FORELESNING FIRE

Tap og vinning

Forholdet mellom tap og vinning blir ofte tatt opp, så vel i kultiveringskretser som blant vanlige mennesker. Hvordan bør våre utøvere håndtere tap og vinning? Det er annerledes enn for vanlige mennesker. Hva vanlige mennesker ønsker er bare personlig vinning og et komfortabelt liv. Våre utøvere er ikke slik, men stikk motsatt. Vi søker ikke det vanlige mennesker vil ha. I stedet får vi noe som vanlige mennesker ønsker seg, men ikke kan få, utenom gjennom kultivering.

Det tapet vi vanligvis sikter til, er ikke tap av begrenset omfang. Når noen snakker om tap, tenker de på å gi noen småpenger, gi en hånd til trengende eller gi mat til en tigger på gaten. Dette er også en form for å gi, og en slags tap. Men dette viser bare at man kan ta lett på penger eller det materielle. Å gi opp rikdom er selvfølgelig et aspekt av tap, og et relativt viktig aspekt. Men tapet vi refererer til, er ikke av et slikt begrenset omfang. Som utøvere er det så mange fastholdende som må slippes gjennom kultiveringsprosessen, slik som å skryte, å vise seg, sjalusi, konkurransementalitet og opprømthet. Mange, mange ulike fastholdende må slippes. Vi snakker om tap i en vid betydning, og gjennom kultiveringsforløpet bør man gi opp alle vanlige menneskelige fastholdendenhet og ulike begjær.

Noen undrer kanskje: Når vi kultiverer blant vanlige mennesker, blir vi ikke da som munker og nonner om vi gir opp alt? Det virker umulig å gi opp alt. De som kultiverer blant vanlige mennesker i vår skole, må kultivere nettopp i vanlige menneskers samfunn og passe inn blant vanlige mennesker så mye som mulig. Du blir ikke egentlig bedt om å gi opp noe materielt. Det har ikke noe å si hvor høy posisjon eller hvor mange penger du har. Nøkkelen er om du kan gi opp disse fastholdende.

Vår kultiveringsskole sikter direkte på menneskets hjerte. Hovedsaken er om du kan ta lett på og bry deg mindre om personlig vinning og konflikter. Kultivering i tempel eller i avsidesliggende fjell og skoger avskjærer deg helt fra vanlige menneskers samfunn, tvinger deg til å gi opp vanlige menneskers fastholdende og nekter deg materielle fordeler slik at du kan gi dem opp. En utøver blant vanlige mennesker følger ikke denne veien, men det kreves at han tar lett på dette i vanlige menneskers miljø. Dette er selvsagt veldig vanskelig, men dette er kjernen i vår kultivering. Derfor er det tapet vi refererer til, et tap i vid forstand og ikke av liten betydning. La oss snakke om å gjøre gode gjerninger og donere penger eller goder. Nå for tiden er noen av de tiggerne du ser på gaten, profesjonelle. De har det som yrke og har kanskje til og med mer penger enn du. Vi må fokusere på noe stort istedenfor noe mindre og uvesentlig. Vi skal kultivere åpent, rakrygget og med verdighet i et bredt perspektiv og med fokus på noe stort. Når vi taper noe, er det i virkeligheten det dårlige vi taper.

Mennesker tror ofte at alt de streber etter, er bra. Faktisk er alt dette, sett fra et høyere nivås perspektiv, for å tilfredsstille personlige interesser blant vanlige mennesker. Det sies i religionen at hvor mange penger du enn har, eller hvor høy din posisjon enn er, varer det bare i noen få tiår. Man kan ikke få det med seg ved fødselen og eller ikke ta det med seg når man dør. Hvorfor er gong så verdifull? Det er nettopp fordi den vokser på din hovedsjel. Du kan fødes med den og du kan ta den med deg når du dør. Dessuten avgjør den direkte ditt nivå, din Frukt Status, i kultiveringen og den er derfor vanskelig å kultivere. Med andre ord er det du mister noe dårlig. Slik kan du vende tilbake til ditt opprinnelige sanne selv. Hva er det da du får? Du får høynet ditt nivå. Til slutt oppnår du Rett Frukt, fullbyrder kultiveringen og løser det fundamentale spørsmålet. Det vil helt sikkert ikke være lett for deg umiddelbart å gi opp alle slags vanlige menneskers begjær og nå standarden for en sann utøver, ettersom det vil ta tid å klare dette. Når du hører meg si at det tar tid, tenker du kanskje at læreren har sagt at vi kan ta oss tid, og da gir du deg tid til å gjøre det. Det går ikke! Selv om vi aksepterer at du gradvis gjør fremskritt, bør du være streng med deg selv. Om du kunne gjort alt på en gang i dag, ville du vært en Buddha i dag. Det er derfor ikke realistisk. Du vil kunne oppnå dette gradvis.

Det vi gir opp, er faktisk noe dårlig. Hva er det? Det er karma, og den går hånd i hånd med ulike menneskelige fastholdende. For eksempel har vanlige mennesker alle slags dårlige tanker. De får denne svarte substansen, karma, ved at de begår dårlige gjerninger for egen vinning. Dette er direkte relatert til vår egen sjel. For å eliminere dette negative må du først endre ditt hjerte og dine tanker.

Omvandling av karma

Det er en slags omvandlingsprosess mellom den hvite og den svarte substansen. Når noen er i konflikt, vil denne omvandlingsprosessen finne sted. Når man gjør en god gjerning, får man hvit substans, de. Når man gjør en dårlig gjerning, får man svart substans, karma. Dette er også en arvelig prosess. Noen spør kanskje: "Er det fordi man gjorde dårlige gjerninger tidligere i ens liv"? Det er kanskje ikke nødvendigvis slik fordi denne karma ikke bare er akkumulert gjennom én livstid. Det anses i kultiveringskretser at hovedsjelen ikke dør ut. Hvis hovedsjelen ikke dør ut, har den sannsynligvis hatt sosial samhandling i tidligere liv. Så man kan ha stått i gjeld til noen, plaget og trakassert noen eller gjort noe annet dårlig, slik som å drepe, hvilket ville forårsake denne karma. Disse sakene akkumuleres og bæres alltid med i en annen dimensjon. Det samme gjelder også den hvite substansen. Dette er ikke den eneste kilden. Det er også en annen situasjon, nemlig at ens forfedre også kunne akkumulere og føre karma videre til senere generasjoner. Før i tiden sa de eldre: "Man burde akkumulere de, og ens slektninger har akkumulert de. Denne personen gir bort og misbruker de." Det var helt korrekt. Nå for tiden hører ikke vanlige folk lenger på dette ordtaket. Om du snakker med unge om å miste de eller mangle de, vil de ikke ta det til sitt hjerte i det hele tatt. Faktisk er disse ordenes mening svært dyptgående. Det er ikke bare en ideologisk og åndelig standard for moderne mennesker, men også en virkelig materiell eksistens. Våre kropper har begge disse substansene.

Noen spør: "Er det slik at om man har for mye svart substans, er man ute av stand til å kultivere mot høye nivåer?" Man kan si dét ettersom ens opplysningsevne vil bli påvirket av mye svart substans. Fordi den former et felt rundt ens kropp, og det omgir personen og isolerer ham fra universets egenskap Zhen-Shan-Ren, er hans opplysningsevne antakeligvis dårlig. Når noen snakker om kultivering og qigong, vil denne personen se på alt det som overtro, og han vil ikke tro det i det hele tatt. Han vil mene at det er latterlig. Det er vanligvis slik, men det er ikke absolutt. Er det fordi det er for vanskelig for ham å kultivere, og at han ikke er i stand til å oppnå gong på høyt nivå? Det er ikke slik. Vi har sagt at Dafa er grenseløs, og at det er fullstendig opp til ditt hjerte å kultivere. Mesteren viser deg inngangen, og det er opp til deg selv å kultivere. Alt kommer an på hvordan du kultiverer. Om du kan kultivere, avhenger av om du kan holde ut, ofre og lide. Om du virkelig har bestemt deg og ikke lar noen vanskeligheter stoppe deg, vil jeg si at det ikke er noe problem.

En person med mye av den svarte substansen vil vanligvis måtte ofre mer enn en person med mye av den hvite substansen. Fordi den hvite substansen er direkte assimilert til universets egenskap Zhen-Shan-Ren, vil gong øke så lenge man gjennom konflikter oppgraderer sitt Xinxing. Så enkelt er det. En med mye de har bra opplysningsevne. Han kan lide ved å gjennomgå så vel fysiske som psykiske prøvelser. Til og med om han lider mer fysisk enn psykisk, vil hans gong stadig øke. Dette gjelder ikke for en person med mye av den svarte substansen, ettersom han først må gå gjennom en annen prosess og omvandle den svarte substansen til hvit substans. Denne prosessen er også ganske smertefull. Derfor må en person med dårlig opplysningsevne vanligvis lide mer. Med mye karma og dårlig opplysningsevne, er det vanskeligere å kultivere.

