FORELESNING EN

Genuint veilede mennesker mot høye nivåer

Gjennom alle mine forelesninger om Fa og kultiveringspraksis har jeg vært ansvarlig mot samfunnet og utøverne. Resultatene vi har oppnådd har vært gode, og innvirkningen på hele samfunnet har også vært ganske bra. For noen år siden var det mange qigong - mestere som underviste qigong. Alt det de lærte ut var på nivået av å helbrede sykdommer og holde seg i god form. Selvfølgelig sier jeg ikke at deres øvingsmetoder ikke var bra. Jeg peker bare på at de ikke underviste noe på et høyere nivå. Jeg kjenner også til qigong-situasjonen i hele landet. For øyeblikket er jeg den eneste som genuint lærer ut qigong mot høye nivåer både hjemme og utenlands. Hvorfor er det ingen andre som underviser qigong mot høye nivåer? Det er fordi dette er relatert til vesentlige spørsmål av stor viktighet, dyptgående historiske årsaker, meget omfattende temaer og svært alvorlige og følsomme forhold. Det er ikke noe et vanlig menneske kan undervise, fordi det involverer praksis fra mange qigong-skoler. Mange av våre utøvere som studerer en metode i dag og en annen i morgen, har allerede rotet til kroppene sine. Deres kultivering er dømt til å mislykkes. Mens andre gjør fremskritt ved å ta den store veien i kultivering, er disse menneskene på små sideveier. Hvis de praktiserer en metode, vil den andre metoden forstyrre. Praktiserer de den andre metoden, vil den første forstyrre. Alt påvirker dem, og de kan ikke lenger lykkes i sin kultivering.

Vi vil rette på alt dette. Ved å bevare det gode og fjerne det dårlige vil du fra i dag garantert være i stand til å kultivere. Men dette er for dem som virkelig er her fordi de genuint vil studere denne Dafa . Om du kommer med forskjellige fastholdende som å få overnaturlige evner, få sykdommer kurert, høre på noen teorier eller om du har dårlige hensikter, vil det ikke fungere i det hele tatt. Som nevnt, er jeg den eneste som gjør noe slikt som dette. Det er ikke mange muligheter for noe slikt, og jeg vil ikke undervise på denne måten for alltid. Jeg tenker at de som personlig kan høre på mine forelesninger, oppriktig talt... dere vil i fremtiden forstå og dere kommer til å føle en uvanlig glede for denne tidsperioden. Selvfølgelig tror vi på forutbestemt skjebne. Alle sitter her på grunn av skjebneforbindelse.

Tenk på det, alle sammen, hva innebærer det å lære ut qigong på høye nivåer? Er ikke det å redde alle mennesker? Å redde mennesker innebærer at du virkelig vil kultivere, og ikke bare helbrede dine sykdommer og holde deg i form. Derfor har genuin kultivering et høyere Xinxing -krav til utøverne. Alle sitter her for å lære denne Dafa, så dere må betrakte dere selv som genuine utøvere, og dere må gi slipp på fastholdende. Om du kommer for å lære metoden og denne Dafa med ulike begjær, vil du ikke lære noen ting. For å si som sant er: Hele kultiveringsprosessen for en utøver går ut på at han kontinuerlig gir slipp på det han har bindinger til og holder fast ved; sine menneskelige fastholdende. I det vanlige samfunnet konkurrerer mennesker mot hverandre, lurer hverandre og skader hverandre for litt personlig vinning. Denne mentaliteten må man gi slipp på. Spesielt må de som studerer denne metoden i dag, absolutt gi opp denne mentaliteten.

Jeg snakker ikke om å helbrede sykdommer her, og heller ikke vil vi helbrede sykdommer. Som en genuin utøver kan du imidlertid ikke kultivere med en syk kropp. Jeg vil rense kroppen din. Kroppen vil bare bli renset for dem som kommer for virkelig å lære metoden og Fa. Vi understreker en sak: Om du ikke kan gi opp fastholdende eller bekymring for sykdommer, kan vi ikke gjøre noe og kan ikke hjelpe deg. Hvorfor? Det er fordi det er et slikt prinsipp i universet: Alminnelige menneskers anliggende og alle hendelser skyldes, ifølge Buddha-skolen, forutbestemt skjebne. Slik eksisterer fødsel, alderdom, sykdom og død for vanlige mennesker. På grunn av karma, forårsaket av dårlige gjerninger i fortiden, får man sykdommer eller prøvelser. Å lide er å betale tilbake en karmisk gjeld, og derfor kan ingen tilfeldig endre på dette. Å endre dette ville bety at man ikke behøver å betale tilbake det man har gjort seg skyldig i, og dette kan ikke gjøres etter eget forgodtbefinnende. Å gjøre noe slikt er det samme som å gjøre en dårlig gjerning.

Noen mennesker tror at å behandle pasienter, helbrede deres sykdommer og forbedre deres helse er gode gjerninger. Som jeg ser det, har de ikke virkelig helbredet sykdommene. Istedenfor å ta dem bort, har de enten utsatt eller omformet sykdommene. For virkelig å fordrive slike prøvelser, må karma elimineres. Hvis man helt kan helbrede en sykdom og fullstendig ta bort slik karma, må ens nivå være meget høyt. Man vil allerede ha innsett en sannhet: Prinsippene i vanlige menneskers samfunn kan ikke brytes tilfeldig. Under kultiveringsprosessen kan en utøver, ut fra medfølelse, gjøre noen gode gjerninger som å behandle og helbrede andres sykdommer eller styrke deres helse. Dette er tillatt, men han kan ikke fullstendig helbrede andre menneskers sykdommer. Om årsaken til et vanlig menneskes sykdom virkelig ble helt fjernet, ville en ikke-utøver gå sin vei uten noen sykdom. Når denne personen går ut av døren, er han fortsatt et vanlig menneske. Han vil fremdeles kjempe for personlig vinning som vanlige mennesker. Hvordan kan hans karma tilfeldig bli eliminert? Det er absolutt ikke tillatt.

Hvorfor kan da dette gjøres for en utøver? Det er fordi en utøver er ytterst verdifull nettopp fordi han eller hun vil kultivere, og denne tanken er den mest verdifulle. I buddhismen snakker man om Buddha-natur. Når et menneskes Buddha-natur kommer fram, kan de opplyste hjelpe ham. Hva betyr dette? Spør du meg, siden jeg lærer ut metoden på høye nivåer, involverer det prinsipper på høye nivåer, så vel som spørsmål av stor viktighet. Vi ser at i dette universet er menneskelig liv ikke skapt i det vanlige menneskelige samfunn. Menneskets sanne liv skapes i universets rom. Fordi det er en mengde materie av forskjellige slag i dette universet, kan slik materie, gjennom gjensidig påvirkning, produsere liv. Med andre ord kommer et menneskes tidligste liv fra universet. Universets rom er barmhjertig fra starten og har egenskapen Zhen-Shan-Ren . Ved fødselen er man assimilert til universets egenskap. Men ettersom flere og flere liv kommer til, utvikler det seg kollektive forhold med sosiale relasjoner. Fra dette kan noen utvikle egoisme, og gradvis synker deres nivå. Om de ikke kan holde seg på dette nivået, må de falle ytterligere. På det lavere nivået blir de kanskje igjen dårlige og er ikke i stand til å bli der heller. De vil fortsette å falle helt til de til slutt når dette menneskelige nivået.

Hele det menneskelige samfunnet er på samme nivå. Sett fra overnaturlige evners perspektiv, eller fra de store opplystes perspektiv, burde disse livene blitt eliminert etter å ha falt til dette nivået. Men av velvillig barmhjertighet ga de store opplyste dem en ny sjanse og skapte disse spesielle omgivelsene og denne unike dimensjonen. Livene i denne dimensjonen er annerledes enn samtlige liv i andre dimensjoner i universet. Livene i denne dimensjonen kan ikke se livene i andre dimensjoner eller universets sanne tilstand. Derfor er disse menneskene som fortapt i en labyrint. For å kunne kurere sykdommer eller eliminere vanskeligheter og karma, må de kultivere og returnere til sitt opprinnelige, sanne selv. Det er slik alle de ulike kultiveringsskolene ser det. Man burde returnere til ens egentlige, sanne selv. Dette er den egentlige hensikten med å være menneske. Straks et menneske vil kultivere, anses det som at hans eller hennes Buddha-natur har kommet frem. En slik tanke er ytterst verdifull, for denne personen ønsker å returnere til sitt opprinnelige, sanne selv og ta et sprang ut fra det vanlige menneskets nivå.

Kanskje alle har hørt dette utsagnet i buddhismen: "Når ens Buddha-natur kommer frem, vil den ryste "ti retningers verden ." Hvem som enn ser det, vil komme for å gi en hånd og hjelpe denne personen uten vilkår. Buddha-skolen redder mennesker uten å stille vilkår og uten å kreve noe i gjengjeld, og den kan hjelpe denne personen betingelsesløst. Følgelig kan vi gjøre mye for utøvere. Men for et alminnelig menneske som bare ønsker å være et alminnelig menneske og få helbredet sine sykdommer, vil det ikke fungere. Noen tenker: "Jeg vil kultivere når min sykdom er kurert." Kultivering er uten vilkår. Om man vil kultivere, kan man kultivere. Men noen har en kropp full av sykdommer, og noen bærer kaotiske budskap i sin kropp. Noen har aldri praktisert qigong. Det er også mange som har øvd i flere tiår og fremdeles går rundt på qi-nivå, men uten å kultivere oppover.

Hva skal vi gjøre med dette? Vi vil rense kroppene deres og gjøre dem i stand til å kultivere mot høye nivåer. Ved kultivering på det laveste nivået er det en prosess som renser kroppen din fullstendig. Alt dårlig i dine tanker, det karmiske feltet som omgir din kropp og bestanddelene som gjør din kropp usunn, vil bli fullstendig renset ut. Om de ikke blir renset, hvordan kan du, med en slik uren, mørk kropp og skittent sinn, kultivere mot et høyere nivå? Vi praktiserer ikke qi her. Du behøver ikke å praktisere på et slikt lavt nivå. Vi skyver deg forbi og lar kroppen din nå en tilstand fri fra sykdom. Samtidig installerer vi et system av klargjorte mekanismer i kroppen din, som utgjør et fundament på det lave nivået. Med dette kan du begynne å praktisere på et veldig høyt nivå.

Ifølge konvensjonene innen kultivering er det tre nivåer dersom qi er inkludert. Men i genuin kultivering er det til sammen to overordnede nivåer (utenom å øve qi). Det ene er kultivering i Trefoldige Verden Fa6 (Shi-Jian-Fa), mens det andre er kultivering Bortenfor Trefoldige Verden Fa (Chu-Shi-Jian-Fa). Trefoldige Verden Fa og Bortenfor Trefoldige Verden Fa er forskjellig fra "hinsides-verden" og "innenfor-verden" i templene, som er teoretiske termer. Vi forvandler menneskekroppen gjennom genuin kultivering på to hovednivåer. I løpet av Trefoldige Verden Fa`s kultivering vil ens kropp kontinuerlig bli renset. Når man kommer til den høyeste formen av Trefoldige Verden Fa, blir ens kropp fullstendig erstattet med høyenergi-substans. Kultivering i Bortenfor Trefoldige Verden Fa er hovedsaklig kultivering av en Buddha-kropp, en kropp bestående av høyenergi-substans. Derfor vil alle overnaturlige evner bli utviklet på nytt. Dette er de to store nivåene som vi refererer til.

