FORELESNING SEKS

Kultiveringsvanvidd

I kultiveringskretser finnes uttrykket kultiveringsvanvidd. Dette har hatt stor innvirkning på allmennheten. Noen har vært så opptatt av dette at en del andre er blitt redde for å øve qigong. Når folk hører at qigong kan føre til kultiveringsgalskap, blir de altfor redde for å øve. Jeg sier dere at kultiveringsvanvidd faktisk ikke eksisterer i det hele tatt.

En del mennesker har pådratt seg besettelse fordi deres sinn ikke er rettskaffent. Deres hovedbevissthet er ute av stand til å kontrollere seg selv, og den tror at det er gong. Kroppen deres er kontrollert av ånder eller dyr som har besatt dem, som gjør dem mentalt forvirret og som får dem til å hyle og skrike. Når folk ser at qigong kan være slik, blir de redde for å øve. Det er mange som tror at dette er qigong, men hvordan kan dette være qigong? Dette er bare det laveste stadiet av å helbrede sykdommer og holde seg i form. Likevel er det veldig farlig. Hvis du blir vant til denne måten, vil din hovedbevissthet alltid være ute av stand til å kontrollere deg selv. Kroppen er da sannsynligvis kontrollert av den assisterende bevisstheten, av fremmed informasjon eller av besettende ånder osv. Da kan du komme til å engasjere deg i farlige handlinger og forårsake alvorlig skade i kultiveringskretser. Dette er forårsaket av at ens hjerte ikke er opprett og et sterkt ønske om å vise seg. Det er ikke kultiveringsvanvidd. Ingen vet hvordan noen er blitt såkalte qigong-mestere ettersom de også tror på kultiveringsvanvidd. Qigong kan faktisk ikke føre til kultiveringsvanvidd. De fleste lærer om uttrykket gjennom litterære verk, krigsromaner osv. Hvis du ikke tror det, kan du se i de gamle klassiske bøkene eller i kultiveringsbøker at det ikke finnes noe slikt i dem. Hvordan kan man bli gal av å øve? Noe slikt kan umulig skje.

Man tror vanligvis at det finnes flere former for kultiveringsvanvidd. Det jeg nettopp har nevnt, er også en form. Fordi ens hjerte ikke er rettskaffent eller man streber etter en viss qigong-tilstand for å skryte og vise seg, lokker man til seg besettende ånder eller dyr. Noen søker direkte etter overnaturlige evner eller øver falsk qigong. Når de øver, har de for vane å gi slipp på hovedbevisstheten. De blir helt ubevisste, og gir kroppen sin til andre. De blir mentalt forvirret og lar kroppen bli kontrollert av den assisterende bevisstheten eller av fremmede budskap. De oppfører seg merkelig. En slik person vil kunne hoppe ut fra en bygning eller stupe ut i vannet om han ble bedt om det. Han selv ønsker ikke engang å leve og gir gjerne kroppen sin til andre. Dette er ikke kultiveringsvanvidd, men at man kommer på avveie når man øver qigong og skyldes at man i begynnelsen gjorde det med hensikt. Mange tror at om man svaier kroppen i en ubevisst tilstand, er det qigong. Faktum er at om man øver qigong i denne tilstanden, kan det få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke qigong, men et resultat av vanlige menneskers fastholdende og streben.

En annen sak er at qi kan hope seg opp på steder i kroppen under øving, eller at qi ikke kan komme ned fra toppen av hodet, og at man da blir redd. Menneskekroppen er et lite univers. Spesielt i Tao-skolens kultiveringsmetoder vil man støte på disse problemene når qi skal gjennom et pass. Dersom qi ikke kan komme gjennom passasjen, vil den sirkulere på det stedet. Det er ikke bare i hodet, men også i andre deler av kroppen at dette kan oppstå, men hodet er det mest følsomme stedet. Qi beveger seg opp til toppen av hodet og går så nedover. Hvis qi ikke kan komme gjennom en passasje, får man følelsen av at hodet er tungt og oppsvulmet, som om man hadde en tykk hatt med qi osv. Men qi kan ikke kontrollere noe, og heller ikke kan qi forårsake problemer eller frembringe sykdommer. Mange vet ikke hva qigong egentlig er, og de kommer med mystiske påstander som har ført til en kaotisk situasjon. Noen tror at hvis qi stiger opp til toppen av hodet og ikke kan komme ned, vil man bli gal i kultiveringen, komme på avveie og så videre. Resultatet er at mange blir redde.

Hvis qi stiger opp til toppen av hodet og ikke kan komme ned, er det bare en midlertidig tilstand. For noen kan den vare i lang tid, inntil et halvt år, og fremdeles kommer ikke qi ned. Hvis dette er tilfelle, kan man finne en ekte qigong-mester som kan styre qi ned, og da kan det skje. I qigong bør du, om du opplever at qi ikke kan forsere en passasje eller komme ned, se etter årsaker innen ditt Xinxing og finne ut om du har stått på dette nivået for lenge, og om du bør oppgradere ditt Xinxing! Når du virkelig oppgraderer ditt Xinxing, oppdager du at qi kommer ned. Du kan ikke bare strebe etter å høyne din gong i den fysiske kroppen uten å legge vekt på Xinxing. Gong venter nettopp på at du skal oppgradere ditt Xinxing - bare da kan det skje en helhetlig forandring. Dersom ens qi virkelig er blokkert, vil det likevel ikke forårsake problemer. Det er ofte psykologiske faktorer som spiller inn. Likevel blir man redd når man hører den falske qigong-mesteren si at noe kan bli feil når qi går opp til toppen av hodet. Redselen kan virkelig føre denne personen i trøbbel. Når du blir redd, er det en binding til redsel. Er ikke dette en binding eller et fastholdende? Skal ikke ditt fastholdende fjernes straks det viser seg? Dess reddere du er, dess sykere ser du ut. Dette fastholdendet ditt må fjernes. Denne leksen kan lære deg at binding til redsel kan fjernes, og du kan høyne deg.

Utøvere kommer i sin fremtidige kultivering ikke til å kjenne seg fysisk vel ettersom kroppene deres utvikler mange slags gong, som alle er veldig kraftfulle og som beveger seg rundt inni kroppen. Dette vil få deg til å føle deg svært ukomfortabel på en eller annen måte. Årsaken til ditt ubehag er i hovedsak at du alltid er redd for å få en eller annen sykdom. Faktum er at det som har utviklet seg i kroppen din, er kraftfulle saker. Alt er gong, overnaturlige evner og mange levende vesener. Hvis de beveger seg rundt, vil du kjenne at det klør, smerter og at det kjennes ubehagelig etc. Nervespissene er svært følsomme, og det kan oppstå alle slags symptomer. Så lenge din kropp ikke er fullstendig omformet til høyenergisubstans, vil det kjennes på denne måten. Det bør uansett betraktes som noe godt. Hvordan kan du som utøver kultivere om du alltid betrakter deg selv som et vanlig menneske og alltid tror at du har sykdommer? Om du, når du møter en prøvelse i din kultivering, fremdeles betrakter deg selv som et vanlig menneske, vil jeg si at ditt Xinxing i det øyeblikket har sunket til et vanlig menneskes nivå. I det minste i denne spesifikke saken har du sunket til nivået for et vanlig menneske.

Som genuine utøvere bør vi se saker fra et svært høyt nivå i stedet for med vanlige menneskers oppfatninger. Når du tror at du er syk, forårsaker dette sannsynligvis at du blir syk. Dette er fordi straks du antar at du er syk, er ditt Xinxing på samme nivå som for et vanlig menneske. Qigong og genuin kultivering, særlig disse forholdene, kan ikke føre til sykdom. Alle vet at det som egentlig forårsaker sykdommer hos mennesker, er sytti prosent psykologisk og tretti prosent fysiologisk. Ofte bryter mennesket mentalt sammen først, og man lider under en tung mental byrde før sykdommen forverres drastisk. Det er vanligvis slik. For eksempel var det en person som var bundet til en seng. De tok armen hans og sa at de skulle gjøre et kutt for at det skulle blø. Etterpå satte de bind for øynene hans og rispet ham litt i håndleddet. (Det var ikke noe kutt, og han blødde ikke.) En vannkran ble åpnet slik at han kunne høre vannet dryppe, og han trodde dermed at det var hans blod som dryppet. Mannen døde kort tid etterpå. Han fikk faktisk ikke noe kutt, og han blødde ikke. Det som dryppet, var vann fra kranen. Det var psykologiske faktorer som forårsaket hans død. Hvis du alltid tror at du er syk, vil resultatet sannsynligvis være at du gjør deg selv syk. Da har ditt Xinxing allerede sunket til et vanlig menneskes nivå, og et vanlig menneske skal naturligvis ha sykdommer.

Hvis du som utøver jevnlig tror at du har en sykdom, ber du faktisk om den. Hvis du ber om en sykdom, vil den komme seg inn i kroppen din. Som utøver må ditt Xinxing være høyt. Du må ikke alltid bekymre deg for at du er syk. Å være redd for at det er en sykdom er også et fastholdende som kan skape problemer for deg. I kultiveringen må man eliminere Karma, og det er smertefullt. Hvordan kan det være komfortabelt å øke gong? Hvordan kan man ellers fjerne sine bindinger og sine fastholdende? La meg fortelle en historie fra buddhismen. Det var en gang en som etter store anstrengelser hadde kultivert til Arhat. Ettersom han var i ferd med å oppnå Rett Frukt i kultiveringen og bli en Arhat, hvorfor skulle han ikke være lykkelig? Han skulle ut av Den trefoldige verden! Slik glede er et fastholdende, et fastholdende til opprømthet. En Arhat må handle uten hensikt og ha et hjerte som ikke blir berørt. Men han falt, og hans kultivering var forgjeves. Siden han falt, måtte han starte om igjen fra begynnelsen. Han gjenopptok kultiveringen, og etter store anstrengelser lyktes han igjen. Denne gangen ble han redd og sa til seg selv: "Jeg burde ikke bli opprømt, for da faller jeg ned igjen." Med denne redselen falt han igjen. Redsel er også en slags binding.

Det er ytterligere en situasjon: Når en person er blitt psykotisk, sies det at han har kultiveringsvanvidd. En del mennesker forventer til og med at jeg skal behandle deres psykoser! Jeg sier at psykoser ikke er en sykdom, og jeg har heller ikke tid til å ta meg av slike saker. Hvorfor? Det er fordi en person med psykose ikke har noe virus. I hans kropp er det verken sykelige forandringer eller infeksjoner, og det er ikke en sykdom etter mitt syn. Psykoser oppstår når en persons hovedbevissthet blir for svak. Hvor svak da? Det er som et menneske som ikke har styr på sitt hjem. Den mentalt sykes hovedsjel er akkurat slik. Den vil ikke lenger være ansvarlig for kroppen, er alltid forvirret og kan ikke bli bevisst. På dette stadiet vil den assisterende bevisstheten eller fremmede budskap forstyrre ham. Det er så mange nivåer i hver dimensjon. Alle typer budskap vil forstyrre ham. I tillegg kan hovedsjelen ha begått dårlige gjerninger i tidligere liv, og kreditorene vil kanskje skade ham. Alt mulig kan hende. Vi vil si at det er hva psykose er. Hvordan kan jeg behandle deg? Jeg sier at det er slik man får psykoser. Hva kan man gjøre med det? Lære ham å bli bevisst, men det er veldig vanskelig å gjøre det. Dere vil se at når legen på et psykiatrisk sykehus tar opp elektrosjokkstaven, vil pasienten bli altfor redd til å ytre absurde meninger. Hvorfor er det slik? I det øyeblikket våkner personens hovedbevissthet og frykter det elektriske støtet.

Vanligvis ønsker et menneske å fortsette når det først har kommet inn døren til kultivering. Alle har Buddha-natur og et hjerte for kultivering. Derfor vil mange utøvere, når de først har lært det, kultivere for resten av livet. Det spiller ingen rolle om de kan lykkes i kultiveringen eller erverver Fa. De har uansett et hjerte for å følge Tao og vil alltid praktisere. Alle vet at de praktiserer qigong. Folk på arbeidsplassen vet det, og det er kjent i nabolaget så vel som i strøket. Men tenk på det, alle sammen: Når man snakker om genuin kultivering, hvem gjorde det for noen år siden? Ingen gjorde det. Genuin kultivering kan endre ens livsbane. Men for et vanlig menneske som bare trener qigong for å bli kvitt sykdommer og holde seg i form, hvem skulle endre hans livsbane? Er man et vanlig menneske, vil man bli syk en dag og støte på problemer en annen dag. Man kan bli psykotisk eller falle død om. Et vanlig menneskes liv er slik. Selv om du ser en person trene qigong i en park, kultiverer han i virkeligheten ikke genuint. Selv om han ønsker å kultivere til et høyt nivå, kan han ikke klare det uten å ha ervervet den ortodokse Fa. Han har bare et ønske om å kultivere mot høye nivåer. Han er fremdeles en qigong-utøver på det lave nivået hvor man behandler sykdom og holder seg i form. Ingen vil endre hans livsbane, så han vil få sykdommer. Om man ikke passer på de, vil ikke engang ens sykdommer bli helbredet. Det er ikke sant at straks en person begynner å praktisere qigong, vil han ikke lenger bli syk.

