Föreläsning sex

Att fatta eld och gå in i det demoniska

I kultiveringskretsen finns uttrycket vansinne genom övning, som att fatta eld och gå in i det demo­niska. Detta har avsevärt påverkat allmänheten. Särskilt vissa människor har uppmärksammat det så mycket att andra människor har blivit rädda för att träna qigong. När människor får höra att qigong­övning kan leda till vansinne blir de alltför rädda för att öva. Jag säger till er att vansinne genom övning faktiskt inte alls existerar.

En del människor har lockat till sig Futi för att deras hjärtan inte är upprätta. Deras huvudmed­vetanden kan inte kontrollera dem själva och de tror att det är qigong. Deras kroppar kontrolleras av Futi, vilka gör dem mentalt vilsna, och de skriker och gapar. När andra ser att det kan bli så när man övar qigong så blir de rädda för att öva. Det finns många människor som tror att detta är qigong. Är det här att öva qigong? Det här är det allra lägsta tillståndet för att bli av med sjukdomar och hålla sig frisk men det är mycket farligt. Om du själv blir van vid det här sättet kan ditt huvudmedvetande inte alltid kontrollera dig själv. Din kropp kommer troligtvis att kontrolleras av det sekundära medvetandet eller av främmande information, Futi, m m. Då kan du komma att uppvisa farliga beteenden och allvarligt skada kultiveringskretsen. Det här orsakas av att hjärtat inte är upprätt och av en stark önskan att skryta, det här är inte vansinne genom övning. Ingen vet hur en del personer har blivit så kallade qigongmästare, eftersom han också talar om vansinne genom övning. Faktum är att qigongövning inte leder till vansinne. De flesta människor hör termen vansinne genom övning från litterära verk och Gongfu-romaner, m m. Om du inte tror det kan du se efter i de gamla klassiska böckerna eller i kultiveringsskrifter, det finns inte något sådant i dem. Hur kan det finnas vansinne genom övning? En sådan sak visar sig aldrig.

Man anser allmänt att det finns flera former av vansinne genom övning. Vad jag precis har nämnt är också en form. På grund av att ens hjärta inte är upprätt lockar man till sig Futi, söker efter ett visst qigongtillstånd för att skryta om sig själv, m m, alla sorters sinnesstämningar. Vissa människor söker direkt efter övernaturliga förmågor eller övar falsk qigong och när de övar blir de vana vid att överge sitt huvudmedvetande, de vet ingenting och ger sina kroppar till andra. De blir mentalt vilsna och deras kroppar kontrolleras av det sekundära medvetandet eller av främmande information. De uppvisar en del konstiga beteenden. Han skulle hoppa ut från en byggnad eller hoppa i vattnet om han blev tillsagd att göra så. Han själv vill inte ens leva och ger sin kropp till andra. Det är inte vansinne genom övning, utan beror på att man övar qigong och råkar hamna på fel väg, i början gjordes det avsiktligt, sedan blev det så. Många människor tror att om man gungar sin kropp är det en qigongövning. Faktum är att om man övar qigong i det här tillståndet får det allvarliga konsekvenser. Det är inte qigong­träning, utan ett resultat av vanliga människors fasthållanden och strävanden.

En annan situation är att qi stagnerar på vissa ställen under övning och att qi kommer upp till hjässan och inte kan komma ner, och då blir han rädd. Människokroppen är ett litet universum. Särskilt i Dao-lärans kultiveringsmetoder, när passagerna ska forceras, kommer dessa besvär att träffas på och om de inte kan forceras kommer qi att gå runt på det här stället. Det är inte bara på hjässan, utan också i andra delar av kroppen. Men känsligast är hjässan. Qi rör sig upp till hjässan och rusar nedåt, och när det inte kan komma igenom passagen upplever han fenomenet att huvudet känns tungt och svullet, som om han bar en tjock mössa med qi, etc.. Men qi har ingen kontrollerande effekt och inte heller medför det några som helst problem eller sjukdomar. En del människor vet inte vad qigong egentligen handlar om och de har gjort en del mystiska påståenden som har medfört kaos. Människor tror då att de riskerar vansinne eller att något fel kan uppstå om qi inte kan komma ner från hjässan, och som ett resultat blir många människor själva rädda.

Det är bara ett tillfälligt tillstånd att qi inte kan komma ner från hjässan. För vissa människor tar det mycket lång tid, på ett halvår kommer det inte ner. Om det inte kommer ner hittar man en äkta qigongmästare som kan styra det, då kan det komma ner. Vi vars qi inte kan forcera passagen eller komma ner under qigongträningen, vi bör undersöka Xinxing och ta reda på om vi har stannat på den nivån för länge och bör höja Xinxing! När du verkligen höjer ditt Xinxing upptäcker du att det kan komma ner. Du lägger hela tiden tonvikten vid att få din egen Gong förändrad men lägger inte tonvikten vid ditt Xinxing’s förändring, den väntar just på din Xinxing-höjning, efter vilken det som helhet kan ske en förändring. Man stöter inte på några problem om ens qi verkligen är blockerat men vi orsakar dem ofta själva mentalt. När man hör den falska qigongmästaren säga att någonting kan bli fel när qi är uppe vid hjässan så blir han rädd. När han blir rädd, då kanske det verkligen medför problem. Så fort du blir rädd är det rädsla, är inte det ett fasthållande? Ska inte ditt fasthållande tas bort så fort det visar sig? Ju räddare du är, desto sjukare ser du ut. Ditt fasthållande måste släppas, och låt dig lära dig av den här läxan så att fasthållandet rädsla kan släppas och du kan höja dig.

Utövarna kommer inte i sin framtida kultivering att känna välbehag, eftersom deras kroppar utvecklar många sorters Gong, och de är alla mycket kraftfulla saker som flyttas runt inuti din kropp, vilket gör att du känner obehag här och där. Anledningen till att du känner obehag är i huvudsak att du alltid är rädd för att få någon sjukdom. Faktum är att era kroppar har utvecklat så kraftfulla saker och allt är Gong, övernaturliga förmågor och många levande väsen. Om de rör sig känner du i kroppen att det kliar, smärtar och att det känns obehagligt, o s v. Nervändarna är mycket känsliga. Det blir olika sorters tillstånd. Så länge som din kropp inte är omvandlad till högenergisubstans så har du alla de här förnimmelserna och det är faktiskt bra. Som kultiverare, hur kan du kultivera om du alltid betraktar dig själv som en vanlig människa och tror att du har sjukdomar? Jag säger att ditt Xinxing har sjunkit till en vanlig människas nivå om du betraktar dig själv som en vanlig människa när du möter prövningar i utövandet. Åtminstone i den här specifika frågan har du hamnat på en vanlig människas nivå.

Vi som är genuina utövare bör se på saker från mycket höga nivåer och kan inte använda vanliga människors sätt att se på problemen. När du tror att du är sjuk så leder det troligtvis till sjukdom. Det beror på att när du en gång förmodat att du är sjuk så är ditt Xinxing av samma höjd som hos en vanlig människa. Övning och genuin kultivering, särskilt dessa tillstånd, kan inte leda till sjukdom. Alla vet att för dem som får sjukdomar så är det till sjuttio procent psykosomatiskt och till trettio procent fysiskt. Ofta kollapsar människans psyke först och slutar först fungera, bär en mycket tung börda, så sjukdomen förvärras drastiskt, ofta är det så. Det var till exempel en gång en person som var fastbun­den i en säng. De tog hans arm och sade att de skulle tappa hans blod. Sedan täcktes hans ögon och de rispade honom lite i armen (tappade absolut inte hans blod), och en vattenkran öppnades så att han kunde höra droppljudet. Då trodde han att det var hans blod som droppade, mannen dog efter en liten stund. I själva verket tappades hans blod inte alls, det som droppade var kranvatten, hans psyke ledde till hans död. När du jämt tror att du är sjuk kan du troligtvis leda dig själv till sjukdom. Ditt Xinxing har redan sjunkit till en vanlig människas nivå och en vanlig människa ska naturligtvis bli sjuk.

Som en utövare, om du jämt tror att du har en sjukdom ber du faktiskt om den. Om du ber om sjukdomen så kan sjukdomen pressa sig in i dig. Som en utövare måste ditt Xinxing vara högt. Du ska inte alltid vara rädd för att det är en sjukdom, att vara rädd för att det är en sjukdom är också ett fasthållande som kan medföra besvär för dig. Karma ska elimineras under kultiveringen och att eliminera karma är smärtsamt, hur kan man få sin Gong att växa bekvämt! Hur kan du då släppa dina fasthållanden? Jag berättar en historia från buddhismen för er: Det fanns en gång en person som ansträngde sig mycket och hade kultiverat till Arhat. Skulle han inte känna sig glad när han skulle få Zhengguo och hade kultiverat till Arhat? Hade tagit ett språng ut ur den Trefaldiga Världen! Sådan glädje är ett fasthållande, ett fasthållande av upprymdhet. En Arhat bör handla utan avsikt och hans hjärta ska inte beröras. Men han föll ner och hans kultivering var förgäves. Kultiveringen var förgäves och han kultiverade om igen, kultiverade om igen uppåt från början, och efter en mycket stor ansträngning kultiverade han upp. Den här gången blev han rädd och sade till sig själv: Jag ska inte bli glad, om jag blir glad, då faller jag ner igen. Så fort han blev rädd föll han ner igen. Rädsla är också en sorts fasthållande.

Det finns ytterligare en situation, den att somliga har blivit mentalsjuka, och då sägs det att han har blivit vansinnig genom övning. En del människor förväntar sig till och med att jag ska behandla mentalsjukdomar åt honom! Jag säger att mentalsjukdom inte är en sjukdom och jag har inte heller tid att handskas med dessa saker. Varför? Därför att en mentalsjuk patient inte har något virus. I hans kropp finns varken sjukliga förändringar eller sår, så som jag ser det är det inte någon sjukdom. Mentalsjukdom uppkommer när människans huvudmedvetande blir för svagt. Hur svagt kan det bli? Det är som en människa som inte alltid kan vara sin egen herre. Den mentalsjuka människans huvud­urande är sådan. Han vill inte ta hand om den här kroppen. Han själv är alltid frånvarande och blir jämt slö. Då går det sekundära medvetandet och främmande information in för att störa honom. Det finns så många nivåer i varje rum och alla sorters information kommer för att störa honom. Hans huvudmed­vetande kanske gjorde en del dåliga gärningar i tidigare liv och fordringsägarna vill kanske skada honom nu, allt kan hända. Det är så här vi ser på mentalsjukdom. Hur kan jag behandla dig? Jag säger att det är så här den verkliga mentalsjukdomen uppkommer. Vad ska göras åt det? Utbilda honom så att han blir alert, men det är mycket svårt att göra det. Ni ser att läkaren på ett mentalsjukhus kan skrämma en patient till att avstå från att säga några absurda ord genom att bara vifta med den elektriska staven i sin hand. Varför är det så? Därför att hans huvudmedvetande då blir alert och han är rädd för att få en elektrisk stöt.

Vanligtvis tycker människor om att fortsätta kultiveringen när de väl har börjat. Alla har såväl Buddha-natur som ett hjärta för kultivering. Så när de en gång har lärt sig qigong kommer den här övningen att följa många resten av livet. Oavsett om han kan kultivera upp eller ej, få Fa eller ej, så har han fortfarande ett hjärta för att söka efter Dao och han vill alltid öva. Hans kollegor på kontoret, människor som bor i grannskapet och hans grannar vet alla att han utövar. Men tänk er, genuin kultivering för några år sedan, vem gjorde en sådan sak? Ingen gjorde det. Endast genuin kultivering kan ändra hans livsbana. Men han är en vanlig människa som övar qigong bara för att bli av med sjukdomar och hålla sig frisk, vem skulle ändra hans livsbana? Vanliga människor, vilken dag ska man få en sjukdom, vilken dag ska man stöta på problem, vilken dag får man kanske en mentalsjukdom eller dör, vanliga människors liv är så. Du ser honom träna qigong i en park, men han kultiverar inte genuint, han önskar kultivera mot höga nivåer, men har inte fått den ortodoxa Fa, så han kan inte kultivera upp. Han har bara en önskan om att kultivera mot höga nivåer. Han är fortfarande en utövare som blir av med sjukdom och håller sig frisk på en låg nivå. Hans livsbana, det finns ingen som ändrar den åt honom, så han får sjukdomar. Om man inte ger akt på dygd kan inte ens sjukdomarna botas, att öva qigong betyder inte att man inte alls blir sjuk.