Ta et spesielt tilfelle som eksempel og se hvordan en slik person kultiverer. Den sittende meditasjonen krever at han sitter lenge med korslagte ben. Dette gjør vondt, og bena blir numne når han sitter slik. Etter en tid vil han begynne å føle seg ganske utilpass, og så blir han temmelig rastløs. Å lide både fysisk og psykisk kan gjøre at det kjennes ganske ubehagelig i både kroppen og hjertet. Noen holder ikke ut smertene når de sitter med bena slik, og de tar dem ned og gir opp. Noen klarer ikke mer når de har sittet litt lenger. Straks bena tas ned, er treningen forgjeves. Så fort bena smerter, gjør de tøyninger som oppvarming før de igjen inntar den sittende posisjonen. Dette er ikke til noen nytte i det hele tatt. Det er fordi vi har sett at når det gjør vondt i bena, flyttes den svarte substansen dit. Den svarte substansen er karma som kan elimineres og omvandles til de når man holder ut lidelse. Så fort det gjør vondt, starter eliminering av karma. Dess mer karma som kommer, dess mer vondt gjør det i bena. Smertene i bena kommer således ikke uten grunn. Vanligvis kommer smertene i bena periodisk under den sittende meditasjonen. Etter en stund med veldig ubehagelige smerter, blir det litt lettere, og snart kommer smertene tilbake igjen. Det skjer vanligvis på denne måten.

Siden karma elimineres gradvis, bit for bit, føles bena litt bedre etter at en del er eliminert. Snart vil en annen del dukke opp, og bena vil igjen verke. Etter at den svarte substansen er eliminert, forsvinner den ikke, ettersom denne substansen ikke dør ut. Når den blir eliminert, blir den direkte omvandlet til den hvite substansen, de. Hvorfor kan den transformeres på denne måten? Det er fordi man har lidd, ofret og gått igjennom prøvelser. Vi har sagt at man får de ved å tåle motgang eller ved å gjøre gode gjerninger. Derfor vil slike situasjoner oppstå under den sittende meditasjonen. Noen tar bena ned så fort det begynner å gjøre vondt og tøyer som oppvarming før de går tilbake til den sittende posisjonen. De vil ikke oppnå noen ting. Under de stående øvelsene blir man kanskje trett i armene under Holde hjulet-øvelsen. Når man ikke lenger holder ut og tar armene ned, oppnår man ingenting. Hva regnes den lille smerten for? Jeg vil si at det helt enkelt ville være for lett å lykkes i kultivering ved bare å holde armene oppe. Dette her er hva som kan skje når folk gjør den sittende meditasjonen.

Vår kultiveringsskole går ikke hovedsaklig frem på denne måten selv om en del av dette også spiller en viss rolle. I de fleste tilfeller omvandler man karma gjennom Xinxing og friksjon blant mennesker, og det er der dette manifesterer seg. Når man er i konflikt, er uenigheten og friksjonen mellom de involverte ofte verre enn de fysiske smertene. Jeg vil si at den fysiske smerten er den letteste å holde ut, ettersom man kan overvinne den ved å bite tennene hardt sammen. Når det er konflikt mellom to personer, er det veldig vanskelig å opprettholde et rent hjerte og kontrollere tankene.

For eksempel var det en person som, da han kom på arbeidsplassen, overhørte to personer som snakket veldig nedsettende om ham. Han ble rasende. Vi har sagt at en utøver ikke skal slå tilbake når han blir slått eller fornærmet, men holde en høyere standard for seg selv. Derfor tenker han at læreren har sagt at som utøvere bør vi ikke være som andre og må oppføre oss bedre. Han vil ikke krangle med disse to. Når et problem oppstår, regnes det vanligvis ikke, og det har ingen effekt når det gjelder å forbedre seg, om det ikke irriterer ham psykisk. Altså kan han ikke komme over dette, og hendelsen plager ham fortsatt. Det kan være at han ikke kan slutte å tenke på det. Han vil hele tiden vende seg om og se de to personene i ansiktet. Han klarer ikke å holde seg lenger og blir veldig opprørt. Han begynner kanskje til og med å slåss med dem. Når en konflikt oppstår mellom noen, er det veldig vanskelig å kontrollere tankene. Jeg vil si at det hadde vært enkelt om alt kunne oppleves gjennom den sittende meditasjonen, men det vil ikke alltid være slik.

Derfor vil du i fremtiden støte på alle slags prøvelser. Hvordan kan du kultivere uten motgang? Om alle er snille med hverandre uten interessekonflikter og forstyrrende tanker, hvordan kan ditt Xinxing høynes ved at du bare sitter der? Det er umulig. Man må virkelig herde og oppgradere seg selv gjennom virkelig kultivering. Noen spør, "Hvorfor har vi alltid prøvelser i kultiveringen? Disse problemene skiller seg ikke mye fra vanlige menneskers problemer." Det er fordi du kultiverer blant vanlige mennesker. Du vil ikke plutselig bli snudd opp ned med hodet mot bakken og fly opp i himmelen og lide litt der. Det er ikke slik. Alt vil være i form av hverdagslige situasjoner, slik som at noen kanskje har irritert deg i dag, noen har gjort deg opprørt, noen har behandlet deg dårlig eller noen snakker plutselig til deg uten respekt. Det er for å se hvordan du vil reagere i slike situasjoner.

Hvorfor støter du på disse problemene? De er alle forårsaket av din egen karma. Vi har allerede eliminert så mange, utallige deler av den og bare etterlatt en liten del som igjen er delt opp i prøvelser på forskjellige nivåer for deg å oppgradere ditt Xinxing, herde ditt sinn og ta bort dine forskjellige fastholdende med. Alt dette er alle dine egne prøvelser som vi bruker for å forbedre ditt Xinxing, og du vil være i stand til å overvinne dem. Så lenge du oppgraderer ditt Xinxing, kan du overvinne dem. Spørsmålet er om du virkelig ønsker å overvinne dem. I så fall kommer du til å klare det. Derfor bør du fra nå av ikke se på det som en tilfeldighet når du havner i konflikter. Grunnen er at når en konflikt oppstår, vil den dukke opp helt uventet. Men det er ingen tilfeldighet, det er for å høyne ditt Xinxing. Så lenge du ser på deg selv som utøver, kan du håndtere det på en god måte.

Selvfølgelig vil du ikke bli informert om prøvelsen eller konflikten på forhånd. Hvordan kan du kultivere om du blir fortalt allting? Det vil ikke være til noen nytte. Dette dukker vanligvis opp uventet, slik at det kan teste ens Xinxing og man virkelig kan forbedre sitt Xinxing. Bare slik ser man om man kan opprettholde sitt Xinxing. Derfor dukker en konflikt opp helt uventet. Transformasjon av karma vil foregå under hele kultiveringsforløpet. Ulikt det vanlige mennesker forestiller seg, er dette mye vanskeligere enn å lide fysisk. Hvordan kan du øke gong ved bare å gjøre øvelsene litt lenger når armene smerter fordi du må holde dem oppe, og du er trett i bena av å stå? Hvordan kan du øke gong med bare noen få timers ekstra trening? Øvelsene er bare for å omvandle ens kropp, Benti, og den trenger fremdeles å forsterkes med energi. De hjelper ikke til å høyne ens nivå. Å mentalt komme over prøvelser er nøkkelen til virkelig å høyne ens nivå. Om man kan gjøre fremskritt ved bare fysisk lidelse, vil jeg si at kinesiske bønder lider mest. Burde de ikke da alle bli qigong-mestere? Uansett hvor mye du lider fysisk, lider du ikke så mye som de som jobber hardt og sliter på jordene hver eneste dag under stekende sol. Det er ikke så enkelt. Derfor har vi sagt at for virkelig å forbedre deg selv, må du genuint høyne ditt hjerte og dine tanker. Bare da kan du virkelig høyne deg selv.

For å ha kontroll over deg selv under prosessen med omvandling av karma, bør du, ulikt et vanlig menneske som ville rotet ting til, opprettholde et barmhjertig og harmonisk hjerte. Da vil du, om du plutselig støter på et problem, kunne håndtere det riktig. Når du alltid opprettholder et hjerte av barmhjertighet og medfølelse, vil du ha tid og rom til å møte konfrontasjonen og tenke deg om dersom et problem plutselig skulle oppstå. Hvis du alltid tenker på å kjempe med andre og slåss frem og tilbake, vil jeg si at du vil begynne å slåss med andre når enn det er problemer. Det er garantert slik. Derfor sier jeg at når du kommer i konflikt, er det for å omvandle din svarte substans til hvit substans, omvandle den til de.

Når vår menneskehet har utviklet seg til det stadium som vi har i dag, er nesten alle født med karma på karma, og alles kropper har ganske mye karma. Derfor vil det vanligvis oppstå en slik omvandlingsprosess: Når din gong økes og ditt Xinxing høynes, elimineres og omvandles ditt karma. Når man støter på en konflikt, viser den seg kanskje i en Xinxing-prøvelse i forhold til en annen. Hvis du kan utstå, elimineres din karma, ditt Xinxing høynes og din gong vil også øke. Alt dette vil skje samtidig. Før i tiden kunne mennesker øke sin gong om de bare led litt fordi de hadde mye de og deres Xinxing allerede var høyt. Folk er ikke slik i dag. Så fort de lider, vil de ikke kultivere. Dessuten er de blitt mindre opplyste, noe som gjør det vanskeligere for dem å kultivere.