Vi tror på skjebnerelasjoner. Jeg kan gjøre dette for alle som sitter her. Akkurat nå har vi mer en to tusen mennesker. Jeg kan også gjøre dette for mange tusen eller flere, til og med over ti tusen mennesker. Det betyr at du ikke behøver å praktisere på et lavt nivå. Etter at din kropp er blitt renset og du er blitt skjøvet opp, vil jeg installere et komplett kultiveringssystem i kroppen din. Du vil straks kultivere på et høyt nivå. Dette vil bare bli gjort for studenter som kommer for genuint å kultivere. At du sitter her betyr ikke at du er en utøver. Når du fundamentalt endrer din tankegang, kan vi gi deg alt dette, og det er ikke begrenset til bare dette. Senere vil dere forstå hva jeg har gitt alle. Vi snakker heller ikke om å behandle sykdommer her. Isteden snakker vi om holistisk å justere studentenes kropper for å gjøre dem i stand til å kultivere. Med en syk kropp kan du ikke utvikle gong7 i det hele tatt. Derfor skal du ikke komme til meg for å få kurert sykdommer, og jeg vil heller ikke gjøre det. Det viktigste formålet med at jeg gikk ut offentlig, er genuint å veilede mennesker mot høye nivåer.

Forskjellige nivåer har forskjellig Fa

Før i tiden sa mange qigong-mestere at qigong har et såkalt lavnivå, et mellomnivå og et høynivå. Dette var alt qi og bare noe på nivå av å praktisere qi, men det var likevel klassifisert som lavnivå, mellomnivå og høynivå. Når det gjelder det som virkelig er på høyt nivå, var de fleste av våre qigong-utøvere helt blanke ettersom de ganske enkelt ikke kjente til dette i det hele tatt. Fra idag av vil alt vi snakker om være Fa på høye nivåer. I tillegg vil jeg gjenopprette kultiveringens anseelse. I forelesningene mine vil jeg snakke om noen usunne fenomener i kultiveringskretsene. Jeg vil forklare alt om hvordan vi skal behandle og se på disse fenomener. Dessuten involverer undervisning av et kultiveringssystem og Fa på høye nivåer mange aspekter og svært viktige spørsmål, hvorav noen til og med er meget alvorlige. Jeg vil forelese om alt dette også. En del forstyrrelser i vårt vanlige menneskelige samfunn, spesielt forstyrrelser i kultiveringskretser, kommer fra andre dimensjoner. Jeg vil også gjerne gjøre dette kjent. Samtidig vil jeg løse disse problemene for utøvere. Hvis disse problemene forblir uløste, vil du ikke være i stand til å kultivere. For fundamentalt å løse disse spørsmålene, må vi behandle alle som genuine utøvere. Selvsagt er det ikke lett å endre sin tenkning med en gang. Du vil gradvis forvandle din tenkning gjennom de neste forelesningene. Jeg håper også at alle vil lytte med oppmerksomhet. Slik jeg underviser kultiveringmetoden, er annerledes enn slik andre lærer ut sine metoder. Når de gjør det, snakker de bare kort og overflatisk om teoriene for sine øvelsesmetoder. Deretter forbinder de sine budskap med deg og lærer ut et sett med øvelser, og det er alt. Folk er allerede vant til denne måten å lære ut en metode.

Å genuint lære ut en kultiveringsmetode krever undervisning av Fa eller Tao. I mine ti forelesninger vil jeg gjøre alle prinsippene på høye nivåer kjent slik at du kan kultivere. Ellers kan du ikke kultivere i det hele tatt. Alt det andre har lært ut, er på nivået av å bli fri for sykdom og komme i form. Hvis du vil kultivere mot høye nivåer, kan du ikke lykkes uten veiledning av høye nivåers Fa. Det er som å gå på skolen. Om du går på høyskolen med grunnskolens lærebøker, vil du fremdeles være en grunnskoleelev. Noen tror at de har lært mange typer qigong, både denne metoden og andre metoder, og de har en bunke eksamenspapirer, men deres gong har likevel ikke gjort noen fremgang. De tror at dette er den sanne essens i qigong og alt qigong handler om. Men de kjenner bare en overfladisk del av qigong og noe på det laveste nivået. Qigong er ikke begrenset til dette ettersom det er kultivering og noe veldig bredt og dyptgående. I tillegg er det forskjellige Fa på forskjellige nivåer. Dette er noe helt annet enn de qi-metodene som vi kjenner til for øyeblikket, det vil være det samme uansett hvor mye mer du lærer. For eksempel, selv om du har studert britiske grunnskolebøker, amerikanske grunnskolebøker, japanske grunnskolebøker og kinesiske grunnskolebøker, så forblir du en grunnskoleelev. Jo mer undervisning du har fått på lavt nivå i qigong, og jo mer du har tatt inn av dette, desto mer skadelig vil det være – din kropp er allerede rotet til.

Jeg må betone enda en sak. Vår kultiveringspraksis krever at det undervises både metode og Fa. Noen munker i templer, spesielt de Zen-buddhistiske, kan ha andre meninger. Straks de hører at det tales om Fa, vil de ikke høre. Hvorfor er det slik? Zen-Buddhismen tror at Fa ikke skal undervises, at Fa ikke er Fa om den blir lært bort, og at ingen Fa kan læres bort - man kan bare selv forstå via hjerte og sjel. Derfor har Zen-Buddhismen til denne dag ikke kunnet lære bort noen Fa. Patriark Bodhidharma fra Zen-Buddhismen fastslo, basert på et utsagn av Sakyamuni : "Ingen Dharma er definitiv." Han grunnla Zen-Buddhismen basert på dette utsagnet av Sakyamuni. Vi anser at dette er en blindvei, å "grave seg inn i en okses horn" Hvorfor sier man å grave seg inn i en okses horn? Da Bodhidharma begynte å grave seg inn, følte han at det var ganske romslig. Når Patriark II gravde seg inn, følte han at det ikke var så veldig romslig. Det var fremdeles brukbart ved den III. patriarkens tid, men for patriark IV var det allerede ganske trangt. Der var nesten ingen plass til å bevege seg videre for patriark V. Ved tiden til Huineng, patriark VI, hadde det nådd enden av blindveien og kunne ikke bevege seg videre. Om du besøker en zen-buddhist i dag for å studere Dharma, bør du ikke stille noen spørsmål. Hvis du stiller spørsmål, vil han eller hun snu seg rundt og slå deg i hodet med en kjepp, som kalles et "kjepp-varsel." Det betyr at du ikke burde spørre, og du burde bli opplyst på egenhånd. Du ville si: "Jeg kom for å studere fordi jeg ikke vet noe. Hva burde jeg bli opplyst om? Hvorfor slår du meg med en kjepp?!" Dette indikerer at Zen-buddhismen har nådd enden av oksens horn, og det finnes ikke lenger noe å lære bort. Til og med Boddhidarma stadfestet at hans lære bare kunne overleveres til kun seks generasjoner, og deretter ville den ikke lenger være til noen nytte. Flere hundre år har gått. Likevel er det mennesker i dag som holder seg strengt til Zen-buddhismens læresetninger. Hva er den egentlige meningen med Sakyamuni`s uttalelse: "Ingen Dharma er definitiv"? Sakyamuni`s nivå var Tathagata . Mange av de etterfølgende munkene ble ikke opplyste til Sakyamuni`s nivå og til hans tankerike. De forsto ikke den virkelige meningen i den Dharma han spredde eller den faktiske meningen av det han sa. Derfor tolket mange dette senere på den ene måten eller den andre måten, med veldig forvirrende tolkninger. De trodde at "Ingen Dharma er definitiv" betyr at man ikke skulle lære den bort, og det ville ikke være Dharma om den ble lært bort. Faktisk, dette er ikke hva det betyr. Da Sakyamuni ble opplyst under Bodhi-treet, nådde han ikke Tathagata-nivået med en gang. Han forbedret også seg selv kontinuerlig gjennom de førtini årene han underviste sin Dharma. Hver gang han høynet seg til et høyere nivå, så han tilbake og forstod at den Dharma han akkurat hadde lært bort, var fullstendig feil. Når han igjen gjorde fremskritt, oppdaget han påny at den Dharma som han akkurat hadde lært bort, var feil. Da han atter igjen gjorde fremskritt, forstod han atter engang at den Dharma som han akkurat hadde lært bort, var feil. Han gjorde kontinuerlig slike fremskritt i løpet av sine førtini år. Hver gang han nådde et høyere nivå, oppdaget han at den Dharma han lærte bort tidligere, var på et veldig lavt nivå i forståelse. Han oppdaget også at Dharma på hvert nivå alltid er manifestasjonen av Dharma på det nivået, at det er Dharma på hvert nivå, og at ingen av dem er universets absolutte sannhet. Allikevel er Dharma på høyere nivå nærmere universets egenskap enn den på et lavere nivå. Derfor sa han: "Ingen Dharma er definitiv".

Til slutt erklærte Sakyamuni også, "Jeg har ikke undervist noen Dharma i min levetid." Zen-Buddhismen misforsto igjen dette til å bety at det ikke var noen Dharma å lære bort. I sine senere år hadde Sakyamuni allerede nådd Tathagata-nivået. Hvorfor sa han at han ikke hadde lært bort noen Dharma? Hvilket spørsmål var det egentlig han reiste? Han slo fast: "Selv på mitt nivå av Tathagata, har jeg verken sett universets endelige sannhet eller hva den endelige Dharma er". Derfor ba han kommende slekter om ikke å ta hans ord som den absolutte eller uforanderlige sannheten. Det ville senere ha begrenset mennesker på eller under Tathagata-nivået, og de ville ha vært ute av stand til å gjøre gjennombrudd mot høyere nivåer. Senere kunne folk ikke forstå den sanne meningen med denne setningen. De trodde at hvis den ble lært bort, ville Dharma ikke være Dharma – de forsto det på denne måten. Faktisk, det Sakyamuni sa var at det er forskjellig Dharma på forskjellige nivåer, og at Dharma på hvert nivå ikke er universets absolutte sannhet. Likevel antar Dharma på et gitt nivå en veiledende rolle på det nivået. Han forklarte nettopp et slikt prinsipp.

Før i tiden hadde mange, spesielt de fra Zen-Buddhismen, slike fordommer og en fullstendig feilaktig forståelse. Hvordan kan du veiledes i din praksis og kultivering uten undervisning? Det er mange buddhistiske historier innen buddhismen. Noen har kanskje hørt om en person som dro til himmelen. Da han kom dit, oppdaget han at hvert ord i "Diamant-Sutra"12 der oppe var annerledes enn her nede, og betydningen var også helt annerledes. Hvordan kunne denne "Diamant-Sutra" avvike fra den i den vanlige menneskelige verden? Det er også noen som påstår: "Skriftene i Sukhavati er helt annerledes enn her nede, og de er ikke det samme i det hele tatt. Ikke bare er ordene annerledes, men forståelsen og betydningen er også annerledes ettersom ordene er forandret". Faktisk er dette fordi samme Fa endrer seg og åpenbarer seg i ulike former på ulike nivåer. Slik kan Fa ha forskjellig veiledende rolle for utøvere på forskjellige nivåer.