Man må virkelig kultivere og fokusere på Xinxing. Bare ved virkelig å kultivere kan ens sykdommer bli eliminert. Fordi qigong ikke er fysiske øvelser, men noe hinsides vanlige mennesker, må høyere prinsipper og høyere krav gjelde for utøverne. Man må følge disse for å nå målet. Likevel er det mange som ikke gjør dette, og de forblir vanlige mennesker. Derfor vil de fremdeles bli syke når tiden er moden. En dag kan de plutselig få blodpropp i hjernen, plutselig få den ene eller den andre sykdommen eller bli psykotiske. Alle vet at de øver qigong. Straks de blir psykotiske, vil man si at de har kultiveringsvanvidd, og denne store merkelappen vil hefte ved dem. Tenk dere, er dette fornuftig? En lekmann vet ikke hva dette virkelig innebærer. Det er vanskelig, selv for profesjonelle og for mange utøvere, å se sannheten i dette. Hvis en person blir psykotisk hjemme, kan det være mindre problematisk, selv om andre fremdeles sier at det kommer av qigong. Hvis en person blir psykotisk på øvingsstedet, er det en katastrofe. Det ville bli stemplet, og det ville være nesten umulig å fjerne stempelet på tross av iherdige forsøk. Avisene ville rapportere at qigong kan føre til kultiveringsvanvidd. Visse mennesker er imot qigong uten engang å ha sett på det: "Se, han hadde det bra da han trente der for en stund siden, og nå er han blitt slik." Som et vanlig menneske vil det skje som skal skje ham. Han kan få sykdommer eller støte på andre problemer. Er det fornuftig å legge skylden for alt på qigong? For å ta en lege på et sykehus, skulle han, bare fordi han er lege, aldri bli syk i hele sitt liv? Kan det forstås på denne måten?

Det kan derfor sies at mange mennesker gir tankeløse kommentarer uten å forstå sannheten om qigong eller prinsippene bak. Straks det er et problem, settes det alle slags stempler på qigong. Qigong har vært populært i samfunnet i svært kort tid. Mange holder fast ved dette hårdnakkete syn og fornekter, baktaler og avviser qigong. Ingen vet hvilken mentalitet disse menneskene har. De er så lei av qigong, som om det hadde noe med dem å gjøre. Straks ordet qigong nevnes, kaller de det idealistisk. Qigong er en vitenskap, og det er en høyere vitenskap. Dette skjer fordi disse menneskenes tenkemåte er altfor sta og deres kunnskaper er altfor snevre.

Det er en annen situasjon som i kultiveringskretser kalles "qigong-tilstand". En slik person er mentalt uklar, men han er ikke gal. En person i en slik tilstand er usedvanlig rasjonell. La meg først forklare hva qigong-tilstand handler om. Det er kjent at å øve qigong omfatter spørsmålet om ens medfødte grunnlag. I alle land i verden er det mennesker som tror på religioner. Gjennom flere tusen år har det vært mennesker i Kina som har trodd på buddhismen eller taoismen. De tror på at godt gjengjeldes med godt og ondt med ondt. Men en del mennesker tror ikke på dette. Spesielt under "Den store kulturrevolusjonen" ble dette kritisert og stemplet som overtro. En del mennesker betrakter alt det de ikke kan forstå, det de ikke har lært fra lærebøker, det moderne vitenskap ennå ikke har utviklet eller det den ennå ikke har forstått, som overtro. Det fantes mange slike mennesker for noen år siden, men nå er det færre av dem. Selv om det er en del fenomener du ikke erkjenner, er de allerede virkelig reflektert inn i vår dimensjon. Dere våger kanskje ikke riktig å erkjenne dette, men mange tør å snakke om det nå for tiden. De har fått vite noe om å øve qigong etter å ha hørt om det eller sett det.

Noen er til de grader sta at de vil le hjertelig av deg dersom du nevner ordet qigong. De synes at du er overtroisk og helt latterlig. Straks du tar opp fenomener innen qigong, vil de betrakte deg som svært uvitende. Selv om en slik person er full av fordommer, er hans medfødte grunnlag kanskje ikke så dårlig. Hvis han har et godt medfødt grunnlag og ønsker å øve qigong, kan hans himmelske øye åpnes på et veldig høyt nivå, og han kan også ha overnaturlige evner. Han tror ikke på qigong, men han har ingen garanti for at han ikke skal bli syk. Når han blir syk, drar han til sykehuset. Når en lege i vestlig medisin ikke kan helbrede ham, går han til en doktor i kinesisk medisin. Når doktoren i kinesisk medisin heller ikke kan helbrede ham, og når heller ingen spesielle resepter virker, vil han tenke på qigong. Han overveier: "Jeg går dit og prøver min lykke og ser om qigong kan helbrede min sykdom." Han ville komme med stor tvil. På grunn av sitt gode medfødte grunnlag øver han svært bra straks han starter å øve. Kanskje skulle en mester bli interessert i ham, og dette høyere liv i en annen dimensjon ville gi ham en hånd. I så fall åpnes plutselig hans himmelske øye eller han kommer i en tilstand av halv opplysning. Med det himmelske øye åpent på et veldig høyt nivå kan han plutselig se en del av universets virkelige forhold. Videre har han overnaturlige evner. Ville du tro, når han ser noe slikt, at hans hjerne kan takle det? Hva slags mental tilstand tror du han ville være i? Det som engang ble betraktet som overtro og absolutt umulig og latterlig når andre snakket om det, viser seg nå rett foran øynene hans, og han er virkelig i kontakt med det. Denne personens hjerne vil da ikke klare dette. Det mentale presset blir for stort. Det han sier blir ikke forstått av andre, men han tenker fortsatt rasjonelt. Men han klarer ikke balansere forholdet mellom de to sidene. Han har oppdaget at det menneskeheten gjør, er galt, mens det som blir gjort på den andre siden, vanligvis er rett. Dersom han gjør noe slik som det gjøres på den andre siden, vil folk si at han tar feil. Menneskene kan ikke forstå ham og vil si at han lider av kultiveringsvanvidd.

Han har faktisk ikke kultiveringsvanvidd. Flesteparten av dere som øver qigong, vil ikke bli slik i det hele tatt. Bare veldig fordomsfulle mennesker vil erfare denne slags qigong-tilstand. Mange av dere her har det himmelske øyet åpent, veldig mange, og mange har virkelig observert noe i andre dimensjoner. De blir ikke overrasket, føler seg svært bra, hjernen blir ikke rystet, og heller ikke er de i denne qigong-tilstanden. Når qigong-tilstanden opptrer, er denne personen veldig rasjonell, og det han sier er veldig fornuftig og logisk. Det er bare det at vanlige mennesker ikke tror på det han sier. Han kan noen ganger fortelle deg at han har sett noen som er død, og at han ble bedt om å gjøre noe. Hvordan kan et vanlig menneske tro på det? Senere forstår han at han bør holde dette for seg selv og ikke snakke om det. Når han kan håndtere forholdet mellom de to sidene riktig, vil alt være i orden. Vanligvis har slike mennesker også overnaturlige evner, men dette er heller ikke kultiveringsvanvidd.

Det er også en annen type omstendighet, kalt "sann galskap", som sjelden forekommer. Det vi refererer til som "sann galskap", gjelder ikke en person som virkelig er sinnssyk. I stedet for å ha den betydningen, angir det "kultivering av sannhet". Hva er sann galskap? Jeg vil si at man svært sjelden ser et slikt menneske blant utøverne, kanskje en av hundre tusen. Det er helt uvanlig, og det påvirker heller ikke samfunnet.

Vanligvis er det en forutsetning for "sann galskap". Forutsetningen er at dette mennesket må ha usedvanlig godt medfødt grunnlag og være en eldre person. På grunn av høy alder vil det være for sent for denne personen å kultivere. De som har svært bra medfødt grunnlag, er vanligvis her på et oppdrag og kommer fra høye nivåer. Alle er redde for å besøke det vanlige menneskelige samfunnet, ettersom man ikke kan kjenne igjen noen etter at hukommelsen er visket ut. Når han kommer til de vanlige menneskenes sosiale miljø, vil han bli påvirket av de menneskelige interessene og strebe etter berømmelse og vinning, og han vil til slutt falle ned til vanlige menneskers nivå. Det er intet håp for ham om noen gang å komme ut av dette. Derfor er alle redde, og ingen våger komme hit. Likevel er det noen som har kommet hit. Etter at de har kommet, kan de virkelig ikke oppføre seg bra blant vanlige mennesker. De snubler og faller ned til lave nivåer og begår mange dårlige gjerninger i sin levetid. Dersom man lever for å konkurrere for egen vinning, begår man mange dårlige gjerninger og skylder andre mye. Hans mester ser at han er på vei til å falle ned. Men siden han er en med Frukt Status, vil ikke mesteren la ham falle ned så lett! Hva kan gjøres? Mesteren blir urolig og finner ingen måte å få ham til å kultivere. Hvor kan man finne en mester på denne tid? Han vil måtte vende tilbake og kultivere fra start. Er ikke det lettere sagt enn gjort? Han er gammel, og det er for sent for ham å kultivere. Hvor kan han finne en kultiveringsmetode for både kropp og sjel?

Bare om han har et særdeles godt medfødt grunnlag og under disse helt spesielle og uvanlige omstendigheter, kan metoden med sann galskap anvendes på ham. Med andre ord, når det absolutt ikke finnes håp for at denne personen kan returnere til opprinnelsen på egen hånd, kan metoden med å gjøre ham sinnssyk, benyttes. Noen funksjoner i hjernen stenges av. For eksempel er vi mennesker redde for kulde og skitt. De delene av hjernen som frykter kulde og skitt, stenges av. Etter at visse deler av hjernen er blitt utilgjengelige, vil han framstå som en med mentale problemer og oppføre seg som en som virkelig er mentalt syk. Men han begår vanligvis ingen dårlige gjerninger, og heller ikke fornærmer eller slår han andre. Derimot gjør han ofte gode gjerninger, men han er grusom mot seg selv. Fordi han ikke er oppmerksom på når han blir kald, springer han rundt barføtt i snøen om vinteren i bare tynne klær. Føttene fryser og får kuldesprekker, og han får alvorlige blødninger. Ettersom han ikke er oppmerksom på skitt, tør han spise avføring og drikke urin. Jeg kjente en gang en slik person som spiste hestemøkk med god appetitt, selv om den var hardfrossen. Han kunne utstå lidelser som et vanlig menneske ikke ville kunne utstå i bevisst tilstand. Tenk bare hvor mye galskapen fikk ham til å lide. Naturligvis har slike mennesker ofte overnaturlige evner. De fleste av dem er eldre kvinner. Det var en eldre kvinne før i tiden som hadde snørte føtter for at de skulle bli mindre, men hun kunne fremdeles lett hoppe over en mur på to meter eller høyere. Da familien så at hun var gal og alltid sprang ut av huset, ville de låse henne inne. Straks familien forlot huset, åpnet hun låsen ved å peke på den med fingeren. Så sprang hun av gårde. Etter det ble hun lagt i jernlenker. Når alle forlot hjemmet, ristet hun enkelt lenkene av seg. Det var umulig å hindre henne. På denne måten led hun mye. På grunn av at hun led mye og hardt, ville hun raskt kunne tilbakebetale det hun var skyldig for urett hun hadde begått. På det meste tar det tre år, vanligvis ett eller to år, siden er det over, og lidelsene man vil ha gjennomgått vil ha vært svært store. Etterpå ville hun forstå hva som hadde skjedd, siden hun på denne måten hadde fullbyrdet sin kultivering. Da ville hun straks få åpnet sin gong, og mange slags guddommelige evner ville komme frem. Slike tilfeller er veldig sjeldne, men det har forekommet noen gjennom historien. Mennesker med alminnelig medfødt grunnlag tillates ikke å gjøre det på denne måten. Det er kjent og dokumentert i historien at det fantes sinnssyke munker og taoister, slik som historien om den sinnssyke munken som jaget Qin Hui1 ut av et tempel med en feiekost og andre historier om sinnssyke taoister. Det er mange slike klassiske historier.

