KUUDES LUENTO

Qigong-psykoosi (zǒuhuǒ rùmó)

Kultivoinnin maailmassa esiintyy nimitys ”qigong-psykoosi”, ja suuri yleisö on kiinnittänyt siihen paljon huomiota. Jotkut puhuvat siitä niin huolestuttavaan sävyyn, että osa ihmisistä ei uskalla harjoittaa qigongia. Kun he kuulevat, että qigongin harjoittaminen voi johtaa psykoosiin, he pelästyvät eivätkä uskalla edes kokeilla sitä. Voin vakuuttaa teille, että todellisuudessa mitään qigong-psykooseja ei ole olemassakaan.

Varsin monet ihmiset ovat joutuneet henkien tai eläinten riivaamiksi, koska heidän ajatuksensa eivät ole oikeamielisiä. Heidän pää­tajuntansa ei pysty pitämään heitä kurissa, mutta he kuitenkin luulevat tätä gongiksi. Heidän kehonsa on henkien hallinnassa, mikä tekee heistä sekavia ja saa heidät huutamaan ja kiljumaan. Kun ihmiset näkevät tämän, he kuvittelevat qigongin voivan aiheuttaa tällaista ja pelästyvät niin pahoin, etteivät he itse uskalla enää harjoittaa. Monet teistä luulevat, että tässä on kyse gongista, mutta kuinka tämänkaltaiset asiat voisivat kuulua gongin harjoittamiseen? Kyse on vain eräästä alhaisimmasta tilasta, joka kuuluu parantumisen ja yleiskunnon tasolle, ja kuitenkin se on hyvin vaarallista. Jos totutte olemaan tällaisessa tilassa, eikä päätajuntanne koskaan hallitse teitä, kehonne saattaa joutua aputajun­tanne, vieraiden viestien tai kehoon kiinnittyvien henkien valtaan. Saatatte ajautua joihinkin vaarallisiin tekoihin ja aiheuttaa kultivointipiireille suurta vahinkoa. Tämä johtuu oikea­mielisyyden puutteesta ja rehentelyn kiintymyksestä – kyse ei ole qigong-psykoosista. En todellakaan ymmärrä, kuinka joistakin ihmisistä on tullut qigong-mestareita, sillä hekin puhuvat qigong-psykooseista. Totuus on, ettei gongin harjoittaminen voi johtaa psykoosiin. Suurin osa ihmisistä on oppinut tämän termin kirjallisuudesta ja taiteesta, esimerkiksi kung-fu -romaaneista tai vastaavista teoksista. Jos ette usko minua, voitte tutkia muinaisia kirjoja tai kultivointikirjoja: niissä ei puhuta mistään tällaisesta. Kuinka qigong-psykooseja voisi olla olemassa? Sellaista ei kerta kaikkiaan tapahdu.

Tavallisesti ihmiset uskovat, että qigong-psykoosilla on erilaisia muotoja. Mainitsin edellä yhden niistä. Koska henkilön ajatukset eivät ole oikeamielisiä, hän houkuttelee luokseen riivaajahenkiä ja kehittää kaikenlaisia mielentiloja; hän esimerkiksi tavoittelee jotakin ”qigong-tilaa” voidakseen rehennellä muille. Jotkut tavoittelevat suoraan jopa yliluonnollisia kykyjä, tai kenties he harjoittavat epäaitoa qigongia. He ovat tottuneet hellittämään päätajunnastaan qigongia harjoittaessaan; he eivät ole tietoisia mistään ja antavat kehonsa muiden käyttöön; heistä tulee sekavia, ja he antavat aputajuntansa tai vieraiden viestien hallita kehoaan, ja sitten he käyttäytyvät kummallisesti. Jos joku käskee heitä hyppäämään järveen tai alas korkeasta rakennuksesta, he tottelevat. He itse ovat menettäneet halunsa elää ja luovuttaneet kehonsa muille. Kyse ei ole ”hairahtumisesta demoniseen tilaan”, vaan siitä, että he ovat harhautuneet qigong-harjoituksessaan. Sen on aiheuttanut heidän oma, tarkoitushakuinen toimintansa alusta alkaen. Monet luulevat, että kehon huojuttaminen kaikkiin suuntiin on qigongin harjoittamista. Totuus on, että jos joku harjoittaa aitoa qigongia tässä tilassa, se voi johtaa vakaviin seurauksiin. Tällöin kyse ei ole qigong-harjoituksesta. Se vain heijastaa tavallisten ihmisten kiintymyksiä ja asioiden tavoittelua.

Toisessa tapauksessa on kyse siitä, kun qi aiheuttaa tukoksen kehon jollekin alueelle, tai kun qi ei pysty laskeutumaan päälaelta, ja tämä saa henkilön pelästymään. Ihmiskeho on pieni maailmankaikkeus. Erityisesti Tao-järjestelmän harjoituksissa näitä ongelmia voi tulla vastaan, kun qi yrittää läpäistä jotakin kulkua. Jos qi ei pysty läpäisemään kyseistä kulkua, se jää pyörimään tälle alueelle. Kyse ei ole vain päälaesta, vaan sama pätee kehon kaikkiin osiin. Ihmisen herkin paikka on kuitenkin päälaella. Qi nousee päälaelle ja laskeutuu jälleen alas. Jos se ei pysty läpäisemään kulkua, henkilö tuntee päänsä raskaaksi ja turvonneeksi, aivan kuin hänellä olisi paksu qi-hattu. Hänellä voi olla myös muita vastaavia tuntemuksia. Qi ei kuitenkaan pysty rajoittamaan mitään. Se ei aiheuta ihmiselle ongelmia, eikä se johda minkäänlaisiin sairauksiin. Jotkut eivät tiedä, mistä qigongissa on todella kyse, ja he keksivät kaikenlaisia mielikuvituksellisia selityksiä, mikä on lopulta johtanut sekaannuksiin. Näin ollen jotkut ihmiset ajattelevat, että jos qi nousee päälaelle eikä tule alas, henkilö joutuu qigong-psykoosiin, joutuu harhateille, tai jotain vastaavaa tapahtuu. Näin ollen monet ovat peloissaan.

Jos qi ei pysty laskeutumaan päälaelta, kyseessä on vain ohimenevä ilmiö. Joidenkin ihmisten tapauksessa se saattaa kestää kauan – ehkä jopa puoli vuotta. Tällöin henkilö voi pyytää aitoa qigong-mestaria ohjaamaan sen alas, ja se voi laskeutua tällä tavoin. Jos qigongia harjoitettaessa qi’nne ei pysty läpäisemään kulkua tai tulemaan alas, teidän pitäisi etsiä syitä omasta luonteenlaadustanne: oletteko juuttuneet tälle tasolle, ja olisiko teidän aika parantaa xīnxìngiänne? Kun aidosti parannatte luonteenlaatuanne, huomaatte qi’n tulevan jälleen alas. Jos painotatte vain gongin muuntumista fyysisessä kehossa huomioimatta luonteenlaatunne kehittämistä, ongelma jatkuu siihen asti, kunnes luonteenne paranee. Vasta sitten voi tapahtua kokonaisvaltainen muutos. Jos qi on todellakin jumissa, se ei aiheuta ongelmia. Yleensä kyse on siitä, että oma mielenne tekee siitä ongelman. Lisäksi monet ovat kuulleet epäaidoilta qigong-mestareilta, että asiat voivat mennä vikaan, jos qi liikkuu päälaelle. Tämä saa heidät pelkäämään, ja tällainen pelko voi todella aiheuttaa henkilölle vaikeuksia. Kun olette peloissanne, eikö kyseessä ole eräänlainen kiintymys? Ja kun kiintymyksenne tulee esille, eikö teidän pitäisi päästä siitä eroon? Mitä enemmän pelkäätte, sitä enemmän ongelma tuntuu sairaudelta. Tämä kiintymyksenne on ehdottomasti poistettava. Tällaista tapahtuu, jotta oppisitte tilanteesta, vapautuisitte pelon kiintymyksestä ja edistyisitte.

Gongin harjoittajat eivät tunne oloaan fyysisesti erityisen mukavaksi tulevassa kultivoinnissaan. Kehonne kehittävät monia erilaisia gongin muotoja; ne kaikki ovat hyvin voimakkaita, ja ne liikkuvat jatkuvasti kehonne sisällä. Ne saavat teidät tuntemaan olonne epämukavaksi tavalla tai toisella. Syy tähän epämukavuuteen on ennen kaikkea se, että pelkäätte aina kehossanne olevan joitakin terveysongelmia, vaikka olette itse asiassa kehittäneet siinä todella voimakkaita asioita. Ne kaikki ovat gongia, yliluonnollisia kykyjä ja monia eläviä olentoja. Kun ne liikkuvat, kehonne voi kihelmöidä, särkeä tai tuntua muulla tavoin epämukavalta ja niin edelleen. Ääreis­hermosto on erityisen herkkä. Kaikenlaisia kultivointitiloja voi ilmaantua. Nämä tuntemukset jatkuvat, kunnes kehonne on muuttunut kokonaan korkeaenergiaiseksi aineeksi. Itse asiassa niitä tulisi pitää hyvinä asioina. Jos harjoittajina pidätte itseänne aina tavallisina ihmisinä ja luulette edelleenkin näiden asioiden olevan terveysongelmia, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia? Jos ajattelette olevanne tavallisia ihmisiä, kun kohtaatte koettelemuksia kultivointinne aikana, sanoisin luonteen­laatunne laskeneen tässä tilanteessa tavallisten ihmisten tasolle. Ainakin kyseisen asian kannalta olette pudonneet tavallisten ihmisten tasolle.

Todellisina harjoittajina teidän pitäisi tarkastella ongelmia hyvin korkealta tasolta eikä tulkita niitä tavallisten ihmisten näkökulmasta. Jos uskotte olevanne sairaita, saatatte jopa todella sairastua. Tämä johtuu siitä, että kun pidätte sitä sairautena,xīnxìnginne on samalla tasolla tavallisten ihmisten kanssa. Qigongin harjoittaminen ja aito kultivointi – edellä mainitusta kultivointitilasta puhumattakaan – eivät johda terveysongelmiin. Ihmisten terveysongelmat johtuvat 70-prosenttisesti psykologisista tekijöistä ja vain 30-prosenttisesti itse sairaudesta. Usein henkilö romahtaa psyykkisesti, menettää elämänhalunsa ja tuntee suuren taakan harteillaan, ja sen jälkeen hänen sairautensa pahenee merkittävästi. Tämä on tyypillistä. Annan teille esimerkin. Kerran eräs henkilö kiinnitettiin sänkyyn. Hänen toinen kätensä nostettiin, ja hänelle kerrottiin, että siihen tehdään viilto, jotta siitä alkaisi vuotaa verta. Sitten hänen silmänsä sidottiin ja hänen ranteeseensa tehtiin naarmu (mutta hän ei vuotanut lainkaan verta). Vesihana laitettiin päälle, jotta hän kuulisi pisaroiden tippuvan. Hän luuli, että kyseessä oli hänen oma verensä, ja näin ollen tämä mies kuoli jonkin ajan kuluttua. Itse asiassa hänestä ei valunut verta, vaan hanasta vain pisaroi vettä – hänen oma mielensä sai hänet kuolemaan. Jos luulette jatkuvasti olevanne sairaita, saatatte aiheuttaa itsellenne terveysongelmia. Xīnxìnginne on laskenut tavallisten ihmisten tasolle, ja tavalliset ihmiset saavat tietysti kaikenlaisia sairauksia.

Olette harjoittajia, joten jos aina pidätte vaivojanne terveys­ongelmina, olette tosiasiassa pyytäneet niitä. Jos pyydätte näitä sairauksia, ne pystyvät tunkeutumaan kehoonne. Harjoittajina luonteenlaatunne täytyy olla korkea, ettekä saisi kaiken aikaa pelätä, että kyseessä on sairaus. Tällainen pelko on kiintymys, ja se voi aiheuttaa teille ongelmia yhtä lailla. Henkilön täytyy kultivoinnissaan hävittää karmaa, mikä on tuskallista. Kuinka ihmeessä voisitte kasvattaa gongianne täydellisessä mukavuudessa? Kuinka pystyisitte muutoin luopumaan kiintymyksistänne? Kerron teille erään buddhalaisen tarinan. Kerran muuan henkilö oli kestänyt kultivoinnissaan lukemattomia vaivoja saavuttaakseen arhatin tason. Kuinka hän ei olisi ollut iloissaan! Hän oli saavuttamassa Aidon Hedelmän ja tulossa arhatiksi – hän oli poistumassa Kolmesta maailmasta! Kuitenkin myös tällainen ilo kertoo kiintymyksestä liialliseen innostukseen. Arhatin pitäisi aina olla ei-toiminnan tilassa, ja hänen mielensä pitäisi olla vankkumaton. Näin ollen hän putosi ja hänen kultivointinsa epäonnistui. Koska hän epäonnistui, hänen täytyi aloittaa jälleen alusta. Hän jatkoi kultivointiaan, ja valtavien ponnistusten jälkeen hän saapui taas samalle tasolle. Tällä kertaa hän joutui pelon valtaan ja sanoi itselleen: ”Nyt en saa innostua, muutoin putoan uudelleen.” Tämän pelon vuoksi hän epäonnistui jälleen. Pelkokin on yhdenlainen kiintymys.

Myös tällainen tilanne on olemassa: kun jotkut ihmiset joutuvat psykoosiin, heidän sanotaan ”hairahtuneen demoniseen tilaan”. Jotkut jopa odottavat minun hoitavan heidän psykoosinsa! Sanoisin, että psykoosissa ei ole kyse sairaudesta, eikä minulla myöskään ole aikaa hoitaa tällaisia asioita. Miksi niin? Koska psykoottisella henkilöllä ei ole mitään virusta, eikä hänen kehossaan ole sairaalloisia muutoksia tai tulehduksia. Minun näkökulmastani kyse ei ole sairaudesta. Psykoottiset ongelmat ovat merkki siitä, että henkilön päätajunnasta on tullut liian heikko. Kuinka heikko se voi sitten olla? Se muistuttaa henkilöä, joka ei pysty koskaan pitämään itseään hallinnassa – sellaisessa tilassa on psykoottisen henkilön pääsielu. Se ei enää halua hallita kehoa vaan on jatkuvassa horrostilassa eikä pysy tietoisena. Tässä vaiheessa henkilön apusielut tai vieraat viestit häiritsevät häntä. Jokaisessa ulottuvuudessa on niin monta eri tasoa; kaikenlaiset viestit sekoittavat häntä. Tämän lisäksi hänen pääsielunsa on voinut syyllistyä pahoihin tekoihin edellisissä elämissään, ja hänen velkojansa saattavat haluta vahingoittaa häntä. Kaikenlaisia asioita voi tapahtua. Sanoisimme, että psykoottisissa ongelmissa on kyse tästä. Kuinka voisin parantaa ne puolestanne? Minun nähdäkseni ihmiset joutuvat oikeaan psykoosiin juuri tällä tavoin. Mitä asialle voi sitten tehdä? Henkilöä voi opettaa, ja häntä voi auttaa pysymään tietoisena. Se on toki hyvin vaikeaa. Olette voineet huomata, että kun psykiatrisen sairaalan lääkäri on antamassa sähkösokkia, psykoottinen potilas pelästyy niin pahasti, että hän lopettaa välittömästi hourailunsa. Mistä tämä johtuu? Tällöin henkilön pääsielu on tullut jälleen tietoiseksi, koska se pelkää sähköiskun saamista.

Tavallisesti ihmiset haluavat jatkaa kultivoinnin harjoittamista, kun he ovat kerran aloittaneet sen. Jokaisella on buddha-luonto ja sydämessään toive kultivoida. Kun ihmiset ovat oppineet jonkin menetelmän, he usein jatkavat sen harjoittamista lopun ikäänsä. Riippumatta siitä, onnistuvatko he kultivoinnissaan vai eivät, ja pystyvätkö he saamaan Fa’n vai eivät – tällaisella henkilöllä on kuitenkin tahto seurata Taoa, ja hän haluaa aina harjoittaa sitä. Kaikki tietävät hänen harjoittavan qigongia. Ihmiset hänen työpaikallaan, asuin­alueellaan ja naapurissaan tietävät hänen tekevän harjoituksia. Mutta miettikääpä tätä: kuka harjoitti aitoa kultivointia joitakin vuosia sitten? Ei kukaan. Vain aidon kultivoinnin harjoittaminen voi muuttaa elämänne kulun. Kuitenkin tavallinen ihminen harjoittaa qigongia vain parantaakseen sairauksiaan ja pysyäkseen hyvässä kunnossa. Kuka muuttaisi hänen elämänsä kulun? Koska hän on tavallinen ihminen, hän sairastuu jonakin päivänä äkillisesti tai joutuu muihin vaikeuksiin. Voi olla, että hän eräänä päivänä joutuu psykoosiin tai kuolee. Tavallisen ihmisen elämä on juuri tällaista. Vaikka voitte nähdä jonkun harjoittamassa qigongia puistossa, hän ei kultivoi aidosti. Hän haluaisi harjoittaa kultivointia korkeille tasoille, mutta koska hän ei ole saanut aitoa Fa’ta, hän ei pysty edistymään. Hänellä on vain tämä toive harjoittaa korkeille tasoille, mutta kaikesta huolimatta hän on yhä qigongin harjoittaja parantumisen ja yleiskunnon alatasolla. Kukaan ei muuta hänen elämänsä kulkua, joten hänellä tulee olemaan terveysongelmia. Jos hän ei suhtaudu hyveeseen () vakavasti, hän ei edes parane. Asia ei ole niin, ettei henkilö voisi enää sairastua, jos hän vain harjoittaa qigongia.