Alle vet at det i buddhismen finnes en liten bok kalt "En Reise til Sukhavati". Den forteller om en munk som satt i meditasjon, mens hans opprinnelige sjel dro til Sukhavati og så noen scener. Han tilbrakte en dag der. Da han returnerte til den menneskelige verden, hadde seks år gått. Så han noe? Han gjorde det, men det han så, var ikke dets sanne tilstand. Hvorfor? Det er fordi hans nivå ikke var tilstrekkelig, og han kunne bare bli vist manifestasjonen av Buddha Fa som hans nivå tillot ham å se. Fordi et paradis som dette er en manifestasjon av Fa`s sammensetning, kunne han ikke se dets faktiske tilstand. Dette er hva det betyr når jeg snakker om "Ingen Dharma er definitiv."

Zhen-Shan-Ren er det eneste kriteriet for å skjelne mellom gode og dårlige mennesker

I Buddhismen har folk diskutert hva Buddha Fa er. Det finnes også de som tror at den Dharma som predikes i buddhismen, er den fullstendige Buddha Fa. Faktisk er det ikke det. Den Dharma som Sakyamuni forkynte for 2 500 år siden, var for vanlige mennesker på et veldig lavt nivå, lært ut til dem som akkurat hadde utviklet seg fra et primitivt samfunn og fremdeles hadde et veldig enkelt sinn. I dag er vi i perioden Dharma slutt-tiden14, som han refererte til. Nå kan folk ikke lenger kultivere med den Dharma. I denne perioden har til og med munker i templer vanskelig for å redde seg selv, langt mindre frelse andre. Den Dharma som Sakyamuni lærte bort på den tiden, tok hensyn til situasjonen dengang, og han forkynte ikke hele den Buddha Fa som han forsto på sitt nivå. Og selv om han hadde ønsket at den skulle bevares uforandret for alltid, ville heller ikke det latt seg gjøre.

Ettersom samfunnet utvikler seg, blir de menneskelige tankene mer innviklede, og da er det ikke lenger lett for mennesker å kultivere på denne måten. Dharma i buddhismen kan ikke sammenfatte hele Buddha Fa, og den er bare en liten del av Buddha Fa. Det er også mange andre store kultiveringsmetoder i Buddha-skolen som er ført videre blant folk, og som gjennom historien har blitt videreført til en eneste disippel fra generasjon til generasjon. Forskjellige nivåer har forskjellig Fa, og forskjellige dimensjoner har forskjellig Fa, som alle er ulike manifestasjoner av Buddha Fa i ulike dimensjoner og på ulike nivåer. Sakyamuni nevnte også at det er åttifire tusen kultiveringsveier for kultivering til Buddha. Buddhismen inkluderer imidlertid bare over ti kultiveringsveier, så som Zen-Buddhismen, Rent Land, Tiantai, Huayan og Tantrismen. Disse kan ikke representere hele Buddha Fa. Sakyamuni selv prediket ikke hele sin Dharma. Han tok hensyn til folks fatteevne på den tiden og lærte bare bort den del de kunne godta.

Hva er da Buddha Fa? Dette universets mest fundamentale egenskap, Zhen-Shan-Ren, er den høyeste manifestasjonen av Buddha Fa. Det er den mest fundamentale Buddha Fa. Buddha Fa manifesterer forskjellige former på forskjellige nivåer og spiller forskjellige veiledende roller på forskjellige nivåer. Dess lavere nivå, dess mer komplekst. Denne egenskapen, Zhen-Shan-Ren, er i all materie, i de mikroskopiske partiklene i luft, tre, jord, jern og stål og i menneskekroppen. I gamle dager ble det sagt at alle ting og all materie i universet var skapt av de fem elementene15, og disse har også denne egenskapen, Zhen-Shan-Ren. En utøver kan bare forstå den spesifikke manifestasjonen av Buddha Fa på det nivået som hans eller hennes kultivering har nådd, som er hans eller hennes nivå og Frukt Status16. I det store og det hele, Fa er enorm. Fra perspektivet på det aller høyeste nivået er Fa veldig enkel fordi den er som en pyramide i form. På det høyeste punktet kan den sammenfattes i tre ord: Zhen, Shan, Ren. Den er ekstremt komplisert når den manifesteres på samtlige nivåer. Ta et menneske som eksempel. Tao-skolen anser menneskekroppen som et lite univers. Et menneske har en fysisk kropp, likevel er ikke et menneske fullstendig bare med en fysisk kropp. Man må også ha menneskelig temperament, personlighet, karakter og sjel for å være et helt og fullstendig menneske med individualitet. Det samme gjelder for vårt univers som har Melkeveien, andre galakser, så vel som liv og vann. Alle ting og all materie i dette universet er dets materielt eksisterende side. Samtidig har det også egenskapen Zhen-Shan-Ren. All materies partikler har denne egenskapen, til og med de ekstremt mikroskopiske partiklene.

Denne egenskapen, Zhen-Shan-Ren, er universets kriterium for å måle godt og dårlig. Hva er godt eller dårlig? Det blir bedømt etter dette. Dette de`17 som vi nevnte tidligere, er også det samme. Den moralske standarden i dagens samfunn har rett nok allerede endret seg, og den moralske målestokken er blitt forvrengt. Om noen nå lærer fra Lei Feng18, blir de kanskje stemplet som mentalt syke. Men hvem ville på 1950- eller 1960-tallet si at en slik person var mentalt syk? Menneskets moralske standard forfaller daglig, og samfunnsmoralen blir verre for hver dag. Mennesker streber bare etter egne interesser og personlig vinning og skader andre for bare små fordeler. De konkurrerer og kjemper mot hverandre med alle midler. Tenk på det alle sammen, kan det tillates at dette fortsetter? Når noen gjør en dårlig gjerning, vil de ikke tro på det om du gjør det klart for dem at de gjør en dårlig gjerning. De vil virkelig ikke tro at de gjør noe galt. Mange vurderer seg selv etter den forfalne moralske standarden. Fordi vurderingskriteriene er blitt endret, ser de på seg selv som bedre enn andre. Uansett hvordan den menneskelige moralstandarden endres, forblir universets egenskap uforandret og er det eneste kriterium som skiller gode mennesker fra dårlige mennesker. Som utøver må du oppføre deg ifølge universets egenskap og ikke etter standarden til vanlige mennesker. Hvis du vil returnere til ditt opprinnelige, sanne selv og høyne deg gjennom kultivering, må du oppføre deg i overensstemmelse med dette kriteriet. Som menneske er man bare et godt menneske om man kan følge Zhen-Shan-Ren, som er dette universets natur. Et menneske som avviker fra dette, er virkelig et dårlig menneske. På arbeidsplassen eller i samfunnet sier kanskje noen at du er dårlig, men du trenger likevel ikke nødvendigvis å være dårlig. Noen sier kanskje at du er god, men du er kanskje ikke egentlig god. Om du som utøver assimilerer deg til denne egenskapen, er du et menneske som har oppnådd Tao. Det er bare et så enkelt prinsipp.

Tao-skolen kultiverer Zhen-Shan-Ren og legger hovedvekt på kultivering av Zhen. Tao-skolen prediker kultivering av det sanne for å foredle sin natur. Man skal fortelle sannheten, gjøre ting sannferdig, bli et sannferdig menneske, returnere til det opprinnelige, sanne selv og slik bli et sant menneske gjennom kultivering. Den omfatter også Ren og Shan, men med hovedvekt på kultivering av Zhen. Buddha-skolen legger hovedvekt på kultivering av Shan av Zhen-Shan-Ren. Kultivering av Shan kan utvikle medfølelse og et stort og barmhjertig hjerte. Når dette hjertet våkner, vil man finne at alle vesener lider. I Buddha-skolen utvikles det således et ønske om å frelse alle vesener. Den har også Zhen og Ren, men med hovedvekt på kultivering av Shan. Vår Falun Dafa er basert på den høyeste standard i universet, Zhen, Shan og Ren, og vi kultiverer alle samtidig. Metoden som vi kultiverer, er enorm.

Qigong er forhistorisk kultur

Hva er Qigong? Mange qigong-mestere snakker om dette. Det jeg sier, er noe annet enn det de sier. Mange qigong-mestere snakker om dette på sitt nivå, mens jeg snakker om forståelsen av qigong fra et høyere nivå. Det er noe helt annet enn deres forståelse. Noen qigong-mestere påstår at qigong har en to tusen år gammel historie i vårt land. Det er også noen som sier at qigong har en tre tusen år gammel historie. Noen sier at qigong har en fem tusen år gammel historie, og dermed omtrent like lang historie som vår kinesiske sivilisasjon. Andre sier at man fra arkeologiske utgravninger ser at qigong har en historie på syv tusen år, og at den følgelig går tilbake til lenge før vår kinesiske sivilisasjons historie. Uansett hvordan de forstår det, vil ikke qigong kunne eksistere mye tidligere enn den menneskelige sivilisasjonens historie. Ifølge Darwins evolusjonsteori utviklet menneskene seg fra vannplanter til vanndyr. Så kravlet de på land, og deretter klatret de opp i trærne. Så ned igjen på land hvor de ble til aper og til slutt utviklet seg til moderne mennesker med kultur og tanker. Og man regner med at det ikke er mer enn ti tusen år siden den egentlige menneskelige sivilisasjonen oppstod. Ser man lengre tilbake, fantes ikke engang det å knyte knuter for å huske på ting. Disse menneskene var kledd i løv fra trærne og spiste rått kjøtt. Ser man enda lengre tilbake, var de helt ville eller primitive mennesker og visste ikke engang hvordan man lager ild.

Men vi har funnet et problem. Mange kulturelle levninger en rekke steder på jorden er datert lenge før vår menneskelige sivilisasjons historie. Disse eldgamle levningene holder alle, sett fra en teknisk synsvinkel, en svært høy håndverksmessig standard. Sett fra en kunstnerisk vinkel er de temmelig fremragende. Det moderne mennesket imiterer ganske enkelt kunsten til fortidens mennesker, og deres kunst er av stor artistisk verdi. De er uansett levninger fra over hundre tusen år siden, fra flere hundre tusen år siden, flere millioner år eller til og med over hundre millioner år siden. Tenk bare, gjør ikke dette narr av dagens historie? Det er faktisk ingen spøk, for menneskene har alltid forbedret og gjenoppdaget seg selv, og samfunnet har utviklet seg på denne måten. Den umiddelbare forståelsen er ikke nødvendigvis absolutt korrekt.

Mange mennesker har kanskje hørt om "forhistorisk kultur", også kjent som "forhistorisk sivilisasjon". Vi vil snakke om forhistorisk sivilisasjon. På jorden finnes kontinentene Asia, Europa, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Oseania, Afrika og Antarktis. Geologer kaller disse for kontinentalplatene. Fra den tid kontinentalplatene ble formet og fram til i dag, har det gått flere titalls millioner år. Det vil si, mange kontinenter har steget opp fra havbunnen, og mange kontinenter har også sunket ned til bunnen. Den nåværende tilstanden ble stabil for over titalls millioner år siden. Under vannet i mange hav er det blitt oppdaget store, eldgamle arkitekturer. Disse bygningene er vakkert laget og er ikke av våre moderne menneskers kulturarv. De må ha blitt bygd før de sank ned til havbunnen. Hvem skapte disse sivilisasjonene for titalls millioner år siden? På den tiden var vår menneskerase ikke engang aper. Hvordan kunne vi skape noe av så stor visdom? Arkeologene rundt om på jorden har oppdaget en organisme kalt trilobitt. Den eksisterte for mellom 600 og 260 millioner år siden. Denne typen organisme forsvant for 260 millioner år siden. En amerikansk vitenskapsmann har oppdaget et fossil av en trilobitt med et menneskelig fotavtrykk på. Fotavtrykket på fossilet var tydelig satt av et menneske med sko. Gjør ikke dette narr av historikere? Hvordan kunne det etter Darwins evolusjonsteori være mennesker for 260 millioner år siden?

