FORELESNING ÅTTE

Avholdenhet fra føde (Bigu)

Noen har tatt opp spørsmålet om å avholde seg fra føde eller bigu.1 Dette fenomenet med å avstå fra mat forekommer ikke bare i kultiveringskretser, men også blant en god del mennesker i hele samfunnet. En del verken spiser eller drikker på flere år eller årtier, men de lever bra likevel. Det er noen som snakker om bigu som en indikator på et visst nivå, mens andre tar det som et tegn på at kroppen renses. Noen påstår også at det er en kultiveringsprosess på høyt nivå.

Faktisk er det ikke noe av dette. Hva er det da? Bigu refererer til en spesiell kultiveringsmetode i spesifikke omgivelser. Under hvilke omstendigheter benyttes den? I det gamle Kina, spesielt før religionene ble etablert, benyttet mange utøvere hemmelige kultiveringsformer eller kultiverte alene i fjerne fjell eller i grotter langt borte fra bebyggelse. Når de hadde valgt å kultivere på denne måten, fikk de problemet med matforsyning. Hvis de ikke brukte bigumetoden, kunne de ikke kultivere og ville dø av sult og tørst. Jeg dro fra Chongqing2 til Wuhan for å undervise Fa, og jeg tok en båt som gikk østover på Yangtze-elven. Jeg så at det var en del grotter på begge sidene av de tre ravinene i midten av fjellene. Mange kjente fjell har også slike grotter. Etter å ha klatret inn i en grotte ved hjelp av et tau, ville utøveren før i tiden kutte av tauet og kultivere i grotten. Hvis denne personen ikke lyktes i kultiveringen, ville han dø der inne. Det var under disse helt spesielle omstendighetene uten mat og vann at han valgte å kultivere etter denne spesielle metoden.

Mange kultiveringsmetoder inkluderer bigu, og de har gått i arv fra generasjon til generasjon. Mange metoder inkluderer ikke bigu. Majoriteten av de metodene som idag er allment tilgjengelige, omfatter ikke bigu. Vi har sagt at man bør holde seg utelukkende til en metode, og ikke følge sine begjær og gjøre som man vil. Du tenker kanskje at bigu er bra og streber etter det. Hva vil du gjøre det for? En del tror at det er bra og blir nysgjerrige, eller de tenker kanskje at de har så store ferdigheter at de vil skryte og vise seg. Det er mennesker med alle slags holdninger. Selv om denne metoden blir brukt i kultivering, vil den tære på ens egen energi som trengs for å vedlikeholde den fysiske kroppen. Det du får, kompenserer ikke det du taper. Derfor er det ikke verdt anstrengelsen. Alle vet at man, spesielt etter at religionene var grunnlagt, ble forsynt med mat og te mens man satt i meditasjon eller kultiverte alene i et tempel. Dette spørsmålet inngår ikke her. Vi kultiverer fremfor alt i det vanlige menneskelige samfunnet. Du behøver ikke å bruke denne metoden i det hele tatt. Hvis den ikke inngår i din skole, bør du ikke tilfeldig gjøre det bare fordi du har lyst. Hvis du virkelig vil praktisere bigu, gå i gang. Så langt jeg kjenner til, kan dette fenomenet forekomme når en mester underviser en høynivå-metode og genuint veileder en disippel, og metoden omfatter bigu. Likevel kan han ikke spre dette offentlig, og han tar vanligvis disippelen med seg for å øve alene og i hemmelighet.

Nå for tiden er det også qigong-mestere som lærer ut bigu. Har bigu virkelig skjedd? Når alt kommer til alt har det ikke det. Hvem har lykkes med det? Jeg har sett at mange er lagt inn på sykehus, og manges liv har vært i fare. Hvorfor har så denne situasjonen oppstått? Eksisterer ikke fenomenet bigu? Jo, det gjør det. Men uansett er det et poeng at ingen tilfeldig kan undergrave tilstanden i vanlige menneskers samfunn. Dette tillates ikke. Tenk hvor mange i hele landet som verken ville trenge å spise eller drikke. Jeg vil si at det ville vært mye enklere om folk i Changchun-området verken spiste eller drakk. Vi trengte ikke bekymre oss om å lage mat. Bøndene jobber så hardt på markene, og nå skulle ingen behøve å spise. Det ville virkelig gjøre alt mye lettere, bare jobbe uten å spise. Hvordan kan det være tillatt? Ville det være et menneskelig samfunn? Det er definitivt forbudt. Forstyrrelser i slik stor skala er ikke tillatt.

Når visse qigong-mestere lærer ut bigu, kommer manges liv i fare. Noen er helt opphengt i å avstå fra føde. Dette fastholdende er ikke sluppet, liksom mange andre fastholdende hos alminnelige mennesker heller ikke er sluppet. En slik person vil sikle når han tenker på delikat mat. Straks dette begjæret kommer, kan han ikke kontrollere seg og ivrer etter å spise. Når appetitten øker, må han spise, ellers føler han seg sulten. Imidlertid vil han kaste opp om han spiser. Siden han ikke kan spise, vil han bli veldig nervøs og ganske redd. Mange er innlagt på sykehus, og faktisk er mange menneskers liv i fare. Det er også de som ser etter meg og ber meg om å ta meg av disse rotete sakene, men jeg er ikke villig til å gjøre det. Noen qigong-mestere er helt enkelt uansvarlige. Ingen er villige til å ta seg av disse problemene for dem.

Videre, om du får problemer med bigu, kommer det ikke fra din egen strebing? Vi har sagt at dette fenomenet eksisterer, men det er ikke en såkalt tilstand på høyt nivå eller en såkalt spesiell manifestasjon. Det er bare en metode brukt under spesielle omstendigheter, så den kan ikke spres vidt omkring. En del går etter bigu og klassifiserer det som såkalt bigu eller semi-bigu og rangerer det i forskjellige nivåer. Noen påstår at de bare behøver å drikke vann, mens andre påstår at de bare trenger å spise frukt. Alt dette er falsk bigu, og ettersom tiden går, er de dømt til å mislykkes. En genuin utøver blir værende i en grotte uten å spise eller drikke, og det er ekte bigu.

Å stjele qi

Når jeg snakker om å stjele qi, er det noen som blir like bleke som om det var en tiger jeg snakket om, og de blir altfor redde for å øve qigong. På grunn av sladder i kultiveringskretser om fenomener som kultiveringsvanvidd, stjele qi og så videre, er mange redde for å trene qigong eller nærme seg qigong. Hadde det ikke vært for dette pratet, ville kanskje flere ha trent qigong. Det er en del qigong-mestere med dårlig Xinxing som har spesialisert seg på å lære ut dette. Det skaper ganske mye kaos i kultiveringskretser. Faktisk er det ikke så forferdelig som de har forklart. Vi sier at qi bare er qi, selv om du kaller det "sammensatt opprinnelig qi," det ene qi eller det andre qi. Så lenge en persons kropp har qi, er han på nivået med å holde seg frisk, og han er enda ikke en utøver. Så lenge han har qi, betyr det at hans kropp enda ikke har nådd en høy grad av renhet, og han har fremdeles sykdomsqi, det er helt sikkert. Personen som stjeler qi, er også på qi-nivå. Hvem blant våre utøvere vil ha urent qi? En ikke-utøvers kropp har nokså urent qi, selv om det kan bli lysere gjennom qigong-trening. Det syke området vil vise en svart substans med stor tetthet. Om man fortsetter å øve og virkelig lykkes med å helbrede sykdommer og holde seg frisk, blir ens qi gradvis gulaktig. Hvis man fortsetter å trene videre, vil sykdommene virkelig bli kurert, og hans qi vil også forsvinne. Man vil tre inn i tilstanden Den Melkehvite Kroppen.

Man er nemlig ikke fri fra sykdommer om man har qi. Vi er utøvere, hva behøver vi qi til i treningen? Våre kropper trenger å bli renset. Hva skal vi fortsatt med urent qi? Definitivt ikke noe. En person som vil ha qi, er fremdeles på qi-nivå. På qi-nivå kan man ikke skille god qi fra dårlig qi ettersom man ikke har denne evnen. Det genuine qi i din kropps dantian kan han ikke røre. Dette opprinnelige qi er det bare noen med evner på høyt nivå som kan røre. Hva gjelder det urene qi i kroppen din, la ham bare stjele det, det betyr ikke noe. Om jeg vil fylle meg selv med qi under treningen, vil magen min bli full av qi på kort tid bare jeg tenker på det.

Tao-skolen lærer ut den stående øvelsen Tianzi zhuang,3 mens Buddha-skolen lærer å fylle qi inn fra toppen av hodet. Det er masse qi i universet som du kan fylle deg opp med hver dag. Med laogong-punktet og baihui4-punktet åpent kan du fylle deg med qi gjennom hendene mens du fokuserer på dantian. Du vil bli full av qi etter en stund. Uansett hvor full du er av qi, hva er nytten med å fylle seg og være full av qi? For noen som har øvet qi mye, hovner fingrene og kroppen opp. Når andre kommer i nærheten av en slik person, kjenner de et felt rundt ham: "Å, du har virkelig øvet bra." Jeg sier at det ikke er noenting. Hvor er din gong? Det er fremdeles en qi-øvelse, og uansett hvor mye qi du enn har, kan det ikke erstatte gong. Hensikten med å øve qi er å erstatte qi i kroppen med god qi utenfra for å rense kroppen. Så hva vil du akkumulere qi for? På dette nivået har det ikke skjedd noen fundamentale forandringer, og qi er fremdeles ikke gong. Uansett hvor mye qi du har stjålet, er du fremdeles ingenting annet enn en stor pose med qi. Hvilken nytte har du av det? Det har ennå ikke skjedd noen forvandling til høyenergi-materie. Så hva skulle du være redd for? La dem stjele qi om de virkelig vil det.

