cultiveren kan niemand slagen. Bekering is een formaliteit van de gewone mensen. Zul je tot de Boeddha School behoren na bekering? En zal een Boeddha dan voor je zorgen? Zoiets bestaat niet. Het is en blijft zinloos, ook al kowtow je dagelijks tot je hoofd ervan bloedt, en ook al brand je de ene wierookbundel na de andere. Je zult oprecht je geest moeten cultiveren. In de Periode van het Einde van de Dharma heeft het universum grote veranderingen ondergaan. Zelfs de plaatsen vereerd door religies zijn slecht geworden. Degenen met supernormale vermogens (waaronder monniken) hebben ook deze situatie ontdekt. Op dit ogenblik ben ik de enige persoon ter wereld die de orthodoxe Fa in het openbaar onderwijst. Ik heb iets gedaan dat niemand voordien heeft gedaan en heb zo een grote deur geopend in deze Periode van het Einde van de Dharma. In feite is het een kans die zich in geen duizend jaar of geen tienduizend jaar aanbiedt. Maar of iemand gered kan worden en of iemand cultivatie kan beoefenen of niet, hangt nog steeds volledig van de persoon zelf af. Wat ik heb gezegd is een enorm kosmisch principe.

Ik eis niet dat jullie mijn Falun Dafa studeren. Wat ik heb gezegd is een principe. Indien je cultivatie wil beoefenen, moet je je beperken tot één enkele cultivatiewijze. Anders kan je helemaal niet slagen. Vanzelfsprekend zullen we je met rust laten indien je geen cultivatie wil beoefenen. Deze Fa wordt enkel onderwezen aan de echte beoefenaars. Daarom moet men slechts één cultivatiewijze beoefenen en deze zelfs niet vermengen met ideeën afkomstig van andere praktijken. Ik onderwijs hier geen activiteiten van de geest. Er is geen enkele activiteit van de geest in onze Falun Dafa. Voeg daarom geen gedachten aan de praktijk toe. Wees er zeker van te onthouden dat er fundamenteel geen activiteit van de geest is. De Boeddha School vereist leegte terwijl de Taoïstische School van het niets spreekt.

Ooit was mijn geest verbonden met vier of vijf grote verlichten en grote Taoïsten van extreem hoge niveaus. Van hoge niveaus gesproken, ze waren op zulke hoge niveaus dat gewone mensen het moeilijk zouden geloven wanneer ze het horen. Zij wensten te weten wat er zich in mijn geest afspeelde. Ik heb gedurende vele jaren cultivatie beoefend. Het is absoluut onmogelijk voor andere mensen om mijn gedachten te lezen, en de supernormale vermogens van andere mensen kunnen mij helemaal niet bereiken. Niemand is er toe in staat mij te begrijpen en niemand weet wat er zich in mijn geest afspeelt. Zij wensten te weten wat er zich in mijn geest afspeelde. Daarom verbonden ze, met mijn instemming, mijn geest met die van hen voor een bepaalde tijd. Eenmaal verbonden was het een beetje ondraaglijk voor me. Hoe hoog of hoe laag mijn niveau ook is, zolang ik mij onder de gewone mensen bevind en iets zinvols doe, namelijk het redden van mensen, is mijn hart gewijd aan het redden van mensen. Maar hoe vredig waren hun geesten? Hun kalmte had een angstaanjagende graad bereikt. Het kan mogelijk zijn voor één persoon om zo een kalmte te bereiken. Maar alle vier of vijf personen zaten daar met zo een kalmte, wat is als een vijver met stilstaand water met helemaal niets. Tevergeefs trachtte ik hun geesten te voelen. Ik voelde me mentaal werkelijk zeer oncomfortabel gedurende die verscheidene dagen en had een heel merkwaardig gevoel. Hun geesten waren voorbij de verbeelding en gewaarwording van gewone mensen, en ze waren volledig vrij van gehechtheden en leeg.

Er is helemaal geen activiteit van de geest voor cultivatie op zeer hoge niveaus omdat het systeem van je fundering reeds gelegd was toen je je op het niveau bevond waarin je de fundering opbouwde onder de gewone mensen. Bij het bereiken van cultivatie op hoog niveau werkt met name ons systeem automatisch en is de cultivatiebeoefening volledig automatisch. Zolang je je Xinxing verhoogt, zal je Gong groeien. Je zal zelfs geen oefening hoeven uit te voeren. Onze oefening heeft tot doel het automatisch energiemechanisme te versterken. Waarom zit iemand stil tijdens de meditatie? Hij verkeert volledig in de toestand van niet-gehechtheid. Je ziet dat de Taoïstische School die of die techniek vereist, de zogenaamde activiteiten van de geest of de begeleiding van activiteiten van de geest. Laat mij je zeggen dat zodra de Taoïstische School voorbij het niveau van Qi reikt, het niets zal bevatten en geen gebruik zal maken van die of die activiteit van de geest. Degenen die andere Qigong hebben beoefend kunnen zich nog steeds niet ontdoen van ademhalingsmethoden en activiteiten van de geest enz. Ik leer hen iets van de universiteit, en ze zullen me steeds iets vragen van de basisschool, zoals hoe ze activiteiten van de geest moeten richten en gebruiken. Ze zijn aan deze manier gewend geraakt. Ze denken dat Qigong nu eenmaal zo is. In feite is het zo niet.

Supernormale Vermogens En Energiepotentie

Velen onder onze beoefenaars zijn niet goed op de hoogte van de Qigong-terminologieën, en sommigen zijn er ook steeds door verward. Ze houden supernormale vermogens voor energiepotentie en omgekeerd. De cultivatie-energie die we bereiken door onze Xinxing te cultiveren en te assimileren met de karakteristiek van het universum is getransformeerd van onze De. Het bepaalt iemands niveau en de sterkte van zijn energiepotentie alsook zijn cultivatie status. Dit is de meest cruciale Gong. Wat zal er in de loop van de cultivatie met iemand gebeuren? Hij is in staat enkele bovennatuurlijke vermogens te ontwikkelen, welke we supernormale vermogens noemen. De energie die iemands niveau bepaalt wordt, zoals eerder vermeld, energiepotentie genoemd. Hoe hoger iemands niveau is, hoe groter zijn energiepotentie is, en hoe krachtiger zijn supernormale vermogens zijn.

Supernormale vermogens zijn bijproducten van iemands cultivatieproces, en ze zijn geen weergave van zijn niveau of de hoogte van zijn niveau noch van zijn energiepotentie. Sommigen kunnen er meerdere ontwikkelen terwijl anderen er minder bezitten. Daarbij komt dat supernormale vermogens bezitten niet datgene is wat nagestreefd moet worden als het hoofddoel van cultivatie. Alleen wanneer iemand vastbesloten is om echt cultivatie te beoefenen kan hij ze ontwikkelen, aangezien ze niet beschouwd kunnen worden als het principiële doel van cultivatie. Waarom cultiveer je ze? Wil je ze gebruiken onder de gewone mensen? Het is je absoluut niet toegestaan ze zomaar onder de gewone mensen te gebruiken. Het is daarom des te onwaarschijnlijker dat je ze zal bezitten naarmate je ze harder nastreeft. Omdat je streeft, is het streven op zich een gehechtheid. Cultivatiebeoefening doelt net op het opgeven van gehechtheden.

Vele mensen hebben geen supernormale vermogens al hebben ze een zeer hoog niveau van cultivatie bereikt. De meester heeft ze vergrendeld voor het geval ze zich niet in bedwang kunnen houden en slechte daden verrichten. Daarom is het onmogelijk voor hen om hun bovennatuurlijke vermogens te gebruiken. Er zijn behoorlijk veel van zulke mensen. Supernormale vermogens worden bestuurd door de menselijke geest. Het is mogelijk dat men zich tijdens zijn slaap niet kan bedwingen, en in een enkele droom kan men tegen de volgende morgen de hemel en de aarde ondersteboven hebben gekeerd. Zoiets zal niet toegestaan worden. Omdat cultivatiebeoefening plaatsvindt onder de gewone mensen, zullen degenen met grote supernormale vermogens niet toegestaan zijn ze te gebruiken. Het merendeel van hen is vergrendeld, maar dit is niet absoluut. Er zijn vele mensen die hun cultivatie zeer goed beoefenen en zichzelf in bedwang kunnen houden. Het is hen toegestaan enkele supernormale vermogens te bezitten. Indien je deze mensen vraagt zomaar hun supernormale vermogens ten toon te spreiden, zullen zij daar absoluut niet toe bereid zijn en ze zijn in staat zichzelf te beheersen.

Omgekeerde Cultivatie En Energie Lenen

Sommige mensen hebben nooit Qigong beoefend, of ze kunnen een paar bewegingen in een Qigong-klas geleerd hebben. Maar deze zijn bedoeld om ziekten te helen en fit te blijven, en ze zijn geen cultivatiebeoefening. Deze mensen hebben namelijk geen echte leer ontvangen, en toch bezitten zij plotseling Gong, van de ene dag op de andere. We zullen de herkomst van dit soort Gong zowel als zijn verschillende vormen bespreken.

Een van hen is omgekeerde cultivatie. Wat is omgekeerde cultivatie? Sommige mensen zijn relatief oud en ze wensen cultivatie te beoefenen. Het is voor hen te laat om cultivatie te beoefenen vanaf het begin. Toen de populariteit van Qigong zijn piek bereikte wilden ze ook cultivatie beoefenen. Ze wisten dat Qigong gebruikt kon worden om goede daden te verrichten voor andere mensen en dat ze tegelijkertijd ook zichzelf konden verbeteren. Ze hadden zo’n wens en wilden zichzelf verbeteren evenals cultivatie beoefenen. Maar toen Qigong een paar jaar terug zijn populariteit genoot, waren al die Qigong-meesters Qigong aan het promoten, en niemand onderwees echt iets op hoger niveau. Zelfs op de dag van vandaag is niemand Qigong op hoger niveau in het openbaar aan het onderwijzen, en ik ben de enige persoon die het doet. Er is geen ander persoon die het doet. Al deze mensen die cultivatie omgekeerd beoefenden waren de vijftig voorbij. Zij waren behoorlijk oud en hadden een zeer goede aangeboren kwaliteit. Zij droegen goede dingen in hun lichamen en waren haast goed genoeg om andermans discipels en opvolgers te zijn. Deze mensen waren echter behoorlijk oud en wilden cultivatie beoefenen. Het is geenszins een gemakkelijke zaak! Waar konden zij een meester vinden? Maar wanneer zij eenmaal aan cultivatie dachten en zodra deze gedachte door hun hoofd flitste, schitterde ze als goud en deed ze de wereld van tien richtingen zinderen. Men spreekt vaak van de Boeddha natuur, en dit was de Boeddha natuur die zich openbaarde.

Vanuit het standpunt van hogere niveaus is iemands leven niet bedoeld om gewoon een mens te zijn. Omdat iemands leven geboren is in het universum, is het geassimileerd met Zhen-Shan-Ren, de karakteristiek van het universum, en zijn aard is vriendelijk en edelmoedig. Maar wanneer het aantal levens eenmaal is vermenigvuldigd, vinden sociale interacties plaats. Zodoende worden sommige mensen zelfzuchtig en slecht en kunnen ze niet op zeer hoge niveaus blijven. Ze zullen vallen naar het lagere niveau waar ze weer slecht worden, en ze zullen verder vallen naar een lager niveau tot ze uiteindelijk terechtkomen op dit niveau van gewone mensen. Eenmaal tot op dit niveau gevallen, zouden ze volledig vernietigd moeten worden. Maar, vanuit hun edelmoedige mededogen, hebben de grote verlichten besloten de mensheid nog een kans te geven in de allermoeilijkste omgeving en schiepen ze een dergelijke dimensie.