På det nasjonale universitetsmuseet i Peru er det en stein med en menneskelig figur inngravert. Etter undersøkelser ble det fastslått at denne figuren var blitt inngravert for tretti tusen år siden. Figuren er imidlertid kledd i klær, hatt og sko, med et teleskop i hånden, og han observerer himmellegemene. Hvordan kunne mennesker veve stoffer og bruke klær for tretti tusen år siden? Mer ufattelig er det at han observerte himmelen med et teleskop og hadde uten tvil astronomisk kunnskap. Vi har alltid trodd at det var Galileo, en europeer, som oppfant teleskopet, noe som bare gir det en historie på over tre hundre år. Så hvem oppfant teleskopet for tretti tusen år siden? Det finnes mange, mange flere uoppklarte gåter. For eksempel er det freskomalerier inngravert i mange grotter i Frankrike, i Sør-Afrika og i Alpene som alle ser realistiske og virkelighetstro ut. Figurene som er inngravert, ser usedvanlig utsøkte ut og er farget med mineralfarge. Disse menneskene er imidlertid alle kledd i moderne klær, lignende vestlige drakter og har trange bukser. Noen holder i noe som ligner piper for å røyke, mens andre bærer stokker og bruker hatt. Hvordan kunne aper for flere hundre tusen år siden holde et slikt avansert artistisk nivå?

For å gi et annet eksempel: Republikken Gabon i Afrika har uranmalm. Dette landet er relativt underutviklet. Det kan ikke utvinne uran på egenhånd og eksporterer malmen til utviklede land. I 1972 importerte en fransk fabrikant uranmalm herfra. I laboratorietester ble det oppdaget at uranmalmen allerede var blitt utvunnet og anvendt. De fant dette ganske uvanlig og sendte vitenskapsmenn for å studere det. Vitenskapsmenn fra mange land dro for å undersøke. Til slutt ble det bekreftet at denne urangruven var en diger kjernereaktor. Den var så rasjonell og vel planlagt at det ville være umulig, selv for våre moderne mennesker, å skape den. Når ble den så bygd? Den ble konstruert for to milliarder år siden og var i bruk i fem hundre tusen år. Dette er helt enkelt astronomiske tall, og de kan ikke i det hele tatt forklares med Darwins utviklingslære. Det er mange slike eksempler. Det dagens vitenskap og teknologiske samfunn har oppdaget, er tilstrekkelig til å endre våre nåværende lærebøker. Når menneskenes tradisjonelle forestillinger har formet en viss måte å jobbe og tenke på, har ny viten vanskelig for å bli akseptert. Når sannheten viser seg, våger man ikke å akseptere den og avviser den instinktivt. På grunn av påvirkning fra tradisjonelle konvensjoner, har ingen i dag systematisk samlet sammen slike funn. Derfor ligger menneskenes tenkning alltid etter utviklingen. Så fort du snakker om dette, vil det være mennesker som kaller det overtro og avviser det – til tross for at det allerede er oppdaget. Det er bare enda ikke blitt offentliggjort på bred basis.

Mange dristige vitenskapsmenn utenlands har allerede offentlig anerkjent dette som forhistorisk kultur og en sivilisasjon fra før vår menneskehet. Med andre ord har det eksistert mer enn en sivilisasjonsperiode før vår sivilisasjon. Gjennom utgravinger har vi funnet produkter som ikke bare er fra én sivilisasjonsperiode. Det blir derfor antatt at etter hver av de mange gangene menneskelige sivilisasjoner er blitt tilintetgjort, overlever bare noen få mennesker, og de lever et primitivt liv. Så øker de gradvis i antall og blir den nye menneskerasen som begynner en ny sivilisasjon. Senere blir de igjen tilintetgjort og vil så igjen danne en ny menneskerase. På denne måten går menneskerasen igjennom forskjellige periodiske endringer. Fysikere mener at materiens bevegelse følger visse lover. Endringene i hele vårt univers følger også lover.

Det er umulig at vår planet, jorden, i dette enorme universet og Melkeveien har sirkulert problemfritt hele tiden. Den har kanskje støtt på en eller annen planet eller møtt andre problemer som har ført til store katastrofer. Fra våre overnaturlige evners perspektiv ble det faktisk arrangert på den måten. Jeg gjorde engang en grundig undersøkelse og fant at menneskeheten har gjennomgått fullstendig tilintetgjørelse åttien ganger. Bare et lite antall mennesker overlevde, og med bare få levninger fra den tidligere sivilisasjonen gikk de inn i den neste perioden og levde igjen et primitivt liv. Ettersom den menneskelige befolkningen økte, oppsto igjen sivilisasjon. Menneskeheten har erfart slike periodiske endringer åttien ganger, og likevel har jeg ikke sporet dem helt tilbake til starten. Kineserne snakker om kosmisk tid, gunstige jordforutsetninger og menneskelig harmoni. Forskjellige kosmiske endringer og forskjellig kosmisk tidspunkt kan føre med seg ulike tilstander i det vanlige menneskelige samfunn. Ifølge fysikere følger materiens bevegelse visse lover. Det samme gjelder hele universets bevegelse.

De ovenstående referansene til forhistorisk kultur forteller hovedsaklig at qigong ikke ble oppfunnet av menneskeheten vår. Den er nedarvet fra en ganske fjern tid og var også en type forhistorisk kultur. Vi kan finne kommentarer om dette i buddhistiske skrifter. Sakyamuni sa en gang at han lyktes i kultiveringen for mange hundre millioner kalpa19 siden. Hvor mange år er det i en kalpa? En kalpa er et tall for hundretalls millioner år. Et slikt stort tall er helt enkelt ufattelig. Hvis det er sant, stemmer ikke dette med menneskehetens historie og jordens endringer? I tillegg nevnte Sakyamuni også at det var seks ur-Buddhaer før ham, at han hadde mestere og så videre, som alle hadde lyktes i kultiveringen for mange hundre millioner kalpa siden. Om alt dette stemmer, finnes det da i dagens samfunn slike rettskafne og tradisjonelle kultiveringsmetoder? Finnes det slik kultivering med genuin overlevering av metode og Fa? Spør du meg, så gjør det absolutt det, men de er sjelden sett. Nå til dags har de som bedriver falsk qigong, uekte qigong, og de som er besatt av ånder, rørt sammen noe for med vilje å lure andre, og i antall utgjør dette mange ganger flere enn genuine qigong-metoder. Å skille mellom genuin qigong og falsk qigong er vanskelig. En genuin qigong-metode er ikke lett å skille ut, og den er heller ikke lett å finne.

Faktisk er ikke bare qigong overlevert fra en fjern fortid. Taiji20, Hetu, Luoshu21, Forandringenes bok22, De åtte triagrammene23 og så videre er alle nedarvet fra forhistorisk tid. Så om vi studerer og forstår dem fra vanlige menneskers perspektiv, vil vi ikke være i stand til å forstå dem i det hele tatt. Fra et alminnelig menneskes nivå, perspektiv og tankeverden kan man ikke forstå det som er genuint og ekte.

Qigong er kultivering

Siden qigong har en så lang historie, hva er den til for? La meg fortelle alle at siden vi er fra en stor kultiveringsvei i Buddha-skolen, kultiverer vi selvfølgelig Buddha. I Tao-skolen kultiverer man selvfølgelig Tao for å oppnå Tao. La meg fortelle alle at "Buddha" ikke er overtro. Det er et ord fra Sanskrit, et eldgammelt indisk språk. Da det ble introdusert til Kina, ble det kalt "Fo Tuo"24. Det var også mennesker som oversatte det med "Fu Tu"25. Ettersom ordet sirkulerte, tok vårt kinesiske folk bort et ord og kalte det "Fo". Hva betyr det på kinesisk? Det betyr en opplyst, en som er blitt opplyst gjennom kultivering. Hva er overtroisk med dette?

Tenk på det alle sammen, man kan utvikle overnaturlige evner gjennom kultivering. I verden i dag er det seks overnaturlige evner som er anerkjente, men det finnes mange flere enn disse. Jeg kan fortelle at det finnes over ti tusen genuine overnaturlige evner. Mens en person sitter der, uten å bevege hender eller føtter, er han i stand til å gjøre hva andre ikke kan gjøre selv med sine hender og føtter, og han kan se universets egentlige sannhet i hver av universets dimensjoner, og han kan se universets sanne tilstand. Han kan se noe som vanlige mennesker ikke kan se. Er han ikke et menneske som har oppnådd Tao gjennom kultivering? Er han ikke en stor opplyst? Hvordan kan han anses som et vanlig menneske? Er han ikke en person som er blitt opplyst gjennom kultivering? Er det ikke korrekt å kalle ham en opplyst? På gammelt indisk språk blir han kalt en Buddha. Faktisk er det slik. Dette er hva qigong er til for.

Når man snakker om qigong, sier noen: "Hvem vil praktisere qigong om man ikke er syk?" Dette forutsetter at qigong er til for å helbrede sykdommer. Dette er en veldig, veldig overfladisk forståelse. Det er ikke din feil ettersom mange qigong-mestere bare gjør slikt som å helbrede sykdommer og styrke helsen. De snakker alle om å bli frisk og holde seg i form. Ingen lærer bort noe mot høye nivåer. Dette betyr ikke at deres metoder ikke er gode. Deres oppgave er å lære bort noe på nivået av å bli kvitt sykdom og bevare helsen, samt gjøre qigong kjent. Det er mange som ønsker å kultivere mot høye nivåer. De har slike tanker og ønsker, men å kultivere uten å ha ervervet Fa, det vil skape store vanskeligheter og mange problemer. Derfor har vi vært ansvarlige overfor samfunnet og ansvarlige overfor folk, og vi har i det store og hele oppnådd gode resultater ved undervisning av metoden. En del er virkelig ganske dyptgående og kan høres som overtro når vi snakker om det, og vi vil gjøre vårt beste for å forklare det med moderne vitenskap.

Når vi snakker om visse temaer, vil noen kalle det overtro. Hvorfor er det slik? En slik persons kriterium er at det vitenskapen ennå ikke har anerkjent, det han selv ikke har vært i kontakt med eller det han anser at umulig kan eksistere, det ser han på som overtro og idealisme. Dette er hans oppfatning. Er denne oppfatningen korrekt? Kan det som vitenskapen ikke har forstått, eller det som er bortenfor dets utvikling, stemples som overtro og idealisme? Er ikke da denne personen selv overtroisk og idealistisk? Med denne oppfatningen, hvordan kan vitenskapen utvikles og gjøre fremskritt? Det menneskelige samfunn vil heller ikke kunne gjøre fremskritt. Alle oppfinnelser innen vår vitenskap og teknologi var ukjent for mennesker før i tiden. Om de ble sett på som overtro ville det selvfølgelig ikke være noe behov for utvikling. Qigong er heller ikke noe idealistisk. Det finnes mange som ikke forstår qigong og derfor alltid ser på qigong som idealisme. Nå for tiden har vi med dagens vitenskapelige apparater oppdaget sub-soniske lydbølger, ultralydbølger, elektromagnetiske bølger, infrarøde stråler, ultrafiolette stråler, gammastråler, nøytroner, atomer, spormetaller og så videre i en qigong-mesters kropp. Er ikke alt dette noe av materiell eksistens? Det er også materie. Er det ikke så at alt er skapt av materie? Er det ikke så at andre tid-rom også er skapt av materie? Hvordan kan man kalle det overtro? Ettersom qigong benyttes i Buddha-kultivering, er det nødt til å involvere mange dyptgående spørsmål, og vi vil snakke om dem alle.