Han måste verkligen kultivera och ägna mer uppmärksamhet åt Xinxing, endast genuin kultivering kan bota sjukdomar. På grund av att qigongträning inte är gymnastik, utan någonting bortom vanliga människor, måste högre principer och krav gälla för utövaren, de måste klaras, då kan målet nås. Men många människor har inte gjort så och han är fortfarande en vanlig människa. Därför blir han, när det är dags, fortfarande sjuk. En dag kan han plötsligt få en blodpropp i hjärnan, plötsligt få den ena eller den andra sjukdomen, eller bli mentalsjuk en dag. Alla vet att han övar qigong. Så fort den här perso­nen blir mentalsjuk skulle andra säga att han har blivit vansinnig genom övning, den stämpeln sätts. Tänk er, är det rimligt att göra så? Lekmännen vet inte, de professionella och många utövare har också svårt att veta vad det verkligen innebär. Om personen blir mentalsjuk hemma, då är det lättare, men andra säger ändå att han har fått det av att öva qigong; om han blir mentalsjuk på övningsplatsen är det en katastrof. Det skulle stämplas och det skulle vara svårt att ta bort. Att öva qigong kan man bli vansinnig av, även tidningarna skulle skriva så. Vissa människor är emot qigong utan att ha tittat på det: Du såg honom för en stund sedan när han övade ganska bra och nu är han i ett sådant tillstånd. Som en vanlig människa möter han vadhelst han är ämnad att möta. Han kan också få andra sjukdomar eller stöta på andra problem. Hur kan det vara skäligt att skylla allt det på träningen? Som läkare på ett sjukhus, skulle han bara för att han är läkare aldrig i hela sitt liv bli sjuk? Hur kan det förstås på det här sättet?

Så det kan sägas att många människor gör irrationella uttalanden, utan att förstå sanningen om qigong och dess principer. Så fort det finns ett problem så sätts det alla sorters anklagande stämplar på qigong. Qigong har varit populärt i samhället en mycket kort tid och många människor behåller det här envisa tänkesättet, de erkänner den inte, de anklagar och avvisar den hela tiden. Det är inte känt vilken sorts mentalitet han har, han är så trött på qigong, som om det hade någonting med honom att göra. Så fort ordet qigong nämns kallar han det idealistiskt. Qigong är en kunskap, en högre kunskap. Endast det att den här sortens människors tänkande är väldigt envist och att deras kunskap är alltför smal har gjort det så.

Det finns en annan situation som inom kultiveringskretsen kallas qigongtillstånd. En sådan männi­ska är mentalt oklar men han är inte vansinnig. Han är ganska logisk. Låt mig först förklara vad qigongtillstånd handlar om. Alla vet att utövandet av qigong innefattar frågan om ens medfödda grund. I varje land i världen finns det människor som tror på religioner. Det finns människor i Kina, som har trott på buddhismen och daoismen i flera tusen år. De tror på att gott belönas med gott, ont med ont. Men en del människor tror inte på det. Detta kritiserades särskilt under den ”Stora Kulturrevolutionen” och stämplades som vidskepelse. En del människor betraktar allt det de inte kan förstå, det de inte har lärt sig ur läroböcker, det som modern vetenskap ännu inte har utvecklat, eller det som inte har upptäckts, som vidskepelse. Det fanns många av den sortens människor för några år sedan men nu finns det färre. Även om du inte erkänner en del fenomen så har de verkligen reflekterats in i vårt rum. Ni vågar kanske inte riktigt erkänna dem men människor vågar tala om dem nu för tiden. De har också fått veta något om qigongträning genom att ha hört eller sett det.

En del människor är till den grad envisa: han skulle skratta hjärtligt åt dig om du nämnde ordet qigong, han tycker att du ägnar dig åt vidskepelse och att du är väldigt löjlig. Så snart du pratar om fenomenen inom qigong skulle han betrakta dig som mycket okunnig. Även om sådana människor är envisa så är deras medfödda grund kanske inte så dålig. Om den här människans medfödda grund är bra och han vill öva qigong, kan hans himmelska öga antagligen öppnas till en mycket hög nivå och han utvecklar också övernaturliga förmågor. Han tror inte på qigong men han kan inte garantera att han aldrig blir sjuk. När han blir sjuk åker han till sjukhus, när läkaren i västerländsk medicin inte kan bota honom går han till en läkare i kinesisk medicin, när läkaren i kinesisk medicin inte heller kan bota honom, och när inte heller några specialrecept fungerar, tänker han vid det här laget på qigong och han funderar: Jag går dit och prövar min lycka och ser om qigong kan bota min sjukdom. Han skulle komma med stor tvekan. På grund av sin goda medfödda grund övar han mycket bra så fort han börjar öva. Kanske skulle någon mästare bli intresserad av honom och detta högre liv i ett annat rum skulle hjälpa honom. I så fall öppnas hans himmelska öga på en gång eller också är han i tillståndet halv upplysning. Det himmelska ögat har öppnats på en mycket hög nivå och han kan på en gång se en del sanningar i universum, och dessutom har han övernaturliga förmågor. Du säger att den här människan har sett sådana saker, hur kan hans hjärna klara det? Vilken sorts sinnestillstånd skulle han vara i? Vad som genom åren har ansetts som vidskepelser och absolut omöjligt och det som skrattats åt när andra människor har nämnt det, visar sig nu klart framför hans ögon och han är verkligen i kontakt med det. Då kan hans hjärna inte klara av det och hans mentala press blir för stor. Vad han säger accepteras inte av andra men han tänker fortfarande logiskt, det är bara det att han inte kan hantera förhållandet mellan de två sidorna. Han upptäcker att det mänskligheten gör är fel medan det ofta är rätt där. Om han gör något enligt hur det görs där säger människorna att han har fel.

Människorna kan inte förstå honom och säger att den här människan är vansinnig genom övning. Han är faktiskt inte vansinnig genom övning. För majoriteten av oss som övar qigong uppstår inte alls detta fenomen. Endast hos de mycket envisa människorna kommer den här sortens qigongtillstånd fram. Många människor här har öppnat sitt himmelska öga, väldigt många. Han har verkligen sett saker i andra rum, han blir inte förvånad och mår mycket bra, hjärnan blir inte överstimulerad och det här qigongtillståndet uppträder inte. När qigongtillståndet uppträder är man mycket medveten och det man säger är både mycket förnuftigt och logiskt. Det är bara det att vanliga människor inte tror på vad han säger. Han kan händelsevis berätta för dig att han har sett någon som har dött och att den männi­skan sade åt honom att göra någonting. Hur kan en vanlig människa tro på det? Senare förstår han att han bör hålla detta för sig själv och inte bör tala om det, och det går bra när han hanterar förhållandet mellan de båda sidorna riktigt. Vanligtvis har dessa människor också övernaturliga förmågor. Det här är inte heller vansinne genom övning.

Det finns också ett typfall som kallas ”den sanna galningen”, vilket sällan ses. Den vi kallar ”den sanna galningen” är inte verkligt galen, det har inte den innebörden, det betyder att kultivera det sanna. Hur blir man sant galen? Jag säger att man mycket sällan ser en sådan människa, kanske en av hundratusen kultiverare, så det är inte vanligt och inte heller har det påverkat samhället. ”Den sanna galningen” har vanligtvis ett förbehåll, nämligen att den här människan måste ha mycket bra medfödd grund och åldern är redan mycket framskriden. På grund av hög ålder är det för sent för honom att kultivera. De som har mycket bra medfödd grund är vanligtvis här på ett uppdrag och kommer från höga nivåer. Vem som än kommer till det vanliga mänskliga samhället är rädd för det, eftersom han inte kan känna igen någon efter att hans minne har tvättats bort. När han kommer till de vanliga människornas sociala miljö kommer de mänskliga intressena att störa och påverka honom till att söka efter anseende och vinning, och till slut faller han ner och det finns inget hopp om att han någonsin ska komma härifrån, därför är alla rädda och ingen vågar komma hit. Det finns sådana människor som har kommit. Efter sin ankomst kan de verkligen inte sköta sig bra bland vanliga människor och börjar verkligen falla ner. De har begått många dåliga gärningar under sin livstid. Om man lever för att tävla för egen vinning begår man många dåliga gärningar och blir skyldig mycket. Hans mästare ser att den här människan är på väg att falla ner. Men han är också en sådan som har Guowei och han kan inte lättvindigt tillåtas falla ner. Vad ska göras åt det? Mästaren blir orolig och finner inget sätt att få honom att kultivera. Var kan han hitta en mästare vid den tiden? Han måste återvända och kultivera tillbaka. Hur kan det vara lätt? Åldern är hög och han hinner inte kultivera, var kan han finna en kultiveringsmetod för både kropp och själ?

Endast om människan har mycket bra medfödd grund, under en sådan ytterst speciell omständighet, kan metoden med att låta honom bli galen användas. Det vill säga, det finns absolut inget hopp och han kan inte återvända på egen hand och då kan han göras galen genom den här metoden. En viss del av hans hjärna stängs av. Till exempel är vi människor rädda för kyla och lort. Den del av hans hjärna som är rädd för kyla stängs av och den del som är rädd för lort stängs av. Efter att vissa delar av hjärnan har stängts av så får den här människan mentala problem och han verkar vara tokig. Men en sådan människa begår oftast inga dåliga gärningar, varken svär åt eller slår människor, han gör ofta goda gärningar. Men han är mycket grym mot sig själv. Eftersom han inte vet vad kyla är, springer han runt barfota i snön och bär tunna kläder på vintern. Hans fötter fryser och får köldsprickor så att de blöder; eftersom han inte vet vad lort är, vågar han äta avföring och dricka urin. Jag kände en gång en sådan människa som åt hästexkrementer med god aptit fastän de var stelfrusna. Han kunde utstå prövningar som en vanlig människa inte skulle kunna utstå i medvetet tillstånd. Tänk bara hur mycket hans vansinne fick honom att lida. Naturligtvis har han ofta övernaturliga förmågor med sig. De flesta av dem är gamla damer. Gamla damer hade förr sina fötter snörda för att göra dem mindre, men en sådan gammal dam kunde fortfarande lätt hoppa över en mur på två meter eller högre. När hennes familj upptäckte att hon var galen och jämt sprang ut ur huset, låste de in henne. Efter att familje­medlemmarna lämnat huset öppnade hon låset genom att peka på det med sina fingrar och gick ut. Då blev hon bunden med järnkedjor. Hon kunde lätt skaka dem av sig när alla hade lämnat hemmet. Det var omöjligt att hindra henne och på det här sättet led hon mycket. På grund av att hon utstod ett kolossalt lidande, vilket kom väldigt våldsamt, betalades dåliga saker som hon var skyldig fort tillbaka. Som mest tar det tre år, vanligtvis ett eller två år, sedan går det över. Eländet som hon led av var oerhört. Därefter skulle hon på en gång förstå vad som hade hänt, eftersom hon på det här sättet hade fullbordat sin kultivering. Som ett resultat öppnade hon Gong direkt och alla sorters gudomliga förmågor kom fram. Sådana här fall är extremt sällsynta, men de har förekommit i historien, männi­skor med ordinär medfödd grund tillåts inte att göra det här. Det är känt och det är historiskt dokumenterat att det fanns galna munkar och galna daoister, såsom i berättelserna om den galne munken som sopade åt Qin’s håll, de galna daoisterna, det finns många sådana berättelser.