Tenk på det alle sammen, så lenge din kropp har qi, har den sykdom. Når en person stjeler ditt qi, stjeler han ikke da også ditt syke qi? Han kan ikke skille på dette i det hele tatt, ettersom en som vil ha qi også er på qi-nivå og ikke har slike evner. En person som har gong, vil ikke ha qi, det er sikkert. Hvis du ikke tror det, kan vi gjøre et eksperiment. Hvis en person virkelig vil stjele ditt qi, kan du stå der og la ham stjele det. Du kan fokusere din tanke på å fylle din kropp med qi fra universet, mens han stjeler ditt qi bak deg. Du vil se hvor bra det er ettersom det vil påskynde kroppens renselse og spare deg for å fylle opp og slippe ut qi fra kroppen din. Fordi han har en dårlig intensjon og stjeler noe fra andre, og selv om det han har stjålet ikke er bra, har han likevel begått en dårlig gjerning og mister de. Derfor vil han gi deg de. Det oppstår et kretsløp. Mens han tar ditt qi her, gir han deg de der. Personen som stjeler qi, vet ikke dette. Hvis han visste det, ville han ikke våget å gjøre det!

Alle de som stjeler qi, har en blålig farge i ansiktet, og de er alle slik. Mange av de som øver qigong i parken, har alle slags sykdommer og strever med å bli kvitt dem. Når man helbreder en sykdom, må man forsøke å fordrive det syke qi. Men personen som stjeler qi, fordriver ikke qi. Isteden fyller han kroppen sin med all slags sykelig qi så til og med innsiden av kroppen hans blir helt svart. Han mister hele tiden de, og han er også svart utvendig. Med et stort karmafelt og et stort tap av de, blir han svart fra innerst til ytterst. Om personen som stjeler qi visste om slike forandringer og at han gir de til andre ved å gjøre noe så dumt, ville han overhodet ikke våget å gjøre det.

En del mennesker har blåst qi ut av proporsjoner og snakker om qi så det lyder mystisk: "Hvis du er i Amerika, kan du motta det qi som jeg avgir." "Du kan vente på den andre siden av veggen, og du vil motta det qi som jeg sender ut." En del mennesker er veldig følsomme og kan kjenne når qi sendes. Men qi går ikke i denne dimensjonen. Det beveger seg i en annen dimensjon hvor det ikke er en slik vegg. Hvorfor kan du ikke føle noe når en qigong-mester avgir qi på et åpent område? Det er en skillevegg i den andre dimensjonen. Derfor har ikke qi en så gjennomtrengende kraft som mange har forklart.

Det som virkelig virker, er gong. Når en utøver kan sende ut gong, har hun eller han ikke lenger noen qi og kan avgi materie av høy energi som kan sees i form av lys med Det himmelske øyet. Straks det når frem til andre, gir det en følelse av varme, og det kan påvirke et vanlig menneske. Likevel kan det ikke fullstendig nå målet om å kurere sykdommer, for det har bare en hemmende eller undertrykkende effekt. For virkelig å kurere sykdommer trengs det overnaturlige evner. Det er en spesifikk overnaturlig evne for hver sykdom. På det helt mikroskopiske nivået antar hver lille partikkel av gong ditt eget bilde. Den kan gjenkjenne mennesker og har intelligens, ettersom den er materie av høy energi. Hvis noen stjeler den, hvordan kan den bli der? Den vil ikke bli der og kan ikke plasseres der ettersom det ikke er den personens eiendel. Etter at gong har kommet frem blir alle disse genuine utøverne tatt hånd om av sine mestere. Din mester ser hva du gjør om du forsøker å ta noe fra andre, og de andres mestere tillater heller ikke at du gjør det.

Å samle qi

Når vi lærer ut kultivering på høye nivåer, er det å stjele qi eller samle qi ikke et problem vi skal løse for alle. Ettersom jeg fremdeles har til hensikt å gjenopprette kultiveringens rykte og gjøre noe godt, vil jeg avsløre slike dårlige fenomen som ingen tidligere har nevnt. Jeg vil at dere alle skal vite om dem. Da unngår mange å begå gjentatte dårlige gjerninger, og de som ikke har kjent sannheten om qigong behøver ikke å være redde for å snakke om det.

Det er mer enn nok av qi i universet. Noen snakker om det himmelske yang-qi og det jordiske yin-qi. Ettersom du også er en del av universet, kan du bare gå i gang og samle qi. Men noen samler ikke universets qi, men har spesialisert seg på å lære andre å samle qi fra planter. De har til og med sammenfattet sine erfaringer om hvordan og når man kan samle qi. Qi fra et poppeltre er hvitt og qi fra et pinjetre er gult. Noen påstår også: "Det var et tre foran huset vårt. Det døde fordi jeg samlet dets qi." Hva slags evne er det? Er ikke det en dårlig gjerning? Alle vet at når vi virkelig kultiverer, ønsker vi positive signaler og assimilering til universets egenskap. Skulle du ikke kultivere Shan? For å assimilere til universets egenskap Zhen-Shan-Ren, må man kultivere Shan. Om du stadig begår dårlige gjerninger, hvordan kan du da høyne gong? Hvordan kan din sykdom bli kurert? Er ikke dette det motsatte av hva våre utøvere burde gjøre? Det er også å drepe og begå dårlige gjerninger! Noen mener kanskje at det blir mer og mer ufattelig når det sies at å drepe et dyr er å ta liv, og at å drepe en plante også er å ta liv. Faktisk er det slik. Buddhismen snakker om samsara, og at du kanskje blir reinkarnert som en plante i løpet av samsara. Slik sies det i buddhismen. Her snakker vi ikke om det på den måten, men vi forteller alle at trær også har liv. Ikke bare har de liv, men de har også veldig avansert tankeaktivitet.

Det er for eksempel en person i Amerika som er spesialist på elektronikk og som lærer andre hvordan man bruker løgndetektorer. En dag fikk han plutselig en ide. Han satte begge endene på en løgndetektor på en potteplante (Adhatoda vasica) og helte vann på røttene. Han fant da at løgndetektorens elektroniske penn raskt hadde tegnet en kurve. Denne kurven var identisk med den kurven som tegnes når den menneskelige hjernen har et kort sekund av opprømthet eller glede. Han ble sjokkert. Hvordan kunne en plante ha følelser? Han ville nesten rope det ut på gaten: "Planter har følelser!" Etter at han hadde fått øynene opp for dette, fortsatte han å forske i dette området og gjorde mange eksperimenter.

En gang tok han to planter og ba en av sine elever om å trampe den ene planten til døde foran den andre. Han tok så den andre planten inn i et rom og koplet den til en løgndetektor. Han ba fem av sine elever om å komme inn i rommet etter tur. Planten hadde ingen reaksjoner da de første fire elevene kom inn i rommet. Da den femte studenten, den som hadde trampet på planten, kom inn i rommet, tegnet den elektroniske pennen raskt en kurve før studenten rakk bort til planten. Den kurven var den samme som når et menneske er redd. Han ble virkelig sjokkert! Denne oppdagelsen impliserer et veldig viktig spørsmål. Vi har alltid trodd at et menneske er liv på høyt nivå med sansefunksjoner som kan skjelne saker og ting fra hverandre og en hjerne som kan analysere. Hvordan kan planter skjelne mellom ting? Indikerer ikke dette at de også har sanseorganer? Om noen før i tiden hadde sagt at planter hadde sanseorganer, tenkende sinn, følelser og kunne gjenkjenne mennesker, ville de bli stemplet som overtroiske. I tillegg ser det ut til at planter i visse henseende overgår dagens mennesker.

En dag koplet han løgndetektoren til en plante og undret: "Hva slags eksperiment skal jeg gjøre? La meg brenne bladene med ild og se hvordan den reagerer." Med denne tanken, til og med før han tente på, tegnet den elektroniske pennen raskt en kurve, tilsvarende den som tegnes når noen er i livsfare og roper om hjelp. Denne oversanselige evne ble før i tiden kalt tankelesing, og det er en potensiell og medfødt menneskelig evne. Men menneskeheten er fordervet og degenerert i dag. For å få evnene tilbake må du kultivere om igjen og vende tilbake til ditt opprinnelige sanne selv eller til din opprinnelige natur. Men planten har denne evnen, og den vet hva du tenker. Det høres ganske ufattelig, men det var et virkelig vitenskapelig eksperiment. Han har utført mange forskjellige eksperimenter, inkludert evnen til fjernstyring på lang avstand. Da hans artikler ble publisert, skapte de stor sensasjon verden over.

Botanikere i mange land, også i vårt land, har startet forskning på dette området, og det blir ikke lenger ansett som noe overtroisk. Her om dagen sa jeg at det vår menneskehet i dag har erfart, funnet opp og oppdaget, er tilstrekkelig til å endre dagens lærebøker. På grunn av innflytelsen fra tradisjonelle tenkemåter er mennesker imidlertid ikke villige til å erkjenne dette. Det er heller ingen som systematisk tar seg av dette.

