BEŞİNCİ KONUŞMA

FALUN AMBLEMİ

Falun Dafa'mızın simgesi Falun'dur. Olağanüstü yeteneklere sahip olanlar bu Falun'un dönmekte olduğunu görebilir. Aynı şey küçük Falun rozetlerimiz için de geçerlidir -onlar da dönmektedir. Bizim xiulian uygulamamıza, evrenin karakteristik özellikleri olan Zhen-Shan-Ren ve kozmosun evrim yasaları rehberlik eder. Bu yüzden, uyguladığımız şey muazzamdır. Bu Falun amblemi bir anlamda evrenin minyatürüdür. Buda okulu evreni dört yüzü ve sekiz yanı olan on yönlü bir dünya olarak görür. Belki bazı kişiler, Falun'un altından ve üstünden dikey bir enerji sütunu geçtiğini görebilir. Falun, üst ve alt kısmıyla birlikte, on yönlü dünyayı tam olarak oluşturur ve bu evreni meydana getirir. Falun, Buda okulunun evren anlayışını temsil etmektedir.

Bu evren, tabii ki Samanyolu galaksimiz de dâhil olmak üzere, sayısız galaksilerden oluşmuştur. Tüm evren hareket halindedir, elbette içindeki bütün galaksiler de öyle. Bu yüzden amblemdeki Taichi sembolleri ve küçük srivatsa "卍" sembolleri de dönmektedir. Falun'un tamamı ve ortasındaki büyük srivatsa "卍" sembolü dahi dönmektedir. O bir anlamda Samanyolu galaksimizi simgeler. Biz Buda okuluna ait olduğumuzdan dolayı, orta kısmı Buda okulunun sembolüne sahiptir; onun yüzey kısmı bu şekilde görünür. Değişik türdeki bütün maddeler, diğer boyutlarda farklı var oluş biçimlerine ve bulundukları boyutlara göre oldukça zengin ve karmaşık evrim süreçlerine sahiplerdir. Bu Falun amblemi, evrenin minyatürüdür. O da diğer tüm boyutlarda, kendi var oluş biçimine ve evrim sürecine sahiptir, o yüzden ben ona bir dünya diyorum.

Falun saat yönünde döndüğünde, evrenden otomatik şekilde enerji çekebilir, tersine döndüğünde ise enerjiyi dışarı bırakabilir. İçe doğru (saat yönünde) dönüş kişisel kurtuluş sağlarken, dışa doğru (saat yönünün tersine) dönüş başkalarına kurtuluş sağlar -bu bizim uygulamamızın en belirleyici özelliğidir. Bazıları: "Mademki biz Buda okuluna aitiz, neden amblemde Taichi de var? Taichi, Tao okuluna ait değil mi?" diye sordu. Bunun sebebi, bizim uyguladığımızın şeyin sınırsız olması, tüm evreni geliştirmek ile aynı anlama gelen bir şey olmasıdır. O halde hepiniz bir düşünün: Bu evren iki ana sistemden oluşur; Buda sistemi ve Tao sistemi. İkisinden birinin dışarıda kalması ile o tam bir evren oluşturmaz -ne de o, bir evren olarak isimlendirilebilir. Bu sebepten dolayı, Tao sistemine ait olan şeyleri de dâhil ettik. Bazı insanlar da; "Tao sisteminin yanısıra Hristiyanlık, Konfüçyüs öğretisi ve daha başka dinler de var" diyor. Size, Konfüçyüs öğretisinin, kendi uygulaması içerisinde çok yüksek seviyelere ulaştığında Tao sistemine ait olduğunu söyleyeyim; çok sayıda batı dini yüksek seviyelere ulaştığında, bizimki ile aynı sisteme, Buda sistemine ait olarak sınıflandırılır. Sadece bu iki ana sistem vardır.

Peki, neden iki Taichi sembolünün üst tarafı kırmızı alt tarafı mavi; diğer ikisinin üst tarafı kırmızı alt tarafı siyah? Bizim genel olarak anladığımız şey, Taichi'nin beyaz ve siyah iki maddeden, yin ve yang'ın qi'sinden oluşmuş olduğudur. Bu anlayış çok düşük bir seviyeden gelir çünkü Taichi, farklı boyutlarda farklı şekillerde tezahür eder. En yüksek seviyede, rengi bu görünüme sahiptir. Bize göre Tao, genelde de bu renklerle ifade edilir: Üst tarafı-kırmızı, alt tarafı-siyah. Örneğin bazı uygulayıcılarımızın Göksel Göz'ü açıktır ve onlar çıplak gözleriyle gördükleri kırmızının, diğer bir boyutta yeşil olduğunu keşfetmişlerdir. Altın rengi, bir başka boyutta eflatun görünür; böyle bir zıtlık vardır. Diğer bir ifadeyle, renkler boyuttan boyuta değişir. Üst tarafı kırmızı alt tarafı mavi olan Taichi, Qimen okulu uygulamalarını da kapsayan İlk Büyük Tao sistemine aittir. Dört küçük srivatsa "卍" sembolü ise Buda sistemine aittir. Onlar ortadaki büyük olan ile aynıdır ki o da Buda okuluna aittir. Bu renkteki Falun diğerlerine göre daha canlı ve biz Falun Dafa sembolü olarak onu kullanıyoruz.

Biçimi değişmemesine karşın, zeminindeki renkler değişebildiği için, Göksel Göz'ümüz ile gördüğümüz Falun'un bu renklerde olması şart değildir. Karnınızın alt kısmına yerleştirdiğim Falun döndükçe, Göksel Göz'ünüz onu kırmızı, eflatun, yeşil veya renksiz olarak görebilir. Falun'un zemin rengi sırası ile kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, çivit mavisi, mavi, eflatun şeklinde sürekli olarak değişir. Sonuç olarak, gördüğünüz renkler farklı olabilir fakat amblemdeki Taichi ve srivatsa "卍" sembollerinin renkleri ve biçim düzeni değişmez. Biz bu zemin renklerini nispeten daha iyi bulduğumuz için onu seçtik. Olağanüstü yetenekleri olanlar, bu boyutun ötesinde çok şey görebilirler.

Bazı insanlar "Bu sembol Hitler'in işaretine benziyor" diyor. Size bu işaretin hiçbir sosyal tabakayı ifade etmediğini söyleyeyim. Bazı kişiler: "Eğer uçların yönü bu tarafta olursa Hitler'in işareti ortaya çıkar" diyor. Hayır, öyle değil, çünkü o her iki tarafa da dönmektedir. İnsan toplumumuz bu sembolü Sakyamuni zamanında, 2500 yıl önce, geniş çapta tanımaya başladı. Hitler dönemindeki İkinci Dünya Savaşından bu yana sadece birkaç on yıl geçti. Hitler onu kendisine mal etti fakat kullandığı renk bizimkinden farklı idi. Siyahtı ve uç kısmı yukarı doğru bakıyordu ve dikey bir pozisyonda kullanılmıştı. Bu Falun hakkında söyleyeceklerim bu kadar olmasına karşın, onun sadece yüzey formundan bahsettim.

O halde Buda okulundaki bu srivatsa "卍" neyi sembolize ediyor? Bazı insanlar onun iyi şansı simgelediğini söyler -ki bu sıradan insanların bir yorumudur. Sizlere srivatsa "卍" sembolünün bir Buda'nın seviyesini belirttiğini söyleyeyim. O sadece Buda seviyesinde varolur. Pusa ve Luohan ona sahip değildir. Fakat büyük Pusalar ve dört büyük Pusa bu işarete sahiptir. Biz bu büyük Pusa'ların normal Buda'ların seviyesini aşmış olduğunu gördük, hatta onlar bir Rulay'dan bile daha yükseklerdir. Rulay seviyesinin üzerinde sayısız Buda'lar mevcuttur. Bir Rulay'ın bir tane srivatsa "卍" sembolü vardır. Rulay seviyesinin üzerine çıkmış olanların daha fazla srivatsa "卍" sembolü vardır. Rulay seviyesinin iki kat üzerinde olan bir Buda'nın iki tane srivatsa "卍" sembolü vardır. Seviyesi daha yüksek olanların üç, dört, beş adet srivatsa "卍" sembolü vardır ve bu şekilde gider. Bazılarının kafaları, omuzları ve dizleri de dâhil olmak üzere vücutlarının her yerini kaplayacak kadar çok srivatsa "卍" sembolü vardır. Çok fazla olduklarında avuç içlerinde, parmaklarda, ayakaltlarında ve ayak parmaklarında bile görünürler. Kişinin seviyesi durmaksızın yükseldikçe, kişi sürekli daha fazla srivatsa "卍" sembolüne sahip olur. Dolayısıyla, srivatsa "卍" sembolü bir Buda'nın konumunu göstermektedir. Bir Buda'nın konumu yükseldikçe sahip olduğu srivatsa "卍" sayısı artar.