Vi kan definitivt säga att vansinne genom övning inte existerar. Jag säger att en människa skulle vara mycket speciell om han verkligen kunde framkalla eld. Om han kunde spruta eld genom att öppna munnen eller sträcka ut sin hand, eller om någon kunde tända en cigarett med ett finger, säger jag att det är en övernaturlig förmåga!

Att locka till sig demoner under träning

Vad innebär det att locka till sig demoner under träning? Det syftar på en del störningar som vi ofta stöter på när vi tränar. Hur lockar man till sig en demon under träningen? För att det verkligen är mycket svårt för en människa som vill kultivera, att kultivera genuint utan skyddet från min Fashen, då kan du absolut inte lyckas med kultiveringen. Så fort du kliver ut genom dörren är ditt liv i fara. Ens urande kan inte förintas och då kan du i dina sociala aktiviteter i tidigare liv antagligen ha haft skuld till någon, ha trakasserat någon eller begått dåliga gärningar. Fordringsägarna söker efter dig. Det sägs inom buddhismen: Människor lever på grund av karmisk återgäldning. Du är skyldig honom, han kommer för att få betalt av dig. Om han får mer än han borde så ger han tillbaka det till dig nästa gång. För en son som inte visar en sons lydnad för sina föräldrar blir det ombytta roller i nästa liv. Det genomgår sådana cykler. Vi har verkligen observerat att det finns demoner som stör, som hindrar dig från att utöva. Allt det här har ödesförhållanden och det är inte utan skäl, utan skäl tillåts det inte att ske på det här sättet.

Den vanligaste formen av att ha lockat till sig demonisk störning är att din omgivning är ganska tyst när du inte tränar. Eftersom du har lärt dig en övning tycker du om att öva den. Men så fort du gör den sittande övningen hör du plötsligt att det inte är tyst utanför. Bilar tutar, någon går i korridoren, prat, dörrar smäller eller en radio sätts på utanför. Helt plötsligt är det inte tyst längre. Omgivningen är ganska bra om du inte tränar qigong. Så fort du börjar träna blir det så. Många av oss har aldrig tänkt närmare på varför det är så här, förutom att det känns konstigt och att man blir nedslagen av att inte kunna träna. Ett ”konstigt” hindrade eftertanken, det här är demonen som stör dig. Den manipulerar människor till att störa dig. Det här är den enklaste störningsformen, vilken syftar till att hindra dig från att utöva. När du utövar och får Dao, skulle du betala tillbaka så mycket som du är skyldig eller inte? De kommer inte att tillåta det eller låta dig öva. Men det här är också ett fenomen som reflekteras på en viss nivå, och efter en tid tillåts det inte längre att existera. Det vill säga, efter att skulden har nötts bort tillåts den inte längre att störa dig. Eftersom kultiveringen i vår Falun Dafa går relativt snabbt, går nivågenombrotten också relativt snabbt.

Det finns ytterligare en form av demonisk störning. Alla vet att vi kan få vårt himmelska öga öppnat genom att utöva. Efter att det himmelska ögat har öppnats så ser en del människor skrämmande scener eller skrämmande ansikten när de tränar hemma. En del av dem har rufsigt långt hår, vissa vill bråka med dig eller gör till och med olika åtbörder, och det är mycket skrämmande. Ibland under träningen ser man dem klamra sig fast vid fönstret från utsidan, vilket är mycket skrämmande. Varför kan en sådan situation uppkomma? Det här är en form av demonisk störning. Men sådana fall är mycket ovanliga i vår Falun Dafa-metod, cirka en procent. Majoriteten kommer inte att råka ut för en sådan situation. Eftersom den inte gagnar vår träning så tillåter vi den inte att störa dig på det här sättet. Den här sortens störningar är det vanligaste fenomenet i andra konventionella kultiveringsmeto­der och de kvarstår också under en mycket lång tid. Vissa människor kan inte träna qigong och blir rädda, helt enkelt av den här orsaken. Man väljer att träna qigong i en tyst miljö på natten. Att se en person som står framför en som ser ut att vara varken spöke eller människa gör att man blir för rädd för att fortsätta övningen. Vanligtvis finns det inget sådant fenomen i vår Falun Dafa. Men det finns ytterst få unika undantag, eftersom vissa personers fall är ytterst speciella.

Det finns en annan sorts kultiveringsmetod, vilken har både inre och yttre kultivering. Den kräver att man tränar såväl kampsport som inre kultivering. Denna typ av kultiveringsmetod är vanlig inom Dao-läran. När en person har lärt sig en sådan kultiveringsmetod stöter han ofta på en sådan demon. I vanliga kultiveringsmetoder möter man dem inte, det kan hända bara i metoder med både inre och yttre kultivering och i kampsportsmetoder. Då finns det personer som söker upp honom för att tävla. Eftersom det finns många människor som kultiverar Dao i världen, övar många av dem kampsport, kultiverar både det inre och det yttre. En person som övar kampsport, han kan också få Gong att växa. Varför? Om han gör sig av med fasthållandena anseende och vinning och andra fasthållanden, växer också hans Gong. Men hans fasthållande när det gäller tävlan tar tid att släppa och kommer att släppas ganska sent. Därför kan han lätt göra en sådan sak och det kan till och med hända på en viss nivå. Han vet vem som tränar kampsport när han har gått in i trans, sittande i lotusställning. Då lämnar hans urande hans kropp för att utmana den personen till strid för att avgöra vems Gongfu som är bäst och en strid sätts igång. Ett sådant fall kan också inträffa i andra rum, där någon kanske kommer till honom för att tävla och strida. Om han vägrar, dödar faktiskt den personen honom. Därför äger en strid rum mellan de två. När han somnar kommer någon för att utmana honom till strid och därför kan han inte sova på hela natten. Faktum är att det är dags för honom att släppa sitt begär efter att strida med andra. Om han inte kan släppa det här tävlingsbegäret förblir han alltid så här, han fortsätter att vara så här. Det kan pågå under flera år och han kommer inte ut ur den här nivån. Den här människan görs oförmögen att fortsätta träningen. Hans fysiska kropp kan inte heller utstå det och den kan bli oduglig när så mycket energi har förbrukats. Det är mycket vanligt att en sådan här situation ses i de kultive­ringsmetoder som har både inre och yttre kultivering. Vår inre kultiveringsmetod innehåller inga sådana fenomen och de tillåts inte äga rum. Jag har just nämnt flera former som är vanligt förekom­mande.

Det finns ytterligare en demonisk störningsform som varje människa, inräknat varje människa i vår kultiveringsmetod, kommer att stöta på, och det är sexdemonen. Det är någonting mycket allvarligt. I vanliga människors samhälle finns äktenskapligt liv, människosläktet reproducerar sig. Det är så mänskligheten utvecklas. Det finns känslor i människans samhälle och därför är det här en självklarhet för vanliga människor. Människor har känslor, att vara arg är en känsla, att vara glad är en känsla, att vara kär är en känsla, att hata är också en känsla, att tycka om att göra saker är en känsla, att inte tycka om att göra saker är fortfarande en känsla, att föredra en människa framför en annan, vad man gillar att göra och vad man inte gillar att göra, allt är känslor och människorna lever enbart för dem. Då, som en utövare och en övernaturlig människa bör man bryta igenom den här saken och inte använda den här principen för att bedöma, så det finns många fasthållanden som skapas av känslorna. Vi bör bry oss mindre om dem och släppa dem fullständigt till slut. Begär och sex, dessa saker, allt tillhör de mänskliga fasthållandena och bör släppas.

I vår skola, i den delen som kultiveras bland vanliga människor, krävs inte att du ska bli en munk eller nunna, våra unga människor ska fortfarande bilda familjer. Hur bör vi då se på den här frågan? Jag har sagt att vår skola riktar sig direkt till människans hjärta och det innebär inte att du verkligen förlorar några materiella vinningar. Tvärtom är det just genom vanliga människors materiella vinningar som ditt Xinxing förädlas, det som har höjts genuint är ditt Xinxing. Om ditt hjärta kan släppa är det möjligt att släppa allting. När det fordras att du släpper de materiella vinningarna kan du säkerligen göra det. Om ditt hjärta inte kan släppa, då kommer du inte att kunna släppa någonting. Därför är det verkliga syftet med kultiveringen att kultivera ditt hjärta. Kultiveringen i templen tvingar dig att släppa dessa saker. De tvingar dig att fullständigt förkasta detta genom att inte låta dig tänka på detta, det är den här metoden. Men vi kräver inte att du ska göra det på det sättet. Vi vill att du bryr dig mindre om de materiella vinningarna när du möter dem. Därför är det som kultiveras fram i vår skola det mest solida. Vi vill inte att ni alla ska bli munkar eller nunnor. Vi som kultiverar bland vanliga människor, i framtiden när vår kultiveringsmetod sprids mer och mer, om alla ska bli som munkar fast de inte är munkar och varje människa som utövar Falun Dafa ska bli så här, det går inte. Det går inte att skiljas på grund av utövande, du utövar medan din äkta hälft kanske inte gör det, vi kräver det av alla. Med andra ord bör vi bry oss mindre om dessa saker och ni ska inte se dem som så viktiga som de vanliga människorna gör. Med den så kallade sexuella frigörelsen, i synnerhet i dagens samhälle, stör pornografiska saker människor. Vissa människor bryr sig mycket om det. Som utövare bör vi ta lätt på det.

Ur höga nivåers perspektiv sägs det att vanliga människor i samhället helt enkelt leker med gyttja, utan att inse att det är smutsigt. Vi har sagt att ni inte bör orsaka disharmoni i familjen på grund av den här saken. På det här stadiet räcker det att du bryr dig mindre om det och det går bra att behålla ett normalt och harmoniskt äktenskapligt liv. I framtiden, när du når en viss nivå blir det på den nivån, den nivåns tillstånd. För närvarande ska det vara så här och det är bra om du kan göra som vi kräver. Självklart kan du inte följa det som pågår i samhället, det går inte.

Det finns en annan fråga i detta. Alla vet att våra kultiverares kroppar har energi. Nu kommer åttio till nittio procent av människorna på den här kursen inte bara att bli fria från sina sjukdomar utan Gong kommer också att växa fram, så din kropp bär en mycket stark energi. Den Gong som du bär och ditt nuvarande Xinxing är inte proportionerliga. Din Gong är tillfälligt hög, eftersom den har lyfts upp på en gång. Ditt Xinxing håller för närvarande på att höjas. Gradvis kommer du ikapp. Du kommer med säkerhet ikapp inom den här tidsperioden. Därför gjorde vi sådana saker i förväg. Med andra ord har du nu en viss energimängd. Den här energin, kultiverad från den ortodoxa Fa, är ren och barmhärtig, så alla som sitter här känner ett energifält av harmoni och barmhärtighet. Jag har kultiverat på det sättet så jag bär den här saken. Alla som sitter här kan känna harmonin och ingen har några heretiska tankar i sinnet eller ens tänker på att röka en cigarett. Du bör i framtiden också följa vår Dafa’s krav och den Gong som du har kultiverat är också så här. Med din ständigt ökande Gong-styrka kan även den utstrålade energin från din kropps Gong bli mycket stark. Även om den inte är så väldigt stark kan också en vanlig människa inom ditt energifält eller i ditt hem, påverkas av dig. Alla dina anhöriga där hemma kan också påverkas av dig. Varför? Du behöver inte tänka på det, eftersom det här fältet är ett rent, harmoniskt och barmhärtigt fält, ett fält av upprätta tankar, så människor kommer inte att lätt tänka dåliga tankar eller lätt göra dåliga saker, fältet har en sådan effekt.