I en park i nordøstre Kina la jeg merke til at en gruppe pinjetrær var døde. Ingen vet hva slags qigong som ble praktisert der. De rullet seg rundt på bakken og etterpå samlet de qi fra trærne med føttene på én måte og med hendene på en annen måte. Kort tid etterpå ble alle pinjetrærne der borte gule og døde. Var det de gjorde en god eller en dårlig gjerning? Fra våre utøveres perspektiv var det å drepe. Som utøver må du være et godt menneske, gradvis assimilere deg til universets egenskap og frigjøre deg fra slike dårlige saker. Selv fra et alminnelig menneskes perspektiv var det ingen god gjerning. Det var misbruk av offentlig eiendom, og det ødela den grønne vegetasjonen og balansen i det økologiske systemet. Det var ingen god gjerning ut fra noe perspektiv. Det er nok av qi i universet, og du kan samle det så mye du vil. Etter å ha øvet på et visst nivå har noen mye energi. Ved bare et vink med armen kan de samle planters qi på et stort område. Det er fremdeles ingenting annet enn qi. Uansett hvor mye de samler, til hvilken nytte er det? Noen gjør ikke noe annet når de går til parken. De sier: "Jeg trenger ikke å øve qigong. Det er tilstrekkelig å samle qi mens jeg går rundt, og min trening er da over. Det er tilstrekkelig bare å få qi." De tror at qi er gong. Når noen går bort til denne personen, kan de føle at kroppen hans er ganske kjølig. Er ikke qi fra plantene av yin-natur? En utøver må opprettholde balansen mellom yin og yang. Selv om kroppen hans lukter som pinjeolje, synes han fremdeles at han gjør det bra i treningen.

Den som kultiverer får gong

Spørsmålet om hvem som praktiserer gong og hvem som oppnår gong, er veldig avgjørende. Når jeg blir spurt om fordelene med Falun Dafa, sier jeg at Falun Dafa kan sette gong i stand til å kultivere utøvere og slik redusere tiden for trening. Det løser problemet med at man ikke har tid til å øve, men likevel hele tiden foredles av gong. Samtidig er vår metode en genuin kultiveringsmetode for kropp og sjel. Våre fysiske kropper vil gjennomgå store forandringer. Falun Dafa har enda en fordel, den største, som jeg ikke har nevnt tidligere, men i dag avslører jeg det. Fordi det involverer et viktig spørsmål av historisk betydning og har en enorm innvirkning i kultiveringskretser, har ingen i historien våget å avsløre det, og heller ikke har noen hatt tillatelse til å avsløre det. Likevel har jeg ikke noe annet valg enn å gjøre det kjent.

En del elever har sagt: "Hvert ord som mester Li Hongzhi har sagt, er en himmelsk hemmelighet og en avsløring av de himmelske hemmelighetene." Vi veileder virkelig mennesker mot høye nivåer. Dette er å redde mennesker. Vi er ansvarlige overfor alle, og dette er et ansvar vi er i stand til å påta oss. Derfor er det ikke å avsløre himmelske hemmeligheter. Om noen snakket uansvarlig om det, ville det være å avsløre himmelske hemmeligheter. I dag vil vi offentliggjøre dette spørsmålet om hvem som utøver gong og hvem som får gong. Som jeg ser det har alle metoder i dag, inkludert metodene i Buddha-skolen, Tao-skolen og Qimen-skolen gjennom historien kultivert menneskets sekundære sjel eller bevissthet, og det har vært ens sekundære sjel som har fått gong. Hovedsjelen som vi nevner her, refererer til våre egne sinn. Man bør være bevisst hva man tenker på og hva man gjør. Det er ditt sanne jeg. Men du vet ikke i det hele tatt hva din sekundære sjel gjør. Selv om den er født samtidig med deg, med samme navn og samme utseende og kan kontrollere den samme kroppen, er den strengt tatt ikke deg.

Det er et prinsipp i universet at den som taper, vil vinne, og den som kultiverer, vil få gong. Gjennom historien har alle kultiveringsmetodene lært mennesker å komme i en tilstand av transe når de øver og at man ikke skal tenke på noe. Videre skulle man være i dyp meditasjon inntil man til slutt ikke lenger var bevisst på noe. Noen sitter i meditasjon i tre timer som om bare et lite sekund har passert. Andre beundrer deres evne til å være i transe. Praktiserte de virkelig? Det vet de ikke i det hele tatt. Spesielt Tao-skolen lærer ut at shishen5 dør, og at den opprinnelige sjelen, yuanshen, blir født. Shishen som det refereres til, kaller vi "hovedsjelen." Yuanshen er den opprinnelige sjelen som det referes til, og den kalles "den sekundære eller assisterende sjelen." Hvis din shishen virkelig dør, vil du virkelig være død, og du vil ganske visst ikke ha noen hovedsjel. Noen fra en annen metode fortalte meg: "Lærer, når jeg øver, er jeg ikke i stand til å kjenne igjen noen her hjemme." En annen fortalte: "Jeg vil ikke øve som andre, tidlig på morgenen og sent på natten. Etter at jeg er kommet hjem, legger jeg meg ned på sofaen og går ut av meg selv for å øve. Mens jeg ligger der, ser jeg meg selv øve." Jeg syntes det var veldig trist, men samtidig var det ikke trist.

Hvorfor skulle de redde den assisterende sjelen? Lou Dongbin6 sa engang: "Jeg redder heller et dyr enn et menneske." Det er virkelig ekstremt vanskelig for mennesker å bli opplyste, ettersom vanlige mennesker er forblindet og forvirret av samfunnet. Med praktiske fordeler foran seg kan de ikke slippe sine fastholdende. Hvis du ikke tror det, kan du etter forelesningen se at en del av de som går ut, vil være vanlige mennesker igjen. Hvis noen fornærmer en person eller dunker borti ham, vil han ikke finne seg i det. Etter en tid vil han ikke se på seg selv som utøver i det hele tatt. Mange taoister har gjennom historien forstått dette poenget at det er veldig vanskelig å redde mennesker for deres hovedsjel er ekstremt fortapt. En del mennesker har bra opplysningsevne og vil umiddelbart forstå om de får et hint. Andre vil ikke tro det, uansett hva du sier. De tror at du overdriver og kommer med oppspinn. Vi snakker så mye om å kultivere Xinxing, likevel oppfører de seg som de gjorde tidligere straks de er blant vanlige mennesker. De streber umiddelbart etter egne fordeler som er innen rekkevidde. Fa fra Læreren høres også fornuftig, men de kan ikke følge den. Den menneskelige hovedsjelen er vanskeligst å redde, mens den assisterende sjelen kan se scener i andre dimensjoner. De tenker derfor: "Hvorfor skulle jeg redde din hovedsjel? Din assisterende sjel er også deg. Er det ikke det samme om jeg redder den? Det er alt deg, uansett hvem som får det, så vil det være det samme som at du får det."

La meg spesifikt beskrive deres kultiveringsmetoder. Om noen har den overnaturlige evnen til klarsyn, vil de sannsynligvis se denne scenen: Når du er gått inn i meditasjon, svisj, så ser du at noen med ditt utseende plutselig forlater din kropp. Hvor er ditt eget selv, kan du skille? Du sitter akkurat her. Etter at du har observert denne personen forlate kroppen din, vil mesteren ta ham med for å kultivere i en dimensjon, skapt av mesteren. Det kan være i form av et forsvunnet samfunn, dagens samfunn eller et samfunn i en annen dimensjon. Personen vil få lære øvelser og gå gjennom vanskeligheter og lidelser i en til to timer daglig. Når han returnerer fra treningen, vil du også komme ut av meditasjonen. Dette er hva han kan se.

Det vil til og med være enda sørgeligere om man ikke kunne se eller vite noe, og våkne fortumlet opp etter å ha sittet i transe i to timer. Som en måte å øve på, er det en del mennesker som sover i to eller tre timer og gir seg selv fullstendig over til andre. Dette gjøres periodisk under den sittende meditasjonen i en viss tid daglig. Det er også metoder der alt gjennomføres i en omgang. Alle har formodentlig hørt om Bodhidarma som satt foran en vegg i ni år. Før i tiden var det mange munker som kunne sitte i flere tiår. Det lengste som er registrert gjennom historien er over nitti år. Det fins til og med noen som har sittet lenger enn dette. Selv med tykt støv på øyelokkene og gress som vokste på kroppen, fortsatte de å sitte der. I Tao-skolen undervises dette også, og spesielt i noen praksiser innen Den Uvanlige Skolen, Qimen-skolen, kan man sove i flere tiår uten å komme ut av stillheten og våkne opp. Men hvem har øvet? Hans assisterende sjel har gått ut for å trene. Hvis han kunne se det, ville han se at mesteren har tatt med hans assisterende sjel for å trene. Den assisterende sjelen kan også skylde mye karma, og mesteren har ikke evne til å eliminere all hans karma. Derfor vil mesteren fortelle ham: "Du må øve hardt her. Jeg drar av gårde og kommer tilbake om en liten stund. Vent på meg."

Mesteren vet eksakt hva som vil skje, men må fremdeles gjøre det på denne måten. Omsider vil en demon komme for å skremme personen eller forvandle seg til en skjønnhet for å forføre ham. Alt slikt kan forekomme. Demonen forstår da at han virkelig ikke blir berørt i det hele tatt. Dette er fordi det er relativt enklere for den assisterende sjelen å kultivere, ettersom den vet sannheten. Demonen blir desperat og forsøker å drepe den for å få hevn, og dreper den virkelig. På denne måten betales all dens gjeld tilbake. Etter døden vil den assisterende sjelen komme ut som en røykstripe som driver omkring og bli reinkarnert i en veldig fattig familie. Barnet vil begynne å lide fra tidlig alder. Når det vokser opp, vil mesteren komme tilbake. Selvfølgelig kan barnet ikke gjenkjenne ham. Ved å bruke overnaturlige evner vil mesteren åpne barnets lagrede minne. Det vil med en gang huske alt. "Er ikke dette min mester?" Mesteren vil fortelle ham: "Nå er det på tide å begynne å praktisere." Slik vil mesteren etter mange år føre lærdommen videre til barnet.