Mensen in andere dimensies hebben niet zulke lichamen. Zij kunnen leviteren en kunnen groot of klein worden. Maar in deze dimensie is de mens voorzien van dit lichaam, onze vleselijke lichamen. Met dit lichaam kan men geen kou, warmte, vermoeidheid of honger verdragen. Het is pijnlijk wat er ook gebeurt. Wanneer je ziek bent, zal je lijden. Je moet geboorte, ouderdom, ziekten en dood ondergaan zodat je de karmische schuld kan inboeten door te lijden. Je kreeg een nieuwe kans om te zien of je terug kan keren naar de oorsprong. Daarom is de mensheid in een doolhof terechtgekomen. Toen je hier terechtkwam werd je dit paar ogen gegeven, zodat je niet in andere dimensies kan kijken noch de werkelijke materie kan zien. Indien je naar de oorsprong kan terugkeren is het bitterste leed ook het meest kostbaar. Er zijn vele ontberingen in cultivatie wanneer men tracht terug te keren naar de oorsprong vanuit de doolhof via de vaardigheid van verlichting, en zodoende kan men er snel geraken. Indien je verslechtert, zal je leven worden vernietigd. Daarom is een menselijk leven in de ogen van die grote verlichten niet bedoeld om een mens te zijn. Het heeft tot doel terug te keren naar je oorspronkelijke ware zelf. Een gewoon mens kan dit niet inzien. Een gewoon mens is slechts een gewoon mens in de gewone menselijke maatschappij, die slechts nadenkt over hoe hij zich kan ontwikkelen en hoe hij beter kan leven. Hoe beter hij leeft, hoe zelfzuchtiger hij wordt en hoe meer hij wil bezitten. Hij zal zich verder in de tegenovergestelde richting van de karakteristiek van het universum begeven en zijn vernietiging tegemoet gaan.

Vanuit hogere niveaus ziet men, dat terwijl je denkt dat je vorderingen maakt, je eigenlijk achteruitgaat. De mens denkt dat hij evolueert en dat de wetenschap vooruitgang boekt. In feite volgen ze slechts de wet van het universum. Zhang Guolao, een van de acht godheden, reed achterstevoren op zijn ezel. Weinig mensen weten waarom hij achterstevoren op zijn ezel reed. Hij ontdekte dat vooruit gaan achteruit gaan is, en dus reed hij in de andere richting op zijn ezel. Zodra iemand cultivatie wil beoefenen vinden de grote verlichten dit hart daarom uiterst waardevol en zullen ze hem zonder enige voorwaarde hulp verlenen. Het is net zoals de beoefenaars die hier vandaag zitten. Indien je cultivatie wil beoefenen kan ik je zonder enige voorwaarde helpen. Maar het zal niet lukken indien je ziekten wil genezen en naar dit of dat streeft als gewoon mens, en ik zal je niet kunnen helpen. Waarom? Omdat je een gewoon mens wil zijn, en gewone mensen moeten geboorte, ouderdom, ziekten en dood ondergaan. Het moet hen gewoon zo vergaan. Alles heeft zijn oorzaak-gevolg (Yinyuan) verhouding die niet verbroken kan worden. Je leven hield oorspronkelijk geen cultivatiepraktijk in, en nu wil je cultivatie beoefenen. Dan moet je toekomstig leven voor je herschikt worden, en dan kan je lichaam opnieuw in orde gebracht worden.

Wanneer een persoon eenmaal cultivatie wil beoefenen en deze wens uitgedrukt is, achten de grote verlichten het zeer waardevol wanneer ze dit zien. Maar hoe kunnen ze hem helpen? Waar ter wereld kan hij een meester vinden? Daarbij komt dat hij de vijftig voorbij is. De grote verlichten kunnen hem niet onderwijzen. Dit is omdat wanneer ze zichzelf zouden onthullen door hem te onderwijzen en hem van Fa zowel als van oefeningen te voorzien, dat zou neerkomen op het onthullen van de hemelse geheimen, en ze zouden zelf naar beneden moeten vallen. Mensen komen in de doolhof terecht omdat ze wandaden hebben begaan, en ze moeten cultivatie beoefenen door verlicht te worden in de doolhof. Daarom kunnen de grote verlichten hen niet onderwijzen. Indien een echte Boeddha zichtbaar wordt en je de Fa en de oefening onderwijst, zullen zelfs mensen met onvergeeflijke zonden komen om van hem te leren en iedereen zal in hem geloven. Wat is er dan nog om verlicht toe te worden? De kwestie van verlichting zal er dan niet meer zijn. Omdat de mensen zelf in de doolhof terechtgekomen zijn, zouden ze vernietigd moeten worden. Er is je een nieuwe kans gegeven terug te keren naar de oorsprong vanuit de doolhof. Als je in staat bent om terug te keren naar de oorsprong, dan slaag je erin. Indien je niet naar de oorsprong kan terugkeren, dan zul je de cyclus van Samsara voortzetten en vernietigd worden.

Men moet zijn eigen pad volgen. Wat moet er gebeuren indien hij cultivatie wil beoefenen? Ze hebben een manier bedacht. In die tijd was Qigong zeer populair, en dit maakte ook deel uit van de verandering in het kosmisch klimaat. Om mee te werken aan dit kosmisch klimaat, voorzagen de verlichten deze persoon van energie overeenkomstig zijn Xinxing-niveau via een zachte buis die als een waterkraan werkte. De energie kwam wanneer het opengedraaid werd. Indien de persoon energie wilde vrijlaten, zou de energie komen. Hij straalde geen energie uit aangezien hij zelf geen energie bezat. Het was gewoon een dergelijke staat. Dit wordt omgekeerde cultivatie genoemd, waarin men zijn cultivatie voltooide van het hogere niveau terug naar het lagere niveau.

Normaal gezien beoefenen wij cultivatie van het lagere niveau naar het hogere niveau toe, tot het bereiken van Kai Gong en de voltooiing van cultivatie. De zogenaamde omgekeerde cultivatie was voorbehouden aan die oudere mensen die onvoldoende tijd hadden om cultivatie te beoefenen van het lagere niveau naar het hogere niveau toe. Het ging dan ook sneller indien zij cultivatie van het hogere naar het lagere niveau beoefenden. Dat was ook een fenomeen van die tijd. Deze persoon moet een zeer hoog Xinxing-niveau bezitten, en de energie werd hem gegeven overeenkomstig zijn Xinxing-niveau. Wat waren de doelen? Men moest meewerken met het kosmisch klimaat van die tijd. Wanneer deze persoon goede daden verrichtte, kon hij tegelijkertijd beproevingen ondergaan. Dit is omdat terwijl iemand zich onder de gewone mensen bevindt, verscheidene gehechtheden van de gewone mensen op hem kunnen inwerken. Wanneer hij de ziekte van een patiënt genas, kon het gebeuren dat de patiënt het niet begreep. Toen hij de patiënt behandelde, kon hij heel wat slechte dingen uit diens lichaam hebben verwijderd. Alhoewel hij de patiënt in zulke mate heelde, kon het zijn dat er op dat ogenblik geen merkbaar verschil was. De patiënt zou echter niet tevreden zijn in zijn geest en hem een bedrieger noemen in plaats van zijn dank te betuigen. Aan de hand van deze problemen kon de geest van de persoon in zo een omgeving getest worden. Hem energie geven had tot doel hem in staat te stellen cultivatie te beoefenen en zichzelf in niveau te verhogen. Door goede daden te verrichten kon hij zijn eigen supernormale vermogens en zijn eigen cultivatie-energie ontwikkelen. Maar sommige mensen kenden dit principe niet. Heb ik niet gezegd dat niemand hem de Fa kon onderwijzen? Als hij het kon begrijpen, dan zou hij het krijgen. Het is een kwestie van verlichting. Als hij het niet kon begrijpen, dan kon er niets aan gedaan worden.

Toen sommige mensen de energie ontvingen, kregen ze het plotseling heel warm tijdens hun slaap, en konden ze amper onder de dekens blijven. Nadat ze de volgende ochtend waren opgestaan, kregen ze een elektrische schok waar ze hun handen ook maar plaatsten. Ze wisten dat ze energie hadden. Om het even wie last had van pijn ergens in het lichaam, ze konden de pijn helen met hun handen, en het werkte behoorlijk goed. Ze wisten dat ze van toen af aan energie hadden. Ze werden Qigong-meesters en hingen de naamborden op. Zij bestempelden zichzelf als Qigong-meester en vestigden hun praktijk. Aanvankelijk was deze persoon zeer degelijk. Wanneer hij andermans ziekten genas, gaven ze hem geld of geschenken, die hij waarschijnlijk allemaal weigerde te aanvaarden. Maar hij kon de bezoedeling van de smeltkroes van de gewone mensen niet weerstaan. Omdat mensen zoals deze nooit de echte Xinxing-cultivatie hebben doorlopen, was het zeer moeilijk om hun Xinxing onder controle te houden. Beetje bij beetje aanvaardde deze persoon kleine geschenken. Later zou hij ook grote geschenken aanvaarden. Tenslotte zou hij zich beledigd voelen als hij weinig geschenken kreeg. Uiteindelijk zou hij zeggen: “Waarom geven jullie mij zoveel dingen? Geef me geld!”. Hij zou niet tevreden zijn indien er niet genoeg geld gegeven werd. Hij zou ook geen respect hebben voor Qigong-meesters van de orthodoxe leer, en zijn oor vol hebben van andermans lofbetuigingen over zijn vaardigheden. Hij zou ook van streek zijn indien iemand iets slechts over hem zei. Zijn drang naar roem en zijn winstbejag zouden volledig ontwikkeld zijn. Hij vond zichzelf beter dan anderen en buitengewoon. Hij dacht dat de energie hem gegeven was om een Qigong-meester te worden en een fortuin te maken. In feite was het hem gegeven om cultivatie te beoefenen. Wanneer zijn drang naar roem en winst eenmaal ontwikkeld was, was zijn Xinxing-niveau feitelijk al gedaald.

Ik heb gezegd dat het niveau van Gong even hoog is als het niveau van Xinxing. Wanneer iemands Xinxing-niveau daalt, zal hij niet van zoveel energie voorzien worden omdat het gegeven moet worden in overeenstemming met zijn Xinxing-niveau. Het niveau van Gong is net zo hoog als dat van Xinxing. Hoe groter iemands drang naar roem en winst is, hoe lager het niveau is waartoe iemand zal dalen onder de gewone mensen, en zijn energie zal dientengevolge ook verzwakken. Wanneer hij volledig de bodem heeft geraakt, zal hij niet voorzien worden van energie en zal hij geen energie overhouden. Enkele jaren geleden waren er behoorlijk veel van deze mensen. Er waren relatief meer vrouwen die de vijftig voorbij waren. Al mocht het gebeuren dat je zo’n vrouw Qigong zag beoefenen, ze had geen enkel echt onderricht genoten. Misschien leerde ze een paar bewegingen om ziekten te genezen en fit te blijven in enkele Qigong-klassen. Op een dag kan ze plots energie hebben gekregen. Wanneer haar Xinxing eenmaal was verzwakt en haar drang naar roem en winst ontwikkeld was, zou ze tot op de bodem vallen. Nu heeft ze niets meer en heeft ze ook geen energie meer. Vandaag de dag zijn er velen van die mensen die omgekeerd cultivatie beoefenden, die tot op de bodem zijn gevallen en slechts enkelen van hen zijn overgebleven. Waarom? Ze wist niet dat het bedoeld was voor haar cultivatiebeoefening, en ze dacht dat het bedoeld was om haar een fortuin te doen maken, een reputatie op te bouwen en een Qigong-meester te worden. In feite was het voor haar bedoeld om cultivatie te beoefenen.