I kultiveringen er det to forhold som kan inntreffe når du behandler spesifikke konflikter, eller når andre behandler deg dårlig. Det ene er at du kan ha behandlet denne personen dårlig i tidligere liv. Du føler i ditt hjerte at dette er urettferdig. "Hvordan kan han behandle meg slik?" Hvorfor behandlet du ham slik tidligere? Du påstår kanskje at du ikke visste det da, og at dette livet ikke har noe med det andre livet å gjøre. Det går ikke. Det er et annet forhold også. I konflikter er spørsmålet om karma involvert. Derfor burde vi, når vi håndterer spesifikke konflikter, være tilgivende istedenfor å oppføre oss som vanlige mennesker. På arbeidsplassen eller i andre arbeidsmiljøer, også for selvstendige næringsdrivende, er det personlige kontakter og gjensidig påvirkning. Det er umulig ikke å være i kontakt med samfunnet, og i alle fall er det kontakt mellom naboer.

I sosiale sammenhenger vil man støte på alle slags konflikter. For de som kultiverer blant vanlige mennesker, har det ingen betydning hvilket yrke de har. Uavhengig av hvor mye penger du har, hvor høy din posisjon er eller hva slags privat virksomhet eller firma du driver, gjør det ingen forskjell ettersom du bør opptre rettferdig og opprettholde et rent hjerte. Alle yrker i samfunnet bør eksistere. Det er det menneskelige hjertet som er usømmelig, ikke ens yrke. I gamle dager sa man: "Ni av ti kjøpmenn er uærlige." Dette ble sagt av vanlige mennesker. Jeg vil si at det er et spørsmål om det menneskelige hjertet. Så lenge ditt hjerte er rent og du opptrer rettferdig, fortjener du å tjene mer penger om du jobber mer. Det er fordi du blir belønnet etter innsats blant vanlige mennesker. Uten tap, ingen vinning. Du har jobbet for det. Uavhengig av sosial status kan man alltid være et godt menneske. Det er forskjellige konflikter for mennesker i forsjellige sosiale klasser. Konfliktene i overklassens samfunn har sin egen form, og de kan også håndteres på en ordentlig måte. I alle sosiale klasser kan man være et godt menneske og bry seg mindre om forskjellige begjær eller fastholdende. Man kan være et godt menneske i ulike sosiale lag av samfunnet, og man kan kultivere på sitt eget sosiale nivå.

Nå til dags, om det er i et statlig firma eller i andre firmaer i dette landet, har mellommenneskelige konflikter blitt veldig spesielle. I andre land, og gjennom historien, har dette aldri forekommet. Derfor er interessekonflikter ekstra intense. Mennesker bruker knep og kjemper for litt vinning. Tankene de har og knepene de bruker, er svært onde. Det er til og med vanskelig å være et godt menneske. For eksempel kommer en til arbeidsplassen og finner at atmosfæren ikke er som vanlig. Senere forteller noen ham at en eller annen har snakket ille om ham, meldt fra til sjefen om ham og stilt ham i en fryktelig situasjon. Andre ser bare på ham med et skjevt blikk. Hvordan kan et vanlig menneske tolerere noe slikt? Hvordan kan han løse dette? "Om noen lager problemer for meg, vil jeg gjøre det samme tilbake. Om han har noen som støtter ham, har jeg også det. La oss sloss." Hvis du gjør dette blant vanlige mennesker, sier de at du er sterk. Som en utøver er det helt forferdelig. Om du kjemper og slåss som et vanlig menneske, er du et vanlig menneske. Om du overgår ham, er du til og med verre enn et vanlig menneske.

Hvordan bør vi hanskes med dette? Når vi kommer i en slik konflikt, bør vi først av alt holde hodet kaldt, og vi bør ikke oppføre oss som vanlige mennesker. Selvfølgelig kan vi forklare saken vennlig, og det er ikke noe problem om vi klargjør saken, men det går ikke om vi er fastlåste. Om vi møter slike problemer, bør vi ikke kjempe og slåss som andre. Om du gjør som ham, er du ikke da et vanlig menneske? Du bør ikke kjempe og slåss som ham, og du burde heller ikke være ergerlig på ham i ditt hjerte. Du bør virkelig ikke hate ham. Om du hater ham, er du ikke opprørt? Da har du ikke fulgt Ren. Vi kultiverer Zhen-Shan-Ren, og din barmhjertighet ville heller ikke være tilstede. Du bør ikke være som ham eller bli virkelig sint på ham, til tross for at han setter deg i en fryktelig situasjon så du ikke engang kan ha et løftet hode. Istedenfor å bli sint på ham, burde du takke ham oppriktig fra ditt hjerte. Et vanlig menneske tenker slik: Er ikke det å være en tåpe, å være Ah Q? Jeg sier deg at det er det ikke.

Tenk alle, om du er en utøver, bør du ikke da kreve at du holder en høy standard? Du bør ikke følge vanlige menneskers prinsipper, eller hva? Som utøver må du følge prinsippene på høye nivåer. Om du gjør som han gjorde, er du da ikke som ham? Hvorfor burde du da takke ham? Tenk på det: Hva får du? I dette universet er det et prinsipp "Uten tap, ingen vinning." For å vinne må du tape. Han setter deg i en fryktelig situasjon blant vanlige mennesker, og han er den som har vunnet på din bekostning. Dess verre situasjon han setter deg i og dess større omfang, dess mer vil du gjennomgå og dess mer de vil han miste. All denne de blir gitt til deg. Når du har gjennomgått alt dette, har du antageligvis brydd deg lite om det og ikke tatt det så alvorlig.

I dette universet er det et annet prinsipp at dersom du lider mye, vil karma i kroppen din omvandles. Etter det du har lidd, uansett hvor mye du har gjennomgått, vil alt bli omvandlet til en tilsvarende mengde de. Er det ikke de en utøver vil ha? Du vil vinne på to måter, ettersom din karma også blir eliminert. Om han ikke hadde skapt denne situasjonen for deg, hvordan kunne du høyne ditt Xinxing? Hvis både du og jeg er snille med hverandre og sitter der harmonisk, hvordan kan det være mulig og øke gong? Nettopp fordi han har skapt denne konflikten med deg, får du en mulighet til å forbedre Xinxing, og du kan virkelig bruke den til å høyne ditt Xinxing. Med et høyere Xinxing, vil ikke din gong også øke? Du burde takke ham oppriktig av hele ditt hjerte. Det er faktisk slik.

Selvfølgelig var den personens tanker ikke sømmelige, ellers ville han ikke ha gitt deg de. Men han har virkelig skapt en mulighet for deg til å høyne ditt Xinxing. Med andre ord, vi må være opptatt av Xinxing i kultiveringen. Samtidig som du kultiverer Xinxing, elimineres karma og blir omvandlet til de slik at du kan bryte gjennom til et høyere nivå. Disse går hånd i hånd, og er gjensidig støttende og gjensidig kompletterende. Fra et høyere nivås perspektiv har alle disse prinsippene endret seg. Et vanlig menneske forstår ikke det. Når du ser disse prinsippene fra høye nivåer, vil alt være annerledes. Blant vanlige mennesker ser du kanskje visse prinsipper og tror at de er helt riktige, men de er egentlig ikke riktige. Bare det som sees fra høye nivåer, er virkelig rett. Det er vanligvis slik.

Jeg har forklart prinsippene grundig for alle og håper at alle i fremtiden vil anse seg selv som utøvere og virkelig kultivere ettersom prinsippene allerede er klart presentert her. Noen tenker kanskje at fordi de fremdeles lever blant vanlige mennesker i en materiell verden, er det, stilt overfor materielle interesser, praktisk å være et vanlig menneske. De kan fremdeles ikke holde en høy standard blant vanlige mennesker. Faktum er at om du vil være et godt menneske blant vanlige mennesker, er det helter som kan tjene som forbilder, men de er forbilder for vanlige mennesker. Om du vil være utøver beror på kultivering av ditt hjerte og på din opplysningsevne ettersom det ikke er noen forbilder. Heldigvis har vi i dag offentliggjort denne Dafa. Før i tiden ville ingen undervise deg om du ønsket å kultivere. På denne måten kan du følge Dafa og antageligvis gjøre det bedre. Om du kan kultivere eller klare det, og til hvilket nivå du kan bryte igjennom, beror helt på deg selv.

Den måten som karma omvandles på, skjer selvsagt ikke helt og holdent slik jeg nettopp har forklart. Det kan vise seg på andre områder og kan skje enten i samfunnet eller hjemme. Når du går på gaten eller er i et annet sosialt miljø, støter du kanskje på problemer. Du tvinges til å slippe alle de fastholdende som vanlige mennesker ikke kan slippe. Så lenge du har dem, må du slippe dem alle i ulike omgivelser og miljøer. Man lar deg snuble slik at du skal bli opplyst til Tao. Det er slik vi går fremover i kultiveringen.