Etter instruksjonen vil mesteren igjen si: "Du har fremdeles mange fastholdende å gi slipp på. Du burde gå ut i verden og vandre omkring." Å vandre omkring i samfunnet er temmelig pinefullt. Han må tigge om mat og møte alle slags mennesker som vil skjelle, fornærme eller ta fordel av ham. Han vil støte på alt mulig. I dette behandler han seg selv som en utøver, balanserer sine relasjoner med andre og opprettholder og høyner alltid Xinxing. Han blir ikke berørt og lar seg ikke friste av fordeler og vinning blant vanlige mennesker. Etter mange år vender han tilbake fra sin vandring. Mesteren vil si: "Du har allerede oppnådd Tao og fullført kultiveringen. Hvis du ikke har noe å gjøre, kan du pakke og gjøre deg klar til å dra. Hvis det fremdeles er noe å gjøre, kan du gå og avslutte dine anliggender blant vanlige mennesker." Slik kommer den assisterende sjelen etter mange år tilbake. Etter at den assisterende sjelen er kommet tilbake, kommer hovedsjelen også ut av transetilstanden, og hovedbevisstheten våkner opp.

Men denne personen har ikke egentlig kultivert. Den assisterende sjelen har kultivert, og den assisterende sjelen vil få gong. Men hovedsjelen har også lidd. Når alt kommer til alt har denne personen viet hele sin ungdom til å sitte der, og hans levetid som et vanlig menneske er over. Hva vil så skje? Etter å ha våknet opp fra meditasjonen, vil han kjenne at han har utviklet gong gjennom sin øving og fått overnaturlige evner. Hvis han vil behandle en pasient eller gjøre noe slikt, vil han være i stand til det, ettersom den assisterende sjelen vil forsøke å tilfredsstille ham. Han er tross alt hovedsjelen, og det er hovedsjelen som kontrollerer kroppen og tar avgjørelser. I tillegg har han brukt så mange år på å sitte her at hans levetid er forbi. Når denne personen dør, vil den sekundære sjelen dra i vei, og hver og en vil gå sin egen vei. Ifølge buddhismen må han fremdeles gå igjennom samsara. Ettersom en stor opplyst er blitt kultivert i hans kropp, har han også akkumulert mye de. Så hva vil skje? Han blir kanskje en høytstående tjenestemann eller tjener en stor formue i sitt neste liv. Det kan bare bli på denne måten. Endte ikke hans kultivering forgjeves?

Det har kostet mye å få tillatelse til å fortelle dette. Jeg har avslørt det evige mysteriet som var hemmelighetenes hemmelighet og som absolutt ikke kunne avsløres. Jeg har avslørt roten til alle forskjellige kultiveringsmetoder gjennom historien. Sa jeg ikke at det involverer historiske overveielser på et dypt plan? Dette er årsakene. Tenk på det: Hvilken metode eller skole kultiverer ikke på denne måten? Du kultiverer frem og tilbake, men får likevel ingen gong. Er du ikke lei for det? Hvem har så skylden? Mennesker er virkelig fortapte i illusjonen og innser ikke, uansett hvilke hint de får. Hvis noe forklares fra et høyt perspektiv, finner de det ufattelig. Hvis noe forklares fra et lavere perspektiv, kan de ikke bli opplyst til det som er høyere. Til og med når jeg forklarer det på denne måten, er det noen som fremdeles vil at jeg skal helbrede deres sykdommer. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si til dem. Vi underviser kultivering, og vi kan bare ta oss av de som virkelig kultiverer mot høye nivåer.

I vår kultiveringsskole er det hovedbevisstheten som får gong. Skulle da hovedbevisstheten få gong bare fordi du sier at den skal få det? Hvem gir tillatelse? Det fungerer ikke slik. Det må være en forutsetning. Alle vet at i vår kultiveringsskole tar vi ikke avstand fra det vanlige samfunnet, og heller ikke unngår vi eller flykter vi fra konflikter. I disse kompliserte omgivelsene blant vanlige mennesker bør du være klartenkt og bevisst tape når det gjelder egne fordeler. Når andre tar noe fra deg og du anser det som dine fordeler, skal du ikke kjempe og sloss for det, som andre. Med alle slags Xinxing- forstyrrelser vil du lide tap. I disse vanskelige omgivelsene vil du herde din vilje og høyne ditt Xinxing, og under påvirkning av vanlige menneskers dårlige tanker er det mulig for deg å nå oppover og bortenfor.

Tenk på det alle sammen, er det ikke du som bevisst lider? Er det ikke din hovedsjel som ofrer? Det du har tapt blant vanlige mennesker, er det ikke du som bevisst har tapt det? Da burde denne gong tilhøre deg, ettersom den som taper, skal få. Det er derfor vi i vår skole ikke unnlater å kultivere i dette kompliserte miljøet blant vanlige mennesker. Hvorfor kultiverer vi egentlig blant vanlige mennesker og deres konflikter? Det er fordi at vi selv skal få gong. I fremtiden vil de profesjonelle utøvere som kultiverer i templer måtte vandre omkring blant vanlige mennesker.

Noen har spurt: "Praktiseres ikke også andre metoder blant vanlige mennesker nå for tiden?" Men disse metodene strever alle etter å behandle sykdommer og holde seg frisk. Ingen har virkelig offentlig undervist metoder mot høye nivåer, bortsett fra til en enkelt disippel. De som genuint underviser disipler, har allerede tatt dem unna for å undervise dem privat. Hvem har, gjennom årene, snakket offentlig om dette? Ingen har gjort det. I vår kultiveringsmetode forklarer vi det på denne måten fordi det er eksakt slik vi kultiverer, og det er eksakt slik vi oppnår gong. Samtidig settes det i vår kultiveringsmetode inn tusenvis av saker, alle til din hovedsjel, for virkelig å gjøre deg i stand til selv å oppnå gong. Jeg har sagt at jeg har gjort noe ingen andre har gjort tidligere og åpnet den videste dør. Noen har forstått mine ord, og jeg har virkelig ikke sagt noe mystisk og ufattelig. Personlig har jeg for vane å bare si en centimeter om jeg har en meter, og dere påstår kanskje fremdeles at jeg skryter. Faktum er at det som ble sagt, bare er en liten del. På grunn av de enorme nivåforskjellene kan jeg ikke avsløre noe om den høyere og dypere Dafa for dere.

Vår skole kultiverer på denne måten, og det gjør at du selv virkelig kan oppnå gong. Dette er første gang siden himmelen og jorden ble skapt, og du kan sjekke med historien. Det som er bra, er at du selv kan få gong, men det er også veldig vanskelig. I vanlige menneskers kompliserte miljø med alle slags mellommenneskelige Xinxing-friksjoner, kan du høyne deg og nå over og bortenfor, og dette er det vanskeligste. Vanskeligheten er bevisst å miste egne goder og fordeler blant vanlige mennesker. I forhold til dine kritiske egeninteresser, blir du berørt eller kan du beholde roen i ditt hjerte? Blir du berørt av intrigene mellom mennesker? Når dine venner eller din familie lider, blir du berørt? Hvordan vurderer du dette? Så vanskelig er det å være en utøver! Noen sa til meg: "Lærer, det er nok å være et godt menneske blant vanlige mennesker. Hvem kan lykkes i kultivering?" Da jeg hørte dette, følte jeg meg virkelig skuffet! Jeg sa ikke ett ord til ham. Der er alle slags Xinxing. Man kan innse så mye og bli opplyst så høyt som man har evne til. Den som opplyses, den kan oppnå.

Lao Zi sa: "Tao er en vei som kan følges, men det er ikke en vanlig vei." Tao vil ikke være noe verdifullt om man kunne plukke den opp hvor som helst og lykkes med å kultivere." Vår kultiveringsmetode lærer deg å oppnå gong gjennom konflikter. Derfor skal vi samhandle med vanlige mennesker så mye som mulig. Materielt sett kreves det egentlig ikke av deg at du skal tape noe. Men i dette materielle miljøet må du høyne ditt Xinxing. Metoden er formålstjenlig på grunn av dette. Vår kultiveringsskole er den mest praktiske fordi man kan utøve blant vanlige mennesker istedenfor å bli munk eller nonne. Den er også vanskeligst på grunn av dette, ettersom man må kultivere i de mest kompliserte omgivelser blant vanlige mennesker. Dessuten er den best på grunn av dette, fordi man da blir i stand til selv å få gong. Dette er det mest avgjørende i vår kultiveringsmetode, og i dag har jeg forklart det for alle her. Når hovedsjelen får gong, får naturligvis også den assisterende sjelen gong. Hvorfor er det slik? Når alle budskap, levende vesener og celler i din kropp får gong, får den sekundære sjelen også gong, men dens gong-nivå vil ikke noen gang være så høyt som ditt. Du er mesteren mens den er vokteren av Fa.