Med hensyn til kultiveringsvannvidd kan vi definitivt si at det ikke eksisterer. Hvis noen kan produsere ild2, og det virkelig er slik, ville jeg si at denne personen er fremragende. Dersom en person kan tenne en ild gjennom å åpne munnen eller strekke ut hånden eller kan tenne en sigarett med fingeren, vil jeg si at det er en overnaturlig evne!

Demoniske forstyrrelser i kultiveringen

Hva er demoniske forstyrrelser i kultiveringen? Det er forstyrrelser som vi ofte støter på når vi øver qigong. Hvordan inviterer man demoniske forstyrrelser under øving? Det oppstår faktisk mange vanskeligheter når man ønsker å kultivere. Man kan simpelthen ikke lykkes med genuin kultivering uten beskyttelse fra mine Fashen. Straks du går ut av døren, kan ditt liv være i fare. Ens opprinnelige sjel blir ikke tilintetgjort. Derfor kan du i sosiale aktiviteter i tidligere liv ha stått i gjeld til noen, trakassert noen eller begått andre dårlige gjerninger. Kreditorene vil søke deg. Det sies i buddhismen at man lever på grunn av karmisk gjengjeldelse. Hvis du skylder noen noe, vil han finne deg for å få tilbakebetaling. Hvis han får for mye tilbakebetalt, gir han det overskytende tilbake til deg neste gang. Hvis en sønn ikke respekterer sine foreldre, vil de bytte roller i neste liv. Slik gjennomgår man sykluser om og om igjen. Vi har virkelig observert demoniske forstyrrelser som hindrer en fra å praktisere qigong. Alt dette har karmiske forbindelser og er ikke uten grunn. Det ville ikke være tillatt at det var slik uten en grunn.

Den vanligste formen for demonisk forstyrrelse er at dine omgivelser er relativt fredelige når du ikke øver. Ettersom du har lært deg qigong, liker du å øve. Straks du gjør den sittende meditasjonen, blir det plutselig masse bråk. Biler tuter, noen går i gangen, snakking, dører som smeller eller en radio settes på utenfor. Plutselig er det ikke stille lenger. Hvis du ikke øver qigong, er omgivelsene ganske fredfulle, men straks du begynner å trene, blir det slik. Mange av dere har ikke tenkt nærmere over dette. Hva er det virkelig som foregår? Du synes det er merkelig og blir skuffet over at du ikke kan praktisere qigong. Dette "merkelige" vil stanse din praksis. Dette er demonen som påvirker deg ved å manipulere mennesker til å forstyrre deg. Dette er den enkleste formen for forstyrrelse og har som mål å hindre deg fra å øve. Hvis du praktiserer qigong og oppnår Tao, hva med den ubetalte gjelden som du skylder andre? De kommer ikke til å tillate det, og de vil ikke la deg øve. Men dette er også en indikasjon på et bestemt nivå. Etter en tid tillates det ikke lenger at dette forekommer. Med andre ord, etter at gjelden er slitt vekk, tillates den ikke å forstyrre deg igjen. Dette er fordi at de som praktiserer kultivering i vår Falun Dafa, gjør raske framskritt, og de gjør også raske gjennombrudd i nivåer.

Det er en annen form for demonisk forstyrrelse. Dere vet at vi kan få vårt himmelske øye åpnet ved å øve qigong. Med det himmelske øyet åpent, kan en del mennesker se skremmende scener eller skremmende ansikter når de øver hjemme. Noen har bustete, langt hår og noen vil krangle med deg eller til og med gjøre forskjellige bevegelser som kan være ganske skremmende. Iblant ser man dem kravle utenfor vinduet, og de ser veldig skremmende ut. Hvordan kan en slik situasjon oppstå? Dette er en form for demonisk forstyrrelse. I vår Falun Dafa-skole er slike hendelser svært uvanlige. Kanskje skjer det for en av hundre mennesker. Flesteparten kommer ikke til å møte slike situasjoner. Fordi det ikke gagner vår praksis, tillater vi ikke at det forstyrrer deg på denne måten. I andre konvensjonelle kultiveringsmetoder er denne typen forstyrrelser det vanligste fenomenet, og de varer også i lang tid. Noen blir helt enkelt redde av dette og klarer ikke øve qigong. Man velger vanligvis å øve qigong når det er stille om kvelden. Hvis du ser en person som står rett fremfor deg og ser ut som halvt spøkelse, halvt menneske, blir du altfor redd for å øve. Vanligvis er det ingen slike fenomener i vår Falun Dafa. Men det finnes noen ytterst få spesielle unntak, ettersom visse personer er i veldig spesielle situasjoner.

Det finnes en annen slags forstyrrelse som tilhører kultiveringsmetoder som har både indre og ytre kultivering. Der kreves det at man trener både kampsport og indre kultivering. Denne kultiveringsmetoden er vanlig i Tao-skolen. Når en person har lært seg denne metoden, vil han ofte støte på demoniske forstyrrelser som man ikke møter i vanlige metoder, men bare i metodene med både indre og ytre kultivering og i kampsportmetoder. Der er det personer som oppsøker ham for å slåss. Det er mange i verden som kultiverer Tao, og mange av dem øver kampsport eller indre og ytre kultivering. En som øver kampsport kan også utvikle gong. Hvorfor det? Hvis en person slipper andre bindinger, så som til anseelse og personlig vinning, kan han også øke sin gong. Men det tar tid for ham å slutte med å konkurrere, og bindingen til konkurranse kommer til å slippes ganske langsomt. Derfor kan han lett gjøre noe som dette, og det kan til og med skje på et visst nivå: Han vet hvem som trener kampsport når han har gått inn i meditasjon. Hans opprinnelige sjel forlater da kroppen for å utfordre en annen til kamp om hvilken kampsport som er best, og en kamp bryter ut. Disse tingene inntreffer også i andre dimensjoner hvor andre kommer til ham for å slåss. Om han nekter, kan den andre faktisk drepe ham. Derfor vil det bli en kamp mellom de to. Straks han sovner, kommer noen for å utfordre ham til kamp. Derfor får han ikke sove, og nettene hans blir hvileløse. Det er faktisk på tide å slippe bindingen til å kjempe med andre. Hvis han ikke kan slippe konkurransebegjæret, vil han alltid forbli slik. Dette kan pågå i lang tid, og han kan likevel ikke komme forbi dette nivået, selv etter mange år. Han vil bli vurdert som uegnet til å fortsette å øve qigong. Når så mye energi forbrukes, vil hans fysiske kropp ikke lenger klare det, og den kan bli invalidisert. I metoder med både indre og ytre kultivering kan man oppleve en slik situasjon, og det er også meget vanlig. I vår praksis med indre kultivering, er det ingen slike situasjoner, og de tillates heller ikke å oppstå. Jeg har akkurat nevnt flere former som forekommer ganske ofte.

Det finnes ytterligere en form for demonisk forstyrrelse som enhver, inkludert enhver i vår kultiveringsmetode, kommer til å treffe på, og det er lystens demon. Dette er noe veldig alvorlig. I vanlige menneskers samfunn med ekteskaplig liv reproduserer menneskeheten seg, og det er slik menneskeheten utvikler seg. Det er følelser i menneskenes samfunn, og derfor er dette en selvfølge for vanlige mennesker. Mennesker har følelser. Å bli oppskaket er en følelse, lykke, kjærlighet, hat, like å gjøre noe, ikke like å gjøre noe, å foretrekke en fremfor en annen, hobbyer og hva man misliker, alt er følelser, og vanlige mennesker lever for følelser. Som en utøver, en som overgår vanlige mennesker, bør man bryte ut av dette og ikke dømme ut fra slike normer. Det er mange bindinger som skapes av følelser. Vi bør ta lett på dem og til slutt slippe dem fullstendig. Begjær og lyst, alt dette er menneskelige bindinger og må slippes.

For de utøverne som kultiverer blant vanlige mennesker, krever ikke vår skole at de skal bli munk eller nonne. Unge utøvere bør fremdeles stifte familie. Så hvordan skal vi behandle dette spørsmålet? Jeg har sagt at vår skole retter seg direkte mot menneskets hjerte, og det innebærer ikke at du virkelig mister noe i form av materielle fordeler. Tvert imot er det nettopp gjennom materielle fordeler blant vanlige mennesker at du kan kultivere ditt Xinxing. Det som genuint har høynet seg, er ditt Xinxing. Hvis ditt hjerte kan slippe og du kan gi opp bindingene, kan du gi slipp på alt. Når det fordres at du slipper de materielle fordelene, kan du visselig gjøre det. Hvis ditt hjerte ikke kan gi slipp, kan du ikke slippe noe. Derfor er den virkelige hensikten med kultivering å kultivere hjertet. Kultivering i templene tvinger deg til å gi opp alt dette slik at du kan kvitte deg med bindingene dine. De tvinger deg til fullstendig å forkaste alt ved ikke å la deg tenke på det. De benytter en slik metode. Men vi krever ikke at du skal gjøre det på denne måten. Vi vil at du bryr deg mindre om materielle fordeler når du møter dem. Derfor er det som kultiveres frem i vår skole, det mest solide. Vi ber dere ikke om å bli munker eller nonner. Vi kultiverer blant vanlige mennesker, og når vår metode i framtiden blir mer og mer utbredt kan ikke alle bli kvasi-munker. Det går ikke. Vår Falun Dafa krever at selvom du øver og ektefellen ikke gjør det, er det ikke tillatt at du skiller deg. Med andre ord bør vi ta lett på dette og ikke legge så mye vekt på dette som vanlige folk gjør. Særlig påvirkes og forstyrres folk av den såkalte seksuelle frigjøringen og pornografien i dagens samfunn. Noen er veldig interessert i slike saker. Som utøvere bør vi ta veldig lett på det.

Fra høye nivåers perspektiv sies det at vanlige mennesker leker med gjørme når de er i samfunnet uten å forstå at det er skittent. De leker med søle på jorden. Vi har sagt at dere ikke bør skape disharmoni i familien på grunn av dette spørsmålet. På dette stadiet er det nok at du bryr deg mindre om det, og det går bra å beholde et normalt og harmonisk ekteskapelig liv. I fremtiden, når du når et visst nivå, vil situasjonen bli ifølge tilstanden på det nivået. For øyeblikket skal det være slik det er, og det er bra om du kan gjøre som vi krever. Selvfølgelig kan du ikke følge det som pågår i samfunnet. Hvordan kan det være lov?

Det er en annen faktor i dette. Du vet at våre utøveres kropper bærer energi. Nå vil åtti til nitti prosent av deltakerne i denne klassen ikke bare få sine sykdommer helbredet, men de vil også få utviklet sin gong. Derfor bærer din kropp veldig kraftfull energi. Din gong og ditt nåværende Xinxing-nivå er ikke proporsjonale. Din gong er midlertidig høyere da den plutselig er blitt oppgradert, og nå blir ditt Xinxing oppgradert. Gradvis vil ditt Xinxing følge etter. Det er garantert at innen denne tidsperioden vil den komme etter. Derfor har vi gjort dette i forveien. Med andre ord har du en viss mengde energi. Fordi denne energien, som er kultivert fra en rettskaffen metode, utelukkende er ren og barmhjertig, føler alle som sitter her en atmosfære av harmoni og barmhjertighet. Jeg har kultivert meg selv på denne måten og bærer dette med meg. Alle som sitter her er i harmoni uten dårlige tanker i sinnet, og ingen tenker engang på å røyke en sigarett. I fremtiden bør du også følge kravene i vår Dafa, og den gong du utvikler gjennom kultivering, vil også være slik. Med din stadig økende gongstyrke vil også energien som stråler fra din kropps gong, være veldig kraftig. Selv om den ikke er så veldig sterk, vil et vanlig menneske innenfor ditt energifelt likevel tøyles av deg. Når du er hjemme vil du også kunne tøyle andre. Hele familien i hjemmet ditt vil kanskje alle tøyles av deg. Hvorfor er det slik? Du behøver ikke engang å tenke på dette ettersom feltet er rent, harmonisk, barmhjertig og av opprette tanker. Det vil ikke være lett å tenke dårlige tanker eller begå dårlige gjerninger. Feltet vil ha en slik effekt.