Häromdagen nämnde jag att Buddhas ljus strålar över allt och allt blir ljust och harmoniskt. Det vill säga, den utstrålade energin från våra kroppar kan korrigera alla oriktiga tillstånd. Under inverkan av det här energifältet, när du inte tänker på dessa saker, påverkas din äkta hälft omedvetet. Om du inte tänker på det och inte har sådana tankar, kan inte heller han tänka på det. Men det är inte absolut. Dagens miljö, så fort du sätter på TV:n så finns där allt som lätt kan stimulera ens begär. Men i vanliga fall kan du ha en sådan effekt. När du i framtiden kultiverar på högre nivåer vet du själv vad du ska göra utan att jag berättar det för dig. Det kommer att vara ett annat tillstånd, att upprätthålla ett harmoniskt liv. Så du behöver inte uppmärksamma det här alltför mycket och det är också ett fasthål­lande att oroa sig för mycket. Mellan äkta par finns inte problemet med sexfixering men det finns begär. Det är bra om du bryr dig lite mindre om det och att du behåller ditt hjärta balanserat.

Vilken sorts sexdemon möter man då? Om din meditationsförmåga inte är tillräcklig kan den visa sig i en dröm. När du sover eller sitter i lotusställning kan plötsligt följande hända: om du är en man visar sig en vacker kvinna; om du är en kvinna visar sig den sortens man som du tycker mycket om i ditt hjärta, men han är naken. Om tanken blixtrar genom ditt sinne, kan det vara ett faktum att du har ejakulerat. Tänk er bara, i vårt utövande används qi från essens och blod till att kultivera ens kropp och du ska inte ejakulera hela tiden. Samtidigt har du inte klarat sexbegärets test. Hur kan det gå för sig? Därför berättar jag för er om den här frågan, att alla kommer att råka ut för detta, garanterat råka ut för detta. Medan jag talar om Fa så har jag redan skickat en mycket kraftfull energi till din hjärna. Du kanske inte kommer ihåg exakt vad jag har sagt när du har gått ut genom dörren men du kommer ihåg vad jag har sagt när du verkligen möter problemet. Så länge som du ser dig själv som en utövare kommer du ögonblickligen ihåg vad jag har sagt och kan avhålla dig själv och då kan du klara prövningen. Om du misslyckas första gången blir det mycket svårt för dig nästa gång. Men det finns också sådana fall att första prövningen inte klaras och man ångrar sig djupt vid uppvaknandet. Ditt förstånd och tillstånd förstärks antagligen av händelsen och när du stöter på problemet igen så kan du kontrollera dig och klara det. Om vissa människor inte klarade det första gången och inte bryr sig om det, blir det svårare för honom att klara testet senare, det blir garanterat så här.

Dessa former av störningar kan antingen komma från demonerna, eller från mästaren som omvandlar ett ting till något annat för att testa dig. Båda formerna existerar för att alla ska klara den här prövningen. Vi börjar kultiveringen utgående från en vanlig människa och det första steget är ett sådant test, var och en kan stöta på det. Jag ger alla ett exempel, på min kurs i Wuhan fanns det en elev som var omkring trettio år. Direkt efter den här föreläsningen gick han hem, satte sig ner i lotusställ­ning och kom snabbt in i ett lugnt och djupt tillstånd. Efter en stund såg han plötsligt Buddha Amitabha visa sig från den ena sidan och Lao Zi från den andra sidan.

Det här är vad som stod i hans erfarenhetsberättelse. Efter att de hade visat sig, tittade de båda på honom men sade inte ett ord. Sedan försvann de. Senare visade sig Bodhisattva Guanyin med en vas i handen, från vilken det kom en vit rök. Han satt där i lotusställning och såg allting mycket levande och han var mycket glad. Plötsligt omvandlades röken till några vackra kvinnor. De vackra kvinnorna var flygande himmelska kvinnor, de var så vackra. De dansade för honom med graciösa rörelser. Han tänkte: Bodhisattva Guanyin belönar mig för att jag sitter här och tränar genom att förvandla röken till några vackra kvinnor för mig att se på och låter flygande himmelska kvinnor dansa för mig. Då han var förtjust i den här tanken tog plötsligt de här vackra kvinnorna av sig sina kläder och kom för att krama och smeka honom. Den här elevens Xinxing hade höjts mycket snabbt och han blev genast alert. Hans första tanke var: Jag är inte en vanlig människa, jag är en utövare. Ni får inte behandla mig på det här viset. Jag är en kultiverare av Falun Dafa. Så fort han hade tänkt tanken, ”svisch”, försvann alla plötsligt, eftersom de var förvandlade illusioner. Då visade sig Buddha Amitabha och Lao Zi igen. Lao Zi pekade på den unge mannen och sade till Buddha Amitabha med ett leende: Det här barnet går att undervisa. Det betyder att den här unge mannen är bra och kan undervisas.

Historiskt sett eller från högre nivåers rum, när man ser på om en människa kan kultivera eller ej, när man ser på människors begär, är sex en huvudsak, och därför måste vi verkligen ta lätt på dessa saker. Eftersom vi kultiverar bland vanliga människor kräver vi dock inte att du slutar helt med det, åtminstone inte i nuvarande stadium, men du ska bry dig mindre om det och inte hantera det så som du gjorde förut. För en utövare ska det vara så här. Närhelst det är en störning under utövande, av ett eller annat slag, måste du själv leta efter orsaken och ta reda på vad du ännu inte har släppt.

Att demoner uppstår i ens eget hjärta

Vad menas med att demoner uppstår i ens eget hjärta? En människas kropp har ett materiellt fält i varje rum. I ett speciellt fält kan allting i universum reflekteras som skuggor till ditt rumsfält. Även om de är skuggor så är de av materiell existens. Allting inom ditt rumsfält, allt styrs av din hjärnas medvetande, det vill säga, om du ser det genom det himmelska ögat, ser på det lugnt, utan tanke, då är det verkligt. Så fort du tänker är allt vad du ser falskt. Det här är att demoner uppstår i ens eget hjärta och det kallas också omvandling efter tanken. Det här orsakas av att en del utövare inte kan betrakta sig själva som kultiverare och inte kan kontrollera sig själva. Han söker efter övernaturliga förmågor, håller fast vid små förmågor och små skickligheter och håller till och med fast vid vissa saker som han har hört från andra rum. Han håller fast vid att jaga dessa saker. Den här sortens människor, det är lättast att demoner uppstår i deras hjärtan och de har också lättast för att ramla ner. Oavsett hur högt man har kultiverat så skulle man ramla hela vägen ner till botten när det här problemet visade sig, och bli fullständigt förstörd till botten. Det är en ytterst allvarlig fråga. Den är olik andra, där man faller och reser sig om Xinxing-prövningen inte klarades den här gången och där man fortfarande kan fortsätta med kultivering. Men det går inte om det här problemet uppkommer, att demoner uppstår i ens eget hjärta, hela hans liv blir förstört. Särskilt de som har öppnat sitt himmelska öga på en viss nivå under utövandet kan lätt stöta på ett sådant problem. Dessutom finns det en del människor vars medvetande alltid störs av främmande information, och han tror på vad än den främmande informatio­nen säger till honom, det här problemet kan också inträffa. Därför finns det människor vars himmelska öga är öppet, som störs av information från olika håll.

Vi tar ett exempel. Det är mycket svårt för en att hålla hjärtat orört i kultivering på låg nivå. Du kanske inte tydligt ser hur din mästare ser ut. En dag ser du plötsligt en lång och stor gudom. Han skulle ge dig ett par komplimanger och sedan lära dig någonting. Om du accepterar det så rörs din Gong till. Så fort du blir förtjust och accepterar honom som din mästare så följer du honom. Men han har inte heller uppnått Zhengguo. I ett annat rum kan hans kropp förändras till att bli stor eller liten. Du blir verkligen upphetsad av att se en jättelik gudom inför dina ögon. Följer du inte honom så fort ditt begär efter upprymdhet uppstår? Det är mycket svårt för en kultiverare att bli räddad om han inte kan uppföra sig ordentligt och han kan lätt förstöra sig själv. Himmelska människor är alla gudomar, men han har inte heller uppnått Zhengguo och måste också gå igenom Samsara. Vart tar han dig om du lättvindigt antar honom som din mästare och följer honom? Han kan inte ens uppnå Zhengguo, skulle inte din kultivering vara förgäves? Din egen Gong skulle sluta i en röra. Det är mycket svårt för människor att hålla sig ostörda i hjärtat. Jag säger till alla att det här är ett mycket allvarligt problem. Många av oss kommer i framtiden att möta det här problemet. Jag har talat om Fa för er och det kommer an på er om ni kan uppföra er ordentligt. Vad jag har talat om är en av situationerna. När du ser upplysta i en annan skola ska det inte heller röra ditt hjärta, håll dig bara till en kultiveringsmetod. Vilken som helst Buddha, vilken som helst Dao, vilken som helst gudom eller vilken som helst demon, ska inte kunna röra mitt hjärta. Så här finns det säkerligen hopp om att lyckas.

Att demoner uppstår i ens eget hjärta förekommer också i andra situationer: man har sett störningar från bortgångna anhöriga som gråter för att be dig göra det ena eller det andra. Alla sorters saker kan hända. Kan du hålla ditt hjärta oberört? Du är mycket fäst vid ditt barn och älskar dina föräldrar. Dina föräldrar har gått bort och sade att du skulle göra ... Allt detta är saker som du inte ska göra, om du gör det är det illa. Det är precis så svårt att vara en utövare. Det sägs att buddhismen är i kaos, den har blandat in saker från konfucianismen, såsom lydnad och respekt för föräldrarna, kärlek till barn, o s v, vilket inte tillhör buddhismen. Vad betyder det? Eftersom uranden är en människas verkliga liv så är modern som födde din urande din verkliga moder. I Samsara har du haft mödrar som var mänskliga eller icke-mänskliga och de var oräkneliga. Det är också oräkneligt hur många söner och döttrar som du har haft genom dina olika liv. Vem är din moder, vem är din son eller din dotter, inga känner igen varandra efter att man har slutit sina ögon, och du måste fortfarande betala tillbaka karmaskulderna som du är skyldig. Människor i illusionen kan inte släppa den här saken. En del människor kan inte släppa sina söner och döttrar och fortsätter att säga hur bra de var, och de dog; hans mor var så god och hon dog också, han är så jätteledsen att han, under resten av sitt liv, nästan vill följa efter. Har du inte tänkt på att detta har kommit för att störa dig? De använder en sådan störningsform för att hindra dig från att leva ett bra liv.

Vanliga människor kanske inte förstår att om du är fäst vid den här saken kan du inte alls kultivera. Den här innebörden finns inte inom buddhismen. Om du vill kultivera så ska de mänskliga känslorna släppas. Självklart, under kultiveringen i vanliga människors samhälle ska vi under alla omständig­heter respektera och lyda föräldrar, vägleda barnen, försöka vara goda och omtänksamma gentemot andra, inklusive dina släktingar. Behandla alla lika, vara snälla mot både föräldrarna och barnen och tänka på andra i allting vi gör. Ett sådant hjärta är osjälviskt, vänligt och barmhärtigt. Känslor hör till vanliga människor och vanliga människor lever för känslor.