I forbindelse med dette vil jeg også legge til at det er mange mennesker i vår kultiveringskrets som alltid har forsøkt å kultivere mot høye nivåer. De har søkt Fa overalt og brukt masse penger. De har reist over hele landet og forsøkt å finne en velkjent mester, men de har ikke funnet noen. At de er velkjente, betyr ikke nødvendigvis at de forstår vel. Resultatet var at de reiste frem og tilbake og brukte masse penger og anstrengelser for ingenting. I dag har vi offentliggjort denne fremragende metoden for dere. Jeg har allerede levert den på din dør. Det er opp til deg om du kan kultivere eller ikke, og om du kan klare det eller ikke. Om du kan kultivere, vil du fortsette å kultivere. Om du ikke kan kultivere og lykkes, kan du fra nå av glemme kultivering. Bortsett fra demonene som vil lure deg, er det ingen andre som vil undervise deg, og du vil ikke være i stand til å kultivere i fremtiden. Om jeg ikke kan redde deg, kan heller ingen andre. Faktisk er det å finne en sann mester fra en ortodoks Fa til å undervise deg vanskeligere enn å klatre til himmelen. Det er ingen i det hele tatt som bryr seg. I Slutt-Dharma-Tiden står til og med svært høye nivåer foran ødeleggelse. Ingen tar seg av vanlige mennesker. Dette er den lettest tilgjengelige kultiveringsmetoden, og den utøves direkte i overensstemmelse med universets egenskap. Det er den raskeste, mest direkte veien, og den sikter direkte på ens hjerte.

Det himmelske kretsløpet

Tao-skolen underviser i Det store og Det lille himmelske kretsløpet. Vi vil forklare hva et "himmelsk kretsløp" er. Det himmelske kretsløpet som vi vanligvis snakker om, kobler sammen de to energikanalene7 ren og du. Dette himmelske kretsløpet er et overfladisk kretsløp som ikke er til annet enn å behandle sykdommer og holde seg frisk. Det kalles Det lille himmelske kretsløpet. Et annet himmelsk kretsløp som verken kalles Det lille himmelske kretsløpet eller Det store himmelske kretsløpet, er en form for himmelsk kretsløp for å kultivere i meditasjon. Det starter inni kroppen, går rundt niwan og kommer ned innvendig til dantian, hvor det går rundt og flytter seg opp. Det er en indre sirkulasjon. Dette er det virkelige himmelske kretsløpet for å kultivere i meditasjon. Etter at dette himmelske kretsløpet er formet, blir det en kraftfull energistrøm som så setter hundrevis av energikanaler eller meridianer i bevegelse via én energikanal, og slik åpnes alle andre energikanaler. Tao-skolen lærer ut det himmelske kretsløpet, men buddhismen gjør ikke det. Hva underviser buddhismen? Da Sakyamuni lærte ut sin Dharma, forklarte han ikke øvelsesmetoder, og han lærte heller ikke ut noen øvelser. Likevel har hans metode også sin egen form for forvandling gjennom kultivering. Hvordan er energistrømmen i buddhismen? Den starter og går igjennom baihui-punktet. Så går den videre fra toppen av hodet til nedre del av kroppen i en spiralform, og til slutt settes hundrevis av energikanaler i bevegelse og åpnes opp på denne måten.

Den sentrale meridianen i tantrismen tjener også denne hensikten. Noen mener: "Det er ingen sentral meridian. Så hvordan kan tantrismen utvikle denne sentrale meridianen?" Faktum er at når alle kroppens meridianer telles sammen, er det titusener av dem. De krysser hverandre vertikalt og horisontalt akkurat som blodårer, og de er til og med flere enn blodårene. Det er ingen blodårer mellom de indre organene, men det er energikanaler. De er koblet sammen vertikalt og horisontalt fra toppen av hodet til forskjellige deler i kroppen. Kanskje er de ikke rette i begynnelsen, og de blir åpnet opp for å bli koblet sammen. De utvides gradvis og former langsomt en rett energikanal. Denne meridianen fungerer som en egen rotasjonsakse og tar med seg de horisontalt roterende imaginære hjulene slik at alle meridianer i kroppen åpnes opp.

Kultiveringen i vår Falun Dafa unngår metoden med at én energikanal setter hundrevis av energikanaler i bevegelse. Helt fra begynnelsen krever vi at hundrevis av energikanaler åpnes og roterer samtidig. Vi øver da straks på et høyt nivå og unngår det som er på lavt nivå. En meridian trekker med seg hundre meridianer. For å åpne dem alle opp rekker det kanskje ikke med en hel livstid. Noen må kultivere i årtier, og det er veldig vanskelig. Mange utøvere i høye og dype metoder kan få sine liv forlenget, så snakker man ikke om å kultivere kroppen? Livet kan bli forlenget for å kultivere, og de kan kultivere svært lenge.

Det lille himmelske kretsløpet er hovedsakelig for å behandle sykdommer og holde seg frisk, mens Det store himmelske kretsløpet er for kultivering av gong, og det er da man virkelig kultiverer. Det store himmelske kretsløpet som Tao-skolen refererer til, er ikke like kraftfullt som vårt der alle hundrevis av energikanaler åpnes opp på en gang. Rotasjonen av Det store himmelske kretsløpet i Tao-skolen refererer til bevegelse i flere energikanaler på en gang, fra de tre yin-meridianene og de tre yang-meridianene8 i hendene til bunnen av ens føtter, til begge leggene, til håret og over hele kroppen. Dette er Det store himmelske kretsløpets sirkulasjon. Straks Det store himmelske kretsløpet er i bevegelse, er det virkelig å øve gong, så en del qigong-mestere lærer ikke ut Det store himmelske kretsløpet fordi det de lærer ut er bare å behandle sykdommer og holde seg frisk. En del har også snakket om Det store himmelske kretsløpet, men de har ikke installert noe i kroppen din, og du kan ikke åpne dette opp på egen hånd. Uten at systemet er installert ønsker du kanskje selv å åpne det opp med tankestyring, men det er lettere sagt enn gjort! Det ville være som å trene aerobic, og hvordan kan det hjelpe? Kultivering avhenger av den enkeltes innsats, mens forvandling av gong er det mesteren som gjør. Bare når hele den indre "mekanismen" er satt inn i deg, kan denne effekten forekomme.

Gjennom historien har Tao-skolen ansett menneskekroppen som et lite univers. Den tror at universets ytre er like stort som dets indre, og at det ytre ser likedan ut som det indre. Denne oppfatningen virker ufattelig og er ikke lett å forstå. Universet er så stort, hvordan kan det sammenlignes med en menneskekropp? Vi legger vekt på at nåtidens fysikk studerer materiens elementærpartikler, fra molekyler, atomer, elektroner, protoner og kvarker til neutrinoer, men hvilke størrelser finnes enda lenger ned? Et mikroskop kan ikke spore noe lenger ned, så hva vil de enormt mikroskopiske partiklene lenger nede være? Det er ikke kjent. Det våre fysikere nå forstår er helt enkelt svært langt fra universets minste partikler. Straks man ikke har denne fysiske kropp, kan ens øyne ha en forstørrende funksjon og se saker på det helt mikroskopiske nivået. Jo høyere ens nivå er, desto lenger ned i det mikroskopiske kan man se.

På sitt nivå tok Sakyamuni opp teorien om tre tusen verdener. Det er det samme som å si at det i vår Melkevei også er mennesker med fysiske kropper lik vår menneskerase. Han nevnte også at ett sandkorn inneholder tre tusen verdener, og dette stemmer med forståelsen i vår moderne fysikk. Hva er forskjellen mellom elektronenes måte å rotere rundt atomkjernen og jordens rotasjon rundt solen? Derfor sa Sakyamuni at på det mikroskopiske nivået inneholder et sandkorn tre tusen verdener, og da er det akkurat som et univers med liv og materie inni. Hvis det er sant, tenk på det: Er det sand i verdenen til det sandkornet? Er det tre tusen verdener i sanden fra det sandkornet? Da er det sand i de tre tusen verdener i sanden til sanden? Det ville bli endeløst om man fortsatte å søke nedover. Sakyamuni, som hadde nådd Tathagatas nivå, har uttalt: "Det er så enormt at det ikke er noe ytre, og det er så lite at det ikke er noe indre." Det er så enormt at han ikke kunne se universets utkant, og likevel så lite at han ikke kunne finne den minste mikroskopiske partikkelen fra materiens opprinnelse.

Noen qigong-mestere sier: "I en svettepore er det en by der det kjører tog og biler." Det høres ganske ufattelig, men om vi ser det ut fra et vitenskapelig perspektiv, finner vi at det de sier ikke er så mystisk. Da jeg snakket om å åpne Det himmelske øyet her om dagen, kunne mange se følgende: Under åpningen av Det himmelske øyet oppdaget de at de sprang langs en tunnel i pannen som de ikke kunne nå slutten på. Hver dag under treningen kjennes det som om de farer ut langs denne store veien, med fjell og elver på begge sider. Mens de springer, passerer de gjennom byer og ser en hel del mennesker. De tenker kanskje at det er en illusjon. Hva er grunnen? Det som sees er ganske klart og er ingen illusjon. Jeg har sagt at hvis ens kropp virkelig er så enorm på det mikroskopiske nivået, er det ingen illusjon. Dette er grunnen til at Tao-skolen alltid har sett på menneskekroppen som et univers. Hvis den virkelig er et univers, skulle avstanden fra pannen til pinealkjertelen være enorm, mer enn 108 000 li. Du kan springe utover, det er veldig langt.

Hvis Det store himmelske kretsløpet åpnes helt under kultiveringen, ville utøveren få en overnaturlig evne. Hvilken overnaturlige evne? Du vet at Det store himmelske kretsløpet også blir kalt "meridianenes himmelske kretsløp," eller "qiankun9-rotasjonen," eller "heche10-rotasjonen." På et veldig lavt nivå former Det store himmelske kretsløpets rotasjon en energistrøm som gradvis blir mer tettpakket. Den transformeres mot høye nivåer og danner et stort energibelte med svært høy tetthet. Dette energibeltet vil sirkulere med en roterende bevegelse. I denne sirkulasjonsprosessen kan vi med Det himmelske øyet på et lavt nivå oppdage at qi endrer plassering inni kroppen. Qi fra hjertet flytter seg kanskje til tarmene, eller qi fra leveren flytter seg kanskje til magen. På det mikroskopiske nivået kan vi se at det som det bærer med seg, er noe svært stort. Hvis dette energibeltet frigjøres utenfor kroppen, blir det evnen telekinese. En med veldig kraftfull gong kan flytte noe veldig stort, og dette er den store telekinese. En med veldig svak gong kan flytte noe veldig lite, og dette er den lille telekinese. Dette er de ulike formene for telekinese og hvordan de oppstår.

