TOINEN LUENTO

Taivaallinen si

Monet qigong-mestarit ovat puhuneet taivaalliseen silmään (tiānmù) liittyvistä asioista. Fa kuitenkin ilmenee eri tasoilla erilaisissa muodoissa. Harjoittaja voi nähdä asioita vain sillä tasolla, jonka hän on kultivoinnissaan saavuttanut. Hän ei näe totuuksia, jotka ylittävät tämän tason, eikä usko niihin. Näin ollen hän pitää vain omalla tasollaan näkemiään asioita todellisina. Ennen kuin hänen kultivointinsa saavuttaa korkeamman tason, hän ei usko korkeampien asioiden olemassaoloon – hän ei pidä niitä uskottavina. Tämä on seurausta hänen tasostaan, eikä hänen ajattelunsa voi nousta korkeammalle. Toisin sanoen eri ihmiset ovat kuvailleet taivaallista silmää erilaisin tavoin, ja kysymyksestä on tullut hyvin sekava, eikä lopulta kukaan osaa selittää sitä selvästi. Itse asiassa taivaallista silmää ei voi kunnolla selittää alatasolla. Sen rakenne oli aikoinaan salaisuuksien salaisuus, eivätkä tavalliset ihmiset saaneet tietää siitä. Tämän vuoksi kukaan ei historian kuluessa ole paljastanut sitä. Me emme kuitenkaan puhu asiasta menneisyyden teorioiden pohjalta. Selitämme sen nykytieteen valossa ja yksinkertaisilla nyky­käsitteillä – selitämme, mistä on todella kyse.

Taivaallinen silmä, johon viittaamme, sijaitsee kulmakarvojen välissä, hieman niiden yläpuolella, ja se on yhteydessä käpyrauhaseen. Tämä on pääkanava. Kehossa on lukuisia muitakin silmiä. Tao-järjestelmän mukaan kehon jokainen ”aukko” (qiào) on silmä. Tao-järjestelmä kutsuu kehon akupunktiopisteitä ”aukoiksi”, kun taas perinteinen kiinalainen lääketiede nimittää niitä akupunktiopisteiksi. Buddha-järjestelmän mukaan kehon jokainen huokonen on silmä. Näin ollen jotkut ihmiset voivat lukea korvillaan, ja jotkut pystyvät näkemään käsillään tai takaraivollaan, ja toiset näkevät jaloillaan tai vatsallaan. Tämä kaikki on mahdollista.

Taivaallisesta silmästä puheen ollen, aloittakaamme muutamalla sanalla ihmisten tavallisesta silmäparista. Nykyään jotkut ajattelevat, että tämä silmäpari näkee kaiken materian – kaikki aineelliset asiat maailmassamme. Tämän vuoksi jotkut ovat muodostaneet itsepäisen käsityksen siitä, että vain heidän omilla silmillään näkemänsä asiat ovat konkreettisia ja todellisia, eivätkä he usko siihen, mitä he eivät pysty näkemään. Entisaikoina tällaisten ihmisten ymmärrystä pidettiin heikkona. Kaikki eivät pysty selittämään, miksi kyse on heikosta ymmärryksestä. ”Hän ei usko, ellei näe. Sehän on järkevää.” Hieman korkeamman tason näkökulmasta se ei kuitenkaan ole järkevää. Jokainen aika-avaruus koostuu materiasta. Eri aika-avaruuksilla on tietysti erilaisia aineellisia rakenteita sekä erilaisia olentoja, jotka ilmenevät eri muodoissa.

Annan teille esimerkin. Buddhalaisuudessa sanotaan maailman kaikkien ilmiöiden olevan harhaa – että ne eivät ole todellisia. Mutta missä mielessä kyse on harhasta? Millä tavoin konkreettiset, aineelliset asiat silmienne edessä ovat muka harhaa? Aineellisilla asioilla on toki todellinen olemassaolo, mutta neilmenevät aivan toisenlaisessa muodossa. Silmillämme on kyky muodostaa tämän materiaalisen ulottuvuuden asioista vakaa kuva, ja näemme ne nyt tällaisina. Tämä ei ole niiden todellinen tila, ei edes omassa ulottuvuudessamme. Miltä esimerkiksi ihminen näyttää mikroskoopin läpi? Hänen koko kehonsa on epäyhtenäinen, ja se koostuu pienistä molekyyleistä, jotka ovat aivan kuin liikkeessä olevaa hiekkaa. Elektronit kiertävät ytimiä, ja koko keho kiemurtelee ja liikkuu, eikä sen pinta ole sileä vaan epäsäännöllinen. Sama pätee kaikkiin materiaalisiin asioihin maailmankaikkeudessa, olipa kyse teräksestä, raudasta, kivestä tai mistä vain: kaikki niiden sisältämien molekyylien osat ovat liikkeessä. Ette pysty näkemään niiden kokonaista muotoa. Itse asiassa ne eivät ole vakaita. Myös tämä pöytä kiemurtelee, mutta silmänne eivät näe sen todellisuutta. Näin ollen tämä silmäpari voi luoda tällaisen väärän vaikutelman.

Kyse ei ole siitä, ettemme voisi nähdä mikrokosmisia asioita – ettei meillä olisi tätä kykyä. Ihmisillä on se syntyessään, ja he näkevät asioita tietylle mikrokosmiselle tasolle asti. Mutta juuri siksi, että meillä on nämä kaksi silmää tässä materiaalisessa ulottuvuudessa, saamme väärän vaikutelman. Ne estävät meitä näkemästä. Tämän vuoksi entisinä aikoina sanottiin, että niillä, jotka eivät tunnusta itselleen näkymättömien asioiden olemassaoloa, on heikko valaistumiskyky. Kultivointipiireissä tällaisia ihmisiä on aina pidetty harhakuvan erehdyttäminä ja eksyneinä tavallisten ihmisten keskelle. Uskonnot ovat aikojen kuluessa opettaneet näin, ja myös meidän näkökulmastamme tässä on totuuden jyvä.

Silmäparimme voi vakauttaa tämän aineellisen ulottuvuuden asiat tällaiseen tilaan, mutta muuten sillä ei ole merkittäviä kykyjä. Kun ihminen katsoo jotakin, kuva ei muodostu suoraan silmissä, vaan silmät ovat ikään kuin kameran linssi: ne toimivat vain työkaluina. Linssi pitenee tarkentaessaan kauas, ja myös silmämme tekevät suunnilleen niin. Pimeässä silmäterät laajenevat, ja kun kameralla otetaan pimeässä kuvia, sen himmenninaukko laajenee – muutoin valotus ei riitä ja kuvasta tulee liian tumma. Ulkona kirkkaassa päivänvalossa silmäterät supistuvat heti pieniksi. Muutoin häikäistyisitte ettekä näkisi mitään selkeästi. Kamera toimii saman periaatteen mukaisesti: myös sen aukon täytyy pienentyä. Sekin voi vain ottaa kuvia esineistä, ja sekin on vain työkalu. Kun näemme asioiden olomuotoja, ihmisiä tai esineitä, kuva muodostuu varsinaisesti aivoissa. Toisin sanoen informaatio silmistämme kulkee näköhermoa pitkin käpyrauhasen alueelle aivojen takaosaan ja kuvat heijastuvat sinne. Varsinaisesti näemme siis kuvia käpyrauhasemme alueella. Myös nykyinen lääketiede ymmärtää tämän.

Kun puhumme taivaallisen silmän avaamisesta, tarkoitamme näköhermon ohittamista ja kulmakarvojen välissä sijaitsevan kanavan avaamista. Tällä tavoin käpyrauhanen voi nähdä suoraan ulos. Tästä taivaallisen silmän avaamisessa on kyse. Jotkut teistä ajattelevat: ”Tuo ei ole realistista. Silmäparimme toimii kaikesta huolimatta työkaluna, ja se voi ottaa kuvia esineistä. Tämä on mahdotonta ilman silmiä.” Nykyinen anatomian tutkimus on jo saanut selville, että käpyrauhasen etuosassa on ihmissilmän täydellinen rakenne. Koska se sijaitsee kallon sisällä, sitä on nimitetty surkastuneeksi silmäksi. Kultivoinnin maailmassa suhtaudumme varauksella siihen, onko se surkastunut. Joka tapauksessa nykyinen lääketiede on tunnustanut, että ihmisaivojen keskellä on silmä. Kanava, jonka avaamme, osoittaa juuri tähän paikkaan, ja tämä sopii täysin nykylääketieteen ymmärrykseen. Kyseinen silmä ei luo väärää kuvaa asioista kuten tavalliset silmämme: se näkee minkä tahansa asian luonteen sekä materian olemuksen. Näin ollen henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki korkealla tasolla, voi läpäistä tämän ulottuvuuden ja nähdä muita aika-avaruuksia sekä näkymiä, joita tavalliset ihmiset eivät näe. Henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki alemmalla tasolla, voi nähdä asioita seinien läpi tai ihmisruumiin sisään. Sillä on tällaisia yliluonnollisia kykyjä.

Buddha-järjestelmä puhuu näkökyvyn viidestä tasosta: ne ovat ruumiillinen näkö, taivaallinen näkö, viisauden näkö, Fa-näkö ja buddha-näkö. Nämä ovat taivaallisen silmän viisi päätasoa, ja ne kaikki jaetaan ylä-, keski- ja alatasoon. Tao-järjestelmä puhuu Fa-näön 9 kertaa 9 eli 81 tasosta. Avaamme kaikkien taivaallisen silmän, mutta emme avaa sitä taivaallisen näön tasolle tai alemmas. Miksi? Vaikka istutte täällä ja olette aloittaneet kultivoinnin, aloitatte kaikesta huolimatta tavallisten ihmisten tasolta, ja teillä on paljon tavallisten ihmisten kiintymyksiä, joista ette vielä ole päässeet eroon. Jos taivaallinen silmänne avattaisiin taivaallisen näön tasolle tai alemmas, teillä olisi kykyjä, joita tavalliset ihmisetkin pitävät yliluonnollisina. Näkisitte asioita seinien läpi tai ihmisruumiin sisään. Jos antaisimme tämän kyvyn suurille joukoille ja avaisimme kaikkien taivaallisen silmän tälle tasolle, aiheuttaisimme vakavaa häiriötä tavalliselle maailmalle ja sekoittaisimme sen asioita. Valtionsalaisuudet eivät pysyisi salassa; olisi yhdentekevää, onko ihmisillä vaatteita yllään; näkisitte sisälle ihmisten koteihin, ja kulkiessanne arpajaisten ohi nappaisitte itsellenne pääpalkinnot. Se olisi kauheaa! Ajatelkaapa – jos kaikkien taivaallinen silmä avattaisiin taivaallisen näön tasolle, olisiko kyseessä enää ihmisten yhteiskunta? Yhteiskuntaa vakavasti häiritseviä ilmiöitä ei ehdottomasti sallita. Jos todella avaisin taivaallisen silmänne tälle tasolle, kenties nimittäisitte itsenne heti qigong-mestareiksi. Jotkut ihmiset ovat aina haaveilleet tulevansa qigong-mestareiksi, ja nyt heidän taivaallinen silmänsä olisi vihdoin auennut ja he näkisivät potilaiden sisään. Enkö tällöin ohjaisi teitä harhaan?

Mille tasolle näin ollen avaan taivaallisen silmänne? Avaan sen suoraan viisauden näön tasolle. Jos se avattaisiin korkeammalle tasolle, xīnxìnginne ei olisi riittävän hyvä, ja jos se avattaisiin alemmalle tasolle, se häiritsisi vakavasti tavallisen maailman asiaintilaa. Viisauden näön tasolla ette pysty näkemään asioita seinien läpi tai ihmisruumiin sisään, mutta näette toisten ulottuvuuksien näkymiä. Mitä hyötyä siitä on? Se voi lisätä luottamustanne harjoittamiseen. Kun todella näette asioita, joita tavalliset ihmiset eivät näe, tunnette niiden olevan tosiaankin olemassa. Riippumatta siitä, näettekö tällä hetkellä selvästi vai ette, taivaallinen silmänne avataan tälle tasolle, sillä se on hyväksi harjoittamiselle. Todellinen Dafan harjoittaja pääsee samaan tulokseen tätä kirjaa lukemalla, mikäli hän kurinalaisesti parantaa luonteenlaatuaan.

Mikä määrittää henkilön taivaallisen silmän tason? Asia ei ole niin, että näkisitte kaiken, kun taivaallinen silmänne on avattu. Näin se ei toimi. Tasot on luokiteltu. Mikä siis määrittää tason? Siihen vaikuttaa kolme tekijää. Ensimmäinen on se, että taivaallisessa silmässä täytyy olla kenttä, joka kulkee sisäpuolelta ulkopuolelle: nimitämme sitä ydin-qi’ksi. Mikä on sen tehtävä? Se on kuin television ruutu – jos laitatte television päälle, eikä siinä ole fosforia tai muuta loistavaa jauhetta, se on vain lamppu, joka loistaa muttei näytä kuvia. Fluoresoiva jauhe mahdollistaa kuvien näkymisen. Tämä esimerkki ei tietenkään ole aivan tarkka, koska me näemme suoraan, kun taas televisio näyttää kuvia ruudun läpi. Karkeasti ottaen kyse on kuitenkin tästä. Tämä ydin-qi on äärimmäisen arvokasta, ja se on tehty vielä hienommasta aineesta, jota jalostetaan hyveestä. Tavallisesti jokaisen ydin-qi on erilaista. Ehkä vain kaksi ihmistä kymmenestätuhannesta on samalla tasolla.