Tidligere sa jeg at Buddhas lys ståler over alt. Anstendig og rettskaffent klargjør det alt. Med andre ord, energien som avgis fra våre kropper, kan rette opp alle unormale tilstander. Så under dette feltets påvirkning, når du ikke tenker på disse tingene, vil din ektefelle tøyles uten å merke det. Om du ikke tenker på dette og ikke har slike tanker, vil ikke din ektefelle tenke på det heller. Men dette er ikke absolutt, for i dagens miljø vises det alt mulig på tv som, om den blir slått på, lett kan stimulere ens begjær. Men under vanlige omstendigheter kan du ha en slik tøylende effekt. I fremtiden når du har nådd kultivering på høyt nivå, vil du vite hva du skal gjøre uten at jeg forteller deg det. Da vil det være en annen tilstand som sikrer et harmonisk liv. Du burde derfor ikke bekymre deg for mye om dette, ettersom det å være overdrevent bekymret, også er en binding. Mellom ektefeller er det ikke spørsmål om erotikk, men det er begjær. Det vil være bra så lenge du kan ta lett på dette og beholde et balansert hjerte.

Så hvilke lyst-demoner vil man treffe på? Hvis din meditasjonsevne, ding3, ikke er tilstrekkelig, vil de dukke opp i drømmene dine når du sover. Mens du sover eller sitter i meditasjon, vil de plutselig dukke opp. Hvis du er mann, vil en skjønnhet dukke opp. Hvis du er kvinne, vil drømmemannen dukke opp. Men de vil være nakne. Så fort dine tanker blir berørt, vil du kanskje ejakulere og gjøre det til en realitet. Tenk på det alle: I vår kultiveringsmetode brukes energi fra blodets essens til å kultivere ens liv og kropp, og du kan ikke ejakulere slik hele tiden. Samtidig har du ikke klart sexbegjærets test. Hvordan kan det være holdbart? Derfor forteller jeg dere at alle vil møte dette, og det er garantert. Mens jeg har undervist Fa, har jeg allerede sendt veldig kraftfull energi til din hjerne. Du husker kanskje ikke eksakt hva jeg har sagt når du har gått ut av døren, men du vil huske hva jeg har sagt når du virkelig møter dette problemet. Så lenge du anser deg selv som utøver, vil du huske det umiddelbart og kunne beherske deg, og da vil du klare denne testen. Hvis du ikke klarer testen første gang, vil det være vanskelig å klare den andre gang. Men det er også de tilfellene hvor man feiler den første testen og angrer veldig når man våkner. Kanskje vil denne tanken og sinnstilstanden gjøre et sterkt inntrykk på din tankegang. Når du igjen støter på problemet, vil du være i stand til å kontrollere deg selv og klare testen. Hvis en som feiler testen ikke bryr seg om det, vil det bli enda vanskeligere å klare det senere. Det er definitivt slik.

Denne formen for forstyrrelse kan enten komme fra demoner eller fra mesteren som forvandler et objekt til et annet for å teste deg. Begge formene eksisterer fordi alle må klare denne testen. Vi begynner kultivering som vanlige mennesker. Det første steget er denne testen, og alle vil møte dette. La meg gi dere et eksempel. Da jeg underviste en klasse i Wuhan,4 var det en tretti år gammel mann der. Rett etter forelesningen dro han hjem og satte seg i lotusstilling. Han kom raskt inn i en tilstand av dyp ro, ding. Da så han plutselig Buddha Amitabha dukke opp på den ene siden og Lao Zi på den andre. Dette er hva han sa i sin erfaringsberetning. Etter at de dukket opp, så de begge på ham uten å si et ord. Så forsvant de. Senere dukket Bodhisattva Avalokitesvara opp med en vase i hånden. Det steg en hvit røyk opp fra vasen. Mens han satt der og så alt veldig klart, ble han ganske fornøyd. Plutselig forvandlet røyken seg til noen skjønnheter. Skjønnheter er flygende himmelske jenter som er svært tiltrekkende. De danset for ham og var virkelig flotte å se på. Han tenkte med seg selv: "Fordi jeg trener her, belønner Bodhisattva Avalokitesvara meg ved å forvandle noen skjønnheter som jeg kan se på og sender himmelske jenter som kan danse for meg." Etter at han var blitt henrykt av denne tanken, ble skjønnhetene plutselig nakne, gjorde forskjellige tilnærmelser og kom for å klemme og kjærtegne ham. Våre studenters Xinxing høyner seg veldig raskt og i dette øyeblikk våknet han til. Den første tanken som kom til ham var: "Jeg er ikke et vanlig menneske. Jeg er en utøver. Du burde ikke behandle meg slik, for jeg er en Falun Dafa-utøver." Straks denne tanken kom, svusj, forsvant alle plutselig ettersom de alle var forvandlede illusjoner uansett. Da dukket Buddha Amitabha og Lao Zi opp igjen. Lao Zi pekte på denne utøveren og sa til Buddha Amitabha med et smil: "Denne guttungen kan læres opp." Det betyr at denne unge mannen er god og kan læres.

Gjennom historien, eller fra høyere dimensjoners perspektiv, har spørsmålet om lyst og sexbegjær vært kritisk for å avgjøre om en person kan kultivere eller ikke. Derfor må vi virkelig ta lett på og være likegyldige til dette. Ettersom vi kultiverer blant vanlige mennesker, ber vi deg ikke om å gi det opp fullstendig, i alle fall ikke på det nåværende stadiet. Men du bør bry deg mindre om det og ikke gjøre som du gjorde tidligere. Som utøver bør man være slik. Når enn det er forstyrrelser i en eller annen form i qigong-treningen, må du se etter årsakene inni deg selv og finne ut hva du ennå ikke har gitt opp.

Demonisk forstyrrelse fra eget sinn

Hva er "demonisk forstyrrelse fra eget sinn?" En menneskekropp har et fysisk felt i hvert nivås dimensjon. I et spesielt felt kan allting i universet reflekteres som skygger inn i ditt dimensjonsfelt. Selv om de er skygger, er de også av materiell eksistens. Allting innen ditt dimensjonsfelt styres av tankene i din hjerne. Det vil si at om du rolig ser noe med det himmelske øyet uten å bruke tankene, er det du observerer sant. Straks du begynner å tenke bare litt, vil det du ser, være feilaktig. Dette kalles demonisk forstyrrelse fra eget sinn, det kalles også forvandling følger sinnet. Dette oppstår fordi noen utøvere ikke klarer å betrakte seg selv som utøvere og ikke klarer å kontrollere seg selv. De streber etter overnaturlige evner og holder fast ved ubetydelige ferdigheter, de henger til og med fast i å lytte til ting fra andre dimensjoner. De henger fast i streben etter disse tingene. Denne typen person utvikler lettest demonisk forstyrrelse fra eget sinn, og han faller også lettest til lave nivåer. Uansett hvor høyt ens kultiveringsnivå er vil man, straks dette problemet oppstår, falle helt til bunnen og til slutt bli ruinert. Dette er et ekstremt alvorlig spørsmål. Det er ulikt andre områder hvor man, dersom man feiler en Xinxing-test en gang, kan reise seg fra fallet og fortsette å kultivere. Men det er ikke tilfellet med demonisk forstyrrelse fra eget sinn, man vil ha ruinert dette livet. Spesielt for utøverne med det himmelske øyet åpent på et visst nivå, kan dette problemet lett oppstå. Det er også noen som alltid blir forstyrret av fremmede budskap i sin bevissthet, og de tror hva enn de fremmede budskap forteller dem. Dette problemet kan også finne sted. Derfor vil noen av dere med det himmelske øyet åpent, bli forstyrret av alle slags budskap fra ulike steder.

La meg gi deg et eksempel. Det er veldig vanskelig å være uberørt i sitt hjerte på et lavt nivå i kultiveringen. Du kan kanskje ikke se tydelig hvordan din mester ser ut. En dag ser du kanskje plutselig en stor, høy udødelig. Han gir deg et par komplimenter og lærer deg noen ting. Hvis du aksepterer det, vil din gong bli rotet til. Så fort du blir henrykt og aksepterer ham som din mester, vil du gå med ham. Men han har heller ikke oppnådd Rett Frukt. I den dimensjonen kan hans kropp forvandles til å bli stor eller liten. Med dette for dine øyne og ved å se denne store udødelige, vil du bli virkelig begeistret. Med denne begeistringen, går du ikke for å lære av ham? Det er veldig vanskelig å redde en utøver hvis han ikke kan føre seg ordentlig, og han kan lett ødelegge seg selv. De himmelske skapningene er alle udødelige, men de har heller ikke oppnådd Rett Frukt og vil fortsette å gå igjennom samsara på samme måte. Hvis du tilfeldig tar en slik skapning som din mester og følger ham, hvor kan han da ta deg? Han har ikke engang oppnådd Rett Frukt. Vil ikke din kultivering være forgjeves? Til slutt vil din egen gong bli rotet til. Det er veldig vanskelig å holde sitt hjerte uberørt. Jeg forteller alle at dette er et veldig alvorlig spørsmål, og mange av dere vil møte dette problemet i fremtiden. Jeg har lært deg Fa. Det er opp til deg om du kan føre deg ordentlig. Det jeg har forklart, er en av situasjonene som kan oppstå. Ikke la ditt hjerte bli berørt når du ser en opplyst person fra en annen kultiveringsskole. Hold deg til bare én kultiveringsmetode. Om det er en Buddha, en Tao, en udødelig eller en demon skal de ikke kunne berøre ditt hjerte. Er det slik, er det bestemt et håp om å lykkes.

Demonisk forstyrrelse fra eget sinn manifesterer seg også i andre former. Du har kanskje opplevd forstyrrelser fra en slektning som er død, og at denne personen gråt og bar seg ba deg gjøre det ene eller det andre. Alt mulig kan hende. Vil ditt sinn forbli uberørt? Anta at du er veldig glad i ditt barn eller holder svært av dine foreldre. Dine foreldre er gått bort og ba deg gjøre noe... det var alt noe du ikke burde gjøre. Hvis du gjør det, vil det være til skade. Det er akkurat så vanskelig å være utøver. Det er sagt at buddhismen er i kaos. Den har til og med blandet inn slikt som å respektere foreldre og kjærlighet til barna fra konfutsianismen. Buddhismen hadde ikke dette innholdet. Hva var meningen? Ettersom ens egentlige liv er ens opprinnelige sjel, er den som gir liv til din opprinnelige sjel, din egentlige mor. I løpet av samsara har du hatt mødre som var menneskelige eller ikke-menneskelige, så mange at de ikke kan telles. Det kan heller ikke telles hvor mange sønner og døtre du har hatt gjennom dine ulike liv. Hvem er din mor? Hvem er din sønn eller datter? I det man dør gjenkjenner ingen hverandre. Men du må fremdeles betale for den karma du skylder. Mennesker er omtåket, og de klarer ikke å gi opp dette. Noen kan ikke gi slipp på sine sønner og døtre. De fortsetter å snakke om hvor gode de er, og så dør de. De snakker om hvor god mor er, men så dør hun også. Personen sørger så sterkt at han, for resten av sitt liv, nesten vil følge etter henne. Har du ikke tenkt på at dette er for å plage deg? De bruker en slik form for å hindre deg i å leve et bra liv.

Vanlige mennesker forstår kanskje ikke at om man holder fast ved dette, kan man ikke kultivere i det hele tatt. Buddhismen inneholder derfor ikke noe slikt. Vil man kultivere, må man slippe menneskelige følelser. Selvfølgelig bør vi, når vi kultiverer i vanlige menneskers samfunn, respektere våre foreldre og oppdra våre barn. Under alle omstendigheter må vi være gode og snille mot andre, ikke minst mot vår nærmeste familie. Vi bør behandle alle på samme måte. Vi må være gode mot våre foreldre og barn og være hensynsfulle mot andre på alle måter. Et slikt hjerte er uselvisk, og det er et hjerte av vennlighet og barmhjertighet. Følelser er noe for vanlige mennesker, og vanlige mennesker lever bare for følelser.

Mange mennesker klarer ikke kontrollere seg selv, og dette skaper vansker i kultiveringen. En person kan påstå at en Buddha har fortalt ham noe. Unntatt hvis fare truer ditt liv og du blir fortalt hvordan du kan eliminere den, er de demoner alle de som forteller deg at du vil få en prøvelse en dag og hvordan du kan unngå den, de som gir deg nummeret på vinnerloddet og ber deg kjøpe det, og de som oppmuntrer deg til å få fordeler i vanlige menneskers samfunn. Hvis du alltid får det som du vil blant vanlige mennesker og ikke klarer prøvelsene, vil du ikke gjøre fremsteg. Hvis du lever bra blant vanlige mennesker, hvordan kan du kultivere? Hvordan kan din karma bli omvandlet? Hvor kan du finne omgivelser hvor du kan oppgradere ditt Xinxing og omvandle din karma? Alle bør huske nøye på dette. En demon kan også prise deg og fortelle deg hvor høyt ditt nivå er, hvilken stor Buddha eller stor Tao du er og at den synes du er storartet. Alt dette er falskt. Som virkelige utøvere mot høye nivåer må dere gi opp alle fastholdende. Når dere treffer på disse problemene, må dere alle være på vakt!