Wat is energie lenen? Het heeft geen enkele leeftijdsbeperking. Maar er is een vereiste dat men een extreem goede Xinxing moet hebben. De persoon weet dat Qigong gebruikt kan worden voor cultivatiebeoefening, en hij wil ook cultivatie beoefenen. Hij heeft het hart voor cultivatie, maar waar kan hij een meester vinden? Enkele jaren geleden waren er inderdaad echte Qigong-meesters die Qigong onderwezen. Maar wat ze onderwezen waren allemaal dingen om ziekten te genezen en fit te blijven. Niemand onderwees Qigong op hogere niveaus, en niemand zou dat dan ook doen.

Nu we over energie lenen spreken zal ik het ook over een andere kwestie hebben. Naast Zhu Yuanshen (Zhu Yishi, het hoofdbewustzijn) heeft men ook Fu Yuanshen (Fu Yishi, het nevenbewustzijn). Sommige mensen hebben één, twee, drie, vier of vijf Fu Yuanshen. Het geslacht van iemands Fu Yuanshen is niet noodzakelijk hetzelfde als dat van zijn vleselijke lichaam. Sommigen zijn mannelijk, sommige vrouwelijk. Ze zijn allen verschillend. In feite kan het zijn dat het geslacht van Zhu Yuanshen ook verschilt van dat van het vleselijk lichaam, omdat we tegenwoordig zien dat vele mannen vrouwelijke Yuanshen hebben terwijl vele vrouwen mannelijke Yuanshen hebben. Dat stemt precies overeen met het kosmische klimaat zoals het is beschreven door de Taoïstische School, volgens welke Yin en Yang aan het omwisselen zijn. Yin wordt sterker en Yang verzwakt.

Iemands Fu Yuanshen komt normaal gezien van een hoger niveau dan zijn Zhu Yuanshen. Bij sommige mensen in het bijzonder komt Fu Yuanshen van een zeer hoog niveau. Hoe dan ook, Fu Yuanshen is geen Futi (bezetenheid door geest of dier), en het is gelijktijdig met jou geboren uit de schoot van je moeder. Het heeft dezelfde naam als jij en maakt deel uit van jouw lichaam. Normaal gezien, wordt wat de mens denkt of doet beslist door Zhu Yuanshen. Fu Yuanshen doet vooral zijn best om te vermijden dat Zhu Yuanshen slechte daden verricht. Maar indien Zhu Yuanshen heel koppig is, zal Fu Yuanshen machteloos zijn. Fu Yuanshen wordt niet misleid door de gewone menselijke maatschappij terwijl Zhu Yuanshen er gemakkelijk door in verwarring wordt gebracht.

Sommige Fu Yuanshen komen van een zeer hoog niveau en staan waarschijnlijk op het punt de Juiste Vrucht status in cultivatie te bereiken. Indien Fu Yuanshen cultivatie wil beoefenen, is het machteloos zolang Zhu Yuanshen het niet wil. Op een dag, toen Qigong de piek van zijn populariteit bereikte, wilde Zhu Yuanshen ook Qigong beoefenen. Normaal gezien is de gedachte cultivatie naar hogere niveaus toe te beoefenen heel eenvoudig zonder de drang naar dingen zoals roem en winst. Fu Yuanshen was er echter door verrukt: “Ik wil cultivatie beoefenen, maar ik neem de beslissingen niet. Jij wil cultivatie beoefenen, en dat is net wat ik wil”. Maar waar kon hij een meester vinden? Fu Yuanshen was behoorlijk begaafd, en hij kon het lichaam verlaten om de grote verlichte op te zoeken die hij in zijn vorige leven kende. Omdat sommige Fu Yuanshen van zeer hoge niveaus kwamen, konden ze het lichaam verlaten. Nadat hij zich daar begaf, drukte hij zijn wens uit om te cultiveren en energie te lenen. Ze vonden deze persoon in een oogopslag behoorlijk goed en wilden zeker hulp verlenen in zijn cultivatie. Dus leende Fu Yuanshen wat energie. Normaal gezien is zulke energie willekeurig uitgestraalde energie die door een pijpleiding wordt afgeleverd. Sommige geleende energie kwam ook als een afgewerkt product dat normaal gezien supernormale vermogens bevatte.

Zodoende kan deze persoon tegelijk supernormale vermogens bezitten. Hij zou het op een nacht ook zeer warm hebben tijdens zijn slaap zoals ik reeds zei. Toen hij de volgende morgen opstond merkte hij dat hij energie had. Hij kreeg een elektrische schok waar hij zijn handen ook maar plaatste. Hij kon de ziekten van andere mensen genezen en besefte ook dat hij energie gekregen had. Waar kwam de energie vandaan? Het is hem onduidelijk. Hij had slechts een vaag vermoeden dat het van het universum kwam. Hij wist echter niet precies hoe hij het gekregen had. Fu Yuanshen zou het hem niet vertellen want het was Fu Yuanshen die cultivatie beoefende. Hij wist alleen dat hij energie had.

Er was normaal gezien geen leeftijdsgrens voor mensen die energie leenden, en er waren relatief meer jonge mensen tussen. Daarom waren er een paar jaar geleden ook enkele mensen in de twintig, dertig of veertig die in de openbaarheid traden. Er waren ook enkele oudere mensen. Het was moeilijker voor een jong persoon om zich te beheersen. Men zag dat hij zich in de regel goed gedroeg, en hij bekommerde zich niet om roem en winst toen hij geen vermogens bezat onder de gewone mensen. Wanneer hij eenmaal bekend werd kon hij gemakkelijk gehinderd worden door roem en winst. Hij voelde dat hij nog een lange weg in zijn leven had te gaan en had er nog steeds alles voor over om enkele gewone menselijke doelstellingen te bereiken. Wanneer hij eenmaal supernormale vermogens en enkele vaardigheden bezat, zou hij ze daarom als de middelen beschouwen om zijn persoonlijke doelstellingen in de gewone menselijke maatschappij te bereiken. Ze zouden dan niet werken, noch was het toegestaan dat ze op die manier gebruikt werden. Hoe meer hij ze gebruikte, hoe minder energie hij had. Tenslotte zou ook hij niets overhouden. Zulke mensen die tot op de bodem zijn gevallen, zijn zelfs nog talrijker. Ik heb gemerkt dat er tegenwoordig niemand overgebleven is.

De twee gevallen die ik net heb vermeld hadden betrekking op energie die verkregen werd door mensen met relatief goede Xinxing. Deze energie was niet ontwikkeld door hun eigen cultivatiebeoefening, en het kwam van de grote verlichten. De energie op zich was dus goed.

Futi (Bezetenheid Door Geest Of Dier)

Velen van ons in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars hebben waarschijnlijk gehoord van bezetenheid door dieren zoals vossen, wezels, geesten, slangen enz. Waar gaat het allemaal over? Sommige mensen spreken van supernormale vermogens ontwikkelen door het beoefenen van Qigong. Eigenlijk zijn het geen supernormale vermogens die ontwikkeld worden, in plaats daarvan zijn het menselijke instinctieve vermogens. De mens heeft zich met de vooruitgang van de menselijke maatschappij gewoon meer en meer geconcentreerd op tastbare dingen in onze fysieke wereld en is meer en meer afhankelijk geworden van onze moderne instrumenten. Het gevolg is dat onze menselijke instinctieve vermogens meer en meer zijn gedegenereerd om tenslotte volledig te verdwijnen.

Om supernormale vermogens te bezitten moet men cultivatie beoefenen en terugkeren naar zijn oorspronkelijke ware zelf. Een dier echter heeft een dergelijke ingewikkelde geest niet. Het is dan ook in harmonie met de karakteristiek van het universum, en het bezit zijn oorspronkelijke instinct. Sommigen beweren dat dieren cultivatie kunnen beoefenen, dat vossen weten hoe ze Dan kunnen cultiveren of dat slangen weten hoe ze cultivatie kunnen beoefenen enz. Het is niet dat ze weten hoe ze cultivatie kunnen beoefenen. Aanvankelijk weten ze ook helemaal niet wat cultivatie is. Ze hebben slechts dat oorspronkelijke instinct. Daarna, onder speciale voorwaarden en omstandigheden, kan het na een lange tijd een beetje effect hebben. Ze zullen dan in staat zijn energie te verwerven en supernormale vermogens te ontwikkelen.

Op die manier zal een dier enkele vaardigheden hebben. In het verleden zouden we zeggen dat dit dier intelligentie verkregen had en enkele vaardigheden. In de ogen van gewone mensen zijn dieren zo geweldig dat ze gemakkelijk mensen kunnen manipuleren. Ik zeg dat ze eigenlijk niet geweldig zijn en dat ze tegenover een echte beoefenaar niets zijn. Ook al heeft het gedurende bijna duizend jaar cultivatie beoefend, een pink zal voldoende zijn om het te verpletteren. We hebben gezegd dat dieren dit oorspronkelijke instinct hebben, en dat ze een paar vaardigheden kunnen hebben. Maar er is een principe in ons universum dat zegt dat dieren niet toegestaan zijn cultivatie te voltooien. Daarom kan je in oude boeken lezen dat dieren om de paar honderd jaar in een grote of kleine ramp gedood worden. Na een bepaalde tijd zullen dieren energie ontwikkelen, en moeten ze uitgeroeid worden of geraakt worden door bliksem enz. Het is hen niet toegestaan cultivatie te beoefenen omdat ze de menselijke aard niet bezitten. Ze kunnen geen cultivatie beoefenen zoals mensen omdat ze de menselijke kwaliteiten niet bezitten. Indien ze in hun cultivatie slagen zijn ze gedoemd demonen te worden. Het is hen dus niet toegestaan in hun cultivatie te slagen, en dus zullen ze door de hemel gedood worden. Ze weten het zelf ook. Maar, zoals ik al zei, is de menselijke maatschappij vreselijk achteruit aan het gaan. Sommige mensen begaan allerlei soorten zonden. Is de menselijke maatschappij niet in gevaar wanneer het deze toestand bereikt?

Wanneer de dingen hun limiet hebben bereikt, zijn ze gedoemd om te keren! We hebben ontdekt dat iedere verschillende periodieke vernietiging van de menselijke maatschappij in prehistorische tijden altijd plaatsvond wanneer de mensheid moreel corrupt was tot het uiterste. Nu is onze menselijke dimensie zowel als vele andere dimensies in een extreem gevaarlijke situatie, en de andere dimensies op dit niveau verkeren ook in dezelfde situatie. Ze willen ook vluchten en naar een hoger niveau opklimmen. Ze denken dat ze kunnen vluchten door naar een hoger niveau op te klimmen. Hoe kan dit echter gemakkelijk gedaan worden? Om cultivatie te beoefenen moet men een menselijk lichaam bezitten. Dit is dan ook een van de redenen waarom een beoefenaar Futi heeft.