QİMEN OKULU

Buda Okulu ve Tao Okulu uygulamalarına ek olarak, kendisini Qimen uygulama sistemi olarak isimlendiren bir Qimen Okulu vardır. Konu xiulian uygulamalarına gelince, sıradan insanlar şöyle bir anlayışa sahiptir: Antik Çin'den günümüze kadar insanlar, Buda ve Tao Okulunu geleneksel uygulama yöntemleri olarak görmüş ve sadece onların erdemli uygulama sistemleri olduğunu söylemişlerdir. Bu Qimen Okulu uygulaması hiç bir zaman halk arasında yayılmamıştır ve yazılı metinler dışında çok az kimse onun varlığından haberdardır.

Bir Qimen sistemi var mıdır? Evet vardır. Xiulian uyguladığım dönemin özellikle son yıllarında, Qimen okulundan üç muhteşem usta ile karşılaştım. Bana uygulamalarının özünü aktardılar. Çok eşsiz ve olağanüstü şeylerdi. Uyguladıkları şey tek kelimeyle çok özgün olduğundan, uygulama sonucunda oluşan şeyler de olağandışıdır ve çoğu insan tarafından anlaşılamaz. Bunun yanı sıra, ne Buda sistemi ile ne de Tao sistemi ile bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Onlar Buda doğasını ve Tao'yu geliştirmezler. Buda'lığı ve Tao'yu geliştirmediklerini duyunca, insanlar onları "Yan Kapı -Biçimsiz Yol" olarak nitelendirirler. Onlar ise kendilerine "Qimen Okulu" diyorlar. Yan kapı-biçimsiz yol kötü bir çağrışım yapıyor fakat burada negatif bir anlam taşımıyor çünkü sistemi şeytani bir uygulama olarak itham etmiyor; bu kesin. Bu terimin edebi tanımı da şeytani uygulama anlamına gelmez. Tarihte, sadece Buda ve Tao Okuluna xiulian uygulamasının doğru, geleneksel sistemleri denmiştir. Bu uygulama halk tarafından anlaşılamadığında, insanlar ona "Yan Kapı veya Yan Yol" ve "geleneksel olmayan sistem" demişlerdir. Peki, "Zuodao" nun anlamı nedir? "<'>Zuo" -biçimsiz, beceriksiz demektir. Eski Çincede "Zuo" kelimesi biçimsiz yol, beceriksiz yol demekti. İşte "biçimsiz yol - yan kapı" ifadesinin böyle bir anlamı vardır.

Peki, o niçin şeytani bir uygulama değildir? Bunun sebebi, onun da xinxing gereksinimlerine sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Onun uygulaması da evrenin karakteristik özelliklerini takip eder. Evrenin karakteristik özelliklerini veya yasasını çiğnemez. Ve ayrıca, kötü şeyler de yapmaz. Dolayısıyla da, şeytani bir uygulama olarak adlandırılmaz. Buda sistemi ve Tao sisteminin geleneksel sistemler olmasının sebebi, evrenin karakteristik özelliklerinin onların uygulamalarına uymasından değil, hem Buda sisteminin, hem de Tao sisteminin evrenin karakteristiğine uymasındandır. Eğer Qimen Okulunun uygulaması da evrenin karakteristik özellikleri ile uyum sağlıyorsa, o da şeytani bir uygulama değil, doğru bir uygulama sistemidir. Çünkü iyiyi veya kötüyü; doğruyu veya şeytanlığı ayırt etme kriteri, evrenin karakteristiğidir. Talep ettikleri, Buda sisteminden ve Tao sisteminden farklı olmasına karşın, onun uygulaması da evrenin karakteristiğine riayet eder. Dolayısıyla, o da doğru bir yoldur. Qimen okulu uygulaması geniş çapta öğretilmez ve çok az sayıda insana öğretilir. Tao Okulu çok sayıda öğrenciye öğretir, fakat sadece tek bir öğrenci gerçek öğretiyi alır. Buda okulu bütün canlıların kurtarılmasına inanır; O yüzden xiulian uygulayabilecek olan herkes bunu yapabilir.

Qimen okulu uygulaması iki kişi tarafından alınamaz çünkü tarih boyunca sadece, uzun bir zaman periyodunda seçilmiş olan tek bir kişiye aktarılmıştır. Bu yüzden, tarih boyunca sıradan insanlar tarafından görülememiştir. Elbette qigong çok popülerken bu okuldan bir kaç kişinin de öğretmek için ortaya çıktığını gördüm. Fakat bir süre halka öğretmelerinin ardından, bazı bölümlerinin halka aktarılması usta tarafından yasaklandığı için, bunun mümkün olmadığını anladılar. Eğer onu halka öğretmek isterseniz, öğrencileri seçemezsiniz. Öğrenmeye gelenler her türden insanlar olacağı için, beraberlerinde farklı xinxing seviyeleri ve farklı düşünceler getirirler. Öğretmek için öğrenci seçemezsiniz. O yüzden Qimen Okulu halk arasında geniş çaplı öğretilemez. Eğer öğretirseniz, uygulama yöntemi çok benzersiz olduğundan dolayı, kolaylıkla tehlikeye neden olabilir. Bazı kişiler: "Buda Okulu Buda'lığı ve Tao Okulu da Tao'yu geliştiriyorken, bir Qimen Okulu öğrencisi uygulamasını tamamladıktan sonra ne olacak?" diye merak edebilir. Bu kişi, evrende belirli sınırları olmayan gezgin bir tanrı olacaktır. Herkes tarafından bilindiği gibi -Rulay Sakyamuni Saha Dünyası'na, Buda Amitofo Sonsuz Mutluluk Dünyasına, Buda Yaoshi Renkli Mineli Dünyaya sahiptir. Bütün Rulay'lar ve Yüce Buda'lar kendi cennetlerine sahiptir.

Aydınlanmış her yüce varlık, kendisine ait bir cennet inşa eder ve öğrencilerinin birçoğu orada yaşar. Fakat Qimen okulundan birinin, evrende belirlenmiş bir sınırı yoktur ve bu kişi gezgin bir Tanrı veya yalnız bir ölümsüz olacaktır.

ŞEYTANİ UYGULAMA YAPMAK

Şeytani uygulama yapmak ne demektir? Birkaç şekli vardır. Özellikle şeytani uygulamalar yapan belirli tipte insanlar vardır, çünkü bunu da nesilden nesile aktaran kişiler vardır. Peki bu şeyler neden aktarılıyor? Bunun sebebi, sıradan insanlar arasında ün yapmak, kendilerine çıkar sağlamak ve zengin olmak istemeleridir; istedikleri şeyler bunlardır. Tabii ki, bu kişilerin xinxing'i yüksek değildir ve gong edinemezler. Peki, ne elde ederler? "Karma." Bir kişinin karması çok fazla olursa, o da bir tür enerji biçimi haline gelebilir. Fakat bu kişi belirli bir düzeye sahip değildir ve bir uygulayıcı ile kıyaslanamaz. Fakat sıradan insanlar ile kıyaslanacak olurlarsa, onlar üzerinde bir etkiye sahip olabilirler çünkü karma da bir tür enerji formudur. Yoğunluğunun fazlalaşması durumunda, karma, kişinin vücudundaki olağanüstü yetenekleri güçlendirebilir ve bu tür bir etki yaratabilir. Bu yüzden, tarih boyunca bunları öğreten kişiler olmuştur. Bu gibi bir kişi: "Kötü şeyler yaparak ve küfrederek gong'umu yükseltebilirim" diye iddia eder. O kişi gong'unu yükseltmemektedir. Aslında bu siyah maddenin yoğunluğunu arttırmaktadır çünkü kötü şeyler yapmak, siyah madde olan karma'yı yaratabilir. O yüzden, bu kişinin bir takım önemsiz olağanüstü yetenekleri, bu karma tarafından güçlendirilebilir. Bu kişi, bazı önemsiz yetenekler geliştirebilir fakat bu yetenekler, ciddi şeyler başarma gücünden yoksundur. Bu gibi kişiler, kötü şeyler yaparak da gong geliştirilebildiğini düşünüyorlar -onların teorisi budur.