Kultivering av gong startes direkte opp med Det store himmelske kretsløpet, og dette fører til ulike tilstander og ulike former for gong. Det fører også til en veldig spesiell tilstand. Hvilken tilstand er det? Dere har kanskje i eldgamle bøker som Shenxian Zhuan, Dan Jing, Tao Zang eller Xingming Guizhi støtt på uttrykket "levitasjon midt på lyse dagen" (bairi feisheng). Det betyr at en person kan sveve i luften midt på lyse dagen. Faktisk, la meg fortelle dere at en person kan sveve i luften straks Det store himmelske kretsløpet er åpnet, så enkelt er det. En del tror at det etter mange års trening er mange som har fått Det store himmelske kretsløpet åpnet. Jeg vil si at det ikke er usannsynlig at flere titalls tusen mennesker allerede har nådd dette nivået, ettersom Det store himmelske kretsløpet, når alt kommer til alt, bare er et første skritt i kultivering.

Hvorfor har da ingen sett disse menneskene levitere eller sett dem lette fra bakken? Tilstanden i det vanlige menneskelige samfunnet kan ikke komme i ubalanse, og heller ikke kan livet til vanlige mennesker tilfeldig forstyrres eller endres. Hvordan kan det tillates at alle skulle fly rundt i luften? Ville det være et vanlig menneskelig samfunn? Dette er et primært aspekt. Et annet aspekt er at man ikke lever blant vanlige folk for å være menneske, men for å vende tilbake til opprinnelsen og det sanne. Så det er et spørsmål om å bli opplyst til dette. Om noen ser at mange virkelig kan levitere, vil også de få lyst til å kultivere, og da er det ikke lenger noe spørsmål om opplysningsevne. Så om du gjennom kultivering kan sveve i luften, kan du fremdeles ikke tilfeldig vise det til andre eller demonstrere det for andre, ettersom de også trenger å kultivere. Så etter at ditt himmelske kretsløp er åpnet, kan du ikke sveve om bare en fingertupp, tåspiss eller en viss del av kroppen din er låst.

Når vårt store himmelske kretsløp er i ferd med å åpnes, oppstår det en tilstand hvor noen stadig sitter foroverlent under meditasjonen. Fordi sirkulasjonen er mer åpen i ryggen, føles ryggen veldig lett, mens kroppens fremside føles tung. Noen sitter bakoverlent og føler at ryggen er tung, mens fremsiden av kroppen føles lett. Hvis hele kroppen din er veldig bra åpnet, vil du føle det som om du blir løftet opp, med en følelse som om du forlater bakken. Straks du virkelig kan levitere, har du ikke tillatelse til å levitere, men dette er ikke absolutt. De som utvikler overnaturlige evner, er vanligvis unge eller gamle. Barn har ingen fastholdende, og det har heller ikke eldre, spesielt eldre damer. De kan lett utvikle og bevare denne evnen. Menn, spesielt unge menn, straks de har en evne, kan de ikke avstå fra å skryte og vise seg. De kan også bruke dette til å konkurrere blant vanlige mennesker. Denne evnen tillates derfor ikke og vil bli låst så snart den er kultivert frem. Om en del av kroppen er låst, er man ikke i stand til å levitere. Dermed er det ikke sagt at du blir helt nektet denne tilstanden. Du får kanskje tillatelse til å prøve den, og noen mennesker kan beholde den.

Hvor enn jeg foreleser skjer det noe som dette. Da jeg underviste en klasse i Shangdong, var det utøvere fra Beijing og Jinan11. En spurte: "Lærer, hva har skjedd med meg? Når jeg går, føler jeg det som om jeg svever opp fra bakken. Jeg føler det også som om jeg leviterer når jeg sover hjemme. Til og med lakenet letter som en ballong." Da jeg underviste en klasse i Guiyang12, var det en eldre kvinnelig utøver fra Guizhou. Hun hadde to senger på rommet sitt, en på hver side. Da hun satt i meditasjon på den ene sengen, følte hun at hun svevde i luften, og da hun åpnet øynene, oppdaget hun at hun hadde svevd over til den andre sengen. Hun tenkte med seg selv: "Jeg burde returnere til min egen seng," og så fløy hun tilbake igjen.

Det var en utøver i Qingdao13 som gjorde meditasjonsøvelsen på en seng i lunsjpausen, uten andre til stede. Mens han satt der, leviterte han og beveget seg rett opp og ned, så høyt som en meter. Han spratt opp og landet med et dunk, og dette fortsatte. Sengeteppet ble til og med kastet ned på gulvet. Han ble litt opprømt og noe redd og spratt opp og ned hele lunsjpausen. Til slutt ringte kontorklokken, og han tenkte med seg selv: "Jeg burde ikke la andre se dette. De vil lure på hva som skjer? Det er best jeg slutter med en gang." Han sluttet. Dette er hvorfor eldre mennesker kan beherske seg. Hvis dette hadde skjedd med en ung person, ville han, da kontorklokken ringte, tenkt: "Dere burde alle komme og se meg levitere." Dette er når man vanskelig kan kontrollere sitt behov for å vise seg: "Se hvor bra jeg har kultivert, jeg kan levitere." Straks man viser det, vil evnen være borte ettersom den ikke tillates å eksistere på denne måten. Det er mange slike saker blant utøvere over alt.

Vi vil at alle meridianer skal være åpne helt fra begynnelsen. Frem til i dag har åtti til nitti prosent av våre utøvere nådd den tilstanden der deres kropper er lette og fri fra sykdom. Samtidig har vi nevnt at du i dette kurset ikke bare blir skjøvet til denne tilstanden hvor din kropp er fullstendig renset, men også mye annet er blitt installert i kroppen din slik at gong kan utvikles under kurset. Dette er det samme som at jeg løfter deg opp og sender deg videre av gårde. Jeg har lært ut Fa til alle under forelesningene, og alles Xinxing er også stadig blitt forandret. Mange vil, etter å ha gått ut fra dette kurslokalet, føle seg som et annet menneske, og deres utsikter vil garantert være bedre. Dere vil vite hvordan dere skal oppføre dere i fremtiden, og dere vil ikke lenger være så forvirret. Det er garantert å bli slik, så ditt Xinxing har allerede kommet etter.

Når vi snakker om Det store himmelske kretsløpet, føler du, selv om du ikke har tillatelse til å levitere, at kroppen din er lett, som om du går på luft. Tidligere ble du trøtt hvis du bare gikk noen skritt, men nå er det veldig lett, uansett hvor langt du går. Du føler det som om noen skyver deg fremover når du sykler, og du blir ikke sliten når du går opp trapper, uansett hvor mange etasjer det er. Det er garantert slik. De som leser denne boken og kultiverer på egen hånd, kan også nå denne tilstanden. Jeg er en person som ikke sier det jeg ikke vil si, men det jeg sier må være sant. Spesielt under disse omstendigheter, om jeg ikke snakker sant når jeg lærer ut Fa, om jeg kommer med overdrevne påstander eller snakket uten mål og mening, da ville jeg lære ut en ond metode. Det er ikke lett for meg å gjøre dette her. Hele universet ser på, og det må ikke være noe avvik.

Et vanlig menneske vet bare at Det store himmelske kretsløpet finnes. Faktisk er ikke dette nok. For at kroppen så snart som mulig skal bli erstattet og helt forvandlet av høyenergi-substans, må det være et annet himmelsk kretsløp som kan sette alle energikanalene i ens kropp i bevegelse, og det kalles "maoyou14 himmelske kretsløp." Det er sannsynligvis veldig få som kjenner til dette. Uttrykket er iblant nevnt i bøker, men ingen har forklart dere det eller fortalt om det. Det er bare diskutert som en teori ettersom det er hemmelighetenes hemmelighet. Vi vil avsløre alt dette for dere her. Maoyou himmelske kretsløp starter fra Baihui-punktet (eller også fra Huiyin-punktet) og kommer ut og beveger seg langs grenselinjen mellom yin og yang, langs kanten av øret og ned til skulderen. Det går langs siden på hver finger, en for en, videre langs siden av kroppen og ned til fotsålen. Så går det opp til innsiden av låret og ned innsiden av det andre låret, under den andre foten og opp langs den andre siden av kroppen. Det går igjen langs siden på hver finger og fullføres på toppen av hodet. Dette er maoyou himmelske kretsløp. Andre kan skrive en bok om det, men jeg har oppsummert det med bare noen få ord. Jeg synes ikke at det bør ses på som en himmelsk hemmelighet, men andre synes dette er noe veldig verdifullt og vil ikke snakke om det, unntatt når de virkelig underviser sine elever. Selv om jeg har avslørt dette, må ingen bruke tanken for å styre eller kontrollere det i øvingen. Om du gjør det, er det ikke vår Falun Dafa du øver. Genuin kultivering mot høye nivåer er i en tilstand uten hensikt, i wuwei, og er uten tankeaktivitet og tankestyring. Alt er installert i kroppen din, ferdig til bruk. Det formes automatisk, og disse indre mekanismene kultiverer deg. De roterer automatisk når tiden er inne. En dag under øvingen kan hodet ditt pendle fra side til side. Hvis hodet ditt svinger mot denne siden, roterer det den veien. Hvis hodet ditt svinger mot den andre siden, roterer det den andre veien. De roterer begge veier.