Taivaallisen silmän taso on suora ilmentymä maailmankaikkeutemme Fa’sta. Se on yliluonnollinen asia, joka liittyy läheisesti henkilön xīnxìngiin. Jos henkilön luonteenlaatu on matalalla, hänen tasonsa on matalalla – ja koska hänen tasonsa on matalalla, hän on menettänyt enemmän ydin-qi’tään. Mutta jos jonkun luonteenlaatu on korkea ja jos hän ei ole välittänyt elämässään maineesta, voitosta, ristiriidoista muiden kanssa, henkilökohtaisesta hyödystään sekä kaikenlaisista inhimillisistä tunteista ja haluista, hänen ydin-qi’nsä on luultavasti säilynyt paremmin. Kun hänen taivaallinen silmänsä aukeaa, hän näkee näin ollen selvemmin. Alle kuusivuotias lapsi näkee todella selvästi, kun hänen taivaallinen silmänsä on avattu. Sen avaaminen on myös helppoa: voin tehdä sen yhdellä lauseella.

Tavallisen maailman ”vuolaassa virrassa ja suuressa värisammiossa” ihmiset ovat menneet pilalle, joten monet asiat, joita he pitävät oikeina, ovat itse asiassa vääriä. Eivätkö kaikki halua onnellisen elämän? Tavoitellessaan onnellista elämää ihmiset kenties loukkaavat toisia, vahvistavat omaa itsekkyyttään, riistävät muiden etuja sekä käyttävät muita hyväkseen ja vahingoittavat heitä. Omien hyötyjensä vuoksi he taistelevat ja kilpailevat tavallisten ihmisten keskuudessa. Eivätkö he riko maailmankaikkeuden luonnetta vastaan? On siis mahdollista, että asiat, joita ihmiset pitävät hyvinä, eivät välttämättä ole aidosti hyviä. Aikuiset usein opettavat lapsilleen pienestä pitäen, että heidän täytyy olla nokkelia, jotta he pystyisivät pitämään puoliaan maailmalla. Mutta tämä ”nokkeluus” on maailmankaikkeuden näkökulmasta väärin. Me seuraamme asioiden luonnollista kulkua, eikä meidän pitäisi antaa painoarvoa henkilökohtaiselle voitolle. Nokkela henkilö tavoittelee omaa etuaan. ”Jos joku kiusaa sinua, mene etsimään hänen opettajansa ja vanhempansa.” ”Jos näet rahan kadulla, poimi se taskuusi” – lasta opetetaan tällä tavoin. Kasvaessaan vanhemmaksi lapsi omaksuu yhä enemmän tällaisia asioita, ja asteittain hänestä tulee tavallisessa maailmassa yhä itsekkäämpi. Hän hyötyy muiden kustannuksella ja menettää näin ollen hyvettään.

Hyve on ainetta. Se ei häviä, vaikka menetätte sitä, vaan siirtyy toisille ihmisille. Ydin-qi kuitenkin häviää. Jos joku on lapsuudessaankin ovela ja tavoittelee intohimoisesti omaa hyötyään ja voittoaan, hän ei voi nähdä selvästi taivaallisella silmällään, kun se on avautunut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei se enää koskaan onnistuisi. Miksi ei? Kultivoinnin aikana yritämme palata takaisin alkuperäiseen, todelliseen itseemme, joten sinnikkään harjoittamisen myötä voimme täydentyä ja uudistua. Tämän vuoksi teidän täytyy kiinnittää huomiota luonteenlaatuunne. Painotamme kokonaisvaltaista kehitystä ja itsenne kohottamista. Jos xīnxìnginne paranee, kaikki muu seuraa perässä. Jos se ei parane, taivaallisessa silmässänne sijaitseva pieni määrä ydin-qi’tä ei myöskään uudistu. Periaate on tämä.

Toinen tekijä on se, että jos hyvän synnynnäisen perustan omaava henkilö harjoittaa qigongia itsekseen, hänen taivaallinen silmänsä voi myös avautua. Usein ihmiset säikähtävät, kun heidän taivaallinen silmänsä aukeaa. Miksi he pelästyvät? Monilla ihmisillä on tapana harjoittaa qigongia keskiyön tienoilla – silloin, kun on pimeää ja hiljaista. Harjoittaessaan henkilö voi yllättäen nähdä suuren silmän edessään ja säpsähtää. Tämä säikähdys on melkoinen, eikä hän uskalla enää tehdä harjoituksia. Pelottavaa! Iso silmä tuijotti häntä ja räpytteli, vieläpä niin selvästi. Tämän vuoksi jotkut nimittävät sitä ”demonin silmäksi”, kun taas toiset kutsuvat sitä ”buddhan silmäksi” ja niin edelleen. Itse asiassa kyseessä on oma silmänne. Kultivointi riippuu tietysti teistä, gongin muuntaa mestarinne. Harjoittajan gongin muuntaminen on erittäin monimutkainen prosessi toisissa ulottuvuuksissa. Kehossanne ei tapahdu muutoksia vain yhdessä vaan kaikissa ulottuvuuksissa. Voisitteko tehdä sen itse? Ette. Mestari järjestää nämä asiat; sen tekee mestari. Tämän vuoksi sanomme, että ”kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne, gongin muuntaa mestarinne”. Teillä voi olla vain tällainen toive, mutta todellisuudessa mestari pitää näistä asioista huolen.

Jotkut ihmiset avaavat taivaallisen silmänsä itsenäisesti harjoittamalla. Kutsumme sitä omaksi silmäksenne, mutta ette voi itse kehittää sitä. Joillakin ihmisillä on mestari, joka kehittää heille silmän, kun hän on huomannut taivaallisen silmän auenneen. Sitä kutsutaan todelliseksi Silmäksi. Joillakin ei tietenkään ole mestaria, mutta mahdollisesti heidän ohitseen kulkee jokin mestari. Buddha-järjestelmän mukaan ”buddhia on kaikkialla”, mikä tarkoittaa, että heitä on joka puolella – heitä on niin monia. Toiset sanovat: ”Jumalolentoja on metrin korkeudella päänne yläpuolella”, mikä tarkoittaa, että heitä todella on lukemattomia. Jos ohikulkeva mestari huomaa, että olette harjoittaneet hyvin ja että taivaallinen silmänne on auki ja tarvitsette Silmän, hän kehittää teille sellaisen, mikä lasketaan kaikesta huolimatta oman kultivointinne saavutukseksi. Pelastuksen tarjoamiseen ihmisille ei liity ehtoja, hintaa, palkintoa tai mainetta. He ovat paljon ylevämpiä kuin tavallisten ihmisten roolimallit ja toimivat näin silkasta hyväntahtoisesta myötätunnosta.

Huomaatte erään asian, kun taivaallinen silmänne on auennut: silmänne tuntuvat pahasti häikäistyneiltä ja ärtyneiltä. Varsinaisesti silmänne eivät häikäisty, vaan käpyrauhasenne häikäistyy, mutta tuntuu siltä kuin kyse olisi silmistänne. Tämä johtuu siitä, ettei teillä vielä ole mainittua Silmää. Kun tämä Silmä annetaan teille, fyysiset silmänne eivät enää tunnu häikäistyneiltä. Jotkut harjoittajat voivat tuntea tai nähdä tämän Silmän. Sen luonne on sama kuin maailmankaikkeudella, joten se on viaton ja utelias. Se katsoo teihin nähdäkseen, onko taivaallinen silmänne auki ja pystyttekö näkemään sillä, ja se katsoo myös sisällenne. Tässä vaiheessa taivaallinen silmänne on auennut – säikähdätte, kun näette sen yhtäkkiä katsovan teitä. Kyseessä on oma Silmänne, ja tästä lähtien näette asioita tällä Silmällä. Vaikka taivaallinen silmänne olisi auki, ilman tätä Silmää ette pysty näkemään mitään.

Kolmas tekijä liittyy niihin eroihin, jotka ilmenevät eri ulottuvuuksissa, kun kultivointitasonne kohoaa ylemmäs. Tämä asia on se, joka todella määrittää tason. Pääkanavan lisäksi on olemassa myös monia sivukanavia, joiden kautta on mahdollista nähdä asioita. Buddha-järjestelmän mukaan kehon jokainen huokonen on silmä, kun taas Tao-järjestelmän mukaan kehon kaikki ”aukot” (qiào) – toisin sanoen kaikki akupunktiopisteet – ovat silmiä. Tämä viittaa tietysti vain erääseen Fa’n muodonmuutokseen kehossa: siihen, että voitte nähdä kehon kaikilla osilla.

Tasossa, josta nyt puhumme, ei kuitenkaan ole kyse tästä. Pää­kanavan lisäksi eri paikoissa on useita suuria sivukanavia, esimerkiksi kulmakarvojen yläpuolella, silmäluomien ylä- ja alapuolella sekä shangen-akupunktiopisteessä nenän juuressa. Ne määrittävät tason, jolle voitte murtautua. Tietysti, jos keskivertoharjoittaja näkee asioita näillä alueillaan, hän on yltänyt varsin korkealle tasolle. Jotkut ihmiset näkevät asioita myös fyysisillä silmillään. He ovat harjoituksen myötä onnistuneet täysin kultivoimaan silmänsä, joilla on erilaisia yliluonnollisia kykyjä. Mutta jos he eivät pysty käyttämään silmiään hyvin, he näkevät vain yhden asian näkemättä toisia, eikä tämä riitä mihinkään. Tämän vuoksi jotkut näkevät tämän maailman toisella silmällä ja toisen puolen toisella. Tämän (oikeanpuoleisen) silmän alapuolella ei kuitenkaan ole sivukanavaa, mikä liittyy suoraan Fa’han, sillä ihmisillä on tapana käyttää oikeaa silmäänsä tehdessään pahoja asioita. Tästä syystä minkäänlaisia sivukanavia ei ole oikean silmän alla. Viittaan edellä siis muutamiin niistä suurista sivukanavista, jotka kehittyvät maallisen Fa’n kultivoinnin aikana.

Kun henkilö saavuttaa äärimmäisen korkean tason ylimaallisen Fa’n kultivoinnissa, muodostuu silmä, joka muistuttaa verkkosilmää. Tarkemmin sanottuna koko kasvojen yläosaan kehittyy suuri silmä, joka muodostuu lukemattomista pienistä silmistä. Jotkut suuret valaistuneet olennot todella korkeilla tasoilla ovat kultivoineet uskomattoman määrän silmiä joka puolelle kasvojaan. Kaikki heidän silmänsä näkevät tämän suuren silmän kautta – he näkevät mitä tahansa ja kaikki tasot samanaikaisesti. Nykyään eläin- ja hyönteistieteilijät tutkivat kärpäsiä. He ovat havainneet, että kärpäsillä on isot silmät, jotka mikroskoopissa näyttävät muodostuvan lukemattomista pienistä silmistä. He nimittävät sellaista verkkosilmäksi. Tämä tilanne saattaa tulla vastaan, kun harjoittaja saavuttaa äärimmäisen korkean tason, mutta se edellyttää tathāgatan tason moninkertaista ylitystä. Tavallinen ihminen ei kuitenkaan näe sitä, eikä se myöskään näy keskitasolla. Heille tällainen henkilö näyttää normaalilta, koska silmä sijaitsee toisessa ulottuvuudessa. Kyse on murtautumisesta eri tasoille – toisin sanoen siitä, voiko henkilö saavuttaa eri ulottuvuuksia.

Olen pääpiirteissään kuvaillut teille taivaallisen silmän rakenteen. Avaamme taivaallisen silmänne ulkoisella voimalla, joten se käy nopeammin ja helpommin. Kun puhun taivaallisesta silmästä, jokainen teistä tuntee otsansa kiristyvän – lihakset tuntuvat kerääntyvän yhteen ja porautuvan sisäänpäin. Eikö niin? Juuri näin. Tunnette sen kaikki, kun todella luovutte kiintymyksistänne ja keskitytte Falun Dafan oppimiseen; se painautuu sisäänpäin suurella voimalla. Avaamme taivaallisen silmänne lähettämällä erityistä tähän tarkoitettua gongia. Samalla lähetämme myös Faluneita korjaamaan sen puolestanne. Puhuessamme taivaallisesta silmästä avaamme sen kaikille, mikäli he harjoittavat Falun Dafaa. Kaikki eivät kuitenkaan näe asioita selvästi tai lainkaan. Tämä liittyy suoraan teihin itseenne. Älkää silti välittäkö, vaikka ette pystyisi näkemään. Jatkakaa vain kultivointianne maltillisesti. Pystytte asteittain näkemään asioita, kun jatkuvasti nostatte tasoanne, ja sumea näkönne kirkastuu vähitellen. Kunhan vain harjoitatte kultivointia ja lujitatte tahtonne, saatte takaisin kaiken sen, minkä olette menettäneet.