Når qigong benyttes i en slik hensikt, hvorfor kaller vi det qigong? Egentlig kalles det ikke qigong. Hva kalles det da? Det kalles kultiveringspraksis eller kultiveringsøving, og det er kultivering. Selvfølgelig har det andre spesifikke navn, men generelt kalles det kultivering. Hvorfor kalles det da qigong? Som vi alle vet er qigong blitt spredt i samfunnet i litt over 20 år. Det begynte i midten av Den store kulturrevolusjonen26 og nådde toppen av sin popularitet mot slutten. Tenk på det alle sammen, den ekstreme venstretenkningen var forholdsvis alvorlig på den tiden. Vi vil ikke nevne hvilke navn qigong hadde i forhistoriske kulturer. I sin utvikling gjennomgikk den menneskelige sivilisasjonen en føydalistisk periode. Derfor har qigong ofte navn med føydalistisk preg. Qigong med tilknytning til religioner har ofte navn med svært religiøse overtoner, for eksempel den såkalte "Store kultiveringssveien av Tao", "Vajra-meditasjonsmetoden", "Arhats vei27", "Den Store Kultiveringssveien av Buddha Dharma," "Ni foldige indre alkymi" og så videre. De hadde alle slike navn. Hvis disse navnene hadde blitt brukt under den store kulturrevolusjonen, ville det ikke da blitt offentlig kritisert? Selv om disse qigongmesterenes ønske om å spre qigong var bra, og de hadde til hensikt å hjelpe allmennheten med å helbrede sykdommer, holde seg i form og forbedre sin fysiske tilstand, hvor bra det enn ville være, lot det seg ikke gjøre. Folk våget ikke å kalle det slikt. For å fremme qigong tok derfor mange qigongmestere ut to ord fra tekstene Dan Jing og Tao Zang28 og kalte det "qigong". Noen graver seg ned i og forsker på qigong-terminologi, men det er ikke noe å studere. Før i tiden ble det bare kalt kultiveringspraksis. "Qigong" er en nyoppfunnet betegnelse som er tilpasset det moderne menneskets tenkemåte og ikke noe mer.

Hvorfor øker ikke din gong når du øver

Hvorfor øker ikke din gong til tross for at du øver? Mange mennesker tenker på denne måten: "Jeg har ikke fått genuin undervisning. Hvis en mester lærer meg noen spesielle ferdigheter og et par avanserte teknikker, vil min gong øke." Nå for tiden tenker nittifem prosent av folk på denne måten, og jeg finner det ganske tåpelig. Hvorfor er det tåpelig? Det er fordi qigong ikke er en teknikk av vanlige mennesker. Det er noe som fullstendig overgår vanlige mennesker. Derfor må den måles etter prinsippene på høye nivåer. La meg fortelle at den fundamentale årsaken til at man feiler med å øke sin gong er dette: Av de to ordene "kultivering" og "øving"29, er folk bare opptatt av øving og ignorerer kultivering. Om du søker utvendig, uansett hvordan, vil du ikke nå frem. Med et alminnelig menneskes kropp, et alminnelig menneskes hender og et alminnelig menneskes tanker, tror du at du kan forvandle høyenergi-substans til gong eller øke gong? Lettere sagt enn gjort! I mine øyne er det en spøk. Det er det samme som å strebe etter noe utenfor, å søke etter noe utenfor seg selv. Man vil aldri finne det.

Det er ikke som en ferdighet hos alminnelige mennesker som du kan skaffe deg mot betaling eller ved å lære noen teknikker. Det er ikke slik ettersom det er noe som overgår vanlige menneskers nivå. Derfor forventes det at du følger prinsipper over det vanlige. Hva kreves av deg da? Du må kultivere innvendig og ikke strebe etter noe utenfor. Så mange mennesker søker i det ytre. De jager etter noe i dag og noe annet i morgen. I tillegg nærer de fastholdende om å søke overnaturlige evner. De har alle slags intensjoner. Det finnes til og med folk som vil bli qigong-mestere og tjene en formue på å behandle sykdommer! For virkelig å kultivere, må du kultivere ditt hjerte og ditt sinn. Dette blir kalt kultivering av Xinxing. For eksempel bør du i en konflikt med andre bry deg mindre om forskjellige personlige følelser, begjær og lengsler. Mens du kjemper og sloss for personlig vinning, ønsker du at din gong skal øke. Lettere sagt enn gjort! Er du ikke som et vanlig menneske? Hvordan kan din gong øke? Derfor, ved å legge hovedvekten på kultivering av Xinxing kan din gong øke og ditt nivå høynes.

Hva er Xinxing? Det inkluderer de (en slags substans), toleranse (Ren), innsikt, å ofre, å kunne gi opp samtlige begjær og fastholdende blant vanlige mennesker, å være i stand til å lide gjennom vanskeligheter og så videre. Det omfatter ulike aspekter. Bare når hvert eneste aspekt av Xinxing er oppgradert, kan du virkelig gjøre fremskritt. Dette er den avgjørende faktor i å forbedre gong-styrken (gongli).

Noen tenker kanskje: "Spørsmålet om Xinxing som du nevner, er noe ideologisk og et aspekt av ens tankeverden. Det har ingenting å gjøre med den gong vi kultiverer." Hvorfor er det ikke samme sak? Gjennom historien er spørsmålet om det er materien som styrer sinnet eller motsatt, blitt jevnlig diskutert og debattert i filosofiens verden. La meg fortelle alle at materie og sinn i virkeligheten er ett og det samme. Fra vitenskapelige undersøkelser av menneskekroppen mener dagens vitenskapsmenn at en tanke som den menneskelige hjernen sender ut, er en substans. Det er altså materielt eksisterende, men er det ikke også noe åndelig? Er det ikke av samme natur? Det er som da jeg snakket om universet, det har materiell eksistens, men samtidig eksisterer også dets egenskap. Et vanlig menneske kan ikke føle at denne egenskapen, Zhen-Shan-Ren, eksisterer i universet fordi vanlige mennesker er alle på det samme nivået. Når du stiger over nivået til vanlige mennesker, vil du være i stand til å erfare det. Hvordan erfarer du det? All materie i universet, inkludert alle substanser i universet, er alle levende, intelligente vesener. Alle har tanker, og alle er eksistensformer av universets Fa på ulike nivåer. De lar deg rett og slett ikke stige opp, og selv om du ønsker det, kan du ikke. Hvorfor lar de deg ikke stige opp? Det er fordi ditt Xinxing ikke har forbedret seg. Hvert nivå har sine kriterier. Hvis du vil nå et høyere nivå, må du gi opp dine dårlige tanker og rense det skitne i deg for å assimilere deg til kriteriene på det nivået. Slik kan du stige opp.

Straks du oppgraderer ditt Xinxing, vil din kropp gjennomgå en stor forandring. Når Xinxing forbedres, er det garantert at materien i kroppen din vil bli forandret. Hvilke endringer vil skje? Du vil gi opp det dårlige som du holder fast ved. For eksempel, hvis en flaske fylt med skitt, med lokket hardt fastskrudd, blir kastet i vannet, vil den synke ned til bunnen. Så heller du ut noe av dens skitne innhold. Jo mer du tømmer ut av flasken, dess høyere vil den flyte i vannet. Når den er helt tom, vil den flyte helt opp til overflaten. I løpet av kultiveringsforløpet må du rense ut alt det dårlige som eksisterer i kroppen din slik at du kan stige opp. Universets egenskap spiller nettopp en slik rolle. Om du ikke kultiverer ditt Xinxing eller høyner din moralske standard, om dine dårlige tanker og substanser ikke fjernes, vil den ikke la deg stige opp. Hvordan kan du si at materie og ånd ikke er samme sak? La oss spøke litt. Om folk med alle slags følelser og begjær som hos vanlige mennesker får lov å stige opp og bli en Buddha, tenk på det, er det mulig? Kanskje han får en dårlig tanke i hodet når han ser en vakker Bodhisattva. Kanskje han starter en konflikt med en Buddha fordi han ikke har sluppet sin sjalusi. Hvordan kan det være tillatt at slikt skal skje? Så, hva skal gjøres? Du må fullstendig eliminere alle dårlige tanker blant vanlige mennesker, bare da kan du stige opp.

Med andre ord, du må vektlegge kultivering av Xinxing og kultivere i overensstemmelse med universets egenskap, Zhen-Shan-Ren. Du må kvitte deg fullstendig med vanlige menneskers begjær, umoralske tanker og intensjoner om å gjøre dårlige gjerninger. Med hver lille forbedring i din tankeverden har allerede noe dårlig blitt eliminert fra din kropp. Samtidig må du også utstå noen vanskeligheter og lide litt for å redusere din karma. Slik vil du kunne stige litt opp. Det vil si at universets egenskap ikke vil begrense deg like mye. Kultivering beror på en selv, gong beror på mesteren. Mesteren gir deg gong-mekanismen som utvikler din gong, og denne gong-mekanismen vil fungere. Den kan forvandle de-substansen utenfor din kropp til gong. Når du ustanselig høyner deg og ustanselig kultiverer oppover, vil din gong-søyle ustanselig gjøre gjennombrudd mot høye nivåer. Som utøver må du kultivere og herde deg i omgivelser blant vanlige mennesker og gradvis slippe fastholdende og alle slags begjær. Mange ganger er det vi mennesker anser som bra, ofte dårlig fra høye nivåers perspektiv. Derfor er hva folk betrakter som bra – å vinne mer egennytte blant alminnelige mennesker og leve et bedre og bedre liv – desto verre i de store opplystes øyne. Hvorfor er man blitt verre? Jo mer man vinner, desto mer skader man andre. Man vil få noe man ikke fortjener. Man holder fast ved vinning og berømmelse, og til gjengjeld mister man de. Om du vil øke gong uten å kultivere Xinxing, vil din gong ikke øke i det hele tatt.

I kultiveringskretser anses det at ens opprinnelige sjel ikke blir utslettet. Før i tiden ble det gjerne kalt overtro å diskutere menneskets opprinnelige sjel. Som vi alle vet har fysikere i sin forskning på menneskekroppen funnet molekyler, protoner, elektroner og lengre ned kvarker, neutrinoer og så videre. På dette nivået kan et mikroskop ikke lenger avdekke dem. Likevel er de langt fra opprinnelsen til liv og fra opprinnelsen til materie. Alle vet at det kreves en betydelig energimengde og en stor varmemengde for at fusjon, sammensmeltning, eller fisjon, kjernekløvning, skal kunne skje. Hvordan kan et atom i kroppen enkelt utraderes når man dør? Vi har oppdaget at når et menneske dør, er det bare de største molekylære elementene i denne dimensjonen som faller bort, mens kroppen i andre dimensjoner ikke blir ødelagt. Tenk på det alle, hvordan ser en menneskekropp ut under et mikroskop? Hele menneskekroppen er i bevegelse. Mens du sitter helt stille, er kroppen din likevel i bevegelse. Celler og molekyler er i bevegelse, og hele kroppen er løs som om den besto av sand. En kropp ser akkurat slik ut under et mikroskop, og det er ganske annerledes enn det man kan se med det blotte øyet. Årsaken er at det menneskelige øye kan gi et falskt inntrykk og hindre deg i å se disse tingene. Når ens Himmelske øye30 er åpent, kan det se ved å forstørre. Dette er faktisk et menneskes opprinnelige evne som nå blir kalt en overnaturlig evne. Hvis du vil utvikle overnaturlige evner, må du vende tilbake til ditt opprinnelige sanne selv og gå tilbake gjennom kultivering.