Henkilön täytyy aidosti harjoittaa kultivointia ja kiinnittää todella huomiota luonteenlaatuunsa. Terveysongelmista voi päästä vain, kun harjoittaa kultivointia aidosti. Qigong ei ole mitään yksin­kertaista voimistelua, vaan se ylittää tavallisten ihmisten tason, joten sen harjoittajien täytyy mukautua korkeampiin periaatteisiin ja mittapuihin. Vasta sen jälkeen, kun nämä ehdot on täytetty, harjoittaja voi saavuttaa päämääränsä. Monet ihmiset eivät kuitenkaan toimi näin, ja he ovat yhä tavallisia ihmisiä, joten ajan tullen he sairastelevat edelleen. Eräänä päivänä tällainen henkilö saattaa saada äkillisen aivoveritulpan tai jonkin muun sairauden, tai kenties hän joutuu psykoosiin. Kaikki kuitenkin tietävät hänen tekevän qigong-harjoituksia. Näin ollen ihmiset sanovat, että hän on qigongin vuoksi ”hairahtunut demoniseen tilaan”, ja he lyövät häneen tämän leiman. Ajatelkaapa – onko tämä kovin oikeudenmukaista? Maallikot eivät tiedä, mistä on kyse, ja jopa asiantuntijoiden ja monien qigongin harjoittajien on vaikea ymmärtää todellisia syitä. Jos kyseinen henkilö joutuu psykoosiin kotonaan, se ei välttämättä aiheuta niin paljon ongelmia, vaikka muut joka tapauksessa sanovat sen aiheutuneen qigongista. Jos psykoottisia ongelmia ilmenee harjoituspaikalla, seuraukset ovat kauheita. Tapaukseen lyödään iso leima, josta on mahdotonta päästä eroon. ”Qigong aiheuttaa mielisairautta” – lehdet kirjoittavat jopa tällaista. Jotkut ihmiset vastustavat qigongia sokeasti ja sanovat: ”Katsokaa, hetki sitten hän vaikutti olevan aivan kunnossa harjoittaessaan qigongia, ja nyt hänestä on tullut tällainen.” Tavalliselle ihmiselle tapahtuvat asiat on tarkoitettu tapahtuviksi. Ehkä hänellä on muunlaisia terveysongelmia tai hän joutuu muihin ongelmiin. Onko aiheellista syyttää kaikesta qigongia? Entä lääkärit sairaalassa – koska he ovat lääkäreitä, pitäisikö heidän olla sairastumatta koko elämänsä aikana? Kuinka asian voisi ymmärtää näin?

Tämän vuoksi sanon, että monet ihmiset eivät lainkaan tiedä, mistä aidossa qigongissa on kyse. He eivät tunne sen periaatteita ja sanovat siitä perusteettomia asioita. Heti, kun joitakin ongelmia ilmenee, he lyövät qigongiin kaikenlaisia leimoja. Koska qigong on ollut yhteiskunnassa suosittua vasta vähän aikaa, monilla ihmisillä on siitä itse­pintaisia näkemyksiä, joten he hyökkäävät sitä vastaan ja torjuvat sen. Kuka tietää, mitä heillä on mielessään. Qigong ärsyttää heitä, aivan kuin sillä olisi suoraan jotain tekemistä heidän kanssaan. Kun joku mainitsee sanan ”qigong”, he nimittävät sitä välittömästi humpuukiksi. Qigong on tieteenala – se on korkeampaa tiedettä. Kyse on vain siitä, että tällaisten ihmisten asenne on todella itsepäinen ja heidän tietonsa on liian rajallista.

Eräs toinen tapaus kultivoinnin maailmassa on niin kutsuttu ”qigong-tila” (qìgōng tài). Siihen joutuneet henkilöt vaikuttavat hieman kummallisilta, mutta he eivät ole ”hairahtuneet demoniseen tilaan”. He ovat täysin järjissään. Selitän teille ensin, mistä tässä qigong-tilassa on kyse. Tiedättehän, että gongin harjoittamisessa henkilön synnynnäisellä perustalla on suuri merkitys. Kaikkialla maailmassa on uskonnollisia ihmisiä. Kiinassa monet ovat vuosituhansien ajan uskoneet buddhalaisuuteen tai taolaisuuteen, ja he ovat aina ajatelleet, että hyvä palkitaan hyvällä ja paha rangaistaan pahalla. Jotkut ihmiset eivät kuitenkaan usko tähän. Erityisesti suuren kulttuurivallankumouksen aikoihin kaikki tällainen tuomittiin ja luokiteltiin taikauskoksi. Jotkut ajattelevat, että kaikki se, mitä he eivät pysty ymmärtämään, tai mitä he eivät ole oppineet kirjoista, tai mitä nykytiede ei vielä ole havainnut tai käsittänyt, on taikauskoa. Muutamia vuosia sitten tällaisia ihmisiä oli paljon, mutta nyt heitä on suhteellisesti vähemmän. Tämä johtuu siitä, että on olemassa ilmiöitä, joiden olemassaoloa ei haluta tunnustaa, mutta jotka ovat jo selvästi ilmenneet ulottuvuudessamme. Ette rohkene tarkastella niitä suoraan, mutta nyt ihmisillä on rohkeutta puhua niistä. Kuulemansa ja näkemänsä perusteella ihmiset tuntevat myös joitakin qigongin harjoittamiseen liittyviä ilmiöitä.

Jotkut ihmiset ovat niin ahdaskatseisia, että kun mainitsette heille qigongista, he nauravat teille sydämensä pohjasta. He pitävät teitä taikauskoisina ja suorastaan naurettavina. Heti, kun puhutte joistakin qigongin ilmiöistä, he ajattelevat teidän olevan täysin oppimattomia. Vaikka tällaisella henkilöllä on vahvoja ennakkoluuloja, hänen synnynnäinen perustansa ei välttämättä ole huono. Jos hänen synnynnäinen perustansa on hyvä ja hän harjoittaa qigongia, hänen taivaallinen silmänsä saattaa kenties avautua hyvin korkealle tasolle, ja ehkä hänen yliluonnollisia kykyjään tulee esille. Hän ei usko qigongiin, mutta hän ei voi olla varma siitä, etteikö hän koskaan sairastuisi. Kun hän sairastuu, hän menee sairaalaan; jos länsimainen lääketiede ei pysty parantamaan häntä, hän menee tapaamaan perinteistä kiinalaista lääkäriä. Jos kiinalainen lääkärikään ei pysty auttamaan, eikä mistään kansanparannus­keinostakaan ole apua, hän ajattelee qigongia ja pohtii mielessään: ”Kokeilen onneani ja otan selvää, voisiko qigong lopultakin parantaa sairauteni.” Melkoisen epäröinnin jälkeen hän tulee kokeilemaan sitä. Koska hänen synnynnäinen perustansa on hyvä, hän harjoittaa alusta alkaen erittäin hyvin. Kenties joku mestari kiinnostuu hänestä ja korkeammat olennot toisessa ulottuvuudessa auttavat häntä. Yhtäkkiä hänen taivaallinen silmänsä avautuu tai hän on osittaisen valaistumisen tilassa. Kun hänen taivaallinen silmänsä avautuu hyvin korkealle tasolle, hän pystyy äkkiä näkemään tiettyjä maailmankaikkeuden totuuksia, ja tämän lisäksi hänellä on joitakin yliluonnollisia kykyjä. Kun tällainen henkilö näkee näitä ilmiöitä, millä tavoin ajattelette hänen selviytyvän? Minkälaisessa mielentilassa arvelette hänen olevan? Asiat, joita hän on aina pitänyt taikauskona – täysin mahdottomina ja naurettavina, kun muut ovat puhuneet niistä – näyttäytyvät selvästi hänen omien silmiensä edessä, ja hän on todella yhteydessä niihin. Hänen mielensä ei kestä sitä, sillä henkinen paine on liian suuri, eivätkä muut ihmiset pysty hyväksymään hänen puheitaan. Kuitenkin hänen ajattelunsa on yhä loogista. Hän ei vain pysty löytämään tasapainoa molempien puolien välillä. Hän tajuaa, että ihmiskunnan yleisesti tekemät asiat ovat virheellisiä, kun taas toinen puoli on useimmiten oikeassa. Jos hän seuraa tämän toisen puolen periaatteita, ihmiset taas sanovat hänen olevan väärässä. He eivät ymmärrä häntä, joten he sanovat hänen joutuneen qigong-psykoosiin.

Itse asiassa tällä henkilöllä ei ole mitään qigong-psykoosia. Suurin osa meistä, jotka harjoitamme qigongia, ei ehdottomasti koe mitään tällaista. Vain hyvin ahdaskatseiset ihmiset voivat kokea tällaisen qigong-tilan. Täällä olevista ihmisistä suurella osalla on taivaallinen silmä avautunut – heitä on varsin paljon. He ovat todella nähneet asioita toisissa ulottuvuuksissa, eivätkä he ole tyrmistyneitä, vaan he tuntevat olevansa aivan kunnossa. Heidän mielensä ei järkyty tällaisista asioista, ja näin ollen tämä ”qigong-tila” ei tule esille. Jos joku joutuu tällaiseen qigong-tilaan, hän on aivan rationaalinen ja puhuu asioista järkevästi ja loogisesti. Tavalliset ihmiset eivät vain usko sitä, mitä hän sanoo. Kenties hän kertoo nähneensä jonkun, joka on jo edesmennyt, ja että tämä henkilö käski hänen tehdä jotakin. Kuinka tavalliset ihmiset uskoisivat tätä? Myöhemmin hän ymmärtää, että hänen tulisi pitää tällaiset asiat omana tietonaan eikä puhua niistä muille. Kun hän pystyy löytämään tasapainon kahden puolen välillä, kaikki on aivan kunnossa. Tyypillisesti tällaisilla ihmisillä on myös yliluonnollisia kykyjä. Tässä ei myöskään ole kyse ”hairahtumisesta demoniseen tilaan”.

On olemassa vielä eräs tilanne, jota nimitetään ”totuudelliseksi hulluudeksi” (zhēnfēng), ja se on äärimmäisen harvinaista. Tämä ”totuudellinen hulluus” ei itse asiassa tarkoita todellista hulluksi tulemista. Sen sijaan se viittaa ”totuuden kultivointiin”. Millaista on totuudellinen hulluus? Sanoisin, että kultivoinnin harjoittajien joukossa sen kokee ehkä yksi sadastatuhannesta ihmisestä. Tällaisia henkilöitä on todella harvassa. Se ei ole mikään yleinen asia, eikä sillä myöskään ole mitään vaikutusta yhteiskuntaan.

Normaalisti ”totuudelliseen hulluuteen” liittyy eräs välttämätön edellytys: henkilön synnynnäisen perustan täytyy olla erinomainen, ja hänen täytyy olla varsin vanha. Koska hän on jo ikääntynyt, hänellä ei ole enää tarpeeksi aikaa kultivoida ja harjoittaa. Erinomaisen luonteenlaadun omaavat ihmiset ovat yleensä tulleet jonkin tehtävän vuoksi korkealta tasolta. Kaikki pelkäävät tulla tähän tavalliseen maailmaan – kun heidän muistinsa on pyyhitty, he eivät tunnista enää ketään. Kun he saapuvat tähän tavallisten ihmisten sosiaaliseen ympäristöön, kaikenlaiset ihmisten aiheuttamat häiriöt saavat heidät tavoittelemaan mainetta ja voittoa, ja he jatkavat putoamista, eivätkä he pysty enää lainkaan kohottamaan itseään. Tämän vuoksi kukaan ei uskalla tulla tänne; kaikki pelkäävät tätä. Jotkut ovat tästä huolimatta tulleet, ja he eksyvät tavallisten ihmisten keskuuteen. He ovat putoamassa ja syyllistyneet elämänsä aikana kaikenlaisiin vääriin tekoihin. Kun henkilö taistelee ja kilpailee elämässään oman voittonsa puolesta, hän syyllistyy moniin pahuuksiin ja jää muille runsaasti velkaa. Hänen mestarinsa näkee, että hän on vajoamassa. Kuitenkin hän on joku, jolla on jo Hedelmä, eikä hänen voida antaa pudota niin helposti! Mitä voidaan tehdä? Hänen mestarinsa on hyvin huolissaan, mutta ei ole olemassa muita keinoja, joilla tämä henkilö saataisiin kultivoimaan. Mistä hän voisi tässä vaiheessa löytää mestarin? Hänen täytyy kultivoida pystyäkseen palaamaan takaisin alkuperäänsä. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, eikö niin? Kaiken lisäksi hän on ikääntymässä, eikä hänellä ole tarpeeksi aikaa kultivointiin. Mistä hän pystyisi löytämään sekä mieltä että kehoa kultivoivan harjoitusmenetelmän?

Vain, jos tämän henkilön synnynnäinen perusta on todellakin erinomainen ja olosuhteet ovat näin erikoislaatuiset, hänelle voidaan saada aikaan ”totuudellinen hulluus”. Toisin sanoen, kun mitään muuta toivoa ei enää ole siitä, että hän pystyisi itse palaamaan alkuperäänsä, voidaan turvautua tähän menetelmään, ja hänestä voidaan tehdä hullu. Tietyt osat hänen aivoistaan suljetaan. Me ihmiset emme pidä esimerkiksi kylmyydestä ja liasta, joten kylmyyttä ja likaa karttavat osat hänen aivoistaan suljetaan. Kun nämä alueet eivät ole käytössä, kyseisellä henkilöllä näyttää olevan ongelmia mielenterveytensä kanssa, ja hän alkaa todella käyttäytyä kuin hullu. Tällaiset ihmiset eivät kuitenkaan yleensä tee pahuuksia, eivätkä he loukkaa tai lyö muita ihmisiä. Sen sijaan he usein tekevät hyviä tekoja, mutta itseään kohtaan he ovat hyvin julmia. Koska he eivät tunne kylmyyttä, he juoksevat keskitalvella lumessa paljain jaloin ja ohuissa vaatteissa. Heidän jalkansa jäätyvät, halkeilevat ja vuotavat verta. Ja koska he eivät ymmärrä likaisuutta, he jopa syövät ulosteita ja juovat virtsaa. Tiesin aiemmin erään ihmisen, joka söi hyvällä ruokahalulla jäistä hevosenlantaa. He pystyvät sietämään kärsimyksiä, joita ihmiset eivät tavallisesti pystyisi tietoisesti kestämään. Ajatelkaa, kuinka paljon he joutuvat kärsimään tämän hulluutensa vuoksi. Tietysti tällaisilla ihmisillä on usein yliluonnollisia kykyjä, ja useimmiten he ovat vanhoja naisia. Aiemmin naisten jalat sidottiin, jotta niistä tulisi pienemmät. Eräs tällainen nainen pystyi kuitenkin keveästi hyppäämään yli kaksimetrisen muurin ylitse. Kun hänen perheensä huomasi, että hän oli tullut hulluksi ja karkasi aina omille teilleen, he halusivat lukita hänet sisälle. Mutta kun perhe lähti ulos, tämä nainen avasi lukitun oven vain osoittamalla lukkoa sormellaan, ja sitten hän karkasi jälleen. Myöhemmin hänet laitettiin rautakahleisiin. Kun muut lähtivät pois, hän ravisteli kahleet helposti yltään. Häntä oli mahdotonta hillitä. Tällä tavoin hän kärsi monia koettelemuksia. Koska hän kärsi paljon ja ankarasti, hän oli pian maksanut velkansa tekemistään vääryyksistä. Yleensä siihen ei kulu yli kolmea vuotta, ja usein se on ohi vuodessa tai parissa, mutta siedetyn kärsimyksen määrä on hirvittävä. Sen jälkeen nämä ihmiset ymmärtävät, mistä oli kyse. Koska heidän kultivointinsa on saapunut päätökseen, heidän gonginsa avautuu ja kaikenlaiset jumalalliset kyvyt tulevat esille. Nämä tapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia. Niitä on ollut historian kuluessa, mutta kyse ei ole mistään sellaisesta, joka olisi sallittua keskinkertaisen synnynnäisen perustan omaaville ihmisille. Olette mahdollisesti kuulleet hulluista munkeista ja hulluista taolaisista. Heitä on todella ollut historiallisesti olemassa; näitä tapauksia on dokumentoitu. Klassisia kertomuksia on paljon – yksi niistä kertoo esimerkiksi hullusta munkista, joka ajoi luudalla ministeri Qin Huin ulos temppelistä, ja myös hulluista taolaisista on näitä tarinoita.