Taivaallinen silmä on suhteellisen vaikea avata itsenäisesti. Kerron teille muutamista tavoista, joita ihmiset käyttävät avatakseen taivaallisen silmänsä. Jotkut katsovat sisäisesti otsaansa ja taivaallista silmäänsä meditoidessaan, ja he huomaavat otsansa olevan pimeä – siellä ei näy mitään. Ajan myötä he havaitsevat vaaleutta otsassaan. Jatkettuaan kultivointia jonkin aikaa he huomaavat otsassaan asteittain voimistuvaa kirkkautta, joka sitten muuttuu punaiseksi. Tällöin se puhkeaa kukkaan kuin nuppu, joka yhtäkkiä avaa terälehtensä; olette nähneet tämän televisiossa tai elokuvissa. Näkymä on tällainen. Punainen väri on ensin tasaista, sitten se pullistuu keskeltä ja puhkeaa kukkaan. Edes kahdeksan tai kymmenen vuotta ei välttämättä riitä siihen, että se puhkeaa kokonaan, koska koko taivaallinen silmä on tukossa.

Joidenkin ihmisten taivaallinen silmä ei kuitenkaan ole tukossa. Heillä on kanava, mutta he eivät ole ennen harjoittaneet qigongia, eikä heillä ole aiemmin ollut energiaa. Kun he näin ollen alkavat harjoittaa, musta ja pyöreä asia ilmestyy heidän silmiensä eteen. Harjoitettuaan vähän aikaa he huomaavat sen muuttuvan valkoiseksi ja sitten kirkkaaksi. Tämän jälkeen se kirkastuu yhä enemmän, ja heidän silmänsä tuntuvat häikäistyneiltä. Tämän vuoksi jotkut sanovat ”näkevänsä auringon” tai ”näkevänsä kuun”. Itse asiassa he eivät nähneet aurinkoa tai kuuta. Mitä he sitten näkivät? Kyse on heidän omasta kanavastaan. Jotkut ihmiset tekevät nopeita läpimurtoja tasossaan, ja kun Silmä on asetettu heihin, he näkevät asioita heti. Toisille se on varsin vaikeaa. Harjoittaessaan qigongia he tuntevat juoksevansa tätä kanavaa ulospäin – se on kuin jokin tunneli tai kaivo. Jopa nukkuessaan heistä tuntuu siltä, että he juoksevat ulospäin. Jotkut tuntevat aivan kuin ratsastavansa nopeasti hevosella, jotkut tuntevat lentävänsä, jotkut juoksevansa ja jotkut kiitävänsä eteenpäin autolla. Koska taivaallinen silmä on hyvin vaikea avata itsenäisesti, heistä tuntuu aina siltä, etteivät he pääse loppuun asti. Tao-järjestelmä pitää ihmiskehoa pienenä maailmankaikkeutena. Jos kyseessä on pieni maailmankaikkeus – ajatelkaapa – matka otsasta käpyrauhaseen on suunnattoman pitkä. Tämän vuoksi heistä tuntuu aina siltä kuin he syöksyisivät ulospäin mutta eivät koskaan saavuttaisi loppua.

Tao-järjestelmä pitää siis ihmiskehoa pienenä maailmankaikkeutena, mikä on varsin järkeenkäypää. Tämä ei tarkoita, että sen kokoonpano ja rakenne olisivat samanlaiset kuin maailmankaikkeudella; sillä ei viitata kehon muotoon tässä aineellisessa ulottuvuudessa. Me kysymme: miten nykytiede ymmärtää fyysisen kehon olemuksen soluja pienemmällä mikroskooppisella tasolla? Se koostuu erilaisista molekyylirakenteista, ja molekyylejä pienempiä osia ovat atomit, protonit, ytimet, elektronit ja kvarkit. Pienin tunnettu mikroskooppinen partikkeli on nimeltään neutriino. Mikä on sitten absoluuttisesti pienin mikroskooppinen partikkeli? Sitä on todellakin mahdotonta tutkia. Myöhempinä vuosinaan Sakyamuni sanoi: ”Se on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta.” Mistä on kyse? Tathāgatan tasolla maailmankaikkeus vaikuttaa niin suunnattomalta, ettei sen ulkoreunaa voi nähdä, ja niin pieneltä, ettei myöskään materian pienimpiä mikroskooppisia hiukkasia voi havaita. Tämän vuoksi hän sanoi: ”Se on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta.”

Sakyamuni puhui myös kolmentuhannen suunnattoman maailman teoriasta. Hän sanoi, että tämän maailmankaikkeutemme Linnunrata-galaksilla on kolmetuhatta planeettaa, joilla on eläviä ihmisten kaltaisia olentoja fyysisine ruumiineen. Hän myös sanoi, että hiekanjyvässä on kolmetuhatta tämänkaltaista suunnatonta maailmaa. Hiekanjyvä on siis aivan kuin maailmankaikkeus, jossa on älyllisiä ihmisolentoja, tällaisia planeettoja sekä vuoria ja jokia. Kuulostaa varsin uskomattomalta! Jos tämä pitää paikkansa, niin ajatelkaapa: onko näissä maailmoissa hiekkaa? Eikö myös niiden jokaisessa hiekanjyvässä ole kolmetuhatta suunnatonta maailmaa – ja eikö näissä kolmessatuhannessa suunnattomassa maailmassa ole myös hiekkaa? Eikö jokaisessa tällaisessa hiekanjyvässä ole edelleen kolmetuhatta suunnatonta maailmaa? Niinpä tathāgatan tasolla sen loppua ei voi nähdä.

Sama pätee ihmisen soluihin molekyylitasolla. Ihmiset pohtivat maailmankaikkeuden suuruutta. Voin kertoa, että tällä maailmankaikkeudella on rajansa, mutta jopa tathāgatan tasolla se vaikuttaa rajattomalta ja äärettömän suurelta. Mutta ihmiskehon sisäpuoli – molekyyleistä kaikkein pienimpiin mikrokosmisiin hiukkasiin – on yhtä suuri kuin tämä maailmankaikkeus. Tiedän, että tätä on vaikea käsittää. Kun ihminen tai muu elämänmuoto luodaan, hänen luonteensa ja olemuksensa ainutkertaiset elementit ovat jo muodostuneet äärimmäisessä mikrokosmoksessa. Näin ollen nykyinen tiede on tutkimuksessaan kaukana tästä. Ihmiskuntamme tieteen ja teknologian taso on varsin alhainen, jos sitä vertaa älyllisesti korkeampien olentojen saavuttamaan tasoon koko maailmankaikkeuden muilla planeetoilla. Me emme pysty edes murtautumaan ulottuvuuksiin, jotka ovat olemassa samanaikaisesti samassa paikassa, kun taas ”lentävät lautaset” muilta planeetoilta pystyvät kulkemaan suoraan toisissa ulottuvuuksissa. Tällöin aika-avaruuden käsite muuttuu, joten ne tulevat ja menevät silmänräpäyksessä – niin nopeasti, ettei ihmismieli pysty sitä hyväksymään.

Taivaallisesta silmästä puhuessani mainitsin, että voitte tuntea aivan kuin syöksyisitte ulospäin käytävässä, joka vaikuttaa suunnattomalta ja loputtomalta. Jotkut ihmiset voivat nähdä toisenlaisia asioita: he eivät tunne syöksyvänsä kanavaa pitkin, vaan he tuntevat kiitävänsä ulospäin leveällä ja loputtomalla tiellä, jonka molemmilla puolilla on vuoria, jokia ja kaupunkeja. Tämä voi kuulostaa vielä uskomattomammalta. Muistan erään qigong-mestarin sanoneen: ”Jokaisessa ihmiskehon huokosessa on kaupunki, jossa junat ja autot kulkevat.” Tämän kuullessaan ihmiset hämmästyivät eivätkä käsittäneet, mistä on kyse. Tiedämme, että aineelliset asiat koostuvat mikroskooppisilla tasoilla molekyyleistä, atomeista ja protoneista yhä pienempiin hiukkasiin asti. Jos jokaisella tasolla voisitte nähdä kyseisen tason sellaisenaan yhden pisteen sijasta – jos näkisitte molekyylien tason sellaisenaan, atomien tason sellaisenaan, protonien tason sellaisenaan, ytimien tason sellaisenaan – niin näkisitte toisten ulottuvuuksien olemassaolon muodot. Kaikki materia, mukaan lukien ihmiskeho, on samanaikaisesti olemassa maailmankaikkeuden ulottuvuuksien eri tasojen kanssa ja yhteydessä niihin. Kun moderni fysiikka tutkii aineen mikroskooppisia hiukkasia, se tutkii kerrallaan vain yhtä hiukkasta, joka hajotetaan, ja atomiytimen elementtejä tutkitaan fission jälkeisessä olomuodossa. Jos meillä olisi käytössämme instrumentti, joka näyttäisi kunkin tason kokonaisuuden eli kaikki atomien osat tai molekyylien osat omalla tasollaan, tai jos itse näkisitte tämän, olisitte läpäisseet tämän ulottuvuuden ja nähneet toisen ulottuvuuden todellisuuden. Ihmiskeho vastaa ulkoisia ulottuvuuksia, ja niillä kaikilla on tällaisia olemassaolon muotoja.

Jos henkilö yrittää avata taivaallisen silmänsä itsenäisesti, siihen liittyy muitakin tilanteita. Olemme ennen kaikkea puhuneet vain yleisimmistä ilmenemismuodoista. Jotkut ihmiset esimerkiksi näkevät taivaallisen silmänsä pyörivän. Tao-järjestelmän qigongia harjoittavat ihmiset näkevät pyörintää taivaallisen silmänsä sisällä, ja kun taiji-levy napsahtaa halki, he näkevät asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että päässänne olisi taiji. Mestarinne on alussa vain asettanut teihin joukon asioita, joista yksi on taiji. Hän on sulkenut taivaallisen silmänne, ja kun sen on aika aueta, taiji halkeaa. Mestarinne on tarkoituksella järjestänyt asian näin, eikä päässänne ole alun perin ollut mitään tällaista.

Jotkut ihmiset tavoittelevat taivaallisen silmän aukeamista, mutta mitä enemmän he harjoittavat, sitä vähemmän se aukeaa. Minkä vuoksi? He eivät käsitä, mistä on kyse. Tärkein syy on se, ettette voi tavoitella taivaallista silmää: mitä enemmän tavoittelette jotakin, sitä vähemmän saatte. Kun henkilö haluaa sitä epätoivoisesti, se ei ainoastaan jää avautumatta – vielä pahempaa on se, että tällöin taivaallisesta silmästä vuotaa jotakin, joka ei varsinaisesti ole mustaa eikä valkoista, ja se peittää hänen taivaallisen silmänsä. Jonkin ajan kuluttua se muodostaa suuren kentän, ja mitä enemmän sitä vuotaa ulos, sitä enemmän sitä kerääntyy. Mitä epätodennäköisempää on taivaallisen silmän aukeaminen ja mitä enemmän henkilö sitä tavoittelee, sitä enemmän tätä ainetta vuotaa, ja loppujen lopuksi se kietoo vaippaansa koko kehon. Sen tiheys voi olla suuri, ja kenttä voi olla jopa valtava. Vaikka tällaisen henkilön taivaallinen silmä todella avautuisi, hän ei näkisi sillä, koska hänen oma kiintymyksensä on peittänyt sen. Jos hän ei vastaisuudessa juurikaan ajattele asiaa ja pääsee täysin eroon tästä kiintymyksestään, kenttä häviää vähitellen. Kuitenkin siitä eroon pääseminen edellyttää piinallista ja pitkää kultivoinnin harjoittamista. Asian ei tarvitse olla näin. Jotkut eivät vain ymmärrä. Opettajat neuvovat heitä olemaan tavoittelematta sitä, mutta he eivät kerta kaikkiaan usko ja jatkavat itsepäisesti sen tavoittelua, mikä johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen.

Etänäköisyyden yliluonnollinen kyky

Eräs taivaalliseen silmään suoraan liittyvä kyky on nimeltään etänäköisyys. Jotkut ihmiset sanovat: ”Vaikka istun tässä, näen asioita, jotka tapahtuvat Pekingissä ja Yhdysvalloissa sekä maailman toisella puolen.” Jotkut eivät ymmärrä tätä, eikä asialle ole tieteellistä selitystä. Kuinka tämä on mahdollista? Osa ihmisistä selittää sen tavalla tai toisella, mutta heidän selityksensä eivät ole kovin mielekkäitä. He pohtivat, kuinka joillakin ihmisillä voi olla näin ihmeellinen kyky. Kyse ei kuitenkaan ole tällaisesta asiasta. Maallisessa Fa’ssa kultivoivilla ihmisillä ei ole tällaista kykyä. He näkevät asioita vain määrätyssä ulottuvuudessa; tämä koskee etänäköisyyden ohella myös monia muita yliluonnollisia kykyjä. Enimmilläänkään heidän kykynsä kantama ei saavuta asioita, jotka ylittävät tämän ihmisten asuttaman materiaalisen ulottuvuuden. Normaalisti nämä kyvyt eivät ylitä edes heidän oman kehonsa ulottuvuuskenttää.