Det er en annen typisk situasjon. I løpet av kultiveringen vil mange oppleve at ektefellen blir amper når man øver qigong. Så snart du begynner å øve, begynner han å krangle med deg. Om du gjør noe annet, vil han ikke bry seg. Han blir kanskje ikke glad om du kaster bort tiden på å spille Mah Jong , men ikke så irritert som når du øver qigong. Din qigong er ikke til sjenanse for din ektefelle. Det er bra at du trener kroppen for å holde deg i form, og du forstyrrer ham ikke. Likevel kaster han ting rundt seg og starter en krangel straks du begynner å øve qigong. Noen par skiller seg nesten fordi en av dem vil øve. Det er få som har tenkt over hvorfor slike situasjoner oppstår. Hvis du spør ham senere om hvorfor han blir så opprørt når du trener qigong, har han ingen forklaring. Han kan virkelig ikke gi deg noen grunn. "Hvorfor ble jeg så sint og opprørt? Hva handler det egentlig om?" Når du øver qigong, omvandles ditt karma. Du vil ikke vinne uten å tape, og det du mister, er noe dårlig. Du må ofre.

Kanskje vil din ektefelle, så fort du kommer inn døren, begynne å krangle med deg. Hvis du tåler det, er qigong-øvingen din i dag ikke forgjeves. Mange vet også at man i qigong skal legge vekt på de, og de kommer vanligvis bra overens med sin ektefelle. Han tenker at vanligvis er det han som bestemmer. "Om jeg sier `A`, sier ikke hun `B`, men idag overstyrer hun meg." Han kan ikke kontrollere sitt temperament og starter en krangel. Med dette er dagens trening forgjeves. Det er karma der, og hun hjelper ham med å ta den bort. Men han kunne ikke akseptere det og begynte å krangle med henne. Karma ble da ikke eliminert. Det er mange slike hendelser, og mange av våre utøvere har kommet ut for dem, men de har aldri tenkt over hvorfor det er slik. Han ville ikke brydd seg om du gjorde noe annet. Qigong-øving er faktisk noe godt, men hun finner alltid feil med deg. Faktisk hjelper hun deg med å eliminere karma, men hun vet det ikke selv. Hun slåss ikke bare med deg på overflaten mens hun fremdeles er god mot deg i hjertet. Det er ikke slik, det er virkelig sinne fra roten av hjertet fordi enhver som har fått karma, føler seg ille. Det er garantert slik.

Å høyne Xinxing

Ettersom det før i tiden var mange som ikke kunne opprettholde et bra Xinxing, oppstod mange problemer. Etter at de hadde kultivert til et visst nivå, kunne de ikke gjøre videre fremskritt. Noen har et høyt Xinxing til å begynne med. Deres himmelske øye åpnes med en gang under treningen, og de kan nå et visst nivå. Fordi en slik person har relativt gode medfødte kvaliteter og et høyt Xinxing-nivå, øker hans gong hurtig. Ved den tid da hans gong har nådd til hans Xinxing nivå, da hans gong har hevet seg opp til det nivået, blir, om han fortsatt vil øke sin gong, konfliktene også veldig vanskelige, ettersom de fordrer at han fortsatt høyner Xinxing. Dette gjelder spesielt et menneske med gode medfødte evner. Han tenker at hans gong har høynet seg bra og at kultiveringen også går veldig bra. Hvorfor er det plutselig så mange problemer? Allting går galt. Folk behandler ham dårlig, og sjefen liker ham heller ikke. Til og med hjemme blir det veldig spent. Hvorfor dukker det opp så mange uventede konflikter? Han forstår det kanskje ikke selv. På grunn av hans gode medfødte grunnlag har han nådd et visst nivå, og dette fører til denne situasjonen. Men hvordan kan dette være en utøvers endelige kriterium for å fullende kultiveringen? Det er langt fra slutten av din kultivering! Du må fortsette å høyne deg selv. På grunn av effekten av dine ringe medfødte evner har du nådd dette stadiet. For at du skal komme videre, må standarden også heves.

Noen sier kanskje: "Jeg skal bare tjene litt mer for å trygge min familie så jeg ikke behøver å bekymre meg om noe, og da skal jeg kultivere." Jeg kaller dette ønsketenkning. Du kan ikke gripe inn i andres liv, og du kan heller ikke kontrollere andres skjebne, inkludert din kones, dine sønners, døtres, foreldres eller brødres. Kan du bestemme dette? Og videre: Hvordan kan du kultivere om det ikke er vanskeligheter, uten bekymringer eller problemer? Hvordan kan du øve komfortabelt og rolig? Hvordan kan det være slik? Det er slik du tenker ut fra vanlige menneskers perspektiv.

Kultivering må skje i vanskeligheter for å teste om du kan ta avstand fra og bry deg mindre om forskjellige slags menneskelige følelser og begjær. Om du holder fast ved dette, vil du ikke lykkes i kultiveringen. Alt har sin karmiske relasjon. Hvorfor kan mennesker være mennesker? Det er fordi mennesker har følelser. De lever bare for disse følelsene. Hengivenhet til familiemedlemmer, kjærlighet mellom mann og kvinne, følelser for foreldre, lidenskap, vennskap, gjøre noe for vennskap og alt annet er relatert til disse følelsene. Om en person liker å gjøre noe eller ikke, er glad eller trist, elsker eller hater noe, alt i hele samfunnet kommer fra følelsene. Om du ikke gir opp disse følelsene, vil du ikke være i stand til å kultivere. Om du er fri fra følelsene, kan ingenting berøre deg. Et vanlig menneskes hjerte kan ikke berøre deg, og det som tar over, er barmhjertighet, noe mye edlere. Selvfølgelig er det ikke lett å gi opp disse følelsene på en gang. Kultivering er en langsom prosess, en prosess der man gradvis gir opp sin fastholdenhet, men du må likevel opprettholde en streng standard for deg selv.

Som utøver vil du plutselig støte på problemer. Hva bør du gjøre? Du bør alltid opprettholde et hjerte av medfølelse og godhet. Da vil du, når du støter på et problem, være i stand til å gjøre det bra fordi det gir deg tid og rom til å møte konfrontasjonen. Du bør alltid være barmhjertig og vennlig mot andre og tenke på andre før du gjør noe. Når enn du støter på et problem, bør du først tenke på om andre kan håndtere det, eller om det vil skade andre. Om du gjør dette, blir det ikke noe problem. Derfor bør du i kultiveringen følge en høyere og høyere standard for deg selv.

Det hender ofte at folk ikke kan forstå dette. Når en persons himmelske øye er åpent og ser Buddha, vil han gå hjem og tilbe Buddha og bønnfalle han av hjertet: "Hvorfor hjelper du meg ikke? Vær så snill, løs dette problemet for meg." Buddha vil selvfølgelig ikke gjøre noe for denne personen, fordi denne prøvelsen er arrangert av Buddha. Hensikten er å forbedre hans Xinxing, og at han skal høyne seg i konflikter. Hvordan kan Budddha ordne dette problemet for deg? Han vil absolutt ikke løse det for deg. Hvordan kan du øke din gong og høyne ditt Xinxing og nivå om han løser dine problemer? Hovedsaken er å la deg få øke din gong. Fra de store opplystes perspektiv er hensikten ikke det å leve som menneske, og ens liv er ikke ment for å være menneske. Hensikten er å vende tilbake til sin opprinnelse. Mennesker lider mye. De opplyste tenker at jo mer man lider, desto bedre, ettersom man snarest bør betale tilbake all sin gjeld. Det er hva de tenker. Noen forstår ikke dette og begynner å klage til Buddha om deres bønner ikke blir hørt. "Hvorfor hjelper du meg ikke? Jeg brenner røkelse og kneler for deg hver dag." På grunn av dette kaster de kanskje Buddha-statuen og fordømmer Buddha. Resultatet av fordømmelsen er at ens Xinxing faller og ens gong forsvinner. De vet at alt er forsvunnet, og da blir de enda mer ergerlige på Buddha og tror at det er Buddha som har ødelagt dem. De måler Buddhas Xinxing etter vanlige menneskers kriterier. Hvordan kan det sammenlignes? Hvordan kan det fungere om et menneske bruker standarden til vanlige mennesker til å vurdere forhold på høyt nivå? Mange slike situasjoner oppstår fordi folk anser at deres lidelse i livet er urettferdig. Mange faller ned på denne måten.

I de seneste årene har mange velkjente qigong-mestere også falt ned. De virkelig genuine qigong-mesterne har selvsagt allerede vendt tilbake etter å ha fullført sine historiske oppdrag. Bare noen få er igjen. De er fortapt blant vanlige mennesker. Deres Xinxing-nivå er lavt, og de har mistet sin gong, men de er fremdeles aktive. Noen få mestere som var ganske berømte før i tiden, er fremdeles aktive i samfunnet. Da deres mestere fant ut at de var i villfarelse blant vanlige mennesker, fortapt i berømmelse og vinning, hadde falt ned og blitt håpløse og ikke selv kunne ta seg ut av sin egen felle, tok mesterne med seg deres sekundære sjel. All gong var utviklet på den sekundære sjelen. Det er ganske mange av disse typiske eksemplene.