Når det store eller Det lille himmelske kretsløpet er åpnet, vil du nikke med hodet under den sittende meditasjonen, og dette er tegn på at energi passerer gjennom. Det samme gjelder Faluns himmelske kretsløp som vi øver, og vi øver bare på denne måten. Faktum er at det roterer av seg selv når du ikke øver. Vanligvis vil det rotere for alltid. Når du øver, forsterker du mekanismene. Har vi ikke snakket om at Fa kultiverer utøvere? Normalt vil du oppdage at ditt himmelske kretsløp alltid roterer. Selv om du ikke øver, vil dette laget av energimekanismer som er installert utenfor din kropp, det vil si et lag av store ytre meridianer, drive din kropp i øving og kultivere deg. Alt er automatisk. Det kan også rotere motsatt vei, ettersom det roterer begge veier og åpner hele tiden dine meridianer.

Hva er så målet med å åpne Det himmelske kretsløpet? Å åpne Det himmelske kretsløpet er ikke i seg selv hensikten med øvingen. Selv om ditt himmelske kretsløp er åpnet, vil jeg si at det fremdeles ikke er noen ting. Hvis man fortsetter å kultivere videre, sikter man, gjennom metoden med det himmelske kretsløpet, på å åpne opp hundrevis av energikanaler via én energikanal, og man kan derved åpne alle kroppens energikanaler. Vi har allerede begynt å gjøre dette. Ved fortsatt praksis vil man, når Det himmelske kretsløpet er i bevegelse, oppdage at energikanalene blir brede som en finger og ganske romslige inni. Fordi energien også er blitt ganske kraftfull, blir energistrømmen veldig bred og lys etter at den er formet. Dette er fremdeles ingenting. Når vil øvelsen være god nok? Hundrevis av energikanaler må gradvis bli bredere og ens energi må bli sterkere og lysere. Til slutt flyter tusenvis av energikanaler sammen og kroppen når en tilstand der den er uten energikanaler eller akupunkturpunkter. De vil flyte sammen til en helhetlig kropp. Dette er den endelige hensikten med å åpne opp meridianene. Målet er fullstendig å forvandle menneskekroppen til høyenergi-materie.

Ved dette kultiveringsstadiet er kroppen hovedsakelig blitt forvandlet til høyenergi-materie. Med andre ord har man nådd det høyeste nivået av Trefoldige-Verden-Fa-kultivering. Den kjødlige menneskekroppen vil være kultivert til sitt høyeste punkt, og man føres inn i en annen tilstand. Hva slags tilstand er det? Gong vil ha utviklet seg til å bli veldig innholdsrik. Når man kultiverer en vanlig fysisk kropp, hvilket gjennomføres i Trefoldige-Verden-Fa-kultivering, vil alle overnaturlige evner (potensielle evner), allting, bli utviklet. Men mesteparten vil være låst under kultivering blant vanlige mennesker. I tillegg vil ens gongsøyle ha vokst og blitt veldig høy. Alle former for gong blir forsterket av den mektige gong og blir svært kraftfull. De kan bare fungere i denne vår dimensjon og ikke i andre dimensjoner, ettersom de er overnaturlige evner, kultivert fra våre vanlige fysiske kropper. Likevel vil de allerede være svært innholdsrike. I hver dimensjon vil kroppens eksistensformer i ulike dimensjoner ha gjennomgått mange forandringer. Det som denne kroppen bærer med seg, og det som kroppen i hver av dimensjonene bærer med seg, vil være innholdsrikt og se svært nifst ut. Noen vil ha øyne over hele kroppen og alle svetteporene deres er blitt øyne. Det kan finnes øyne over alt innen hele denne personens dimensjonsfelt. Fordi dette er gong fra Buddhaskolen, vil en del utøvere bære bilder av Bodhisattva eller Buddha over hele kroppen. Alle former for gong vil allerede ha nådd et stadium der de er ekstremt innholdsrike. I tillegg vil mange levende vesener manifestere seg.

Nå vil det oppstå en annen tilstand, kalt "Tre blomster samler seg ovenfor hodet". Det er en påtagelig tilstand som også er svært iøynefallende. Til og med på et lavt nivå av det himmelske øyet kan man se dette. Man vil ha tre blomster på issen. Den ene er en lotusblomst, men ikke lotusen i vår fysiske dimensjon. De andre to blomstene er også fra andre dimensjoner og er usedvanlig vakre. Disse tre blomstene roterer en etter en ovenfor ens hode. De vil rotere medsols og motsols, og hver blomst kan også rotere for seg selv. Hver blomst har en stor påle, tykk som blomstens diameter. Disse tre store pålene når hele veien opp til toppen av himmelen, men de er ikke gongsøylen, de er bare i denne formen og er helt praktfulle. Hvis du ser dem, kan du bli forskrekket. Ved dette stadiet av kultivering vil kroppen være hvit og ren, og huden lys og delikat. Her har man nådd det høyeste nivået av Trefoldige-Verden-Fa-kultivering. Men dette er fremdeles ikke det høyeste punktet. Man må fremdeles fortsette kultiveringen og komme videre.

Neste skritt er å gå inn i overgangsfasen mellom Trefoldige-Verden-Fa og Bortenfor-Trefoldige-Verden-Fa, kalt tilstanden Den Rene Hvite Kroppen (også kjent som Den Krystall-hvite Kroppen). Når kultiveringen av kroppen har nådd den høyeste formen av Trefoldige-Verden-Fa, er det bare den fysiske kroppen som er forvandlet til den høyeste formen. Når hele kroppen virkelig er i denne formen, består den helt og holdent av høyenergi-materie. Hvorfor kalles den for Den Rene Hvite Kroppen? Det er fordi denne kroppen allerede har nådd den absolutte renheten av høyeste grad. Når den sees med Det himmelske øyet, er hele kroppen gjennomsiktig, akkurat som gjennomsiktig glass. Når du ser på den, er det ingenting å se, og den kan vise seg i en slik tilstand. Enkelt forklart er denne kroppen allerede blitt en Buddha-kropp. Det er fordi denne kroppen, som består av høyenergi-materie, allerede er ulik våre fysiske kropper. På dette stadiet gis alle overnaturlige evner og magiske ferdigheter opp samtidig. De blir plassert i en veldig dyp dimensjon, ettersom de fra da av ikke lenger er anvendbare og ikke lenger vil være til noen nytte. Når du en dag i framtiden har lykkes i kultiveringen, kan du se tilbake og ta et overblikk over din kultiveringsreise og ta den ut og se på den. Ved dette tidspunkt er det bare to ting igjen, Gongsøylen består fremdeles, så vel som det Udødelige Barnet som er kultivert frem og som har vokst seg ganske stort. Men begge eksisterer i en dyp dimensjon som ikke kan sees av en med Det himmelske øyet på et gjennomsnittlig nivå. Alt han kan se, er at denne personens kropp er gjennomsiktig.

Fordi tilstanden Den Rene Hvite Kroppen bare er en overgangsfase, går man i videre kultivering virkelig inn i Bortenfor-Verdslige-Fa-kultivering, også kjent som kultivering av Buddha-kroppen. Hele kroppen vil bestå av gong. Nå vil ens Xinxing ha blitt stabilt. Man begynner kultivering på ny og utvikler sine overnaturlige evner helt om igjen. De skal ikke lenger kalles "overnaturlige evner", de skal kalles " Buddhas guddommelige krefter", ettersom de fungerer i alle dimensjoner og har grenseløs kraft. Når du fortsetter å kultivere i fremtiden, vil du forstå saker og ting på høyere nivåer, hvordan du skal kultivere og kjenne til de eksisterende formene for kultivering.

Opprømthet

Jeg vil ta opp et spørsmål som tilhører binding til opprømthet. Mange har praktisert qigong over lang tid. Det er også folk som aldri har praktisert det, men som har søkt og fundert over sannheten og meningen med menneskelig liv. Straks de lærer vår Falun Dafa forstår de med en gang mange spørsmål i livet sitt som de har ønsket å forstå, men ikke kunnet finne svar på. Følgen av at deres tanker endres og deres sinn høynes er formodentlig at de blir veldig opprømte, det er sikkert. Jeg vet at en genuin utøver vil forstå betydningen av dette og verdsette det. Men ofte oppstår problemet med at man på grunn av sin glede utvikler en unødvendig opprømthet. Det medfører at man oppfører seg unormalt i kontakt med andre i samfunnet eller i vanlige menneskers sosiale miljø. Jeg sier at dette ikke er akseptabelt.

De fleste i vår skole kultiverer i det vanlige menneskelige samfunnet. Du kan ikke distansere deg fra det vanlige samfunnet, og du må kultivere med et klart sinn. Det skal fortsatt være normale relasjoner med andre. Med et rett sinn blir selvfølgelig ditt Xinxing-nivå veldig høyt. Du oppgraderer ditt Xinxing og ditt eget nivå, og du gjør gode gjerninger i stedet for dårlige. Det er bare slik det manifesterer seg. Noen oppfører seg som om de er mentalt unormale eller har fått nok av det verdslige og sier ting som andre ikke kan forstå. Andre vil si: "Hvordan kan en som lærer Falun Dafa forandre seg og bli slik? Det virker som om han har mentale problemer." Det er faktisk ikke slik. Han er helt enkelt for opprømt og virker derfor urasjonell og uten sunn fornuft. Tenk bare, å oppføre seg slik er også feilaktig, og du har gått til den andre ytterligheten, som igjen er et fastholdende. Du burde slippe det og kultivere mens du lever normalt som alle andre blant vanlige mennesker. Hvis vanlige mennesker anser deg som tullete, vil de ikke ha noe med deg å gjøre og vil holde avstand til deg. Ingen vil gi deg noen mulighet til å forbedre ditt Xinxing og heller ikke behandle deg som en normal person. Jeg vil si at dette ikke er rett! Derfor må alle være veldig oppmerksomme på dette, beherske dere og oppføre dere vel.