Bazı insanlar: "Tao ne kadar güçlüyse şeytan ondan on kat daha güçlüdür" der. Bu, sıradan insanlar tarafından kullanılan yanlış bir deyiştir; bir şeytan asla bir Tao'dan daha yüce olamaz. Şöyle bir gerçek vardır: Biz insanoğlunun bildiği evren, sayısız evrenler arasındaki sadece tek bir küçük evrendir ve biz ona kısaca evren diyoruz. Bizim bu evrenimiz, çok çok uzun bir zaman dönemi geçirdikten sonraki her defasında, içindeki her şeyin yok edildiği şiddetli bir kozmik felaket yaşar; buna tüm gezegenler ve tüm canlılar da dâhildir. Evrenin hareketi bir yasayı takip eder. Şu anki evrenimizde bozulmuş olan tek tür insan ırkı değildir. Çok sayıda varlık şu durumu gördü: Şu andan bahsedersek, bu evrenin alanı içerisinde çoktan büyük bir patlama oldu bile. Bizim en güçlü teleskoplar ile görebildiklerimiz 150.000 ışık yılı önce olanları görebildiği için astronomlar bugün onu göremiyorlar. Eğer kozmik vücutlarda şu anda gerçekleşmekte olan değişimleri görmek istiyorsak, 150.000 ışık yılı geçene kadar beklemek zorundayız. Bu çok uzun bir zamandır.

Evrenin tamamı şu anda çok büyük bir değişiklikten geçti. Bu tür bir değişimin meydana geldiği her seferde, evrendeki tüm yaşamlar tamamen yok edilir ve harap olur. Bu durumun gerçekleştiği her seferde, bir önceki evrenin karakteristik özellikleri ve içindeki tüm maddeler yok edilmelidir. Genellikle tüm yaşamlar patlamada yok edilir. Fakat bu büyük patlamanın gerçekleştiği her defasında, her şey yok edilmemiştir. Yeni evren, aşırı derecede yüksek seviyelerdeki yüce aydınlanmış varlıklar tarafından yeniden inşa edilirken, patlamadan kurtulmuş olan bazı yaşamlar onun içinde kalmayı sürdürür. Yüce aydınlanmış varlıklar, kendi doğaları ve standartları üzerine temellendirilmiş bir evren inşa ederler. Dolayısıyla, yeni evrenin karakteristik özellikleri, geçmiş evreninkinden farklıdır.

Patlamada yok edilmeyenler, bu yeni evrende bir şeyler yaparken, eski doğalarını ve eski yasaları korumayı sürdürürler. Yeni inşa edilen evren ise bir şeyler yaparken, yeni evrenin doğasını ve yasalarını takip eder. Dolayısıyla patlamada yok edilmeyenler, en sonunda evrenin yasasını engelleyen şeytanlar haline gelirler. Fakat o kadar da kötü değillerdir. Sadece bir önceki döngüdeki evrenin doğasına göre davranırlar ve insanların bahsettiği göksel şeytanlar haline gelirler. Lakin sıradan insanlar için tehlike arz etmezler ve kesinlikle zarar vermezler. Onlar sadece kendi prensiplerini devam ettirirler. Geçmişte bu, sıradan insanlar tarafından bilinmemeliydi. Rulay seviyesini aşmış çok sayıda Buda olduğunu söylemiştim. Bu şeytanların ne önemi olabilir ki? Karşılaştırıldıklarında, çok önemsizlerdir. Yaşlılık, hastalık ve ölüm de bir tür şeytandır fakat onlar evrenin doğasını korumak ve dengelemek için yaratılmışlardır.

Budizm, asura konusundan bahseden Samsara'ya inanır. Aslında bahsettiği şey, farklı bir boyutta yaşayan canlı varlıklardır, fakat bu canlılar insan doğasına sahip değillerdir. Aydınlanmış yüce varlıklara göre, onlar aşırı derecede düşük seviyeli ve güçsüz canlılardır. Bununla birlikte, bir miktar enerjiye sahip oldukları için, sıradan insanların gözünde çok korkunçlardır. Bu canlılar, sıradan insanların hayvan olduğunu düşünürler; bu nedenle de insanlar üzerinden beslenmeyi severler. Son yıllarda onlar da qigong öğretmek için ortaya çıktılar. Peki bunlar ne tür şeyler? Nasıl olur da insan gibi görünebilirler? Çok korkunç görünürler. Onların öğrettiği şeyleri bir kez öğrendiğinizde, onlarla birlikte gitmek ve onların türüne geçmek zorunda kalırsınız. Qigong uygulamasında, bazı kişiler, onların mantaliteleri ile uygunluk gösteren düşünceler taşırsa, bu kişilere öğretmek için gelirler. Tek bir doğru düşünce, yüz şeytanı alt eder. Eğer hiçbir şeyin peşinde değilseniz, kimse size musallat olmaya cesaret edemez. Fakat eğer kötü bir düşünce geliştirir ve birtakım kötü şeylerin peşinden koşarsanız, size yardım etmek için gelirler ve uygulamanız şeytani bir yol tutar. Bu problem gerçekleşebilir.

"Bilmeden şeytani bir yol tutmak" diye bir başka durum daha vardır. "Bilmeden şeytani bir yol tutmak" ne demektir? Bunun anlamı, sadece farkında olmadan şeytani bir uygulama yapıyor olmak demektir. Bu çok görülen bir olgudur, olabildiğince yaygındır. Tıpkı o gün bahsettiğim gibi, birçok kişi kötü düşünceler taşıyarak qigong uyguluyor. Orada, elleri ayakları yorgunluktan titrer bir şekilde, ayakta yapılan egzersizleri uyguluyor olsalar da, zihinleri bir saniye bile boş durmaz. Biri: "Her şey pahalılaşıyor. Egzersiz bittikten sonra alışverişe çıkmam gerek. Acele etmezsem her şey daha da pahalılaşacak" diye düşünmektedir. Bir diğeri: "İşyeri lojman veriyor. Acaba bana da bir tane düşecek mi? Daireleri veren adam da beni hiç sevmez" diye düşünmekte ve düşündükçe de daha çok sinirlenmektedir: "İddiaya girerim ki bana vermeyecek. Şimdi onunla nasıl kavga edeceğim" Aklına gelmedik düşünce kalmaz. Daha önce söylediğim gibi, kendi ailelerinden tutun da, memleket meselelerine kadar her konuda yorum yaparlar. Hoşlarına gitmeyen konulardan bahsettiklerinde, kızarlar bile.

Qigong uygulaması de'ya (erdeme) önem vermeyi gerektirir. Egzersizleri yaparken eğer iyi şeyler düşünmüyorsanız, en azından kötü şeyler düşünmeyin. En iyisi de hiçbir şey düşünmemenizdir. Çünkü düşük seviyeli qigong uygulaması esnasında, bir temel oluşturulmak zorundadır. İnsanın zihinsel aktiviteleri önemli bir role sahip olduğu için, bu temel kritik bir rol oynar. Hepiniz bir düşünün, gong'unuza ne ekliyorsunuz? Uygulamanızın ürettiği şeyler nasıl iyi olabilir? Kapkara şeyler olmamaları mümkün müdür? Kaç kişi qigong uygularken böyle fikirlerden yoksun? Sürekli olarak egzersizleri yapıyor olmanıza rağmen, neden hastalıklarınız iyileşmedi? Bazı insanlar egzersiz alanında böyle kötü düşüncelere sahip olmamasına rağmen, sürekli olarak olağanüstü yeteneklere sahip olma tutkuları ile şunun veya bunun peşinde olarak, farklı düşünceler ve çeşitli güçlü arzular ile qigong uyguluyor. Onlara şeytani bir uygulama yapıyor olduklarını söylerseniz çok sinirlenirler "Ben çok ünlü bir qigong ustası tarafından eğitildim" derler. Fakat o ünlü qigong ustası sana de'ya önem vermeni söylemişti. Peki, sen verdin mi? Qigong uygularken daima kötü düşüncelere dalıyorsunuz. Bana söyler misiniz uygulamanızdan herhangi güzel bir şeyler ortaya çıkarmanız nasıl mümkün olabilir? İşte sorun bu. Bilinçsiz olarak şeytani uygulamalar tatbik etmek budur ve çok yaygındır.

ERKEK VE KADININ BİRLİKTE XİULİAN UYGULAMASI>

Xiulian uygulayanlar arasında "erkek ve kadının birlikte xiulian uygulaması" olarak isimlendirilen bir uygulama yöntemi vardır. Tibet Tantrizminde veya Buda heykellerinde ya da resimlerinde, uygulama yaparken, bir erkek figürünün bir kadın vücudunu tuttuğunu görmüş olabilirsiniz. Bu erkek vücudu bazen bir Buda'ya benzer ve çıplak bir kadını tutmaktadır. Aynı zamanda Buda'ların dönüştürülmüş formları da vardır, bunlar boğa kafalı ve at yüzlü bir Vajra görünümündedir ve yine çıplak bir kadını tutmaktadır. Peki, neden bu şekildeler?