Under kultiveringen vil ditt himmelske øye bli åpnet. Med Det himmelske øyet åpent får man tilhørende vanskeligheter i kultiveringen. Med Det himmelske øyet stengt har man også sine vanskeligheter i kultiveringen. Det er ikke lett å kultivere i noen av tilfellene. Når ditt himmelske øye er åpent, vil all slags informasjon forstyrre deg, og det vil virkelig være vanskelig for deg å føre deg bra. I andre dimensjoner er alt noe stort og blendende for øyet, veldig vakkert og fint, og alt kan røre ditt hjerte. Straks du blir berørt, blir du kanskje påvirket av det, og din gong vil bli rotet til. Det er ofte slik. Derfor kan følgende situasjon oppstå når en person med demonisk forstyrrelse fra eget sinn ikke klarer å føre seg bra. For eksempel er det veldig farlig straks en person utvikler en dårlig tanke. En dag blir hans himmelske øye åpnet, og han kan se ganske klart. Han tenker: "På dette treningsstedet er mitt himmelske øye mest åpent. Er jeg kanskje et uvanlig menneske? Jeg var i stand til å lære Mester Li`s Falun Dafa og har studert så bra, bedre enn alle de andre. Antakeligvis er jeg heller ikke et vanlig menneske." Denne tanken er allerede feilaktig. Han vil tenke: "Kanskje er jeg også en Buddha. Vel, la meg ta en titt på meg selv." Når han ser på seg selv, vil han virkelig se seg selv som en Buddha. Hvorfor er det slik? Det er fordi all materie innenfor dimensjonsfeltet rundt hans kropp vil bli omdannet etter hans tanker, og det kalles forvandling følger sinnet.

Alt som reflekteres fra universet, vil bli forvandlet etter ens tanker, fordi alt innenfor en persons dimensjonsfelt er under hans kommando. Det samme gjelder reflekterte bilder, som også er materiell eksistens. Denne personen tenker: "Kanskje er jeg en Buddha, og kanskje er det jeg har på meg også Buddhas klær." Da ser han at det han har på seg, virkelig er Buddhas klær. "Å, jeg er virkelig en Buddha." Han blir veldig opprømt. "Kanskje er jeg ikke engang en liten Buddha." Med et nytt blikk ser han at han er en stor Buddha. "Kanskje er jeg til og med større enn Li Hongzhi." Han ser igjen: "Å, jeg er virkelig større enn Li Hongzhi." Noen kan også høre dette med sine ører. En demon vil forstyrre ham og si: "Du er større enn Li Hongzhi. Du er så mye større enn Li Hongzhi." Han vil også tro det. Har du tenkt på hvordan du skal kultivere i fremtiden? Har du kultivert før? Hvem har lært deg kultivering? Til og med når en ekte Buddha kommer hit på oppdrag, må også han kultivere fra begynnelsen. Hans opprinnelige gong gis ikke til ham. Han vil bare kultivere raskere nå. Straks dette problemet oppstår, vil det være vanskelig for ham å hjelpe seg selv ut, og han vil med en gang utvikle dette sinn. Med dette sinnet tør han si hva som helst: "Jeg er en Buddha, og dere behøver ikke å lære fra andre. Jeg er en Buddha, og jeg vil fortelle dere hva dere skal gjøre." Han vil begynne å gjøre som dette.

Har vi ikke en slik person i Changchun? I begynnelsen var han ganske bra. Senere begynte han å gjøre seg slike ting. Han påsto at han var en Buddha. Til slutt trodde han at han var høyere enn alle andre. Dette var forårsaket av at han ikke kunne føre seg bra og et resultat av fastholdende. Hvorfor oppstår dette fenomenet? Buddhismen sier at uansett hva du ser, skal du ignorere det, fordi det er alt demoniske illusjoner, og du skal bare konsentrere deg om å meditere og stige opp i kultivering. Hvorfor lar de deg ikke se på dem og bli bundet til dem? De er redd for at dette problemet skal dukke opp. I buddhistisk kultivering er det ingen forsterkende kultiveringsmetode, og det er heller ingen veiledning i dens skrifter om hvordan du skal unngå slike forhold. Sakyamuni lærte ikke ut Dharma om dette på den tiden. For å unngå problemet med demonisk forstyrrelse fra eget sinn eller forvandling følger sinnet, kalte han alle de scener man så i kultiveringen for demoniske illusjoner. Straks et fastholdende er utviklet, kan det føre til demoniske illusjoner. Det er veldig vanskelig å gjøre seg av med dem. Dersom dette ikke blir behandlet ordentlig, vil man bli ruinert og følge en demonisk vei. Fordi han har kalt seg en Buddha, har han allerede demonisert seg selv. Til slutt vil han kanskje bli besatt av ånder eller annet og blir totalt ødelagt. Hans hjerte vil også bli umoralsk, og han vil falle helt ned. Det er mange slike mennesker. Til og med i denne klassen er det mennesker som tenker ganske høyt om seg selv akkurat nå og har en annen holdning når de snakker. Det er tabu, selv i buddhismen, å få vite hvem man selv i bunn og grunn er. Dette som jeg nå akkurat har snakket om, er enda en form for demonisk forstyrrelse. Den kalles demoniske forstyrrelser fra eget sinn eller forvandling følger sinnet. Beijing har noen slike utøvere, og det er også noen i andre regioner. De har forårsaket alvorlige forstyrrelser for utøvere.

Noen har spurt meg: "Lærer, hvorfor eliminerer du ikke dette problemet?" Tenk på det alle sammen: Hvis vi fjerner alle hindringer på din kultiveringsvei, hvordan vil du kultivere? Det er nettopp under omstendigheter med demoniske forstyrrelser at du kan vise om du kan fortsette din kultivering, bli virkelig opplyst til Tao, være uberørt av forstyrrelsene og stå støtt i denne kultiveringsmetoden. Kultivering er som store bølger som skyller over sanden. Det som blir igjen til slutt, er ekte gull. Uten denne formen for forstyrrelse vil jeg si at det ville være for lett å kultivere. Etter mitt syn er din kultivering allerede for lett. De store opplyste på høyt nivå anser det trolig som urettferdig: "Hva er det du gjør? Redder du mennesker på denne måten? Det er ingen hindringer på kultiveringsveien, og man kan kultivere direkte til slutten. Er dette kultivering? Hvordan kan det tillates at man kultiverer uten forstyrrelser og blir mer og mer komfortabel i kultiveringen?" Dette er spørsmålet, og jeg har også tenkt på det. I starten tok jeg meg av mange slike demoner. Jeg har også kjent at det ikke er rett å gjøre det hele tiden. Noen sa også til meg: "Du har gjort deres kultivering for lett. De har bare sine små vanskeligheter og konflikter som finnes mellom mennesker. De har fortsatt mange fastholdende som de fremdeles ikke kan gi opp! Det er fremdeles et spørsmål om de kan forstå din Dafa når de er midt oppi forvirring og prøvelser." Det er et slikt spørsmål, og derfor vil det være forstyrrelser og tester. Jeg har nettopp fortalt om en form for demonisk forstyrrelse. Det er veldig vanskelig å virkelig redde et menneske, men veldig lett å ødelegge en person. Straks ditt hjerte ikke er rett, vil du bli ødelagt med en gang.

Din hovedbevissthet må være sterk

Fordi mennesker har begått dårlige gjerninger i tidligere liv, skaper det lidelse og nød for mennesker og det skaper karmiske hindringer for kultiverere, og derfor vil fødsel, alderdom, sykdom og død eksistere. Disse er vanlig karma. Det er en annen kraftig karma som har stor påvirkning på utøvere. Det er tanke-karma. Mennesker må tenke mens de lever sine liv. Fordi man er tapt blant vanlige mennesker, vil man ofte utvikle tanker om berømmelse, fordeler, begjær, sinne etc. Gradvis blir disse tankene til kraftig tanke-karma. Allting i andre dimensjoner har liv, og dette gjelder også karma. Når man begynner å kultivere på en rett vei, må man eliminere sin karma. Å eliminere karma betyr å få karma visket ut og forvandlet. Selvfølgelig vil karma gjøre motstand, og derfor får man vanskeligheter og hindringer. Tanke-karma kan direkte forstyrre menneskets hjerne. Fra dette kan man få tanker om å fordømme Læreren og Dafa, og man tenker kanskje også onde tanker eller banneord. Når det kommer slik er det en del utøvere som ikke forstår hva som foregår, og de tror at disse tankene kommer fra dem selv. Noen tror også at de er fra besettende ånder eller dyr, men de er ikke fra besettende ånder eller dyr. Isteden er det skapt av tanke-karma som reflekteres i personens hjerne. Det er mennesker som ikke har en sterk hovedbevissthet, og som gir etter for tanke-karma og begår dårlige gjerninger. Slike mennesker vil bli ødelagt og falle. De fleste kan imidlertid fjerne og motstå tanke-karma med sterke tanker fra seg selv (en sterk hovedbevissthet). Dette indikerer at en slik person kan reddes og skille godt fra ondt. Med andre ord har han god opplysningsevne. Min Fashen vil hjelpe ham å eliminere mesteparten av slik tanke-karma. Dette ses ganske ofte. Når det skjer, blir man testet for å se om man kan komme over slike dårlige tanker på egen hånd. Om man er besluttsom, kan karma bli eliminert.

Hjertet må være opprett

Hva er et ikke opprett hjerte? Det refererer til at man til stadighet ikke klarer å oppføre seg som utøver. En utøver møter prøvelser i kultiveringen. Når en prøvelse kommer, kan den manifestere seg som en mellommenneskelig konflikt. Det vil være spenninger, spill og lignende som direkte påvirker ditt Xinxing. Mange prøvelser opptrer slik. Hva annet vil du møte? Vi kan plutselig kjenne ubehag i våre kropper. Det er fordi det viser seg på ulike måter når du betaler tilbake karma. På et visst tidspunkt vil det være vanskelig for deg å skjelne klart om noe er sant, om noe er falskt, om din gong eksisterer, om du kan kultivere og klare det eller om det finnes Buddhaer og om de er ekte. I fremtiden vil slike situasjoner oppstå igjen for å gi deg et falskt inntrykk og gjøre slik at det virker som om de ikke eksisterer og er falske, det er for å se om du er besluttsom. Om du sier at du må være urokkelig og stø på foten, vil du med et slikt sinn når den tid kommer virkelig være urokkelig, og du vil naturlig gjøre det bra fordi ditt Xinxing allerede har hevet seg. Men du er ennå ikke så stabil. Hvis du utsettes for denne prøvelsen nå, vil du ikke forstå det i det hele tatt, og du vil heller ikke kunne kultivere videre. Prøvelser kan vise seg på mange ulike måter.

I kultiveringsforløpet må man kultivere på denne måten for å stige til høyere nivåer. En del mennesker tror at de er syke straks de føler fysisk ubehag. De klarer ikke betrakte seg selv som utøvere og anser det som sykdom om noe slikt hender dem. Hvorfor er der så mange problemer? La meg fortelle deg at mange av dem allerede er fjernet for deg, og dine prøvelser er blitt mye mindre. Hvis de ikke var blitt fjernet, hadde du kanskje allerede falt død om hvis du hadde støtt på disse problemene. Kanskje ville du ligget langflat uten å kunne røre en finger. Når du møter noen små problemer, føler du deg uvel. Men hvordan kan det være så bekvemt? For eksempel, da jeg underviste i Changshun, var det en person der med usedvanlig bra medfødt evne. Han hadde virkelig et godt utgangspunkt. Jeg fant at han var svært god og økte hans prøvelser litt slik at han raskt kunne tilbakebetale karma og bli opplyst. Jeg forberedte det på denne måten. Men en dag fikk han plutselig symptom på blodpropp i hjernen og falt om. Han kjente at han ikke kunne bevege seg og som om hans lemmer var urørlige. Han ble sendt til intensivavdelingen på sykehus. Han kunne deretter gå igjen. Tenk på det alle sammen: Med blodpropp i hjernen, hvordan kan man gå og få tilbake bevegeligheten i armer og bein så raskt? Isteden beskyldte han Falun Dafa for at det gikk galt med ham. Han tenkte ikke over hvordan han kunne bli frisk så raskt fra blodpropp i hjernen. Om han ikke hadde øvet Falun Dafa på den tiden, hadde han kanskje dødd der da han falt om. Kanskje ville han ha blitt lammet for resten av livet og virkelig fått blodpropp i hjernen.