Vår metode er ulik de vanlige metodene som gjør en åndsfraværende, setter en i transe eller gjør en helt forvirret. Vår metode krever at dere kultiverer ved full bevissthet. Noen sier alltid: "Lærer, kroppen min svaier alltid straks jeg lukker øynene". Jeg vil si at det ikke nødvendigvis behøver å være slik. Du har utviklet en vane med å forlate hovedbevisstheten din. Straks du lukker øynene, setter du hovedbevisstheten i hviletilstand, og den vil forsvinne. Du har allerede utviklet denne vanen. Hvorfor svaier ikke kroppen din mens du sitter her? Om du opprettholder den samme tilstanden som når øynene dine er åpne, vil kroppen din da svaie når øynene bare er så vidt lukket? Absolutt ikke. Du tror at qigong skal praktiseres på denne måten, og du har skapt en slik forestilling at straks du lukker øynene, vil du forsvinne uten å vite hvor du er. Vi har sagt at din hovedbevissthet må være klar fordi du i denne metoden kultiverer ditt eget selv, og du skal gjøre fremskritt med et bevisst sinn. Vi har også en meditasjonsøvelse. Hvordan skal vi gjøre vår meditasjon? Vi krever av alle at uansett hvor dypt dere mediterer, må dere vite at dere øver her. Det er absolutt forbudt å være i en transetilstand der du ikke vet noen ting. Hvilken spesifikk tilstand skal det da være? Det skal være slik at når du sitter der, kjennes det vidunderlig og veldig behagelig, som om du sitter i et eggeskall, og du er bevisst at du selv gjør øvelsen, men føler at kroppen din ikke kan bevege seg. Dette er en nødvendig tilstand i vår metode. Det finnes en annen tilstand hvor man sitter og etter en stund oppdager at bena er borte, og man kan ikke forstå hvor de ble av. Kroppen er også borte, armene er borte, hendene er også borte, bare hodet er igjen. Med fortsatt øving oppdager man at hodet også er borte, kun ens eget sinn er tilbake med en liten tanke om at man øver her. Det er tilstrekkelig om man kan nå denne tilstanden. Hvorfor? Når man praktiserer i denne tilstanden, blir kroppen fullstendig transformert, og det er en optimal tilstand. Vi vil derfor at du skal oppnå denne tilstanden av stillhet. Imidlertid må du ikke sovne eller miste bevisstheten, for da blir sannsynligvis de gode tingene tatt og øvet av andre.

Alle våre utøvere bør være påpasselige og aldri oppføre seg unormalt blant vanlige mennesker. Hvis du oppfører deg dårlig blant vanlige mennesker, sier de kanskje: "Hvorfor oppfører alle de som lærer Falun Dafa seg på denne måten?" Det er det samme som å skade ryktet til Falun Dafa, så vær veldig oppmerksomme på dette. Også i andre forhold og i kultiveringsforløpet må man passe på at man ikke utvikler opprømthet, for dette fastholdende kan lett bli utnyttet av demoner.

Kultivering av talen

Tidligere religioner krevde også kultivering av talen. Kultivering av talen som religionene refererte til, var imidlertid hovedsakelig for profesjonelle utøvere, munker og taoister, som ikke ville åpne munnen for å snakke. Fordi de var profesjonelle utøvere, var det deres hensikt å gi slipp på menneskelige fastholdende i et større omfang. De mente at straks man tenker, oppstår karma. Religionene har klassifisert karma som "god karma" og "syndig karma." Uansett om det er god karma eller syndig karma skal det ikke forekomme, verken ut fra tomheten i Buddha-læren eller fra intetheten i Tao-læren. Derfor hevdet de at de ikke ville gjøre noe som helst ettersom de ikke kunne se den karmiske relasjonen, det vil si, om det var noe bra eller noe dårlig, eller hva slags karmiske relasjoner det var. En vanlig utøver som ennå ikke har nådd et slikt høyt nivå, kan ikke se dette, så han vil følgelig bekymre seg for at noe som virker å være bra på overflaten, kan være dårlig straks det er gjort. Derfor gjør de sitt beste for å handle uten hensikt, wuwei, og ikke gjøre noen ting, slik at de unngår å skape karma. Dette er fordi at straks karma er skapt, må man eliminere den og lide for den. For våre utøvere er det eksempelvis allerede forutbestemt når og på hvilket nivå de vil bli opplyst. Om du unødvendig legger noe til på halvveien, vil det forårsake vanskeligheter for hele din kultivering. Derfor handler man uten hensikt.

Buddha-skolen krever kultivering av talen. Det man sier, er helt styrt av ens tanker. Følgelig har ens tanker hensikter. Om ens sinn selvstendig vil tenke litt, utrykke noe, gjøre noe eller dirigere sanseorganene og de fire lemmene, kan det være et fastholdende blant vanlige mennesker. Det er for eksempel konflikter blant folk, slik som at "du er bra, men han er ikke bra," eller at "du kultiverer bra, men han gjør det ikke." Dette er i seg selv konflikter. La oss snakke om noe vanlig forekommende, slik som at "jeg vil gjøre det her eller det der," eller "denne saken burde nå gjøres på den her eller den der måten." Dette kan kanskje utilsiktet skade andre. Fordi konflikter mellom mennesker er veldig kompliserte, kan man utilsiktet skape karma. Følgelig vil man absolutt forsegle munnen og ikke si noen ting. Før i tiden tok alltid religionene kultivering av talen veldig alvorlig, og dette ble undervist i religionene.

De fleste av våre Falun Dafa-utøvere (utenom de profesjonelle utøverne) kultiverer blant vanlige mennesker. De kan derfor ikke avstå fra å føre et normalt liv i det vanlige menneskelige samfunnet eller samhandle med samfunnet. Alle har en jobb og må gjøre den bra. En del gjør jobben sin ved å snakke. Så er ikke dette en konflikt? Det er ingen konflikt. Hvorfor er det ingen konflikt? Den kultivering av tale som vi refererer til, er helt ulik andres. På grunn av forskjeller i kultiveringsmetodene er kravene også ulike. Vi bør alle snakke ut fra utøveres Xinxing og ikke skape misstemning eller si noe upassende. Som utøvere må vi måle oss selv i forhold til Fa for å avgjøre om vi bør si visse ting. Det er ikke noe problem å si det som skal sies når det, bedømt ut fra Fa, er i overensstemmelse med Xinxing-standarden for utøvere. Dessuten må vi snakke om og spre Fa, så det er umulig å ikke snakke. Kultivering av talen handler om anseelse og personlig vinning som ikke kan gis opp blant alminnelige mennesker, og som ikke har noe å gjøre med utøvernes egentlige arbeid i samfunnet. Videre handler det om den meningsløse sladderen blant utøvere i den samme kultiveringsskolen, om fastholdende som gjør at man skryter, om folkesnakk og rykter som bringes videre eller om diskusjoner rundt et eller annet sosialt spørsmål som man er opphisset over. Jeg anser at alt dette er vanlige menneskers fastholdende. Jeg mener at på disse områdene burde vi tenke over hva vi sier, og dette er kultivering av munnen eller talen som vi refererer til. Munkene før i tiden tok dette svært alvorlig ettersom det ville skape karma straks de begynte å tenke. Derfor ville de kultivere "kropp, tale og sinn." Kultivering av kroppen, som de snakket om, betydde at de ikke skulle begå dårlige gjerninger. Kultivering av talen betydde at de ikke skulle snakke. Kultivering av sinnet betydde at de ikke engang skulle tenke. Før i tiden hadde profesjonell kultivering i templene strenge krav på dette. Vi bør oppføre oss selv ifølge utøveres Xinxing-standard. Det går bra så lenge man forstår hva man bør eller ikke bør si.


1 Bigu (bee-goo) – "å avstå fra korn" er et gammelt uttrykk for å avstå fra mat og vann.

2 Chongqing (chong-ching) – den byen i sørvest Kina med mest innbyggere.

3 tianzi zhuang (tyen-dzz jwahng) – en form for stående qigong øvelse i Tao skolen.

4 baihui (buy-hway) – akupunkturpunkt lokalisert på toppen av hodet

5 shishen (shr-shun) – et taoist uttrykk for hovedsjelen

6 Lu Dongbin (lyu dong-bin) – en av de åtte guddommelige i Tao skolen

7 energikanaler eller meridianer – i kinesisk medisin sies det at kanalene transporterer qi, og danner et innviklet nettverk for energisirkulasjon

8 Tre yin og tre yang –et felles navn på de tre yin og yang meridianene på begge henger og føtter.

9 qiankun(chyen-kuhn) – "himmel og jord"

10 heche (huh-chuh) – "elve-hjulet"

11 Jonan (jee-nahn) – hovedstad i Shandong provinsen.

12 Guiyang (gway-yahng) – hovedstad i Guizhou provinsen.

13 Qingdao (ching-dow) – en havneby i Shandong provinsen.

14 Maoyou (maow-yo) – grensen mellom yin og yang sidene i kroppen.