Misschien vragen sommigen zich af waarom niemand er zich over ontfermt, aangezien er zovele grote verlichten of meesters van hoge niveaus zijn. Er is een ander principe in ons universum volgens hetwelk niemand tussenbeide zal komen indien je iets nastreeft. We leren je hier het juiste pad te nemen en leggen je tegelijk de Fa grondig uit, zodat je op eigen houtje verlicht kunt worden. Of je het wil leren of niet is je eigen zaak. De meester wijst de ingang, en het is aan jezelf om cultivatie te beoefenen. Niemand zal je dwingen of ervoor zorgen dat je cultivatie beoefent. Of je cultivatie wil beoefenen of niet is je eigen zaak. Niemand zal zich immers inmengen in de keuze die je maakt over het pad dat je wil nemen, in wat je wil of in wat je tracht te bereiken, en men zal enkel een vriendelijk advies geven.

Hoewel je sommige mensen Qigong ziet beoefenen, is de energie eigenlijk volledig door Futi verkregen. Waarom kan iemand Futi aantrekken? Hoeveel Qigong-beoefenaars zouden er, over het hele land, Futi achter hun lichaam hebben? Indien ik het getal noem zullen vele mensen te bang zijn om Qigong te beoefenen. Het aantal is behoorlijk angstaanjagend! Waarom is er dan zo een situatie? Dit soort dingen berokkenen schade aan de gewone menselijke maatschappij. Waarom is er zo een ernstig fenomeen? Het is ook de mensheid zelf die ze heeft aangetrokken. Het is omdat de mensheid corrupt is, en er zijn overal demonen. In het bijzonder dragen al die valse Qigong-meesters Futi op hun lichamen, en dit is wat ze geven tijdens hun onderricht. In de loop van de geschiedenis van de mens was het dieren niet toegestaan om mensen te bezitten. Indien ze dit deden, werden ze gedood. Wie dit zag zou het niet toelaten. Maar in onze hedendaagse maatschappij bidden sommige mensen tot hen om geholpen te worden, ze willen hen en aanbidden hen. Men kan denken: “Ik vroeg er niet in het bijzonder naar!” Je vroeg er niet naar, maar je streefde supernormale vermogens na. Zal een grote verlichte van de orthodoxe cultivatiepraktijk ze je geven? Iets nastreven is een gehechtheid van gewone mensen, die opgegeven zou moeten worden. Wie zal ze je dan geven? Enkel demonen van andere dimensies en verscheidene dieren kunnen ze je geven. Is dat niet hetzelfde als hen vragen? En ze zullen naar je toe komen.

Hoeveel mensen beoefenen Qigong met een juist ingestelde geest? Qigong beoefenen vereist dat men belang hecht aan deugden, het verrichten van goede daden, en vriendelijk zijn. Men moet zich de verplichting opleggen deze ingesteldheid altijd en overal aan de dag te kunnen leggen. Hoeveel mensen beoefenen Qigong met deze geest, of het nu in een park is of thuis? Niemand weet welke soort Qigong sommige mensen beoefenen. Terwijl iemand oefent en zijn lichaam heen en weer zwaait, mompelt zijn mond: “O, mijn schoondochter heeft gewoon geen respect voor mij”; ”Hoe verschrikkelijk is mijn schoonmoeder wel niet!” Er zijn ook mensen die over alles praten, van de toestanden op hun werkplek tot de nationale zaken toe. Er is niets waarover ze niet zullen spreken, en ze zullen overstuur zijn als iets niet overeenstemt met hun manier van denken. Noem je dit Qigong beoefenen? Nog een andere voert de staande oefening uit met benen die trillen van vermoeidheid, en zijn geest vindt geen rust: “Tegenwoordig is het leven zo duur, de prijzen zijn gestegen. Mijn werkplaats kan mijn salaris niet betalen. Waarom kan ik geen supernormale vermogens ontwikkelen door Qigong te beoefenen? Als ik supernormale vermogens bezit kan ik ook een Qigong-meester worden en kan ik een fortuin maken. Ik zal patiënten kunnen ontvangen en geld kunnen verdienen.” Wanneer deze persoon eenmaal ziet dat anderen supernormale vermogens hebben ontwikkeld, zal hij nog ongeduldiger worden. Hij zal ze vol overtuiging nastreven en zowel Tianmu als de vaardigheid om ziekten te genezen proberen te verkrijgen. Denk er alsjeblieft over na. Hoe ver is dit niet verwijderd van Zhen-Shan-Ren, de karakteristiek van ons universum! Het gaat volledig in de tegenovergestelde richting. Om er ernstig over te spreken, hij beoefent kwaadaardige cultivatie! Maar hij doet het onbewust. Hoe meer hij er zo over denkt, hoe slechter zijn geest zal worden. Deze persoon heeft de Fa niet bereikt en heeft geen oog voor deugden. Hij denkt gewoon dat hij energie kan ontwikkelen door de oefening uit te voeren, en dat hij door dit streven kan bereiken wat hij maar wil. Hij denkt dat het zo zou moeten zijn.

Het is juist vanwege de verkeerde instelling die iemand heeft, dat hij zichzelf iets slechts kan aandoen. Een dier kan dit echter zien: “Deze persoon wil een fortuin maken door Qigong te beoefenen. Hij wil bekend zijn en supernormale vermogens verkrijgen. Allemachtig, zijn lichaam is niet slecht en draagt iets behoorlijk goeds in zich. Maar zijn geest is echt slecht en hij streeft naar supernormale vermogens! Hij heeft waarschijnlijk een meester, maar daar trek ik me niets van aan.” Het dier weet dat een meester van een orthodoxe cultivatieschool hem geen supernormale vermogens zal geven indien hij ze op zo een manier nastreeft. Hoe meer hij ze wil, hoe onwaarschijnlijker het is dat de meester ze hem zal geven. Dat is precies de gehechtheid waar men van af moet geraken. Hoe meer hij er zo over denkt, hoe onwaarschijnlijker het is dat hij ze zal verkrijgen en hoe onwaarschijnlijker het is dat hij hiertoe verlicht zal worden. Hoe meer hij ze nastreeft, hoe slechter zijn geest wordt. Tenslotte zal de meester hem met een zucht verlaten, na te hebben ingezien dat deze persoon hopeloos is en hij zal zich niet langer met hem bezighouden. Sommige mensen hebben geen meesters en worden waarschijnlijk geholpen door een voorbijgaande meester, omdat er vele grote verlichten zijn in verschillende dimensies. Een grote verlichte zal een kijkje nemen en hem voor een dag volgen. Daarna zal de verlichte hem verlaten na te hebben ingezien dat de persoon hopeloos is. De volgende dag zal een andere grote verlichte langskomen en ook vertrekken na te hebben ingezien dat hij niet goed is.

Het dier weet dat het er niet toe doet of hij een meester of voorbijgaande meester heeft want die zal hem niet geven wat hij nastreeft. Omdat dieren de dimensies niet kunnen zien waar de grote verlichten vertoeven zijn ze van hen niet bang, en buiten ze deze leemte uit. Er is een principe in ons universum volgens hetwelk andere mensen normaal gezien niet tussenbeide kunnen komen in datgene wat een persoon zelf ook maar wil of nastreeft. Het dier heeft voordeel getrokken uit de leemte: “Als hij iets wil, dan zal ik hem iets geven. Het is toch niet verkeerd dat ik hem help, of wel soms?” Het dier zal het hem geven. Het durft hem aanvankelijk niet onmiddellijk te bezitten, en zal hem eerst wat energie geven om te proberen. Op een dag merkt de persoon dat hij de energie heeft die hij nastreeft, en hij kan ook ziekten genezen. Wanneer hij ziet dat het werkt, zal het dier de energie gebruiken als de inleiding van een muziekstuk: “Aangezien hij het wil, zal ik me aan zijn lichaam hechten. Zodoende kan ik hem meer dingen geven en gaat het gemakkelijker. Wil hij geen Tianmu? Nu zal ik hem alles geven.” En het zal hem bezitten.

Terwijl iemands nastrevende geest aan deze dingen denkt wordt zijn Tianmu geopend en kan hij ook een beetje energie uitstralen en bezit hij enkele onbetekenende supernormale vermogens. Hij raakt erg opgewonden en denkt dat hij eindelijk bereikt heeft waar hij naar streefde door de oefeningen. In feite, heeft hij niets bereikt met zijn beoefening. Hij denkt dat hij door een menselijk lichaam heen kan zien en uit kan vinden waar er zich een ziekte in het lichaam bevindt. Zijn Tianmu is feitelijk helemaal niet geopend en het is het dier dat zijn geest controleert. Dat dier gebruikt zijn ogen om te zien en reflecteert wat het ziet naar zijn hersenen, wat de persoon doet denken dat zijn Tianmu geopend is. Ga je gang met het vrijlaten van energie. Wanneer de persoon zijn hand uitstrekt om de energie af te geven, strekt dat dier ook zijn poot uit vanachter zijn rug. Zodra hij de energie afgeeft, zal de gevorkte tong van die slang haar kop naar buiten komen, om die zieke plaats of dat opgezwollen deel van het lichaam te likken. Er zijn vrij veel van zulke gevallen. Deze mensen hun Futi zijn allemaal verkregen door hun eigen nastreven.

Omdat de persoon naar iets streeft en een fortuin wil verdienen evenals naam wil maken voor hemzelf, worden hem supernormale vermogens gegeven. Hij kan ook ziekten genezen, en zijn Tianmu kan iets zien, wat hem zeer gelukkig maakt. Het dier ziet het en denkt: “Wil je geen fortuin maken? Goed, ik zal je geld doen verdienen.” Het is behoorlijk gemakkelijk om de geest van een gewoon mens te beheersen. Het dier kan een heleboel mensen naar hem toe doen komen voor behandeling. Allemachtig, terwijl hij hier een patiënt behandelt, doet het dier journalisten hem ginder in de kranten adverteren. Het gebruikt zijn macht over gewone mensen om zulke dingen te doen. Indien een patiënt hem niet genoeg geld betaalt zal het niet werken, en het dier zal de patiënt hoofdpijn bezorgen. Men zal hem hoe dan ook veel geld moeten betalen. De persoon heeft zowel de roem als de winst bereikt. Het geld is verdiend en de roem verworven. Hij wordt ook een Qigong-meester. In de regel is deze persoon niet bekommerd om Xinxing en durft om het even wat te zeggen. Hij zal stellen dat de hemel nummer één is en hijzelf nummer twee. Hij durft zelfs te stellen dat hij de gereïncarneerde Koningin Wangmu is of de Grote Jade Keizer, en durft zelfs te zeggen dat hij een Boeddha is. Omdat hij niet door de echte cultivatie van Xinxing gegaan is, zal hij al oefenend supernormale vermogens nastreven, met als gevolg dat hij Futi krijgt.