Dette viser hvor vanskelig det er å redde et menneske. Så mye var gjort for ham, men han forsto det fremdeles ikke. Isteden sa han noe slikt. Enkelte erfarne utøvere sier: "Lærer, hvorfor føler jeg ubehag i hele kroppen? Jeg drar alltid til sykehuset for å få injeksjoner, men det hjelper ikke. Å ta medisiner hjelper heller ikke." Han var ikke engang flau over å si dette til meg! Selvfølgelig vil det ikke hjelpe. Dette er ikke sykdommer. Hvordan kan det hjelpe? Du kan bare gå i gang og få en fysisk undersøkelse. Det er ikke noe galt, men du føler deg bare uvel. Vi har en utøver som var på sykehuset. Da han skulle få en injeksjon, brakk flere sprøytespisser av. Til slutt sprutet medisinen ut av sprøyten, og spissen kunne fremdeles ikke stikkes inn. Han forstod: "Å, jeg er utøver, og jeg burde ikke ha injeksjoner." Han forstod akkurat da at han ikke skulle ha sprøyter. Derfor må du, når enn du møter prøvelser, være veldig oppmerksom på dette. Noen tenker at jeg ikke tillater dem å gå på sykehus for å bli friske, og de tenker: "Hvis du ikke lar meg dra på sykehus, vil jeg besøke en qigong-mester for å bli frisk." De anser det fremdeles som sykdom og vil gå til en qigong-mester. Hvor kan de finne en ekte qigong-mester? Om han er falsk, blir man ødelagt med det samme.

Vi har sagt: "Hvordan kan du skille mellom en falsk qigong-mester og en ekte?" Mange qigong-mestere er selvoppnevnte. Jeg har fått bekreftelse og dokumentasjon fra eksperimenter i de vitenskapelige institusjoner som var involvert. Mange qigong-mestere er falske. Det er mange av dem som bløffer og lurer mennesker. En slik falsk qigong-mester kan også helbrede sykdommer. Hvorfor kan han det? Han er besatt av en ånd eller et dyr, og uten det ville han ikke kunne lure mennesker! Besettende ånder eller dyr kan også avgi energi og behandle sykdommer. De eksisterer også som en energiform og kan veldig lett kontrollere vanlige mennesker. Men jeg har sagt: "Hva er det den besettende ånden eller dyret gir deg når det behandler din sykdom?" På det ekstremt mikroskopiske nivået bærer alt bildet av ånden eller dyret. Om den kommer på din kropp, hva vil du gjøre? "Det er lettere å invitere en udødelig enn å bli av med en."5 Vi trenger ikke bekymre oss for vanlige mennesker, ettersom de bare vil være vanlige mennesker og finne midlertidig lindring. Men du er utøver. Ønsker du ikke at kroppen din ustanselig skal renses? Når kan du bli kvitt det om det binder seg til din kropp? I tillegg har det også en viss mengde energi. Noen undrer: "Hvorfor tillater Falun at det kommer inn? Har vi ikke lærerens Fashen til å beskytte oss?" Det er et prinsipp i vårt univers: Ingen vil blande seg inn hvis du selv søker noe. Så lenge det er hva du vil, vil ingen hindre deg. Min Fashen vil stoppe deg og gi deg hint. Når den ser at du alltid er slik, vil den ikke lenger passe på deg. Hvordan kan noen tvinges til å kultivere? Du kan ikke tvinges til å kultivere. Det er opp til deg om du virkelig vil gjøre fremgang. Ingen kan gjøre noe om du ikke ønsker å høyne deg. Du har fått lære prinsippene og Fa. Hvem kan du skylde på hvis du fremdeles ikke vil høyne deg? Det er helt sikkert at verken Falun eller mine Fashen vil hindre deg om det er noe du selv vil, det er sikkert. Noen har til og med vært på andre qigong-mesteres forelesninger, og de følte seg naturligvis svært uvel da de kom hjem. Hvorfor beskyttet ikke min Fashen deg? Hvorfor gikk du dit? Ved å gå dit for å høre, søkte du ikke etter noe? Hvis du ikke lyttet med åpne ører, hvordan kunne det så komme inn i kroppen din? Noen har deformert sin Falun. La meg fortelle deg at denne Falun er verdt mer enn ditt liv. Det er et høyere liv som ikke kan skjødesløst ødelegges. Nå for tiden er det mange falske qigong-mestere, og noen av dem er svært velkjente. Jeg har fortalt administrasjonen ved det kinesiske forskningsselskapet for qigong at i eldgamle tider ble hoffet engang plaget av Da Ji.6 Den reven gjorde mange ondskapsfulle ting, men det var fremdeles ikke så ille som det de falske qigong-mesterene bedriver i dag. Det har helt enkelt brakt skade over hele landet. Hvem vet hvor mange de har rammet! Du ser at det på overflaten ser ut til å være ganske bra, men hvor mange mennesker bærer slikt på kroppen sin? De vil gi det ut til deg så du bærer det, de er helt enkelt tøylesløse. Det er derfor vanskelig for et vanlig menneske som ser på det ytre å få øye på dette.

Noen tenker kanskje: "Etter å ha deltatt i dette qigong-seminaret og hørt hva Li Hongzhi sa i dag, har jeg forstått hvor stort og dyptgående qigong er! Hvis det blir andre qigong-seminarer senere, vil jeg delta i dem også." Jeg vil si at du definitivt ikke burde gå dit. Hvis du hører på dem, vil mye dårlig gå inn gjennom ørene dine. Det er veldig vanskelig å redde et menneske, å endre din tankegang er veldig vanskelig, å justere kroppen din er også veldig vanskelig. Det er altfor mange falske qigong-mestere. Til og med en genuin qigong-mester fra en rett metode, er han virkelig ren? Noen dyr er veldig gjenstridige. Selv om de ikke kan feste seg til hans kropp, kan han heller ikke drive dem bort. Han, og spesielt hans elever, makter ikke å håndtere dette i stor skala. Når han avgir gong, er den blandet med alt mulig. Selv om han kanskje er ganske anstendig selv, er hans studenter ikke det, og de er besatt av ånder eller dyr av alle mulige slag.

Hvis du virkelig vil kultivere Falun Dafa, bør du ikke gå og høre på dem. Selvfølgelig må du bare gå om du ikke vil kultivere Falun Dafa og bare prøve ut alt mulig. Jeg vil ikke stoppe deg, ettersom du ikke er en Falun Dafa-disippel heller. Hvis noe går galt, påstå ikke at det er fordi du øver Falun Dafa. Bare når du følger kravene til Xinxing og kultiverer ifølge Dafa, er du en genuin Falun Dafa-utøver. Noen spør: "Kan jeg omgås utøvere som trener annen qigong?" La meg fortelle at de trener bare qigong, mens du kultiverer Dafa. Etter å ha deltatt på dette kurset, vil de være langt bak deg når det gjelder nivå. Denne Falun er formet gjennom mange generasjoners kultivering og har sterke og mektige krefter. Naturligvis vil det ikke bety så mye om du, når du har kontakt med dem, kan unngå å ta over noe og ikke vil ha noe fra dem, men bare være en normal venn. Hvis de virkelig bærer med seg noe ondt og dårlig, vil det være bedre at du ikke har noen kontakt med dem. Når det gjelder parforhold, tror jeg at det heller ikke vil gjøre så mye hvis din ektefelle øver en annen qigong-metode. Men det er en sak: Siden du utøver en ortodoks metode, vil din trening være til gagn for andre. Hvis din ektefelle følger en ond metode, bærer kanskje han eller hun dårlige saker i kroppen. For å trygge din sikkerhet, må han eller hun også bli renset. Allting vil bli renset for deg i andre dimensjoner. Ditt hjemmemiljø vil også bli renset. Hvis dine omgivelser ikke blir renset og alt mulig forstyrrer deg, hvordan kan du da kultivere?

Det er andre situasjoner hvor min Fashen ikke vil rense. Vi har en utøver som en dag så min Fashen komme til hans hjem. Han var henrykt: ”Lærerens Fashen er her. Lærer, kom inn.” Min Fashen sa: ”Ditt rom er for rotete, og det er for mange ting.” Så gikk den. Når det er for mange vesener i andre dimensjoner, vil min Fashen vanligvis rense dem ut for deg. Rommet hans var fullt av kaotiske qigong-bøker. Han forstod det og ryddet opp ved å brenne bøkene eller selge dem til resirkulering. Min Fashen kom da tilbake. Dette er hva denne utøveren fortalte meg.

Det er også mennesker som går for å bli spådd. Noen spør meg: ”Lærer, jeg kultiverer Falun Dafa nå. Jeg er også veldig interessert i Zhouyi og spådom. Kan jeg fremdeles bruke det?” La meg si det på denne måten: Om du bærer en viss mengde energi, vil alt du sier ha en effekt. Dersom noe ikke er slik, men du har fortalt noen at det er slik, har du kanskje begått en dårlig gjerning. Et vanlig menneske er veldig svakt. Hans budskap er ustabile og kan endre seg. Hvis du åpner munnen og sier noe til ham, kan denne prøvelsen bli virkelig. Hvis denne personen har mye karma som han må tilbakebetale, og du hele tiden forteller ham at han vil ha hell og lykke, går dét an når han ikke makter å tilbakebetale sin karma? Skader du ham da ikke? Noen kan bare ikke gi slipp på dette og holder fast ved dem som evner og ferdigheter. Er ikke det et fastholdende? Selv om du virkelig vet det, bør du som utøver opprettholde ditt xinxing og ikke tilfeldig avsløre en himmelsk hemmelighet til et vanlig menneske. Dette er prinsippet. Uansett hvordan man bruker Zhouyi for å spå, er noe av det ikke lenger sant uansett. Å forutsi på en eller annen måte, hvor noe av det er sant og noe er feilaktig, er tillatt i vanlige menneskers samfunn. Siden du er en med genuin gong, vil jeg si at du som sann utøver bør følge en høyere standard. En del utøvere leter etter noen som kan spå dem og spør: ”Kan du spå meg og se hvordan det går med meg? Hvordan er min kultivering? Har jeg noen prøvelser?” De finner andre til å spå om dette. Hvis dine prøvelser blir forutsagt, hvordan kan du høyne deg? Hele livet til en utøver er blitt endret og arrangert om. Det som kunne leses i ens hender, ansikt, fødselsdata så vel som all informasjon i ens kropp, er allerede annerledes; det er blitt endret. Hvis du går til en spåmann, vil du tro ham. Hvorfor ville du ellers gjøre det? Det han kan fortelle, er noe overfladisk om din fortid. Men hovedinnholdet har allerede forandret seg. Tenk da, hvis du går til en spåmann, hører du ikke på ham og tror på ham? Skaper ikke dette en psykologisk byrde for deg? Er det ikke et fastholdende som du belaster deg selv med om du tenker på det? Så hvordan kan du slippe dette fastholdende? Har du ikke påført deg selv en ekstra prøvelse? Vil du ikke måtte lide mer for å gi opp dette fastholdende? Hver test eller prøvelse er relatert til spørsmålet om enten progresjon eller regresjon i kultiveringen. Det er allerede vanskelig, likevel legger du til denne selvpåførte prøvelsen. Hvordan kan du overkomme den? Konsekvensen er at du antakeligvis vil møte vanskeligheter eller problemer. Det er ikke tillatt at andre ser din endrede livsvei. Hvis andre kunne se dette, eller om du ble fortalt når og hvor du vil få en prøvelse, hvordan kunne du kultivere? Derfor får andre absolutt ikke se dette i det hele tatt. Ingen fra andre kultiveringsskoler har lov til å se det heller. Ikke engang disipler fra den samme kultiveringsmetoden har lov til å se det. Ingen vil være i stand til å si det korrekt fordi livet er blitt endret – det er et liv for kultivering.

Noen spør meg om de kan lese andre religiøse bøker og andre qigong-bøker. Vi har sagt at religiøse bøker, spesielt de buddhistiske, lærer mennesker hvordan de skal kultivere sitt xinxing. Vi er også fra Buddha-skolen, så det burde ikke være noe problem. Men det er en sak som må nevnes. Mye i skriftene ble feil oversatt i oversettingsprosessen. I tillegg er mange tolkninger av skriftene også gjort fra forskjellige nivåers perspektiv, og definisjonene er tilfeldige. Det er å bringe kaos til Fa. De som tilfeldig tolket skriftene, var langt borte fra Buddhaers verden. De forstod ikke skriftenes egentlige innhold. Derfor ville de også ha ulik forståelse av spørsmå- lene. Det vil ikke være spesielt lett for deg å forstå dem skikkelig heller, og du vil ikke være i stand til å forstå dem på egen hånd. Men hvis du sier: ”Jeg er bare interessert i å studere skriftene”, og du alltid studerer skriftene, vil du kultivere i den kultiveringsskolen ettersom skriftene også har integrert gong og Fa fra den skolen. Straks du studerer, vil du kultivere i den kultiveringsskolen – det er et slikt problem. Hvis du virkelig studerer i dybden og følger den kultiveringsskolen, går du trolig inn i den skolen istedenfor i vår. Gjennom historien er det i kultiveringen blitt sagt at man ikke skal være i to kultiveringsskoler samtidig. Hvis du virkelig vil praktisere denne metoden, bør du utelukkende lese bøkene i denne kultiveringsskolen.