Tietyssä ulottuvuudessa ihmiskeholla on kenttä. Se on erilainen kuin hyveen kenttä: se on eri ulottuvuudessa mutta samankokoinen. Tämä kenttä vastaa maailmankaikkeutta. Mikä tahansa ulkoinen asia maailmankaikkeudessa voi heijastua tänne omaan kenttäänne – kaikki asiat voivat heijastua. Kyse on heijastuneista kuvista; ne eivät ole todellisuutta. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Washington D.C. sijaitsevat tällä maapallolla, ja ne heijastuvat henkilön kenttään, mutta kyse on vain kuvajaisista. Näiden kuvajaisten olemassaolo on kaikesta huolimatta aineellinen, ja koska ne ovat vastaavia heijastumia, ne muuttuvat näissä paikoissa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Näin ollen ilmiössä, jota jotkut nimittävät ”etänäköisyyden kyvyksi”, on kyse siitä, että henkilö näkee asioita omassa ulottuvuuskentässään. Harjoittaessaan kultivointia ylimaallisessa Fa’ssa hän ei enää näe asioita tällä tavoin. Hän näkee suoraan, ja tätä kutsutaan Buddha-Fa’n jumalalliseksi voimaksi (fófǎ shéntōng). Tällainen voima on vertaansa vailla.

Mistä etänäköisyydessä on siis kyse maallisessa Fa’ssa? Selitän sen teille kaikille. Mainitun kentän ulottuvuudessa henkilön otsassa on peili. Ihmisellä, joka ei harjoita qigongia, se on suuntautunut sisäänpäin, mutta harjoittajan peili kääntyy ympäri. Kun henkilön etänäköisyyden kyky on tulossa esille, peili alkaa pyöriä edestakaisin. Tiedämme, että sekunnissa 24 kuvaa näyttävä filmi vaikuttaa jatkuvalta liikkeeltä, mutta alle 24 kuvaa sekunnissa saa liikkeen nykimään. Peili pyörii nopeammin kuin 24 kertaa sekunnissa. Kuvajaiset jäävät sen pinnalle, ja se kääntyy ympäri näyttääkseen ne teille, ja kun se kääntyy uudelleen, kuvat pyyhkiytyvät. Sitten siihen jää taas kuvia, ja se kääntyy, kuvat pyyhkiytyvät, ja peili pyörii jatkuvasti. Näin ollen näette liikettä; se näyttää teille kaappaamiaan kuvia omaan ulottuvuuskenttäänne heijastuneista asioista, jotka vastaavat suuremman maailmankaikkeuden asioita.

Kuinka on sitten mahdollista nähdä oman kehonsa taakse? Peili on niin pieni, joten kuinka se voi heijastaa kaiken kehonne ympärillä? Tiedämme, että kun henkilön taivaallinen silmä avautuu taivaallista näköä korkeammalle tasolle, ja kun se on juuri saavuttamassa viisauden näön tason, se on murtautumassa pois tästä ulottuvuudestamme. Tällöin – kun se on juuri ylittämässä sitä, mutta ei ole aivan vielä tehnyt läpimurtoa – taivaallisessa silmässä tapahtuu muutos. Katsoessanne sillä huomaatte aineellisten asioiden, ihmisten ja seinien kadonneen. Materia on hävinnyt. Toisin sanoen tarkemmin katsoessanne havaitsette, ettei teitä itseänne ole enää tässä ulottuvuudessa; ainoa asia ulottuvuuskenttänne alueella on peili. Mutta tämä peili ulottuvuuskentässänne on yhtä suuri kuin koko ulottuvuuskenttänne, joten pyöriessään edes­takaisin se voi heijastaa mitä tahansa. Ulottuvuuskenttänne puitteissa se voi näyttää kaiken, kunhan kyse on jostakin, joka vastaa maailmankaikkeudessa olevaa asiaa. Tätä nimitämme etänäköisyyden yliluonnolliseksi kyvyksi.

Niiden, jotka tutkivat ihmiskehoa tieteen keinoin, on helppo torjua tämän kyvyn olemassaolo. Kerron teille, miksi asia on näin. Sanotaanpa, että joku haluaa tietää, mitä hänen sukulaisensa Pekingissä tekee. Kun sukulaisen nimi ja yleiset tiedot on annettu, etänäköinen henkilö pystyy näkemään hänet. Hän kertoo, miltä rakennus näyttää, kuinka ovesta pääsee sisään ja millä tavoin huone on sisustettu. Kaikki tämä on tarkkaa kuvausta. Mitä sukulainen tekee? Kyseinen henkilö sanoo hänen kirjoittavan. Asian todenperäisyys varmistetaan soittamalla tälle sukulaiselle, ja häneltä kysytään: ”Mitä teet juuri nyt?” – ”Syön ateriaa”. Eikö tämä ole ristiriidassa sen kanssa, mitä kyseinen henkilö näki? Tämän vuoksi kyvyn olemassaoloa ei ole aiemmin tunnustettu. Kuitenkin tämä henkilö kuvaili ympäristöä aivan oikein. Tämä johtuu aikaerosta: meidän ulottuvuudessamme ja ajassamme, joita nimitämme aika-avaruudeksi, on erilainen aika verrattuna siihen aika-avaruuteen, jossa tämä kyky on olemassa. Näiden kahden puolen aikakäsitykset poikkeavat toisistaan. Aikaisemmin hän kirjoitti, ja nyt hän syö. Aikaero on tämänkaltainen. Tämän vuoksi sellaiset ihmiskehon tutkijat, jotka tekevät päätelmiä ja tutkivat asioita tavanmukaisten teorioiden ja nykytieteen pohjalta, eivät kymmenessätuhannessa vuodessakaan saa hedelmällisiä tuloksia. Kyse on alun alkaenkin tavallisia ihmisiä korkeammista asioista. Ihmisten ajattelun pitää muuttua, eikä heidän enää pitäisi yrittää ymmärtää näitä asioita sillä tavoin.

Kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky

Toinen taivaalliseen silmään suoraan liittyvä kyky on kohtalon tietäminen. Nykyään kuusi yliluonnollista kykyä on tunnistettu ympäri maailmaa, ja niihin kuuluvat muun muassa taivaallinen silmä, etänäköisyys sekä kohtalon tietäminen. Mitä on kohtalon tietäminen? Kyse on siitä, että joku pystyy tietämään toisen henkilön tulevaisuuden ja menneisyyden; jos kyky on voimakas, hän pystyy tietämään yhteiskuntien nousun ja rappion; jos kyky on vielä voimakkaampi, hän pystyy näkemään kaikkien kosmisten muutosten lainalaisuudet. Tällainen on kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky. Koska materia on liikkeessä ja noudattaa tiettyä lainalaisuutta, kaikella materialla erityisessä ulottuvuudessa on oma olemassaolon muotonsa lukuisissa muissakin ulottuvuuksissa. Annan teille esimerkin. Kun henkilön keho liikkuu, kaikki solut hänen kehossaan liikkuvat sen mukana, ja kaikki molekyylit, protonit, elektronit ja pienimmät elementit – kaikki elementit mikrokosmoksessa – liikkuvat samalla. Mutta niillä on lisäksi omat, itsenäiset olomuotonsa. Niin ikään kehon muodot eri ulottuvuuksissa muuttuvat.

Emmekö olekin puhuneet materian häviämättömyydestä? Tietyssä ulottuvuudessa kaikki, mitä henkilö on tehnyt – jos hän esimerkiksi tekee jotain kättään heilauttamalla – on aineellisesti olemassa. Ihmisten kaikki teot jättävät kuvan ja viestin. Toisissa ulottuvuuksissa nämä asiat eivät häviä, vaan ne jäävät sinne ikuisesti. Yliluonnollisia kykyjä omaavat ihmiset näkevät näitä kuvia ja tietävät tällä tavoin menneisyydessä tapahtuneita asioita. Kun teillä tulevaisuudessa on kohtalon tietämisen kyky, voitte huomata tämän päivän luennon olevan yhä olemassa tässä muodossaan. Se on jo nyt olemassa. Tietyssä ulottuvuudessa, jossa ei ole aikakäsitystä, ihmisen koko elämä on samanaikaisesti olemassa jo hänen syntyessään. Joidenkin ihmisten tapauksessa siellä on jopa enemmän kuin yksi elämä.

Jotkut voivat ajatella: ”Eikö tämä tarkoita, että yksilölliset ponnistukset itsemme muuttamiseksi ovat tarpeettomia?” He eivät pysty hyväksymään tällaista. Itse asiassa henkilön omat ponnistukset voivat muuttaa pieniä asioita hänen elämässään. Jotkut pienet asiat elämässänne voivat muuttua tällä tavoin – mutta juuri sen vuoksi, että yritätte kovasti muuttaa asioita, voitte saada karmaa. Muutoin kysymystä karman keräämisestä ei olisi olemassa, puhumattakaan siitä, että tekisitte hyviä tai pahoja tekoja. Kun henkilö ehdottomasti vaatii, että asiat tehdään tietyllä tavalla, hän voi käyttää muita hyväkseen, joten hän on tehnyt pahan teon. Olemmekin kerran toisensa jälkeen todenneet, että kultivoinnissa teidän pitäisi seurata asioiden luonnollista kulkua. Kyse on tästä. Saatatte vahingoittaa muita ihmisiä yrittäessänne kovasti. Jos jokin asia ei kuulu elämäänne, mutta saattekin sen, vaikka se kuuluisi yhteiskunnassa jollekin toiselle ihmiselle, jäätte hänelle velkaa.

Kun kyse on suurista asioista, tavallinen ihminen ei voi lainkaan muuttaa niitä. On kuitenkin olemassa eräs tapa: jos henkilö tekee vain pahoja tekoja, eikä mikään ole hänelle liian pahaa, hän voi muuttaa elämänsä. Hänellä on kuitenkin edessään täydellinen tuho. Korkealta tasolta katsottuna voimme nähdä, että henkilön kuollessa hänen alkusielunsa ei häviä. Miksi alkusielu ei sitten häviä? Olemme itse asiassa havainneet, että kuoleman jälkeen ihmisen ruumis ruumishuoneella on vain tämän ulottuvuuden soluista koostuva keho. Hänen sisäelimensä, kudoksensa ja ruumiinsa kaikki solut, jotka sijaitsevat tässä ulottuvuudessa, on karistettu. Kuitenkaan hänen muissa ulottuvuuksissa sijaitsevat kehonsa, jotka koostuvat mikroskooppisista materian osista, eli molekyylejä, atomeja, protoneja (ja niin edelleen) pienemmistä partikkeleista, eivät ole kuolleet. Ne ovat olemassa toisissa ulottuvuuksissa – ne ovat yhä elossa mikrokosmisissa ulottuvuuksissa. Henkilöllä, joka tekee vain pahoja tekoja, on edessään kaikkien solujensa täydellinen hajoaminen. Buddhalaisuudessa tätä kutsutaan ”sielun ja ruumiin tuhoutumiseksi”.

On olemassa myös toinen keino, jolla henkilö voi muuttaa elämänsä, ja tämä on oikeastaan ainoa keino. Kyse on siitä, että hän aloittaa kultivoinnin polulla ja pysyy sillä. Miksi kultivoinnin harjoittaminen voi muuttaa hänen elämänsä? Kuka voisi noin vain muuttaa sellaisen asian? Kun henkilö ajattelee kultivoinnin aloittamista, tämä ajatus loistaa esille tullessaan kuin kulta ja vavisuttaa kymmensuuntaista maailmaa. (Buddha-järjestelmän näkökulma maailmankaikkeuteen on teoria kymmensuuntaisesta maailmasta.) Tämä johtuu siitä, että korkeampien olentojen silmissä henkilön elämä ei ole tarkoitettu vain ihmisenä olemiseen. He näkevät, että elämä on syntynyt maailmankaikkeuden tilassa ja että sillä on sama luonne kuin maailmankaikkeudella: se on hyväntahtoista ja koostuu Zhēn–Shàn–Rěnin materiasta. Kuitenkin näillä elämillä on yhteisöllisiä, sosiaalisia suhteita, ja ryhmän sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä jotkin elämät turmeltuvat ja putoavat näin ollen alemmas. Kun ne eivät voi jäädä sillekään tasolle ja muuttuvat jälleen huonommiksi, ne putoavat vielä alemmas. Yhä alemmas pudotessaan ne lopulta saapuvat tälle tavallisten ihmisten tasolle.