Öncelikle herkes için şunu açıklığa kavuşturalım. Dünya üzerinde Konfüçyanizm'den etkilenmiş olan tek ülke Çin değildir. Birkaç yüzyıl önce, tüm insan ırkı benzer ahlaki değerlere sahipti. O yüzden bu uygulama yöntemi aslında bizim dünya gezegenimizde yaratılmış bir uygulama yöntemi değildir. Başka bir gezegenden gelmiştir fakat bu metod bir kişinin xiulian uygulamasını gerçekten de sağlayabilir. Bu uygulama metodu Çin'de ilk ortaya çıktığında, kadın ve erkeğin birlikte uygulamasını gerektirdiği ve bir takım gizli teknikler içerdiği için, Çin halkı tarafından kabul edilemedi. Bu yüzden Tang Hanedanlığının Huichang dönemindeki Çin imparatoru, onu Han Bölgesinde kanunen yasakladı. Böylece, Han bölgesinde öğretilmesi yasaklandı. O zamanlar ona "Tang Tantrizm"i denirdi. Fakat benzersiz bir konuma sahip özel bir bölge olan Tibet'te yayılmayı sürdürdü. Peki neden bu şekilde uygulama yapıyorlar? Erkek ve kadının birlikte uyguladığı bu yöntemin amacı, yin toplayarak yang'ı telafi etmek veya tam tersini yaparak, yin ve yang arasındaki dengeye ulaşmaktır; onlar karşılıklı gelişim için birbirlerini tamamlarlar.

Bildiğiniz gibi, hem Buda okulunda hem de Tao okulunda, özellikle de Tao okulunun yin-yang teorisinde, insan bedeninde yin ve yang'ın doğuştan var olduğu belirtilir. İnsan bedeninde yin ve yang var olduğundan dolayı farklı yetenekler, yuanying, yinghai, Fa bedeni v.s.. gibi varlıklar gelişebilir. Vücutta yin ve yang'ın her ikisi de var olduğu için, çok sayıda varlık geliştirilebilir. Bu hem erkek vücudu, hem de kadın vücudu için geçerlidir -bu şeylerin hepsi, dantian bölgesinde geliştirilebilir. Bu teori gerçekten mantıklıdır. Taoistler, genellikle bedenin üst kısmının yang, alt kısmının yin olduğunu varsayar. Bazı insanlar vücudun arka kısmının yang, ön kısmının yin olduğunu düşünür. Ve vücudun sol tarafına yang, sağ tarafına yin diyen insanlar da vardır. Çin'de vücudun sol tarafının erkek, sağ tarafının kadın olduğunu söyleyen bir deyişimiz vardır ve bu aynı zamanda çok mantıklı nedenlerden türemiştir. İnsan bedeni yin ve yang'ın ikisine de doğal olarak sahiptir, o yüzden yin ve yang'ın karşılıklı etkileşimi ile vücut kendi başına yin ve yang dengesine ulaşabilir ve çok sayıda varlık yaratılabilir.

Dolayısıyla bu, bizim erkek ve kadının birlikte uyguladığı yöntem olmaksızın yüksek seviyelere doğru neden hala xiulian uygulayabildiğimizi açıklıyor. Eğer bir kişi kendi uygulamasında erkek ve kadının birlikte uyguladığı yöntemi kullanıyor fakat kendisine hâkim olamıyor ise, şeytani bir engellemeye maruz kalır ve uygulaması şeytani bir hale dönüşür. Çok yüksek seviyeli Tantrizm uygulaması, kadın ve erkeğin birlikte uyguladığı metodu kullanmayı talep ettiğinde, rahiplerin veya lamaların çok yüksek bir seviyeye ulaşmış olmalarını ister; sadece o zaman ustası uygulamayı tatbik etmesi için ona rehberlik edebilir. Bu kişinin xinxing seviyesi yüksek olduğu için, kendisini düzgün bir şekilde kontrol edebilir ve onun şeytani bir şeye dönüşmesini engeller. Fakat düşük xinxing seviyesine sahip olan bir kişi bu yöntemi kesinlikle kullanmamalıdır. Aksi takdirde, şeytani bir uygulamaya düşeceği kesindir. Limitli bir xinxing seviyesi yüzünden ve sıradan insanlara ait olan arzu ve şehveti terk etmemiş olduğundan, o kişinin xinxing'i sadece o yüksekliktedir ve eğer bu yöntemi kullanırsa şeytani olacağı kaçınılmazdır. Bu yüzden biz: bu uygulama yöntemi düşük bir seviyede keyfi olarak tanıtıldığında, bu durum şeytani bir uygulama öğretiyor olmaktır diyoruz. Son yıllarda, erkek ve kadının birlikte uyguladığı bu xiulian uygulama metodunu öğreten oldukça fazla sayıda qigong ustası var. Peki, bunda garip olan şey ne? Kadın ve erkeğin birlikte uyguladığı bu xiulian metodu Tao okulunda bile ortaya çıkmış. Dahası, bu yeni başlamamış, Tang Hanedanlığı döneminde başlamış. Kadın ve erkeğin birlikte yaptığı uygulama, nasıl olur da Tao okulunda olabilir? Tao okulundaki Taichi teorisine göre, insan bedeni, yin ve yang'a doğuştan sahip olan küçük bir evrendir. Bütün gerçek ve doğru yüce öğretiler, çok uzak bir çağdan aktarılır. Keyfi herhangi bir değişiklik veya keyfi bir ekleme, o özel sistemin uygulamasını karmakarışık bir duruma sokar ve onu uygulamanın amacına ulaşamaz hale getirir. Dolayısıyla, eğer sizin uygulamanız erkek ile kadının birlikte uyguladığı xiulian metodunu içermiyorsa, uygulama içerisinde bunu asla yapmamalısınız. Aksi takdirde yanlış yapar ve problemler ile karşılaşırsınız. Özellikle, bizim Falun Dafa okulumuzda erkek ve kadının birlikte xiulian uygulaması diye bir şey yoktur ve zaten buna ihtiyacımız da yoktur. Biz bu konuya bu şekilde bakıyoruz.

ZİHNİN VE BEDENİN BİRLİKTE GELİŞTİRİLMESİ

Zihnin ve bedenin birlikte geliştirilmesinin ne demek olduğu, hepinize zaten açıklandı. Zihnin ve bedenin birlikte geliştirilmesi, xinxing'inizi geliştirirken aynı zamanda bedeninizi de geliştirmeniz anlamına gelir, bir başka deyişle benti'niz dönüştürülür. Bu dönüşüm süreci esnasında, insan hücreleri yavaş yavaş yüksek enerji maddesi ile yer değiştirir ve yaşlanma süreci yavaşlar. Kişinin bedeni aşamalı olarak gençliğe geri döner -ta ki en sonunda tamamen yüksek enerji maddesiyle yer değiştirene kadar yavaş yavaş dönüşüme uğrar. O durumda bu kişinin bedeni, farklı türdeki bir maddeden oluşmuş bir beden haline dönüştürülmüş olur. Bu tür bir beden daha önce de söylediğim gibi beş elementin dışına çıkmış olur. Artık beş element ile sınırlanmadığı için, vücut gerçekten de ölümsüz olur.

Tapınaklardaki uygulamalar yalnızca zihnin geliştirilmesi ile ilgilenir, bu yüzden de egzersizleri veya bedeni dönüştürmeyi öğretmez. Nirvana'yı öğretir. Sakyamuni'nin öğrettiği metod, sadece nirvana'yı gerektirir. Sakyamuni aslında yüce ve yüksek seviyeli bir Dharma'ya sahipti ve benti'sini tamamen yüksek enerji maddesine dönüştürerek kendisi ile birlikte götürebilirdi. Fakat bunun yerine, ardında böyle bir xiulian metodunu bırakmak için, nirvana yolunu seçti. O neden bu yolu seçti? İnsanlardan bağımlılıklarını mümkün olduğunca terk etmelerini, en sonunda kendi bedenleri bile dahil olmak üzere herşeyden vazgeçmelerini istedi ve geride hiçbir bağımlılık bırakılmayacaktı. İnsanların buna mümkün olduğunca ulaşması için nirvana yolunu seçti. Bu yüzden tüm Budist keşişler, tarih boyunca nirvana yolunu seçtiler. Nirvana, bir keşişin öldüğünde fiziksel vücudunu bırakarak, ana ruhunun geliştirdiği gong ile birlikte ayrılması anlamına gelir.

