ČUAN FALUN

Otáčanie kolesa Zákona

(Slovenské vydanie, Január 2005)

Li Chung-č’

Obsah

O Dafa

Prvá lekcia

Druhá lekcia

Tretia lekcia

Štvrtá lekcia

Piata lekcia

Šiesta lekcia

Siedma lekcia

Ôsma lekcia

Deviata lekcia