I vår kultiveringsskole er slike tilfeller ganske få. Selv om de forekommer, er de ikke så påfallende. Det er mange fremragende eksempler på Xinxing-forbedring. En utøver jobber på en tekstilfabrikk i X by i Shangdong-provinsen. Etter å ha studert Falun Dafa lærte han andre medarbeidere å øve. Resultatet er at hele fabrikken har fått nye holdninger. Han pleide å ta med seg tekstiler hjem fra fabrikken, og det gjorde også resten av de ansatte. Etter å ha studert Falun Dafa tok han med tilbake det han tidligere hadde tatt hjem. Da de andre så hva han gjorde, tok ingen lenger med seg noe hjem. Noen ansatte returnerte også det de tidligere hadde tatt. Dette skjedde i hele fabrikken.

En frivillig leder på et av byens Dafa introduksjonssentre dro til en fabrikk for å se hvordan det gikk med utøvernes kultivering. Fabrikksjefen kom personlig ut for å møte ham. "Etter å ha studert Falun Dafa, har arbeiderne kommet tidlig på jobben og gått sent hjem. De jobber veldig flittig og utfører alle oppdrag som sjefen gir dem. De kjemper heller ikke lenger for personlig vinning. På denne måten har de gjort slik at hele fabrikken har fått nye holdninger, og fabrikkens økonomi har også blitt bedre. Din metode er så kraftfull. Når kommer læreren din? Jeg vil også delta på hans forelesninger." Hovedårsaken til at vi kultiverer Falun Dafa er å veilede mennesker mot høye nivåer, uten tanke på at noe slikt skal skje. Selv om det ikke er hensikten, kan det likevel spille en stor og konstruktiv rolle, og fremme den åndelige kulturen i samfunnet. Om alle søker innover og tenker over hvordan de skal oppføre seg, vil jeg si at samfunnet vil bli stabilt og den menneskelige moralstandarden igjen vil bli bedre.

Da jeg underviste om Fa og øvelsene i Taiyuan, deltok en elev på over femti år. Hun og hennes ektefelle hadde kommet for å delta på kurset. På veien, da de hadde kommet midt i gaten, kom en bil kjørende i full fart, og den eldre damens klær hektet seg fast i bilens sidespeil. Hun ble dratt med over ti meter og falt så i gaten. Bilen stanset etter om lag 20 meter, og bilføreren var veldig opprørt da han kom ut av bilen: "Hei, du så deg ikke for da du gikk." Nå for tiden oppfører mennesker seg slik og forsøker først av alt å unngå ansvar når de kommer i trøbbel, uansett om det er deres feil. Passasjerene i bilen sa: "Finn ut hvor alvorlig hun ble skadd. La oss kjøre henne til sykehuset." Bilføreren tok seg sammen og skyndte seg å si: "Hvordan er det, frue? Er du skadd? La oss dra til sykehuset og undersøke." Utøveren reiste seg sakte opp fra bakken og sa: "Det er ingenting galt. Du kan dra." Hun børstet sølen av klærne og gikk videre sammen med sin mann.

Hun kom til klassen og fortalte meg dette, og jeg ble veldig glad. Våre utøveres Xinxing har virkelig forbedret seg. Hun sa til meg: "Lærer, jeg studerte Falun Dafa idag. Om jeg ikke hadde studert Falun Dafa, ville jeg ikke ha håndtert uhellet i dag på denne måten." Tenk alle: For en pensjonist er prisene så høye nå for tiden, og det er ingen sosial velferd. En person på femti år ble dratt med så langt av en bil og slengt i bakken. Hvor kunne hun være skadet? Overalt. Hun kunne blitt på sykehuset og ikke kommet ut. Et vanlig menneske ville antakeligvis gjort slikt, men hun er utøver og gjorde ikke det. Vi har sagt at godt eller ondt kommer fra et menneskes spontane tanke, og tanken i øyeblikket kan føre til ulike konsekvenser. I hennes alder, om hun var et vanlig menneske, hvordan kunne hun ikke ha skadet seg? Huden hadde ikke engang fått en skramme. Godt eller ondt kommer fra den spontane tanken. Om hun hadde lagt seg ned og sagt: "Å, jeg føler meg elendig. Noe er galt både her og der." Da hadde hun antakeligvis virkelig brukket bena, slitt av sener og blitt lammet. Uansett hvor mye penger du får, om du blir på sykehuset resten av livet, hvordan kan du ha et komfortabelt liv? Tilskuerne syntes til og med det var rart at den eldre damen ikke utnyttet ham og presset ham for penger. Nå for tiden har menneskelige moralverdier blitt forvrengt. Bilføreren kjørte virkelig for fort, men hvordan kunne han kjøre på noen med vilje? Gjorde han det ikke utilsiktet? Men mennesker idag er slik, og om man ikke utnytter situasjonen og krever penger, synes til og med tilskuerne at det er urettferdig. Jeg har sagt at mennesker ikke lenger kan skille mellom godt og dårlig. Om noen sier til en annen at han gjør noe dårlig, tror han ikke på det. Fordi menneskelige moralverdier har forandret seg, søker en del mennesker kun etter fordeler og egeninteresse og gjør hva som helst for penger. "Om en person ikke er ute etter egne fordeler, vil himmelen og jorden drepe ham". Dette har allerede blitt et motto!

En utøver i Beijing tok sitt barn med på en tur til et marked ved Qianmen en ettermiddag. De så at det ble solgt lodder ved en reklamebil. Barnet ble interessert og spurte om å få kjøpe lodd. Han gav barnet en yuan å kjøpe for, og det ga en luksus juniorsykkel i gevinst. Barnet ble veldig glad. Plutselig dukket en tanke opp i farens hode: "Jeg er utøver. Hvordan kan jeg søke etter noe slikt? Hvor mye de må jeg gi bort om jeg får noe som jeg ikke har betalt for?" Han sa til barnet: "Vi skal ikke ha den. Vi kan kjøpe en selv, om du vil ha en." Barnet ble opprørt: "Jeg har bedt deg om å kjøpe en, og det gjorde du ikke. Nå vil du ikke la meg beholde den som jeg har vunnet på egenhånd". Barnet gråt og skrek forferdelig. Faren kunne ikke gjøre noe annet enn å ta sykkelen med hjem. Vel hjemme, jo mer han tenkte på det, desto mer usikker følte han seg. Han overveide å sende pengene tilbake. Da tenkte han at loddsedlene er utsolgt. "Vil de ikke bare dele pengene seg imellom hvis jeg sender dem tilbake? Jeg burde donere pengene til min arbeidsplass."

Heldigvis var der ganske mange Falun Dafa-utøvere på hans arbeidsplass, og sjefen hans kunne forstå ham. Om det hadde skjedd i et vanlig miljø eller på en vanlig arbeidsplass, og du hadde sagt at du var utøver og ikke ville ha lotterisykkelen, men ville donere pengene til arbeidsplassen, ville til og med sjefen tro at du hadde psykiske problemer. Andre ville også kommentere: "Har det gått feil i kultiveringen for denne personen, og er han blitt sprø av å kultivere?" Jeg har sagt at moralverdiene er blitt forvrengt. På 1950- og 1960- tallet ville dette ikke være noen stor sak, men ganske vanlig, og ingen ville synes det var rart eller merkverdig.

Vi har sagt at uansett hvor mye menneskelige moralverdier har forandret seg, vil universets egenskap, Zhen-Shan-Ren, forbli uendret i all evighet. Om noen sier at du er god, er du kanskje ikke virkelig god. Om noen sier at du er dårlig, er du kanskje ikke virkelig dårlig. Det er fordi kriteriene som avgjør godt og dårlig er forvrengt. Bare den som er i overensstemmelse med universets egenskap, er et godt menneske. Dette er hovedkriteriet som avgjør om en person er god eller dårlig, og det er anerkjent av universet. Det har skjedd store forandringer i vanlige menneskers samfunn. De menneskelige moralverdier har falt enormt. Menneskenes moral forverres daglig, og personlig vinning er blitt den eneste motivasjonen. Men forandringer i universet følger ikke forandringer i menneskeheten. Som utøver kan man ikke oppføre seg ifølge standarden blant vanlige mennesker. Det er ikke tillatt om du gjør noe bare fordi vanlige mennesker anser det å være rett. Når vanlige mennesker sier at det er bra, er det ikke nødvendigvis bra. Når vanlige mennesker sier at det er dårlig, er det ikke nødvendigvis dårlig heller. I denne tiden med forvrengte moralverdier, om du forteller noen at han gjør noe dårlig, vil han ikke tro det! Som utøver kan man bare gjøre sine vurderinger etter universets egenskap. Bare da kan man skille mellom hva som virkelig er bra og hva som er virkelig dårlig.