Tao Okulu bedeni dönüştürmeye odaklanır. Öğrencilerini seçtiği için ve tüm yaşamlara kurtuluş sunmadığı için, seçkin öğrencilere sahiptir. Bu yüzden teknikleri ve bedeni nasıl geliştireceklerini öğretir. Fakat Buda okuluna gelince, özellikle de Budizm dininde, böyle birşey yoktur. Buda okulundaki tüm uygulamalar bunu öğretmiyor değildir. Buda okulundaki birçok yüksek seviye uygulama da bunu öğretir. Bizim uygulama okulumuz bunu öğretir. Bizim Falun Dafa'mız, benti'nin ve yuanying'in her ikisini de gerektirir; bu ikisi birbirinden farklıdır. Yuanying (ölümsüz bebek) de yüksek enerji maddesinden yapılmış bir bedendir, fakat bizim bu boyutumuzda özgürce kendisini gösteremez. Bu boyutta uzun bir zaman süresince sıradan bir insan görüntüsünü korumak için benti'ye sahip olmak zorundayız. Dolayısıyla, benti'nin dönüştürülmesi sırasında hücreleriniz yüksek enerji maddesi ile yer değiştirmiş olmasına karşın, moleküllerin düzenleniş şekli değişmez, böylece bedeniniz hala sıradan bir insanınki ile neredeyse aynı görünür. Fakat hala bir fark vardır; şöyle ki - bu beden artık başka boyutlara girebilir.

Zihni ve bedeni birlikte geliştiren bir uygulama sistemi, kişinin çok genç görünmesini sağlar ve kişi yaşına göre oldukça genç görünür. Geçen gün biri bana: "Shifu sizce kaç yaşında görünüyorum?" diye sordu. Aslında o bayan neredeyse yetmiş yaşındaydı fakat kırkının biraz üzerindeymiş gibi görünüyordu. Hiç kırışıklığı yoktu, yüzü pürüzsüzdü ve bembeyaz ışıldıyordu ve de pembemsi bir teni vardı. Yetmişinde olan birinin böyle görünebilmesinin imkânı yoktur. Bu bizim Falun Dafa uygulayıcılarımıza olacaktır. İşin şakası, genç bayanlar daha alımlı olmak ve daha iyi bir cilde sahip olmak için sürekli olarak yüz bakımı yaparlar. Eğer zihni ve bedeni birlikte geliştiren bir uygulamayı gerçek anlamda uygularsanız, bu sonuca doğal bir yolla ulaşırsınız ve size garanti edebilirim ki, hiç bir kozmetik kullanmanıza gerek kalmaz. Daha fazla bu gibi örnek vermeyelim. Önceden her kesimde daha fazla yaşlı insan vardı bu nedenle de beni biraz genç buluyorlardı. Günümüzde bazı şeyler düzeliyor ve her meslekte daha genç insanlar var. Aslında ben de artık genç değilim ve 50 yaşına yaklaşıyorum. Daha şimdiden 43 yaşındayım.

FA BEDENİ

Buda imgesinin üzerinde neden bir alan vardır? Birçok kişi bunu açıklayamaz. Bazı insanlar: "Keşişler ona kutsal yazıtlar okuduğu için Buda imgesi bir alana sahiptir" der. Yani bir başka deyişle, bu alan keşişlerin onun önünde yaptığı uygulamadan kaynaklanmaktadır. Fakat bu alan ister keşişlerin, ister başkalarının uygulamasından kaynaklansın, her tarafa dağılmış bir durumda olmalıdır, tek yönlü değil. Tapınağın her yeri, tavanları ve duvarları da aynı enerji alanına sahip olmalıdır. Peki, neden Buda imgesindeki enerji alanı bu kadar güçlü? Özellikle de, ıssız dağlardaki, mağaralardaki ya da oyulmuş kayalardaki Buda imgelerinde enerji alanı vardır. Peki, neden bu alan vardır? Bazı insanlar onu şu veya bu şekilde açıklamaya çalışmış fakat hala net olarak açıklamayı başaramamıştır. Aslında Buda imgesi, aydınlanmış yüce bir varlığın Fa bedenini taşıdığı için bir enerji alanına sahiptir. Aydınlamış yüce bir varlığın Fa bedeni orada olduğu için enerjiye sahiptir.

Bir düşünün: eğer Sakyamuni ve Pusa Guanyin'in her ikisi de gerçekten tarihte var olmuş kişiler ise, kendi uygulamaları sırasında onlar da öğrenci değiller miydi? Bir kişi Üç Diyar Ötesindeki Fa uygulamasının oldukça yüksek bir seviyesinde uygulama yaparken Fa bedeni geliştirir. Fa Bedeni insan vücudundaki dantian'de doğar, Fa'dan ve gong'dan oluşur ve kendisini diğer boyutlarda gösterir. Fa Bedeni kendi yüce güçlerine sahiptir fakat bilinci ve düşünceleri kişinin kontrolü altındadır. Fakat Fa bedeninin kendisi bağımsız, tam ve gerçek bir yaşamdır. Bu yüzden bağımsız olarak kendi başına istediğini yapabilir. Fa Bedeni kişinin ana ruhunun yapmak istediği şeylerin tam olarak aynısını yapar -tıpa tıp aynısını. Eğer kişi bir şeyi belirli bir yolla yapıyorsa, Fa bedeni onu aynı şekilde yapar; bizim bahsettiğimiz Fa Bedeni budur. Benim yapmak istediklerim, örneğin -kendilerini gerçekten geliştiren öğrencilerin vücutlarının ayarlanması- tamamen Fa bedenlerim tarafından yapılır. Fa bedeni sıradan insan bedenine sahip olmadığı için, kendisini diğer boyutlarda gösterir. Fa bedeni değişmeden kalan sabit bir vücut değildir. Aksine büyüyebilir veya küçülebilir. Bazen o kadar büyür ki kafasının tamamını bile görmek mümkün olmaz. Bazen de çok küçülür, bir hücreden bile daha da küçük olur.

KAİGUANG

Fabrikada üretilen bir Buda heykeli sadece sanatsal bir yapıttır. Kaiguang, Buda heykeline bir Buda'nın Fa bedeninin davet edilmesi amacı taşır, ancak ondan sonra ona sıradan insanlar arasında somut bir beden olarak tapınılabilir. Xiulian uygulamasında, bir uygulayıcı böyle saygı dolu bir kalbe sahip olduğunda, heykeldeki Fa bedeni o kişi için Fa'ya koruma olur, o kişiyi gözetir ve korur. Kaiguang'ın gerçek amacı budur. Bu sadece resmi kaiguang seremonilerinde çok yüksek seviyedeki aydınlanmış yüce bir varlığın veya xiulian'de çok yüksek bir seviyede olup bu gücü taşıyan bir uygulayıcının yardımı ile gönderilen doğru düşünceler yoluyla yapılabilir.

Bir tapınaktaki Buda heykelinin kaiguang'dan geçmesi gerekliliği vardır ve insanlar Buda heykeli kaiguang olmadan bir işe yaramaz derler. Bugün tapınaklardaki keşişler -gerçek anlamdaki bütün yüce ustalar -bu dünyadan ayrıldılar. Büyük Kültür Devriminin ardından hiç bir gerçek öğreti almamış olan genç rahipler baş keşişler oldular ve çok fazla sayıda öğreti ortadan yok oldu. Eğer onlardan birine kaiguang'ın ne için olduğunu sorarsanız, size Buda heykelinin kaiguang'dan sonra işe yarayacağını söyler. Ne şekilde işe yaradığını tam olarak açıklayamaz. Bu yüzden onun tüm yaptığı seremoni yönetmektir. Heykelin içine bazı kutsal yazıtların küçük bir kopyasını koyar. Ardından onu kâğıt ile kaplar ve önünde kutsal yazıtları okur. O, bunu kaiguang olarak isimlendirir fakat kaiguang'ın amacına gerçekten ulaşılabildi mi? Bu, onun kutsal metinleri nasıl okuduğuna bağlıdır. Sakyamuni: "Kişi kendi uyguladığı sistemin dünyasını sarsmak için, kutsal yazıtları doğru bir zihin ve de büyük bir dikkat ile tekrarlamalıdır" demişti. Aydınlanmış yüce bir varlık ancak bunun ardından davet edilebilir. Ve sadece o aydınlanmış varlığın Fa bedeni heykele geldiği zaman, kaiguang'ın amacına ulaşılmış olur.