Ihminen olisi syytä tuhota ja hävittää, kun hän on saapunut tälle tasolle. Valtavassa myötätunnossaan suuret valaistuneet olennot loivat kuitenkin tarkoituksella tämän ihmisten maailman ulottuvuuden. Tässä ulottuvuudessa olennoille annetaan lisänä kuolevainen ihmisruumis sekä lisäpari silmiä, jotka ovat rajoittuneet näkemään asioita tässä materiaalisessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen ihmiset ovat pudonneet harhakuvaan. Näillä silmillä he eivät näe maailmankaikkeuden todellista olemusta, mikä toisissa ulottuvuuksissa on sen sijaan mahdollista. Tässä harhassa ja näiden olosuhteiden alaisina heille on suotu vielä mahdollisuus, sillä mikään ei ole ankarampaa kuin tähän harhojen maailmaan joutuminen. Heille on annettu tämä fyysinen ruumis, jolla he kärsivät. Jos henkilö haluaa palata takaisin tästä ulottuvuudesta, hänen täytyy Tao-järjestelmän mukaan ”palata alkuperäiseen, todelliseen itseensä”. Jos hän omistaa sydämensä kultivoinnille, se tarkoittaa, että hänen buddha-luontonsa on tullut esille. Tätä toivetta pidetään kaikkein kalleimpana, joten häntä autetaan. Edes näin ankarassa ympäristössä hän ei ole eksynyt vaan haluaa palata takaisin. Tämän vuoksi häntä autetaan; se tapahtuu ilman ehtoja ja missä tahansa asiassa. Miksi voimme tehdä tällaista harjoittajille, mutta emme tavallisille ihmisille? Syy on tämä.

Emme voi kuitenkaan auttaa tavallista ihmistä, joka haluaa ainoastaan päästä sairauksistaan. Tavalliset ihmiset ovat vain tavallisia ihmisiä, ja tavallisten ihmisten on tarkoitus mukautua tavallisen maailman asioihin. Monet sanovat, että buddhat tarjoavat pelastusta kaikille tunteville olennoille ja että Buddha-järjestelmä opettaa kaikkien olentojen pelastusta. Voitte minun puolestani käydä läpi kaikki buddhalaiset kirjoitukset: missään ei sanota, että pelastuksen tarjoaminen kaikille tunteville olennoille tarkoittaa tavallisten ihmisten sairauksien parantamista. Kaikenlaiset väärät qigong-mestarit ovat viime vuosina sekoittaneet nämä asiat täysin. Todelliset qigong-mestarit – ne tienraivaajat – eivät kehottaneet teitä parantamaan sairauksia. He vain opettivat teitä harjoittamaan, jotta voisitte parantaa itsenne ja pysyä kunnossa. Olette tavallisia ihmisiä, joten kuinka pystyisitte parantamaan sairauksia opeteltuanne qigongia pari päivää? Eikö sellainen ole huijausta? Eikö se ruoki kiintymyksiänne? Kyse on maineen, henkilökohtaisen voiton ja yliluonnollisten asioiden tavoittelusta sekä halusta rehennellä niillä tavallisten ihmisten keskuudessa! Tämä on ehdottomasti kielletty. Näin ollen jotkut ihmiset saavat sitä vähemmän, mitä enemmän he tavoittelevat asioita. Teidän ei anneta toimia niin, ettekä saa kevytmielisesti häiritä tavallisen maailman asiaintilaa.

Tässä maailmankaikkeudessa on eräs periaate: kun haluatte palata takaisin alkuperäiseen, todelliseen itseenne, löytyy olentoja, jotka voivat auttaa teitä. He ajattelevat, että ihmisen tulee palata alkuperäänsä eikä jäädä tavallisten ihmisten keskuuteen. Jos ihmiskunta vapautuisi sairauksista ja eläisi täydellisessä mukavuudessa, kukaan ei haluaisi muuttua taivaalliseksi olennoksi, vaikka siihen tarjottaisiin mahdollisuus. Kuinka ihanaa olisi elää ilman sairautta ja vaikeuksia ja saada kaikki haluamansa! Kyse olisi todellakin kuin taivaallisten olentojen maailmasta. Mutta putositte tälle tasolle, koska teistä tuli turmeltuneita, joten ette tunne oloanne mukavaksi. Ihmisten on helppo tehdä pahoja asioita ollessaan harhan vallassa. Buddhalaiset kutsuvat tätä karman takaisinmaksuksi. Kun ihmisillä on näin ollen koettelemuksia tai epäonnea, kyse on yleensä karmisen rangaistuksen mukaisesta karman takaisinmaksusta. Buddhalaisuudessa myös sanotaan, että buddhia on kaikkialla. Buddhan kädenheilautuksella kaikki ihmiskunnan sairaudet olisivat poissa; he todella pystyisivät tähän. Vaikka buddhia on niin paljon, miksi kukaan ei ole tehnyt tätä? Ihmisten täytyy kärsiä tällä tavoin, koska he ovat velkaa menneisyytensä pahoista teoista. Heidän parantamisensa olisi maailmankaikkeuden lakien rikkomista, sillä tällaisen henkilön annettaisiin tehdä pahuuksia ilman, että hän maksaisi velkojaan takaisin, eikä sitä sallita. Tämän vuoksi kaikki ylläpitävät tavallisen maailman asiaintilaa, eikä kukaan halua järkyttää sitä. Vain kultivoinnin harjoittamisen myötä voitte saada loistavan olon, vapautua sairauksista sekä saavuttaa todellisen vapautumisen! Oikeaoppisen kultivointimenetelmän levittäminen on todellista ”kaikkien tuntevien olentojen pelastusta”.

Miksi sitten monet qigong-mestarit pystyvät parantamaan sairauksia? Miksi he opettavat ihmisille parantamista? Kenties jotkut teistä ovat pohtineet näitä kysymyksiä. Suurin osa tällaisista qigong-mestareista ei harjoita oikeamielistä menetelmää. Kultivointinsa aikana aidot qigong-mestarit näkevät kaikkien tuntevien olentojen kärsivän, ja armeliaisuudesta ja myötätunnosta he voivat auttaa ihmisiä. Mutta he eivät voi poistaa terveysongelmaa – he voivat vain tukahduttaa sen väliaikaisesti, lykätä sitä tai muuttaa sen muotoa. Jos ette saa sitä nyt, saatte sen myöhemmin, sillä sairauttanne on siirretty tuonnemmaksi. Ehkä he muuttavat sen muotoa tai siirtävät sen perheenjäsenillenne. Kuitenkaan he eivät voi todella hävittää karmaanne, koska sellaista ei sallita tavallisille ihmisille; sen voi tehdä vain kultivoinnin harjoittajalle. Periaate on tämä.

Buddhalainen ilmaus ”kaikkien tuntevien olentojen pelastaminen” tarkoittaa, että teidät autetaan tavallisten ihmisten mitä tuskallisimmasta tilasta korkeille tasoille. Ette enää kärsi ja olette vapautuneet; tästä on kyse. Eikö Sakyamuni puhunut nirvānasta, ”toisesta rannasta”? Tätä hän todella tarkoitti puhuessaan kaikkien tuntevien olentojen pelastuksesta. Jos nauttisitte yltäkylläisestä elämästä tavallisten ihmisten keskuudessa ja jos teillä olisi niin paljon rahaa, että sänkynnekin olisi vuorattu rahalla, ettekä kärsisi lainkaan – ette haluaisi muuttua taivaallisiksi olennoiksi, vaikka teille tarjottaisiin siihen mahdollisuus. Elämänne kulku voidaan muuttaa, koska olette harjoittajia. Vain kultivointia harjoittamalla niin voi käydä.

Kohtalon tietämisen kyky toimii pienen televisiota muistuttavan ruudun muodossa; se sijaitsee otsassa. Joillakin ihmisillä se on otsalla, joillakin se on otsan läheisyydessä, ja toisilla se on otsan sisällä. Jotkut ihmiset näkevät sen silmät kiinni, ja jos heidän kykynsä on vahva, he näkevät sen silmät auki. Muut eivät kuitenkaan pysty näkemään sitä, koska se sijaitsee henkilön oman ulottuvuuskentän alueella. Toisin sanoen, kun tämä kyky tulee esille, tarvitaan lisäksi toinen kyky, joka toimii välittäjänä ja heijastaa kuvia toisista ulottuvuuksista. Henkilö voi suurella tarkkuudella nähdä toisen ihmisen menneisyyden ja tulevaisuuden. Heksagrammeilla ennustusta harjoittavat ihmiset eivät pysty erottamaan pieniä asioita ja yksityiskohtia, vaikka he olisivat kuinka taitavia tahansa. Tämän kyvyn avulla voi kuitenkin nähdä todella selvästi jopa vuoden sekä tapahtumien yksityiskohdat, sillä henkilö näkee ihmisten ja esineiden todellisia heijastumia toisissa ulottuvuuksissa.

Mikäli joku vain harjoittaa Falun Dafaa, hänen taivaallinen silmänsä avataan. En kuitenkaan avaa mainittujen yliluonnollisten kykyjen lukkoja. Kun tasonne kohoaa jatkuvasti, kohtalon tietämisen kyky tulee esille luonnollisesti. Kohtaatte näitä ilmiöitä myöhemmässä kultivoinnissanne, ja kun tämä kyky tulee esille, tiedätte mistä on kyse. Tämän vuoksi olemme opettaneet nämä Fa-periaatteet yksityiskohtaisesti.

Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen

Mitä tarkoittaa ”Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen”? Tämä on varsin arkaluonteinen kysymys. Monet qigong-mestarit ovat puhuneet tästä, mutta ihmiset, jotka eivät uskoneet qigongiin, saivat heidät sanattomiksi kysymyksillään: ”Kuka teistä qigongin harjoittajista on ylittänyt Viisi elementtiä? Kuka teistä on nyt Kolmen maailman ulkopuolella?” Vaikka jotkut nimittävät itseään qigong-mestareiksi, he eivät välttämättä ole sellaisia. Jos he eivät osaa selittää asiaa, heidän pitäisi olla vaiti. Kun he kuitenkin puhuvat siitä, toiset ihmiset saavat heidät häkeltymään kommenteillaan. Tämä on suuresti vahingoittanut kultivointiyhteisöä ja aiheuttanut sekasotkua. Jotkut ihmiset hyökkäävät qigongia vastaan tällä perusteella. ”Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen” on sanonta kultivoinnin maailmassa. Sen alkuperä on uskonnoissa – se juontaa juurensa niistä. Emme voi puhua aiheesta ilman sen historiallisten asiayhteyksien ja olosuhteiden tiedostamista.

Mistä on kyse ”Viiden elementin ylittämisessä”? Sekä muinainen kiinalainen fysiikka että Kiinan moderni fysiikka tunnustavat, että kiinalainen Viiden elementin teoria on oikeassa. Metalli, puu, vesi, tuli ja maa – nämä Viisi elementtiä muodostavat maailmankaikkeutemme lukemattomat asiat. Tämä pitää paikkansa, ja siksi puhumme näistä Viidestä elementistä. Kun henkilön sanotaan ylittäneen Viisi elementtiä, se tarkoittaa nykykielellä, että hän on ylittänyt tämän aineellisen maailmamme rajat. Tämä kuulostaa uskomattomalta. Mutta ajatelkaapa: qigong-mestareilla on gongia. Minua on tutkittu kokeellisesti, ja monien muidenkin qigong-mestareiden energiaa on mitattu. Monet nykyiset instrumentit pystyvät havaitsemaan gongin sisältämiä aineellisia elementtejä. Jos siis käytössä on asianmukainen laite, qigong-mestarien erittämiä elementtejä voidaan havaita. Nykyiset laitteet havaitsevat muun muassa infrapunasäteilyä, ultraviolettisäteilyä, ultraääniaaltoja, infraääniaaltoja, sähköä, magnetismia, gammasäteilyä, atomeita ja neutroneita. Qigong-mestareilla on kaikkia näitä aineen muotoja. Eräitä muita qigong-mestareiden erittämiä aineita ei voida havaita, koska oikeanlaisia laitteita ei ole olemassa. Jos käytössä vain on oikeanlainen instrumentti, kaikki on löydettävissä. Qigong-mestarien erittämien aineiden on havaittu olevan äärimmäisen runsaita.

Erityisen sähkömagneettisen kentän vaikutuksessa qigong-mestareiden ympärillä on erikoisen kaunis aura. Mitä suurempi on henkilön energiataso, sitä suurempi on hänen heijastamansa energiakenttä. Myös tavallisilla ihmisillä on aura, mutta se on varsin pieni ja heikko. Suurenergiafysiikan tutkimuksessa uskotaan energian koostuvan atomien ja neutronien kaltaisista partikkeleista. Monia qigong-mestareita – itse asiassa kaikkia tunnettuja mestareita – on tutkittu. Myös minut on testattu. Havaittiin, että eritän gammasäteilyä ja termisiä neutroneita 80–170 kertaa voimakkaammin kuin tavallinen materia. Tässä vaiheessa mittauslaitteen neula saavutti huippunsa. Koska se ei enää liikkunut pidemmälle, todellista energiatasoani ei lopulta pystytty mittaamaan. Ajatelkaapa, on kerrassaan uskomatonta, että neutronit olivat niin voimakkaita! Kuinka on mahdollista, että joku henkilö pystyy erittämään niin voimakkaita neutroneita? Tämä vahvistaa, että meillä qigong-mestareilla on gongia – että meillä on energiaa. Tiede- ja teknologiayhteisö on todentanut sen.