Många människor kan inte kontrollera sig själva, vilket skapar svårigheter i kultiveringen. Någon säger att en Buddha har sagt någonting till honom. Alla de som berättar för dig att du ska möta en svårighet eller en prövning en dag och hur du ska undvika den, eller säger till dig vilket nummer som är högvinstlotten idag och uppmuntrar dig att köpa den, eller som uppmanar dig att vinna fördelar i vanliga människors samhälle, är demoner, undantaget dem som berättar för dig hur du ska undvika livsfaror. Om du får fördelar bland vanliga människor och inte klarar prövningarna så kommer du inte att höja dig. Hur kan du kultivera om du för ett bekvämt liv bland de vanliga människorna? Hur kan din karma omvandlas? Var kan du finna en miljö för att förbättra ditt Xinxing och omvandla din karma? Det ska ni alla komma ihåg. Demonen kan också prisa dig och säga hur hög du är, vilken stor Buddha eller vilken stor Dao du är, och kan anse dig vara fantastisk, vilket allt är falskt. Som en genuin kultiverare som kultiverar mot högre nivåer måste du släppa alla fasthållanden. När ni stöter på dessa problem måste alla vara uppmärksamma!

Ert himmelska öga kommer att öppnas under utövandet. Det himmelska ögat är öppet, då finns det öppna himmelska ögats svårigheter i kultiveringen, det himmelska ögat är inte öppet, då finns det stängda himmelska ögats svårigheter i kultiveringen. I inget av fallen är det lätt att kultivera. Med det himmelska ögat öppet blir det verkligen svårt för dig att kontrollera dig själv när alla sorters informa­tion stör dig. I andra rum är allting överallt ett bländande uppbåd, väldigt vackert, väldigt bra, allt kan röra ditt hjärta. När väl ditt hjärta rörs av det så får du troligtvis en störning och din Gong kommer i oordning, det här händer ofta. Så en människa med demoner som uppstår i hans eget hjärta, när han inte kan kontrollera sig själv kan han också möta en sådan situation. Det är till exempel mycket farligt så fort en människa utvecklar oriktiga tankar.

En dag öppnas hans himmelska öga och han kan se mycket klart. Han tänker: Mitt himmelska öga är bäst öppnat på det här träningsstället, kanske är jag inte en ordinär människa? Jag kan lära mig Lärare Li’s Falun Dafa och jag har studerat den så väl, bättre än alla andra, och antagligen är jag inte heller en ordinär människa. En sådan tanke är redan oriktig. Han tänker: Kanske är jag också en Buddha, åh, låt mig se på mig själv. Han ser på sig själv, är verkligen en Buddha. Varför? Därför att all materia inom hans rumsfälts område runt hans kropp kan omvandlas efter hans egen tanke och det kallas för omvandling efter tanken.

Allt som reflekteras från universum omvandlas efter hans tankar. Det beror på att allting inom hans rumsfälts område är under hans kontroll, skuggor är också av materiell existens, det är detsamma. Han tänker: Jag är antagligen en Buddha och kanske bär jag också en Buddhas kläder. Då ser han att det han bär verkligen är Buddhas kläder. Åh, jag är verkligen en Buddha, han blir mycket upphetsad. Jag är antagligen inte någon liten Buddha, med en blick upptäcker han att han är en stor Buddha. Kanske är jag högre än Li Hongzhi! Han tittar igen. Oj, jag är verkligen högre än Li Hongzhi. Någon kan också höra detta med sina öron. Demonen stör honom och säger: Du är högre än Li Hongzhi och så och så mycket högre än Li Hongzhi. Han tror på det också. Du har inte tänkt på hur du ska kultivera i framtiden, har du någonsin kultiverat, vem har lärt dig kultivering? En genuin Buddha måste också kultivera från början när han kommer ner för att göra någonting. Hans ursprungliga Gong ges inte till honom. Han kultiverar bara snabbare nu. Därför, så fort det här problemet dyker upp har han väldigt svårt att komma ut ur det själv, och omedelbart kommer ett sådant fasthållande att komma fram. Därefter vågar han säga vad som helst: Jag är Buddha och ni behöver inte lära från andra, jag är Buddha och jag berättar för er hur ni ska göra. Han börjar uppföra sig så.

Finns det inte en sådan person i Changchun? Han var ganska bra i början och började göra sådana saker senare. Han påstod att han var Buddha och till sist trodde han att han var högre än vem som helst. Detta orsakades av hans fasthållande och att han inte kunde kontrollera sig själv. Varför uppkommer det här fenomenet? Det sägs inom buddhismen: Saker och ting som du har sett ska ignore­ras, eftersom allt är demoniska illusioner, och du ska bara meditera djupt och stiga upp i kultivering. Varför tillåter han inte dig att titta på dem, låter dig inte bli fäst vid dem? Han är rädd för att det här problemet ska uppkomma. I den buddhistiska kultiveringen finns det inte någon förstärkt kultive­ringsmetod och i skrifterna finns det ingenting som kan vägleda dig i hur du ska bli fri från den här saken. Sakyamuni predikade inte denna Dharma vid den tiden. För att kunna undvika att demoner uppstår i ens eget hjärta och undvika omvandling efter tanken, kallade han alla synliga scener under kultivering för demoniska illusioner. Följaktligen, så fort man har ett fasthållande kan det leda till den demoniska illusionen, vilken skulle vara mycket svår för en att bli av med. Om det inte hanteras bra är den människan slut och han går in i det demoniska. På grund av att han kallar sig själv Buddha har han redan gått in i det demoniska. Till slut skulle han antagligen också bli besatt av Futi eller några andra saker och bli fullständigt slut. Hans hjärta skulle också bli dåligt och han skulle falla hela vägen ner, det finns många sådana människor. Till och med på den här kursen finns det människor som nu finner sig själva vara ganska bra och har en annorlunda attityd när de pratar. Vem man själv är i grund och botten, även inom buddhismen är den här saken tabu. Vad jag just har berättat är ytterligare en situa­tion som kallas att demoner uppstår i ens eget hjärta eller omvandling efter tanken. I Beijing finns det sådana elever och i andra regioner har det också uppkommit, det har stört utövarna mycket.

Någon frågade mig: Lärare, varför rensar du inte bort detta? Tänk er bara, hur kan du kultivera om vi rensar bort alla hindren på din kultiveringsväg? Det är just under omständigheter med demoniska störningar som du kan testas för att se om du kan fortsätta din kultivering eller inte, om du riktigt kan inse Dao, om du blir eller inte blir störd, och om du kan eller inte kan ha en fast grund i den här kultiveringsmetoden. Kultivering är som stora vågor som sköljer sanden, vad som blir kvar på slutet är det äkta guldet. Du, utan sådan störning, jag säger att det är för lätt för människor att kultivera och jag ser att du kultiverar för lätt. De stora upplysta på höga nivåer skulle troligtvis anse det orättvist: Vad gör du? Kan det här kallas att rädda människor? Är det kultivering om man kultiverar hela vägen till slutet och det inte finns några hinder på vägen? Hur kan det tillåtas att man kan kultivera utan några störningar och bli mer och mer bekväm i kultiveringen? Det är frågan och jag har också tänkt på det. I början eliminerade jag många sådana demoner. Jag har också känt att det inte är rätt att göra det på det sättet hela tiden. Någon sade till mig: Du har redan gjort deras kultivering för lätt. Människor har bara sina egna små svårigheter och konflikter som finns mellan människor. De har fortfarande många fasthållanden som de inte kan släppa! Fortfarande kvarstår frågan om de kan förstå din Dafa när de är i förvirringen! Det finns en sådan fråga och därför kan det finnas störningar och prövningar.

Vad som just nämndes är en sorts demonisk störning. Det är mycket svårt att genuint rädda en människa men extremt lätt att förstöra en människa. Du själv, så fort som ditt hjärta inte är upprätt, då är det slut med en gång.

Huvudmedvetandet måste vara starkt

Eftersom människor alltigenom sina tidigare liv har begått många dåliga gärningar, vilket har medfört katastrofer för människor och vilket skapat karmiskt motstånd för kultiveraren, så finns födelse, åldrande, sjukdom och död. Det är vanlig karma. Det finns också en sorts stark karma som kallas tankekarma, som har stor inverkan på kultiverarna. Människor måste tänka medan de lever. När man är vilsen bland vanliga människor utvecklar man ofta tankar på anseende, vinning, sex, ilska, m m. De här tankarna blir successivt till den starka tankekarman. Allt i andra rum har liv, och samma sak gäller också för karman. När man börjar kultiveringen av den ortodoxa Fa måste man eliminera sin karma. Att eliminera karma betyder att få karman utrotad och omvandlad. Självklart vill karman inte det och därför har man svårigheter och motstånd. Men tankekarman kan direkt störa människans hjärna och då finns i deras sinnen tankar på att förbanna Läraren och Dafa, samt en del onda tankar och svordomar. På så sätt kommer en del kultiverare inte att veta vad det handlar om och de tror att de själva tänker så här. En del människor tror också att det är Futi, men det är inte Futi, utan tankekarma som reflekteras i den mänskliga hjärnan. Det finns människor som inte har ett starkt huvudmedvetande och som följer tankekarman och begår dåliga gärningar. En sådan människa kommer att bli tillintetgjord och sjunka ner. Men de flesta människor kan motstå och eliminera tankekarman med ett mycket starkt subjektivt tänkande (starkt huvudmedvetande). Så det visar sig att den här människan kan räddas och kan skilja gott från ont. Han har nämligen bra upplysningsförmåga och min Fashen kommer att hjälpa honom med att eliminera det mesta av sådan tankekarma, det här visar sig ofta. När det väl händer testas man för att se om man kan komma över sådana onda tankar själv. Om utövaren är bestämd kan karma elimineras.

Hjärtat måste vara upprätt

Vad är ett icke upprätt hjärta? Det syftar på att han inte alltid kan betrakta sig själv som en utövare. En utövare har prövningar under kultiveringen. När prövningen kommer kan den manifestera sig i friktio­ner människor emellan. Spänningar och spel, m m, kommer att vara inblandade och de påverkar direkt saker hos ditt Xinxing. Många prövningar uppträder så. Vad mer kommer du att möta? Vi kan plötsligt känna obehag i våra fysiska kroppar, eftersom du betalar tillbaka karma visar det sig på alla sätt. Vid en särskild tidpunkt får man dig att känna att det är svårt att säga om det är sant eller falskt, om din Gong existerar, om du kan kultivera och klara det, eller om det finns Buddhor, och de kan vara endera sanna eller falska. Sådana situationer kommer att dyka upp igen i framtiden för att ge dig ett falskt intryck och göra så att det verkar som om de inte existerar och som om de alla är falska, och testa dig för att se om du är bestämd. Du säger att du måste vara bestämd. Med en sådan beslutsamhet, om du då verkligen kan vara fast besluten när situationen inträffar, kommer du att klara det bra, eftersom ditt Xinxing redan har höjts. Men just nu är du ännu inte så stabil. Om du utsätts för sådana prövningar nu, kan du inte alls förstå det, och inte heller kan du kultivera längre. Prövningar kan visa sig på olika sätt.

Under kultiveringsförloppet måste människan kultivera uppåt så här. En del människor, han tror att han är sjuk så fort han inte känner sig bra i kroppen. Han kan inte betrakta sig själv som en utövare hela tiden och tror att han är sjuk om någonting händer honom. Varför kommer det så många bekym­mer? Jag säger dig att det redan har eliminerats mycket åt dig och dina bekymmer har blivit mycket mindre. Om de inte hade eliminerats åt dig när du stötte på de här bekymren hade du kanske dött och kanske hade du aldrig kommit upp ur sängen. När du möter ett sådant litet bekymmer mår du dåligt. Hur skulle det kunna vara så bekvämt? Till exempel, vid min föreläsning i Changchun fanns det en person med mycket bra medfödd grund som verkligen var ett bra ämne. Jag uppmärksammade honom också och ökade hans prövning så att han kunde skynda på med att betala tillbaka och låta honom öppna Gong. Det här var vad jag avsåg att göra. Men en dag verkade han plötsligt få symtom på blodpropp i hjärnan och föll ihop. Han kände att han inte kunde röra sig, som om hans fyra lemmar var orörliga. Han sändes till ett sjukhus för akut behandling. Sedan kunde han gå igen. Tänk på det här, allihop, hur kunde han gå och få tillbaka full rörelseförmåga i armar och ben så fort om han hade fått en blodpropp i hjärnan? I stället sade han att det var på grund av att han hade studerat Falun Dafa som det gick snett för honom. Han tänkte inte över saken, hur kunde han tillfriskna så fort från blodpropp i hjärnan? Om han inte hade studerat Falun Dafa hade han kanske dött där när han föll ihop. Kanske skulle han ha blivit förlamad för alltid och skulle verkligen ha fått en blodpropp i hjärnan.