Guanding

I kultiveringskretser er det noe som kalles guanding. Guanding er et religiøst rituale fra tantrismens kultiveringsmetode, og den tilhører Buddha-læren. Hensikten er at en person som har gjennomgått guanding, skal bli godtatt i denne spesielle skolen som en sann disippel og ikke lenger kunne følge andre kultiveringsskoler. Hva er så merkelig med dette? Denne religiøse formalitet er allerede blitt anvendt innen qigong, ikke bare innen tantrismen, men også i Tao-lærens kultiveringsmetode. Jeg har sagt at alle de som lærer ut tantrismens praksis under tantrismens flagg i samfunnet, er falske. Hvorfor sier man det? Det er fordi tantrismen allerede forsvant fra vårt land for over tusen år siden og ikke lenger eksisterer. På grunn av språkbarrieren har tibetansk tantrisme aldri virkelig blitt introdusert i Han-regionene. Spesielt fordi det er en religion bare for de innvidde, må den læres ut i hemmelighet i templer. Den må også læres ut i hemmelighet av mesteren, og mesteren underviser i all hemmelighet. Om det ikke kan gjøres på denne måten, kan den absolutt ikke læres ut.

Mange av dem som drar til Tibet for å studere qigong, har en baktanke. De vil finne en mester og studere tibetansk tantrisme for i fremtiden å bli qigong-mestere og bli rike og berømte. Tenk på det alle, en ekte levende buddhistlama som har fått genuin undervisning, har veldig sterke overnaturlige evner og kan lese en slik persons tanker. Hvorfor kommer han hit? Han vil vite det med en gang ved å lese hans tanker: "Du kommer her og vil studere denne metoden for å bli qigong-mester for penger og berømmelse og slik undergrave denne Buddha-skolens kultiveringsmetode." Hvordan kan vi la en slik seriøs kultiveringsmetode skjødesløst ødelegges av at du streber etter å bli qigong-mester for berømmelse og penger? Hva er din motivasjon? Derfor vil han ikke lære ham noe i det hele tatt, og han vil heller ikke få virkelig undervisning. Selvfølgelig kan man, med så mange templer omkring, lære seg noe overfladisk. Om ens hjerte ikke er rett, vil man pådra seg Futi og bli besatt av ånder eller dyr mens man forsøker å bli qigong-mester og gjør dårlige gjerninger. Futi har også energi, men det er ikke fra tibetansk tantrisme. De som drar til Tibet og oppriktig søker Dharma, slår seg trolig ned der når de først har kommet og kommer ikke derifra. De er genuine utøvere.

Det er rart at mange taoistiske metoder også gjør guanding. Tao-læren taler om energikanaler. Hvorfor skulle den praktisere guanding? Jeg har vært i sør og holdt forelesninger. Etter det jeg vet, er det over ti kjetterske metoder som gjør guanding, spesielt i Guangdong-regionen. Hva er det de prøver å gjøre? Hvis mesteren gjør guanding på deg, vil du bli hans disippel og ikke lære noen andre metoder. Gjør du det, vil han straffe deg, og det er hva han gjør. Er ikke det en ond metode og en urett vei? Det han lærer ut er for å helbrede sykdom og styrke helsen. Mennesker lærer seg dette kun fordi de vil hole seg friske. Hvorfor skulle han gjøre noe slik? Noen påstår at om folk praktiserer hans qigong, kan de ikke praktisere noen annen qigong. Kan han redde mennesker og gjøre dem i stand til å fullende sin kultivering? Det er å villede disipler. Mange gjør det på denne måten.

Tao-læren omfatter ikke dette, men nå har såkalt guanding også dukket opp der. Jeg har funnet at den qigong-mesteren som gjorde mest guanding, hadde en gongsøyle som bare var så høy som en to- eller treetasjes bygning. Jeg synes at for en velkjent qigong-mester er det veldig sørgelig at hans gong har falt slik. Hundrevis av mennesker sto i kø for at han skulle gjøre guanding. Hans gong var begrenset. Den var bare så høy, og snart ville det ikke være noe igjen. Hva skal han da bruke til å gjøre guanding? Lurer han ikke andre? Sett fra en annen dimensjon får genuin guanding ens ben til å se ut som hvit jade fra hode til føtter. Det er gong, denne høyenergi-substans, som gjør at ens kropp blir renset fra topp til tå. Kan denne qigong-mesteren gjøre det? Det kan han ikke. Hva gjør han? Sannsynligvis vil han ikke forsøke å starte en religion. Hans mål er at så fort du studerer hans metode, hører du til ham. Du må delta i hans undervisning og studere hans saker. Målet er å tjene dine penger. Han kan knapt tjene penger om ingen studerer hans metode.

Liksom disipler i andre kultiveringsmetoder i Buddha-læren, vil Falun Dafa- disipler få guanding mange ganger av mestere på høye nivåer i andre dimensjoner, men du får ikke vite om det. De med overnaturlige evner, eller de som er følsomme, kjenner kanskje mens de sover eller andre ganger, at en varm strøm plutselig går nedover fra toppen av hodet og gjennom hele kroppen. Hensikten med guanding er ikke å føre høy gong til deg ettersom den må utvikles gjennom din egen kultivering. Guanding er en forsterkende metode for å rense og ytterligere rengjøre din kropp. Man vil gå gjennom guanding mange ganger, og dette hjelper deg å rense din kropp på hvert nivå. Fordi kultivering beror på ens egen innsats, mens omvandling av gong blir gjort av mesteren, benytter vi ikke ritualet med guanding.

Det er også noen som tilber mesteren for å bli formelt godtatt som disipler. Mens jeg snakker om dette, nevner jeg at mange vil at jeg formelt skal godta dem som disipler. Denne perioden i historien er ikke som under Kinas føydalsamfunn. Skulle det å knele ned og bukke dypt være å ta noen som mester? Vi praktiserer ikke dette ritualet. Mange tenker: "Om jeg kneler, brenner røkelse og tilber Buddha med et rett hjerte, vil min gong øke." Jeg finner det ganske tåpelig. Genuin kultivering beror kun på en selv, så det er nytteløst å be om noe. Du behøver ikke å tilbe Buddha eller brenne røkelse. Så lenge du virkelig kultiverer ifølge standarden for en utøver, vil Buddha bli veldig glad over å se deg. Om du alltid gjør dårlige gjerninger andre steder, vil han avsky å se deg selv om du brenner røkelse og bukker dypt for ham. Er ikke dette sant? Genuin kultivering beror på en selv. Hva er nytten av å bukke dypt og tilbe mesteren om du gjør hva som helst når du har gått ut av denne døren? Vi bryr oss ikke om denne formaliteten i det hele tatt. Den ville til og med skade mitt rykte!

Vi har gitt alle så meget. Alle dere som virkelig kultiverer og oppfører dere strikt ifølge Dafa, så lenge dere stiller strenge krav til dere selv, vil jeg behandle dere som mine disipler. Så lenge du kultiverer Falun Dafa, behandler vi deg som disippel. Hvis du ikke kultiverer, kan vi ikke gjøre noe for deg. Hvis du ikke kultiverer, hvordan kan vi da kalle deg disippel? Det har ingenting å si om du er blant det første eller det andre kursets elever. Hvordan kan du bli vår utøver ved bare å gjøre øvelsene? For å få en frisk kropp og virkelig gjøre fremgang mot høye nivåer, må du kultivere og genuint følge vår Xinxing-standard. Derfor bryr vi oss ikke om disse formalitetene. Mine Fashen vet alt det du tenker, og de kan gjøre hva som helst. De vil ikke bry seg om deg hvis du ikke kultiverer. Hvis du kultiverer, vil de hjelpe deg hele veien, helt til slutten.

Utøvere i visse qigong-metoder som aldri har sett sine mestere, påstår at om de betaler et par hundre yuan og bukker dypt i en viss retning, er det godt nok. Er ikke dette å lure seg selv så vel som andre? Disse menneskene blir til og med veldig trofaste fra da av og forsvarer og beskytter metoden og mesteren sin. De forteller også andre at de ikke skal studere andre metoder. Jeg finner det ganske tåpelig. Det er også noen som berører issen, såkalt mo ding. Ingen vet hvilken effekt denne berøringen har.

Ikke bare er de falske alle de som lærer ut sin metode under tantrismens flagg. Alle de som lærer ut qigong i buddhismens navn, er også det. Tenk alle at i flere tusen år har kultiveringsmetodene i Buddhismen hatt denne formen. Hvordan kan det fremdeles være buddhisme om noen endrer den? Kultiveringsmetoder er for seriøs Buddha-kultivering, og de er ekstremt kompliserte. En liten endring vil forårsake kaos. Fordi forvandling av gong er svært komplisert, og menneskers følelser ikke er noe, kan man ikke kultivere etter hvordan man føler seg. Munkenes religiøse former er en kultiveringsmetode. Om den endres, er det ikke noe fra den skolen. Det er en stor opplyst som er ansvarlig for hver skole, og hver skole har frembrakt mange store opplyste. Ingen våger lettvint og tilfeldig å endre kultiveringsmetoden i den skolen. For en ubetydelig qigong-mester, hvilken mektig dygd har han som våger å fornærme mesteren og endre en Buddha-kultiveringsmetode? Ville den fremdeles være av denne skolen om den virkelig ble forandret? Falsk qigong kan skilles ut.