Når det gjelder qigong-bøker, bør du ikke lese dem hvis du vil kultivere. Spesielt bør du ikke lese qigong-bøker som er utgitt nå for tiden. Det samme gjelder slike bøker som Den Gule Keisers klassiker om alkemy, Xingming Guizhi eller Tao Zang. Selv om de ikke inneholder så mye dårlig, har de også i seg informasjon fra forskjellige nivåer. De er i seg selv også kultiveringsmetoder. Straks du leser dem, vil de gi deg noe og forstyrre deg. Hvis du finner en av deres setninger gode, vel, da vil noe komme til deg og bli lagt til din gong. Selv om det ikke er noe dårlig, hvordan vil du kultivere når noe annet plutselig legges til? Vil det ikke skape problemer? Hvis du legger en ekstra del til elektronikken i en tv, hva tror du vil skje med den tv-en? Den vil bli ubrukelig med en gang. Dette er prinsippet. I tillegg er mange qigong-bøker i dag falske og bærer informasjon av ulike slag. Da en av våre utøvere bladde i en qigong-bok, hoppet en stor slange ut av den. Selvfølgelig vil jeg ikke diskutere dette i detalj. Det jeg akkurat har forklart, er noen problemer som skyldes utøveres manglende evne til å ivareta seg selv ordentlig. Disse problemene oppstår fordi deres hjerte ikke er opprett. Det er bra for alle at vi peker på dette og lar alle få vite hva de kan gjøre og hvordan de kan skjelne, slik at problemer ikke skal oppstå i fremtiden. Selv om jeg ikke uttrykte meg så sterkt nå, bør alle være veldig oppmerksomme på dette, fordi problemer oppstår ofte akkurat her og omkring disse spørsmålene. Kultivering er ekstremt vanskelig og veldig alvorlig. Hvis du er det minste uforsiktig, kan du snuble og bli ødelagt med en gang. Derfor må ditt hjerte være opprett.

Kampsport qigong

I tillegg til de indre kultiveringsmetodene finnes det kampsport-qigong. Mens vi snakker om kampsport-qigong, må jeg understreke at det innen kultiveringskretser påstås at det finnes mange former for qigong.

Nå for tiden har det dukket opp en rekke typer qigong, som skapende-kunst-qigong, musikk-qigong, kalligrafi-qigong og danse-qigong. Det er alle mulige slag. Er alt dette qigong? Jeg finner det merkelig. Jeg vil si at det er å bringe kaos til qigong. Det er ikke bare å bringe kaos til qigong, men også simpelthen å tråkke på qigong. Hva er deres teoretiske grunnlag? Det blir sagt at mens man maler, synger, danser eller skriver, skal man være i en tilstand av transe, eller den såkalte qigong-tilstanden. Blir det qigong av dette? Det skal ikke forstås på denne måten. Er ikke det å tråkke på qigong? Qigong er en bred og omfattende lære om kultivering av menneskekroppen. Hvordan kan det å være i transe bli kalt qigong? Hva skal det da kalles om vi går på toalettet i transe? Er ikke det å tråkke på qigong? Jeg vil si at det er å tråkke på qigong. For to år siden var det såkalt kalligrafiqigong på Den orientalske helsemessen. Hva er kalligrafi-qigong? Jeg gikk over dit for å ta en titt og så en person der som skrev. Etter å ha skrevet frigjorde han litt av sin qi til hvert ord med hendene, og den frigjorte qi var helt svart. Hans sinn var opptatt av penger og berømmelse. Hvordan kunne han ha gong? Hans qi kunne heller ikke være bra. Hans skriverier ble hengt opp med dyre prislapper, og de ble alle bare solgt til utlendinger. Jeg vil si at hvem som enn kjøper dem, vil få uhell. Hvordan kan svart qi være bra? Denne personens ansikt var helt svart. Han var besatt av penger og tenkte bare på penger – hvordan kunne han ha gong? Likevel hadde denne personens visittkort en rad titler, slik som det såkalte Internasjonale Kalligrafi qigong. Jeg spør hvordan noe slikt kan kalles qigong?

Tenk på det, over åtti til nitti prosent av de som er på dette kurset vil ikke bare få sine sykdommer helbredet, men også utvikle gong, den genuine gong. Det deres kropper bærer, er allerede ganske overnaturlig. Hvis du kultiverte på egen hånd, ville du ikke kunne utvikle dette i løpet av et helt liv. Selv om en ung person skulle begynne å kultivere akkurat nå, vil han i dette livet ikke kunne utvikle det jeg har gitt, og han vil fremdeles trenge veiledning av en sann, god mester. Det har tatt oss mange generasjoner å forme denne Falun og disse mekanismene som blir installert i din kropp på en gang. Derfor sier jeg til alle at dere ikke må miste dette lett bare fordi dere har fått det lett. Dette er ekstremt verdifullt og ubetalelig. Etter denne forelesningen er det du bærer med deg ekte gong; det er en høyenergi-substans. Når du går hjem og skriver noen få ord, uansett hvordan din håndskrift er, bærer den gong! Skulle derfor alle fra denne klassen få tittelen ”mester” og bli kalligrafi-qigong-mestere? Jeg sier at man ikke skal forstå det på denne måten. Som en person med genuin gong og energi, trenger du ikke å frigi det med hensikt. Du vil etterlate energi på hva enn du berører, og alt vil skinne strålende.

Jeg så i avisen en nyhet om at det skulle holdes et kurs i kalligrafi-qigong. Jeg leste kort igjennom for å se hvordan det skulle undervises. Det stod at man først skulle regulere pusten. Etterpå skulle man sitte i 15 til 30 minutter, fokusere tanken på qi i dantian og forestille seg at man løfter qi fra dantian opp til underarmen. Så skulle man ta opp penselen og dyppe den i svart blekk. Etter det skulle man flytte qi til tuppen på penselen.Når ens tanke og intensjon nådde dit, skulle man begynne å skrive. Er ikke dette å lure mennesker? Så, skulle det ansees som qigong hvis man kan løfte sin qi noe sted? I så tilfelle burde vi, før vi skal spise et måltid, sitte i meditasjon en stund. Vi skulle så plukke opp spisepinnene og flytte qi til tuppen av pinnene for å innta måltidet. Det skulle bli kalt spise-qigong, eller hva? Det vi spiste skulle også alt sammen være energi. Jeg tar dette eksempelet bare for å forklare. Jeg kaller det å tråkke på qigong, ettersom de tar qigong som noe så overfladisk. Man kan ikke forstå qigong på denne måten.

Kampsport-qigong kan imidlertid betraktes som en selvstendig qigong-metode. Hvorfor? Fordi den er nedarvet gjennom flere tusen år og fordi den har en komplett teori for kultivering og en komplett metode for kultivering, kan den anses å være et komplett system. Til tross for dette forblir kampsport noe på det laveste nivået av de indre kultiveringsmetodene. Hard-qigong er en slags energisubstans som kun benyttes for slag og kamp. La meg gi et eksempel. Etter å ha deltatt i vårt Falun Dafa-kurs, kunne en utøver i Beijing ikke trykke på noen ting med hendene. Da han skulle kjøpe en barnevogn, ble han overrasket over at barnevognen kollapset med et brak da han undersøkte dens stødighet med hendene. Da han kom hjem og satte seg i en stol, kunne han ikke trykke hendene mot den. Hvis han gjorde det, gikk stolen i stykker. Han spurte meg hva som hadde skjedd. Jeg fortalte ham det ikke fordi jeg ikke ville at han skulle utvikle fastholdenhet. Jeg sa bare at det var helt naturlig, la det være og ignorer det siden det er bra. Hvis denne overnaturlige evnen blir brukt rett, kan en stein pulveriseres med hendene. Er ikke dette hard-qigong? Men han har aldri øvet hardqigong. I de indre kultiveringsmetodene kan disse overnaturlige evnene vanligvis utvikles. Men fordi det er vanskelig å håndtere xinxing bra, har man vanligvis ikke tillatelse til å bruke dem, selv om de er utviklet. Spesielt på et lavt nivå i kultiveringen er ens xinxing ikke blitt oppgradert. Derfor kan de overnaturlige evnene som er blitt utviklet på det lave nivået, ikke vises i det hele tatt. Ettersom tiden går og ditt nivå høyner seg, vil disse sakene ikke lenger være til noen nytte, og du vil ikke få dem.

Hvordan trener man egentlig kampsport-qigong? Når man trener kampsport-qigong må man mobilisere qi, men det er ikke lett å mobilisere qi i begynnelsen. Selv om man ønsker å mobilisere qi, er man kanskje ikke i stand til å gjøre det. Hva skal man da gjøre? Man må trene hender, begge sider av brystet, føtter, ben, armer og hode. Hvordan trener man dette? Noen slår på trær med hendene og håndflatene. Noen banker løs på steinplater. Så smertefullt det må være når knoklene slår imot, ettersom det begynner å blø med bare litt kraft! Qi kan fremdeles ikke mobiliseres. Hva skal man gjøre? Man kan begynne å svinge med armene for å føre blod til armer og hender så de sveller og strammer seg. Fastisk har de hovnet opp. Når man deretter slår på stein, vil knoklene være polstret og ikke komme i direkte kontakt med steinen. Da vil det ikke gjøre så vondt. Ettersom man fortsetter å trene, vil mesteren gi undervisning. Med tiden vil man lære å mobilisere qi. Likevel er ikke evnen til å mobilisere qi alene godt nok, for i en virkelig kamp vil ikke motstanderen vente på deg. Selvfølgelig vil man, når man kan mobilisere qi, være i stand til å motstå angrep. Man kjenner kanskje heller ingen smerte når man blir slått med en tykk klubbe. Etter å ha mobilisert qi og dirigert det ut til armene, vil de hovne opp. Allikevel er qi bare det første stadiet og det mest primitive, men den vil bli forvandlet til høyenergi-materie når man fortsetter å trene. Når den er forvandlet til høyenergi-materie, vil den gradvis forme en energimasse med stor tetthet, og denne energimassen har intelligens. Den er derfor en masse med overnaturlige evner, og det er en slags overnaturlig evne. Likevel er denne overnaturlige evnen spesialisert på å slå og forsvare seg mot slag. Den vil ikke fungere bra om den blir brukt til å behandle sykdommer. Fordi denne høyenergisubstansen eksisterer i en annen dimensjon og ikke beveger seg i vår dimensjon, går dens tid raskere enn vår. Når du slår noen, behøver du ikke å dirigere qi eller tenke på det, siden gong allerede har nådd dit. Når du prøver å avverge angrep, vil gong også være der allerede. Uansett hvor raskt du sender et slag, vil den bevege seg raskere enn det du gjør, ettersom tidsbegrepet er ulikt på de to sidene. Gjennom å trene kampsport-qigong kan man utvikle den såkalte Jern sand hånden, Sinober hånden, Vajra benet og Arhat foten.7 Dette er ferdigheter blant vanlige mennesker. Gjennom trening kan et vanlig menneske oppnå disse ferdighetene.

Den største forskjellen mellom kampsport-qigong og de indre kultiveringsmetodene er at kampsport-qigong krever trening i bevegelse, og qi beveger seg derfor under huden. Fordi man må være i bevegelse, kan man ikke komme inn i en tilstand av stillhet, og ens qi vil heller ikke gå inn i dantian. Ens qi vil bevege seg under huden og gjennom musklene. Derfor kan man verken kultivere kroppen eller evner på høye nivåer. Vår indre kultiveringsmetode krever at vi øver i en tilstand av stillhet. Tradisjonelle metoder krever at qi går inn i dantian i nedre delen av maveregionen. De krever at man øver i en tilstand av stillhet og at benti forvandles. Det kan kultivere kroppen og føre til kultivering på enda høyere nivåer.