Det är precis så svårt att rädda en människa, så mycket har gjorts för honom, han förstår fortfarande inte det och säger något sådant. En erfaren elev sade: Lärare, varför känner jag obehag överallt? Jag åker jämt till sjukhuset och det hjälper inte att ta sprutor, och att äta medicin hjälper inte heller. Han sade till och med detta skamlöst till mig! Självklart hjälper det inte. Hur skulle det kunna hjälpa när det inte är någon sjukdom? Varsågod och gör en undersökning. Det finns inga problem och du känner bara obehag. Vi hade en elev som var på sjukhuset och när han skulle få en injektion så bröts spetsen av på flera nålar. Till slut rann medicinen ut ur sprutan och nålen kunde fortfarande inte stickas in. Då förstod han: Åh, jag är en utövare och ska inte ta någon injektion. Han kom på just då att han inte skulle ha tagit injektionerna. Så när vi möter prövningar måste vi absolut rikta uppmärksamhet till den här frågan. En del människor tror att jag inte tillåter honom att åka till sjukhus och han tänker: Jag går till en qigongmästare om du inte låter mig åka till sjukhuset. Han ser det fortfarande som en sjukdom och vill besöka en qigongmästare. Var kan han hitta en äkta qigongmästare? Om han är falsk blir du förstörd på en gång.

Vi säger, hur kan det vara möjligt för dig att skilja på äkta och falska qigongmästare? Många qigongmästare har gett sig själva titlar. Jag har blivit testad och har intyg från det vetenskapliga forskningsinstitutet. Många qigongmästare är falska och de har själva hittat på sina titlar och många av dem luras. En sådan falsk qigongmästare kan också bota sjukdomar. Varför kan han göra det? Han har Futi och utan Futi skulle han inte kunna lura människor! Detta Futi kan också frigöra Gong och bota sjukdomar. Det existerar också som en energiform och kan mycket lätt styra vanliga människor. Men jag har sagt, vad frigjorde Futi åt dig när det behandlade din sjukdom? Man kan se att i det extrema mikrokosmiska tillståndet bär allt Futi’s skepnad. Vad ska du göra om det har getts till dig? Det är lätt att bjuda in det men svårt att bli av med det. Vi har inte nämnt vanliga människor, eftersom han bara vill leva som vanliga människor och finna tillfällig lindring. Men du är en utövare. Vill du inte ständigt rena din kropp? När har du möjlighet att bli av med det som är fäst på din kropp? Dessutom har det också en viss energimängd. En del människor undrar, hur kan Falun tillåta att det kommer in? Har vi inte Lärarens Fashen som skyddar oss? Det finns en princip i universum: ingen hindrar dig om du själv vill söka efter någonting. Så länge det är vad du vill ha, kommer ingen att hindra dig. Min Fashen kan hindra dig och kan ge dig en del vinkar, men om han inser att du är så här hela tiden så kommer han inte att hindra dig. Hur kan han tvinga någon att kultivera? Ingen kan få dig till eller tvinga dig att kultivera. Det är upp till dig att genuint höja dig, om du inte vill höja dig kan ingen göra någonting åt det. Principen har förklarats för dig och Fa har talats om för dig. Om du själv fortfarande inte vill höja dig, vem kan du då skylla på? Det är helt säkert att Falun och min Fashen inte kommer att hindra dig, vad du än själv vill ha. En del människor som har deltagit på andra qigongmästares föreläsningar har känt mycket obehag när de har kommit hem, det är självklart. Varför skyddade inte Fashen dig? Varför gick du dit? Var det inte att söka efter någonting om du gick dit för att lyssna? Om du inte lyssnade med dina öron, hur skulle det kunna komma in? En del människor har deformerat Falun. Jag säger dig att den här Falun är värd mer än ditt liv. Han är en sorts högt liv som inte ska förstöras lättvindigt. Det finns många falska qigongmästare nu för tiden och vissa av dem är mycket välkända. Jag har talat med ansvariga inom det kinesiska forskningssällskapet för qigong och jag sade att i forna tider fanns Da Ji som orsakade kaos i det kejserliga hovet.

Den räven gjorde mycket fruktansvärt men det var inte så farligt som det som dagens falska qigongmästare gör, som nästan har bringat hela landet i kaos och så många människor drabbas! Du uppfattar dem som ganska snälla på ytan. Hur många människor bär de här sakerna på sina kroppar? När han avger det så bär du på det, är alldeles för ohejdade, och därför har en vanlig människa mycket svårt att se detta på utseendet.

En del människor tänker antagligen: I dag har jag deltagit på en qigongföreläsning och efter att ha lyssnat till Li Hongzhi’s föreläsning har jag förstått hur omfattande och djupgående qigong är! När det är andra qigongföreläsningar nästa gång så ska jag också gå och lyssna. Jag säger att du definitivt inte ska gå dit, för om du lyssnar går de dåliga sakerna in genom dina öron. Det är mycket svårt att rädda en människa, att ändra ditt sinne är mycket svårt. Att justera din kropp är också svårt. Det finns för många falska qigongmästare, men även om han är en genuin qigongmästare som har fått ortodox överföring, är den qigongmästaren verkligen ren? Vissa djur är mycket vildsinta, dessa saker kan inte komma till hans kropp men han kan inte heller driva bort dem. Han, och särskilt hans elever, är oförmögna att hantera dessa saker i stor utsträckning. När han avger Gong finns det en hel del saker inblandade i den. Även om kanske qigongmästaren själv är ganska upprätt så är inte hans elever det, utan de bär alla olika sorters Futi, allt finns.

Om du genuint ska kultivera Falun Dafa så bör du inte gå dit eller lyssna på det. Självklart, om du inte vill kultivera Falun Dafa, utan bara vill prova allting, gå du dit då. Jag kommer inte att ta hand om dig och du kommer inte att vara en Falun Dafa-lärjunge. Om det dyker upp problem ska du inte säga att det beror på att du utövar Falun Dafa. Bara om du följer Xinxing-kraven och kultiverar enligt Dafa kan du bli en genuin Falun Dafa’s människa. En del människor har frågat: Kan vi ta kontakt med människor som tränar annan qigong? Jag säger dig att han tränar bara qigong medan du kultiverar Dafa, och efter att du har deltagit i den här kursen kommer du inte att veta hur långt det är mellan nivåerna. Den här Falun har formats genom många generationers kultivering och den har starka och mäktiga krafter. Självklart, om du vill ha kontakt, om du kan klara att inte ta emot hans saker och inte vill ha något, utan bara vara en vanlig vän, då blir det inget stort problem. Men om det verkligen finns någonting mycket ont hos den där människan så är det bäst att inte ha kontakt. Beträffande par tror jag inte att problemet är så stort om en övar en annan qigong. Men det finns en sak, du utövar den ortodoxa Fa och när en människa övar drar andra nytta av det. Om han tränar en heretisk metod är det mycket möjligt att han har onda saker i sin kropp. Han ska också rensas för att garantera din säkerhet. Allting rensas åt dig i de andra rummen, din hemmiljö ska också rensas. Om miljön inte rensas och alla sorters saker stör dig, hur kan du utöva?

Men det finns en situation då min Fashen inte kan rensa. Jag har en elev, en dag såg han min Fashen komma. Han blev mycket glad och upphetsad: Lärarens Fashen är här. Lärare, varsågod och kom in. Min Fashen sade: Ditt rum är för kaotiskt och det finns för många saker. Sedan gick han iväg. I allmänna ordalag finns det för många intelligenta varelser i andra rum och min Fashen kan städa bort dem. Men hans rum var fullt av många röriga qigongböcker. Han förstod det och städade genom att bränna upp böckerna eller sälja dem, sedan kom min Fashen igen. Det här är vad den eleven har berättat för mig.

En del människor är intresserade av att gå till en spåman. Någon frågade mig: Lärare, jag utövar Falun Dafa, jag är också intresserad av ”I Ching” eller andra spådomssaker, kan jag fortfarande använda dem? Låt mig säga så här. Om du bär på en viss mängd energi så har allt du säger en effekt. Om någonting inte är på ett sätt och du har sagt till någon att det är så, då har du begått en dålig gärning. En vanlig människa är mycket svag. Informationen han har är instabil och det är mycket möjligt att det kan bli en viss förändring. Om du öppnar din mun och säger någonting till honom kommer en svårighet troligtvis att finnas. Om han har mycket karma som han måste betala och du hela tiden säger till honom att han kommer att ha god tur, går det an om han inte kan betala tillbaka sin karma? Skadar inte du den här människan? En del människor kan helt enkelt inte släppa och håller fast vid dessa saker, och han förefaller ha en förmåga, är inte det här ett fasthållande? Även om du verkli­gen vet så ska du som utövare upprätthålla ditt Xinxing och inte avslöja en himmelsk hemlighet lättvindigt för en vanlig människa, det här är en princip. Det spelar ingen roll hur du använder ”I Ching” för att spå, en del av det är inte längre sant. Det har använts till att spå fram och tillbaka, sant eller falskt. Det är tillåtet att spådom existerar i vanliga människors samhälle. Eftersom du är någon som verkligen har Gong, säger jag att en genuin utövare ska följa en högre standard. Det finns en del människor som söker upp andra människor som spår och frågar: Kan du spå mig och se hur saker går för mig? Hur är mitt utövande? Eller om jag har några svårigheter. Han hittar någon för att spå om detta. Hur kan du höja dig om dina svårigheter förutspås åt dig? Hela livet för en utövare har ändrats. Det som fanns att läsa i hans händer, ansikte, födelsedata, såväl som all information som bärs i hans kropp, är redan annorlunda och har ändrats. När du går till honom för att bli spådd så tror du honom, varför skulle du annars göra det? Vad han kan berätta är en del ytliga saker från det du hade tidigare, men i grunden har det redan ändrats. Tänk bara, om du har besökt en spåman, har du inte lyssnat på honom och trott honom? Har du inte skapat dig en mental börda? Skapat en börda och du funderar över det, är det inte ett fasthållande? Hur kan ett sådant fasthållande släppas? Har du inte själv skapat en svårighet? Det fasthållande som du har skapat, behöver du inte lida mer för att kunna släppa? För varje test och varje svårighet existerar frågan om att antingen gå upp i kultivering eller falla ner. Kultivering i sig själv är redan svår och du lägger till ytterligare svårigheter som du själv har skapat, hur kan du klara det? Du kommer antagligen att ha prövningar och bekymmer som resultat. Din ändrade livsbana tillåts inte att ses av andra. Om andra kunde se detta, och det berättades för dig när och var du får svårigheten, hur kan du kultivera? Därför får det absolut inte ses. Ingen från andra skolor tillåts heller att se det, inte ens lärjungar från samma skola, ingen har möjlighet att säga det korrekt. Det beror på att livet har ändrats, det är ett liv för kultivering.

