LUNYU

Dafa er Skaperens visdom. Den er grunnlaget for skaperverket og det himmelen, jorden og universet er bygd på. Dafa omfatter alt, fra det mest mikrokosmiske til det aller mest makrokosmiske, og har ulike manifestasjoner på hvert av de kosmiske kroppenes ulike nivåer. Fra det dypeste av mikrokosmos og frem til de aller minste partiklene blir synlige, er det lag på lag med utallige partikler, fra små til store, som når helt til de ytterste nivå- ene som menneskeheten kjenner til - atomer, molekyler, planeter og galakser - og videre til det som er enda større, med partikler av ulike størrelser som former liv av ulike størrelser så vel som verdener av ulike størrelser og som finnes overalt i den kosmiske kroppen. Livene på de forskjellige planene av partikler oppfatter partiklene på det neste og større planet som planeter i sine himler, og slik er det på hvert eneste plan. For livene på universets ulike nivåer synes dette grenseløst og uendelig. Dafa har skapt tid, rom og mangfoldet av liv og arter og alle ting; det inkluderer alt og utelukker ingenting, og det er konkrete manifestasjoner på ulike nivåer av Dafas egenskap Sannhet Medfølelse Toleranse.

Uansett hvor avansert menneskenes evne til å utforske verdensrommet og undersøke liv enn er, så er kunnskapen som er oppnådd, begrenset til visse deler av denne ene dimensjonen på et lavt nivå i universet der menneskeheten eksisterer. Andre planeter ble utforsket av mennesker i førhistoriske sivilisasjoner. Men uansett hvor høyt eller langt man har fløyet, har menneskeheten aldri klart å nå bortenfor den dimensjonen som den selv eksisterer i, og den vil heller aldri kunne forstå det sanne bildet av universet. Menneskeheten kan bare forstå universets mysterier, tid-rom og menneskekroppen ved å kultivere en sann vei, virkelig nå opplysning og høyne sitt eksistensnivå. Ens moral og karakter kan høynes gjennom kultivering, og når man virkelig har lært å skille det som er godt fra det som er ondt – å skille moral fra umoral – da kan man nå bortenfor det menneskelige nivået, og da vil man se og komme i kontakt med universets realiteter så vel som livene på ulike nivåer og i andre dimensjoner.

Selv om mange ofte påstår at deres vitenskapelige streben er for å "forbedre livskvaliteten", så er det teknologisk konkurranse som driver dem. I de fleste tilfellene har de forkastet det guddommelige og de moralske retningslinjene som skulle sikre selvbeherskelse. Dette er årsaken til at sivilisasjoner i fortiden er blitt ødelagt mange ganger. Menneskenes søken er nødvendigvis begrenset til denne materielle verden, og metodene er slik at bare det som er blitt anerkjent, blir studert. Samtidig blir det som er uhåndgripelig og usynlig i den menneskelige dimensjonen, men som objektivt sett eksisterer og som virkelig og konkret åpenbarer seg i denne verden,så som åndelighet, tro, guddommelige ord og mirakler - det blir behandlet som tabu fordi folk har forkastet det guddommelige.

Hvis menneskeheten er i stand til å forbedre sin karakter, holdning og tenkning ved å forankre dette i moralverdier, vil det være mulig at sivilisasjonen vil bestå, og at mirakler til og med igjen kan skje i den menneskelige verden. Mange ganger har tidligere kulturer med både menneskelige og gudommelige sider åpenbart seg i denne verden og hjulpet folk til en mer sann forståelse av livet og universet. Ved at folk viser respekt og ærbødighet for Dafa når den manifesterer seg her i denne verden, vil de, deres rase eller deres nasjon, få velsignelse, lykke og ære. Ethvert liv som vender ryggen mot Dafa, er på den annen side ødelagt fordi det var Dafa, Universets Store Vei, som skapte den kosmiske kroppen, universet, livet og hele skaperverket. Den som kan assimilere seg med Dafa, er virkelig en god person og vil bli velsignet med god helse og et langt og lykkelig liv. Enhver som kultiverer og som kan bli ett med Dafa, er en opplyst – en guddommelig.

Li Hongzhi