Sommige mensen zullen denken: “Wat is er verkeerd aan? Het is goed zolang er geld kan worden verdiend en roem kan worden verworven.” Vele mensen denken er zo over. Laat mij jullie zeggen dat het dier eigenlijk zijn eigen bedoeling heeft, en het geeft je niet iets zonder reden. Dit universum heeft een principe dat “geen verlies, geen gewin” wordt genoemd. Wat wint het? Had ik het zonet niet over deze kwestie? Het wil de essentie van je lichaam verwerven om een menselijke vorm te cultiveren, en het verzamelt de menselijke essentie van het lichaam. Een menselijk lichaam heeft alleen dit ene stuk essentie. Er is alleen dit ene stuk essentie om cultivatie te beoefenen. Indien je het dier dit laat verkrijgen, kun je cultivatie beoefenen vergeten. Waar zal je je mee cultiveren? Je zal niets overhouden en kan helemaal geen cultivatie beoefenen. Misschien zullen sommige mensen stellen: “Ik wil ook geen cultivatie beoefenen, en ik wil gewoon geld verdienen. Zolang ik geld heb, is het goed. Ik trek er mij niets van aan!” Laat mij je zeggen dat je een fortuin wil maken, maar dat je er niet zo over zal denken nadat ik je de werkelijkheid zal hebben duidelijk gemaakt. Waarom? Indien het je lichaam vroegtijdig verlaat, zullen je vier ledematen zeer zwak aanvoelen. Vanaf dan zal je je gehele leven zo voelen omdat het te veel van je menselijke essentie heeft weggenomen. Indien het je lichaam laattijdig verlaat, zal je net een plant zijn en voor de rest van je leven in bed liggen en slechts een enkele adem overhouden. Alhoewel je geld hebt, kan je het uitgeven? Alhoewel je beroemd bent, kan je ervan genieten? Is het niet angstaanjagend?

Zulke gevallen zijn in het bijzonder merkbaar onder de beoefenaars van vandaag de dag, en er zijn er behoorlijk veel. Een dier kan niet alleen een mens bezitten, het kan ook zijn Yuanshen (de Ware Geest) doden zowel als zijn Niwan Paleis (de Taoïstische term voor pijnappelklier) binnendringen om er te blijven. De persoon ziet eruit als een mens, maar is het niet. Tegenwoordig kunnen zelfs dit soort dingen voorvallen. Omdat de menselijke morele waarden veranderd zijn, zal hij je niet eens geloven wanneer je hem zegt dat hij iets verkeerds doet. Hij gaat ervan uit dat het goed is om geld te verdienen, het na te streven en een fortuin te maken. Hij zal anderen daarom kwetsen en schaden. Om geld te verdienen zal hij om het even welke zonde begaan en durft hij om het even wat te doen. Indien het dier niets verliest, zal het niets winnen. Hoe kan het je zomaar iets geven voor niets? Het wil hebben wat in je lichaam zit. Uiteraard hebben we gezegd dat mensen in deze problemen terechtkomen omdat hun eigen uitgangspunten niet correct zijn en hun geest niet juist is.

We zullen over Falun Dafa spreken. Tijdens het beoefenen van onze cultivatiewijze zal je niet in de problemen komen zolang je je Xinxing kan handhaven omdat een enkele goede geest honderd kwaden teniet kan doen. Indien je je Xinxing niet kan handhaven en naar dit of dat streeft, ben je gedoemd om jezelf in de problemen te werken. Sommige mensen kunnen niet opgeven wat ze ooit beoefenden. We vereisen dat men slechts een enkele cultivatiewijze beoefent aangezien echte cultivatie slechts een enkele weg zou moeten volgen. Hoewel sommige Qigong-meesters enkele boeken hebben gepubliceerd, zeg ik je dat die boeken uiteenlopende dingen bevatten en hetzelfde zijn als wat zij beoefenen, namelijk slangen, vossen en wezels. Wanneer je die boeken leest komen deze dingen uit de woorden. Ik heb gezegd dat het aantal valse Qigong-meesters vele malen groter is dan het aantal echte, en je bent niet in staat ze van elkaar te onderscheiden. Daarom moet iedereen zich kunnen handhaven. Ik vraag hier niet dat jullie Falun Gong beoefenen. Jullie mogen om het even welke school beoefenen. Maar in het verleden was er een spreekwoord dat zei: “Men zou beter in geen duizend jaar de orthodoxe Fa verwerven dan een enkele dag een kwaadaardige methode beoefenen.” Dus moet je jezelf handhaven en oprecht de orthodoxe Fa beoefenen. Vermeng het met niets anders in cultivatiebeoefening, zelfs niet met intentie. De Falun van sommige mensen is vervormd. Waarom is het vervormd? Ze kunnen beweren dat ze geen andere Qigong beoefenen. Maar wanneer ze ook maar oefenen zullen ze de gedachten toevoegen van wat ze vroeger beoefenden. Is dit niet andere dingen aan de oefening toevoegen? Laten we het hierbij houden wat Futi betreft.

De Kosmische Taal

Wat is de kosmische taal? Het komt erop neer dat iemand plotseling een vreemde taal spreekt, en hij mompelt iets dat hij ook zelf niet kan begrijpen. Iemand met telepathische gaven kan zich een algemeen beeld vormen, maar kan niet zeggen waar hij het precies over heeft. Sommige mensen kunnen ook vele verschillende talen spreken. Sommige mensen beschouwen het als een gave of als een supernormaal vermogen. Het is noch een supernormaal vermogen noch de gave van een beoefenaar; het kan ook niet staan voor iemands niveau. Waar gaat het dan allemaal over? Het is dat je geest door een vreemd intelligent wezen wordt beheerst. Het kan zelfs zijn dat je het behoorlijk goed vindt, en dat je het wil. Je bent er blij om. Hoe beter het je bevalt, hoe beter het controle over je zal hebben. Hoe kan je er als echte beoefenaar door beheerst worden? Het komt bovendien van een zeer laag niveau. Als echte beoefenaars zouden we zulke problemen dus beter vermijden.

De mens is als ziel van alle materie het meest kostbaar. Hoe kan je door zulke dingen beheerst worden? Hoe triest is het niet dat je geen controle wil hebben over je eigen lichaam! Sommige van die dingen hebben zich aan het menselijk lichaam gehecht. Sommigen hechten zich niet aan het menselijk lichaam, maar houden een afstand van de mensen. Hoe dan ook, ze manipuleren en beheersen je. Wanneer je het wil spreken, zullen ze het je laten spreken en mompelen. De taal kan van een persoon op een andere overgedragen worden indien hij het ook wil spreken. Als hij lef genoeg heeft om het te proberen, kan hij het ook spreken. In feite komt dit soort dingen ook in groepsverband. Indien je het wil spreken zal iemand naar je toekomen en het je laten zeggen.

Waarom is er zoiets? Zoals ik al zei willen ze hun niveau verhogen. Maar er is ginder geen enkele ontbering, en ze kunnen geen cultivatie beoefenen en zichzelf verbeteren. Ze bedenken daarom een plan. Ze zullen mensen helpen door goede daden te verrichten, ook al weten ze niet hoe ze dit kunnen. Maar ze weten dat de energie die ze uitstralen de ziekten van een patiënt kan onderdrukken en zijn pijn tijdelijk kan verlichten ook al kan het de ziekten niet genezen. Ze weten daarom, dat het gebruik van de mond van een persoon om energie af te geven zo’n rol kan spelen. Dit is wat er gebeurt. Sommige mensen noemen het een hemelse taal. Sommige mensen noemen het ook de taal van Boeddha, wat een belediging is voor de Boeddha. Ik zou het klinkklare onzin noemen!

Het is bekend dat een Boeddha niet zomaar zijn mond opent om iets te zeggen. Zou hij zijn mond openen en in deze dimensie spreken, dan zou hij de mensheid een aardbeving bezorgen. Hoe is het mogelijk dat het plaatsvindt met zo een luide klank? Sommige mensen zeiden: “Mijn Tianmu heeft een Boeddha tegen mij zien praten.” Hij praatte niet tegen je. Sommige mensen zagen ook mijn Fashen die hetzelfde deed. Hij was niet tegen je aan het praten. De boodschap die hij gaf was in stereogeluid. Toen je het hoorde leek het alsof je hem hoorde spreken. Gewoonlijk spreekt hij in zijn dimensie. Maar nadat het naar deze dimensie is uitgezonden kan je niet duidelijk horen wat hij zegt omdat de concepten van tijd en ruimte tussen de twee dimensies verschillend zijn. Een Shichen is een periode van twee uur in onze dimensie. Een Shichen van ons is daar in die grote dimensie een jaar, en onze tijd is juist trager dan de tijd daar.

Er was in het verleden een gezegde dat zei: “Een dag boven in de hemel staat gelijk met duizend jaar op aarde”, wat verwijst naar de individuele paradijzen die de concepten van tijd en ruimte niet hebben. Dat zijn namelijk de paradijzen waar de grote verlichten verblijven, zoals het Paradijs van de Ultieme Gelukzaligheid, het Glanzend Paradijs, het Falun Paradijs, het Lotus Paradijs enz. De tijd in die grote dimensie is echter sneller dan de onze. Als je in staat bent het te ontvangen kan je iemand horen praten. Sommige mensen hebben de vaardigheid van het helder horen en ze hebben hun oren geopend. Ze zijn in staat iemand te horen praten, maar niet duidelijk. Wat je ook mag horen zal klinken als vogelgekwetter of een platenspeler die op hoge snelheid wordt afgespeeld. Men kan niet zeggen wat het is. Natuurlijk kunnen sommige mensen zowel muziek als gepraat horen. Maar alleen via een supernormaal vermogen dat als een drager dient om de tijdsverschillen weg te werken kan het geluid je oren bereiken, en dan ben je in staat om het duidelijk te horen. Het is slechts zo een situatie. Sommige mensen noemen het de taal van Boeddha. Dat is het helemaal niet.

Wanneer twee grote verlichten elkaar tegenkomen, kunnen ze met een glimlach alles verstaan omdat ze de geluidloze telepathie gebruiken die in stereoklank wordt ontvangen. Terwijl ze glimlachen hebben ze hun ideeën al gecommuniceerd. Dit is niet de enige methode die ze gebruiken. Soms gebruiken ze ook een andere communicatiewijze. Het is bekend dat in het Tantrisme de Tibetaanse lama’s staan op het gebruiken van de handtekens. Maar als je een lama vraagt wat het handteken is, zal hij je zeggen dat het de Opperste Yoga is. Hij weet ook niet precies wat het is. In feite is het de taal van de grote verlichten. Wanneer er vele personen zijn zal men het grote handteken gebruiken, wat heel mooi is en bestaat uit verscheidene grote handtekens. Wanneer er slechts enkele personen zijn zal men het kleine handteken gebruiken, wat ook heel mooi is en bestaat uit verscheidene kleine handtekens. Ze zijn heel gesofisticeerd en rijk omdat ze een taal zijn. Dit werd in het verleden beschouwd als een groot hemels geheim dat we nu hebben ontsloten. Wat in Tibet wordt gebruikt zijn slechts een paar bewegingen die uitsluitend bestemd zijn om oefeningen te doen, en de mensen hebben ze geclassificeerd en gesystematiseerd. Ze dienen slechts als een enkele taal in de beoefening, en ze zijn een vorm van verscheidene oefeningen. De echte handtekens zijn behoorlijk gesofisticeerd.