Bazı keşişler orada kutsal yazıtları tekrarlarken içinden: "Kaiguang bittikten sonra acaba bana ne kadar para ödenecek?" diye geçiriyor. Bir başkası da: "Şu kişi bana çok kötü davranıyor" diye düşünüyor. Onlar da birbirleriyle çatışma halindeler. Günümüz, Dharma'nın son dönemidir. Bu olayın gerçekleşmekte olduğu inkâr edilemez. Biz burada Budizm'i eleştirmiyoruz. Fakat Dharma'nın son döneminde, bazı tapınaklar gerçekten de sükûnet içerisinde değil. Eğer bir keşişin aklı böyle şeylerle doluysa ve bu gibi kötü düşünceler sergiliyorsa, o aydınlanmış yüce varlık nasıl olur da gelebilir? O durumda kaiguang'ın amacına hiç bir şekilde ulaşılamaz. Fakat bu durum mutlak değildir. Çok iyi durumda olan tapınaklar ve Taoist manastırlar hala var.

Bir şehirde, elleri kapkara olan bir keşiş gördüm. Bazı kutsal yazıtları bir Buda heykelinin içine tıkıştırdı ve onu baştan savma bir şekilde mühürledi. Birkaç cümle mırıldandıktan sonra, kaiguang işlemi sona erdi. Hemen ardından eline bir başka heykel aldı ve tekrar bir şeyler mırıldandı. Her bir kaiguang için 40 yuan istiyordu. Günümüzde keşişler kaiguang'ı ticarete dökmüşler ve bu işten para kazanıyorlar. Bir göz atmam üzerine, kaiguang'ın gerçekleşmemiş olduğunu gördüm çünkü o, bu işi kesinlikle başaramıyordu. Günümüzde keşişler böyle bir şeyi dahi yapabiliyor! Başka ne gördüm dersiniz? Rahip sınıfından olmadığı anlaşılan bir Budist, bir tapınaktaki Buda heykeli için sözde kaiguang yapıyordu. Bir ayna aldı ve güneşe doğru çevirdi, böylece ışık Buda heykelinin üzerine yansıdı ve ardından da kaiguang'ın yapıldığını söyledi. Bu kadar saçma bir boyuta ulaşmış durumda! Bugün Budizm öyle bir noktaya ulaşmış ki, bu çok yaygın bir olgu haline gelmiş.

Nanjing şehrinde, bronzdan yapılan çok büyük bir Buda heykeli, Hong Kong'un Lantau adasına yerleştirildi. Çok büyük bir Buda heykeli. Dünyanın heryerinden çok sayıda keşiş, heykeli kaiguang yapmak için geldi. Keşişlerden biri Buda heykelinin yüzüne güneş ışığı yansıtmak için güneşe doğru bir ayna tuttu ve bunu kaiguang olarak nitelendirdi. Bu kadar ciddi ve görkemli bir seremonide bu tür bir davranış bile vuku bulabiliyor. Bu durumu gerçekten çok üzücü buldum! Sakyamuni'nin, "Dharma'nın son döneminde keşişlerin değil başkalarını, kendilerini bile kurtarmaları çok zor olacak" demesine şaşırmamak gerek. Ayrıca çok sayıda keşiş Budist yazıtlarını kendi anlayışına göre yorumluyor. Cennetteki İmparatorun Annesi yazıtı bile tapınaklarda yer edindi. Budist yazıtları olmayan klasikler de tapınaklara girdi ve bu yerlerde çok büyük hasarlar yaratıp, çok fazla karışıklığa sebep oldu. Elbette hala gerçek anlamda xiulian uygulayan ve oldukça iyi durumda olan keşişler de var. kaiguang, aslında aydınlanmış yüce bir varlığın Fa Bedeni'nin Buda heykeline davet edilmesidir. Kaiguang budur.

Bu yüzden, bir Buda heykeli, başarılı bir şekilde kaiguang'dan geçmemiş ise, ona tapılmamalıdır. Eğer tapınılırsa, ciddi sonuçlar doğurur. Bu ciddi sonuçlar nelerdir? Günümüzde insan bedeni bilimi üzerinde çalışanlar, biz insanoğlunun zihinsel aktivitelerinin veya insan düşüncelerinin bir madde oluşturabildiğini keşfetti. Çok yüksek bir seviyede, onun gerçekten de bir madde olduğunu görüyoruz fakat bu madde, bizim şu anda araştırmalar ile keşfettiğimiz gibi, beyin dalgaları şeklinde değildir. Ondan ziyade, tam bir insan beyni biçimindedir. Genellikle, sıradan bir insan bir şeyler düşünürken ürettiği şey, beyin biçimindedir. Fakat enerjiye sahip olmadığı için, kısa sürede dağılır. Öte yandan bir uygulayıcının enerjisi, daha uzun süre dayanabilir. Bu, Buda heykelinin, fabrikada imal edilmesinin hemen ardından bir zihne sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Hayır, henüz değil. Bazı Buda heykelleri kaiguang'dan geçmemiştir ve ayrıca tapınağa götürülmelerinin ardından da kaiguang'ın amacına ulaşılamamıştır. Eğer kaiguang sahte bir qigong ustası tarafından veya şeytani bir uygulama ile uğraşan bir kişi tarafından yapılmış ise çok daha tehlikelidir çünkü bir tilki veya bir sansar, Buda heykeline girecektir.

Bu yüzden kaiguang'dan geçmemiş bir Buda heykeline tapmak son derece tehlikelidir. Ne kadar tehlikelidir? İnsan ırkı öyle bir noktaya geldi ki her şey kötüye gidiyor. Tüm toplum ve evrenin tamamındaki her şey ardı ardına yozlaşıyor. Sıradan insanlar, başlarına gelen her şeyden kendileri sorumludur. Çeşitli kaynaklardan gelen engellemeler yüzünden, gerçek bir öğreti bulmak veya doğru bir yöntemin takipçisi olmak çok zor. Bir kişi Buda'yı takip etmek istiyor fakat kim bir Buda? Dua etmek için sadece tek birini bulmak bile çok zordur! İnanmıyorsanız daha detaylı açıklayayım. Kaiguang'dan geçmemiş bir Buda heykeline daha ilk gelen kişinin tapınması bile çok kötü sonuçlar doğuracaktır. Günümüzde kaç kişi xiulian'de Doğru Meyve Konumunu elde etmek için Buda'ya dua ediyor? Çok az kişi. Peki, çoğu insanı Buda'ya dua etmek için motive eden şeyler ne? Sıkıntılarını yok etmek, problemlerini çözmek ve servet yapmak, bunları istiyorlar.

Kutsal Budist yazıtlarında bu gibi şeyler var mıdır? Kutsal Budist yazıtları böyle şeyler içermez. Buda, Pusa Guanyin veya Rulay heykeli önünde eğilip para için tapınan bir kişi düşünelim. Bu kişi: "Lütfen zengin olmam için bana yardım et" dediği anda, bütünsel bir düşünce biçimlenir. Bu istek Buda heykeline yapıldığı için, anında Buda heykeline yöneltilir. Bir varlık, başka bir boyutta büyüyebilir veya küçülebilir. Bu düşünce bu varlığa ulaştığında, Buda heykeli bir beyne ve zihne sahip olur fakat bir bedeni yoktur. Buda heykeline tapınmak için, başka insanlar da gelir. Bu tip bir tapınma ile birlikte, ona yavaş yavaş bir miktar enerji verirler. Eğer ona bir uygulayıcı tapınırsa, bu çok daha tehlikelidir, çünkü bu tapınma ona yavaş yavaş enerji verir ve onun somut bir beden biçimlendirmesini sağlar. Fakat bu somut beden başka bir boyutta biçimlendirilir.

Biçimlenmesinin ardından, başka bir boyutta var olur ve ayrıca evrenin birtakım gerçekliklerini de öğrenebilir. O yüzden de, insanlar için birtakım şeyler yapabilir. Aynı zamanda bu yolla birazcık gong da geliştirebilir. Fakat insanlara şartlı bir biçimde ve para için yardım eder. Diğer boyutta özgürce dolaşır ve sıradan insanları çok kolay bir şekilde kontrol eder. Bu somut beden tam anlamıyla Buda heykeli ile aynı görünüşe sahiptir. Bu yüzden, Buda görünümü içerisindeki Buda heykeli ile aynı görüntüyü taşıyan sahte Pusa'ları veya sahte Rulay'ları insanların tapınmaları yaratmaktadır. Fakat sahte Buda'nın veya sahte Pusa'nın düşüncesi aşırı derecede kötüdür ve para peşindedir. O başka bir boyutta doğar. Zihni ile gerçeğin küçük bir kısmını bilir ve büyük kötülükler yapmaya cesaret edemez, fakat bazı ufak kötülükler yapmaya cesareti vardır. Bazen insanlara yardım da eder, aksi takdirde tam bir şeytan haline gelmiş olur ve yok edilir. Peki, insanlara ne şekilde yardım eder? Bir kişi dua ettiği zaman: "Lütfen Buda bana yardım et çünkü evdeki biri hasta" -pekâlâ, sana yardım eder. Aklında para olduğu için, sizden bağış kutusuna para atmanızı ister. Bağış kutusuna daha fazla para koyduğunuzda hastalık daha çabuk iyileşir.