Viiden elementin ylittäminen edellyttää menetelmää, joka kultivoi sekä mieltä että kehoa. Jos henkilö ei harjoita mieltä ja kehoa samanaikaisesti kultivoivaa menetelmää, hän kasvattaa ainoastaan tasoa määrittävää gongia. Kysymys Viiden elementin ylittämisestä ei liity harjoituksiin, jotka eivät kultivoi kehoa. Ne menetelmät, jotka kultivoivat mieltä ja kehoa samanaikaisesti, varastoivat energiaa kehon kaikkiin soluihin. Energia, jota tavallinen qigongin harjoittaja tai juuri gongia kehittänyt henkilö erittää, koostuu suurista hiukkasista, joiden välissä on aukkoja. Näin ollen sen tiheys on alhainen, eikä se ole kovin voimakasta. Kun henkilön taso nousee, on mahdollista, että hänen energiansa tiheys kasvaa sata, tuhat tai sata miljoonaa kertaa tavallisia vesimolekyylejä suuremmaksi. Mitä korkeampi taso, sitä suurempi on tiheys, sitä hienojakoisempia ovat hiukkaset, ja sitä voimakkaampaa on energia. Tällöin energia ei varastoidu vain jokaiseen soluun tämän aineellisen ulottuvuuden kehossa; se varastoituu jokaiseen kehoon toisissa ulottuvuuksissa – molekyyleihin, atomeihin, protoneihin ja elektroneihin, aina äärimmäisen mikrokosmisiin soluihin saakka. Ajan myötä henkilön keho on kokonaan tämän korkeaenergiaisen aineen täyttämä.

Tällä korkeaenergiaisella aineella on älykkyyttä, ja se kykenee tekemään asioita. Kun se lisääntyy ja sen tiheys kasvaa suureksi, ja kun se on täyttänyt kaikki solut henkilön kehossa, se pystyy tukahduttamaan fyysisen ruumiin solut, jotka ovat kaikkein kyvyttömimpiä. Kun solut on tukahdutettu, niissä ei enää tapahdu aineenvaihduntaa. Lopulta ihmisen fyysiset solut on korvattu kokonaan. Minun on tietenkin helppo sanoa näin. Tähän pisteeseen kultivoiminen on asteittainen ja hidas prosessi. Kun kultivointinne on saavuttanut tämän vaiheen, kehonne kaikki solut ovat korvautuneet korkeaenergiaisella aineella. Ajatelkaahan – koostuuko kehonne vielä Viidestä elementistä? Onko se enää tästä ulottuvuudesta peräisin olevaa ainetta? Se koostuu toisista ulottuvuuksista kerätystä korkeaenergiaisesta aineesta. Myös hyveen ainesosat ovat materiaa, joka on olemassa toisissa ulottuvuuksissa. Meidän ulottuvuutemme aikakenttä ei rajoita sitä.

Nykytiede uskoo, että ajalla on kenttä. Kun jokin asia ei ole aikakentän piirissä, ajalliset rajoitteet eivät päde siihen. Toisissa ulottuvuuksissa aika-avaruuden käsite on erilainen kuin omassamme. Kuinka tämän ulottuvuuden aika voisi hallita toisten ulottuvuuksien materiaa? Sillä ei ole mitään vaikutusta. Ajatelkaapa: ettekö tällöin ole Viiden elementin ulkopuolella? Onko kehonne yhä tavallinen ihmisruumis? Ei ole. Tavalliset ihmiset eivät kuitenkaan huomaa eroa. Vaikka kehonne on muuttunut niin paljon, kultivointinne ei vielä ole ohi. Teidän täytyy yhä murtautua korkeammille tasoille ja kultivoida ylöspäin. Näin ollen teidän tulee yhä kultivoida tavallisten ihmisten keskuudessa, eikä tämä onnistuisi, jos ihmiset eivät näkisi teitä.

Mitä tapahtuu myöhemmin? Vaikka kultivoinnin myötä henkilön kaikki solut molekyylien tasolla ovat korvautuneet korkeaenergiaisella aineella, atomit säilyttävät oman järjestyksensä, eikä molekyylien ja atomiydinten järjestyskään ole muuttunut. Solujen molekyylit ovat järjestyneet siten, että ne tuntuvat pehmeiltä koskettaa; luiden molekyylit ovat tiheässä, joten ne tuntuvat kovilta; veren molekyylien tiheys on alhainen, joten se on nestemäistä. Tavalliset ihmiset eivät pysty erottamaan muutosta ulkonäkönne perusteella, sillä solujenne molekyylit säilyttävät entisen rakenteensa ja järjestyksensä. Näin ollen niiden rakenne ei ole muuttunut, mutta niiden sisältämä energia on. Tämän vuoksi tällainen henkilö ei vanhene luonnollisesti, eivätkä hänen solunsa kuole, joten hän säilyy aina nuorena. Näytätte nuorelta kultivointinne aikana, ja ennen pitkää saavutatte pisteen, jonka jälkeen ette enää vanhene.

Tietysti tällaisen kehon luut voivat murtua, jos siihen törmää auto. Jos sitä haavoittaa veitsellä, se vuotaa verta, sillä molekyylien järjestys ei ole muuttunut. Kyse on vain siitä, että solut eivät luonnollisesti vanhene ja kuole, ja aineenvaihdunta on lakannut. Tätä me kutsumme ”Viiden elementin ylittämiseksi”. Mitä tekemistä sillä on ”sokean uskon” (míxìn) kanssa? Asian voi jopa selittää tieteellisesti. Jotkut eivät kuitenkaan pysty selittämään sitä, joten he sanovat kaikenlaista huolimatonta, ja tällöin kyse on toisten mielestä taikauskosta. Ilmaus on peräisin uskonnoista; sen alkuperä ei ole nykyisessä qigongissa.

Mitä on ”Kolmen maailman ylittäminen”? Kuten olen sanonut, avaintekijä gongin lisäämiseen on se, että kultivoitte xīnxìngiänne ja mukaudutte maailmankaikkeuden luonteeseen, eikä maailman­kaikkeuden luonne näin ollen enää rajoita teitä. Kun luonteenlaatunne paranee, hyveenne elementit jalostuvat gongiksi. Se kasvaa ja nousee alituisesti, ja kun se on kohonnut ja muuntunut korkealle tasolle, se muodostaa gong-pylvään. Tämän gong-pylvään korkeus vastaa energiatasonne korkeutta. Erään sanonnan mukaan ”Suuri Laki on rajaton”. Sen kultivointi riippuu yksinomaan omasta sydämestänne. Korkeus, jolle voitte kultivoida, riippuu yksinomaan sietokyvystänne sekä kyvystänne kestää vaikeuksia. Jos käytätte valkean aineenne loppuun, mustaa ainettanne voidaan muuttaa valkeaksi aineeksi kärsimysten kautta. Jos tämäkään ei vielä riitä, voitte ottaa harteillenne sukulaistenne tai kultivointia harjoittamattomien ystävienne syntejä ja kasvattaa gongianne tällä tavoin. Tämä koskee henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet äärimmäisen korkean kultivointitason. Tavallisen kultivoinnin harjoittajan ei pidä ajatella sukulaistensa syntien kantamista, koska sellaisella määrällä karmaa ei keskimääräisen ihmisen kultivointi voisi onnistua. Selitän teille tässä eri tasojen periaatteita.

Kolme maailmaa, joista jotkut uskonnot puhuvat, viittaavat Taivaan yhdeksään tasoon, tai Taivaan 33 tasoon – toisin sanoen Taivaaseen, Maahan ja Tuonelaan, joiden piirissä ovat kaikki Kolmen maailman olennot. Sanotaan, että kaikkien olentojen Taivaan 33 tasolla täytyy syntyä uudelleen jälleensyntymien kiertokulussa eli saṃsārassa. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi tässä elämässään olla ihminen, mutta seuraavassa elämässä hän on kenties eläin. Buddhalaisuudessa sanotaan, että tämän elämän rajallinen aika on syytä käyttää hyväksi. Jos ette harjoita kultivointia nyt, milloin sitten? Tämä perustuu siihen, että eläinten ei sallita harjoittaa kultivointia, eivätkä ne voi kuunnella Fa’ta. Vaikka ne kultivoisivat, ne eivät voi saavuttaa Aitoa Hedelmää (zhēngguǒ). Jos niiden gong nousee korkealle tasolle, Taivas surmaa ne. Ette välttämättä saa ihmiskehoa satoihin vuosiin. Siihen on voinut mennä tuhat vuotta. Kun saatte sellaisen, ette osaa edes vaalia sitä. Jos synnytte kiveksi, ette pääse siitä ulos kymmeneentuhanteen vuoteen; jos kiveä ei murskata, tai jos se ei rapaudu, ette koskaan pääse ulos. Ihmiskehoon pääseminen on niin vaikeaa! Jos henkilö pystyy todella saamaan Dafan, hän on mitä onnekkain. Ihmiskehoa on vaikea saada; tätä se tarkoittaa.

Gongin harjoittamiseen liittyy kysymys tasoista. Oma tasonne riippuu yksinomaan omasta kultivoinnistanne. Jos haluatte ylittää Kolme maailmaa ja gong-pylväänne on noussut erittäin korkealle tasolle, ettekö olekin jo vapautuneet Kolmesta maailmasta? Kun jotkut henkilöt istuvat meditaatiossa, heidän alkusielunsa jättää kehon ja saavuttaa hetkessä hyvin korkean tason. Eräs oppilas kirjoitti minulle kokemuskertomuksen ja sanoi: ”Mestari, olen saavuttanut Taivaan monia tasoja ja nähnyt tiettyjä näkymiä.” Kehotin häntä nousemaan ylemmäs. Hän vastasi: ”En pysty. En rohkene enkä voi kohota ylemmäs.” Mistä tämä johtui? Hänen gong-pylväänsä oli tietyllä tasolla, ja hän pääsi ylös gong-pylväällään istuen. Tämä on ”Hedelmä”, josta buddhalaisuudessa puhutaan; hän oli kultivoinut tähän Hedelmään asti. Kultivointia harjoittavalle henkilölle tämä ei kuitenkaan ole hänen Hedelmänsä huippu, sillä hän liikkuu jatkuvasti ylöspäin, kohottaen ja parantaen itseään herkeämättä. Jos gong-pylväänne on murtautunut Kolmen maailman rajan toiselle puolen, ettekö olekin ylittäneet Kolme maailmaa? Tutkiessamme asiaa olemme havainneet, että uskontojen mainitsemat Kolme maailmaa ovat vain yhdeksän pääplaneettamme piirissä. Jotkut ihmiset puhuvat kymmenestä pääplaneetasta. Minä sanoisin, että tämä ei pidä paikkaansa. Olen nähnyt, että joidenkin menneisyyden qigong-mestarien gong-pylväät olivat niin korkeita, että ne yltivät Linnunradan tuolle puolen; ne olivat kauan sitten ylittäneet Kolme maailmaa. Näin ollen Kolmen maailman ylittämisessä, mistä olen juuri puhunut, on kyse tasoista.

Asioiden tavoittelu

Monet ihmiset tulevat harjoituspaikoillemme tavoitellen asioita. Jotkut haluavat yliluonnollisia kykyjä; jotkut haluavat kuulla joitakin teorioita; jotkut haluavat päästä sairauksistaan, ja jotkut haluavat hankkia Falunin. Ihmisillä on kaikenlaisia mielenlaatuja. Jotkut myös sanovat: ”Eräs perheenjäseneni ei ole tullut luennoille. Maksan hänen osallistumismaksunsa, joten voisitteko antaa hänelle Falunin?” Niin monia sukupolvia ja valtavan pitkä ajanjakso – järkytytte, jos kerron teille lukuja – on tarvittu tämän Falunin muodostamiseen. Meiltä on kulunut niin kauan, mutta te haluatte ostaa sen muutamalla kymmenellä yuanilla? Miksi voimme antaa sen teille kaikille ehdoitta? Koska haluatte harjoittaa kultivointia, eikä tätä ajatusta voi ostaa millään rahasummalla. Vain silloin, kun buddha-luontonne on tullut esille, voimme tehdä tällaista.