Wat Heeft De Leraar De Beoefenaars Gegeven

Wanneer sommige mensen mij zagen, hielden ze mijn hand vast en wilden ze niet loslaten. Wanneer andere mensen deze mensen mijn hand zagen schudden, wilden ze ook mijn hand schudden. Ik wist wat zich in hun geesten afspeelde. Sommige mensen waren zeer gelukkig om de hand van de leraar te schudden. Sommige mensen wilden een paar boodschappen ontvangen en wilden mijn hand niet loslaten. We hebben je verteld dat echte cultivatie je eigen zaak is. We zijn hier niet om je ziekten te helen en je fit te houden, of je een boodschap te geven en je ziektes te genezen. Zoiets doen we ook niet. Je ziekten zullen direct door mij worden genezen. Degenen die oefenen op de oefenplaatsen zullen mijn Fashen hebben om hun ziekten te genezen. Degenen die Dafa studeren door zelf het boek te lezen zullen ook mijn Fashen hebben om hun ziekten te genezen. Denk je dat je in staat bent jouw Gong te verhogen door mijn hand aan te raken? Is dat geen grap?

Gong (cultivatie-energie) hangt af van de cultivatie van iemands eigen Xinxing. Indien je niet echt cultivatie beoefent zal Gong niet groeien omdat het een Xinxing-criterium heeft. Terwijl je Gong groeit kan iemand op een hoger niveau zien dat wanneer je gehechtheid, een substantie, verwijderd wordt, er een maatstaf boven je hoofd zal groeien. Bovendien bestaat deze maatstaf in de vorm van Gongzhu (energiepilaar die boven het hoofd van een beoefenaar groeit). Hoe hoger de maatstaf is, hoe hoger je Gongzhu is. Het vertegenwoordigt de door jou gecultiveerde Gong, en het staat ook voor je Xinxing-niveau. Andere mensen mogen er nog zoveel aan toevoegen, het zal niet lukken. Zelfs geen klein beetje kan worden toegevoegd aangezien het daar niet zal blijven, het zal allemaal loskomen. Ik kan je ogenblikkelijk de staat van “drie bloemen boven het hoofd” doen bereiken. Maar wanneer je deze deur eenmaal uitloopt zal de Gong loskomen, omdat het niet de jouwe is en het niet van jouw cultivatie afkomstig is. Het kan daar niet blijven omdat je Xinxing-standaard nog niet tot daar reikt. Om het even wie het aan jou wil toevoegen zal er niet in slagen, omdat het volledig van jouw cultivatie moet komen en van de cultivatie van je geest. Enkel door solide en standvastig je Gong te ontwikkelen en voortdurend vordering te maken door je te assimileren met de karakteristiek van het universum kan je hogerop geraken. Sommige mensen vragen naar mijn handtekening. Ik ben niet bereid die te geven. Sommige mensen beweren dat ze de handtekening van de leraar hebben. Ze pronken ermee of ze willen de boodschap van de leraar hebben om zich te beschermen. Is dat niet opnieuw een gehechtheid? Je moet zelf cultivatie beoefenen. Over welke boodschap heb je het? Moet je zoiets echt vragen in de cultivatie op hoog niveau? Wat zou dat voorstellen? Dat is slechts iets voor het helen van ziekten en fit te blijven.

De door jou ontwikkelde Gong of elk microscopisch deeltje van je Gong in de uiterst microscopische staat lijkt precies op jou. Wanneer je Chu-Shi-Jian-Fa bereikt zal je de cultivatie van het Boeddhalichaam beginnen. Die Gong zal het uiterlijk van een Boeddha aannemen, die zeer mooi is en op de lotusbloem zit. Elk klein deeltje zal zo zijn. Maar de energie van een dier is allemaal iets als kleine vossen of slangen. In de uiterst microscopische staat zijn hun kleine deeltjes allemaal zulke dingen. Er is ook zoiets dat boodschap wordt genoemd. Iemand zal in de thee roeren en je hem laten drinken omdat hij energie zou bevatten. Een gewoon mens wil gewoon tijdelijk zijn pijnen verlichten en zijn ziekte zowel uitstellen als onderdrukken. Per slot van rekening is een gewoon mens slechts een gewoon mens. We bemoeien ons niet met de wijze waarop hij zijn lichaam overhoop gooit. Het is omdat je een beoefenaar bent dat ik je deze dingen zeg. Van nu af aan zou je zulke dingen niet moeten doen. Vraag nooit om dit soort dingen zoals de zogenaamde boodschap, deze of gene boodschap. Een Qigong-meester beweert: “Ik zal de boodschap naar je uitstralen, en je kan het vanuit alle delen van het land ontvangen.” Wat ontvang je? Ik zeg je dat deze dingen van weinig nut zijn. Stel dat ze goed zijn, dan zal het alleen voor ziektes te genezen en fit te blijven zijn. Maar als beoefenaars komt onze Gong van onze eigen cultivatie. De boodschap van andere mensen kan iemands niveau niet verhogen, en kan slechts de ziektes van gewone mensen helen. Men moet een rechtschapen geest behouden, en niemand kan cultivatie voor een ander beoefenen. Enkel wanneer je zelf echt cultivatie beoefent, kan je je niveau verhogen.

Wat heb ik je dan gegeven? Je weet dat vele van onze beoefenaars nooit Qigong hebben beoefend en zieke lichamen hebben. Alhoewel vele mensen verscheidene jaren cultivatie hebben beoefend, blijven ze nog steeds hangen in de toestand van Qi zonder enige Gong. Uiteraard hebben sommige mensen patiënten behandeld, en ze wisten niet hoe ze dit deden. Toen ik over de kwestie van Futi sprak, heb ik reeds de Futi verwijderd van de lichamen van echte Dafa beoefenaars, wat het ook was, en ik heb al dat soort slechte dingen verwijderd van de binnenkant naar de buitenkant van jullie lichamen. Indien je deze Dafa zelf als een echte beoefenaar leest, zal ik je lichaam en zelfs je huiselijke omgeving ook reinigen. Je zou zo snel mogelijk het geesttablet van de vos of de wezel die je voordien als een heiligdom bewaarde moeten wegwerpen. Ze zijn allen opgeruimd, en ze bestaan niet langer. Omdat je cultivatie wil beoefenen kunnen we de meest geschikte en geriefelijke deur voor je openen en zulke dingen voor je doen. Maar het wordt alleen gedaan voor echte beoefenaars. Natuurlijk willen sommige mensen geen cultivatie beoefenen en begrijpen ze het zelfs op dit moment niet. We zullen ons niet over hen ontfermen. We ontfermen ons slechts over echte beoefenaars.

Er is een ander soort persoon die in het verleden werd verteld dat hij Futi had. Hij voelde zich ook zo. Maar nadat het verwijderd was verontrustte zijn geest er zich nog over. Hij heeft steeds het gevoel dat de toestand nog bestaat. Hij denkt nog steeds dat het er is, en het is al een gehechtheid geworden die wantrouwen genoemd wordt. Na verloop van tijd kan hij het weer naar zich toe trekken. Je zou je geest tot rust moeten brengen, aangezien het niet langer bestaat. Sommige mensen zijn reeds in mijn vorige klassen van deze dingen verlost. Ik heb deze dingen al gedaan en heb alle Futi verwijderd.

De Taoïstische School vereist dat er enkele fundamenten gelegd worden op een lager niveau om het hemelse circuit en het veld van Dantian (de streek van de onderbuik) te vormen, evenals enkele andere dingen. Hier zullen we jullie voorzien van Falun, Qiji (het energiemechanisme), en alle mechanismen om cultivatie te beoefenen, net als vele andere dingen, meer dan tientallen duizenden. Ze zullen allen aan jullie worden gegeven en in jullie lichamen worden geplant als zaden. Na jullie ziekten te hebben verwijderd, zal ik alle noodzakelijke dingen doen en jullie alle dingen geven die je nodig hebt. Dan zullen jullie in staat zijn daadwerkelijk jullie cultivatie te voltooien in onze cultivatiewijze. Anders is het slechts ziekten genezen en fit houden indien ik jullie niets geef. Om eerlijk te zijn, schenken sommige mensen geen aandacht aan Xinxing, en ze zouden meer hebben aan gymnastiek oefeningen.

Indien je echt cultivatie beoefent moeten we verantwoordelijk tegenover je zijn. Diegenen die beoefenaars zijn door zelfstudie zullen ook dezelfde dingen verkrijgen, maar ze moeten echte beoefenaars zijn. We geven al deze dingen aan echte beoefenaars. Ik heb gezegd dat ik jullie oprecht als mijn discipelen moet behandelen. Bovendien moeten jullie grondig de Fa op hogere niveaus studeren en weten hoe jullie cultivatie moeten beoefenen. De vijf reeksen oefeningen zullen jullie allemaal tegelijk geleerd worden, en jullie zullen ze alle vijf leren. In de tijd die zal komen, zullen jullie een behoorlijk hoog niveau bereiken, dat zo hoog is dat het jullie verbeelding overstijgt. Het zal geen probleem voor jullie zijn om de cultivatie Juiste Vrucht te bereiken. Ik onderwijs deze Fa voor verschillende niveaus. In jullie toekomstige cultivatiebeoefening op verschillende niveaus, zal je merken dat het steeds een begeleidende rol voor jullie speelt.

Als beoefenaar zal je levenspad van nu af aan veranderd worden. Mijn Fashen zal het voor je herschikken. Hoe wordt het herschikt? Hoeveel jaren heeft een persoon nog in zijn leven? Hij weet het zelf niet. Sommige mensen kunnen een ernstige ziekte oplopen na een jaar of een half jaar, of ze kunnen verscheidene jaren ziek zijn. Sommige mensen kunnen aan cerebrale trombose of andere ziektes lijden en totaal niet in staat zijn om te bewegen. Hoe kan je cultivatie beoefenen voor de rest van je leven? We zullen ze allemaal voor je moeten opruimen en vermijden dat deze dingen voorvallen. Maar we zullen het van tevoren duidelijk maken dat deze dingen alleen voor echte beoefenaars gedaan kunnen worden. Het is niet toegestaan dat we het zomaar voor een gewoon mens doen. Dit zou anders neerkomen op het verrichten van een slechte daad. Voor gewone mensen hebben dingen als geboorte, ouderdom, ziektes en dood allemaal hun eigen karmische relaties die niet zomaar kunnen worden ondermijnd.

We beschouwen beoefenaars als de meest waardevolle mensen. Daarom kunnen we het alleen voor beoefenaars doen. Hoe doen we het? Indien de meester machtige deugden heeft, met andere woorden, indien de meester grote energiepotentie bezit, kan hij je karma elimineren. Indien het energieniveau van de meester hoog is kan hij veel van je karma elimineren. Indien het energieniveau van de meester laag is kan hij slechts een beetje van je karma elimineren. Laat ons een voorbeeld nemen. We zullen je verschillende soorten karma in je toekomstig leven bijeenvoegen en een deel of de helft ervan elimineren. De resterende helft zal nog steeds hoger zijn dan een berg die je niet te boven zal kunnen komen. Wat moet er gedaan worden? Wanneer je in de toekomst de Tao bereikt, zullen vele mensen er waarschijnlijk voordeel van hebben. Zodoende zullen vele mensen een deel voor je dragen. Natuurlijk stelt het niets voor hen voor. Je zal ook vele wezens in je lichaam cultiveren. Naast je Zhu Yuanshen zullen je Fu Yuanshen net als velen van jou allemaal een deel van je karma nemen. Er zal haast niets voor je overblijven tegen de tijd dat je door beproevingen zal gaan. Ook al blijft er haast niets over, het is nog steeds behoorlijk enorm, en je bent nog steeds niet in staat om het te boven te komen. Wat zal er dan gebeuren? Het zal in talrijke stukjes verdeeld worden in verschillende niveaus in je cultivatie, die gebruikt zullen worden om je Xinxing te verhogen en je karma te transformeren, zowel als je cultivatie-energie te ontwikkelen.