Plasseringen av Det mystiske pass (xuanguan shewei)

Plasseringen (shewei) av Det mystiske pass (xuanguan) er også kalt En mystisk åpning, xuanguan yiqiao. Disse termene kan man finne i bøkene Dan Jing, Tao Zang og Xungming Guizhi . Hva handler så dette om? Mange qigong-mestere kan ikke forklare det. Det er fordi at en gjennomsnitts qigong-mester på sitt nivå ikke kan se det, og han har heller ikke tillatelse til å se det. Om en utøver vil se det, må han først nå det øverste nivået av Visdomsøyet eller høyere. En vanlig qigong-mester kan ikke nå dette nivået, og derfor kan han ikke se det. Gjennom historien har man i kultiveringskretser diskutert hva xuanguan er, hvor yiqiao, en åpning er og hvordan den plasseres. I bøkene Dan Jing, Tao Zang og Xingming Guizhi kan du se at de alle vandrer rundt grøten når de diskuterer disse teoriene uten å gi deg kjernen i det. De diskuterer fra det ene til det andre og forvirrer deg. De forklarer det ikke tydelig, fordi vanlige mennesker ikke skal få kjennskap til det essensielle.

Videre sier jeg til dere alle, og det er fordi dere er Falun Dafa-disipler at jeg sier dette: "Les aldri de dårlige og kaotiske qigong-bøkene." Jeg sikter ikke her til de tidligere nevnte klassiske skriftene, men de falske qigong-bøkene skrevet av dagens mennesker. Du bør ikke engang bla i dem. Om en ide dukker opp i dine tanker, tenker du at vel, denne setningen virker fornuftig. Straks du har tenkt den tanken, vil du bli besatt av ånder eller dyr, Futi, fra boken.. Mange bøker er skrevet under kontroll av Futi som manipulerer menneskelige begjær etter vinning og berømmelse. Det er mange, veldig mange, falske qigong-bøker. Mange er uansvarlige og skriver bøker med Futi og kaotiske saker. Vanligvis er det best heller ikke å lese de ovenfor nevnte klassiske bøkene eller beslektede klassiske skrifter, ettersom dette involverer spørsmålet om å holde seg til kun én kultiveringsmetode.

En leder fra det kinesiske vitenskapssenteret for qigong fortalte meg en historie som fikk meg til å le. Han sa at der var en person i Beijing som ofte gikk på qigong-seminarer. Etter å ha hørt mange foredrag, følte han at qigong ikke var noe mer enn det som ble sagt der. Fordi alle var på samme nivå, snakket alle om det samme. Ikke ulikt andre qigong-mestere trodde han at innholdet i qigong ikke var mer enn det! Da ville han også skrive bok om qigong. Tenk på det alle sammen, en som ikke er utøver, vil skrive bok om qigong. Nå til dags blir qigong-bøker kopiert. Etter hvert som han skrev, stoppet han opp ved spørsmålet om Det mystiske pass, xuanguan. Hvem forstår hva dette er? Til og med blant genuine qigong-mestere er det få som vet det. Han gikk for å spørre en falsk qigong-mester. Han visste ikke at han var falsk siden han ikke forstod qigong. Men om denne falske qigong-mesteren ikke kunne svare på spørsmålet, ville ikke folk da forstå at han var falsk? Derfor fant han på noe helt absurd og sa at Det mystiske pass er på toppen av penis. Det høres ganske latterlig ut. Men ikke le, for denne boken er allerede utgitt i samfunnet. Dette er for å si at dagens qigong-bøker har nådd et så latterlig stadium. Hvilken nytte har du av å lese disse bøkene? Det er ikke til noen nytte og kan bare være til skade.

Hva er "plasseringen av Det mystiske pass, xuanguan"? Når en person har nådd over mellomnivået i Trefoldige Verden Fa´s kultivering, det vil si at han kultiverer på høyt nivå i verdslige Fa, begynner det Udødelige barnet å vokse hos ham. Det Udødelige barnet og det Kultiverte barnet (yinghai) som vi viser til, er to forskjellige ting. Det Kultiverte barnet er lite og lekent og springer rundt, glad til sinns. Det Udødelige barnet beveger seg ikke. Om ikke hovedbevisstheten tar kontroll over det, sitter Det udødelige barnet stille på en lotusblomst med korslagte ben og med hendene forent i jieyin. Det udødelige barnet vokser opp fra eliksirfeltet, dantian, og kan ses på mikroskopisk nivå, til og med når det er mindre enn et knappenålshode.

I tillegg bør et annet spørsmål klargjøres. Det er bare ett genuint eliksirfelt, dantian, og det er i tian, i nedre del av buken. Det er ovenfor huiyin-punktet og nedenfor magen, inni kroppen. Mange sorter gong, mange overnaturlige evner, magiske ferdigheter, fashen, Det udødelige barnet, Det kultiverte barnet og mange andre vesen vokser opp fra dette feltet, tian.

Før i tiden snakket enkelte om øvre dantian, mellomste dantian og nedre dantian. Jeg vil si at de tok feil. Noen sier også at deres mestere har lært dem det på denne måten i generasjoner, og at bøkene også sier så. La meg fortelle alle at det til og med før i tiden var søppel. Selv om noe kan ha gått i arv i flere år, kan det likevel være feil. Noen mindre kultiveringsveier har også blitt spredd blant vanlige mennesker, men de er ikke for kultivering og er ikke godt for noe. Når de kaller det øvre dantian, mellomste dantian og nedre dantian, sier de at dantian er der dan kan vokse. Er ikke dette en vits? Når en persons tanke fokuserer lenge på et sted i kroppen, vil en energimasse utvikles og skape dan. Om du ikke tror det, kan du fokusere din tanke på din arm, fokusere på den en lang stund, og det blir dan der. Noen så at det var slik og hevdet at dantian er overalt. Dette høres enda mer latterlig ut. De tror at dantian er hvor enn dan oppstår. Faktisk er det dan, ikke tian. Du får gjerne si at dan er overalt, eller at det er øvre dan, mellomste dan og nedre dan. Uansett er det bare det egentlige tian som kan utvikle utallige Fa, og det er i området i nedre del av buken. Derfor er snakket om øvre dantian, mellomste dantian og nedre dantian feil. Uansett hvor ens tanke fokuseres over en lang tid, vil dan oppstå.

Det udødelige barnet vokser sakte opp fra dantian i området i nedre del av buken og blir større og større. Når det er blitt like stort som en pingpongball, kan hele kroppsformen ses tydelig, og nese og øyne er allerede formet. Når Det udødelige barnet er like stort som en pingpongball, vil det ved siden av dets kropp vokse opp en liten rund boble. Etter at det er født, vokser boblen i takt med Det udødelige barnet. Når dette barnet når en høyde av 4 cun eller omkring 10 cm, vil et lotuskronblad vise seg. Når Det udødelige barnet vokser til og blir opp mot 15 cm, er lotuskronbladene i prinsippet allerede formet, og et lag av lotusblomster viser seg. Et skinnende, gyllent barn sitter på en plate av den gylne lotusblomsten og ser veldig vakker ut. Dette er Vajra-kroppen som aldri degenerer og som kalles Buddha-kropp i Buddha-læren og Det udødelige barnet i Tao-læren.

Vår metode kultiverer og krever begge kroppsformene, den egne kroppen, benti, må likeledes forvandles. Alle vet at en Buddha-kropp ikke skal manifesteres blant vanlige mennesker. Med stor anstrengelse kan dens form åpenbares, og den kan sees som en lysgestalt med et vanlig menneskes øyne. Etter forvandlingen virker denne fysiske kroppen helt lik et vanlig menneskes kropp blant vanlige mennesker. Et vanlig menneske kan ikke se forskjell, selv om denne kroppen kan forflytte seg mellom dimensjoner. Når Det udødelige barnet når 15-16 cm, har luftboblen også vokst til den høyden, og den er gjennomsiktig som en ballong. Barnet sitter der stille i lotusstilling. På dette tidspunktet vil luftboblen forlate dantian. Fordi den er voksen og moden, vil den forflytte seg oppover. Prosessen når den beveger seg oppover, er veldig langsom, men bevegelsen kan observeres daglig. Den forflytter seg gradvis høyere og høyere. Med nøyaktig observasjon kan vi føle dens eksistens.

Når luftboblen når ens tanzhon punkt, vil den bli der en stund. Fordi mange av menneskekroppens essenser er der (hjertet er også der), vil et omfattende system formes i luftboblen. Denne essensen vil bli tilført luftboblen. Etter en stund beveger den seg igjen oppover. Når den passerer gjennom halsen, vil man føle det som om man kveles, som om alle blodkarene var blokkerte, og man vil føle seg ganske ukomfortabel og oppsvulmet. Dette vil vare et par dager. Da vil luftboblen flytte seg opp til toppen av hodet, og vi kaller det å nå niwan. Det blir sagt at det har nådd niwan, mens det faktisk er så stort som hele hodet ditt. Hodet ditt vil føles oppsvulmet. Fordi niwan er et veldig viktig sted i mennesket, må dets essens også skapes i luftboblen. Da vil luftboblen forsøke å trenge seg ut gjennom det himmelske øyets kanal, og det vil være ganske ubehagelig. Det himmelske øyet føles veldig spent og smerter mye, tinningene føles også spente, øynene føles som om de graver seg innover. Denne følelsen vil vare til luftboblen kommer ut av det himmelske øyets kanal og henger foran pannen. Dette kalles plasseringen av Det mystiske passet, xuanguan, og den henger der.