Bir miktar enerjiye sahiptir, bu yüzden sıradan bir insanı diğer boyutlardan kontrol edebilir. Özellikle bir uygulayıcı ona taparsa, çok tehlikeli olacaktır. Bu uygulayıcı ne için dua ediyor? Para için. Bir düşünün, bir uygulayıcı nasıl para peşinde olabilir? Kötü talihi ve hastalıkları yok etmek için aile fertlerine yönelik dua etmek bile, kişinin ailesine olan düşkünlük takıntısıdır. Diğer insanların kaderini mi değiştirmek istiyorsunuz? Herkesin kaderi bellidir! Eğer ona dua eder ve: "Lütfen birazcık zengin olmam için bana yardım et" diye mırıldanırsanız, elbette, size yardım eder. Daha çok para peşinde olmanızı ister çünkü ne kadar çok isterseniz sizden bir o kadar çok şey alabilir. Adil bir değiş tokuş. Diğer tapınanlar bağış kutusuna bol miktarda para atmıştır ve birazını almanıza izin verir. Bunu ne şekilde yapar? Dışarıda bir cüzdan bulabilirsiniz veya şirketiniz size bir prim verebilir. Her neyse, ne olursa olsun parayı almanızı sağlar. Size nasıl kayıtsız şartsız yardım edebilir ki? Kayıp yoksa kazanç yoktur. Eğer ihtiyaç duyarsa, gong'unuzun bir kısmını veya geliştirmiş olduğunuz dan'ı alıp götürür. O bunları ister.

Bu sahte Buda'lar bazen çok tehlikelidir. Göksel Göz'ü açık olan birçok öğrencimiz, bir Buda gördüğünü düşünür. Bir kişi: "Bugün bu tapınağa -şu isimli- Buda'nın liderliğinde bir Buda grubu geldi" diyebilir. Bu kişi dünkü grubun nasıl olduğunu, bugünkü grubun nasıl olduğunu, kısaca bir grubun gidip diğerinin geldiğini anlatır. Onlar kimdir? Onlar tam olarak bu kategoriye dâhildir, gerçek Buda'lar değil, sahte olanlardır. Bu olaylar çok fazladır.

Eğer bu bir tapınakta oluyorsa çok daha tehlikelidir. Keşişler ona tapınırsa, onları kontrolleri altına alarak "Bana tapmıyor musunuz? Ve bunu bilinçli olarak yapıyorsunuz. Pekâlâ, xiulian uygulamak istemiyor musunuz? Sizinle ilgilenecek ve nasıl xiulian uygulandığını size söyleyeceğim" Onlar için ayarlamalar yapar. Eğer uygulamayı tamamlarlar ise nereye gidecekler? Uygulama onun tarafından düzenlendiği için, yüksek seviyelerdeki hiçbir sistem sizi kabul etmez. Sizin için her şeyi o düzenlediği için, gelecekte onu takip etmek zorundasınız. Uygulamanız boş yere olmayacak mı? Günümüzde uygulamada Meyve Konumunu elde etmek insan ırkı için çok zor demiştim. Bu olay çok yaygındır. Birçoğunuz ünlü dağlarda ve başlıca nehirlerde Buda ışığı görmüştür. Onların çoğu bu kategoriye dâhildir. O, enerjiye sahiptir ve kendisini gösterebilir. Gerçek bir aydınlanmış yüce varlık keyfi olarak kendisini açığa vurmaz.

Geçmişte, şimdiye nazaran daha az sayıda sözüm ona dünyevi Buda'lar ve dünyevi Tao'lar vardı. Fakat günümüzde çok fazlalar. Kötülük yaptıkları zaman daha yüksek yaşamlar onları öldürür. Böyle birşeyin olacağını anladıklarında kaçarlar ve Buda heykellerine girerler. Aydınlanmış yüce bir varlık genellikle sıradan insanların ilkelerine nedensiz -yere müdahale etmez. Aydınlanmış yüce varlığın seviyesi ne kadar yüksek ise, sıradan insanların prensiplerine bir o kadar az karışır -hatta hiç karışmaz. Bununla birlikte, bu yüksek varlık bir yıldırım darbesi ile Buda heykelini parçalamaz çünkü o böyle şeyler yapmaz. O yüzden Buda heykellerine saklandıklarında, yüce varlıklar onları kendi hallerine bırakırlar. Öldürüleceklerini bilirler, bu yüzden de kaçmaya çalışırlar. Sonuç olarak gördüğünüz gerçek Pusa Guanyin midir? Gördüğünüz gerçek bir Buda mıdır? Bunu söylemek zor!

Birçoğunuz "Evdeki Buda heykellerini ne yapmalıyız?" diye düşünebilir. Muhtemelen çok sayıda kişi beni düşünmüştür. Xiulian uygulamasında, uygulayıcılara yardım etmek için size bunu ne şekilde yapabileceğinizi söyleyeyim: Elinizde Buda heykelini tutarken kitabımı (kitabın içinde resmim var) ya da fotoğrafımı alabilirsiniz. Ardından da, Büyük Lotus Çiçeği el işaretini yapın ve kaiguang için Shifu'dan istekte bulunun, sanki benden rica ediyormuşsunuz gibi. Yarım dakika içinde sorun çözülecektir. Herkese bunun sadece bizim uygulayıcılarımız için yapılabileceğini söyleyeyim. Biz sadece uygulayıcılar ile ilgilendiğimiz için, bu kaiguang akrabalarınız veya arkadaşlarınız için işe yaramaz. Bazı kişiler şeytani ruhları uzaklaştırmak için, benim fotoğrafımı akrabalarının ya da arkadaşlarının evlerine götürdüklerini söylüyor. Ben şeytani ruhları sıradan insanlardan uzak tutmak için burada değilim -bu Shifu'ya karşı yapılan en büyük saygısızlıktır.

Bu dünyevi Buda'lar ve dünyevi Tao'lardan bahsediyorken, başka bir konu daha var: Eski Çin'de, sarp dağlarda ve ıssız ormanlarda xiulian uygulayan çok sayıda insan vardı. Peki, neden bugün hiç kimse yok? Aslında ortadan yok olmadılar. Sadece sıradan insanların bilmesine izin vermiyorlar ve tek bir tanesi dahi eksilmedi. Bu insanların tamamı olağanüstü yeteneklere sahiptir. Son yıllarda artık yoklar diye birşey söz konusu değil, hala buradalar. Bugün dünyada binlercesi var. Bizim ülkemizde nispeten daha fazlalar -özellikle ünlü dağlarda ve ana nehirler boyunca. Bir de bazı yüksek dağların civarlarında bulunurlar, fakat mağaralarını olağanüstü güçler ile kapatıyorlar. Bu yüzden onları göremezsiniz. Onların uygulama süreci, xiulian'in özünü kavrayamadıklarından dolayı, nispeten yavaştır ve metodları nispeten beceriksizdir. Öte yandan biz, doğrudan kişinin zihnini hedefleriz ve evrenin en yüksek karakteristiği ve formu doğrultusunda xiulian uygularız. Doğal olarak gong çok hızlı gelişir. Bunun sebebi, xiulian uygulama yollarının bir piramit gibi olmasıdır; sadece ortadaki yol ana rotadır. Bu yan ve ufak yollarda, kişinin uygulamadaki xinxing seviyesi yüksek olmayabilir. Kişi xiulian'in yüksek seviyesine ulaşamadan aydınlanabilir. Fakat onlar gerçek xiulian uygulamasının ana yolundan çok uzaktalar.