La oss snakke om den hvite substansen de. Hvilke spesifikke sammenhenger er det? Vi vil analysere og forklare dette. Vi mennesker har en kropp i hver av mange dimensjoner. Når vi undersøker menneskekroppen, er de største elementene celler, og det er vår fysiske kropp. Hvis du kan tre inn i rommet mellom cellene og molekylene eller i rommet blant molekylene, vil du oppdage at du allerede er i en annen dimensjon. Hvordan ser den kroppens eksistensform ut? Selvfølgelig kan du ikke bruke konsepter fra denne dimensjonen for å forstå dette, og din kropp må møte kravene for den dimensjonens eksistensformer. Kroppen i en annen dimensjon kan bli stor eller liten, og da vil du oppdage at det er en grenseløs dimensjon. Dette refererer til en enkel form av andre dimensjoner som eksisterer samtidig på det samme sted. Alle har en spesifikk kropp i hver av mange andre dimensjoner. I en spesifikk dimensjon er det et felt som omgir menneskekroppen. Hva slags felt er det? Dette feltet er de som vi har nevnt. De er en hvit substans og ikke, som man trodde før i tiden, noe åndelig eller ideologisk. Den er absolutt av materiell eksistens. Derfor snakket eldre mennesker tidligere om å samle eller miste de, og det de sa var helt rett. Denne de danner et felt som omgir kroppen. Før i tiden var det slik i Tao-skolen at mesteren valgte ut sin disippel istedenfor at disippelen valgte en mester. Hva betyr det? Mesteren skulle undersøke om disippelens de, som omgir kroppen, var stor eller ikke. Hvis disippelen hadde mye de, ville det være lett for ham å kultivere. Med lite de ble det ikke lett for ham å kultivere, og det ville være veldig vanskelig for ham å utvikle gong mot høye nivåer.

Samtidig eksisterer det en svart substans som vi kaller "karma" og buddhismen kaller "syndig karma". Disse svarte og hvite substansene eksisterer samtidig. Hva slags forbindelse er det mellom disse to substansene? Vi oppnår de gjennom lidelse, å tåle tilbakeslag og gjøre gode gjerninger. Den svarte substansen kommer når man begår dårlige gjerninger, handler feilaktig eller plager og trakasserer andre. Nå til dags er mange ikke bare ensidig opptatt av vinning og profitt, men de går til og med så langt at de begår all slags ondskap. De gjør hvilke dårlige gjerninger som helst for penger, så som mord, betale noen for å drepe, praktisere homoseksualitet og misbruke stoff. De gjør alt mulig. Man mister de når man gjør dårlige gjerninger. Hvordan mister man de? Når en person sverger og banner mot en annen, tror han at han har vunnet og føler seg vel. Det er et prinsipp i dette universet at den som intet taper, intet vinner. Uten tap, ingen vinning. For å vinne, må du tape. Hvis du ikke vil tape, blir du tvunget til å tape. Hva kommer denne effekten av? Det er nettopp universets egenskap som har denne effekten. Derfor er det nytteløst om du bare ønsker å vinne. Hva vil hende da? Mens du forbanner og plager en annen person, kaster du de over til den andre. Ettersom den andre blir forurettet, føler seg feilbehandlet, mister noe og får lide, blir han kompensert deretter. Når man banner, flyr en del de fra ens eget dimensjons-felt over til den andre. Jo mer man skjeller, desto mer de gir man til andre. Det samme gjelder når man banker opp eller plager andre. Når man slår eller sparker en annen person, vil man gi bort de etter hvor hardt man rammer den andre. Et vanlig menneske kan ikke se dette prinsippet på dette nivået. Han føler seg ydmyket, kan ikke utstå det og tenker: "Siden du slår meg, vil jeg gi det samme tilbake." "Bom!", han slår tilbake og returnerer de til ham. Ingen har vunnet eller tapt noen ting. Han tenker kanskje: "Du har slått meg en gang, så jeg burde slå deg to ganger. Ellers vil jeg ikke føle at jeg har gjort opp saken." Han slår ham igjen, og nok en del av hans de overføres til den andre personen.

Hvorfor verdsettes de så høyt? Hva slags relasjoner er det i omvandling av de? Religioner sier: "Med de vil man vinne noe i neste liv om ikke i dette livet." Hva vil man vinne? Med mye de blir man kanskje en høyt rangert tjenestemann eller tjener en stor formue. Man kan få hva man enn vil, og dette får han i bytte mot de. Religioner nevner også at hvis man ikke har de, vil både ens kropp og sjel bli fullstendig utslettet. Ens opprinnelige sjel vil bli tilintetgjort, og etter døden vil man være fullstendig død uten noe igjen. I vår kultiveringskrets sier vi at de kan bli direkte forvandlet til gong.

Vi vil forklare hvordan de omvandles til gong. I kultiveringskretsen er det et ordtak: "Kultivering beror på en selv, gong beror på mesteren." Likevel snakker noen om å "sette opp en ovn", å "samle medisinske urter32 for å foredle dan"31 og "styre med tanken". De mener at dette er veldig viktig. La meg fortelle deg at det ikke er viktig i det hele tatt, og at det er et fastholdende om du tenker for mye på det. Holder du ikke fast, og er det ikke strebing om du tenker for mye på dette? Kultivering beror på en selv, gong beror på mesteren. Det er godt nok om du har dette ønsket. Det er mesteren som egentlig gjør dette, da du ganske enkelt er ute av stand til å gjøre det. Med et vanlig menneskes kropp som din, hvordan kan du transformere høyenergisubstans til et høyere livs kropp? Det er absolutt umulig og høres som en vits. Prosessen med å omvandle en menneskekropp i andre dimensjoner er temmelig innviklet og kompleks. Du kan ikke gjøre dette i det hele tatt.

Hva er det mesteren gir deg? Han gir deg gong-mekanismen som utvikler din gong. Siden de eksisterer utenfor ens kropp, er ens ekte gong generert fra de. Både høyden på ens nivå og størrelsen på ens gong-styrke er helt og fullt generert fra de. Mesteren forvandler din de til gong som vokser oppover i en spiralform. Den gong som virkelig avgjør ens nivå, vokser utenfor ens kropp. Den vokser i en spiralform og former en gongsøyle etter at den har vokst over ens hode. Med bare et blikk på hvor høy en persons gongsøyle er, kan man avgjøre nivået på hans gong. Dette er ens nivå og Frukt Status som er nevnt i buddhismen. Mens man sitter i meditasjon, kan noen menneskers opprinnelige sjel forlate kroppen og nå til et visst nivå. Selv om den prøver, kan hans opprinnelige sjel ikke stige videre opp, og den våger ikke å bevege seg oppover. Siden den beveger seg opp ved å sitte på gongsøylen, kan den bare nå det nivået. Fordi hans gongsøyle er akkurat så høy, kan den ikke stige høyere opp. Dette er spørsmålet om Frukt Status som er nevnt i Buddhismen.

Det finnes også en målestokk for å måle hvor høyt ens Xinxing er. Målestokken og gongsøylen eksisterer ikke i samme dimensjon, men de eksisterer samtidig. Din Xinxing-kultivering har allerede gjort fremgang hvis du, for eksempel, når du får kjeft blant vanlige mennesker, ikke sier et ord, men føler deg helt rolig i hjertet, eller om du heller ikke sier noe, men lar det gå med et smil når noen slår etter deg. Da er ditt Xinxing-nivå allerede veldig høyt. Som utøver, hva burde du få? Kommer du ikke til å få gong? Når ditt Xinxing er oppgradert, vil din gong øke. Ens gong-nivå er like høyt som ens Xinxing-nivå, og dette er en absolutt sannhet. Før i tiden, uansett om folk øvet qigong i parker eller hjemme, gjorde de det med stor innsats og hengivenhet, og de øvet ganske bra. Straks de gikk ut av døren, ville de oppføre seg annerledes, gjøre hva de enn følte for og kjempe og sloss med andre for berømmelse og vinning blant vanlige mennesker. Hvordan kunne de øke gong? Det kunne de ikke i det hele tatt, og av samme grunn ville de heller ikke bli friske fra sykdommer. Hvorfor er det noen som ikke blir fri fra sykdommer selv etter å ha øvet i lang tid? I motsetning til vanlige menneskers fysiske trening er qigong kultivering noe som overgår det alminnelige. Man må fokusere på Xinxing for å kunne bli helbredet og øke gong.

Noen tror på å sette opp en fysisk smeltedigel eller ovn for å lage dan fra innsamlede medisinske urter, og de tror at denne dan er gong. Det er den ikke. Denne dan akkumulerer bare en mengde energi, og den inkluderer ikke all energi. Hva er dan for noe? Dere vet alle at vi også har en del annet for å kultivere liv, og at vår kropp vil utvikle overnaturlige evner og mange andre evner, men majoriteten er låst og er ikke tillatt for deg å bruke. Det er mange overnaturlige evner, over ti tusen. Straks én er utviklet, blir den låst. Hvorfor får de ikke lov til å manifestere seg? Hensikten er å hindre deg i å bruke dem uforsvarlig i vanlige menneskers samfunn for å gjøre ting. Det er ikke lov tilfeldig å forstyrre vanlige menneskers samfunn, og du har heller ikke lov til tilfeldig å vise frem dine evner i det vanlige samfunnet. Årsaken er at det ville forstyrre tilstanden i vanlige menneskers samfunn. Det er mange som kultiverer gjennom å forstå og innse. Hvis du demonstrerer alle dine evner for dem, vil de se at alt er sant og komme for å kultivere. Mennesker som har begått utilgivelig ondskap, vil også komme for å kultivere, og det går ikke. Du har ikke lov til å vise deg frem på denne måten. I tillegg kan du lett begå feil ettersom du ikke kan se forutbestemte forbindelser og tingenes sanne natur. Du tror at du gjør en god gjerning, men det kan være en dårlig gjerning. Derfor har du ikke lov til å anvende dem fordi straks du begår dårlige gjerninger, vil ditt nivå senkes og din kultivering være forgjeves. Følgelig er mange overnaturlige evner låste. Hva vil hende? Når man oppnår tilstanden av Åpning av Gong (kaigong) og opplysning, vil dan være en bombe som eksploderer og åpner opp alle overnaturlige evner og sperrer i kroppen samt hundrevis av energipassasjer. "Bang," alt vil bli sprengt opp. Dette er det dan er brukt til. Når en munk blir kremert etter døden, blir sarira tilbake. Noen påstår at det er ben eller tenner. Hvordan kan det ha seg at vanlige mennesker ikke har sarira? Dette her er nettopp den eksploderte dan, og dens energi er blitt frigjort. Den rommer i seg mange substanser fra andre dimensjoner. Når alt kommer til alt er det også noe av materiell eksistens, men til liten nytte. Mennesker tar det nå for tiden som noe veldig verdifullt. Det inneholder energi og er skinnende, så vel som veldig hardt. Det er nettopp hva det er.