Trouwens, het is niet gemakkelijk wanneer iemand cultivatie wil beoefenen. Ik heb gezegd dat dit een zeer ernstige zaak is. Het is iets dat gewone mensen te boven gaat en het is moeilijker dan om het even welke zaak van gewone mensen. Is dat niet bovennatuurlijk? Daarom stelt het hogere eisen aan jou dan om het even welke gewone menselijke zaak. Als mens hebben we Yuanshen (de Ware Geest), en Yuanshen sterft niet. Laat ons hierover nadenken. Als Yuanshen niet sterft, heeft je Yuanshen dan geen wandaden gepleegd in de sociale activiteiten van je voormalige leven? Het is goed mogelijk. Het is goed mogelijk dat je dingen hebt gedaan zoals levens doden, iemand iets verschuldigd zijn, anderen sarren, iemand kwetsen enz. Indien het zo was, kunnen ze je ginds duidelijk zien wanneer je hier cultivatie beoefent. Ze trekken het zich niet aan als je ziektes geneest en fit blijft, omdat ze weten dat je de rekening slechts uitstelt. Indien je de schuld nu niet inboet, zal je het later doen, en je zal er in de toekomst zwaarder voor moeten betalen. Daarom trekken ze het zich niet aan als je nu niet terugbetaalt.

Als je eenmaal beslist om cultivatie te beoefenen zullen ze het niet toelaten dat je het doet: “Je wil cultivatie beoefenen en weggaan. Wanneer je Gong zal hebben ontwikkeld, zullen we niet in staat zijn om je te bereiken en je te raken.” Ze zullen het niet laten gebeuren. Ze zullen alles proberen om je cultivatiebeoefening te stoppen. Dus zullen ze verscheidene methoden gebruiken om je te storen of je zelfs echt komen doden. Natuurlijk zal je hoofd niet worden afgehakt terwijl je hier de zittende meditatie doet. Dat zal onmogelijk zijn omdat het in overeenstemming moet zijn met de staat van de gewone menselijke maatschappij. Je kan door een wagen aangereden worden wanneer je de deur uitstapt, of van een gebouw vallen, of in ander gevaar terechtkomen. Zulke dingen kunnen voorvallen en zullen behoorlijk gevaarlijk zijn. Echte cultivatiebeoefening is niet zo eenvoudig als je je inbeeldt. Denk je dat indien je cultivatie wil beoefenen je het zal kunnen halen? Wanneer je eenmaal echt cultivatie zal beoefenen, zal je leven ogenblikkelijk in gevaar zijn, en er zal direct een dergelijke kwestie bij betrokken zijn. Vele Qigong-meesters durven geen studenten naar hogere niveaus toe te onderwijzen. Waarom? Ze kunnen zoiets niet doen, en ze kunnen je niet beschermen.

Er waren in het verleden vele mensen die de Tao onderwezen. Ze konden slechts één discipel tegelijk onderwijzen, en ze waren slechts in staat om een enkele discipel te beschermen. Op een grote schaal als deze zal een gewoon mens het dan ook niet durven doen. Maar we hebben je gezegd dat ik het kan doen omdat ik talrijke Fashen heb die mijn buitengewone goddelijke superkracht bezitten. Ze kunnen grote bovennatuurlijke kracht uitoefenen en de machtige kracht van Fa. Daarbij komt dat wat wij vandaag doen niet zo simpel is als het er aan de oppervlakte uitziet. Ik was niet onbezonnen toen ik in de openbaarheid trad. Ik kan je zeggen dat er vele grote verlichten zijn die het gadeslaan, en dit is de laatste keer dat we de orthodoxe Fa in de Periode van het Einde van de Dharma onderwijzen. Het is ons ook niet toegestaan om in zoiets te ontsporen. Indien je de juiste weg volgt in cultivatiebeoefening, zal niemand durven je zomaar te raken. Trouwens, je geniet de bescherming van mijn Fashen, en je zal geen enkel gevaar lopen.

Je schuld moet ingeboet worden. Daarom kan het zijn dat er enkele gevaarlijke dingen kunnen plaatsvinden in de loop van je cultivatiebeoefening. Maar wanneer deze dingen plaatsvinden zal je niet bang zijn, noch zal je echt in gevaar mogen verkeren. Ik kan je een paar voorbeelden geven. Toen ik in Beijing een klas onderwees stak een beoefenaarster de straat over op een fiets. Op een scherpe hoek van de straat kwam een luxewagen aangereden en reed in op de beoefenaarster, een vrouw van meer dan vijftig jaar oud. Die wagen botste ogenblikkelijk tegen haar aan en raakte haar heel hard. “Bang” klonk het toen de wagen haar hoofd raakte, en haar hoofd werd precies door het dak van de wagen geraakt. Op dat ogenblik stonden de voeten van de beoefenaarster nog steeds op de pedalen van de fiets. Ondanks dat haar hoofd was geraakt voelde ze geen enkele pijn. Niet alleen voelde ze geen pijn, haar hoofd bloedde ook niet, noch zwol het op. De bestuurder was doodsbang en sprong uit de wagen. Hij vroeg haar haastig of ze gewond was en stelde voor dat ze naar het ziekenhuis gingen. Ze antwoordde dat haar niks scheelde. Natuurlijk had onze beoefenaarster een zeer goede Xinxing en achtte ze de bestuurder niet in fout. Ze zei dat haar niks scheelde, maar er zat een grote deuk in de wagen.

Zulke dingen komen allemaal om je het leven te ontnemen. Maar je zal geen gevaar lopen. Toen we laatst een lezing gaven aan de Jilin Universiteit, duwde een beoefenaar zijn fiets terwijl hij door de hoofdingang van de Jilin Universiteit stapte. Zodra hij naar het midden van de weg stapte, kwamen er plotseling twee wagens op hem af. De wagens raakten hem bijna, maar hij was helemaal niet bang. Normaal gezien zijn we helemaal niet bang wanneer we in zulke situaties terechtkomen. De wagens stopten op die zelfde seconde, en er gebeurde niets.

Er was een voorval dat ook in Beijing plaatsvond. Het werd ‘s winters relatief vroeg donker, en de mensen gingen ook vroeg naar bed. De straten waren heel stil en er was geen mens te bespeuren. Een beoefenaar haastte zich naar huis op een fiets, en alleen een jeep reed voor hem uit. Opeens stopte die jeep. Hij werd het zich niet gewaar en ging door met zijn fiets voort te trappen met zijn hoofd neergebogen. Maar die jeep begon plotseling achteruit te rijden, en reed achteruit met een behoorlijk hoge snelheid. Indien de twee krachten zich hadden samengevoegd, dan zou het betekenen dat zijn leven weggenomen zou worden. Net voor ze gingen botsen trok een kracht zijn fiets plots meer dan een halve meter achteruit, en de jeep stopte onmiddellijk aan het wiel van zijn fiets. De bestuurder van de jeep had waarschijnlijk gemerkt dat er iemand achter hem was. Deze beoefenaar was op dat ogenblik ook niet bang. Al degenen die zulke situaties tegenkwamen waren niet bang, ook al kon het zijn dat ze achteraf bang werden. Het eerste dat hem te binnen schoot was: “Wow! Wie trok mij naar achteren? Ik moet hem bedanken.” Hij draaide zich om en wilde zijn dank uitdrukken, maar hij merkte dat de straat heel stil was met niemand in de buurt. Ineens begreep hij het: “Het was de meester die me had beschermd!”

Een ander voorval vond plaats in Changchun. Een gebouw was in constructie dicht bij het huis van een beoefenaar. Tegenwoordig worden gebouwen zeer hoog gebouwd, en de bouwsteiger is volledig uit ijzeren buizen gemaakt die een diameter van vijf centimeter en een lengte van vier meter hebben. Toen deze beoefenaar net zijn huis uit wandelde viel een ijzeren buis vertikaal naar beneden van het hoge gebouw recht naar zijn hoofd. De mensen op straat waren allemaal verbijsterd. Hij zei: “Wie gaf mij een tik?” Hij dacht dat iemand hem een tik op zijn hoofd gaf. Op dat ogenblik draaide hij zijn hoofd en zag hij een grote Falun boven zijn hoofd draaien. Die ijzeren buis gleed langs zijn hoofd neer in de grond en bleef daar steken zonder om te vallen. Indien het in zijn lichaam terecht was gekomen, laten we hierover nadenken, zwaar als het was zou het zijn lichaam hebben doorboord als het rijgen van een gesuikerde haagdoornbes aan een stokje. Het was zeer gevaarlijk!

Er zijn veel van zulke voorvallen geweest, talloze. Maar niemand is in gevaar gebracht. Niet iedereen zal zo een voorval tegenkomen, behalve een paar van onze beoefenaars. Of je het nu tegenkomt of niet, ik verzeker je dat je geen enkel gevaar zal lopen. Ik kan dit punt garanderen. Sommige beoefenaars volgen de Xinxing-vereisten niet, en ze voeren alleen de oefeningen uit zonder hun Xinxing te cultiveren. Zij kunnen niet als beoefenaars beschouwd worden.

Over wat de meester je gegeven heeft gesproken, ik heb je deze dingen gegeven. Mijn Fashen zal je beschermen tot je in staat bent jezelf te beschermen. Tegen dan zal je de cultivatie van Chu-Shi-Jian-Fa beoefenen, en zal je reeds de Tao hebben verworven. Maar je moet jezelf als een echte beoefenaar behandelen, en dan kan je het halen. Er was iemand die op straat liep met mijn boek in zijn hand en riep: “Ik heb de bescherming van meester Li, en ik ben niet bang om overreden te worden door een auto.” Dat was de Dafa saboteren. Zulke mensen zullen niet beschermd worden. In feite zal een echte beoefenaar zoiets niet doen.

Energieveld

Terwijl we oefenen is er een veld rondom ons. Welk veld is het? Sommige mensen noemen het het veld van Qi, het magnetische veld, of het elektrische veld. In feite is het onjuist hoe je het ook noemt, omdat de materie die zo’n veld bevat zeer substantieel en rijk is. Haast elke materie waaruit alle ruimtes van ons universum zijn samengesteld, kan in deze cultivatie-energie teruggevonden worden. Het is voor ons gepaster om het het energieveld te noemen. Daarom noemen we het normaal gezien het energieveld.

Wat kan dit veld dan doen? Zoals jullie allen weten, hebben onze beoefenaars van de orthodoxe Fa allemaal zo een gevoel dat een persoon die cultivatie van de orthodoxe Fa heeft beoefend edelmoedig is en geassimileerd is met Zhen-Shan-Ren, de karakteristiek van het universum. Daarom kunnen onze beoefenaars het allemaal voelen terwijl ze hier in dit veld zitten, en hun geesten zijn vrij van slechte gedachten. Bovendien kunnen vele beoefenaars terwijl ze hier zitten zelfs niet denken aan roken. Zij voelen een serene atmosfeer die buitengewoon comfortabel is. Dit is de energie gedragen door een beoefenaar van de orthodoxe Fa, die een dergelijke rol speelt binnen dit veld. Na deze klas zullen de meeste van onze beoefenaars Gong hebben, de waarachtig ontwikkelde energie. Omdat wat ik je leer iets is voor cultivatie in de orthodoxe Fa, zal je ook zo’n Xinxing-criterium van jezelf vereisen. Naarmate je voortdurend oefent en onze Xinxing-vereisten volgt in cultivatiebeoefening, zal je energie geleidelijk steeds krachtiger worden.