Mitä tulee qigong-psykoosiin (zǒuhuǒ rùmó), voimme sanoa, että kyse on todellakin pötypuheesta. Jos joku pystyisi aidosti kävelemään tuleen (zǒu huǒ), sanoisin tällaisen henkilön todella olevan jotakin. Jos hän onnistuisi sylkemään tulta, sytyttämään jotakin vain kättään ojentamalla, tai jos hän pystyisi sytyttämään savukkeen sormellaan, kutsuisin sitä pikemminkin yliluonnolliseksi kyvyksi!

Demoninen häirintä kultivoinnissa

Mitä on ”demoninen häirintä kultivoinnissa”? Se tarkoittaa, että kun harjoitamme kultivointia, olemme helposti alttiita erilaisille häiriöille. Kuinka qigongin harjoittaminen voi houkutella demonisia häiriöitä? Totuus on, että kultivoinnin harjoittaminen on hyvin vaikeaa. Ette yksinkertaisesti pystyisi onnistumaan aidossa kultivoinnissa ilman fǎshēnini suojelua. Elämänne voisi olla vaarassa heti, kun astutte ulos ovesta. Ihmisen pääsielu ei katoa, joten on mahdollista, että olette aiempien elämienne sosiaalisessa kanssakäymisessä jääneet muille velkaa, käyttäneet muita hyväksenne tai tehneet toisenlaisia pahoja tekoja. Näin ollen velkojanne tulevat teidän peräänne. Buddhalaisuudessa sanotaan, että ihmisen elämä on karman takaisinmaksua. Jos olette jääneet jollekin velkaa, hän hakee teiltä saatavansa; jos hän saa sitä liikaa, hän palauttaa teille seuraavalla kerralla ylijäämän. Jos poika ei kunnioita vanhempiaan, he vaihtavat osia seuraavassa elämässä. Tällä tavoin roolit kiertävät kerrasta toiseen. Me olemme kuitenkin todella pystyneet havaitsemaan demonista häirintää, joka estää teitä harjoittamasta qigongia. Kaikilla näillä asioilla on syy-seuraussuhteensa; ne eivät ole täysin perusteettomia, eikä niiden olemassaoloa sallittaisi ilman syytä.

Kaikkein yleisin demonisen häirinnän muoto on seuraavanlainen. Ennen kuin teette harjoituksia, ympäristönne on varsin rauhallinen. Kun olette kerran oppineet menetelmän, harjoitatte sitä mielellänne säännöllisesti. Mutta kun istahdatte meditoimaan, huomaatte äkkiä, että ulkona ei enää ole rauhallista. Autot tööttäävät torviaan, joku kävelee rappukäytävässä, joku puhuu, ovia paiskotaan, joku laittaa radion päälle – enää ei olekaan hiljaista. Jos ette tee harjoituksia, ympäristö on varsin rauhallinen, mutta kun aloitatte qigongin, tilanne muuttuu. Moni teistä ei ole miettinyt pidemmälle, mitä on tapahtumassa. Se tuntuu yksin­kertaisesti oudolta, ja teitä harmittaa, kun ette voi keskittyä harjoituksiin. Tämä ”outous” saa teidät lopettamaan harjoitukset. Kyse on teitä häiritsevistä demoneista – ne ohjaavat ihmisiä aiheuttamaan teille häiriöitä. Tämä on yksinkertaisin häirinnän muoto, ja sen tavoitteena on estää teitä harjoittamasta. Aiotte harjoittaa qigongia ja saavuttaa Taon, mutta ettekö aio hyvittää niitä asioita, jotka olette jääneet velkaa? Demonit eivät salli tätä, joten ne eivät anna teidän harjoittaa qigongia. Tällaista kuitenkin ilmenee vain tietyllä tasolla; jonkin ajan kuluttua tämän ilmiön olemassaoloa ei enää sallita. Toisin sanoen, kun velat ovat kuluneet pois, niillä ei enää ole oikeutta häiritä teitä. Tämä on sen ansiota, että Falun Dafaamme kultivoivat ihmiset edistyvät varsin nopeasti, ja he saavuttavat nopeita läpimurtoja tasossaan.

On olemassa myös toisenlainen demonisen häirinnän muoto. Tiedätte, että qigongia harjoittamalla taivaallinen silmä voi avautua. Kun joidenkin ihmisten taivaallinen silmä avautuu, he näkevät pelottavia näkymiä tai kammottavia hahmoja tehdessään harjoituksia kotona. Joillakin niistä on pitkä, sotkuinen tukka, jotkut haluavat taistella kanssanne kuolemaan asti, ja jotkut jopa tekevät kaikenlaisia karmivia liikkeitä. Toisinaan henkilö voi nähdä niiden roikkuvan ulkona ikkunaansa vasten, mikä vaikuttaa kauhistuttavalta. Miksi sellaista voi tapahtua? Ne kaikki ovat demonisen häirinnän muotoja. Nämä asiat ovat kuitenkin erittäin harvinaisia Falun Dafa -koulukunnassamme: tällaista tapahtuu tuskin yhdelle ihmiselle sadasta. Suurin osa harjoittajista ei koskaan joudu tähän tilanteeseen. Siitä ei ole meidän harjoituksemme kannalta mitään hyötyä, joten niiden ei anneta häiritä teitä tällä tavoin. Tavallisissa harjoituksissa tämä on kaikkein yleisin ilmiö, ja se myös kestää varsin kauan. Jotkut ihmiset eivät tämän vuoksi uskalla harjoittaa qigongia – he ovat liian peloissaan. Usein ihmiset tekevät harjoituksia illalla tai yöllä hyvin rauhallisessa ympäristössä. Jos joku näkee äkki­arvaamatta edessään olennon, jonka kasvot ovat jotain demonin ja ihmisen väliltä, hän pelästyy niin pahoin ettei uskalla enää harjoittaa. Yleisesti ottaen tällaista ei tapahdu meidän Falun Dafassamme, mutta harvinaisia poikkeuksia on olemassa, sillä joidenkin ihmisten tilanteet ovat todella erikoislaatuisia.

Eräs tapaus liittyy harjoituksiin, joissa on kyse sekä sisäisestä että ulkoisesta kultivoinnista. Niihin kuuluu sisäisen kultivoinnin lisäksi jonkin kamppailulajin harjoittaminen. Tällaiset menetelmät ovat melko tyypillisiä Tao-järjestelmässä. Kun joku seuraa tällaista tietä, hän kohtaa usein demonisia häiriöitä, jotka eivät liity tavallisiin menetelmiin. Kyse on siis ainoastaan sisäistä ja ulkoista kultivointia samanaikaisesti harjoittavista menetelmistä eli kamppailulajeihin liittyvistä harjoituksista. Jotkut nimittäin etsivät tällaista henkilöä otellakseen hänen kanssaan. Maailmassa on monia ihmisiä, jotka kultivoivat taoa; monet heistä opiskelevat kamppailulajeja sekä harjoittavat sisäistä ja ulkoista kultivointia. Kamppailulajien harjoittajat voivat myös kasvattaa gongiaan. Minkä vuoksi? Jos tällainen henkilö hylkää tiettyjä kiintymyksiään – erityisesti kiintymyksensä maineeseen ja mammonaan – hänen gonginsa voi kasvaa. Kestää kuitenkin kauan, ennen kuin hän pääsee eroon kilpailunhalustaan. Hän pääsee siitä eroon vasta varsin myöhään, ja tämän vuoksi hän tekee helposti tällaisia asioita – sellaista voi vielä tapahtua, vaikka hän olisi saavuttanut tietyn tason. Kun hän istuu meditaatiossa puoliksi tietoisena, hän tietää jonkun muun olevan juuri harjoittamassa gongia. Näin ollen hänen alkusielunsa poistuu kehosta haastaakseen tämän henkilön ja nähdäkseen, kumman kung-fu on parempi, joten nämä kaksi ottelevat keskenään toisissa ulottuvuuksissa. On myös muita, jotka tulevat tällaisen henkilön luokse haastamaan hänet ja taistelemaan. Jos hän kieltäytyy, he todella yrittävät tappaa hänet, joten he ottelevat loputtomasti. Heti, kun tämä henkilö nukahtaa, joku tulee hänen luokseen ja haluaa ottelua, ja sen vuoksi hän ei saa levätyksi koko yönä. Itse asiassa juuri silloin hänen olisi aika päästää irti kilpailunhalustaan. Jos hän ei luovu siitä, sama tilanne toistuu kerta toisensa jälkeen; jos hän jatkaa sillä tavoin, hän ei vuosienkaan jälkeen pysty siirtymään tasoltaan eteenpäin. Tämän seurauksena hän ei enää pysty jatkamaan qigongia, ja hän on kuluttanut niin paljon energiaa, että hänen fyysinen kehonsa on voimaton. Pahimmassa tapauksessa hän on menettänyt kaikki voimansa. Tällaiset tapaukset kuuluvat siis menetelmiin, jotka harjoittavat samanaikaisesti sekä sisäistä että ulkoista kultivointia, ja ne ovat varsin yleisiä. Meidän sisäisessä kultivoinnissamme näitä asioita ei esiinny, eikä niiden sallita tapahtuvan. Muutamat edellä mainitsemani muodot ovat melko tyypillisiä.

Lisäksi on vielä olemassa eräs demonisen häirinnän muoto, jonka joutuvat kohtaamaan kaikki, myös meidän menetelmämme harjoittajat. Se on hekumallisuuden demoni. Kyse on hyvin vakavasta asiasta. Tavallisessa yhteiskunnassa on aviollisia suhteita miehen ja naisen välillä, ja tämän ansiosta ihmiset voivat varmistaa sukunsa jatkumisen. Tällä tavoin ihmiskunta kulkee eteenpäin. Tässä ihmisten yhteiskunnassa on sentimentaalisuutta, joten tavallisten ihmisten osalta nämä asiat kuuluvat Taivaan ja Maan muuttumattomaan järjestykseen. Ihmisillä on nimittäin tunteita: esimerkiksi suuttumus on tunne, ja niin ovat myös onni, rakkaus, viha, halu tehdä joitakin asioita, haluttomuus tehdä joitakin muita asioita, kiintymys johonkin tiettyyn ihmiseen, erilaiset mieltymykset ja epämieltymykset – kaikki on sentimentaalista, ja tavalliset ihmiset elävät ainoastaan näiden tunteidensa vuoksi. Mutta mitä tulee harjoittajiin – mitä tulee niihin henkilöihin, jotka ovat tavallisuuden yläpuolella – asioita ei enää pitäisi arvioida näiden periaatteiden mukaisesti, vaan niistä tulisi murtautua ulos. Näin ollen moniin tunteista aiheutuviin kiintymyksiin pitää suhtautua kevyesti, ja lopulta niistä tulee päästää kokonaan irti. Kaikki halut, himot ja vastaavat asiat ovat vain inhimillisiä kiintymyksiä, ja niistä kaikista pitäisi päästä eroon.

Meidän menetelmässämme niiden ihmisten, jotka harjoittavat kultivointia tavallisessa yhteiskunnassa, ei vaadita ryhtyvän munkeiksi tai nunniksi. Nuorten harjoittajien on hyvä perustaa edelleenkin perheitä. Millä tavoin siis suhtaudumme tähän asiaan? Olen sanonut, että oppisuuntamme tähtää suoraan ihmisen sydämeen. Kyse ei ole siitä, että meidän täytyisi tosiasiassa menettää mitään aineellista. Sitä vastoin demonit voivat karaista luonteenlaatuanne, kun olette tavallisten ihmisten aineellisten hyötyjen ympäröimiä. Xīnxìnginne on se, joka todella paranee. Jos pystytte luopumaan kiintymyksestänne, pystytte päästämään irti kaikesta. Kun teitä näin ollen pyydetään luopumaan aineellisista hyödyistä, pystytte siihen luonnollisesti. Mutta jos ette onnistu luopumaan kiintymyksistänne, ette pysty luopumaan mistään. Tämän vuoksi kultivoinnin todellinen tarkoitus on mielenne kultivointi. Luostareissa harjoitettava kultivointi pakottaa teidät luopumaan asioista, ja tämänkin tarkoituksena on saada teidät luopumaan kiintymyksistänne. Teidät pakotetaan irtautumaan näistä asioista täydellisesti, ettekä saa edes ajatella niitä. Tämä on heidän lähestymis­tapansa. Me emme kuitenkaan edellytä teidän valitsevan tällaista polkua. Sen sijaan pyydämme teitä suhtautumaan kevyesti aineellisiin etuihin, jotka ovat välittömästi edessänne. Tämän vuoksi ne, jotka onnistuvat kultivoinnissaan meidän koulukunnassamme, ovat kaikkein vakaimmalla pohjalla. Emme pyydä teitä kaikkia ryhtymään munkeiksi tai nunniksi. Kultivoimme tavallisten ihmisten keskuudessa, ja kun menetelmämme tulevaisuudessa leviää laajemmalle, ei kävisi päinsä, jos kaikki ryhtyisivät jonkinlaisiksi näennäis­munkeiksi. Kaikki Falun Dafan harjoittajat eivät saa alkaa sellaisiksi. Kun harjoitatte kultivointia, edellytämme teiltä erästä asiaa: vaikka harjoitatte, ja puolisonne ei välttämättä tee niin, ette saa ottaa avioeroa vain harjoituksenne vuoksi. Toisin sanoen meidän pitäisi suhtautua tähän asiaan kevyesti eikä antaa sille niin paljon painoarvoa kuin tavalliset ihmiset. Erityisesti tänä päivänä ruokottomat asiat häiritsevät ihmisiä niin kutsutun seksuaalisen vapautumisen vuoksi. Jotkut ovat näistä asioista erittäin kiinnostuneita. Harjoittajina emme pidä niitä lainkaan tärkeinä.

Korkean tason näkökulmasta maailman ihmiset oikeastaan rämpivät mudassa tajuamatta sen likaisuutta. Sanotaan, että ihmiset maassa piehtaroivat mudassa. Olemme todenneet, ettette saa aiheuttaa ongelmia perhesuhteissanne tämän asian vuoksi. Näin ollen teidän tulisi tässä vaiheessa vain suhtautua siihen kevyemmin sekä jatkaa normaalia ja harmonista avioelämää. Kun myöhemmin saavutatte tietyn tason, kultivointitilanne on kyseisen tason mukainen. Tällä hetkellä asia on kuitenkin näin, ja meille riittää, että toimitte tällä tavoin. Tietenkään ette voi käyttäytyä niin kuin monet ihmiset nykymaailmassa – kuinka sitä sallittaisiin?!

Asiaan liittyy muutakin. Tiedätte, että harjoittajina meillä on kehossamme energiaa. Kun olette käyneet tämän luentosarjan, 80–90 % teistä ei ole ainoastaan parantunut sairauksistaan; olette myös kehittäneet gongia, joten kehossanne on hyvin voimakasta energiaa. Gonginne ja nykyinen luonteenlaatunne eivät ole samalla tasolla. Väliaikaisesti gonginne on korkeampi. Olen kerralla nostanut sitä puolestanne, ja nyt xīnxìnginne on kohentumassa. Vähitellen se saavuttaa saman tason; takaan, että se tapahtuu tämän ajan puitteissa. Tämän vuoksi olemme tehneet sellaista ennen aikojaan. Toisin sanoen teillä on nyt jonkin verran energiaa, ja koska aidon menetelmän kultivoima energia on puhdasta, oikeamielistä ja myötätuntoista, jokainen täällä istuva tuntee rauhallisen ja hyväntahtoisen ilmapiirin. Olen itse kultivoinut tällä tavoin, ja kannan näitä asioita mukanani. Kaikki, jotka täällä istuvat, tuntevat olevansa harmoniassa, eikä kukaan ajattele pahoja asioita – kenenkään ei tee mieli edes tupakoida. Jos tulevaisuudessa käyttäydytte Dafan vaatimusten mukaisesti, myös omasta kultivoinnistanne kehittyvä energia on tällaista. Kun gong-voimanne kasvaa alituisesti, myös kehonne kantaman gongin säteilemä energia kasvaa hyvin voimakkaaksi. Vaikka se ei olisi erityisen voimakasta, se voi silti hillitä kenttänne piirissä tai kotonanne olevia tavallisia ihmisiä. Teidän vaikutuksenne voi kenties hillitä perheenjäseniänne. Mistä tämä johtuu? Teidän ei tarvitse edes ajatella asiaa, koska tämä kenttä on puhdas, oikeamielinen, harmoninen ja laupias. Koska se on oikea­mielisten ajatusten kenttä, ihmisillä ei ole samanlaista taipumusta ajatella tai tehdä pahoja asioita. Sillä voi olla tällainen vaikutus.