Det finns människor som har frågat mig: Kan vi läsa böcker från andra religioner och andra qigongböcker? Vi har sagt att religiösa böcker, särskilt buddhistiska böcker, alla syftar till att lära människor hur de ska kultivera sitt Xinxing. Vi tillhör också Buddha-läran och det ska inte vara några problem. Men det finns en sak, vissa saker i många skrifter har blivit felöversatta. Dessutom har många skrifter blivit tolkade på olika nivåer och definitionerna har gjorts lättvindigt, det här har verkligen stört Dharma. De människor som lättvindigt tolkade skrifterna var för långt bort från Buddhas rike och förstod absolut inte skrifternas verkliga betydelse, och därför hade de också olika förståelse av frågorna. Det blir inte lätt för dig att förstå skrifterna fullständigt och du har inte möjlig­het att själv få insikt. Men du säger: Jag är bara intresserad av att studera skrifterna. Om du jämt studerar skrifterna betyder det att du kultiverar i den skolan, eftersom skrifterna också har integrerat den skolans Gong och Fa. Så fort du läser dem studerar du den skolan, det är en sådan fråga. Om du verkligen studerar dem på djupet och kultiverar enligt hans skola, då går du troligtvis in i den skolan, inte in i vår skola. När det gäller kultivering har man sedan urminnes tider talat om en enda skola. Om du verkligen vill kultivera den här skolan, läs bara den här skolans skrifter.

När det gäller qigongböcker så ska du inte läsa dem om du vill kultivera. Läs framför allt inte de senare utgivna qigongböckerna. När det gäller böcker som ”Huangdi Neijing”, ”Xingming Guizhi” eller ”Dao Zang”, fastän det inte finns så mycket dåliga saker så har de också i sig information från diverse nivåer. De är i sig själva kultiveringsmetoder. Så fort du läser dem läggs saker till och det stör dig. Om du finner att en mening är rätt, nå, då bjuds den in. Den läggs till din Gong, trots att det inte är dåliga saker, hur ska du kunna kultivera när lite andra saker plötsligt läggs till? Skapar det inte problem? Vad skulle hända med en TV-apparat om det installerades en extra elektronisk del i TV:n? Den skulle omedelbart gå sönder, det är en sådan princip. Dessutom är de flesta qigongböcker nu för tiden falska och innehåller alla olika sorters information. När en av våra elever vände på bladen i en qigongbok så hoppade en stor orm ut ur den. Naturligtvis är jag inte villig att gå in på detaljer. Vad jag just har sagt är att utövarna själva skapar sig en del bekymmer, eftersom de inte kan uppföra sig ordentligt, det vill säga, bekymren lockas till en för att hjärtat inte är upprätt. Det är bra för er alla att vi pekar ut det här, för att låta alla veta hur de ska göra och hur de ska urskilja dem så att problem inte ska uppstå i framtiden. Även om jag inte lägger alltför stor vikt vid vad jag just har sagt så måste alla vara mycket uppmärksamma, problem visar sig ofta just här och runt de här frågorna. Kultivering är extremt svårt och mycket seriöst. Om du blir det minsta oförsiktig kanske du faller ner, blir förstörd på en gång, och därför måste hjärtat vara upprätt.

Kampsportqigong

Förutom de inre kultiveringsmetoderna finns det kampsportqigong. Medan vi talar om kamp­sportqigong, måste jag också betona en fråga, att det nu för tiden finns många påståenden inom kultiveringskretsen om att det finns många sorters qigong.

Nu för tiden har det dykt upp någon sorts skapande-konstqigong, musikqigong, kalligrafiqigong, dansqigong, allt möjligt, är de alla qigong? Jag finner det mycket konstigt. Jag skulle säga att det här gör qigong kaotisk. Det inte bara gör qigong kaotisk, utan skymfar också helt enkelt qigong. Vilka är deras teoretiska grunder? Att måla, sjunga, dansa och skriva genom att gå in i ett transtillstånd, ett så kallat qigongtillstånd, är det qigong? Det ska inte förstås så här. Är det inte att skymfa qigong? Qigong har både en omfattande och djupgående kunskap om den mänskliga kroppens kultivering. Hur kan ett transtillstånd kallas qigong? Vad skulle det då kallas om vi gick på toaletten i trans? Är det inte att skymfa qigong? Jag säger att det är att skymfa qigong. På den Orientaliska Hälsomässan för två år sedan fanns det så kallad kalligrafiqigong. Vad var kalligrafiqigong? Jag gick dit för att ta en titt och hittade en person som skrev där. Efter att ha skrivit frigjorde han sitt qi till varje ord med händerna och detta frigjorda qi var helt svart. Hans hjärna var helt upptagen av pengar och anseende, hur skulle han kunna ha Gong? Hans qi kunde inte heller vara bra. Hans skrifter hängdes upp och såldes till höga priser men det var bara utlänningar som köpte av honom. Jag säger att vem som än köpte dem skulle få otur. Hur kan det svarta qi vara bra? Den människans ansikte såg till och med svart ut. Han var fast i pengar och tänkte bara på pengar, hur skulle han kunna ha Gong? Ändå innehöll den här personens visitkort många titlar, såsom medlemskap i internationell kalligrafiqigong, m m. Jag säger, hur kan det räknas som qigong?

Tänk på det här, allihop, åttio till nittio procent av människorna från den här kursen blir inte bara av med sjukdomar, utan Gong kommer också att komma fram, den genuina Gong. Det era kroppar bär är redan övernaturligt, om du förädlade själv skulle du inte förädla fram den ens under ett helt liv. Om unga människor börjar förädla nu skulle de inte under sin livstid kunna förädla fram de saker som jag har satt in, och de behöver ändå vägledningen av en genuin, kunnig mästare. Det har tagit oss så många generationer att forma den här Falun och de här mekanismerna, vilka sätts in i dig på en gång. Därför säger jag till alla att inte förlora dem lätt bara för att du har fått dem lätt. De är extremt värde­fulla och kan inte värderas i pengar. Efter den här kursen, vad du bär är äkta Gong, som är högenergi­substans. När du går hem och skriver ett par ord kommer de att bära Gong, vare sig handstilen är bra eller inte! Som ett resultat, skulle alla från den här kursen tituleras ”mästare” och skulle alla bli kalligrafiqigongmästare? Som jag ser det ska man inte förstå det så här. Det beror på att människor som verkligen har Gong, människor som har energi, inte behöver frige avsiktligt. Du lämnar din energi på vad du än vidrör, och den skiner klart.

Jag såg i tidningen nyheten att det skulle hållas en kurs i kalligrafiqigong. Jag bläddrade lite för att se hur han skulle lära ut det. Det stod: Först och främst skulle man reglera andningen, och andas. Sedan skulle man sitta i lotusställning i femton till trettio minuter medan man tänkte på qi i elixirfältet och tänkte sig att man lyfte qi från elixirfältet till sin underarm och sedan lyfte penseln och doppade den i tusch. Därefter skulle man flytta qi till penselns topp. När ens tanke nådde dit skulle man börja skriva. Är det inte att lura människor? Åh, ska det kallas qigong om man kan lyfta sitt qi någonstans? I så fall, när vi äter kunde vi sitta i lotusställning, plocka upp ätpinnarna och flytta qi till toppen på ätpinnarna och äta. Det skulle kallas ätqigong, eller hur? Det vi åt skulle också vara energi. Jag tar det här exemplet bara för att förklara. Jag säger att det här är att skymfa qigong, eftersom han tar qigong så ytligt, man kan inte förstå qigong på det här sättet.

Men kampsportqigong kan betraktas som en självständig qigongmetod. Varför? Den har funnits i flera tusen år, den har en komplett teori för kultivering och en komplett metod för kultivering och därför kan den anses vara ett komplett system. Trots det hör fortfarande kampsportqigong till de lägsta nivåerna av de inre kultiveringsmetoderna. Hårdqigong är en sorts materiell energimassa som bara används för slag och kamp. Jag ger dig ett exempel, en elev i Beijing kunde inte trycka på någonting med händerna efter att ha deltagit i en Falun Dafa-kurs. När han skulle köpa en barncykel i affären så blev han förvånad över att upptäcka att barncykeln föll ihop med ett ”pang” när han undersökte dess stabilitet med sina händer. Han tyckte det var konstigt. När han kom hem och satte sig i en stol, kunde han inte trycka sina händer mot den, för om han gjorde det ”pang”, gick stolen i bitar. Han frågade mig varför det blev så. Jag berättade inte för honom, eftersom jag inte ville att han skulle utveckla ett fasthållande. Jag sade bara att det var ett naturligt tillstånd, att han skulle följa det naturliga, inte bry sig om det, att allt var bra. Om den här övernaturliga förmågan används på rätt sätt så kan han pulvri­sera en sten med en handtryckning. Är inte det här hårdqigong? Men han har aldrig tränat hårdqigong. Vanligtvis kan alla dessa övernaturliga förmågor frambringas i de inre kultiveringsmetoderna. På grund av att det är svårt att upprätthålla Xinxing tillåts du inte använda övernaturliga förmågor, även om de har kommit fram. Särskilt när man kultiverar på låg nivå har ens Xinxing inte höjts och då får de övernaturliga förmågorna som utvecklats på låg nivå inte visas. Allteftersom tiden går och din nivå höjs blir dessa saker inte längre till någon nytta och behöver inte visas.

Hur tränas kampsportqigong egentligen? När han utövar kampsportqigong talar han om att mobili­sera qi. Men det är inte lätt att mobilisera qi i början. Qi mobiliseras inte direkt bara för att du vill det. Vad ska han göra då? Han behöver träna sina händer, bröstkorgens sidor, eller fötter, ben, armar och huvud. Hur ska han träna? En del människor slår på ett träd med händerna och handflatorna. En del människor bankar händerna mot en stenplatta, pang, pang, bankar så. Du säger att det gör mycket ont när benen slår emot och det kan blöda om du slår hårdare. Ändå kan qi inte mobiliseras. Hur ska man göra? Han börjar svänga armarna tills händerna och armarna svullnar, eftersom blodet ansamlas. Faktum är att de har svullnat. Därefter känns benen i hans hand som om de vore vadderade när han slår på sten. Eftersom benen i hans hand inte kommer i direkt kontakt med stenen så gör det inte så ont. Allteftersom han fortsätter att öva kommer hans mästare att undervisa honom. Efter hand lär han sig att mobilisera qi. Men det duger inte att bara kunna mobilisera qi, eftersom motståndaren inte skulle vänta på dig i en riktig strid. När man kan mobilisera qi kan man redan tåla slag och känner antagligen ingen smärta när man blir slagen med en påk. Efter att han har mobiliserat qi kan det svälla upp. Men qi är begynnelsestadiet, den mest primitiva sak, och det kan omvandlas till högenergi­substans allteftersom han fortsätter sin träning. När den har omvandlats till högenergisubstans, formar den successivt en väldig energimassa med stor täthet. Den här energimassa har intelligens och den är därför också en massa med övernaturliga förmågor, det är en sorts övernaturlig förmåga. Den här övernaturliga förmågan är specialiserad på att slå och att försvara sig mot slag. Den fungerar inte bra om den används för att behandla sjukdomar. Eftersom den här högenergisubstansen existerar i ett annat rum och inte färdas i vårt rum så går dess tid fortare än vår. När du slår en annan människa behöver du inte mobilisera qi och inte heller tänka på det, eftersom Gong redan har nått dit. När du försöker avvärja någon annans slag finns Gong redan där. Det spelar ingen roll, hur snabbt du än slår är den snabbare än du, eftersom tidsbegreppen är olika på de båda sidorna. Genom att träna kamp­sportqigong kan man utveckla någonting som Järnhanden, Cinnoberhanden, Vajra-benet, Arhat-foten, vilka är förmågor bland vanliga människor. En vanlig människa kan nå dessa förmågor genom träning.

