ZHUAN FALUN

Duke Kthyer Rrotën e Ligjit

(versioni shqip)

LI HONGZHI

Version Interneti
Edicioni i Parë i Përkthimit (Prill 2004)

PËRMBAJTJA

LUNYU

LEKSIONI I PARË 

LEKSIONI I DYTË 

LEKSIONI I TRETË 

LEKSIONI I KATËRT 

LEKSIONI I PESTË 

LEKSIONI I GJASHTË 

LEKSIONI I SHTATË 

LEKSIONI I TETË 

LEKSIONI I NËNTË