Sanoin hiljattain, että ”buddhan valo kirkastaa kaiken; säädyllisyys ja vilpittömyys saattavat kaiken harmoniaan”. Tämä tarkoittaa, että kehomme säteilemä energia voi oikaista kaikki epänormaalit tilat. Kun siis olette tämän kentän vaikutuksessa ettekä ajattele sellaisia asioita, hillitsette huomaamattomasti myös puolisoanne. Kun teillä ei ole näitä ajatuksia, niitä ei ole puolisollannekaan. Nykyisessä ympäristössä tämä ei kuitenkaan ole ehdotonta – heti, kun laitatte television päälle, näette monia asioita, jotka voivat helposti vahvistaa ihmisen haluja. Tästä huolimatta teillä voi normaaleissa olosuhteissa olla tällainen hillitsevä vaikutus. Kun myöhemmin saavutatte kultivoinnissanne korkeita tasoja, osaatte itse toimia asianmukaisella tavalla, eikä minun tarvitse sanoa siitä teille. Siinä vaiheessa kultivointitilanne on erilainen, ja pystytte kuitenkin elämään harmonisessa avioliitossa. Älkää siis vaivatko päätänne liikaa näillä asioilla. Jos olette liian huolissanne, kyse on myös kiintymyksestä. Puolisoiden välillä hekumalliset tunteet eivät ole niin voimakkaita, mutta halu on olemassa. Kunhan suhtaudutte asiaan kevyesti ettekä mene äärimmäisyyksiin, selviydytte mainiosti.

Minkälaisia hekumallisuuden demoneita sitten kohtaatte? Jos keskittymiskykynne (dìng) meditaatiossa ei ole riittävä, kohtaatte niitä unissanne. Kun nukutte tai teette istumameditaatiota, ne ilmestyvät äkillisesti. Jos olette miehiä, teille ilmestyy kaunis nainen. Jos olette naisia, teille ilmestyy unelmienne mies. Ne ovat kuitenkin täysin alasti. Heti, kun mielenne hämmentyy, voitte purkautua ja asia on muuttunut todelliseksi. Ajatelkaapa tätä: meidän menetelmässämme ruumiin esanssia käytetään pitkäikäisyyden kultivointiin – ette voi antaa sen purkautua kaiken aikaa tällä tavoin. Samalla ette ole läpäisseet hekumallisuuden koetusta. Kuinka tämä voisi käydä päinsä? Voin siis varoittaa teitä siitä, että jokainen joutuu takuulla kohtaamaan tämän asian. Fa’ta opettaessani lähetän mieleenne hyvin voimakasta energiaa. Ovesta poistuessanne ette kenties muista tarkalleen, mistä olen puhunut, mutta kun todella kohtaatte tämän ongelman, sanani palautuvat mieleenne. Kunhan vain pidätte itseänne kultivoinnin harjoittajina, pystytte muistamaan ne ja hillitsemään itseänne, ja tällä tavoin onnistutte läpäisemään koetuksen. Jos ette läpäise ensimmäistä koetusta, toinen kerta tulee olemaan vaikeampi. Voi myös olla, että henkilö ei läpäise testiä ensimmäisellä kerralla ja herättyään katuu sitä suuresti. Kenties tämä tunne ja tilanne vahvistavat hänen ajatuksiaan, ja kun hän kohtaa ongelman uudelleen, hän pystyy hillitsemään itseään ja läpäisemään tämän esteen. Jos joku kuitenkin epäonnistuu eikä välitä siitä, hänen on myöhemmin yhä vaikeampi hillitä itseään. Asia on taatusti näin.

Tällaiset asiat liittyvät joko teitä häiritseviin demoneihin tai siihen, että mestari muuntaa joitakin kappaleita toisiksi koetellakseen teitä. Molempia tapauksia on olemassa, sillä jokaisen täytyy läpäistä tämä koetus. Aloitamme kultivoinnin tavallisten ihmisten tasolta. Tämän koetuksen läpäisy on ensimmäinen askel – jokainen kohtaa sen. Annan teille esimerkin. Kun pidin luentoa Wuhanissa, paikalla oli eräs 30-vuotias nuori mies. Heti tätä aihetta käsittelevän luennon jälkeen hän palasi kotiinsa ja istui meditaatioon. Hän saavutti välittömästi syvän keskittymisen tilan. Tässä tilassa hän näki yhtäkkiä buddha Amitābhan ilmestyvän toiselle puolelle ja Laotse’n toiselle. Tämän hän kirjoitti kokemuskertomuksessaan. Ilmestyttyään he vilkaisivat häntä, eivät sanoneet mitään ja katosivat. Sitten saapui bodhisattva Guanyin, ja hänellä oli kädessään vaasi, josta leijaili valkoinen savukiehkura. Mies istui meditaatiossa ja näki nämä asiat erittäin selvästi, ja hän tuli hyvin iloiseksi. Äkkiä savu muuttui muutamaksi kauniiksi naiseksi – ne olivat niin kutsuttuja taivaallisia neitoja, jotka ovat todella viehättäviä. Ne tanssivat hänelle ja liikkuivat hyvin viehkeästi. Hän ajatteli itsekseen: ”Koska harjoitan tässä qigongia, bodhisattva Guanyin palkitsee minut loihtimalla eteeni kaunottaria. Hän lähettää taivaallisia neitoja tanssimaan minulle!” Kun hän joutui tämän ajatuksen valtaan, nämä kaunottaret muuttuivat yhtäkkiä alastomiksi ja tekivät kaikenlaisia liikkeitä häntä kohti; ne tulivat syleilemään ja hyväilemään häntä. Koska oppilaidemme luonteenlaatu kohoaa nopeasti, tämä nuori mies oli heti varuillaan. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli: ”En ole tavallinen ihminen vaan gongin harjoittaja. Älkää kohdelko minua näin, kultivoin Falun Dafaa.” Välittömästi tämän ajatuksen ilmestyttyä kaikki hävisi silmänräpäyksessä; kyse oli alun alkaenkin vain harhasta. Sitten buddha Amitābha ja Laotse ilmestyivät uudelleen. Laotse osoitti sormellaan nuorta harjoittajaa ja sanoi buddha Amitābhalle hymyillen: ”Tämä poika on opetuksen arvoinen.” Hän tarkoitti, että nuorukainen vaikuttaa lupaavalta ja pystyy oppimaan.

Kun asiaa tarkastellaan historian tai korkeiden tasojen kannalta, inhimillisten halujen ja himojen kaltaisia asioita on pidetty hyvin tärkeinä tekijöinä sen määrittämisessä, pystyykö henkilö kultivoimaan. Näin ollen meidän todellakin täytyy suhtautua näihin asioihin kevyesti. Mutta koska harjoitatte kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa, emme myöskään vaadi teitä pidättäytymään täydellisesti. Sen sijaan teidän pitäisi tässä vaiheessa vain suhtautua asioihin kevyesti sekä lakata käyttäytymästä samoin kuin aiemmin. Tällä tavoin gongin harjoittajan tulisi toimia. Aina, kun qigongia harjoittaessanne kohtaatte jonkinlaisia ongelmia, teidän pitäisi etsiä syitä itsestänne ja löytää se, mistä ette vielä ole päästäneet irti.

Demonien syntyminen omassa mielessä

Mitä tarkoittaa ”demonien syntyminen omassa mielessä”? Ihmiskeholla on materiaalinen kenttä jokaisessa ulottuvuudessa. Erään erityisen kentän sisäpuolella kaikki maailmankaikkeudessa olevat asiat heijastuvat tähän ulottuvuuskenttäänne. Vaikka ne ovat kuvajaisia, myös niillä on aineellinen olemassaolo. Kaikki asiat ulottuvuuskentässänne ovat tietoisuutenne hallinnassa. Jos siis katsotte rauhallisesti taivaallisella silmällänne, eikä teillä ole mitään ajatuksia, näette todellisia asioita. Mutta heti, kun teillä on pienikin ajatus, näette asiat väärin. Tätä kutsutaan nimellä ”demonien syntyminen omassa mielessä” tai ”muuttuminen mielen mukaiseksi”. Jotkut harjoittajat eivät onnistu pitämään itseään kultivoinnin harjoittajina, eivätkä he pysty hallitsemaan itseään kunnolla. He tavoittelevat yliluonnollisia kykyjä sekä ovat kiintyneitä taitoihin ja vähäpätöisiin temppuihin – he voivat jopa kiintyä toisissa ulottuvuuksissa kuulemiinsa asioihin. Koska tällaisilla ihmisillä on näiden asioiden tavoitteluun liittyviä kiintymyksiä, heidän on helpointa joutua omassa mielessään syntyneiden demonien uhriksi ja pudota alhaisille tasoille. Olipa kultivoinnin harjoittamisen myötä saavutettu taso mikä tahansa, kun tämä ongelma ilmenee, he putoavat koko matkan pohjalle ja ovat lopulta hukassa. Kyse on äärimmäisen vakavasta asiasta. Se ei ole samanlainen kuin muut ongelmat, joihin liittyvissäxīnxìng-koetuksissa epäonnistuttuaan henkilö voi jälleen nousta ja jatkaa kultivointiaan. Kun kyse on demonien syntymisestä omassa mielessä, se ei onnistu, sillä kyseisen henkilön elämä on pilalla. Tämän ongelman kohtaavat helposti etenkin ne harjoittajat, joiden taivaallinen silmä on auki tietyllä tasolla. Lisäksi on ihmisiä, joiden mieltä kaikenlaiset ulkoiset viestit häiritsevät jatkuvasti: riippumatta siitä, mitä nämä viestit heille kertovat, he uskovat niitä. Myös he joutuvat näihin ongelmiin. Tämän vuoksi jotkut teistä voivat joutua kaikenlaisten viestien häiritsemiksi, kun taivaallinen silmänne on avautunut.

Annan teille esimerkin. Mieltä on hyvin vaikea pitää horjumattomana, kun kultivointia harjoitetaan alatasolla. Kenties ette pysty näkemään selvästi, miltä opettajanne näyttää. Eräänä päivänä näette yllättäen valtavan kuolemattoman saapuvan luoksenne. Tämä suuri taivaallinen kuolematon ylistää teitä ja opettaa teille sitten jotakin. Otatte sen vastaan ja gonginne menee sekaisin. Tulette hyvin iloisiksi, hyväksytte hänet mestariksenne, ja alatte seurata hänen oppiaan. Mutta hänkään ei ole saavuttanut Aitoa Hedelmää. Kyse on vain siitä, että toisessa ulottuvuudessa hänen kehonsa voi laajentua tai kutistua. Silmienne edessä näette suuren taivaallisen kuolemattoman, ja olette kerrassaan haltioituneita! Kun joudutte tämän tunteen valtaan, ettekö menekin hänen oppiinsa? Harjoittajaa on hyvin vaikea pelastaa, jos hän ei pysty hallitsemaan itseään. On hyvin mahdollista, että hän pilaa itsensä. Kaikki taivaalliset olennot ovat jumalolentoja, mutta hekään eivät ole saavuttaneet Aitoa Hedelmää, ja heidänkin täytyy jatkaa jälleensyntymien kuusiosaisella polulla. Jos otatte ohimennen jonkun mestariksenne ja seuraatte häntä, mihin asti hän voi teidät johdattaa? Hän ei ole itsekään saavuttanut Aitoa Hedelmää – ettekö siis kultivoi turhaan? Lopulta oma gonginne on kaoottisessa tilassa. Ihmisten on todella vaikea pysyä järkähtämättöminä. Kerron teille, että tämä on hyvin vakava ongelma, ja myöhemmin monet teistä joutuvat kohtaamaan sen. Olen opettanut teille Fa’n, mutta se, pystyttekö hallitsemaan itseänne, riippuu täysin teistä. Otin esille vain yhden tapauksen. Säilyttäkää järkkymätön mieli, näittepä sitten mitä tahansa muiden koulukuntien valaistuneita olentoja, älkääkä kultivoiko kuin yhden koulukunnan mukaisesti. ”Olittepa buddhia, taoja, jumalolentoja tai demoneita, älkää luulko pystyvänne liikuttamaan sydäntäni.” Kun asenteenne on tällainen, teillä on taatusti hyvät mahdollisuudet onnistua.

Demonien syntyminen omassa mielessä ilmenee myös toisissa muodoissa. Ehkä näette edesmenneiden vanhempienne häiritsevän teitä. He tulevat kyynelehtien luoksenne ja pyytävät teitä tekemään sitä tai tätä. Kaikenlaisia asioita voi tapahtua. Pysyykö mielenne horjumattomana? Olette hyvin kiintyneitä lapseenne ja rakastatte vanhempianne, jotka ovat jo kuolleet, ja nyt he pyytävät teitä tekemään jotakin… ja ne kaikki ovat asioita, joita teidän ei pitäisi tehdä – olisi kauheaa, jos tekisitte ne. Gongin harjoittajana oleminen on jopa näin vaikeaa. Ihmiset sanovat buddhalaisuuden olevan nyt kaaoksessa: se on omaksunut konfutselaisuuden asioita, kuten kuuliaisuutta vanhemmille, kiintyneisyyttä lapsiin ja niin edelleen. Buddhalaisuuteen ei kuitenkaan kuulu mikään tällainen. Mitä tämä tarkoittaa? Koska henkilön todellinen olemus on hänen alkusielunsa, vain alkusielun synnyttänyt äiti on todellinen äitinne. Jälleensyntymien kuusiosaisella polulla teillä on ollut lukemattomia äitejä, jotka ovat tai eivät ole olleet ihmisiä. Kuinka monia lapsia teillä on ollut kaikkien elämienne aikana? Myös heitä on lukematon määrä. Kuka on äitinne ja ketkä ovat lapsianne? Kun tästä maailmasta on lähdetty, kukaan ei enää tunnista toinen toistaan, mutta karma täytyy kuitenkin maksaa takaisin. Koska ihmiset elävät harhakuvassa, he eivät pysty päästämään irti näistä asioista. Joidenkin lapset ovat kuolleet, mutta nämä ihmiset eivät silti pysty päästämään heistä irti. He puhuvat kaiken aikaa siitä, kuinka ihania lapset olivat. Tai ehkä he puhuvat hyvästä äidistään, mutta hänkin on kuollut. Sitten he surevat niin paljon, että aivan kuin he haluaisivat seurata kuolleitaan koko loppuelämänsä ajan. Ajatelkaapa – eivätkö kyseessä ole demonit, jotka saapuvat luoksenne? Tällä tavoin ne estävät teitä elämästä hyvää elämää.

Kenties tavalliset ihmiset eivät pysty ymmärtämään tätä: jos olette kiintyneitä näihin asioihin, ette pysty lainkaan kultivoimaan. Tästä syystä buddhalaisuuteen ei kuulu mikään tällainen. Jos haluatte kultivoida ja harjoittaa, inhimilliset tunteet on asetettava syrjään. Tietysti, kun harjoitamme kultivointia tavallisessa yhteiskunnassa, meidän täytyy kunnioittaa vanhempiamme ja kasvattaa lapsemme. Kaikissa olosuhteissa meidän täytyy olla hyviä muita ihmisiä kohtaan ja kohdella heitä lempeästi, perheenjäsenistämme puhumattakaan. Meidän tulee kohdella kaikkia tällä tavoin, olla hyviä vanhemmillemme ja lapsillemme sekä aina ajatella muita kaikissa suhteissa. Tällainen sydän on epäitsekäs, ja se on täynnä laupeutta ja myötätuntoa. Sentimentaalisuus on tavallisten ihmisten asia – he suorastaan elävät sen vuoksi.