Den huvudsakliga skillnaden mellan kampsportqigong och de inre kultiveringsmetoderna är att kampsportqigong kräver träning i rörelse, och därför rör sig qi under huden. Eftersom den tränas under rörelse, utan att man går in i ett lugnt tillstånd, och qi inte kan gå in i elixirfältet, utan rör sig under huden och genom musklerna, så kan den inte kultivera kroppen och inte heller kan den kultivera fram hög och djup Gongfu. Vår inre kultiveringsmetod kräver att vi övar i ett lugnt tillstånd. Konventionella kultiveringsmetoder kräver att qi ska gå in i elixirfältet och att qi ska gå in i nederdelen av buken. De kräver träning i ett lugnt tillstånd, såväl som omvandling av den egna kroppen. De kan kultivera kroppen och de kan kultivera till ännu högre nivåer.

Alla har antagligen hört om sådana Gongfu i romanerna, där det skrivs om ”Den gyllene klock­skölden”, ”Järnskjortan”, ”Att skjuta en pil igenom ett pilträds löv från hundra stegs avstånd”. När det gäller lättqigong finns det en del människor som kan komma och gå högt; det finns till och med en del människor som kan gå in i ett annat rum. Existerar den här sortens Gongfu? Ja, det är säkert, men den finns inte bland vanliga människor. De som verkligen har kultiverat fram sådan hög Gongfu, han kan inte visa upp den. Eftersom han inte enbart tränar kampsport har han fullständigt nått bortom vanliga människors nivå, så han måste kultivera enligt den inre kultiveringsmetoden. Det krävs att han höjer och bevarar sitt Xinxing och att han bryr sig lite om materiella intressen, dessa saker. Fastän han kan kultivera fram sådan Gongfu kan han, från och med nu, inte längre använda den lättvindigt bland vanliga människor. Han får göra det när det inte finns människor som kan se honom. När du läser de där romanerna berättas det om människor som slåss och dödar för en nedteckning för svärdsförädling, för att roffa åt sig en skatt eller för en kvinna, och var och en har en storartad förmåga och de kommer och går som gudomar. Tänk igenom det här allihop, är det inte så att den som har en sådan Gongfu har fått den enbart genom inre kultivering. Han har kultiverat fram den enbart genom att fokusera på Xinxing och han har sedan en lång tid brytt sig lite om anseende, vinning och alla begär. Hur kan han döda människor? Hur kan han bry sig så mycket om pengar och rikedomar? Det är absolut omöjligt, det är bara konstnärliga överdrifter. Människor söker bara efter den mentala stimu­lansen och gör allt för att tillfredsställa den. Författarna ser chansen och skriver vadhelst som kan tillfredsställa dem. Ju mer mystiska böckerna är, desto mer tycker du om att läsa dem, men det är bara konstnärliga överdrifter. De som verkligen har sådan Gongfu kan inte göra på det sättet, och i synner­het kan de inte förevisa det offentligt.

Benägenhet att skryta

På grund av att vi kultiverar bland vanliga människor så har många av våra elever inte gjort sig av med sina fasthållanden. Många fasthållanden har redan blivit naturliga och han kan inte själv märka det. Benägenheten att skryta kan visa sig på alla sätt och benägenheten att skryta kan också dyka upp när man gör en god gärning. För anseende och någon liten vinning drar en del människor ofta uppmärk­samheten till sig och skryter om sig själva: Jag kan, jag är en stark en. Vi har också sådana fall, de som utövar lite bättre, ser tydligare med det himmelska ögat och gör rörelserna vackrare, gillar också att skryta.

Någon sade: Jag har hört någonting från Lärare Li. Människor omkring honom lyssnade. När han pratade lade han till något från sin egen förståelse och spred ryktet. Vad är syftet? Det är att visa upp sig själv. Det finns människor som sprider ryktet från den ena till den andra med stort intresse, som om han var välinformerad. Det verkar som om många av våra elever inte förstår eller vet så mycket som han. Det har blivit naturligt för honom och kanske är han inte medveten om det. Han har omedvetet fasthållandet att skryta. Vad är annars syftet med att sprida ryktet? En del människor skvallrar om när Läraren ska återvända till bergen. Jag kommer inte från bergen, varför skulle jag återvända till bergen? Andra skvallrar om att jag har sagt någonting till någon en dag och lärt honom något särskilt. Vad gör det för nytta att sprida sådana saker? Det tjänar ingenting till. Vi ser att det är hans fasthållande, vilket är benägenheten att skryta.

En del människor frågar efter min autograf, vad är syftet? Det är en vanlig människas vana att få någons autograf som en souvenir. Om du inte kultiverar kan min autograf inte alls vara till någon nytta för dig. Varje ord i mina böcker är en avbild av mig och Falun, och varje mening har sagts av mig. Vad vill du ha autografen till? Det finns människor som tänker: Med autografen kan Lärarens infor­mation skydda mig. De tror fortfarande på information. Vi talar inte alls om information. Den här boken har redan blivit ovärderlig. Vad mer söker du fortfarande efter? Allt detta reflekteras från fasthållanden. Dessutom, efter att ha sett uppträdandet hos eleverna som följer mig, härmar en del människor dem utan att veta om de är bra eller dåliga. Faktum är att det inte spelar någon roll vem personen är, det finns bara en Fa. Endast genom att agera enligt den här Dafa kan du följa den genuina standarden. Människorna som följer mig har inte fått någon speciell undervisning och de är som alla andra, de är endast personal från Forskningsinstitutet. Utveckla inte det här fasthållandet. När du har det här fasthållandet kan du omedvetet spela en roll i att sabotera Dafa. Det sensationella ryktet som du har skapat leder till och med till konflikter och väcker elevernas fasthållanden att försöka tränga sig närmare Läraren för att få höra något mer, m m. Tillhör inte allt detta den här frågan?

Vad mer kan denna benägenhet att skryta leda till? Jag har spridit den här kultiveringsmetoden under två år. Bland våra erfarna elever som kultiverar Falun Dafa kan en del snart öppna Gong; en del kommer att träda in i tillståndet successiv upplysning, går plötsligt in i successiv upplysning. Varför kunde inte dessa övernaturliga förmågor komma fram tidigare? Eftersom jag knuffar dig så högt på en gång och dina vanliga mänskliga fasthållanden inte har släppts så går det inte. Självklart har ert Xinxing redan blivit mycket högt men fortfarande har många fasthållanden inte släppts. Därför får dina övernaturliga förmågor inte komma fram. När den här fasen är över och du har blivit stabil, placeras du genast i det successiva upplysningstillståndet. I det successiva upplysningstillståndet öppnas ditt himmelska öga på en mycket hög nivå och många av dina övernaturliga förmågor kommer fram. Faktum är, jag berättar för er, att när du kultiverar genuint har många övernaturliga förmågor utvecklats just efter att du har kommit in, och du har redan nått en hög nivå, och därför har du många övernaturliga förmågor. Många av våra utövare kan snart komma in i det här tillståndet. Men en del människor kan inte kultivera till en hög nivå, det bestäms av kombinationen av hans förmåga att uthärda och substanser som han själv bär. Så en del människor öppnar Gong och uppnår upplysning, blir helt upplysta, på en mycket låg nivå, det kommer att finnas sådana människor.

Jag talar om det här ämnet för att säga till er alla att när en sådan människa dyker upp, betrakta inte honom som en märkvärdig upplyst. Det här är en mycket allvarlig fråga i kultiveringen, att bara följa den här Dafa i det man gör är det rätta. Följ inte och lyssna inte på honom bara för att han har över­naturliga förmågor eller gudomliga förmågor, eller har sett någonting. Du kan även skada honom, eftersom han kan skapa fasthållandet upprymdhet, och allting kan förloras och stängas, och till slut kommer han att falla ner. En människa som har öppnat Gong kan också falla ner. Om man inte kan kontrollera sig själv ordentligt kan man falla ner, trots att man har uppnått upplysning. Till och med en Buddha kan falla ner om han inte kan kontrollera sig själv ordentligt, för att inte tala om en kultiverare som du bland vanliga människor! Därför måste du kontrollera dig själv väl, oavsett hur många eller hur stora övernaturliga förmågor du har och hur stora gudomliga förmågor du kan visa. Nyligen var det några människor som satt här som kan försvinna ena stunden och visa sig igen i nästa. Det är precis så och det kommer att visas upp ännu större gudomliga förmågor. Vad ska du göra i framtiden? Som våra elever och lärjungar ska ni inte dyrka honom eller söka efter sådant, vare sig det händer er eller andra i framtiden. Så fort ditt sinne har förändrats är det över på en gång och du faller ner. Sannolikt är du till och med högre än honom, förutom det att dina gudomliga förmågor inte har kommit fram. Åtminstone har du ramlat ner i just det här avseendet. Därför ska ni alla rikta särskild uppmärksamhet till den här frågan. Vi har placerat frågan på en mycket viktig plats, eftersom den snart blir aktuell. När den dyker upp så går det inte om du inte kan kontrollera dig själv väl.

En kultiverare vars Gong har kommit fram och vilken har öppnat Gong eller genuint uppnått upplysning ska inte heller betrakta sig själv så eller så. Saker och ting som han har sett är vad han har sett på sin nivå. Hans kultivering kunde nå den här nivån på grund av att hans upplysningsförmåga, Xinxing-höjd och visdom, bara kunde nå den här nivån. Därför tror han antagligen inte på vad som finns på högre nivåer. Det är på grund av att han inte kan tro det som han tycker att det han har sett är absolut rätt, och tror att det bara är detta. I verkligheten är det fortfarande en lång väg kvar att gå, men hans nivå är precis här.

En del människor öppnar Gong på den här nivån, eftersom de inte kan komma högre i kultive­ringen. Därför kan de bara öppna Gong och uppnå upplysning på den här nivån. Av de människor som kultiverar i framtiden kommer en del att uppnå upplysning på de världsliga småvägarna, en del uppnår upplysning på olika nivåer, en del uppnår upplysning när de har fått Zhengguo. Det högsta är att öppna upplysning med Zhengguo och då kan alla nivåer ses och visa sig. Även de som har blivit upplysta på den lägsta nivån av de världsliga småvägarna kan också se en del rum och en del upplysta, och de kan även kommunicera med dem. Vid den tidpunkten ska du inte bli självbelåten, eftersom du, med upplysning på de världsliga småvägarna på de lägre nivåerna, inte kan få Zhengguo, det här är säkert. Vad kan göras åt det då? Han kan bara stanna kvar på den här nivån. Det blir en senare fråga om han önskar kultivera mot högre nivåer. Vad kan man göra mer än att öppna Gong, när man endast kan nå så här högt? Även om du fortsätter kultivera kan du inte komma högre, och därför öppnas Gong och kultiveringen har redan nått slutet. Det kommer att finnas många sådana människor. Det spelar ingen roll vad som händer, man måste upprätthålla Xinxing. Att endast följa Dafa i det man gör är det verkligt rätta. Din övernaturliga förmåga, ditt öppnande av Gong, allt har du fått genom kultiveringen av Dafa. Om du placerar Dafa på en underordnad plats och placerar dina gudomliga förmågor på en viktig plats eller om du, efter att ha uppnått upplysning, tror att din förståelse si eller din förståelse så är riktig, och till och med betraktar dig själv som utomordentlig och förmer än Dafa, då skulle jag säga att du redan har börjat falla ner. Du är i fara och blir alltmer oduglig. Då blir det verkligen besvärligt och din kultivering är förgäves. Du kan lätt falla ner om du inte är uppmärksam och din kultivering är förgäves.

Jag säger till dig: Innehållet i den här boken är en sammanställning av Fa som jag har talat om på flera kurser. Jag har sagt allt det här, varje mening och varje ord har tagits från bandinspelningar och skrivits ner ord för ord. Mina lärjungar och elever hjälpte mig att skriva ner det från bandinspelningar och sedan gjorde jag redigeringar om och om igen. Allt är min Fa. Vad jag har talat om är just den här Fa.