Bu gibi bir uygulama okulundan gelen bir kişinin de öğrencileri vardır. Bu uygulama yöntemi sadece belirli bir uygulama seviyesine kadar ulaşılabileceği için ve kişinin xinxing seviyesi de sadece o seviyeye kadar yükselebileceği için, tüm uygulayıcılar sadece o seviyeye doğru xiulian uygularlar. Bir yan yol uygulaması xiulian'in özünü kavrayamadığından, ana yoldan ne kadar uzak ise, gerektirdikleri bir o kadar fazla olacak ve xiulian'i de bir o kadar karışık olacaktır. Xiulian'de kişi esasen xinxing'ini geliştirmelidir. Bunu hala anlamıyorlar ve onlar sadece acı çekerek xiulian uygulayabileceklerine inanıyorlar. Bu yüzden fazlasıyla uzun bir süre geçmiş olmasına ve birkaç yüzyıl veya bin yıldan fazla bir zamandır xiulian uyguluyor olmalarına rağmen, sadece bir parçacık gong edinmişlerdir. Aslında elde ettikleri gong acı çekme yoluyla elde edilmemiştir. Peki, onu nasıl elde ederler? Sıradan bir insanın durumuna benzer: Kişinin gençlikte çok fazla tutkusu vardır fakat yaşlanıp zamanın geçmesi ile birlikte, gelecekten beklentisi azalır. Bu bağımlılıklar doğal şekilde terk edilir ve ortadan kalkar. Bu yan yol uygulamalar da bu metodu kullanır. Onlar bir kişinin trans halinde meditasyonda oturduğu ve xiulian'de zorluklar çektiği zaman da gong geliştirebildiğini keşfettiler. Fakat sıradan insanlara özgü bağımlılıkların uzun ve zor bir zaman sürecinin geçmesi ile yavaş yavaş yok olduğunu ve gong'un yükseltilmesinin, bu bağımlılıkların yavaş yavaş terk edilmesi yoluyla olduğunu bilmiyorlar.

Bizim uygulamamızın bir odağı vardır ve gerçek anlamda bu takıntıları hedefler. Kişi onları terk etmek yoluyla xiulian'de çok hızlı ilerleme kaydeder. Uzun yıllardır xiulian uygulayan insanlarla sıkça karşılaştığım bazı yerlerde bulundum. Bana: "Bizim burada olduğumuzu hiç kimse bilmiyor. Senin yaptığın şeye gelince, biz onu engellemeyeceğiz ve bir problem çıkarmayacağız" dediler. Bunlar nispeten daha iyi olanlar.

Bir de bazı kötü olanlar var ki onların hakkından gelmek zorunda kaldık. Örneğin Guizhou'da ilk defa ders verirken, beni bulmak için ders esnasında biri geldi ve ustasının beni görmek istediğini söyledi. Ustasını ve çok uzun yıllardan beri nasıl xiulian uygulamış olduğunu anlattı. Bu kişinin negatif qi taşıdığını gördüm; yüzü de sapsarı ve çok kötü niyetli görünüyordu. Ustasını görmek için vaktimin olmadığını söyledim ve onu geri çevirdim. Bu nedenle yaşlı ustası gerçekten çok kızdı ve bana problem çıkarmaya başladı, bana sorun çıkarmakta hergün ısrar ediyordu. Ben başkalarıyla kavga etmekten hoşlanmayan bir kişiyim ve ne de o kavga etmeye değerdi. Bana ne zaman birtakım kötü şeyler musallat etse, onları sadece temizledim. Ardından da konferanslarıma devam ettim.

Ming Hanedanlığı döneminde Taoist xiulian uygulaması yaparken vücudu yılan ruhu tarafından ele geçirilmiş bir Taoist vardı. Bu Taoist daha sonra uygulamasını tamamlayamadan öldü. Yılan Taoist'in bedenini ele geçirdi ve bir insan formu geliştirdi. İşte bu adamın ustası insan biçimindeki o yılandı. Doğası değişmediğinden dolayı, bana sorun çıkartmak için kendisini büyük bir yılana dönüştürdü. Çok ileri gittiğini düşündüm, bu yüzden onu elimle yakaladım. Vücudunun alt kısmını ayrıştırmak ve suya dönüştürmek için son derece güçlü olan "Ayrıştırıcı Gong" denen bir gong kullandım. Ve onu suya çevirdim. Vücudunun üst kısmı kaçtı.

Bir gün onun bir öğrencisi, Guizhou derneğimizdeki gönüllü bir bayan asistan ile iletişim kurarak ustasının onu görmek istediğini söylemiş. Asistan gitmiş ve gözlerinden yeşil ışık yayarak oturan bir gölgenin dışında hiçbir şey göremediği zifiri karanlık bir mağaraya girmiş. Gözlerini açtığı zaman mağara aydınlanıyormuş. Eğer gözleri kapanırsa mağara tekrar kararıyormuş. Yerel bir lehçe ile: "Li Hongzhi tekrar geliyor ve hiçbirimiz bu kez o problemlere neden olmayacağız. Ben yanılmışım. Li Hongzhi insanlara kurtuluş sunmak için burada" demiş. Öğrencisi: "Usta lütfen ayağa kalkın. Bacaklarınızın nesi var?" diye sormuş. O da: "Ayaklarım yaralandığı için artık ayakta duramıyorum" diye cevaplamış. Bacaklarının ne şekilde yaralandığı sorulduğunda, nasıl sorun çıkardığını anlatmaya başlamış. 1993 yılında Pekin'deki Doğu Sağlık Fuarında bana tekrar sorun çıkarmaya başladı. Sürekli biçimde kötü şeyler yaptığı ve Dafa'yı öğretmeme engellemeler yarattığı için, onu tamamen yok ettim. Yok, edilmesinin ardından bütün yandaşları bir harekette bulunmak istediler. Bunun üzerine ben de birkaç cümle söyledim. Şoka girdiler -o kadar korktular ki hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler. Aynı zamanda ne olup bittiğini de anladılar. Bazıları çok uzun zamandan beri uygulama yapmış olmasına rağmen hala sıradan insandı. Bunlar kaiguang konusuna değinirken size verdiğim birkaç örnektir.

ZHUYOU KE

Zhuyou Ke nedir? Xiulian uygulayanlar toplumunda, birçok kişi qigong öğretirken, onu xiulian uygulamasının bir parçasıymış gibi öğretir. Aslında o xiulian uygulaması kategorisine ait bir şey değildir. Hünerler, büyüler ve teknikler olarak öğretilmiştir. Semboller çizmekten, tütsüler yakmaktan, kağıtlar yakmaktan, büyüler okumaktan v.s yararlanır. Hastalıkları iyileştirebilir ve konuyu ele alış şekli çok özgündür. Örneğin bir kişinin yüzünde çıban çıkmışsa, uygulayıcı, zincifre mürekkebine batırılmış bir fırçayla yere bir daire ve dairenin ortasına da bir X işareti çizer. Kişiden çemberin ortasında ayakta durmasını ister. Ardından büyülü sözler tekrarlamaya başlar. Sonra zincifre mürekkebine batırılmış olan fırçayı kişinin yüzünde daireler çizmek için kullanır.

Daireler çizerken büyüler okur. Çıbanın üzerinde bir nokta olana ve büyülü sözler bitene kadar fırça ile çizmeyi sürdürür. Sonra kişiye iyileştiğini söyler. Kişi çıbana dokunduğunda gerçekten de küçülmüş olduğunu ve acımadığını görür, çünkü bunun etkisi olabilmektedir. Ciddi olmayan hastalıkları iyileştirebilir fakat önemli olanları iyileştiremez. Kolunuz ağrıdığında ne yapar? Sizden kollarınızı uzatmanızı isterken, büyüler okumaya başlar. Bu elin hegu akupunktur noktasına üfler ve diğer elin hegu akupunktur noktasından çıkmasını sağlar. Bir esinti hisseder ve kolunuza dokunduğunuzda eskisi kadar acımadığını hissedersiniz. Bununla birlikte, bazı kişiler kağıtlar yakmak, semboller çizmek, muskalar asmak gibi metodlar kullanır. Böyle şeyler yaparlar.

Tao sistemindeki bazı dünyevi yan-yol uygulamaları yaşamı geliştirmezler. Kendilerini tamamen falcılık, fengshui, şeytan kovalama ve hastalık iyileştirmeye adamışlardır. Bunların çoğu dünyevi yan-yol uygulamaları tarafından kullanılır. Hastalıkları iyileştirebilirler fakat kullandıkları yöntemler iyi değildir. Onların hastalık iyileştirmek için ne kullandıklarına dikkat çekmeyeceğiz, fakat çok düşük seviyeli ve kötü mesajlar taşıdıklarından, bizim Dafa uygulayıcılarımız onları kullanmamalıdır. Eski Çin'de iyileştirme metodları; osteopati, akupunktur, masaj, yakı ile tedavi, nokta tedavisi, qigong tedavisi, bitkisel tedavi gibi farklı başlıklar altında kategorize edildi. Onlar birçok farklı kategoride sınıflandırıldı. Her bir iyileştirme metodu bir konu olarak isimlendirildi. Zhuyou Ke, on üçüncü konu olarak kategorize edildi. Bu yüzden tam adı "13. Konu -Zhuyou Ke"dir. Zhuyou Ke, xiulian uygulaması ile elde edilen gong olmadığı için, bizim uygulamamızda kategorize edilen birşey değildir. Bir çeşit teknikten ibarettir.