Alle har antakeligvis hørt om kampsport-teknikker i romanene, der det skrives om Det gylne klokkeskjoldet, Jernskjorten og Å slå gjennom et poppeltre på hundre skritts avstand. Med de lette kampsportene kan man forflytte seg frem og tilbake høyt oppe. Noen kan til og med gå inn i andre dimensjoner. Eksisterer slik kampsport? Ja, det er sikkert, men ikke blant vanlige mennesker. De som virkelig har kultivert slik kampsport til høyt nivå, kan ikke vise det offentlig. Ettersom en slik person ikke bare øver kampsport og er helt bortenfor vanlige menneskers nivå, må han kultivere ifølge en indre kultiveringsmetode. Han må legge vekt på og forbedre sitt xinxing og bry seg lite om materielle interesser. Selv om han har kultivert frem slike evner, kan han ikke lenger bruke dem tilfeldig blant vanlige mennesker. Han får lov til å gjøre det når det ikke er noen andre som kan se ham. Når du leser disse romanene, fortelles det om noen som slåss og dreper for en hemmelig oppskrift for foredling av sverd, for skatter eller for kvinner. Alle fremstilles med storartede evner, og de kommer og går på mystisk vis. Men tenk, må ikke de som virkelig har slike ferdigheter innen kampsport ha kultivert dem gjennom indre kultivering? De har kultivert dem frem ved å fokusere på xinxing, og de har lenge brydd seg lite om vinning, berømmelse og alle slags begjær. Hvordan kan de drepe noen? Hvordan kan de bry seg så mye om penger og rikdom? Det er absolutt umulig. Dette er bare kunstneriske overdrivelser. Mennesker søker bare etter mental stimulans og gjør hva som helst for den trangen. Forfatterne drar fordel av dette og skriver det beste de kan for å tilfredsstille dem. Jo mer utrolige bøkene er, desto mer vil du lese dem, men det er bare kunstneriske overdrivelser. De som virkelig har slike evner i kampsport, vil ikke gjøre noe slikt, og spesielt kan de ikke vise det offentlig.

Om å skryte og vise seg

Fordi vi kultiverer blant vanlige mennesker, er det mange av våre utøvere som ikke kan gi slipp på sine bindinger. Mange bindinger er allerede blitt nesten naturlige, og folk merker dem ikke selv. Mentaliteten til å skryte og vise seg kan manifestere seg i alle situasjoner, og den kan til og med dukke opp når man gjør en god gjerning. En del mennesker drar oppmerksomheten til seg, skryter av seg selv og viser seg for å få anseelse, vinning og noen små fordeler: ”Jeg er veldig flink, jeg er en vinner.” Vi har også dette med at de som øver litt bedre, ser tydeligere med Det himmelske øyet eller gjør øvelsene litt finere enn andre, liker å skryte og vise seg.

Noen sier: ”Jeg har hørt noe fra Lærer Li.” Folk vil samle seg om ham for å høre på ham. Når han prater, legger han til etter sin egen forståelse og sprer rykter. Hva er hensikten? Det er å vise seg. Det er noen som sprer rykter fra den ene til den andre med stor interesse, som om de er vel informerte og som om mange av våre utøvere ikke forstår eller vet like mye som dem. Det er blitt naturlig for dem, og kanskje er de selv ikke klar over det. De har ubevisst denne mentaliteten til å skryte og vise seg. Hva er ellers hensikten med å spre ryktet? Noen skvaldrer om når Læreren skal vende tilbake til fjellene. Jeg kommer ikke fra fjellene. Hvilke fjell skal jeg vende tilbake til? Andre skvaldrer om at jeg en dag har sagt noe til noen, og at jeg behandler denne personen spesielt. Hva er det for nytte i å spre slikt? Det tjener ikke til noe godt i det hele tatt. Vi har sett at dette er fastholdenhet, en mentalitet til å skryte og vise seg.

En del har spurt meg om min autograf. Hva er hensikten? Det er et vanlig menneskes vane å ha noens autograf som souvenir. Hvis du ikke kultiverer, kan ikke min autograf være til noen nytte for deg. Hvert ord i min bok bærer mitt bilde og Falun, og hver setning er sagt av meg. Hva trenger du så min autograf til? Noen tenker: ”Med autografen vil Lærerens budskap beskytte meg.” De tror fremdeles på slikt som budskap. Vi bryr oss ikke om budskap. Denne boken er allerede uvurderlig. Hva mer søker du? Alt dette er refleksjoner av fastholdenhet. Dessuten er det noen som, etter å ha sett hvordan elevene som reiser med meg oppfører seg, hermer etter dem uten å vite om de er gode eller dårlige. Faktisk har det ingenting å si hvem personen er. Det finnes bare en Fa. Bare ved å handle i overensstemmelse med denne Dafa kan man følge den genuine standarden. De som jobber ved min side har ikke fått noen spesiell behandling. De er som alle andre, bare at de er personale fra forskningsselskapet. Utvikle ikke disse fastholdende. Når du har utviklet slike fastholdende, kan du ubevisst spille en rolle i å undergrave Dafa. Det sensasjonelle ryktet som du har funnet på, kan til og med føre til konflikter eller vekke andre utøveres fastholdenhet til å komme nærmere Læreren for å høre noe mer osv. Er ikke alt dette samme sak?

Hva mer kan denne trangen til å vise seg lett føre til? Jeg har undervist denne metoden i to år. Noen av våre veteraner som kultiverer Falun Dafa, vil kanskje snart nå tilstanden av Åpne Gong. Noen vil komme inn i en fase av gradvis opplysning og plutselig nå denne tilstanden. Hvorfor kunne ikke disse overnaturlige evnene komme frem tidligere? Det er fordi at selv om jeg dytter deg til et slikt høyt nivå med en gang, har du ikke fullstendig sluppet dine bindinger blant vanlige mennesker. Derfor er det ikke tillatt. Visselig er ditt xinxing blitt bemerkelsesverdig høyt, men stadig er det mange fastholdende som du ennå ikke har sluppet. Derfor får dine overnaturlige evner ikke komme frem. Etter at denne fasen er over og du er blitt stabil, vil du med en gang bli satt i en tilstand av gradvis opplysning. I denne tilstanden vil ditt Himmelske øye bli åpnet på et veldig høyt nivå, og du vil utvikle mange overnaturlige evner. La meg fortelle deg at når du virkelig kultiverer, har du faktisk allerede på begynnerstadiet utviklet mange overnaturlige evner. Du har allerede nådd et høyt nivå, og derfor har du mange overnaturlige evner. Mange av våre utøvere vil snart komme inn i denne tilstanden. Der er også noen som ikke kan nå et høyt nivå i kultiveringen. Dette er forutbestemt og avhenger av deres evne til å holde ut og hva de fysisk selv bærer med seg. Derfor vil en del mennesker åpne gong og bli opplyste, fullstendig opplyste, på et veldig lavt nivå. Det vil være slike mennesker.

Jeg taler om dette temaet slik at alle skal vite at når en sånn person dukker opp, må du ikke betrakte ham som en bemerkelsesverdig, opplyst person. Dette er et svært alvorlig spørsmål i kultiveringen. Bare ved å følge denne Dafa kan du gjøre det rette. Du må ikke følge ham eller høre på ham fordi han har overnaturlige evner, guddommelige krefter eller fordi han har evnen til å se. Du kan til og med skade ham ettersom han kan utvikle fastholdende til opprømthet og slik ende opp med å miste alt og at alt stenges. Til slutt vil han falle ned. En som har nådd Åpne Gong, kan også falle. Hvis man ikke kan oppføre seg vel, vil man også falle selv om man er opplyst. Til og med en Buddha kan falle om han ikke kan kontrollere seg selv ordentlig, for ikke å nevne en utøver som du blant vanlige mennesker! Derfor må du alltid, uansett hvor mange overnaturlige evner du har utviklet og hvor store og kraftfulle dine guddommelige evner er, oppføre deg vel. Nylig var det noen her som kunne forsvinne i det ene øyeblikket og komme tilbake i det neste. Det er akkurat slik, og til og med enda større guddommelige evner vil bli utviklet. Hva vil du gjøre i fremtiden? Som våre elever eller disipler skal dere ikke dyrke en slik person eller strebe etter dette, være seg det hender deg eller andre i fremtiden. Straks ditt sinn går feil, vil alt være over, og du vil falle. Kanskje er du til og med på et høyere nivå enn de er, men det er bare det at dine guddommelige krefter ikke har kommet frem ennå. I alle fall har du falt i dette spesielle henseendet. Derfor må alle være spesielt oppmerksomme på dette. Vi har tatt opp dette spørsmålet som et veldig viktig spørsmål fordi det snart vil bli aktuelt. Straks det oppstår, er det uakseptabelt om du ikke kan kontrollere deg selv og oppføre deg vel.

En utøver som har utviklet gong eller nådd tilstanden av Åpne Gong eller virkelig er blitt opplyst, skal ikke betrakte seg selv som spesiell. Det han ser, er ting på hans nivå. Hans kultivering har nådd til dette nivået, fordi hans opplysningsevne, xinxing-standard og visdom kunne nå dette nivået. Derfor vil han kanskje ikke tro på det som finnes på høyere nivåer. Nettopp fordi han ikke kan tro det, tenker han at det han ser er absolutt og at det bare er dette. I virkeligheten har han fremdeles en lang vei å gå, men hans nivå er akkurat her.

Noen vil åpne gong på dette nivået siden de ikke kan nå lengre i kultiveringen. Derfor kan de bare åpne gong og bli opplyste på dette nivået. Blant de som kultiverer i fremtiden, vil noen bli opplyste på de verdslige småveiene, noen vil bli opplyste på ulike nivåer, og noen vil bli opplyste til Rett Frukt. Det høyeste er å bli opplyst til Rett Frukt, og da vil man kunne se og manifestere seg på ulike nivåer. Til og med de som blir opplyste på det laveste nivået av de verdslige småveiene, vil kunne se noen dimensjoner og en del opplyste, og de kan til og med kommunisere med dem. På dette nivået skal man ikke være selvtilfreds, ettersom man med opplysning på de verdslige småveiene på de lavere nivåene, ikke kan oppnå Rett Frukt – det er sikkert. Hva kan gjøres med dette? Man kan bare forbli på dette nivået. Å kultivere mot et høyere nivå vil være for fremtiden. Hva kan man gjøre mer enn å åpne gong når man bare kan nå så høyt? Ettersom man bare kan nå så langt, hva er vitsen med å holde ens gong låst? Selv om du fortsetter å kultivere, kan du ikke nå høyere. Derfor åpnes din gong, og du har nådd slutten av din kultivering. Det kommer til å være mange slike mennesker. Uansett hva som skjer, må man opprettholde et godt xinxing. Å bare følge Dafa er det virkelig rette. Uansett om det er dine overnaturlige evner eller din gong som låses opp, alt har du fått ved å kultivere Dafa. Om du setter Dafa på andre plass og dine guddommelige krefter på første, eller om du, etter å ha nådd opplysning, tror at den ene eller den andre av dine forståelser er korrekt, eller om du til og med anser deg selv å være stor og bortenfor Dafa, vil jeg si at du allerede har begynt å falle. Da er du i fare, og det kan bli stadig verre. Da kan du virkelig være i vanskeligheter, og din kultivering kan være forgjeves. Om du ikke gjør rett, vil du falle, og din kultivering vil være forgjeves.

La meg si at innholdet i denne boken er en sammenstilling av den Fa som jeg har lært ut på flere kurs. Allting er undervist av meg, og hver setning er sagt av meg. Hvert ord ble tatt opp på kassettbånd og skrevet ned, ord for ord. Mine disipler og utøvere hjalp meg med å skrive av alt fra kassettbåndene. Jeg reviderte det deretter om og om igjen. Det er alt min Fa, og hva jeg har undervist er bare denne Fa.


FORELESNING SEKS

1 Qin Hui (chin hway) – en ond ansatt ved det kongelige hoffet i det Søndre Song dynastiet (1127 f.k. –1279 e.k.).

2 "Å fremkalle ild" – et kinesisk ordspråk som også betyr "kultiverings sinnsykdom", dette kan forstås både bokstavelig og i overført betydning her.

3 Ding (ding) – en tilstand av tomhet, men likevel ha et bevisst sinn

4 Wuhan (woo-hahn) – hovedstad i Hubei provinsen.

5 "Det er lettere å invitere en udødelig enn å bli av med en" – Kinesisk uttrykk - vanligvis brukt for å beskrive en situasjon som det er lett å komme inn i, men vanskelig å komme ut av.

6 Da Ji (dah jee) – en ond konkubine til den sisten keiseren i Shang-dynastiet (1765 f.k. – 1122 e.k.) Det er sagt om henne at hun var besatt av en reveånd, og at hun forårsaket Shan dynastiets fall.