Det er ytterligere en årsak som gjør at man mislykkes med å øke sin gong. Det vil si, uten å vite om Fa på høye nivåer, kan man ikke stige opp i kultiveringen. Hva betyr det? Som jeg nettopp nevnte er det noen som har praktisert mange typer qigong-øvelser. La meg fortelle deg at det er nytteløst, uansett hvor mange typer du studerer. Du forblir bare en grunnskoleelev, en grunnskoleelev i kultivering. Dette tilhører alt prinsipper på et lavt nivå. Prinsipper på lavt nivå kan ikke spille noen rolle i å veilede din kultivering mot høye nivåer. Hvis du studerer grunnskolens lærebøker på universitetet, vil du forbli en grunnskoleelev. Uansett hvor mange du studerer, vil det være nytteløst. I stedet vil du være verre stilt. Forskjellige nivåer har forskjellig Fa, og Fa antar forskjellige veiledende roller på forskjellige nivåer. Derfor kan ikke prinsipper på lavt nivå veilede din kultivering mot høye nivåer. Alt det vi vil snakke om videre, er prinsipper for kultivering på høye nivåer. Jeg inkorporerer forskjellige nivåer i undervisningen. Derfor vil den fra og med i dag alltid spille en veiledende rolle i din fremtidige kultivering. Jeg har atskillige bøker, kassetter og videofilmer. Etter å ha sett eller hørt på dem én gang, vil du garantert finne at de fremdeles veileder deg når du ser eller hører på dem igjen etter en stund. Du forbedrer også vedvarende deg selv, og du veiledes kontinuerlig. Dette er Fa. De forholdene som er nevnt ovenfor, er de to årsakene til at man ikke er i stand til å øke gong. Uten å kjenne til Fa på høye nivåer, kan man ikke kultivere. Uten å kultivere sitt indre og sitt Xinxing, kan man ikke øke gong. Dette er de to årsakene.

Særpreg ved Falun Dafa

Vår Falun Dafa er en av de åttifire tusen kultiveringsveiene i Buddha-skolen. Gjennom den menneskelige sivilisasjons historiske periode er den aldri blitt offentliggjort. I en forhistorisk periode var den imidlertid i utstrakt bruk for å redde mennesker. I denne siste perioden av Slutt-Dharma-Tiden33 offentliggjør jeg den igjen. Derfor er den ekstremt verdifull. Jeg har snakket om direkte å omvandle de til gong. Gong kommer faktisk ikke fra øving, men gjennom kultivering. Mange forsøker å øke sin gong og konsentrerer seg bare om å øve, uten å bekymre seg over hvordan de skal kultivere. Faktisk får man gong kun gjennom å kultivere Xinxing. Hvorfor lærer vi da også ut øvelser her? La meg først fortelle hvorfor en munk ikke gjør øvelser. Han sitter hovedsakelig i meditasjon, messer tekster, kultiverer Xinxing og hans gong øker. Han øker den gong som oppgraderer hans nivå. Ettersom Sakyamuni lærte mennesker å gi opp alt i verden, inkludert kroppen, var det ikke nødvendig med fysiske øvelser. Tao-skolen snakker ikke om å frelse alle vesener. Den møter derfor ikke alle slags mennesker med alle slags forskjellige mentaliteter og nivåer, hvorav noen mer og andre mindre egoistiske. Denne skolen velger selv sine disipler. Hvis tre disipler blir valgt, får bare en av dem den genuine undervisningen. Den må sikre seg at denne disippelen har mye de, er veldig god og ikke vil havne på avveie. Derfor legges det vekt på å lære ut tekniske bevegelser for å kultivere kroppen. De fysiske øvelsene er nødvendige for å kultivere overnaturlige evner, magiske ferdigheter etc.

Falun Dafa er også en kultiveringsmetode for kropp og sjel, og den krever øvelser. På den ene siden blir øvelsene brukt til å forsterke overnaturlige evner. Hva er "forsterkning?" Det er å forsterke dine overnaturlige evner gjennom din kraftfulle gong-styrke, som derfor gjør dem gradvis sterkere. På den andre siden må mange levende vesener utvikles i din kropp. I kultivering på høyt nivå krever Tao-skolen at det Udødelige Barnet blir født, mens Buddha-skolen krever Vajras uforgjengelige kropp. Videre må veldig mange evner utvikles. Alt dette må utvikles gjennom de fysiske øvelsene, og dette er hva våre bevegelser utvikler. En komplett kultiveringsmetode for kropp og sjel krever både kultivering og øvelser. Jeg tror at alle nå forstår hvordan gong blir til. Den gong som virkelig avgjør ditt nivå, blir ikke i det hele tatt utviklet gjennom øvelser, men via kultivering. Om du i ditt kultiveringsforløp oppgraderer ditt Xinxing og assimilerer deg til universets egenskap blant vanlige mennesker, vil universets egenskap ikke lenger begrense deg. Du får da lov til å stige opp. Din de vil da begynne å bli omdannet til gong. Når din Xinxing-standard forbedres, vokser din gong. Det er nettopp en slik sammenheng.

Vår kultiveringsmetode er en genuin metode for både kropp og sjel. Den gong som vi foredler, er lagret i hver celle i kroppen, og gong, som er av høyenergi-substans, er til og med lagret i de opprinnelige elementærpartikler av materie på et ekstremt mikroskopisk nivå. Ettersom din gongstyrke øker, vil også tettheten og kraften til denne gong øke. Slik høyenergimaterie har intelligens. Fordi den er lagret i hver celle i kroppen hele veien til livets opprinnelse, vil den gradvis anta samme form som cellene i din kropp, og den beholder de samme molekylære kombinasjoner så vel som samme form i alle atomer. Men dens essens har endret seg da denne kroppen ikke lenger består av de opprinnelige fysiske celler. Er du ikke bortenfor de fem elementene? Selvfølgelig er ikke din kultiveringspraksis over ennå, og du trenger fremdeles å kultivere blant vanlige mennesker. Derfor vil du på overflaten fremdeles se ut som et vanlig menneske. Den eneste forskjellen er at du ser yngre ut enn andre på din alder. Det dårlige i din kropp, inkludert sykdommer, må selvfølgelig fjernes først, men vi behandler ikke sykdommer her. Vi renser din kropp, og betegnelsen er heller ikke "å behandle sykdommer". Vi kaller det bare "å rense kroppen", og vi renser kroppene for alle som genuint kultiverer. Noen kommer hit bare for å få sine sykdommer helbredet. Hva angår alvorlig syke pasienter, så lar vi dem ikke delta i undervisningen ettersom de ikke kan gi opp sine fastholdende om å få behandling for sine sykdommer eller tanken på å være syk. Om man får en alvorlig sykdom og føler seg veldig ukomfortabel, kan man gi slipp på den? Denne personen er ikke i stand til å kultivere. Vi har gjentatte ganger understreket at vi ikke tillater pasienter med alvorlige sykdommer. Dette her er kultivering, og det er langt unna det de tenker på. De får finne andre qigong-mestere til å gjøre slikt. Selvfølgelig har vi mange utøvere som er syke. Fordi dere er genuine utøvere, vil vi gjøre alt dette for dere.

Etter en periode med kultivering ser våre Falun Dafa-utøvere tilsynelatende ganske annerledes ut. Huden blir fin, rødlig og hvit og stråler av helse. For de eldre blir rynkene færre eller til og med ekstremt få, og dette er et vanlig fenomen. Jeg snakker ikke om noe ufattelig. Mange av våre veteranutøvere som sitter her, er kjent med dette. I tillegg vil eldre kvinner få tilbake menstruasjonen, da en kultiveringsmetode for sjel og kropp krever menstruasjonsblodets qi for å kultivere kroppen. Perioden vil komme, men utfloden vil ikke være stor. På det nåværende stadium vil dette lille være tilstrekkelig. Dette er også et vanlig fenomen. Hvordan kan du ellers kultivere kroppen? Det samme gjelder for menn. De eldre og de unge vil alle føle at hele kroppen er lett. Genuine utøvere vil erfare denne forandringen.

Metoden vår kultiverer noe veldig stort, i motsetning til de mange metoder som imiterer dyr i øvingene. Denne metoden kultiverer helt enkelt noe ganske enormt. Alle prinsippene som Sakyamuni og Lao Zi34 diskuterte i sin tid, var begrenset til prinsippene innenfor vår Melkevei. Hva kultiverer vår Falun Dafa? Vi kultiverer i overensstemmelse med prinsippene om universets evolusjon og veiledes av standarden i universets høyeste egenskap, Zhen-Shan-Ren. Vi foredler noe så enormt at det er det samme som å foredle universet.

Vår Falun Dafa har et annet svært unikt og karakteristisk trekk, som er ulikt alle andre metoder. For øyeblikket følger alle qigong-metoder som er populære i samfunnet, metoden av dan. De foredler dan. I qigong-metoder som foredler dan, er det veldig vanskelig å oppnå tilstanden Åpning av gong og bli opplyst blant vanlige mennesker. Vår Falun Dafa følger ikke metoden av dan. Vår metode kultiverer en Falun i nedre delen av buken. Jeg installerer den personlig for utøvere på kurset. Mens jeg lærer ut Falun Dafa, installerer vi den for alle etter tur. Noen kan kjenne den, mens andre ikke kan. Majoriteten kan kjenne den. Det er fordi mennesker har forskjellig fysisk tilstand. Vi foredler Falun istedenfor dan. Falun er en miniatyr av universet. Den har alle universets evner og kan operere og rotere automatisk. Den vil for alltid rotere i området i nedre delen av buken. Når den først er installert i kroppen din, vil den rotere slik for alltid, år ut og år inn, og den stopper ikke. Når den roterer med klokken, kan den automatisk absorbere energi fra universet. I tillegg kan den selv forvandle energi og tilføre den energi som trengs for å transformere hver del av din kropp. Den avgir også energi når den roterer mot klokken og frigjør uønskede elementer som vil løse seg opp omkring kroppen din. Når den avgir energi, kan energien bli frigjort over store avstander, og så vil den ta inn ny energi igjen. Den avgitte energien kan gagne mennesker rundt deg. Buddha-skolen lærer ut å frelse seg selv og andre, frelse alle levende vesener. Man kultiverer ikke bare seg selv, men tilbyr også å frelse alle levende vesener. Andre kan også gagnes, og du kan utilsiktet rette opp andre menneskers kropper, helbrede deres sykdommer og så videre. Selvfølgelig går energien ikke tapt. Når Falun roterer med klokken, kan den samle energien tilbake ettersom den roterer hele tiden.

Noen undrer kanskje, "Hvorfor roterer Falun kontinuerlig?" Det er også noen som spør meg, " Hvorfor kan den rotere?" Hva er årsaken?" Det er lett å forstå at dan kan formes når energi akkumuleres, men det er ufattelig at Falun roterer. La meg gi deg et eksempel. Universet er i bevegelse, hele universets melkeveier og galakser er også i bevegelse. De ni planetene går i bane rundt solen, og jorden roterer også av seg selv. Tenk på det alle: Hvem dytter på dem? Hvem har gitt dem kraften? Du kan ikke forstå det med vanlige menneskers tenkemåte, det er bare en slik roterende mekanisme. Det samme gjelder også vår Falun, den ganske enkelt roterer. Falun løser vanlige menneskers problem med å kultivere under normale forhold ved at den øker treningstiden. Hvordan økes den? Ettersom den roterer hele tiden, absorberer og forvandler den konstant energi fra universet. Når du går på jobb, foredler den deg. Selvfølgelig vil vi i tillegg til Falun installere mange energisystemer og mekanismer i kroppen din som, sammen med Falun, vil rotere og omvandle deg automatisk. Derfor omvandler denne gong mennesker helt automatisk. Derfor blir det til at "gong foredler utøveren," som også blir kalt "Fa foredler utøveren." Gong foredler deg når du ikke øver, akkurat som den også foredler deg når du øver. Når du spiser, sover eller jobber, blir du alltid foredlet av gong. Hva er det du øver for? Du øver for å styrke Falun og forsterke alle disse energi-mekanismene og systemene som jeg har sørget for. Når man kultiverer på høye nivåer, gjøres alt uten hensikt, i wuwei35, og øvingsbevegelsene følger også mekanismene. Det er ingen styring fra tanken, og man skal heller ikke anvende noen pustemetoder e.l.