Useat ihmiset eivät onnistu pitämään itseään kurissa, ja tämä on aiheuttanut monia vaikeuksia heidän kultivointiinsa. Jotkut luulottelevat, että buddha on kertonut heille jotakin. Ellei kyse ole tilanteesta, jossa olette hengenvaarassa ja teille osoitetaan, kuinka pääsette siitä – kaikki, jotka sanovat teidän kohtaavan tänään koettelemuksia ja kertovat, kuinka voitte välttää ne; tai jotka kertovat teille pääpalkinto­arvan numeron ja kehottavat teitä valitsemaan sen; tai jotka antavat teille neuvoja tavallisen maailman etujen voittamiseksi, ovat demoneita. Jos päämääränne on saada itsellenne hyötyä tavallisten ihmisten keskuudessa ja ette onnistu pääsemään tämän koetuksen ylitse, ette pysty kohottamaan itseänne. Jos eläisitte hyvin miellyttävää elämää tavallisessa maailmassa, kuinka pystyisitte kultivoimaan? Kuinka karmaanne voitaisiin muuttaa? Mistä löytäisitte ympäristön, jossa voisitte parantaa xīnxìngiänne ja muuntaa karmaanne? Jokaisen tulisi pitää tämä visusti mielessä. Nämä demonit voivat myös ylistää teitä: ne sanovat, että olette saavuttaneet erittäin korkean tason, tai että olette sen-ja-sen tason suuri buddha tai suuri tao, tai että ne pitävät teitä mahtavina. Kaikki tämä on pötypuhetta. Todellista kultivointia korkeille tasoille harjoittavan henkilön täytyy luopua kaikista erilaisista kiintymyksistään. Kun kohtaatte näitä asioita, teidän täytyy todellakin olla varuillanne!

Kultivointinne aikana taivaallinen silmänne avautuu. Niillä ihmisillä, joiden taivaallinen silmä on auki, on omat vaikeutensa kultivoinnissa; niillä, joiden taivaallinen silmä ei ole auki, on myös omat vaikeutensa. Kultivoinnin harjoittaminen ei ole helppoa kummassakaan tapauksessa. Kun taivaallinen silmänne on avautunut ja lukuisat viestit häiritsevät teitä, teidän on todellakin vaikea hallita itseänne. Toisissa ulottuvuuksissa asiat ovat erittäin miellyttäviä silmälle, ne ovat kauniita ja ihmeellisiä, ja ne kaikki voivat sykähdyttää sydäntänne. Jos joudutte liikuttuneeseen tilaan, teitä voidaan mahdollisesti häiritä ja gonginne menee sekaisin – sellaista tapahtuu usein. Kun ihmiset synnyttävät demoneita omassa mielessään, he eivät pysty hallitsemaan itseään ja voivat joutua tähän tilanteeseen. Heti, kun tällaisella henkilöllä on pahoja ajatuksia, hän on vaarassa. Eräänä päivänä hänen taivaallinen silmänsä avautuu ja hän pystyy näkemään asioita erittäin selvästi. Hän ajattelee: ”Tällä harjoitus­paikalla juuri minun taivaallinen silmäni on avautunut parhaiten. Kenties en olekaan aivan tavanomainen? Olen pystynyt oppimaan Mestari Li’n Falun Dafaa, ja olen opiskellut sitä niin hyvin – paremmin kuin toiset! En taidakaan olla mikään keskinkertainen henkilö.” Nämä ajatukset ovat jo menossa väärään suuntaan. Sitten hän miettii: ”Kenties olen myös buddha. Tarkastelenpa itse itseäni…” Hän tarkastelee itseään ja näkee todellakin olevansa buddha. Miksi asia on näin? Tämä johtuu siitä, että kaikki materia hänen kehoaan ympäröivän ulottuvuuskentän alueella muuttuu hänen ajatustensa mukaisesti. Tätä kutsutaan myös nimellä ”muuttuminen mielen mukaiseksi”.

Kaikki maailmankaikkeudesta heijastuneet asiat muuttuvat henkilön ajatusten mukaisesti, koska kaikki hänen ulottuvuus­kenttänsä alueella on hänen hallinnassaan. Niin ovat myös nämä heijastuneet kuvajaiset – nekin ovat olemassa aineellisesti. Tämä henkilö ajattelee: ”Olen luultavasti buddha, ja kenties ylläni on myös buddhan kaapu.” Sitten hän huomaa, että hänen yllään on buddhan kaapu. ”Vau, olen todellakin buddha!” Hän on valtavan innoissaan. ”Epäilemättä en olekaan mikään pieni buddha!” Hän katsoo itseään uudelleen ja huomaa olevansa suuri buddha. ”Kenties olen vielä korkeammalla kuin Li Hongzhi! Katsotaanpa… vau, niinpä tosiaan – olen todellakin korkeammalla kuin Li Hongzhi!” Jotkut kuulevat tämän myös korvillaan. Demoni häiritsee tällaisia henkilöitä ja sanoo: ”Olet vielä korkeammalla kuin Li Hongzhi. Olet niin-ja-niin paljon korkeammalla tasolla kuin Li Hongzhi.” He myös uskovat tähän. Mutta oletteko ajatelleet, kuinka harjoitatte kultivointia tulevaisuudessa? Oletteko aidosti kultivoineet tähän asti? Kuka teille on opettanut kultivointia? Jopa silloin, kun aito buddha saapuu alas suorittamaan tehtävää, hänen täytyy kultivoida alusta lähtien. Hänelle ei anneta lainkaan aiempaa gongiaan; tällä kerralla hän vain edistyy kultivoinnissaan nopeammin. Kun joku kohtaa tämän ongelman, hänen on hyvin vaikea irrottaa itseään siitä, ja hän kehittää välittömästi kiintymyksen. Sen vuoksi hän uskaltaa sanoa mitä tahansa: ”Minä olen buddha, eikä teidän tarvitse oppia muilta. Minä olen buddha ja kerron teille, mitä teette.” Hän alkaa toimia tällä tavoin.

Eikö meillä ollut Changchunissa juuri tällainen henkilö? Aluksi hän oli varsin hyvä, mutta sitten hän alkoi suistua raiteilta. Hän piti itseään buddhana ja luuli lopulta olevansa korkeammalla kuin kaikki muut. Tällaista tapahtuu, kun joku ei pysty hallitsemaan itseään ja kehittää kiintymyksiä. Miksi tällaisia ilmiöitä esiintyy? Buddhalaisuudessa sanotaan, että riippumatta siitä, mitä asioita näette, teidän tulee olla välittämättä niistä – ne kaikki ovat vain demonisia harhoja, ja teidän on vain jatkettava meditointia ja kultivoitava ylöspäin. Miksi teidän ei anneta katsella asioita ja kiintyä niihin? Koska pelätään, että joudutte näihin ongelmiin. Buddhalaisessa kultivoinnissa ei ole intensiivisiä menetelmiä, eivätkä sūtrat anna ohjeita näistä ongelmista eroon pääsemiseksi. Sakyamuni ei aikoinaan opettanut sellaista dharmaa. Välttääkseen ongelmia, jotka liittyvät omassa mielessä syntyviin demoneihin tai ”muuttumiseen mielen mukaiseksi”, hän kutsui kaikkia kultivoinnissa ilmeneviä näkyjä demonisiksi harhoiksi. Kun jollakin on näin ollen kiintymyksiä, ne luovat tämän demonisen harhan, josta on hyvin vaikea irrottautua. Saattaa käydä jopa niin, että tällainen henkilö ajautuu perikatoon ja seuraa demonista polkua. Koska hän on määritellyt itsensä buddhaksi, hän on jo astunut tälle polulle. Lopulta hän voi houkutella luokseen riivaajahenkiä tai muita asioita. Näin hän on ajautunut tuhoon. Myös hänen mielensä kieroutuu, ja niinpä hän putoaa koko matkan alas. Tällaisia ihmisiä on varsin paljon. Tässä luento­salissakin on henkilöitä, jotka ajattelevat itsestään suuria, ja he vieläpä puhuvat erilaisella äänensävyllä. Jopa buddhalaisuudessa henkilön todellinen tilanne on tabu. Nyt olen siis selittänyt teille tämän tilanteen, jota kutsutaan nimellä ”demonien syntyminen omassa mielessä” tai ”muuttuminen mielen mukaiseksi”. Pekingissä on ollut joitakin tällaisia harjoittajia, ja heitä on ilmaantunut myös muilla alueilla. He aiheuttavat vakavaa häiriötä harjoittajien keskuudessa.

Minulta on kysytty: ”Mestari, miksi ette poista tätä ongelmaa?” Ajatelkaapa: kuinka voisitte harjoittaa kultivointia, jos oikaisisimme kaikki esteet kultivointinne polulla? Vain demonien häiritessä teitä saadaan selville, voitteko jatkaa kultivointianne, voitteko todella valaistua Taoon, voitteko olla liikuttumatta häiriöistä ja voitteko pysyä jämerästi tämän Fa-koulukunnan menetelmässä. Suuret aallot huuhtovat hiekkaa – tällaista on kultivoinnin harjoittaminen – ja jäljelle jää oikea kulta. Sanoisin, että ilman tällaisia häiriöitä ihmisten olisi liian helppo kultivoida. Minun näkökulmastani teidän kultivointinne olisi liian helppoa. Valaistuneet olennot korkeilla tasoilla pitäisivät sitä vielä epäoikeudenmukaisempana: ”Mitä oikein luulette tekevänne? Tämäkö on ihmisten pelastusta? Heidän tiellään ei ole lainkaan esteitä, ja he voivat kultivoida suoraan aina loppuun asti. Kutsutteko tätä kultivoinniksi? Mitä enemmän he harjoittavat, sitä vaivattomampi on heidän olonsa, eikä heillä ole minkäänlaisia häiriöitä. Kuinka se voisi käydä päinsä?” Ongelma on tällainen, ja minä olen ajatellut sitä paljon. Alkuvaiheessa huolehdin monista tällaisista demoneista, mutta jos tekisin niin kaiken aikaa, se ei olisi oikein. Minulle on myös sanottu: ”Olet tehnyt heidän kultivoinnistaan niin helppoa. Ihmiset kohtaavat vain hieman omia koettelemuksiaan – heillä on vain joitakin pieniä ongelmia keskenään. Heillä on yhä monia kiintymyksiä, joista he eivät ole onnistuneet luopumaan! Jää nähtäväksi, pystyvätkö he ymmärtämään Suurta Lakiasi sekasorron ja kaaoksen keskellä.” Kyse on tällaisesta asiasta, joten tämän vuoksi häirintää ja koetuksia tulee olemaan. Olen puhunut eräästä demonisen häirinnän muodosta. Henkilö on todella vaikea pelastaa aidosti, mutta hänet on äärimmäisen helppo tuhota. Heti, kun sydämenne ei enää ole oikeamielinen, kultivointinne on saman tien mennyttä.

Päätajunnan täytyy olla vahva

Ihmiset ovat tehneet monia pahoja asioita eri elämiensä aikana, ja sen vuoksi heille on tiedossa onnettomia seurauksia. Kultivoinnin harjoittajille tästä aiheutuu karmisia esteitä. Näin ollen syntymä, vanhuus, sairaus ja kuolema ovat olemassa. Ne ovat tavallista karmaa. On myös toisenlaista voimakasta karmaa, joka häiritsee monia harjoittajia. Sitä kutsutaan ajatuskarmaksi. Ihmisten täytyy ajatella ollessaan elossa. Koska he ovat eksyksissä tavallisten ihmisten keskuudessa, heidän mielessään syntyy usein ajatuksia, jotka pyörivät maineen, voiton, himon, vihan ja vastaavien asioiden ympärillä. Ajan myötä näistä ajatuksista muodostuu hyvin voimakasta ajatuskarmaa. Kaikki on elossa toisissa ulottuvuuksissa – niin myös karma. Kun joku harjoittaa oikeaoppista Fa’ta, hänen täytyy hävittää karmaansa. Karman hävittäminen tarkoittaa sen tuhoamista ja muuntamista. Tietenkään karma ei anna tämän tapahtua, joten ihmiset törmäävät vaikeuksiin ja esteisiin. Ajatuskarma pystyy kuitenkin suoraan häiritsemään henkilön aivoja, joten hänen mieleensä saattaa juolahtaa kirouksia Mestaria tai Dafaa vastaan, ja kenties hän hautoo kieroja ajatuksia tai vahingollisia aikeita. Kun näin tapahtuu, jotkut harjoittajat eivät ymmärrä, mistä on kyse, ja he pitävät niitä omina ajatuksinaan. Jotkut myös luulevat, että kyse on riivauksesta, mutta asia ei ole niin. Kyse on ajatuskarmasta, joka heijastuu ihmisen aivoihin. Joidenkin päätajunta ei ole kovin vahva, joten he ajautuvat karman vietäviksi ja tekevät pahoja asioita. Näin ollen he eksyvät ja heidän tasonsa romahtaa. Suurin osa ihmisistä pystyy kuitenkin torjumaan ja vastustamaan sitä omien vahvojen ajatustensa (vahvan päätajuntansa) avulla. Tämä osoittaa, että henkilö on mahdollista pelastaa ja että hän pystyy erottamaan hyvän pahasta. Toisin sanoen tällä henkilöllä on hyvä valaistumiskyky, ja fǎshēnini auttavat häntä poistamaan suurimman osan tällaisesta ajatuskarmasta. Tämä tilanne on yleinen. Kun se tulee vastaan, ratkaisevaa on se, voiko henkilö itse nousta näiden huonojen ajatustensa yläpuolelle. Jos hän pysyy horjumattomana, hän huomaa karmansa häviävän.

Ajatusten on oltava oikeamielisiä

Mistä on kyse kelvottomissa ajatuksissa? Kyse on siitä, kun jollakin on jatkuvasti ongelmia pitää itseään harjoittajana. Harjoittaja kohtaa kultivointinsa aikana koettelemuksia. Kun näitä koettelemuksia ilmaantuu, ne saattavat ilmetä ihmisten välisten ristiriitojen muodossa. Niihin voi liittyä esimerkiksi kaikenlaista vehkeilyä muita vastaan, mikä voi suoraan vaikuttaa xīnxìngiinne. Tällaiset tapaukset ovat suhteellisen tyypillisiä. Mitä muuta voitte joutua kohtaamaan? Kehonne saattaa yhtäkkiä tuntua epämukavalta. Tämä johtuu karman hävittämisestä, mikä voi ilmetä monin erilaisin tavoin. Tietyssä vaiheessa teidät saadaan hämmentyneiksi siitä, mikä on totta ja mikä ei, onko gonginne todella olemassa, onko kultivointi yleensäkään mahdollista, onnistutteko kohottamaan itseänne kultivoinnin harjoittamisen myötä, onko buddhia olemassa ja onko tämä kaikki todellista. Tulevaisuudessa tällainen tilanne voi nousta esille, mikä synnyttää teissä vääriä vaikutelmia – se saa teidät epäilemään tämän kaiken olemassaoloa sekä luulemaan, että mikään ei pidä paikkaansa. Tämä tapahtuu päättäväisyytenne koettelemiseksi. Jos sanotte itsellenne, että teidän täytyy olla määrätietoisia ja horjumattomia, pystytte tämän mielenlaatunne ansiosta todellakin pysymään horjumattomina sekä toimimaan luonnollisesti oikein, sillä xīnxìnginne on jo parantunut. Tällä hetkellä olette kuitenkin sen verran epävakaita, että jos kohtaisitte tämän koettelemuksen demonien aiheuttamana, ette pystyisi valaistumiskykynne perusteella lainkaan ymmärtämään mistä on kyse, ettekä kykenisi enää jatkamaan kultivointianne. Demonien aiheuttamia koettelemuksia voi tulla vastaan kaikilla alueilla.