We praten over de redding van onszelf en van anderen, zowel als van alle wezens. Zodoende kan Falun je eigen zelf redden door naar binnen toe te draaien en kan het anderen redden door naar buiten te draaien. Terwijl het naar buiten draait, straalt het energie uit en kan het anderen ten goede komen. Op die manier zullen anderen binnen je energie overdekkend veld bevoordeeld worden, en het kan zijn dat ze zich heel comfortabel voelen. Of je nu op straat loopt, of je op je werkplek bevindt, of thuis, je kan zo’n effect hebben op anderen. Je kan ongewild ziektes van de mensen binnen je veld genezen hebben, omdat dit veld elke abnormale staat kan herstellen. Een menselijk lichaam zou niet ziek moeten worden, en ziek zijn is een abnormale staat. Het kan zo’n abnormale staat herstellen. Wanneer een kwaadaardig persoon aan iets slechts denkt, kan het zijn dat hij zich bedenkt door het krachtige effect van je veld, en het kan zijn dat hij de slechte daad op dat moment niet wil begaan. Misschien wil iemand op een andere persoon vloeken. Hij kan zich plotseling bedenken en het niet willen doen. Enkel het energieveld van cultivatiebeoefening van de orthodoxe Fa kan zo’n effect produceren. Daarom was er in het verleden zo’n gezegde in het Boeddhisme: “Het licht van Boeddha verlicht overal en herstelt alle abnormale toestanden.” Dit is wat het betekent.

Hoe Zouden Beoefenaars Van Falun Dafa De Leer Moeten Promoten

Vele van onze beoefenaars vinden dat deze cultivatiewijze zeer goed is en willen het na de klas overbrengen aan hun naasten en vrienden. Ja, jullie kunnen het allemaal promoten en het aan om het even wie overbrengen. Maar er is een ding dat aan iedereen duidelijk gemaakt moet worden. We hebben iedereen zo vele dingen gegeven die niet in geldwaarde uitgedrukt kunnen worden. Waarom geef ik ze jullie? Ze zijn bedoeld voor je cultivatiebeoefening. Enkel indien je cultivatie beoefent, kunnen deze dingen je gegeven worden. Met andere woorden, wanneer je Dafa in de toekomst promoot, kan je het niet gebruiken om roem en winstbejag na te streven. Zodoende kan je geen klas onderwijzen en bijdragen vragen zoals ik dat doe. Omdat we boeken en materiaal moeten drukken evenals rondgaan om de praktijk te onderwijzen, hebben we onkosten. Onze vergoedingen zijn de laagste van het land, maar we hebben de meeste dingen weggegeven. We brengen mensen daadwerkelijk naar hogere niveaus, en iedereen beseft het. Wanneer je het in de toekomst als een beoefenaar van Falun Dafa promoot, hebben we twee vereisten voor je.

De eerste vereiste is dat je geen vergoeding kan opstrijken. We hebben je zovele dingen gegeven die niet bestemd zijn om je een fortuin te laten maken of roem na te streven, maar om je te redden en om je te laten cultiveren. Indien je een vergoeding vraagt, zullen mijn Fashen alles terugnemen dat je is gegeven, en je zal ook geen beoefenaar van Falun Dafa zijn. Wat je promoot zal ook niet onze Falun Dafa zijn. Wanneer je het promoot zou je geen roem en winstbejag moeten nastreven, en je zou anderen vrijwillig moeten dienen. Beoefenaars van over heel het land hebben het al zo gedaan, en instructeurs van verschillende streken hebben ook zo’n voorbeeld gegeven met hun eigen daden. Indien je onze cultivatiewijze wil komen studeren, kan je het komen leren zolang je het wil komen leren. We kunnen verantwoordelijk tegenover je zijn en zullen je geen cent aanrekenen.

De tweede vereiste is dat je niets persoonlijks zou moeten toevoegen aan Dafa. Namelijk, of je Tianmu nu geopend is en of je iets hebt gezien, of je hebt enige supernormale vermogens ontwikkeld, je mag in de loop van het promoten niet gebruiken wat je hebt gezien om onze Falun Dafa uit te leggen. Het kleine beetje dat je hebt gezien op jouw niveau stelt niets voor en is ver weg van de echte betekenis van de Fa die we hebben onderwezen. Wees daarom heel voorzichtig over deze kwestie wanneer je het in de toekomst promoot. Enkel door zo te handelen kan het verzekerd worden dat de oorspronkelijke dingen in onze Falun Dafa onveranderd blijven.

Bovendien heeft niemand de toestemming om de praktijk te onderwijzen op de manier zoals ik het doe, noch is het iemand toegestaan de Fa te onderwijzen in de vorm van lezingen op grote schaal die ik heb gebruikt. Je bent niet in staat de Fa te onderwijzen. Dit is omdat wat ik heb gezegd zeer diepzinnige implicaties heeft, en het is gecombineerd met iets op hogere niveaus. Je bent cultivatie aan het beoefenen op verschillende niveaus. Nadat je in de toekomst vorderingen zal hebben gemaakt, zal je vorderingen blijven maken wanneer je deze audio opnames opnieuw beluistert. Naarmate je er voortdurend naar luistert zal je steeds nieuwe inzichten en nieuwe verwervingen verkrijgen. Het zal des te meer zo zijn door dit boek te lezen. Deze woorden van mij zijn uitgesproken en doordrongen met iets heel diepzinnigs. Daarom kan je deze Fa niet onderwijzen. Het is je niet toegestaan om mijn oorspronkelijke woorden als de jouwe te gebruiken om het te zeggen. Anders is het een daad van diefstal van de Fa. Je kan enkel mijn oorspronkelijke woorden gebruiken om het te zeggen en eraan toevoegen dat het zo is gezegd door de leraar en hoe het in het boek is geschreven. Je kan het enkel op deze manier zeggen. Waarom? Omdat wanneer je het zo zegt, het de kracht van Dafa zal dragen. Je kan niet promoten wat jij kent als Falun Dafa. Anders zal wat je promoot niet Falun Dafa zijn, en je zou net zo goed doen als onze Falun Dafa saboteren. Indien je iets volgens jouw ideeën en jouw geest zegt, zal dit niet de Fa zijn, en het kan geen mensen redden, noch heeft het enig effect. Daarom is niemand anders er toe in staat deze Fa te onderwijzen.

Je zou deze cultivatiebeoefening moeten promoten door de audiocassettes en de videocassettes af te spelen voor beoefenaars op de oefenplaatsen, en dan kan de instructeur hen de oefeningen leren. Je kan de groepsgespreksvorm gebruiken om iedereen met elkaar te laten communiceren en ze mogen van elkaar leren via het houden van discussies en het uitwisselen van gedachten. We vereisen van je dat je het zo doet. Tevens kan je de beoefenaar (de discipel) die Falun Dafa promoot niet de leraar of de meester noemen. Er is slechts één meester in Dafa. Alle beoefenaars zijn discipels om het even wanneer ze hun cultivatiebeoefening beginnen.

Wanneer jullie de cultivatiebeoefening promoten, zullen sommigen van jullie misschien denken: “De meester kan Falun installeren en iemands lichaam aanpassen. Wij kunnen dat niet.” Het doet er niet toe. Ik heb jullie al gezegd dat zich achter iedere beoefenaar mijn Fashen bevindt, en niet slechts één van hen. Mijn Fashen kan dan ook voor zulke dingen zorgen. Wanneer je hem de oefening leert, zal hem Falun gegeven worden op dat moment als hij het verdient. Indien hij geen goede voorbestemde relatie heeft, kan hij het geleidelijk krijgen nadat zijn lichaam is aangepast en na een periode van beoefening. Mijn Fashen zal helpen zijn lichaam aan te passen. Bovendien kan ik je zeggen dat indien iemand Fa en de praktijk studeert door het boek te lezen, mijn videocassettes te kijken, of naar mijn opnames te luisteren, of indien iemand zichzelf daadwerkelijk kan gedragen als een beoefenaar, hij ook in staat zal zijn om dezelfde dingen te verkrijgen die hij verdient.

We staan onze beoefenaars niet toe patiënten te zien. Het is beoefenaars van Falun Dafa absoluut verboden ziekten te genezen voor andere mensen. We leren je te stijgen in cultivatie en laten je geen enkele gehechtheid ontwikkelen of je eigen gezondheid ruïneren. Onze oefenplaatsen zijn beter dan iedere andere Qigong-oefenplaats. Zolang je naar onze oefenplaatsen gaat om te oefenen, is het veel beter dan jouw manier om ziekten te genezen. Mijn Fashen zullen in een cirkel zitten. Boven de oefenplaats is er een schild waarboven zich een grote Falun bevindt, en een grote Fashen bewaakt de plaats boven het schild. Die plaats is geen gewone plaats, noch is het een plaats voor gewone Qigong-beoefening. Het is een plaats voor cultivatiebeoefening. Vele van onze beoefenaars met supernormale vermogens hebben gezien dat deze plaats van onze Falun Dafa is afgeschermd met rood licht, en alles waadt in het rode licht.

Mijn Fashen kunnen Falun ook direct installeren voor een beoefenaar. Maar we moedigen iemands gehechtheden niet aan. Wanneer je iemand de oefening leert, kan het zijn dat hij zegt: “O, ik heb nu Falun.” Je zou kunnen denken dat jij het bent die het heeft geïnstalleerd. Het is niet zo. Ik zeg je dit zodat je deze gehechtheid niet ontwikkelt. Het is allemaal gedaan door mijn Fashen. Beoefenaars van onze Falun Dafa zouden de cultivatiebeoefening alleen op zo’n wijze moeten promoten.

Iedereen die probeert de oefening van Falun Dafa te veranderen saboteert de Dafa en deze cultivatiewijze. Sommige mensen hebben de instructies van de oefening in rijmen gegoten, wat absoluut niet toegestaan is. Een oprechte cultivatiewijze is altijd overgeleverd geweest uit de prehistorische tijd, en het is bewaard gebleven na een behoorlijk lange tijd waaruit talrijke grote verlichten voortgekomen zijn. Niemand durfde het ook maar een beetje te veranderen. Zoiets kan alleen plaatsvinden in onze Periode van het Einde van de Dharma. Historisch gezien heeft zoiets nooit plaatsgevonden. Iedereen moet heel voorzichtig zijn over deze kwestie.


Ritueel waarbij geknield wordt en vervolgens met het hoofd de grond geraakt wordt ter verering van een Boeddha.

De Taoïstische School gelooft dat alles de tegengestelde krachten yin en yang bevat die elkaar uitsluiten, en toch onderling afhankelijk zijn, bijvoorbeeld vrouwelijk (yin) versus mannelijk (yang).

Een in een schrijn in het huis bewaarde houten tablet voor het aanbidden van voorouders en andere geesten.