På dette tidspunktet kan de med det himmelske øyet åpent, ikke se noe. Dette er fordi at ved kultivering i Buddha-læren og Tao-læren, er dørene stengt for å fremskynde utformingen av saker inni xuanguan. Der er to hoveddører og to bakdører, og de er alle stengte. Akkurat som portene i Tiananmen i Beijing, er det to store dører på hver side. For å gjøre slik at xuanguan raskt formes og gis konkret form, blir ikke dørene åpnet, unntatt under veldig spesielle omstendigheter. En som kan se med Det himmelske øyet, kan ikke se noe ved dette tidspunktet, og det er ikke tillatt å se. Hva er hensikten med at den henger der? Fordi alle de hundrevis av meridianer i vår kropp møtes ved dette punktet, må de alle sirkulere gjennom xuanguan og så gå ut fra den. De må alle gå gjennom xuanguan. Målet er å legge et ytterligere grunnlag og forme et system med saker inni xuanguan. Fordi den menneskelige kroppen er et lite univers, vil den forme en liten verden med alt det essensielle i menneskekroppen. Men det er fremdeles bare noe som enda ikke kan tas i bruk fullt ut.

I den uvanlige skolens kultiveringsmetode er xuanguan åpen. Når xuanguan er skjøvet ut, er den som en sylinder, men den vil gradvis bli rund. Dørene på begge sidene er derfor åpne. Fordi den uvanlige skolen verken kultiverer Buddha eller Tao, må de beskytte seg selv. Der er mange mestere i Buddha-læren og Tao-læren som alle kan beskytte deg. Du behøver ikke se, og du vil heller ikke støte på problemer. Men det er ikke slik i den uvanlige skolen, for der må de beskytte seg selv. Derfor må de beholde evnen til å se. Ved denne tiden ser ens himmelske øye som gjennom et teleskop. Etter at dette systemet er formet i en måned eller så, begynner den å returnere til innsiden. Når den returnerer til innsiden av hodet, kalles dette at xuanguan shewei endrer sin posisjon.

Når xuanguan returnerer til innsiden, vil ens hode føles oppsvulmet og ukomfortabelt. Da vil det trenge seg ut gjennom ens yuzhen-punktet. Når den trenger seg ut, vil man føle seg uvel, som om hodet var todelt og åpent. Xuanguan kommer plutselig ut, og man vil da med det samme føle seg lettet. Etter at det har kommet ut, vil xuanguan henge i en veldig dyp dimensjon og eksistere i en kroppsform av en meget dyp dimensjon. Derfor vil man ikke gni seg mot det under søvn. Men det er en sak: Når xuanguan sheweu oppstår for første gang, kjenner man noe fremfor øynene. Selv om dette skjer i en annen dimensjon, føler man alltid at øynene er sløret, som om noe dekker dem, og man føler seg svært uvel. Fordi yuzhen-punktet er en veldig viktig passasje, må xuanguan også forme et system der. Så vil den returnere til innsiden av kroppen igjen. Faktum er at xuanguan yiqiao ikke bare refererer til én xuanguan-posisjon, fordi den må endre posisjon mange ganger. Når den returnerer til niwan, går den igjen nedover inni kroppen til den kommer til mingmen-punktet. Ved mingmen-punktet kommer det ut igjen.

Mingmen-punktet i menneskekroppen er et ekstremt viktig og stort punkt. Det kalles Qiao i Tao-læren og passasje av oss. Det er en stor passasje som virkelig ligner en jernport, og det er utallige lag med jernporter. Det er kjent at menneskekroppen har mange lag. Våre fysiske celler er et lag, og molekylene inni er et annet. Det er en port ved hvert lag av atomer, protoner, elektroner, den mikroskopiske partikkelen, den uendelige lille mikroskopiske partikkelen, og fra den uendelig lille mikroskopiske partikkelen ned til den ekstremt uendelig mikroskopiske partikkelen. Derfor er utallige overnaturlige evner og mange spesielle evner låst inni portene i de forskjellige lag. Andre metoder kultiverer dan. Når dan skal til å eksplodere, må mingmen-punktet først sprenges opp. Om det ikke blir sprengt opp, kan ikke de overnaturlige evnene frigjøres. Etter at xuanguan har formet et system ved mingmen-punktet, returnerer det til innsiden av kroppen igjen. Da returnerer den til nedre delen av buken. Dette kalles "xuanguan returnerer til sin posisjon."

Etter at den har returnert, går den ikke tilbake til det opprinnelige stedet. Nå har Det udødelige barnet vokst og blitt ganske stort. Luftboblen vil dekke barnet og omslutte det. Ettersom barnet vokser, vokser også xuanguan. I Tao-læren får Det udødelige barnet, når det har vokst til å bli rundt seks-sju år gammelt, tillatelse til å forlate ens kropp. Dette kalles at Det udødelige barnet blir født. Under kontroll av hovedbevisstheten kan det bevege seg rundt utenfor ens kropp. Ens fysiske kropp beveger seg ikke, og ens hovedbevissthet kommer ut. I Buddha-læren vil vanligvis Det udødelige barnet være utenfor fare når det er kultivert til å bli like stort som personen. På denne tiden får det vanligvis lov til å forlate kroppen. Nå har barnet vokst til å bli like stort som personen selv, og det er også vel beskyttet. Beskyttelsen som har ekspandert utenfor ens kropp, er xuanguan. Fordi Det udødelige barnet har vokst til å bli så stort, ekspanderer beskyttelsen naturligvis utenfor ens kropp.

Du har kanskje sett Buddha-statuer i tempel og funnet at Buddha alltid er inni en sirkel. Spesielt på Buddhas portrett er det en sirkel som Buddha sitter inni. Mange Buddha- portretter er slik, og spesielt de i gamle templer er alle slik. Hvorfor sitter Buddha inni en sirkel? Ingen kan forklare det tydelig. La meg fortelle at det er xuanguan, men nå kalles det ikke lenger xuanguan. Det kalles et "paradis", selv om det faktisk ikke er et paradis ennå, det har bare mulighetene, akkurat som en fabrikk som er klargjort, men uten å kunne produsere. Før man kan produsere, må det tilføres energi og råmaterialer. For et par år siden sa mange utøvere: "Nivået på min gong er høyere enn det til en Bodhisattva, eller nivået på min gong er høyere enn det til en Buddha." Andre som hørte dette, fant det ganske ufattelig. Faktisk var det de sa ikke ufattelig i det hele tatt, for ens gong må virkelig kultiveres til et veldig høyt nivå i den menneskelige verden.

Hvordan kan det være slik at de har nådd et nivå høyere enn en Buddha? Det kan ikke forstås så overfladisk. En slik persons gong er virkelig på et veldig høyt nivå. Det er fordi at når hans kultivering når et veldig høyt nivå, og i øyeblikket for full opplysning, vil hans gong være veldig høy. Øyeblikket før full opplysning vil åtti prosent av hans gong bli brutt ned sammen med hans xinxing-standard, og denne energien vil bli brukt til å virkeliggjøre hans paradis, et paradis som er hans eget. Alle vet at en utøvers gong, og særskilt hans xinxing-standard, er kultivert gjennom å lide utallige livslange prøvelser i vanskelige omgivelser. Den er derfor ekstremt verdifull. Åtti prosent av hans dyrebare materie blir brukt til å virkeliggjøre hans paradis. Derfor vil han, når han i fremtiden lykkes i kultiveringen, få hva enn han vil. Bare ved å holde ut hånden kan han få alt han ønsker seg. Han kan gjøre hva han vil, og allting er i hans paradis. Det er hans mektige de som er kultivert frem gjennom lidelse.

Denne personens energi kan omvandles til hva som helst etter eget ønske. Derfor, om en Buddha vil ha noe, spise noe eller leke med noe, fins alt for ham. Dette er hva han selv har kultivert frem, og det er ens Buddha-status (fowei). Uten dette kan han ikke lykkes i kultiveringen. På denne tid kan det kalles hans eget paradis, og han kan oppnå fullending og få Tao bare med de gjenværende tjue prosent av sin gong. Selv om bare tjue prosent av hans gong er igjen, er hans kropp ikke låst. Han kan enten gi opp kroppen eller beholde den, men kroppen vil allerede ha blitt forvandlet til høyenergi-substans. På denne tid viser hans store guddommelige krefter seg, og de er av makeløs styrke. Under kultivering blant vanlige mennesker er man vanligvis låst og har ingen større evner. Uansett hvor høyt ens gong-nivå er, vil man være begrenset. Nå er det annerledes.