Kultivoinnin harjoittamisen aikana ihmisen täytyy edistyä juuri tällä tavoin kohti korkeita tasoja. Kun jotkut näin ollen tuntevat fyysistä epämukavuutta kehossaan, he luulevat heti olevansa sairaita. Heillä on aina ongelmia pitää itseään gongin harjoittajina. Kohdatessaan tämän tilanteen he pitävät sitä sairautena – ”Miksi minun täytyy kestää niin paljon?” Voin kertoa teille, että olen jo poistanut teiltä suuren osan, ja vaikeuksianne on vähennetty merkittävästi. Jos niitä ei olisi poistettu, olisitte niitä kohdatessanne kenties jo menehtyneet, tai ehkä viettäisitte loppuelämänne vuoteenomana. Kohtaatte pienen vaivan ja pidätte jo sitä vaikeana kestää, mutta kuinka se voisi aina olla mukavaa? Kun pidin luentoa Changchunissa, paikalla oli eräs henkilö, jonka synnynnäinen perusta oli erinomainen. Hän oli todella hyvää ainesta, ja näin hänessä suuria mahdollisuuksia. Halusin lisätä hänen vaikeuksiaan, jotta hän maksaisi velkansa nopeammin ja saavuttaisi gongin avautumisen; tämä oli aikomukseni. Niinpä hän eräänä päivänä vaikutti yhtäkkiä saavan aivoveritulpan. Hän tuupertui maahan, ja hänestä tuntui siltä kuin hän ei pystyisi liikkumaan, aivan kuin hänen neljä raajaansa olisivat halvaantuneet. Hänet vietiin nopeasti sairaalaan, ja hetken päästä hän pystyi taas kävelemään. Ajatelkaapa: kuinka hän pystyisi niin pian aivoveritulpan jälkeen nousemaan sekä liikuttamaan jälleen käsiään ja jalkojaan? Kohta hän kuitenkin väitti, että Falun Dafan oppiminen oli saanut asiat menemään vikaan. Hän ei miettinyt, kuinka hän olisi voinut parantua aivoveritulpasta niin nopeasti. Jos hän ei olisi oppinut Falun Dafaa, ehkä hän olisi kohtauksen saadessaan todella kuollut, tai ehkä hän olisi halvaantunut loppuelämäkseen ja saanut oikean aivoveritulpan.

Tämä kertoo jotain siitä, kuinka vaikeaa on aidosti pelastaa henkilö. Hänen puolestaan oli tehty niin paljon, mutta hän ei kuitenkaan pystynyt ymmärtämään sitä vaan sanoi jopa tällaisia asioita. Jotkut pitkään harjoittaneet oppilaat ovat sanoneet minulle: ”Mestari, miksi tunnen epämukavuutta kaikkialla kehossani? Käyn jatkuvasti sairaalassa hakemassa pistoksia, mutta siitä ei ole apua. Lääkkeetkään eivät auta.” Heistä ei ollut edes noloa sanoa tätä! Tietenkään ne eivät auta. Kyse ei ole sairauksista, joten kuinka niistä voisi olla apua? Voitte aivan vapaasti mennä tutkittaviksi. Mistään ei löydy vikaa, mutta olonne on huono kaikesta huolimatta. Eräs oppilaistamme meni sairaalaan, ja muutama neula katkesi pistettäessä; lopulta viimeinen annos purskahti ulos ruiskusta, mutta neula ei pystynyt tunkeutumaan häneen. Sitten hän ymmärsi: ”Ai niin, olen kultivoinnin harjoittaja, joten en tarvitse enempää pistoksia.” Vasta tässä vaiheessa asia juolahti hänen mieleensä ja hän päätti olla ottamatta lisää injektioita. Kun siis joudutte koettelemuksiin, teidän on ehdottomasti suhtauduttava tähän kysymykseen vakavasti. Jotkut ihmiset luulevat virheellisesti, että yritän vain saada heitä välttämään sairaaloita, joten he sanovat: ”Jos en saa mennä sairaalaan, menen tapaamaan qigong-mestaria.” He luulevat edelleenkin, että kyse on sairauksista, joten he haluavat etsiä käsiinsä qigong-mestarin, joka parantaisi heidät. Mistä ajattelitte löytää oikean qigong-mestarin? Jos hän on epäaito, olette saman tien pilalla.

Asiasta puheen ollen, kuinka oikean qigong-mestarin voi erottaa väärästä? Monet qigong-mestarit ovat itse julistautuneet mestareiksi. Minut on testattu, ja minulla on hallussani asiakirjat tieteellisten tutkimuslaitosten tekemistä kokeista. Epäaitoja qigong-mestareita on paljon, ja he ovat itse antaneet itselleen tämän tittelin. Monet heistä petkuttavat ja huijaavat ihmisiä. Myös nämä epäaidot qigong-mestarit voivat parantaa sairauksia. Miksi he pystyvät siihen? He ovat riivattuja – ja sitä paitsi he eivät pystyisi huijaamaan ihmisiä ilman riivausta! Kehoon kiinnittyvät hengetkin voivat lähettää gongia ja parantaa sairauksia; myös niissä on kyse eräästä energian muodosta, ja ne voivat manipuloida tavallisia ihmisiä varsin helposti. Mutta kuten olen sanonut – kun riivaajahenget parantavat ihmisiä, tiedättekö itse, mitä ne lähettävät kehoonne? Äärimmäisen mikrokosmisella tasolla se kaikki on tämän riivaajan hahmossa. Mitä aiotte tehdä, jos teille annetaan tällaisia asioita? ”Henkiolentoja on helpompi kutsua paikalle kuin lähettää pois”, kuten sanonta kuuluu. Meidän ei tarvitse puhua tavallisista ihmisistä, jotka haluavat vain elää tavallisten ihmisten lailla ja löytää hetkellistä helpotusta. Te olette kuitenkin gongin harjoittajia, joten ettekö halua jatkuvasti puhdistaa kehoanne? Jos näitä asioita tarttuu teihin, koska onnistutte pääsemään niistä eroon? Lisäksi niillä on jonkin verran energiaa. Jotkut voivat ihmetellä: ”Miksi Falun päästää ne sisään? Eivätkö Mestarin fǎshēnit suojele meitä?” Tässä maailmankaikkeudessa on periaate: kukaan ei puutu siihen, mitä itse tavoittelette. Te itse haluatte sitä, joten kukaan ei puutu asiaan. Fǎshēnini yrittävät pidätellä teitä ja antavat teille merkkejä. Jos ne näkevät, että te vain jatkatte, ne antavat periksi – kuinka ketään voisi pakottaa harjoittamaan kultivointia? Teitä ei voida painostaa eikä pakottaa kultivoimaan. Teidän on itse kohotettava itseänne. Jos ette halua kehittyä, kukaan ei voi tehdä sille mitään. Olen selittänyt teille periaatteet ja Fa’n. Ketä voitte syyttää, jos ette vieläkään halua kehittää itseänne? Kun kyse on teidän haluamistanne asioista, Falun ei puutu niihin, eivätkä fǎshēnini tee mitään. Se on varmaa. Jotkut ihmiset ovat jopa osallistuneet muiden qigong-mestareiden luentosarjoille ja kotiin palattuaan tunteneet olonsa kauheaksi. Totta kai. Miksi fǎshēnini eivät suojelleet teitä? Kun menitte paikan päälle, tarkoituksenne oli kuunnella luentoa ja etsiä jotakin, eikö niin? Olisivatko nämä asiat pystyneet tunkeutumaan teihin, jos korvanne eivät olisi olleet auki? Jotkut ihmiset ovat jopa saaneet Faluninsa epämuodostumaan. Kerron teille, että tämä Falun on arvokkaampi kuin elämänne. Se on korkeampi olento, eikä sitä saa tärvellä kevytmielisesti. Nykyään vääriä qigong-mestareita on paljon, ja jotkut heistä ovat hyvin kuuluisia. Keskustellessani Kiinan tieteellisen qigong-instituutin virkamiesten kanssa mainitsin, että aikoinaan jalkavaimo Da Ji käänsi keisarillisen hovin päälaelleen ja että tämä kettu riehui täysin hillittömällä tavalla – muttei kuitenkaan siinä määrin kuin nykyiset väärät qigong-mestarit, jotka ovat kylväneet kaaosta koko maahan. Montako ihmistä heidän uhreikseen on joutunut?! Päällisin puolin kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, mutta aavistatteko, kuinka monet ihmiset kantavat näitä asioita kehossaan? Heti, kun he lähettävät niitä, joudutte riivatuiksi. Ne rehottavat valtoimenaan. Tavallisten ihmisten on itse asiassa hyvin vaikea erottaa tätä pintapuolelta.

Kenties jotkut teistä ajattelevat: ”Osallistuttuani tähän qigong-seminaariin ja kuunneltuani Li Hongzhi’n puhetta olen tajunnut, kuinka hienoa ja syvällistä qigong onkaan! Kun seuraavaksi järjestetään muita qigong-seminaareja, osallistunpa niihinkin.” Suosittelisin, ettette todellakaan mene paikalle, sillä jos kuuntelette haitallisia asioita, ne tunkeutuvat teihin korvienne välityksellä. On todella vaikeaa sekä pelastaa henkilö, saada hänet muuttamaan ajatteluaan että puhdistaa hänen kehonsa. Epäaitoja qigong-mestareita on aivan liian paljon. Vaikka kyse olisi aidosta, oikeaoppisen menetelmän qigong-mestarista, onko hänkään täysin puhdas? Jotkut eläimet ovat todella petomaisia, ja vaikka ne eivät pysty takertumaan hänen kehoonsa, hän ei pysty ajamaan niitä pois. Hänellä ei ole kykyä hoitaa näitä asioita laajassa mittakaavassa. Etenkin, kun hän lähettää gongia oppilailleen, siihen sekoittuu kaikenlaisia asioita. Kenties hän itse on oikeamielinen, mutta hänen oppilaansa eivät ole, ja he kantavat mukanaan erilaisia kehoon kiinnittyviä henkiä – heihin on tarttunut vaikka mitä.

Jos haluatte aidosti kultivoida Falun Dafaa, älkää menkö kuuntelemaan niitä. Jos ette halua harjoittaa Falun Dafan kultivointia, vaan harjoitatte mieluummin kaikkea, voitte luonnollisestikin mennä. Minä en estä teitä, ettekä myöskään ole Falun Dafan opetuslapsia. Jos törmäätte ongelmiin, älkää väittäkö niiden johtuvan Falun Dafan harjoittamisesta. Olette aitoja Falun Dafan harjoittajia vain, jos seuraatte luonteenlaadun mittapuutamme ja kultivoitte Dafan mukaisesti. Jotkut ovat kysyneet minulta: ”Voimmeko olla tekemisissä muita qigongeja harjoittavien ihmisten kanssa?” Kerron teille, että he harjoittavat vain qigongia, mutta te kultivoitte Suurta Lakia, ja tämän luentosarjan jälkeen oma tasonne on huimasti heidän yläpuolellaan. Tämä Falun on muodostettu lukemattomien sukupolvien kultivoinnin aikana, ja sen voima on suunnaton. Tietenkin, jos tällaisissa suhteissa kiinnitätte huomiota siihen, ettette ota heiltä mitään vastaan tai pyydä heiltä mitään – olette siis pelkästään ystäviä – ongelmaa ei ole. Mutta jos tällainen henkilö todella kantaa kehossaan jotakin, kyse on hyvin vahingollisesta asiasta, ja on parasta olla olematta hänen kanssaan missään tekemisissä. Mitä tulee aviopareihin – jos puolisonne harjoittaa toista qigongia, en usko, että se on mikään ongelma. Eräs asia on mainittava: koska kultivoitte oikeamielistä Fa’ta, teidän harjoituksenne on hyväksi muille. Jos puolisonne harjoittaa harhaoppista tai huonoa menetelmää, hän saattaa kantaa kehossaan pahoja asioita. Turvallisuutenne takaamiseksi myös hänen kehonsa on puhdistettava. Kaikki toisissa ulottuvuuksissa puhdistetaan puolestanne, myös kotiympäristönne. Jos sitä ei puhdistettaisi, kaikenlaiset tekijät häiritsisivät teitä, joten kuinka pystyisitte harjoittamaan?

Tietyssä tapauksessa fǎshēnini ei kuitenkaan auta puhdistamaan asioita puolestanne. Eräs oppilaistamme näki yhtenä päivänä fǎshēnini saapuvan hänen kotiinsa. Hän tuli hyvin iloiseksi: ”Mestarin fǎshēn on täällä. Mestari, olkaa hyvä ja tulkaa sisään.” Fǎshēnini sanoi hänelle: ”Huoneesi on liian sotkuinen, ja siellä on liian monia asioita.” Sitten se lähti. Yleisesti ottaen, kun muissa ulottuvuuksissa on liikaa henkiä, fǎshēnini voivat puhdistaa ne. Tämän oppilaan huoneessa oli kuitenkin levällään sotkuisia qigong-kirjoja. Hän ymmärsi, mistä oli kyse, ja hän keräsi kirjat pois sekä poltti osan niistä ja antoi loput kierrätykseen. Sitten fǎshēnini palasi. Tämän oppilas kertoi minulle.

Jotkut ihmiset menevät myös tapaamaan ennustajia. Minulta on kysytty: ”Mestari, nyt kun harjoitan Falun Dafaa, voinko yhä käyttää Muutosten kirjaa tai ennustamiseen liittyviä asioita? Ne ovat aina kiinnostaneet minua.” Totta puhuakseni, jos teillä on huomattava määrä energiaa, kaikella sanomallanne voi olla vaikutusta. Vaikka jonkun asian ei ole tarkoitus tapahtua, niin voi käydä puheidenne vuoksi, ja ehkä olette tehneet pahan teon. Tavallinen ihminen on hyvin heikko. Hänen viestinsä ovat epävakaita ja alttiita muutokselle. Jos ennustatte hänen kohtaavan epäonnea, ehkä tämä koettelemus toteutuu. Tai jos henkilöllä on paljon karmaa maksettavanaan ja te povaatte hänelle hyviä asioita, eikä hän pysty näin ollen maksamaan karmaansa takaisin, kuinka tämä kävisi päinsä? Ettekö toimi häntä vastaan? Jotkut ihmiset eivät kerta kaikkiaan pysty päästämään irti näistä asioista ja ovat niihin kiintyneitä, aivan kuin heillä olisi joitain erityisiä lahjoja. Eikö kyse olekin kiintymyksestä? Vaikka tietäisittekin, mitä tulee tapahtumaan, olette harjoittajia ja teidän tulisi ylläpitää xīnxìngiänne. Ette voi kevytmielisesti vuotaa taivaallisia salaisuuksia tavalliselle ihmiselle. Kyse on eräästä periaatteesta. Vaikka kuinka käyttäisitte Muutosten kirjaa ennustamiseen, osa siitä ei muutenkaan pidä enää paikkaansa. Ennustittepa mitä vain, se voi olla totta tai sitten ei. Tavallisessa yhteiskunnassa ennustamisen kaltaiset asiat ovat sallittuja. Koska te olette henkilöitä, joilla on aitoa gongia, sanon teille, että todellisen harjoittajan tulee vaatia itseltään korkeampaa mittapuuta. Jotkut harjoittajat ovat silti pyytäneet toisia ennustamaan heille: ”Voitteko ennustaa minulle heksagrammeista, jotta tietäisin, kuinka minulla menee ja mille tasolle olen harjoittanut kultivointia?” tai ”Onko edessäni joitain koettelemuksia?” Näitä asioita he ovat halunneet muiden ennustavan. Jos koettelemuksenne ennustettaisiin teille, kuinka voisitte kohottaa itseänne? Harjoittajan koko elämä on jo järjestetty uudelleen, ja hänen kämmen- ja kasvotulkintansa, hänen ’kahdeksan merkkiänsä’ ja kaikki hänen kehonsa kantamat viestit eivät enää ole samoja, vaan ne ovat muuttuneet. Kun menette käymään ennustajalla, ilmeisesti uskotte häntä, vai miksi muuten tekisitte niin? Hän pystyy sanomaan vain jotakin pintapuolista, joka pohjautuu niihin asioihin, joita kannoitte aiemmin mukananne. Kaikki on muuttunut perustavalla tasolla. Ajatelkaapa siis tätä: jos menette ennustajan luokse, ettekö kuuntele ja usko häntä? Eikö mieleenne näin ollen aiheutunut taakka? Kun tällainen asia painaa mieltänne, eikö kyse ole kiintymyksestä? Kuinka aiotte päästä tästä kiintymyksestä eroon? Ettekö ole keinotekoisesti aiheuttaneet itsellenne ylimääräisen koettelemuksen? Eikö teidän täydy kärsiä vielä enemmän, jotta pääsisitte eroon tästä uudesta kiintymyksestä? Jokainen koetus ja vastoinkäyminen liittyy joko edistymiseen tai taantumiseen kultivoinnissa. Kultivointi on jo itsessään tarpeeksi vaikeaa, mutta te lisäätte siihen vielä oma-aloitteisesti uusia vaikeuksia. Kuinka aiotte selvitä niistä? Kenties kohtaatte sen vuoksi uusia koettelemuksia ja vaivoja. Kun elämänne kulku on muutettu, muiden ei sallita nähdä sitä. Jos joku pystyisi näkemään sen ja kertoisi teille, milloin joudutte koettelemuksiin, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia? Tämän vuoksi kenelläkään ei ole oikeutta nähdä sitä. Kukaan muista koulukunnista ei voi nähdä sitä, eivätkä sitä näe myöskään harjoittajat oman koulukuntanne sisällä. Kukaan ei pysty ennustamaan asioita oikein, koska kyse on muuttuneesta elämästä – elämästä kultivoinnin harjoittamiseen.