Olette takertuneet tavoittelun kiintymykseenne. Oletteko tulleet tänne sen vuoksi? Fǎshēnini toisissa ulottuvuuksissa tietävät jokaisen ajatuksenne, koska näiden kahden aika-avaruuden käsitteet ovat erilaiset. Toisesta ulottuvuudesta katsottuna ajatustenne muodostuminen on äärimmäisen hidas prosessi. Ne tietävät ajatuksenne jo ennen kuin ajattelette. Näin ollen teidän pitäisi hylätä kaikki väärät ajatuksenne. Buddha-järjestelmässä puhutaan kohtalonsuhteesta – kaikki ovat täällä kohtalonsuhteensa ansiosta. Jos saatte jotakin, kenties teidän on tarkoitus saada se. Teidän pitäisi siis vaalia sitä eikä takertua minkään asian tavoitteluun.

Menneiden aikojen uskonnollisessa kultivoinnissa Buddha-järjestelmä opetti Tyhjyyttä (kōng): ajattelun pysäyttämistä ja Tyhjyyden portista kulkemista. Tao-järjestelmä opetti Olemattomuutta (): omistuksen, halun ja tavoittelun olemattomuutta. Kultivoinnin harjoittaja uskoo, että hänen tulee keskittyä vain harjoittamiseen eikä kiinnittää huomiotaan gongin saamiseen. Kultivoinnin täytyy tapahtua ei-toiminnan (wúwéi) tilassa. Kun keskitytte xīnxìnginne parantamiseen, tasossanne tapahtuu läpimurtoja ja saatte varmasti kaiken ansaitsemanne. Jos ette voi luopua jostain, eikö kyseessä ole kiintymys? Opetamme täällä alusta alkaen niin korkean tason Fa’ta, että tietysti vaatimukset luonteenlaatunne suhteen ovat korkeita. Tämän vuoksi ette saisi tulla oppimaan Fa’ta tavoitellen asioita.

Jotta olisimme teille vastuullisia, johdatamme teidät oikealle polulle, joten tämä Fa täytyy opettaa teille kokonaisuudessaan. Kun jotkut ihmiset tavoittelevat taivaallista silmää, se tukkeutuu ja eristää teidät. Lisäksi voin kertoa teille, että maallisen Fa’n kultivoinnin aikana kehittyvät yliluonnolliset kyvyt ovat ihmiskehon synnynnäisiä kykyjä – nykyään ihmiset vain kutsuvat niitä yliluonnollisiksi kyvyiksi. Ne voivat toimia ainoastaan tässä omassa ulottuvuudessamme ja vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Miksi tavoittelette näitä vähäpätöisiä temppuja? Haluatte sitä ja tätä, mutta kun saavutatte ylimaallisen Fa’n, niillä ei ole mitään vaikutusta muissa ulottuvuuksissa. Kaikki nämä kyvyt täytyy hylätä saavuttaessanne ylimaallisen Fa’n kultivoinnin, ja ne painetaan erittäin syvään ulottuvuuteen säilytettäviksi. Tulevaisuudessa ne ovat vain osoituksia kultivointiharjoituksenne prosessista, eikä niillä ole muuta käyttöä.

Kun henkilö saavuttaa ylimaallisen Fa’n, hänen täytyy aloittaa kultivointi alusta. Hänen kehonsa on ylittänyt Viisi elementtiä, kuten juuri mainitsin. Se on buddha-keho. Eikö tällaista kehoa ole syytä kutsua buddha-kehoksi? Tämän buddha-kehon täytyy kultivoida alusta lähtien ja kehittää yliluonnolliset kykynsä uudelleen. Niitä ei kuitenkaan enää kutsuta yliluonnollisiksi kyvyiksi vaan Buddha-Fa’n jumalallisiksi voimiksi. Niiden mahti on rajaton, ja ne toimivat jokaisessa ulottuvuudessa – niillä on todella vaikutusta. Mitä hyötyä on näin ollen yliluonnollisten kykyjen tavoittelusta? Eikö teillä, jotka niitä tavoittelette, olekin aikeita käyttää niitä rehentelyyn tavallisten ihmisten keskuudessa? Jos ei, miksi sitten haluatte niitä? Ne ovat näkymättömiä, eikä niihin voi koskea. Jos haluatte niitä koristeiksi, teidän olisi parempi hankkia jotain hyvännäköistä. Voin taata, että alitajuisesti tavoitteenne on käyttää niitä. Niitä ei voi tavoitella kuten tavallisten ihmisten taitoja. Kyse on täydellisesti sellaisista asioista, jotka ylittävät tavallisen tason, eikä teidän sallita rehennellä niillä tavallisten ihmisten keskuudessa. Rehentely on itsessään voimakas kiintymys ja luonnevika, josta kultivoinnin harjoittajan on päästävä eroon. Jos haluatte ansaita niillä rahaa, rikastua tai saavuttaa jonkin henkilö­kohtaisen tavoitteenne tavallisten ihmisten keskuudessa, aikeenne ovat vielä pahempia. Tämä tarkoittaisi korkeampien asioiden käyttöä tavallisen maailman häirintään ja horjuttamiseen. Tällaiset ajatukset ovat vielä huonompia. Näitä kykyjä ei voi käyttää kevytmielisesti.

Tavallisesti yliluonnollisia kykyjä kehittyy ikäryhmien kahdelle ääripäälle: lapsille ja vanhuksille. Usein erityisesti vanhojen naisten luonteenlaatu on hyvä, sillä heillä ei ole monia tavallisten ihmisten kiintymyksiä, ja he pystyvät helposti hillitsemään itsensä ilman tarvetta mahtailuun. Miksi nuorten on vaikea kehittää yliluonnollisia kykyjä? Etenkin nuoret miehet haluavat yhä päästä eteenpäin ja saavuttaa kaikenlaisia päämääriä tavallisessa maailmassa. He käyttäisivät yliluonnollisia kykyjä omien pyrkimystensä toteuttamiseen. Tämä on ehdottomasti kielletty, joten heidän kykynsä eivät tule esiin.

Kultivoinnin harjoittaminen ei ole lasten leikkiä, eikä se ole mikään tavallisten ihmisten taito. Kyse on todella vakavasta asiasta. Se, haluatteko kultivoida ja pystyttekö kultivoimaan, riippuu täysin siitä, kuinka parannatte luonteenlaatuanne. Olisi kauheaa, jos joku pystyisi todella saamaan yliluonnollisia kykyjä tavoittelemalla niitä. Hän ei välittäisi kultivoinnista; hän ei lainkaan ajattelisi koko asiaa. Koska hänen xīnxìnginsä olisi tavallisten ihmisten tasolla ja hän olisi saanut kykyjä vain tavoittelemalla niitä, hän tekisi kenties kaikenlaisia pahoja tekoja. Pankissa on paljon rahaa – ehkä hän varastaisi osan siitä. Kadulla myydään monia arpajaislippuja, ja hän voisi napata itselleen pääpalkinnon. Miksi tällaisia asioita ei sitten tapahdu? Jotkut qigong-mestarit sanovat: ”Hyveetön ihminen syyllistyy helposti pahoihin tekoihin kehitettyään yliluonnollisia kykyjä.” Sanoisin, ettei tämä pidä paikkaansa – asia ei ole ollenkaan näin. Jos ette välitä hyveestä ja kultivoi luonnettanne, kykynne eivät yksinkertaisesti tule esille. Joidenkin ihmisten xīnxìng on hyvä, ja tällä tasolla heidän kykynsä tulevat esille, mutta myöhemmin he käyttäytyvät huonosti ja tekevät asioita, joita heidän ei pitäisi tehdä. Tällaisia tapauksia on olemassa. Kun he tekevät pahoja asioita, heidän yliluonnolliset kykynsä heikentyvät tai katoavat. Kun ne on menetetty, ne eivät enää koskaan palaa. Kaikkein vakavinta tässä on se, että tämä voi vahvistaa kiintymyksiänne.

Jotkut qigong-mestarit väittävät, että voitte parantaa sairauksia opeteltuanne heidän menetelmiään muutamia päiviä. Tämä on kuin mainontaa. Heitä pitäisi kutsua qigong-kauppiaiksi. Ajatelkaapa – olette tavallisia ihmisiä, joten kuinka voisitte parantaa toisia erittämällä vähän qi’tä? Tavallisten ihmisten kehossa on qi’tä, aivan kuten teilläkin. Olette juuri alkaneet harjoittaa qigongia,laogong-akupunktiopisteenne vain on auennut, joten voitte kerätä ja erittää qi’tä. Kun parannatte toisten sairauksia, heilläkin on qi’tä kehossaan. Entä jos heidän qi’nsä parantaakin teidät?! Kuinka yksi qi voisi hallita toista qi’tä? Qi ei voi parantaa mitään. Lisäksi potilasta hoitaessanne te ja potilaanne muodostatte yhteisen kentän, ja hänen sairaalloinen qi’nsä virtaa omaan kehoonne, joten teillä on sitä yhtä paljon, vaikka sen juuret ovat potilaanne kehossa. Suuri määrä tällaista patogeenista qi’tä tekee teidät sairaiksi. Kun ajattelette pystyvänne parantamaan sairauksia, avaatte liikkeen ja alatte ottaa potilaita vastaan. Ette kieltäydy kenenkään pyynnöistä ja kehitätte kiintymyksiä – kuinka mukavaa onkaan parantaa ihmisiä! Mutta miksi he parantuvat? Ette ole ymmärtäneet erästä asiaa: kaikilla väärillä qigong-mestareilla on riivaaja­henkiä kehossaan. Saadakseen teidät uskomaan itseensä he antavat teille joitakin energiaviestejä, jotka ovat kuluneet loppuun parannettuanne kolme, viisi, kahdeksan tai ehkä kymmenen potilasta. Se kuluttaa energiaa, joten tämän jälkeen teillä ei enää ole tätä pientä energiamäärää. Teillä itsellänne ei ole gongia. Mistä olisitte saaneet sitä? Me qigong-mestarit olemme kultivoineet vuosikymmeniä, ja aiemmin oli erityisen vaikea harjoittaa kultivointia. Jos henkilö ei pitäydy oikeamielisessä menetelmässä – jos hän kultivoi jollain sivupolulla tai pienellä tiellä – kultivoinnin harjoittaminen on todella hankalaa.

Ajatelkaapa suuria ja kuuluisia qigong-mestareita: he ovat kultivoineet vuosikymmeniä vain kehittääkseen vähän gongia. Te ette ole koskaan kultivoineet. Luuletteko saaneenne gongia käytyänne jonkin qigong-kurssin? Kuinka se olisi mahdollista? Siitä lähtien olette kehittäneet kiintymyksen, ja kiintymyksen myötä huolestutte, jos ette onnistu parantamaan ihmisiä. Tiedättekö, mitä jotkut ihmiset jopa ajattelevat parantaessaan, jotta he säilyttäisivät maineensa? ”Saisinpa minä tämän sairauden, jotta potilas paranisi.” Tässä ei ole kyse myötätunnosta; tämä henkilö ei ole lainkaan luopunut kiintymyksestään maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn. Hän ei pysty kehittämään myötätuntoa vaan pelkää maineensa menetystä ja mieluummin ottaisi jopa sairauden itselleen kuin menettäisi kasvonsa. Hän on niin kiintynyt maineeseensa! Tämän toivomuksen myötä sairaus siirtyy hänen kehoonsa – näin todella tapahtuu. Hän lähtee kotiin sairauden kanssa, ja toinen henkilö paranee. Parannettuaan potilaan hän kärsii itse kotona. Ajattelette parantaneenne sairauden, ja kun muut kutsuvat teitä ”qigong-mestareiksi”, ilahdutte ja tulette omahyväisiksi. Eikö kyseessä ole kiintymys? Kun ette onnistu parantamaan potilasta, tulette alakuloisiksi. Eikö se aiheudu kiintymyksestänne maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn? Tämän lisäksi hoitamienne ihmisten kaikki sairaalloinen qi on siirtynyt kehoonne. Kaikenlaiset väärät qigong-mestarit väittävät opettaneensa teille, kuinka se poistetaan. Kerron teille, ettette pysty siihen – ette lainkaan – koska teillä ei ole kykyä hyvän qi’n erottamiseksi huonosta qi’stä. Ajan myötä kehonne muuttuu sisältä aivan tummaksi, ja se on karmaa.

Kun todella haluatte kultivoida, se tulee olemaan rankkaa. Kuinka aiotte selviytyä siitä? Paljonko teidän täytyy kärsiä muuttaaksenne karman valkeaksi aineeksi? Se on todella vaikeaa. Erityisesti hyvän synnynnäisen perustan omaavat henkilöt törmäävät todennäköisemmin tähän ongelmaan. Jotkut ihmiset tavoittelevat lakkaamatta kykyä parantaa sairauksia. Tavoitellessanne asioita eläimet näkevät sen ja tarraavat teihin. Tämä on riivausta. ”Haluat siis parantaa ihmisiä? Minä voin auttaa.” Mutta se ei auta teitä ilmaiseksi. Ei menetystä, ei voittoa. Kyse on vaarallisesta asiasta, ja lopulta olette kutsuneet sen luoksenne. Kuinka voisitte enää jatkaa kultivointianne? Kaikki on mennyttä.