Vi øver uten å være opptatt av tid eller sted. Noen har spurt: "Når er den beste tiden å trene? Midnatt, morgen eller middagstid?" Vi har ingen krav til tidspunktet å trene på. Når du ikke trener ved midnatt, kultiverer gong deg. Når du ikke trener på morgenen, foredler gong deg også. Når du sover, foredler gong deg. Når du går, foredler gong deg fremdeles. Gong foredler deg også når du er på jobb. Reduserer ikke dette treningstiden din vesentlig? Mange av dere har et hjerte for å virkelig få Tao. Dette er selvfølgelig er hensikten med kultivering. Det endelige målet for kultiveringen er å få Tao og fullbyrde kultiveringen. Men noen har begrenset tid igjen av sitt liv. Deres leveår er talte, og det er kanskje ikke tid nok for kultivering. Vår Falun Dafa kan løse dette problemet og korte ned treningstiden. Samtidig er dette også en kultiveringsmetode for kropp og sjel. Når du hele tiden kultiverer, vil du kontinuerlig forlenge livet ditt. Med konsekvent trening vil ditt liv kontinuerlig bli forlenget. Eldre mennesker med god medfødt kvalitet vil ha tilstrekkelig tid for kultivering. Men det er et krav, nemlig at den tiden som livet forlenges med utover din forutbestemte levetid, helt og holdent er reservert for din kultivering. Om ditt sinn går bare litt feil, vil ditt liv være i fare fordi din levetid skulle vært over for lenge siden. Du vil ha en slik begrensning til du når Bortenfor Trefoldige Verden Fa kultivering. Etter det vil du være i en annen tilstand.

Vi krever ikke at man skal stå i visse himmelretninger når man øver eller visse måter å avslutte treningen på. Fordi Falun roterer hele tiden, kan den ikke stoppes. Om det ringer eller banker på døren, kan du gjerne gå i vei og ta deg av det med en gang uten å måtte avslutte treningen. Når du slutter å gjøre noe, vil Falun umiddelbart rotere med klokken og ta tilbake den avgitte energien fra omkring din kropp. Qi vil fremdeles gå tapt, uansett hvor mye du forsøker å holde den med hendene eller tømme den inn i hodet. Falun er noe med intelligens og vet selv å gjøre dette. Vi krever ikke retning heller, fordi hele universet er i bevegelse. Melkeveien er i bevegelse, og de ni planetene roterer rundt solen. Jorden roterer også automatisk. Vi kultiverer ifølge dette store prinsippet i universet. Hvor er øst, sør, vest eller nord? Det er ingen steder. Å trene mot én retning er å trene mot alle retninger, og å trene mot én retning er det samme som å trene mot øst, sør, vest og nord samtidig. Vår Falun Dafa vil beskytte utøverne fra å komme på avveie. Hvordan beskytter den deg? Hvis du er en genuin utøver, vil vår Falun Dafa beskytte deg. Jeg er rotfestet i universet. Hvis noen skader deg, vil han eller hun være i stand til å skade meg. Enkelt forklart ville den personen vært i stand til å skade dette universet. Hva jeg har sagt, høres kanskje ganske ufattelig. Du vil forstå det senere ettersom du studerer videre. Det er også andre ting som er for dype for meg å gjøre kjent. Vi vil systematisk forklare Fa på høye nivåer, fra det enkle til det dyptgående. Det vil ikke fungere om ditt Xinxing ikke er rett. Om du jager etter noe, støter du kanskje på problemer. Jeg har funnet at mange veteranutøveres Falun er blitt deformert. Hvorfor? De har blandet noe annet inn i sin kultivering og godtatt andres saker. Hvorfor beskyttet ikke Falun dem da? Om den blir gitt til deg, er den din, og den blir diktert av din tanke. Det er et prinsipp i universet at ingen skal blande seg inn i hva andre streber etter. Om du ikke vil kultivere, kan ingen tvinge deg. Det ville være det samme som å gjøre en dårlig gjerning. Hvem kan tvinge deg til å endre ditt hjerte? Du må disiplinere deg på egen hånd. Å ta det beste fra hver skole er å godta noe fra enhver. Hvis du øver en qigong-metode i dag og en annen i morgen for å helbrede din sykdom, blir da din sykdom helbredet? Nei. Du kan bare utsette den. Å kultivere på høye nivåer krever at man fokuserer på én skole og blir ved den. Hvis du følger én metode, må du gi ditt hjerte til den skolen like til du blir fullstendig opplyst. Bare da kan du kultivere i en annen skole, og det vil være et annerledes system. Fordi et genuint undervisningssystem er overlevert fra en veldig fjern fortid, vil det ha gått igjennom en ganske kompleks forvandlingsprosess. Noen øver etter hvordan det føles når de trener. Hva teller din følelse? Den er ingenting. Den egentlige forvandlingsprosessen finner sted i andre dimensjoner og er ekstremt kompleks og komplisert. Det kan ikke være den minste feil. Det er akkurat som et presisjonsinstrument. Det virker ikke om du setter inn en fremmed del i det. Din kropp i hver dimensjon forandres. Dette er usedvanlig vanskelig, og det kan ikke gå feil, ikke en gang det aller minste. Jeg har allerede fortalt deg at kultivering beror på ens egen innsats, mens forvandlingen av gong blir gjort av ens mester. Hvis du lettvint tar noe fra andre og legger det til i din kultivering, vil den fremmede informasjonen forstyrre med noe fra den andre kultiveringsskolen, og du vil komme på avveie. Dessuten vil dette reflekteres i vanlige menneskers samfunn og føre med seg vanlige menneskers problemer. Dette er forårsaket av din streben, og andre kan ikke gripe inn. Det er et spørsmål om din evne til opplysning. Samtidig vil det du legger til, rote til din gong, og du kan ikke lenger kultivere. Dette problemet vil oppstå. Jeg sier ikke at alle må studere Falun Dafa. Hvis du ikke studerer Falun Dafa og har fått genuin undervisning fra andre qigong-metoder, vil jeg godta det også. La meg fortelle deg at virkelig å kultivere mot høye nivåer, krever målbevissthet i forhold til kun en metode. Det er en sak som jeg også vil peke på. For tiden er det ingen andre som virkelig underviser mot høye nivåer slik som meg. I fremtiden vil du forstå hva jeg har gjort for deg. Derfor håper jeg at du ikke har dårlig opplysningsevne. Mange ønsker å kultivere mot høye nivåer. Dette er nå tilgjengelig rett foran deg, og du er kanskje fremdeles ikke oppmerksom på det. Du har vært overalt og sett etter en lærer og brukt en formue, og likevel har du ikke funnet noe. I dag blir det tilbudt deg på din dør, og kanskje har du ikke forstått det! Det er et spørsmål om du kan innse dette eller ei, og om du kan bli reddet eller ei.


FORELESLNING EN

1 Qigong – (chee-gong) en form for tradisjonell kinesisk øvelse som kultiverer qi, eller livsenergi.

2 Dafa – "storlov" or "storvei"; prinsipper.

3 Xinxing – sinnets og hjertets natur; moralsk karakter.

4 Zhen-Shan-Ren – Zhen betyr "sannhet, sannferdighet"; Shan "godhet, medfølelse"; Ren "utholdenhet, tålmodighet, toleranse, selvkontroll"

5 'Verden av ti retninger' – en buddhistisk forståelse av universet.

6 I trefoldige verdens Fa mener buddismen at en må gå gjennom samsara (reinkarneringscyklusen) hvis en ikke har nådd Bortenfor Trefoldige Verden Fa kultivering eller De Tre Himlene

7 Gong – 1. kultiveringsenergi, 2. en praksis som kultiverer slik energi.

8 Sakyamuni – den historiske Buddha, Guatama Siddhartha.

9 Dharma – Buddha Sakyamunis lære.

10 "Grave inn i en okses horn" – et kinesisk uttrykk for å gå inn på en blindgate.

11 Tathagata – et opplyst vesen med frukt Status i buddhaskolen so er over nivået av Bodhisattva og Arhat.

12 Diamantsutraen – et gammelt Buddhistmanuskript

14 Darma slutt-tiden – Ifølge Buddha Sakyamuni begynte Dharma slutt-tiden 500 år etter hans død, og hans Dharma kunne deretter ikke redde mennesker.

15 Fem elementer – metall, tre, vann, ild og jord.

16 Frukt Status – oppnådd nivå i Buddha skolen., for eksempel Arhat, Boddisattva, Tathagata m.v.

17 De (duh) – effekt, belønning, dyd - en verdifull hvit substans

18 Lei Feng (lay fung) – Kinesisk moraleksemplar i 1960 årene.

19 Kalpa – en periode som varer to milliarder år. Her er termen brukt som et tall.

20 Taiji – Tao-skolens symbol, populært kjent i vesten som yin-yang-symbolet

21 Hetu, Luoshu – forhistoriske diagrammer som kom ut i gamle Kina og er tenkt å avsløre forandringene i naturens gang

22 Forandringenes bok – en forhistorisk kinesisk spådomsbok fra Zhou dynastiet (1100 f.kr. – 221 f.kr.)

23 De åtte triagrammer – fra Forandringenes bok, et forhistorisk diagram som er tenkt å avsløre forandringene i naturens gang.

24 Fo Tuo – klassisk kinesisk term for "Buddha".

25 Fu Tu – klassisk term for "Buddha".

26 Kultur revolusjonen – en kommunistisk, politisk bevegelse som fordømte tradisjonelle verdier og kultur (1966 – 1976).

27 Arhat – opplyst vesen med frukt Status i Buddha-skolen og en som er hinsides "trefoldige verden".

28 Dan Jing, Tao Zang – klassisk kinesisk kultiverings-skrift.

29 Det kinesiske ordet for kultivering er Xiu Lian, hvor Xiu betyr å kultivere og Lian betyr å øve.

30 Himmelske øye – også kjent som det tredje øye.

31 "sette opp en fysisk smeltedigel og en smelteovn for å lage dan ved å bruke innsamlede medisinske urter – taoistisk metafor for indre alkemi.

32 dan (dahn) – energiklase i en kultiverers kropp, samlet fra andre dimensjoner.

33 Kultiverings-samfunnet hevder at universet har tre evolusjonsfaser (begynnelse, midten og slutten) og at nå er det Slutt-Dharma-tidens siste og endelige periode.

34 Lao Zi (laow-dzz) – grunnlegger av Tao-skolen og forfatter av Dao De Jing (Tao Te Ching) trolig har han levd i Kina rundt 500 eller 400 tallet f.kr.

35 wuvei (woo-way) – ikke-handling, uten intensjon