Jotkut ovat kysyneet, voivatko he lukea muita kirjoja, jotka ovat uskonnollisia tai käsittelevät qigongiin liittyviä asioita. Tässä on meidän kantamme. Kaikki uskonnolliset kirjat – erityisesti buddhalaisuuden teokset – opettavat ihmisiä kultivoimaan luonteenlaatuaan. Mekin kuulumme Buddha-järjestelmään, joten periaatteessa ongelmaa ei ole. Eräs asia on kuitenkin huomioitava. Monia kohtia sūtrista on käännetty alun alkaen väärin. Lisäksi monia kirjoituksia on tulkittu eri tasojen ymmärryksellä, joten asioita on määritelty mielivaltaisesti, mikä on vahingoittanut Lakia. Asioita huolimattomasti määritelleet ihmiset ovat olleet liian kaukana buddhien tasosta; he eivät ole lainkaan ymmärtäneet kirjoitusten todellista sisältöä. Tämän vuoksi heidän ymmärryksensä ovat olleet niin erilaisia. Teidän ei ole helppo ymmärtää kirjoituksia perusteellisesti, ettekä pysty valaistumaan niihin itsenäisesti. Mutta jos sanotte, että olette vain kiinnostuneita kirjoitusten opiskelusta, ja opiskelette niitä jatkuvasti, kultivoitte kyseisen koulukunnan mukaisesti. Sūtrat ovat nimittäin yhdistäneet kyseisen koulukunnan gongia ja Fa’ta, ja kun opiskelette niitä, olette opiskelleet kyseistä menetelmää – ongelma on tässä. Jos paneudutte niihin ja kultivoitte niiden mukaisesti, olette kenties omaksuneet tämän menetelmän meidän sijastamme. Historiallisesti kultivoinnissa on aina edellytetty, ettei kahta menetelmää voi harjoittaa samanaikaisesti. Jos haluatte aidosti harjoittaa tätä menetelmää, teidän pitäisi lukea vain tämän menetelmän tekstejä.

Mitä tulee qigong-kirjoihin – älkää lukeko niitä, jos haluatte harjoittaa kultivointia. Tämä pätee etenkin niihin, joita on julkaistu nykyaikana. Sama koskee myös sellaisia kirjoja kuten Keltaisen keisarin sisäisen alkemian klassikko,Luonteen ja pitkäikäisyyden opas sekä Taolainen kaanon. Vaikka niissä ei ole niin monia huonoja asioita, nekin sisältävät eri tasojen viestejä. Ne ovat itsessään keinoja kultivoinnin harjoittamiseen. Kun luette niitä, niiden asioita yhdistyy omiinne ja ne häiritsevät teitä. Jos pidätte jotakin lausetta hyvänä, selvä, se sekoittuu välittömästi gongiinne. Vaikka kyse ei olisi huonosta asiasta, kuinka pystyisitte harjoittamaan kultivointia, kun ulkopuolisia asioita on tarttunut omiinne? Eikö siitä voikin aiheutua ongelmia? Jos tele­visioonne lisätään asiaankuulumaton osa, mitä luulette tapahtuvan? Se hajoaa välittömästi. Kyse on tällaisesta periaatteesta. Sitä paitsi monet nykyiset qigong-kirjat ovat epäaitoja, ja ne sisältävät kaikenlaisia viestejä. Yksi oppilaistamme selaili erästä qigong-kirjaa ja näki ison käärmeen ponnahtavan siitä ulos. En tietenkään halua mennä yksityiskohtiin. Olen juuri sanonut, että kun harjoittajat eivät menettele oikein, he kohtaavat vaikeuksia. Toisin sanoen kyse on siitä, että ongelmia aiheutuu heidän oikeamielisten ajatustensa puutteesta. Tästä puhuminen on teille hyödyksi, jotta kaikki tietäisivät toimia oikein sekä osaisivat erottaa kyseiset asiat, ettei ongelmia esiintyisi vastaisuudessa. Vaikka en olekaan painottanut sanomaani erityisen voimakkailla ilmaisuilla, jokaisen tulisi ehdottomasti kiinnittää tähän asiaan huomiota. Tämä on tyypillinen ongelmien lähde; ongelmia ilmenee usein tähän liittyen. Kultivoinnin harjoittaminen on äärimmäisen hankalaa ja erittäin vakavaa. Jos olette hetken ajan varomattomia, olette vaarassa pudota ja voitte pilata itsenne saman tien. Tämän vuoksi ajatustenne on pakko olla oikeamielisiä.

Kamppailulajien qigong (wǔshù qìgōng)

Sisäisten kultivointimenetelmien lisäksi on olemassa kamppailulajien qigongia. Kamppailulajien qigong-menetelmiä käsitellessäni minun on myös otettava esille eräs ongelma: monet ihmiset harjoittajien keskuudessa puhuvat nykyään suuresta joukosta erityyppisiä qigongeja.

Tänä päivänä on noussut esille niin kutsuttua ”maalaus-qigongia”, ”musiikki-qigongia”, ”kalligrafia-qigongia” ja ”tanssi-qigongia”. Niitä on kaikenlaisia. Ovatko ne kaikki qigongia? Minusta tämä on hyvin kummallista. Sanoisin, että kyse on qigongin sekoittamisesta – eikä ainoastaan sen sekoittamisesta, vaan kerrassaan sen häpäisemisestä ja halventamisesta. Mikä on tällaisten asioiden teoreettinen perusta? Sanotaan, että kun joku piirtää, laulaa, tanssii tai kirjoittaa transsi­tilassa – jonkinlaisessa ”qigong-tilassa” – kyse on qigongista. Niinkö? Näitä asioita ei voi ymmärtää sillä tavoin. Eikö kyse olekin qigongin häpäisemisestä? Qigong on syvällinen ja laaja-alainen oppi ihmiskehon kultivoinnista. Kuinka siis jonkinlaisessa transsissa olemista voisi nimittää qigongiksi? Miksi sitä sitten kutsutaan, jos menemme WC:hen tällaisessa tilassa? Eikö kyse ole qigongin häpäisemisestä? Minä nimittäisin sitä juuri sellaiseksi. Kaksi vuotta sitten Aasian itämaisilla terveysmessuilla esiteltiin niin kutsuttua ”kalligrafia-qigongia”. Mitä se oikein tarkoittaa? Kävin katsomassa heidän näyttelyosastollaan ja näin erään henkilön, joka oli kirjoittamassa siveltimellä. Kun hän oli piirtänyt kirjainmerkit valmiiksi, hän eritti käsillään qi’tä jokaiseen merkkiin, yhteen kerrallaan, ja hänen qi’nsä oli kauttaaltaan mustaa. Hänen mielensä oli täynnä ajatuksia rahasta ja maineesta, joten kuinka hänellä olisi voinut olla gongia? Edes hänen qi’nsä ei voinut olla hyvää. Tämän henkilön kalligrafiatöitä oli ripustettu myyntiin kalliilla hinnalla, mutta niitä ostivat vain ulkomaalaiset. Sanoisin, että niitä ostaville ihmisille oli tiedossa ongelmia. Kuinka musta qi voisi olla hyvää? Jopa tämän henkilön kasvot näyttivät synkiltä. Hänellä oli pakkomielle rahasta – hän ei ajatellut muuta kuin rahaa – joten kuinka hänellä olisi saattanut olla gongia? Kaikesta huolimatta hänen käyntikortissaan oli kaikenlaisia titteleitä, kuten ”Kansainvälinen kalligrafia-qigong” ja niin edelleen. Minä kysyn, kuinka tällaisia asioita voi nimittää qigongiksi.

Ajatelkaapa: minun luentosarjani käyneistä ihmisistä 80–90 % ei ainoastaan parannu sairauksistaan vaan kehittää myös gongia – aitoa gongia. Teidän kehonne kantamat asiat ovat jo varsin ainutlaatuisia. Jos harjoittaisitte itseksenne, ette pystyisi saamaan niitä, vaikka kultivoisitte elämänne loppuun asti. Vaikka nuori henkilö alkaisi harjoittaa juuri nyt, hän ei pystyisi tämän elämänsä aikana kehittämään asioita, joita minä olen teille antanut, vaikka hän löytäisikin aidon ja taitavan mestarin opastamaan itseään. Tämän Falunin ja näiden mekanismien muodostaminen on vaatinut niin monien sukupolvien työn, ja nyt ne asetetaan teihin kerralla. Näin ollen sanon teille, että älkää menettäkö niitä helposti vain, koska olette saaneet ne helposti. Ne ovat äärimmäisen kallisarvoisia – niiden arvoa ei voi mitata. Tämän luentosarjan käytyänne kannatte mukananne aitoa gongia, korkeaenergiaista ainetta. Kun palaatte kotiin ja kirjoitatte muutamia merkkejä, niissä on käsialastanne riippumatta energiaa. Pitäisikö teistä jokainen siis nimittää ”mestariksi”, ja te kaikki olisitte näin ollen kalligrafia-qigongin mestareita? Sanoisin, ettei asiaa voi ymmärtää sillä tavoin. Henkilö, jolla todella on gongia – jolla siis todella on energiaa – jättää sitä kaikkeen koskemaansa, vaikka hän ei tietoisesti lähettäisikään sitä, ja se loistaa kirkkaana.

Näin myös erään lehden, joka uutisoi tulevasta kalligrafia-qigongin kurssista. Selailin sitä pikaisesti nähdäkseni, millä tavoin sellaista opetetaan. Siinä sanottiin, että ensin täytyy hallita sisään- ja uloshengitystä. Sitten on istuttava meditaatiossa 15–30 minuuttia, keskitettävä tietoisuus eliksiirikenttään (dāntián) sekä kuviteltava, kuinka qi’tä nousee eliksiirikentästä kyynärvarteen. Tämän jälkeen kastetaan sivellin musteeseen ja liikutetaan qi’tä siveltimen kärkeen. Kun ajatus on saavuttanut tämän pisteen, voi alkaa kirjoittaa. Eikö tämä ole ihmisten huijaamista? Onko qigongia siis se, että pystyy liikuttamaan qi’tään jonnekin? Jos ennen ruokailua meditoimme vähän aikaa, otamme syömäpuikot käteemme ja liikutamme qi’tä niiden kärkeen, onko kyse ”ruokailu-qigongista”? Ja syömmekö näin ollen energiaa? Tarkoitukseni on vain havainnollistaa asiaa. Minä kutsun tätä qigongin häpäisemiseksi ja halventamiseksi. Jotkut pitävät qigongia niin pinnallisena asiana. Sitä ei kuitenkaan tule ymmärtää sillä tavoin.

Sen sijaan kamppailulajien qigongia voi pitää itsenäisenä qigongina. Miksi? Koska sillä on tuhansien vuosien historia, ja siihen kuuluu perinpohjaisia teorioita kultivoinnista sekä täydellinen joukko harjoitus­menetelmiä. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää kokonaisena järjestelmänä. Tästä huolimatta kamppailulajien qigong kuuluu sisäisten kultivointiharjoitusten joukossa vain kaikkein alimmalle tasolle. ”Kova-qigong” on kerääntyneen energiamassan muoto, jota käytetään vain iskuissa. Annan teille esimerkin. Pekingissä oli eräs oppilas, joka ei Falun Dafa -luentosarjamme jälkeen uskaltanut enää painaa käsillään mitään. Ostaessaan lapselleen rattaita hän kokeili niiden kestävyyttä käsillään ja yllättyi huomatessaan, että rattaat romahtivat kasaan. Kun hän oli kotona ja halusi istua tuolille, hän ei voinut painaa sitä käsillään, muutoin se särkyi. Hän kysyi minulta, mitä oli tapahtumassa. En selittänyt asiaa hänelle, sillä en halunnut hänen kehittävän kiintymystä. Sanoin, että kyse oli luonnollisesta tilasta ja että hänen pitäisi antaa näiden asioiden seurata luonnollista kulkuaan eikä kiinnittää niihin erityistä huomiota. Kyse oli hyvistä asioista. Jos joku hallitsee kunnolla tämän yliluonnollisen kyvyn, hän pystyy murskaamaan jopa kiven kädenpuristuksellaan. Eikö tämä ole ”kova-qigongia”? Tämä oppilas ei kuitenkaan ollut koskaan harjoittanut kova-qigongia. Tällaisia yliluonnollisia kykyjä voi normaalisti tulla esille sisäisissä kultivointiharjoituksissa, mutta koska ihmisten on vaikea ylläpitää xīnxìngiään, niiden käyttöä ei tavallisesti sallita, vaikka ne olisivat kehittyneet. Tämä pätee erityisesti henkilöön, joka harjoittaa kultivointia alatasolla. Hänen luonteenlaatunsa ei ole vielä kohonnut, joten alatasolla kehittyviä yliluonnollisia kykyjä ei voi tuoda lainkaan esille. Aikaa kuluu, ja kun hän pääsee korkeammalle tasolle, tällaisista asioista ei enää ole hyötyä, eikä niiden näin ollen tarvitse tulla silloinkaan esille.

Kuinka kamppailulajien qigongia sitten käytännössä harjoitetaan? Sitä harjoittavien ihmisten täytyy liikuttaa qi’tään, mutta aluksi se ei ole helppoa. Vaikka haluaisitte ohjata qi’tänne, ette välttämättä pysty siihen. Mitä tällaisen henkilön täytyy siis tehdä? Hänen täytyy harjoittaa käsiään, kylkiään, jalkojaan, sääriään, käsi- ja kyynärvarsiaan sekä päätään. Kuinka niitä harjoitetaan? Jotkut hakkaavat puunrunkoa käsillään tai kämmenillään, ja jotkut iskevät käsiään kivilaattoihin. Voitte kuvitella, millaista kipua he tuntevat, kun luut osuvat niihin tällä tavoin. Heidän kätensä vuotavat verta heti, kun he käyttävät vähän enemmän voimaa. Edelleenkään he eivät onnistu ohjaamaan qi’tä. Mitä he sitten tekevät? He alkavat pyörittää käsiään ja saavat veren pakkautumaan niihin, mikä saa ne turpoamaan. Kun he sitten lyövät kiviä, luut on pehmustettu, eivätkä ne enää iskeydy suoraan kiveen. Niinpä he tuntevat vähemmän kipua. Kun he jatkavat qigongin harjoittamista, he saavat opetusta mestariltaan ja pystyvät ennen pitkää liikuttamaan qi’tä. Taito liikuttaa qi’tä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä todellisessa kamppailutilanteessa vastapuoli ei odota teitä. Tietysti, kun henkilö pystyy ohjaamaan qi’tään, hän pystyy jo vastustamaan iskuja, eikä hän välttämättä tunne kipua, vaikka häntä lyötäisiin paksulla kepillä. Hänellä on kyky turvottaa kehonsa laittamalla qi’nsä liikkeelle. Kuitenkin qi on alkuvaiheessa vain hyvin alkeellinen asia; jatkuvan harjoituksen myötä se voi muuttua korkeaenergiaiseksi aineeksi. Kun se on muuttunut korkeaenergiaiseksi aineeksi, se muodostaa asteittain hyvin tiheän energiakertymän. Tällä energiakertymällä on älykkyyttä, joten se on myös ”kykykertymä”, tai toisin sanoen eräänlainen yliluonnollinen kyky. Tämä kyky on kuitenkin tarkoitettu vain iskujen antamiseen ja torjumiseen, eikä sitä voi käyttää ihmisten parantamiseen. Koska tämä korkeaenergiainen aine sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, eikä se kulje meidän ulottuvuudessamme, sen aika on nopeampaa kuin meidän. Kun haluatte antaa jollekin iskun, teidän ei enää tarvitse ohjata qi’tä tai edes ajatella asiaa, sillä gonginne on jo paikalla. Kun teihin kohdistetaan iskuja ja torjutte niitä, gong on silloinkin jo paikalla. Vaikka iskunne olisi kuinka nopea tahansa, gong on teitä nopeampi, sillä aikakäsitys on erilainen näissä kahdessa ulottuvuudessa. Kamppailu­lajien qigongia harjoittamalla henkilö voi kehittää sellaisia kykyjä kuten ”rautakämmen”, ”sinooperikämmen”, ”vajra-jalka”, ”arhat-jalka” ja niin edelleen. Nämä ovat tavallisten ihmisten taitoja, ja tavallinen ihminen pystyy saavuttamaan tämän tason fyysisillä harjoituksilla.