Jotkut ihmiset, joiden synnynnäinen perusta on hyvä, vaihtavat tämän perustansa muiden karmaan. Terveysongelmista kärsivillä ihmisillä on paljon karmaa. Jos hoidatte vakavasti sairaan potilaan, tunnette kotiin palattuanne olonne todella huonoksi. Monet toisia ihmisiä parantaneet henkilöt ovat kokeneet tämän: potilas paranee, mutta te palaatte kotiin ja sairastutte vakavasti. Ajan myötä teille on siirtynyt paljon karmaa, jonka vastineeksi olette luopuneet hyveestä. Ei menetystä, ei voittoa. Vaikka saatte sairauksia, karma täytyy joka tapauksessa vaihtaa hyveeseen. Maailmankaikkeudessa on eräs periaate: kukaan ei estä teitä haluamasta asioita. Kukaan ei tällöin voi myöskään kutsua teitä hyviksi. Maailmankaikkeudessa pätee toinenkin määrätty sääntö: se, jolla on paljon karmaa, on paha henkilö. Te vaihdatte oman perustanne toisen henkilön karmaan. Kuinka voisitte harjoittaa kultivointia kaiken ylimääräisen karman kanssa? Toinen henkilö on täysin pilannut oman perustanne. Eikö se ole pelottavaa? Toinen on parantunut ja tuntee olonsa hyväksi, mutta te menette kotiin ja kärsitte. Jos hoidatte pari syöpäpotilasta, joudutte kuolemaan heidän sijastaan. Eikö se ole vaarallista? Näin tapahtuu, ja monet eivät tiedä, mistä on kyse.

Jotkut väärät qigong-mestarit ovat hyvin tunnettuja, mutta se ei tarkoita, että he tuntisivat asioita hyvin. Mitä tavalliset ihmiset yleensäkään tietävät? Kun jostakin asiasta nousee riittävästi kohua, he hyväksyvät sen. Ehkä he pystyvät näihin asioihin nyt, mutta he eivät ainoastaan vahingoita muita ihmisiä vaan myös itseään. Vuodessa tai parissa näette kuinka heille käy. Kultivoinnin harjoittamista ei saa vaurioittaa sillä tavoin. Kultivointi voi parantaa sairauksia, mutta sitä ei ole tarkoitettu parantamiseen. Kyse on yliluonnollisesta asiasta, ei tavallisten ihmisten taidosta. Sen kevytmielinen vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty. Nykyään jotkut väärät qigong-mestarit ovat täysin sotkeneet asioita, sillä he yrittävät käyttää qigongia keinona hankkiakseen mainetta ja mammonaa. He muodostavat kieroutuneita ryhmittymiä laajentaakseen vaikutusvaltaansa ja ovat moninkertaisesti lukuisampia kuin oikeat qigong-mestarit. Uskotteko heitä vain siksi, että tavalliset ihmiset puhuvat ja toimivat sillä tavoin? Luuletteko, että qigong on sellaista? Ei ole. Olen kertonut teille siitä totuuden.

Erilaisissa tavallisten ihmisten välisissä suhteissa ihmiset syyllistyvät vääryyksiin omien hyötyjensä tähden ja jäävät velkaa; näin ollen heidän täytyy vastata teoistaan ja maksaa kärsimyksellä. Ajatellaanpa, että parannatte jonkun sairauden mielenne mukaan. Vaikka pystyisitte parantamaan hänet, kuinka sellaista sallittaisiin? Buddhia on kaikkialla. Kun heitä on kerran niin paljon, miksi kukaan heistä ei tee sitä? Eikö olisi hienoa, jos he antaisivat ihmiskunnan elää täydellisessä mukavuudessa?! Miksi niin ei ole? Ihmisten täytyy maksaa oma karmansa. Tämä on periaate, jota kukaan ei rohkene horjuttaa. Kultivointinsa aikana harjoittaja voi silloin tällöin auttaa toisia myötätunnosta, mikä voi kuitenkin vain lykätä sairautta hieman. Jos ette kärsi nyt, kärsitte myöhemmin. Tai ehkä hän muuttaa sen muotoa, joten sairauden sijasta menetätte rahaa tai kohtaatte jonkin koettelemuksen. Jotakin tällaista voi tapahtua. Karmaa voidaan aidosti hävittää yhdellä kertaa vain kultivoinnin harjoittajien, ei tavallisten ihmisten puolesta. En puhu nyt vain omasta menetelmästäni. Kyse on koko maailmankaikkeuden periaatteista. Kerron, kuinka asiat kultivoinnin maailmassa todella ovat.

Täällä emme opeta teitä parantamaan sairauksia. Johdatamme teidät Suurelle Tielle, oikeamieliselle polulle, ja opastamme teitä ylöspäin. Tämän vuoksi painotan luennoillani, että Falun Dafan harjoittajat eivät saa antaa parannushoitoja. Jos parannatte sairauksia, ette ole Falun Dafan harjoittajia. Koska opastamme teitä oikealla polulla, puhdistamme kehoanne jatkuvasti maallisen Fa’n kultivoinnin aikana, kunnes se on täysin muuttunut korkeaenergiaiseksi aineeksi. Kuinka voisitte harjoittaa kultivointia, jos keräätte kehoonne näitä mustia asioita? Ne ovat karmaa! Ette pystyisi lainkaan kultivoimaan. Kun teillä on liikaa karmaa, ette pysty kestämään sitä, ja jos kärsitte liikaa, ette pysty harjoittamaan kultivointia. Tästä on kyse. Olen julkistanut tämän Dafan, mutta ette ehkä vieläkään ymmärrä, mitä oikein opetan. Koska Dafa on voitu tehdä julkiseksi, on tietysti olemassa keinoja sen suojelemiseksi. Jos yritätte parantaa ihmisiä, fǎshēnini ottavat takaisin kaiken, mikä teille on annettu kultivoinnin harjoittamiseen. Emme voi antaa teidän vahingoittaa jotain näin arvokasta oman maineenne ja voittonne tähden. Jos ette seuraa Fa’n vaatimuksia, ette ole Falun Dafan harjoittajia. Kehonne palautetaan tavallisten ihmisten tasolle, ja annamme teille takaisin huonot asianne, koska haluatte olla tavallisia ihmisiä.

Eilisen luennon jälkeen monet teistä tunsivat kehonsa olevan täynnä energiaa. Muutamat ihmiset, joilla on vakavia terveys­ongelmia, menivät muiden edelle ja alkoivat tuntea olonsa huonoksi. Kun olin eilen poistanut huonot asiat kehoistanne, suurin osa tunsi koko kehonsa kevyeksi ja hyvin miellyttäväksi. Meidän maailmankaikkeudessamme on kuitenkin periaate: ei menetystä, ei voittoa. En voi poistaa teiltä kaikkea – teidän täytyy ehdottomasti kestää ainakin jotain. Toisin sanoen olemme poistaneet sairautenne ja terveys­ongelmanne juuret, mutta sairaudellanne on yhä kenttä. Henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki alatasolla, voi nähdä, että kehossanne on mustan, samean, patogeenisen qi’n muodostamia rykelmiä. Ne ovat tiivistyneitä ja tiheitä mustan qi’n kertymiä, ja kun ne hajaantuvat, ne leviävät kaikkialle kehoonne.

Tästä päivästä lähtien jotkut tuntevat vilunväristyksiä, aivan kuin he olisivat pahasti vilustuneet, ja myös heidän luustoaan voi kolottaa. Suurin osa oireilee jollain tavalla – kenties jalkojanne särkee tai päätänne huimaa. Ehkä olette luulleet parantaneenne jonkin kehonne osan qigongia harjoittamalla, tai ehkä joku qigong-mestari on parantanut jonkin ongelmanne, ja nyt se oireilee jälleen. Tämä johtuu siitä, ettei kyseinen qigong-mestari ole parantanut sairauttanne, vaan hän on ainoastaan lykännyt sitä. Se on yhä olemassa, ja vaikka ette nyt kärsisi siitä, se palaisi myöhemmin. Meidän täytyy karkottaa ja hävittää se juurineen. Voitte siis ajatella sairautenne uusiutuneen. Kyse on karmanne perusteellisesta poistamisesta, joten reagoitte tällä tavoin. Joidenkin keho reagoi paikallisesti. Siellä tai täällä tuntuu kipua ja kaikenlaista epämukavuutta. Tämä kaikki on normaalia. Haluan kertoa teille kaikille, että vaikka tuntisitte olonne kuinka tukalaksi tahansa, tulkaa näille luennoille. Kävellessänne luentosaliin kaikki oireenne katoavat, ettekä ole millään tavoin vaarassa. Voin sanoa tämän, ja toivon, että yritätte parhaanne mukaan päästä paikalle, vaikka kärsisitte ”sairaudesta” kuinka paljon tahansa. Fa’n saamisen mahdollisuuksia on hyvin harvassa. Kun tunnette olonne todella huonoksi, se tarkoittaa, että ”asiat kääntyvät ympäri saavutettuaan ääripäänsä” ja koko kehonne puhdistuu. Se täytyy puhdistaa täydellisesti. Terveysongelmanne juuret on poistettu; jäljellä on vain vähän mustaa qi’tä, joka tulee itsenäisesti ulos, jotta voisitte kärsiä hieman ja kestää vähän vaikeuksia. Sitä, ettette kestäisi mitään, ei sallittaisi.

Tavallisessa ihmisten maailmassa kilpailette muiden kanssa maineesta ja voitosta, joten ette pysty nukkumaan tai syömään kunnolla ja olette pilanneet kehonne. Toisesta ulottuvuudesta katsottuna jopa kaikki luunne ovat mustia. Tällaisen kehon puhdistaminen yhdellä kertaa johtaa väistämättä reaktioihin; tämän vuoksi oireilette. Jotkut ihmiset kärsivät jopa ripulista tai oksentavat. Monet eri alueiden harjoittajat ovat kirjoittaneet minulle ja jakaneet kokemuksiaan tästä. ”Mestari, osallistuttuani luennollenne etsin WC:itä koko kotimatkan.” Tämä johtuu siitä, että jopa sisäelimenne täytyy puhdistaa. Muutamat ihmiset voivat nukahtaa, ja he heräävät lopetettuani puhumisen. Mistä on kyse? Heidän aivoissaan on sairauksia, jotka täytyy hoitaa. Ihmiset eivät mitenkään kestä aivojensa kuntoon laittamista, joten heidät täytyy nukuttaa. He itse eivät tiedä sitä. Joillekin ei tuota vaikeuksia kuulla puhettani: he nukkuvat sikeästi, mutta he kuulevat joka sanan ja heräävät virkeinä, minkä jälkeen he eivät välttämättä tunne pariin päivään tarvetta nukkua. Ihmisten tilanteet ovat erilaisia, ja ne kaikki pitää oikaista. Koko kehonne täytyy puhdistaa.

Jos olette aitoja Falun Dafan harjoittajia ja voitte luopua kiintymyksistänne, teillä on tästä päivästä lähtien näitä reaktioita. Ne, jotka eivät pysty luopumaan kiintymyksistään, voivat ehkä väittää luopuneensa niistä, vaikka näin ei tosiasiassa ole – heidän kehonsa puhdistaminen on vaikeaa. Jotkut myös ymmärtävät myöhemmin, mitä olen opettanut. He alkavat päästää irti kiintymyksistään, ja tällöin heidän kehonsa voidaan puhdistaa. Toisten keho alkaa tuntua energiseltä, kun taas nämä ihmiset alkavat vasta parantua ja tuntea olonsa epämukavaksi. Jokaisella luentosarjalla on ihmisiä, jotka tulevat jäljessä ja joiden valaistumiskyky ei ole yhtä hyvä. Näin ollen kaikenlaiset kokemukset ovat normaaleja. Seuraavat tilanteet olivat tavallisia pitäessäni luentoja muilla alueilla. Jotkut tunsivat aina olonsa kauheaksi ja istuivat kaksin kerroin liikkumatta tuoleillaan. He odottivat, että olisin laskeutunut puhujakorokkeelta parantamaan heidät. En tehnyt sitä. Jos ette kestä edes tätä koetusta, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia tulevaisuudessa, kun kohtaatte monia suuria koettelemuksia? Ettekö pääse edes näin mitättömän asian yli? Totta kai – kaikki pääsevät. Älkää siis tulko pyytämään minulta parantamista; en tee sitä. Jos mainitsette sanan ”sairaus”, en halua kuunnella.

Ihmisten pelastaminen on todella vaikeaa. Kaikilla luentosarjoilla noin viisi tai kymmenen prosenttia ei pysy muiden mukana. Kaikki eivät millään voi saavuttaa Taoa. Vaikka jatkaisitte kultivoinnin harjoittamista, jää nähtäväksi, voitteko onnistua ja todella omistautua kultivoinnille. Jokaisesta ei mitenkään voi tulla buddhaa. Dafan todelliset harjoittajat kokevat samat asiat lukiessaan kirjaa, ja myös he saavat kaiken ansaitsemansa.