Suurin ero kamppailulajien qigongin ja sisäisen kultivoinnin välillä on se, että kamppailulajien qigongin harjoittaminen edellyttää liikuntaa, joten qi kulkee ihon alla. Koska sitä täytyy harjoittaa liikkeessä, henkilö ei voi saavuttaa tyyneyden tilaa, eikä qi näin ollen kulje eliksiirikenttään, vaan se kulkee ihon pinnan alla ja lihasten kautta. Näin ollen tällainen henkilö ei pysty kultivoimaan kehoaan tai kehittämään korkean tason kykyjä. Meidän sisäiset kultivointimenetelmämme edellyttävät harjoittamista tyyneyden tilassa. Yleisesti ottaen tähän luokkaan kuuluvissa harjoituksissa edellytetään, että qi virtaa eliksiirikenttään alavatsan alueella – ne suosivat harjoittamista tyynessä mielentilassa sekä alku­peräiskehon (běntǐ) muutosta. Ne voivat harjoittaa pitkäikäisyyttä ja johtaa kultivointiin korkeammille tasoille.

Kenties olette lukeneet joitakin romaaneja, joissa kuvaillaan sellaisia kung-fu -tekniikoita kuten ”kultainen kellokupu”, ”rautapaita” tai ”poppelin lävistäminen sadan askeleen etäisyydeltä”. Lisäksi puhutaan levitaatiotaidoista, joiden avulla ihmiset voivat liikkua paikasta toiseen yläilmoissa, ja jotkut voivat jopa siirtyä toisiin ulottuvuuksiin. Onko tällaisia taitoja olemassa? Kyllä, toki on – mutta niitä ei esiinny tavallisten ihmisten keskuudessa. Henkilöt, jotka ovat todella kultivoineet tällaisia korkean tason taitoja, eivät voi esitellä niitä julkisesti. Näitä asioita ei voi saada vain kamppailulajien qigongia harjoittamalla, vaan ne ovat täysin tavallisten ihmisten tason yläpuolella, joten tällaisen henkilön täytyy kultivoida itseään sisäisen kultivointi­harjoituksen vaatimusten mukaisesti. Hänen täytyy kiinnittää aidosti huomiota xīnxìngiinsä ja kohottaa sitä; hänen on suhtauduttava kevyesti esimerkiksi kaikkiin materiaalisiin hyötyihin. Vaikka hän on saanut kultivoinnin myötä sellaisia kykyjä, hän ei voi siitä lähtien käyttää niitä kevytmielisesti tavallisten ihmisten keskuudessa. Hän voi käyttää niitä vain, jos hän on yksin eikä kukaan ole näkemässä. Näissä romaaneissa päähenkilö taistelee ja tappaa jonkin salaisen miekkailutaito-oppaan, aarteen tai naisten vuoksi. Kaikilla kuvaillaan olevan mahtavia kykyjä, ja he liikkuvat paikasta toiseen maagisin keinoin. Ajatelkaapa: eikö joku, jolla todella on tällaisia taitoja, joudu kultivoimaan niitä sisäistä kultivointimenetelmää harjoittamalla? Tämä on mahdollista vain luonteenlaatua kultivoimalla, ja hänen on täytynyt jo kauan olla välin­pitämätön maineen, rahan ja kaikenlaisten halujen suhteen. Kuinka hän voisi tappaa muita? Kuinka raha ja rikkaudet voisivat merkitä hänelle niin paljon? Se on täysin mahdotonta. Kyse on vain taiteellisesta liioittelusta. Ihmiset etsivät elämyksiä ja himoitsevat kaikkea, mikä tyydyttää tämän halun. Kirjailijat ovat takertuneet tähän ja tekevät parhaansa kirjoittaakseen mielenkiintoisista ja jännittävistä asioista – mitä hohdokkaammilta ne kuulostavat, sitä innokkaammin ihmiset niitä lukevat, mutta siinä ei ole kyse muusta kuin taiteellisesta liioittelusta. Henkilöt, joilla todella on tällaisia taitoja, eivät käyttäydy sillä tavoin. Etenkään he eivät esittele niitä julkisesti.

Rehentely

Koska harjoitamme kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa, monet oppilaamme eivät onnistu luopumaan suuresta joukosta kiintymyksiään. Monista kiintymyksistä on tullut jo heidän toinen luontonsa, eivätkä he edes huomaa sitä. Rehentely voi ilmetä kaikenlaisissa tilanteissa, jopa hyviä tekoja tehdessä. Jotkut ihmiset kerskailevat ja rehentelevät päivittäisessä elämässään, kun he ovat parantaneet asemaansa hieman tai saaneet vähän etuja itselleen: ”Olen hyvin pätevä, voittajatyyppiä.” Myös meillä on näitä tapauksia: joku harjoittaa hieman paremmin kuin muut, näkee vähän selvemmin taivaallisella silmällään tai tekee liikesarjoja sulavammin, ja niinpä he ylvästelevät näillä asioilla.

Joku voi väittää: ”Kuulin Mestari Li’n sanovan jotakin”, ja ihmiset kerääntyvät hänen ympärilleen kuuntelemaan. Sitten hän laittaa liikkeelle huhuja väritettynä omalla ymmärryksellään. Mikä tarkoitus tällä on? Kaikki palautuu viime kädessä siihen, että hän haluaa huomiota. Jotkut myös levittävät näitä huhuja eteenpäin innokkaasti, aivan kuin he olisivat hyvin perillä asioista – ja aivan kuin suurin osa harjoittajistamme ei ymmärtäisi tai tietäisi yhtä paljon kuin he. Tästä on tullut heille luonnollista. Kenties he itse eivät edes tiedosta asiaa, mutta alitajuisesti heillä on tarve rehennellä. Miksi he muuten juoruilisivat? Jotkut myös levittävät huhuja siitä, koska Mestari palaa takaisin vuorille. En ole tullut miltään vuorilta, joten kuinka voisin palata niille? Toiset taas sanovat, että tiettynä päivänä Mestari kertoi jollekin jonkin asian tai että hän opetti jotain ihmistä henkilökohtaisesti. Mitä hyvää voi seurata tällaisten asioiden levittämisestä? Siitä ei ole mitään hyötyä, mutta olemme huomanneet, että tämä on heidän kiintymyksensä – rehentely.

On olemassa myös ihmisiä, jotka tulevat pyytämään minulta nimikirjoitusta. Mikä on sen tarkoitus? Nimikirjoitusten hankkiminen muistoksi on tavallisten ihmisten tapa. Jos ette harjoita kultivointia, siitä ei ole mitään hyötyä, vaikka antaisinkin teille nimikirjoitukseni. Jokainen kirjoissani oleva kirjainmerkki kantaa minun hahmoani ja Falunia, ja jokainen lause on peräisin minulta. Mihin vielä tarvitsette nimikirjoitustani? Jotkut ihmiset ajattelevat: ”Kun minulla on nimikirjoitus, Mestarin viestit suojelevat minua.” He antavat yhä painoarvoa tällaisten viestien kaltaisille asioille. Me emme välitä niistä. Tämä kirja on jo korvaamaton. Mitä muuta vielä haluatte? Kaikki sellainen heijastaa heidän kiintymyksiään. Jotkut ihmiset tarkkailevat minua lähellä olevien oppilaiden käytöstä ja puhetta sekä alkavat matkia heitä erottamatta, onko se hyvää vai huonoa. Itse asiassa emme välitä siitä, kenestä on kyse ja kuka toimii milläkin tavalla – on vain yksi Fa, ja vain seuraamalla tätä Suurta Lakia toiminnassanne voitte mukautua todelliseen mittapuuhun. Minun ympärilläni olevat ihmiset eivät ole koskaan saaneet erityis­kohtelua, ja he ovat samassa asemassa kuin tekin; he vain työskentelevät Tutkimusseuran hyväksi. Älkää kehittäkö sellaisia kiintymyksiä. Muutoin saatatte niiden vuoksi alkaa vahingoittaa Dafaa tietämättänne. Keksimänne sensaatiomaiset juorut voivat jopa johtaa ristiriitoihin tai nostaa esille muiden oppilaiden kiintymyksiä. Ne voivat saada heidät tungeksimaan Mestarin ympärillä, jotta he saisivat tietää enemmän ja niin edelleen. Eikö tämä kaikki palaudu samaan ongelmaan?

Mihin muuhun rehentely voi helposti johtaa? Olen opettanut tätä menetelmää jokahden vuoden ajan. Osa kokeneemmista Falun Dafan harjoittajista voi pian saavuttaa gongin avautumisen, ja osa siirtyy asteittaisen valaistumisen tilaan, mikä tapahtuu äkillisesti. Miksi tällaiset kyvyt eivät tulleet esille aiemmin? Jos olisin työntänyt teidät kerralla niin korkealle tasolle, vaikka ette olisi vielä hylänneet tavallisten ihmisten kiintymyksiänne, se ei kävisi päinsä. Tietenkinxīnxìnginne on jo kohonnut hyvin korkealle, mutta teillä on yhä monia kiintymyksiä, joista ette ole pystyneet luopumaan. Näin ollen teille ei voida antaa sellaisia yliluonnollisia kykyjä. Kun tämä vaihe on ohi ja olette tulleet vakaiksi, teidät laitetaan äkillisesti asteittaisen valaistumisen tilaan. Tässä asteittaisen valaistumisen tilassa taivaallinen silmänne avataan hyvin korkealle tasolle ja monia kykyjänne tulee esille. Voin itse asiassa kertoa, että kun henkilö kultivoi aidosti, hän kehittää jo alkuvaiheessa monia yliluonnollisia kykyjä. Olette jo saavuttaneet niin korkean tason, että teillä on runsaasti kykyjä. Piakkoin moni teistä saattaa siirtyä tähän tilaan. On myös joitakin ihmisiä, jotka eivät pysty kultivoimaan korkealle tasolle. Heidän mukanaan kantamat ominaisuutensa ja sietokykynsä ovat määrättyjä. Näin ollen jotkut saavuttavat gonginsa avautumisen ja valaistumisen, siis täyden valaistumisen, hyvin matalalla tasolla. Tällaisia ihmisiä tulee olemaan.

Otin asian esille varoittaakseni teitä tästä: kun tällaisia ihmisiä ilmaantuu, älkää varsinkaan pitäkö heitä jonkinlaisina mahtavina valaistuneina olentoina. Kultivoinnissa tämä on hyvin vakava ongelma. Vain tätä Suurta Lakia seuraamalla voitte toimia oikein. Älkää seuratko jotakin ihmistä tai kuunnelko häntä sillä perusteella, että näette hänen yliluonnollisia kykyjään tai jumalallisia voimiaan, tai koska hän on nähnyt joitakin asioita. Aiheutatte hänellekin vahinkoa, sillä hän kehittää kiintymyksiä omahyväisyydestä, ja ennen pitkää hän on vaarassa menettää kaiken. Kaikki lukitaan häneltä, ja lopulta hän on pudonnut. Gongin avautumisen saavuttanut henkilö voi myös pudota. Jos joku ei pysty hallitsemaan itseään kunnolla, hän saattaa pudota, vaikka hän olisi valaistunut. Jopa buddha voi pudota, jos hän ei käyttäydy oikein, puhumattakaan teidänlaisistanne harjoittajista tavallisten ihmisten keskuudessa! Näin ollen riippumatta siitä, kuinka monia kykyjä olette kehittäneet, kuinka näyttäviä ne ovat tai kuinka vahvoilta jumalalliset voimanne vaikuttavat – teidän on ehdottomasti hallittava itseänne. Äskettäin joitakin joukossamme istuvia ihmisiä katosi ja ilmestyi uudelleen vähän ajan kuluttua. Kyse on tällaisista asioista, ja kenties vielä suurempia jumalallisia kykyjä tulee esille. Kuinka aiotte siis toimia? Olette meidän oppilaitamme, meidän opetuslapsiamme, joten jos kohtaatte jonakin päivänä tämänkaltaisia ilmiöitä, tapahtuipa niitä teille tai jollekin toiselle, ette saa asettaa tällaista henkilöä jalustalle tai tavoitella näitä asioita. Kun mielenne ajautuu väärille teille, olette hukassa ja putoatte. Ehkä olette vielä korkeammalla tasolla kuin hän, mutta yliluonnollisia kykyjänne ei vielä vain ole tullut esille. Ainakin kyseisen asian kannalta olette pudonneet. Näin ollen jokaisen täytyy kiinnittää tähän ongelmaan erityistä huomiota. Olemme painottaneet tätä voimakkaasti, sillä tämä tilanne tulee pian esille. Ei kävisi päinsä, jos ette pystyisi toimimaan oikein.

Harjoittaja, joka on kehittänyt gongia, saavuttanut gonginsa avautu­misen tai aidosti valaistunut, ei saa koskaan luulla, että hän on joku erityinen henkilö. Hän näkee asioita vain oman tasonsa puitteissa. Hänen kultivointinsa on saavuttanut tämän pisteen, tai toisin sanoen hänen valaistumiskykynsä, xīnxìnginsä ja viisautensa ovat saapuneet tähän vaiheeseen. Kenties hän ei siis usko asioihin, jotka ovat korkeammalla tasolla. Juuri tämän vuoksi hän voi luulla, että hänen näkemänsä asiat ovat ehdottomia ja että hän on nähnyt kaiken. Tämä henkilö on kuitenkin kaukana siitä, sillä hän on vain kyseisellä tasolla.

Joidenkin ihmisten gong avautuu tällä tasolla, koska he eivät kykene kultivoimaan ylemmäs. He voivat siis saavuttaa gongin avautumisen ja valaistumisen vain kyseisellä tasolla. Osa teistä, jotka myöhemmin onnistutte kultivoinnissa, valaistuu pienten maailmallisten polkujen tasolla; toiset valaistuvat eri tasoilla, ja osa valaistuu saavutettuaan Aidon Hedelmän. Vain ne, jotka valaistuvat saavutettuaan Aidon Hedelmän, ovat korkeimmalla tasolla. He pystyvät näkemään sen, mitä eri tasoilla tapahtuu, sekä näyttäytymään niillä. Jopa henkilöt, joiden gong on avautunut ja jotka ovat valaistuneet alimmalla tasolla, siis pienten maailmallisten polkujen tasolla, pystyvät näkemään joitakin ulottuvuuksia ja valaistuneita olentoja, joiden kanssa he pystyvät myös kommunikoimaan. Älkää kuitenkaan tulko omahyväisiksi tässä vaiheessa, sillä Aidon Hedelmän saavuttaminen ei onnistu, kun gong avautuu pienten maailmallisten polkujen tasolla tai muulla matalalla tasolla – tämä on varmaa. Mitä tällainen henkilö voi siis tehdä? Hän voi vain jäädä tälle tasolle, ja kultivoinnin harjoittaminen korkeampia tasoja kohti on tulevaisuuden asia. Koska hän voi kultivoida vain tälle tasolle, mitä hyötyä olisi pitää hänen gonginsa lukittuna? Vaikka hän tekisi mitä tahansa, hänen kultivointinsa ei pystyisi edistymään pidemmälle. Näin ollen hänen gonginsa avataan, sillä hän on saavuttanut kultivointinsa päätepisteen. Tällaisia ihmisiä tulee olemaan paljon. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, teidän täytyy ylläpitää xīnxìngiänne. Vain seuraamalla Dafaa voitte toimia aidosti oikein. Olipa kyse yliluonnollisista kyvyistänne tai gonginne avautumisesta, olette saavuttaneet ne kultivoimalla ja harjoittamalla Dafaa. Jos asetatte Dafan toissijaiseksi ja jumalalliset kykynne ensimmäiselle sijalle; tai jos nyt valaistuneina henkilöinä kuvittelette olevanne todella oikeassa, kun ymmärrätte jonkin asian tavalla tai toisella; tai jos jopa ajattelette olevanne niin mahtavia, että olette ylittäneet Dafan – sanoisin, että olette jo alkaneet pudota. Tällöin olette vaarassa ja kultivointinne voi mennä hukkaan. On aivan mahdollista, että putoatte ja olette kultivoineet turhaan.

Kerron teille vielä erään asian: tämän kirjan sisältö on yhdistelty Fa’sta, jota olen opettanut useilla luentosarjoilla. Kaikki on minun opetuksiani, ja jokainen lause on minun puhumani. Ne on kirjoitettu tekstiksi äänitteiltä ja kopioitu sana sanalta. Tässä työssä ovat auttaneet opetuslapseni, minun oppilaani; he jäljensivät sanani nauhoitteilta, minkä jälkeen tarkistin kirjan kerran toisensa jälkeen. Kaikki on minun Fa’tani – se, mitä opetan, on juuri tämä ainoa Fa.